Monday, March 23, 2015

Editorial Letter - အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္အခ်ိဳ႕
ဟိုက႐ိုက္၍ ဒီကျပန္႐ိုက္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍
လက္ပံတန္း ေက်ာင္းသားသပိတ္အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ “ဟိုက႐ိုက္လို႔ ဒီကျပန္ၿပီး ႐ိုက္ရတဲ့သေဘာ” ဟု မတ္ ၂ဝ ရက္က ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ BBC ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ ၿဖိဳခြဲမႈျဖစ္စဥ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္က “ရဲလုပ္ငန္းမွာ အဆင့္ဆင့္ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲတယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ဟိုက႐ိုက္လို႔ ဒီကျပန္ၿပီး႐ိုက္ရတဲ့သေဘာပဲ ရွိတယ္။ ဟိုက ခဲနဲ႔ေပါက္လို႔ ဒီက ကာကြယ္ရတဲ့သေဘာပဲ ရွိတယ္။ တစ္ခ်က္မွ မ်က္ရည္ယိုဗံုးတို႔ ဘာတို႔နဲ႔ ပစ္ၿပီးၿဖိဳခြဲရတာေတြ၊ Water Canon နဲ႔ ပစ္ၿပီးေတာ့ ၿဖိဳခြဲရတာေတြ၊ ေနာက္တစ္ခါ Rubber Bullet နဲ႔ ပစ္ၿပီးေတာ့ ၿဖိဳခြဲရတာေတြ ဒါေတြတစ္ခါမွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေတြဟာ ရဲလုပ္ငန္းမွာ အဆင့္ဆင့္ရွိပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ EU ကလည္း ရဲလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လာၿပီး စနစ္တက်သင္ၾကားေပးေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရဲဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ သူ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းကို သူအဆင့္ဆင့္ လုပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ International Practice ထက္ ဘယ္ဟာတစ္ခုမွ ေက်ာ္လြန္ျခင္း မရွိပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အၾကမ္းဖက္သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ တစ္ဖက္တည္းက ၾကည့္၍ေျပာဆိုျခင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ ခဲျဖင့္ေပါက္ေသာေၾကာင့္ ရဲေမအခ်ဳိ႕ေခါင္းကြဲျခင္း၊ ရဲကား မွန္ကြဲျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ဤေနရာ၌ ဦးစြာေျပာလိုသည္မွာ “ဟိုက႐ိုက္လို႔ ဒီကျပန္ၿပီး႐ိုက္ရတဲ့ သေဘာပဲရွိတယ္” ဟူသည့္ စကားျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ေခတၱေဘးဖယ္ထားလိုက္လွ်င္ပင္ “ဟိုက႐ိုက္၍” “ဒီက ျပန္႐ိုက္ျခင္း” သည္ ဥပေဒျပင္ပမွ စကားျဖစ္သည္ကို သတိျပဳမိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဟိုက႐ိုက္၍ ဒီကျပန္႐ိုက္လွ်င္ အျပစ္မရိွဘူးဟူသည့္ အေတြးမ်ဳိးက ကေလးကလားႏိုင္လြန္းလွသည္။ ေဘာလံုးပြဲ၌ပင္လွ်င္ ဟိုကခ်၍ ဒီကျပန္ခ်လွ်င္ ႏွစ္ဦးစလံုး အနီကတ္ ျပခံရမည္ျဖစ္သည္။


လက္ပံတန္းသပိတ္အား ၿဖိဳခြဲခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း၊ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားစြာရိွၿပီး အြန္လိုင္း၌ မည္သူမဆို အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ ယင္း၌ မည္သို႔မွ် မခုခံႏိုင္သည့္ လူတစ္ဦးကို ရဲအေယာက္ ၂ဝ ခန္႔က အၿငိဳးတႀကီး ဝိုင္း႐ိုက္ၾကျခင္း၊ ရဲမ်ားက ကားကို အၿငိဳးတႀကီးဝိုင္း၍ ဖ်က္ဆီးၾကျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားတို႔၏ အလံမ်ားကို ရဲမ်ားက ေဒါသတႀကီး ဖေနာင့္ျဖင့္ ဝိုင္းေပါက္ၾကျခင္းတို႔သည္ International Practice လားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္လ်က္ အၿငိဳးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို သက္ေသအထင္အရွား ရိွေနသည့္တိုင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္ဟု မေျပာဘဲ ကာကြယ္ေျပာၾကားေနျခင္းမွာ မည္သို႔မွ် မသင့္ေလ်ာ္သည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။


တရားဥပေဒ၏ သေဘာသဘာဝအရ အတိုင္းအတာတစ္ခုကို ေက်ာ္လြန္၍ ခုခံကာကြယ္၍ မရသည္ကို ႏုိင္ငံေတာ္၌ တာဝန္အရိွဆံုးသူက မသိျခင္းမွာ လြန္စြာဆိုးရြားလွေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၌ တာဝန္အရွိဆံုးသူသည္ ျဖစ္စဥ္အျပည့္အစံုကို အေသအခ်ာ သံုးသပ္ေလ့လာရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္လြတ္စပယ္ေျပာၾကားျခင္း မျပဳအပ္ပါ။ အကယ္၍သာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္ခဲ့မည္ဆုိပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဥပေဒေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ အင္အားအလြန္အကြ်ံ သံုးစြဲခဲ့မႈကို တရားစြဲဆိုခြင့္ ရိွရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားစီရင္ရာ၌လည္း တရားသူႀကီးအဖြဲ႕က လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ကာ ဥပေဒအရအျပစ္ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါက တာဝန္ရိွသူမ်ားကို လိုအပ္သလို အျပစ္ေပးအေရးယူရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။
မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္


အာဏာခြဲေ၀ျခင္း၊ သယံဇာတခြဲေ၀ျခင္း၊ အခြန္အခခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ ျပင္သင့္သည္မ်ား ျပင္ရဦးမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

မတ္ ၂ဝ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက အေရးႀကီးအဆုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အာဏာခြဲေဝျခင္း၊ သယံဇာတခြဲေဝျခင္းႏွင့္ အခြန္အခခြဲေဝျခင္းမ်ား ပီပီျပင္ျပင္ ေပၚေပါက္လာေစေရး ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းေပးရန္ အေရးႀကီးအဆုိကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင့္ဆန္းက တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္၏ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အခြန္အခမ်ား ေကာက္ခံေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ အာဏာခြဲေဝျခင္း (Power Sharing) သယံဇာတခြဲေဝျခင္း (Resource Sharing) အခြန္အခခြဲေဝျခင္း (Tax Sharing) တို႔ ပီပီျပင္ျပင္ ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္
သက္ဆိုင္ရာ က႑အသီးသီးရွိ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒတို႔မွ လက္ေတြ႔အသုံးခ် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး လိုအပ္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း” ဟူ၍ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အင္ဂ်န္းယန္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရာတြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိသည့္အတြက္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၆ တြင္ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဇယား(၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ျပည္ထာင္စုတစ္ဝန္းလုံးအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ ဇယား (၁) ပါ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္းတြင္ (၁) ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးက႑ (၂) ႏုိင္ငံျခားေရးက႑ (၃) ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းက႑ (၄) စီးပြားေရးက႑ (၅) စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးက႑ (၆) စြမ္းအင္လွ်ပ္စစ္သတၱဳႏွင့္ သစ္ေတာက႑ (၇) စက္မႈလက္မႈက႑ (၈) ပို႔ေဆာင္ေရးဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ (၉) လူမႈေရးက႑ (၁ဝ) စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑ (၁၁) တရားစီရင္ေရးက႑ဟူ၍ သီးျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အေရးႀကီးအဆုိ တင္သြင္းခဲ့သူ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က “... ယခုကာလဟာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ကာလအတြင္းမွာပင္ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားဟာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတို႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ပါဝင္ေၾကာင္းေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ...” ဟုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယခုအဆုိသည္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္စသည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၏ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနမႈအေပၚ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပင္သင့္ျပင္ထုိက္သည္မ်ား အခ်ိန္မီျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္မွာ အေရးႀကီးကိစၥျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနရာ ျပင္ဆင္လိုသည့္အပုိင္းကိုသာ ျပင္ဆင္ၿပီး မျပင္ဆင္လုိသည့္အပုိင္းကို မျပင္ဆင္ျခင္းမျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္က တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အလားတူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကလည္း “... လာမယ့္ ေမလေလာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလုံးမွာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၄၃၆(က)ပါ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ခဲ့လို႔ရွိရင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ႏိုင္ေအာင္လည္း ဥပေဒကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေရးဆြဲထားတဲ့ကာလ ျဖစ္တာမို႔လို႔ ဒီကာလမွာ ဒီအေရးႀကီး အဆိုေလာက္နဲ႔ ဇယား (၁)ကေန ဇယား(၅)အၾကားမွာ ရွိတဲ့ဟာေလးေတြကို ျပင္႐ုံေလာက္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အက်ဥ္းအက်ပ္ကို ကယ္မႏိုင္မယ့္ကာလ မဟုတ္ဘူးလို႔ သုံးသပ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ျပန္လွန္သုံးသပ္ၿပီးမွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို ရဲရဲရင့္ရင့္ လုပ္ၾကရေအာင္လို႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးထားသည္။

သို႔ပါ၍ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေရွ႕ခရီးအတြက္ အေရးပါသလို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပင္ဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထုိက္သည္မ်ား အခ်ိန္မီျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးသည္လည္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။
မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ႏုိင္ငံသားတိုင္း စစ္မႈထမ္းဖို႔ အသင့္ျဖစ္ၿပီလား

ေလာက္ကုိင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္ရွိ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္၊ စစ္ပညာ၊ စစ္ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ရွိလာသည့္နည္းတူ လိုအပ္ပါက ႏုိင္ငံသားတိုင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဥပေဒကို ေဆာလ်င္စြာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ သင့္မသင့္ ဆိုျခင္းကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖြယ္ ျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေလာက္ကုိင္ေဒသတြင္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ယင္းေဒသ၏ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အေနအထားအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အရာရွိစစ္သည္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ ေခ်ာင္းေျမာင္းလုပ္ႀကံမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ထိုးစစ္ဆင္ေနရသည့္သေဘာ ရွိေပသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ တ႐ုတ္ျဖဴတိုက္ပြဲ အပါအဝင္ ဗကပ ေခ်မႈန္းေရးတိုက္ပြဲမ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း နာမည္ေက်ာ္ စခန္းသိမ္း တုိက္ပြဲႀကီးမ်ားတြင္ စစ္ေရးအေတြ႔အႀကဳံ မ်ားစြာ ရင့္က်က္ေနသည့္ၾကားက ယခု ေလာက္ကိုင္ေဒသ တိုက္ပြဲမွာ အထက္ဆုိခဲ့ပါ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားထက္ ကာလပိုၾကာရွည္လာျခင္းႏွင့္ အရာရွိစစ္သည္မ်ား အက်အဆုံး မ်ားလာျခင္းတို႔အေပၚ ေဝဖန္ေစာေၾကာမႈမ်ား ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ကမာၻေပၚရွိ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ အားလုံးနီးပါးတြင္ အၿမဲတမ္း တပ္မေတာ္ အင္အားကို အရည္အေသြးႏွင့္ အရည္အခ်င္း အထူးျမႇင့္တင္ကာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ထားရွိၿပီး ႏုိင္ငံသားတိုင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဥပေဒအရ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း စစ္မႈထမ္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစရန္ စီစဥ္ထားသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ေနၿပီေလာ ဟူေသာ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ရွိလာသည္။

မၾကာေသးခင္ကပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအလိုက္ ျပ႒ာန္းသင့္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က အႀကံျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေပးရာ၌ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ႏုိင္ငံသားတိုင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဥပေဒကုိ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကပင္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာပါက ႏုိင္ငံသားမ်ား စစ္မႈထမ္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္ရာ ယင္းဥပေဒကိုပင္ သက္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူကာ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ႏုိင္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး၊ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ ထြက္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ အခ်ဳိးအဆတို႔အေပၚ မူတည္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ ကာယစြမ္းရည္ အျမင့္မားဆုံးႏွင့္ ဉာဏစြမ္းရည္ အဖြံ႔ၿဖိဳးဆုံး အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၄၀ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္မ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္တြင္ ျပည့္ဝစြာအသုံးခ်ရန္ အထူးလိုအပ္ေနရာ ထိုလူငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ကို စစ္မႈထမ္းေစျခင္းျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားနည္းမသြားေစလိုေပ။

ဆိုလိုသည္မွာ ကမာၻ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆုံး ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ေအာက္ဆုံးနားတြင္ ရွိေနဆဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ ႏုိင္ငံသားတိုင္း၏ ကာယ၊ ဉာဏစြမ္းရည္တို႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားျပည့္အင္ျပည့္ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ အထူးလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ ႏုိင္ငံသားတိုင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဥပေဒကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အဓိက တာဝန္ရွိသက္ဆုိင္သူ Stakeholder မ်ား ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္အပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၈-၃-၂၀၁၄)

----------------------------------
Editorial, The Voice Weekly Vol-11/No-10 (#voiceeditorial)
ေကာင္းေမြေပးခဲ့ပါ

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ငယ္ငယ္က ေက်ာင္းမွာ စာစီစာကုံး ေရးၾကရတဲ့အခါ “ယေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီး” ဆိုတဲ့ စကားပုံနဲ႔ စာစီစာကုံးကို ဒီကေန႔ လူႀကီးဘဝ ေရာက္ေနၾကသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရးခဲ့ၾကဖူးမယ္လို႔ ထင္တယ္။

အဲဒီစကားပုံရဲ႕ ဆိုလိုရင္းကို အရင္ကေတာ့ လူငယ္ဘဝကေန လူႀကီးဘဝ ေရာက္ၿပီး တိုင္းျပည္တာဝန္ေတြ ပုခုံးေျပာင္းထမ္းေဆာင္ၾကဖို႔ ဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ဳိး နားလည္ထားခဲ့တယ္။ အဲဒီလို နားလည္ထားတာ မမွားေပမယ့္ မျပည့္စုံဘူးလို႔ ဆိုရမယ္။

လူငယ္ဆိုတာ တျဖည္းျဖည္း အသက္အရြယ္ ရလာတာနဲ႔အမွ် လူႀကီးအျဖစ္ကို ေရာက္လာမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ လူကသာ ႀကီးလာၿပီး စိတ္က ႀကီးမလာရင္ လူႀကီးျဖစ္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံအတြက္ အသုံးတည့္တဲ့သူ ျဖစ္ဖို႔ မလြယ္ဘူး။

လူႀကီးဆိုတဲ့ ေနရာမွာ အသက္ႀကီးလာတဲ့သူေတြ အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ေနရာေတြမွာ အေရးႀကီးတဲ့ တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့သူေတြ အားလုံးကိုလည္း လူႀကီးလို႔ သတ္မွတ္ထားၾကတယ္။

အဲဒီလို လူႀကီးမ်ဳိး ျဖစ္လာရင္ သာမန္အသက္ႀကီးလို႔ လူႀကီးျဖစ္လာတဲ့ သူေတြထက္ တာဝန္ပိုႀကီးတယ္။ တာဝန္လည္း ပိုသိရတယ္။ သူမ်ားထက္လည္း တာဝန္ယူစိတ္ ပိုရွိရတယ္။ ကိုယ္တာဝန္ယူထားတဲ့ အေရးကိစၥ အားလုံးရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာႏုိင္သမွ်ကိုလည္း သူမ်ားထက္ ပိုတာဝန္ခံရတယ္။ အဲဒါမ်ဳိးမွ လူႀကီးလို႔ ေခၚတယ္။

အဲလို လူႀကီးေတြက ဒီကေန႔ လူလားေျမာက္လာစ လူငယ္ေတြရဲ႕ စံနမူနာယူစရာ၊ အတုယူစရာ စံျပပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ဖို႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးတယ္။ သူတို႔ ေန႔စဥ္ ႀကံစည္၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကုိင္သမွ် လူငယ္ေတြက တိုက္႐ိုက္တစ္မ်ဳိး၊ သြယ္ဝိုက္တစ္မ်ဳိးနဲ႔ သိစိတ္က ျဖစ္ျဖစ္၊ မသိစိတ္က ျဖစ္ျဖစ္ အတုယူေနၾကတယ္ ဆိုတာ သိထားဖို႔ လိုမယ္။

ဒီေန႔ အဲဒီလို လူႀကီးေနရာမွာ ရွိေနတဲ့သူေတြေရာ အဲလို တာဝန္သိ၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံစိတ္ ရွိၾကရဲ႕လား၊ သူတို႔ ဒီေန႔ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႔ေနရသမွ် ကိစၥအဝဝ၊ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို အဲဒီလိုစိတ္နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းေနၾကသလား၊ ကိုယ္မွန္ေၾကာင္းပဲ အၿမဲသက္ေသျပဖို႔ ႀကိဳးစားၿပီး တျခားသူေတြ၊ ကိုယ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ရွိတဲ့ သူေတြပဲ အၿမဲမွားေၾကာင္း အျပစ္ဖို႔ေနတတ္သူေတြလား ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ဖုိ႔လည္း လိုမယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြက မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းေတြရဲ႕ အေကာင္းအဆိုး၊ အမွားအမွန္ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္း အေမြဆက္ခံၾကရမယ့္သူေတြ ျဖစ္တယ္။ ေရွ႕ကလူေတြ ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားခဲ့ရင္ ေနာက္ကလည္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္လိုက္ၿပီး ေရွ႕ကလူေတြ ေကာက္ေကာက္သြားခဲ့ရင္ ေနာက္ကလည္း ေကာက္ေကာက္လိုက္မွာပဲ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေရွ႕ကသြားတဲ့သူေတြမွာ သိပ္တာဝန္ႀကီးတယ္။

လက္ရွိ လူႀကီးေနရာမွာ ရွိေနတဲ့သူေတြက ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား၊ ကုိယ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးနဲ႔ ကိုယ့္ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ေကာင္းစားေရးေလာက္ပဲ ကြက္ၾကည့္သြားရင္ေတာ့ ေနာက္က လူငယ္ေတြလည္း အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႔ လမ္းပိုမ်ားသြားမယ္။

ျမန္မာျပည္သူေတြဆိုတာ အရင္က ဘယ္ေလာက္ဆုိးခဲ့၊ မွားခ့ဲသည္ ျဖစ္ေစ နတ္လူသာဓုေခၚစရာ ေကာင္းကြက္တစ္ကြက္ေလာက္မ်ား လုပ္ရင္ ၿပီးခဲ့တာေတြ ေမ့ပစ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ၊ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာ ေပးတတ္ၾကတယ္။ ဒီေန႔ လူႀကီးတာဝန္ ယူထားတဲ့ သူေတြလည္း ကုန္ခဲ့တဲ့ အမွားေတြကို ေမ့ပစ္ၿပီး လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ေကာင္းေမြေပးဖို႔ ဒီေန႔ကစၿပီး ႀကိဳးစားၾကေစခ်င္တယ္။

အယ္ဒီတာ (၂၁-၃-၂၀၁၅)

---------------------------
Editor's Word, The Voice Daily Vol-2/No-293 (#voiceeditorial)

No comments: