Thursday, July 31, 2008

Insect bites to someone

အေကာင္အကိုက္ခံရလွ်င္
ေဒါက္တာ ရည္ညြန္႔ေမ
ကေလးအမ်ားစုဟာ တိရစၦာန္ေလးေတြကို ခ်စ္တတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေလးေတြျဖစ္တဲ့ ေခြး၊ေၾကာင္တို႔ကို အိမ္မွာကေလးေတြနဲ႔ အမွတ္တမဲ့ထားရင္ ၄င္းတိရစၦာန္ေလးေတြရဲ႕ အကိုက္ခံရတတ္ပါတယ္။ကေလးအခ်င္းခ်င္း သို႔မဟုတ္ ေၾကာင္အကိုက္ခံရတာဆိုရင္ ကိုက္ထားတဲ့ ေနရာမွာ သြားအေပါက္ေလးေတြက်န္ရစ္ခဲ့တာေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေခြးသန္း၊ေၾကာင္သန္း သို႔မဟုတ္ အင္းဆက္ပိုးအကိုက္ခံရတာဆိုရင္ အပိန္႔အနီေရာင္၊ပန္းေရာင္ အၾကီးၾကီးထလာတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄င္း အဖုအပိန္႔ၾကီးရဲ႕ အလယ္မွာျဖဴေနျပီးေဘးအေျခမွာ နီေနတာေတြ႔ရ ပါလိမ့္မယ္။အဲဒီလို အင္းဆက္ပိုးအကိုက္ခံရတဲ့ေနရာဟာ အလြန္ယားယံျပီး ကေလးဟာမကုတ္ရမေနႏိုင္ျဖစ္လာတာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
(၁) ဘာလုပ္ေပးရမလဲ
အကိုက္ခံရတဲ့ ကေလးဟာ လန္႔ျပီးေအာ္ငိုတတ္ပါတယ္။လူၾကီးတစ္ေယာက္ေယာက္က သိလိုက္ရင္ ကေလးကိုျငိမ္သြားေအာင္ ေခ်ာ့ေမာ့ျပီး ဘာအကိုက္ခံရတာလဲဆိုတာ ေသခ်ာစြာေမးပါ။ကေလးကေလးခ်င္းသို႔မဟုတ္ ေခြးသို႔မဟုတ္ေၾကာင္ကိုက္ခံရတာဆိုရင္ ကိုက္ထားတဲ့ေနရာမွာ သြားရာေလးေတြ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ အနာကိုဆပ္ျပာနဲ႔ေရျဖင့္ သန္႔စင္သြားေအာင္ေဆးပါ။ေသြးသို႔မဟုတ္ သြားရည္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္အမိႈက္မ်ားေပေနရင္ ေျပာင္ေအာင္ေဆးပါ။ ျပီးလွ်င္ပိုးသတ္ေဆးရည္လိမ္းေပးျပီး အနာကိုေဆးထည့္ပါ။ အင္းဆက္အကိုက္ခံရတာဆိုရင္ ယားယံတာသက္သာေစေသာ လိမ္းေဆးလိမ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။အကယ္၍ အနာမွေသြးထြက္မ်ားလွ်င္ ၊နီရဲေရာင္ရမ္းတာပိုမ်ားလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပပါ။
ေခြးသန္းသို႔မဟုတ္ ေၾကာင္သန္းသို႔မဟုတ္ ပ်ားသို႔မဟုတ္ အင္းဆက္ပိုးေလးေတြကိုက္ခံရရင္ေတာ့ အဖုအပိန္႔မ်ားထလာျပီးအလြန္ယားတတ္ပါတယ္။ ပ်ားတုပ္ခံရတာဆိုရင္ အလြန္နာတတ္ပါတယ္။ ဓာတ္မတည့္ေပ်ာက္ေဆး တစ္ခုခုကို တိုက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေလးေတြ ကေလးေတြနဲ႔ အင္းဆက္ပိုးအကိုက္ခံရမႈေတြဟာ ဆိုး၀ါးခဲပါတယ္။သို႔ေသာ္ ၄င္းအနာဟာ တစ္ခါတစ္ရံ ပိုဆိုးတတ္ပါတယ္။
(၂) အဲဒီအခါ ဘာလုပ္ရမလဲ
အကယ္၍ အကိုက္ခံရတဲ့ အနာဟာပိုၾကီးလာမယ္ဆိုရင္ ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးထုိးဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ သင့္မိသားစု ဆရာ၀န္ႏွင့္အနာကိုျပျပီး လိုအပ္ပါက ဆရာ၀န္က ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးပါလိမ့္မည္။
အနာမွာ ပိုး၀င္တယ္ဆိုလွ်င္ ဆရာ၀န္က ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆးလည္းေပးပါလိမ့္မယ္။
(၃) မိဘအေနျဖင့္ ကေလးအား ဘာေတြအကူအညီေပးႏိုင္လဲ
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေလးမ်ားႏွင့္ကေလးငယ္ အားမက်ီစယ္သင့္ပါ။တိရစၦာန္ေလးမ်ားကို ေသခ်ာစြာျပဳစုထိန္းသိမ္းထားပါ။ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္မထားရပါ။ သို႔မဟုတ္ပါက ကေလးငယ္မ်ားက၄င္း တို႔၏အေမြးသို႔မဟုတ္ အျမီးမ်ားကိုဆြဲကိုင္ျခင္း၊ ပြတ္သပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ ႏိုင္ေအာင္ သတိထားေစာင့္ၾကည့္ပါ။ေခြး၊ေၾကာင္တို႔အား တိရစၦာန္ကုဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ေခြး႐ူးျပန္ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးေပးပါ။
အိမ္ရွိေကာ္ေဇာ၊ခန္းစီး၊ ျပတင္းေပါက္ လိုက္ကာစသည္တို႔ကို တစ္ပတ္တစ္ခါသန္႔ရွင္းေပးပါ။ ေခြးသန္း၊ေၾကာင္သန္းမ်ား ကေလးကို ကိုက္တယ္လို႔ သံသယရွိပါက ၄င္းတို႔ကိုဖြပ္ေလွ်ာ္ေပးရန္လိုပါသည္။၄င္း တိရစၦာန္ေလးမ်ားကိုလည္းေရခ်ိဳး သန္႔စင္ေပးဖို႔လိုပါသည္။ တိရစၦာန္ေဆးကုခန္းမ်ားမွ အထူးစီမံထားေသာ ေခြးသန္း၊ေၾကာင္သန္း သက္သာေစေသာ ေပါင္ဒါမႈန္႔မ်ား ၀ယ္ျပီးအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဒါမွမဟုတ္ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္ အားသင့္တိရစၦာန္ေလးမ်ားအားေခၚယူျပီးျပသင့္ပါတယ္။
ကေလးငယ္အား ျခင္ကိုက္ခံရတာဆိုရင္ ျခင္မကိုက္ေအာင္ ျခင္ေထာင္ခပ္ၾကီးၾကီးေထာင္ထားျပီး အထဲမွာ ေဆာ့ပါေစ။လူၾကီးကေစာင့္ၾကည့္ထားပါ။

Adventure of Kids

ကေလးရဲ႕ စြန္႔စားခန္းမ်ား
ကေလးကို စြန္႔စားခန္းမ်ားျပဳလုပ္ခြင့္ေပးရန္ အားေပးျမႇင့္တင္တဲ့ အလုပ္ကေတာ့ တကယ္ကိုတန္ဖိုးေပးဆပ္ရပါတယ္။ အနည္းဆံုး သူ႔ကိုယ္သူ ဘယ္ေဘာက္အတိုင္းအတာအထိ လုပ္ရမယ္ဆိုတာ သိလာေစရန္ႏွင့္စြန္႔စားလိုစိတ္ ဖြံ႕ျဖိဳးလာေအာင္ လုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီနည္းဟာ သူ႔ကိုယ္သူ႔ ယံုၾကည္မႈရရွိေစေသာ အျမန္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။
မိဘေကာင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိမိကေလးငယ္ရဲ႕ ေၾကာက္စိတ္ေတြကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းဟာ မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုပါပဲ။ ကေလးရဲ႕ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြဟာ သူ႔အတြက္ ခံစားႏိုင္ဖို႔ႏွင့္ သတိထားႏိုင္ဖို႔ လံုေလာက္ပါတယ္။
မိမိကေလးကို အကာအကြယ္ေပးလြန္းေသာ မိဘေတြဟာ ကေလးေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ကိုစမ္းသပ္ခြင့္ မေပးၾက ပါဘူး။ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္ေတြကို လုပ္ၾကည့္ရန္လည္းခြင့္မေပးပါဘူး။စြမ္းေဆာင္မႈအသစ္ေတြကိုလည္း လုပ္ခြင့္မရပါဘူး။ အဲဒီမိဘေတြဟာ ကေလးအားထိန္းခ်ဳပ္လြန္းတဲ့အတြက္ အဲဒီကေလးငယ္ဟာ ပူးေပါင္းညႇိ ႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ကေလးငယ္အေနနဲ႕လည္း သူတို႔ခႏၶာ ကိုယ္အား ဂုဏ္ယူတတ္ျခင္း၊ယံုၾကည္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္ရွိျခင္းတို႔မွ ကင္းေ၀းေစပါတယ္။
၄ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခံစားသိရွိႏိုင္ ျပီး ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းရွိ၊မရွိ၊ေဘးကင္းစိတ္ခ်မႈရွိ မရွိ အႏၲရာယ္ရွိ မရွိကိုလည္း စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ အရြယ္ျဖစ္ပါ တယ္။။ ကစားကြင္းထဲမွာ သံဘားတန္းမ်ားကိုတြယ္၍ တက္ေသာကစားနည္းဟာ သူတို႔အတြက္ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႈအေတြ႔အၾကံဳမ်ားရရွိေစပါတယ္။ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ အဲဒီအရြယ္ကေလးငယ္ ေတြကို သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားနဲ႔ လႊတ္ေပးထားတဲ့အခါ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ ျပီးလုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳးရွားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
၄ႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြမွာ စြမ္းအင္ေတြ အကန္႔အသတ္မဲ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တြယ္တက္ျခင္း၊ စက္ဘီးေျခနင္းကိုနင္းျခင္း၊ ေလွ်ာစီးျခင္း စတဲ့အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာပါျပီ။ မိဘမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကေတာ့ အဲဒီလိုပစၥည္းမ်ိဳးေတြ အိမ္အတြင္းမွာထားေပးဖို႔ပါပဲ။ အလြယ္တကူ ၾကီးၾကပ္ေပးႏိုင္တဲ့ျမင္ကြင္းမွာ ထားေပးရပါမယ္။
လိုအပ္ရင္ ခက္ခဲတဲ့အလုပ္မ်ိဳးေတြ႔ပါက လမ္းညႊန္ျပသေပးပါ။ ဒါမွမဟုတ္စက္ဘီးဆိုရင္ ျငိမ္သြားေအာင္ ဘီးအပိုတတ္ေပးတာမ်ိဳးလုပ္ေပးပါ။ ကေလးကိုမလုပ္ရဘူးလို႔ မတားဆီးသင့္ပါ။ ဒီနည္းအားျဖင့္ ကေလးအတြက္ သူ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္မွာ အဲဒီပစၥည္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ႏွစ္သက္ခံစားႏိုင္ေသာ အေျခခံခ်ေပးရာေရာက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ကေလးကို ကြၽမ္းက်င္မႈ ပိုမိုရရွိလာေစလိုေသာ ဆႏၵျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အားေပးရပါမယ္။ မသိေသးတဲ့နယ္ပယ္အတြင္းမွာ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္တဲ့အခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိလာေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးကိုေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းတတ္ျပီး ယံုၾကည္မႈရွိေသာလူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေအာင္ ကူညီေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သားငယ္မ်ားအား စြန္႔စားရဲတဲ့သတၲိရွိလာေစရန္ ဘာေတြလုပ္ေပးရမလဲ
(၁) လႈပ္ရွားကစားရေသာ ကစားနည္းမ်ားကို ကူရွင္ခံထားသည့္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ၾကမ္းျပင္အက်ယ္ေပၚတြင္ကစားႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါ။
(၂) အကြာအေ၀း အက်ဥ္းအက်ယ္ကိုမွန္းဆရေသာ ကစားနည္းမ်ိဳးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါ။ ထိုကစားနည္းမ်ိဳးက စြန္႔စားေတြးေခၚမႈကို လႈ႔ံေဆာ္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။
(၃) မုန္႔ထည့္သည့္ ကတ္ဘူးေဟာင္းကဲ႕သို႔ေသာ ပစၥည္းအခြံမ်ားကိုေပး၍ကစားေစျခင္းျဖင့္ ဘာပစၥည္းလဲဟု စူးစမ္းစပ္စုခ်င္စိတ္ေပၚေပါက္ လာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါ။
(၄) ၾကိဳးေလွကား၊ဒါန္းစင္၊ စက္ဘီး၊ စကိတ္၊ေဘာလံုး စသည့္ကစားစရာပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ေပးပါ။

သမီးငယ္မ်ားအား စြန္႔စားရဲတဲ့ သတၲိရွိလာေစရန္ ဘာေတြလုပ္ေပးရမလဲ
(၁) စြန္႔စားျခင္းေၾကာင့္ ညစ္ပတ္ေပေရသြားျခင္းကို ဘယ္ေတာ့မွဇာခ်ဲ႕ျပီး မဆူမေငါက္ပါနဲ႔။
(၂) စြမ္းအင္ထုတ္သံုး၍ကစားရေသာကစားနည္းမ်ားကိုအားေပးပါ။
(၃) သမီးငယ္အား သားေလးတစ္ေယာက္သဖြယ္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ေယာက္်ားေလးေတြ ကစားေလ့ရွိေသာ အျမင့္တက္ျခင္း၊ခိုစီးျခင္း၊ ဟန္ခ်က္ထိန္းညႇိရေသာကစားနည္းမ်ားကစားျခင္း၊ ေဘာလံုးကန္ျခင္းစသည့္ ကစားနည္းမ်ားကိုကစားခိုင္းပါ။
(၄) စက္ဘီးကဲ့သို႔ေသာ ကစားစရာမ်ားကို ေစာေစာစီးစီး၀ယ္ေပးပါ။

Wednesday, July 23, 2008

I don't throw it away !

လႊင့္မပစ္ဘူး
နီနီ(ျမန္မာစာ)
ဘ၀မွာ အမ်ားၾကီး မလိုခ်င္ပါဘူး
ဒါေပမဲ့ ေကာင္းေကာင္းေပးပါ
အဲဒီ အေကာင္းဆံုးေတြကိုသာ
သိမ္းဆည္းသြားပါ့မယ္
ဘယ္ေတာ့မွ
လႊင့္မပစ္ခ်င္ဘူး......။
တိုက္ပြဲပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ပြဲပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ
အႏိုင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အ႐ႈံးပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ
သိမ္းဆည္းေလာက္ေအာင္
ထိုက္တန္တဲ့အရာပဲျဖစ္ပါေစ
ဘယ္ေတာ့မွ
လႊင့္မပစ္ဘူး......။

Shy kids

အရွက္အေၾကာက္ၾကီးတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ဆိုတာ
တခ်ိဳ႕ကေလးေတြဟာ အေပါင္းအသင္းကလည္း သိပ္မရွိ၊ ေနရာတကာ လူေၾကာက္ျပီးေန တတ္ၾကတဲ့အခါ လူၾကီးေတြက အဲဒီကေလးေတြကို အရွက္အေၾကာက္ၾကီးတဲ့ ကေလးေတြ ပဲလို႔ေပါ့ေပါ့ဆဆ သတ္မွတ္လိုက္ရင္ လြန္စြာမွားပါလိမ့္မယ္။တကယ္ေတာ့ အဲဒီကေလးေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ တကယ့္လက္ေတြ႔ျပႆနာဟာ အရွက္အေၾကာက္ၾကီးတယ္ဆိုတာထက္ ပိုဆိုးေနတတ္လို႔ပါပဲ။
အဲဒါေတြကေတာ့ -
(၁) အထီးက်န္ဆန္ေ၀ဒနာခံစားေနရျခင္း၊ အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းေတြ မရွိဘဲ တစ္ဦးတည္း အထီးက်န္ေနရမႈဟာ မိဘေတြကို ေၾကကြဲဖြယ္ျမင္ကြင္း တစ္ခုျဖစ္ေစပါတယ္။
(၂) သူတို႔ဟာ သူတို႔ကို ဂ႐ုစိုက္မႈ၊သူတို႔ကို ခ်စ္ခင္ယုယမႈေတြကို လိုခ်င္တာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕လိုခ်င္အတၲကို သဘာ၀မက်တဲ့ အျပဳအမူအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပံုေဖာ္ေတာင္းဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနကို ေဆးပညာ၌ လႈပ္ရွားတက္ၾကြလြန္အဆင့္ဟုေခၚပါတယ္။
(၃) ဒါ့အျပင္ သူတို႔ရဲ႕လိုခ်င္ အတၲေတြကို တစ္စံုတစ္ဦးကမွ်ကူညီ ေဖးမျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈ မရွိလွ်င္ သူတို႔ဟာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ယုံၾကည္မႈေတြပ်က္သုဥ္းသြားျပီး လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္း၊ သူမ်ားပစၥည္းခိုး၀ွက္ျခင္း၊အားနည္းသူကိုအႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ အရြယ္ေရာက္တဲ့အခါ အေပါင္းအသင္းမွားျပီး အရက္စြဲ၊မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲျခင္းေတြအထိ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မိဘေတြအဖို႔ ကိုယ့္သားသမီးေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက သူကရွက္တတ္တယ္၊ ေၾကာက္တတ္တာပဲလို႔ ေပါ့ေပါ့ေလးေတြးမေနတတ္ဘဲ တကယ္ပဲ သူဟာ သူ႔ကိုယ္သူ ယံုၾကည္မႈ ေတြ ကင္းေနတာလားဆိုတာ ေသခ်ာဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ျပီး ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားျပဳျပင္ထိန္းေက်ာင္းေစာင့္ေရွာက္သြားဖို႔လိုပါတယ္။

Tuesday, July 15, 2008

When you brought Wine.....you can ask this questions

၀ိုင္အရက္ အ၀ယ္မွန္ေစရန္
“၀ိုင္”ကို၀ယ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္အထဲမွ အၾကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုး အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူဖို႔သင့္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္’၀ိုင္’ကိုမ၀ယ္ယူခင္ ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါ။သို႔မွသာ သင့္အၾကိဳက္ဆံုး စတိုင္လ္ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေရးၾကီးဆံုးကေတာ့ သင္ေစ်းၾကီးေပး၀ယ္ထားရမည့္ ၀ိုင္အေၾကာင္းေမြးခြန္းေတြေမးဖို႔ပါပဲ။ ၀ိုင္တစ္ပုလင္း ေရြးခ်ယ္၀ယ္သည့္အခါ သိသင့္သိထိုက္သည့္အခ်က္မ်ား၊ ေမးသင့္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
- ၀ိုင္ရဲ႕အရသာဟာ ဘာနဲ႔တူပါသလဲ။
- မည္သည့္ စပ်စ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ျပဳလုပ္ထားပါသလဲ။ (အကယ္၍ ေလဘယ္မွာ မေဖာ္ျပထားလွ်င္။)
- ၀ိုင္ဟာ ႏွစ္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာထား ျပီးရင္ေသာက္သံုး ဖို႔အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ျပီလဲ။
- ၀ိုင္ကို ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္သိမ္းထားႏိုင္ပါသလဲ။
- မည္သည့္ေနရာ၊မည္သို႔ သိမ္းဆည္းရမည္လဲ။
- ေရခဲမွတ္အျမင့္ဆံုးႏွင့္ ေအးခဲထားသင့္သလား။
- အျခားပုလင္းတစ္လံုး(သို႔မဟုတ္) သိမ္းဆည္းစရာပံုး၊ခြက္ စသည္ထဲ သို႔ ေျပာင္း၍ထည့္သင့္သလား။
- ၀ိုင္အရက္ ေသာက္သံုးရန္ထည့္သည့္ ဖန္ခြက္၏ပုံသ႑ာန္သည္ အရသာကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္သလား။
- မည္သည့္ အျမည္းစားစရာႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီပါသလဲ။ မည္သည့္ အျမည္းအမ်ိဳးအစားက ၀ိုင္အရသာကိုပ်က္စီးေစသလဲ(သို႔မဟုတ္) ၀ိုင္ကို သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ပဲေသာက္သင့္သလား။

Monday, July 14, 2008

What did Kidney and Livers do in our body?

ေက်ာက္ကပ္ေတြ ဘာလုပ္ေပးေနသလဲ။
လူရဲ႕ေက်ာက္ကပ္ေတြဟာ ပဲသီးေစ့နဲ႔ သ႑ာန္တူတဲ့အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ေနာက္ေက်ာဘက္ခါးေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွာတည္ရွိေနပါတယ္။ေက်ာက္ကပ္တစ္ခုစီမွာ လက္သီးဆုပ္တစ္ဆုပ္စာအရြယ္အစားခန္႔ရွိျပီး ၁၅၀ဂရမ္အေလးခ်ိန္ရွိပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္မ်ားဟာ ၂မိနစ္တစ္ခါ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ေသြးေထာက္ပ့ံမႈကို စစ္ထုတ္ေပးပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ထဲေရာက္လာတဲ့ ေသြးေတြထဲမွာ အဆိပ္အေတာက္မ်ား၊ အညစ္အေၾကးပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ပိုလွ်ံေနေသာဆားဓာတ္မ်ားကို စစ္ထုတ္ေပးျပီး ဆီးထဲမွတစ္ဆင့္ ၄င္းပစၥည္းမ်ားကို အျပင္သို႔စြန္႔ထုတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ေတြဟာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုမွန္ေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ ေဟာ္မုန္းေတြ ထုတ္ေပးတဲ့အျပင္ ေသြးနီဥမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးတယ္။ အ႐ုိးေတြကိုလည္း သန္မာေစပါတယ္။
အသည္းက ဘာလုပ္ေပးေနသလဲ။
ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ အၾကီးဆံုးအဂၤါအစိတ္အပိုင္းၾကီးတစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္႐ုံသာမက(အဆိပ္အေတာက္ေတြကို)ဖယ္ရွားေပးႏိုင္တဲ့ အေရးၾကီးဆံုးအဂၤါမ်ားအနက္တစ္ခုအပါအ၀င္လည္းျဖစ္ပါတယ္။အသည္းမွာ ခပ္လံုးလံုးအပိုင္းႏွစ္ပိုင္းပါ၀င္ျပီး ညာဘက္ရင္ညြန္႔နဲ႔နံ႐ိုးမ်ားေအာက္ဘက္မွာ တည္ရွိပါတယ္။ အသည္းမွာ အတြင္းဘက္အာ႐ုံေၾကာ အဆံုးဘက္ေတြမရွိတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္စရာ ေကာင္းပါတယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ အသည္းကို တိတ္တိတ္ေလးေနတတ္တဲ့အဂၤါအျဖစ္ လူသိမ်ားၾကပါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အသည္းမွာ ေရာဂါေ၀ဒနာစြဲကပ္လာတဲ့အခါေနာက္က်တဲ့ အေျခအေနေရာက္တဲ့တိုင္ေအာင္ မနာမက်င္ဘဲရွိလို႔ပါပဲ။ အသည္းဟာ ေသြးခဲခ်ိန္မွန္ေစတဲ့ အသားဓာတ္ေတြကို ျပဳလုပ္ေပးတယ္။ေသြးထဲက အဆိပ္အေတာက္ေတြကို ဓာတ္ျပယ္ေစတယ္။ ကူးစက္ေရာဂါကို တိုက္ခိုက္ရန္ေရာဂါျပီးေစတဲ့ ပစၥည္းေတြကိုထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္။ဒါ့အျပင္အဆီဓာတ္ကို ေခ်ဖ်က္ေပးရန္ သည္းေျခရည္ကိုလည္း ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့အျပင္ ဗီတာမင္မ်ား၊ သံဓာတ္နဲ႔ ဂလူးကို႔စ္တို႔ကိုလည္း စုေဆာင္းထားေပးပါတယ္။
ေက်ာက္ကပ္နဲ႔အသည္းေကာင္းေစရန္ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ။
အသည္းနဲ႔ေက်ာက္ကပ္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္ျခင္းမွထြက္လာတဲ့ အဆိပ္အေတာက္ေတြကို အျပင္ဘက္စြန္႔ထုတ္ပစ္ဖို႔တာ၀န္ယူရတဲ့ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အသည္းနဲ႔ေက်ာက္ကပ္အားေကာင္းေစဖို႔ သင္လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
(၁) ဆားမ်ားတဲ့(ဆားငန္တဲ့) အစားအစာေတြဟာ သင့္ေက်ာက္ကပ္ေတြကို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ႏွစ္ျပီးတို႔စားရတဲ့ အခ်ဥ္ရည္ေတြ၊ င႐ုတ္ဆီေတြ၊ဟင္းအႏွစ္ေတြအမ်ားၾကီးမစားပါႏွင့္။
(၂) ေရေသာက္နည္းလြန္းတာဟာ ဆီးထဲမွာ သတဳဓာတ္ဆားေတြစုပံုမ်ားေစကာ ေက်ာက္တည္ေစျခင္း၊အဆိပ္အေတာက္အညစ္အေၾကးမ်ား စစ္ထုတ္ေပးတဲ့လမ္းစဥ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဆီးထဲပိုး၀င္ေရာက္ မတြယ္ေစရန္ ေန႔စဥ္ေရ၂လီတာ(ေရသန္႔ ၁လီတာ၀င္၂ဘူး)ခန္႔ေသာက္ပါ။
(၃) ေက်ာက္တည္ေစတဲ့ အစားအစာမ်ားစားျခင္းေလွ်ာ့ပါ။ ဥပမာ- အနီေရာင္အသားမ်ား(အမဲ၊ဆိတ္၊၀က္)၊ပင္လယ္စာမ်ား(ပုဇြန္၊ဂဏန္း)၊ ဟင္းႏုႏြယ္၊ရူဘတ္မုန္လာဥနီ၊ေခ်ာကလက္၊ဒူးရင္းသီး၊ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္။
(၄) အသည္းေရာင္အသား၀ါ(ေအႏွင့္ဘီပိုး) ကာကြယ္ေဆးထုိးပါ။
(၅) အရက္မေသာက္ပါႏွင့္။
အသားအမ်ားၾကီးစားသံုးျခင္းဟာ အသည္းကို၀န္ထုပ္၀န္ပိုးဒဏ္ပိေစပါတယ္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ငါးက်ပ္သားစားလွ်င္လံုေလာက္ပါတယ္။ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆးမ်ား၊ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားမွန္မွန္သံုး စြဲျခင္းကလည္းမေကာင္းပါ။ေဆးအမ်ားစုဟာ ဇီ၀႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္အသည္းက ပယ္ထုတ္ပစ္ရတဲ့ အတြက္ ခံႏိုင္ရည္မရွိတဲ့သူေတြမွာ ေဆးအခ်ိဳ႕ဟာ အသည္းကိုဒဏ္ရာ ရရွိေစႏိုင္ပါတယ္။

Monday, July 7, 2008

I have a dream!

အိပ္မက္မက္ခ့ဲတယ္
နီနီ(ျမန္မာစာ)

- အိပ္မက္ကို ရဲရဲမက္လိုက္ပါ
လူဆိုတာ အိပ္မက္မက္ႏိုင္ရမယ္
ဒီေတာ့မွ ဘ၀ဟာ ခ်ိဳျမိန္ေစမွာေပါ့
ခ်ိဳျမိန္တဲ့အိပ္မက္ေတာ့ျဖစ္ရမယ္ေနာ္
အိပ္မက္ေကာင္းတစ္ပုဒ္ေတာ့ ျဖစ္ရမယ္ေနာ္.....။

- ၾကမ္းရွတဲ့ ဘ၀ခရီးမ်ိဳး ေလွ်ာက္ရတဲ့အခါ
သည္အိပ္မက္ကို သတိရလိုက္ပါ
အဲဒီအခါ အတိတ္ေကာင္းကင္ကၾကယ္စင္ေတြကို
ျပန္ျပီးျမင္ေယာင္လာလိမ့္မယ္........။

- ၾကယ္စင္ေတြကို ျပန္ေရတြက္ရင္း ခရီးသြားတဲ့အခါ
ဘ၀က ပိုျပီးလင္းလက္လာမွာေပါ့
အဲဒီအခါ ဘ၀ရဲ႕ၾကမ္းရွမႈေတြကို ေမ့ေလ်ာ့ေနႏိုင္တယ္
စိတ္သက္သာရာရနည္း တစ္မ်ိဳးပါပဲ....။

- ႏူးညံ့တဲ့ဘ၀ခရီးမ်ိဳး ေလွ်ာက္ရေတာ့လည္း
အိမ္မက္ဟာ အိပ္မက္ပဲလို႔ ေမ့ထားလိုက္မယ္ေလ
တစ္ခါတစ္ေလ သတိရေတာ့လည္း
ျပံဳးရယ္လိုက္မွာေပါ့ မဟုတ္ဘူးလာ......။

- ကိုယ္စိတ္ကိုယ္ တိုးတိုးေလး ေမးၾကည့္ရေအာင္
"အိပ္မက္ မက္ဖူးသလား။"

Friday, July 4, 2008

Hello Darling

C G7 C C7
Hello darling nice to see you It's been a long time
F C
Your just as lovely as you used to be
G7
How's your new love, are you happy
C C7 D
G7
Hope your doing fine just to know it means so much to me
C G7
What's that darling how am I doing?
C C7 F
I'm doing all right exept I can't sleep
C
and I cry all night till dawn.

C7 F C
What I'm trying to say is that I love you and I miss you
F G7 C
and I'm so sorry that I did you wrong.

G7 C C7
Look up darling let me kiss you just for old times sake
F C
Let me hold you in my arms one more time
G7
thank you darling may god bless you
C C7 D
and each step you take brings you closer
G7
to the things you seek to find.
C G7
Good bye darling I got to go now.
C C7
I got to try to find a way
F C
to lose these memories of a love so warm and true.
C7 F
and if you should ever find it in you heart
C F
to forgive me comback darling
G7 C F C G7 C
I'll be waiting for you.

Kids are......

ကေလးငယ္ေတြဟာ ကမၻာေပၚမွာသနားစဖြယ္ အဖိႏွိပ္ခံရဆံုးပါ။ အျပစ္ကင္းစင္ျပီး ခ်စ္စဖြယ္အလြန္ေကာင္းတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူေတြဟာ ဘယ္သူေတြလဲ၊ သူတို႔ကို အလြန္ခ်စ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ မိဘေတြပါပဲ။
ယေန႔ ကေလးငယ္ေတြက သူတို႔ရဲ႕မီွခိုအားထားရာ မိဘမ်ားရဲ႕မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္ အႏွိမ္ခံဘ၀.... အသုံးခ်ခံဘ၀ကိုေရာက္ေနပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာ....မိဘေတြရဲ႕ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေလာဘ ေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြဟာ အရြယ္နဲ႔မမွ်ေအာင္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းေတြ ခံေနရပါတယ္။
မိဘေတြဟာ...သူတို႔မျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္အေၾကြးေတြအတြက္ ကေလးေတြကို အတင္းအဓမၼဆပ္ခိုင္း တာရက္စက္လြန္းပါတယ္။ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္လြန္းပါတယ္။ မိဘေတြဟာ သူတို႔ရက္စက္လို႔ ရက္စက္မွန္းလည္းမသိပါဘူး။ အစဥ္အလာ...႐ိုးရာယံုၾကည္မႈေတြအရ မိဘေမတၲာလို႔ထင္ေနတာကိုး။
မိဘေမတၲာကို မ်က္ႏွာပန္းျပျပီး အသက္ဆယ္ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ဟာ အရြယ္နဲ႔မမွ်ေအာင္ သင္ၾကားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးခံေနရပါတယ္။ ကေလးငယ္အတြက္...အလြန္အဖိုးထိုက္တန္ျပီး တစ္ဖန္ျပန္မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ ေဆာ့ကစားခ်ိန္ေလးေတြ လံုး၀မရွိေတာ့ပါဘူး။မိဘမ်ားက ဒီလိုသင္ၾကားမွ ပညာတတ္ၾကီးျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနတာကိုး..။ ပညာတတ္ျပီး ခပ္တံုးတံုးျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးေတြကို ျမင္ဖူးပါသလား၊ အဲဒါ....မိဘေတါ အသံုးမက်လို႔ပါ။ တကယ္ေတာ့....မိဘဟာ ကေလးကို ခ်စ္တာမဟုတ္ဘဲ သူ႔ကိုယ္သူခ်စ္တာပါ။ မိဘရည္မွန္းခ်က္ၾကီးေလ....ကေလးအႏွိမ္ခံရေလပါပဲ။ မိဘအတၲၾကီးေလ...ကေလးလံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ေလပါပဲ။
မိဘေတြက ငါ့သားသမီးေကာင္းစားေစခ်င္လို႔ ေစတနာ၊ေမတၲာထားတယ္လို႔ထင္မွာပဲ။ ဒါေပမဲ့...အမွန္တကယ္ ကေလးငယ္ကိုခ်စ္တာမဟုတ္ဘဲ သူ႔တို႔ကိုယ္သူတို႔ ခ်စ္တာပါ။ ကေလးငယ္ထက္ သူတို႔ ]]အတၲ}}ဖြံ႔ျဖိဳးဖို႔သာ အဓိကပါ။ သူတို႔သားသမီးေတြဘယ္ဂုဏ္ ဘယ္အဆင့္အတန္းေရာက္ေနျပီဆိုတာ လူ႔ဘံုအလယ္မွာ ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားခ်င္ၾကတယ္။
မိဘေတြဟာ ကိုယ့္သားသမီးေကာင္းစားတာကိုအမွန္တကယ္ျမင္ခ်င္္ၾကတယ္။ဒါေပမဲ့ ဒီလိုျဖစ္ခ်င္တာဟာ ကေလးအတြက္မဟုတ္ဘဲ သူတို႔အတြက္ပါပဲ။ငါတို႔ေမြးတဲ့ ကေလးဟာၾကီးပြား ခ်မ္းသာျပီး ပညာတတ္ၾကီးျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ျမင္ခ်င္တဲ့အတၲေၾကာင့္ပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ မိဘက ကေလးထက္သူတို႔ရည္မွန္းခ်က္ကိုပိုခ်စ္တာပါ။
ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ငယ္စဥ္ဘ၀ေဆာ့ကစားခ်ိန္ေတြဟာ တန္ဖိုးျဖတ္လို႔မရပါဘူး။ သူတို႔အတြက္ ေဆာ့ကစားခ်ိန္ေလးေတြဟာ ေနာက္တစ္ခါလည္း ျပန္မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ေဆာ့ကစားျခင္းဟာ ကေလးဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အၾကီးမားဆံုးလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ပါ။ငယ္စဥ္က ေဆာ့ကစားဖို႔အခြင့္အေရး မ်ားမ်ားရေလေလ ကေလးထက္ျမက္ေလပါပဲ။
ေငြေၾကးခ်မ္းသာတဲ့ မိဘေတြဟာ ကေလးထိန္းေတြ၊အိမ္ေဖာ္ေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္ၾကီးနဲ႔ ကေလးကို အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ထားျပီးမွဲ႔တစ္ေပါက္စြန္းထင္းမခံရဘူးလို႔ ထင္ျမင္ယူဆၾကပါတယ္။ ကေလးထိန္းေတြ၊ အိမ္ေဖာ္ေတြေနာက္က တေကာက္ေကာက္လိုက္ျပီး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနတာ ကေလးဘ၀ရဲ႕ ပင္ကိုယ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ခံရတယ္ဆိုတာ ပညာတတ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ မိဘေတြမသိပါဘူး။
မိဘေတြက ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈၾကီးေလ ကေလးရဲ႕ ပင္ကိုယ္ဖန္တီးမႈ၊ထက္ျမက္မႈ ဆံုး႐ႈံးေလပါပဲ။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ပညာေတြအမ်ားၾကီးတတ္ျပီး ခပ္တံုးတံုးျဖစ္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ ငယ္စဥ္က ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈၾကီးလြန္းလို႔ပါ။မိဘေတြဟာ အစဥ္အလာအရ ႐ုိေသကိုင္း႐ႈိင္းတဲ့ ကေလးျငိမ္၀ပ္ပိျပားတဲ့ ကေလးကိုမွ ခ်စ္ခင္ၾကတယ္။ မိမိကေလး က်ိဳးႏြံျပီး လိမၼာယဥ္ေက်းတာကို ဂုဏ္ယူၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကေလးကို အရြယ္နဲ႔မမွ်ေအာင္ က်ိဳးက်ိဳးႏြံႏြံျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္သင္ၾကားေပး ၾကတယ္။ဒါေတြဟာ ကေလးရဲ႕ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကိုထိပါးျပီး အစြမ္းအစနည္းပါးေစတာ မသိၾကဘူး။ တကယ္ေတာ့ က်ိဳးႏြံတဲ့ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းကေလးထက္ အစြမ္းအစရွိတဲ့ကေလးဟာ ပိုျပီးထက္ျမက္ ကြၽမ္းက်င္ေလပါပဲ။ အရြယ္ေရာက္လာရင္ က်ိဳးႏြံတဲ့ကေလးထက္ အစြမ္းအစရွိတဲ့ ကေလးကအမ်ား ၾကီးေရွ႕ကိုပိုေရာက္သြားမွာပါ။
မိဘေတြဟာ အကင္းပါးျပီး ထက္ျမက္တဲ့ ကေလးကိုအမွားေတြ႔မွာ စိုးရိမ္တတ္ၾကတယ္။ ထက္ျမက္တဲ့ ကေလးကိုေတာ့ အပိုးမက်ိဳးတဲ့ ကေလးလို႔ယူဆၾကတယ္။ က်ိဳးႏြံတဲ့ကေလးကို မိဘစကားနားေထာင္ျပီး လိမၼာယဥ္ေက်းတဲ့ကေလးလို႔ ယူဆခ်င္ၾကတယ္။တကယ္ေတာ့ ...ကေလးက်ိဳးႏြံေလ အရည္အခ်င္းမဲ့ျပီး ပင္ကိုယ္ဗီဇထိပါးေလပါပဲ။
မိဘက ကေလးကို တတ္ႏိုင္သမွ်လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနခြင့္ေပးပါ။ ပင္ကိုယ္ဗီဇဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကူညီေပးပါ။ ကေလးအတြက္မထိခိုက္ဘူး အမ်ားအတြက္လည္း မထိခိုက္ဘူးဆိုရင္.....ဘာမဆို လုပ္ခြင့္ေပးပါ။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈနဲ႔ သင္ၾကားမႈ မတူတာကို သတိျပဳပါ။
ကေလးနဲ႔ မထိုက္တန္တဲ့ သင္ၾကားမႈအၾကီးၾကီးေတြကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ တကယ္ေတာ့ သင္ၾကားမႈအၾကီး ေတြဟာ ကေလးကို အေပၚယံသာ တတ္ကြၽမ္းေစျပီးၾကက္တူေရြးဘ၀ေရာက္ေစမွာပါ။ ကေလးစိတ္မပါ တဲ့အရာကိုသင္ၾကားရင္ ဘယ္ေတာ့မွ အမွန္တကယ္မတတ္ပါဘူး။ကေလးက တတ္ဟန္ျပရင္လည္း တကယ္တတ္တာမဟုတ္ဘဲ ၾကက္တူေရြး ႏႈတ္တိုက္ရြတ္သလို ဟန္ေဆာင္ျပေနတာပါ။
မိဘေတြက ကေလးငယ္ေတြကို ဘုရားရွိခိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးသင္၊ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းေတြ တက္ခိုင္းျပီး ဧည့္သည္စံုရင္ အလြတ္ရြတ္ျပခိုင္းၾကတယ္။ကေလးတတ္တယ္ဆိုျပီး ဂုဏ္ယူခ်င္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ ယဥ္ေက်းလိမၼာေတြဟာ ငယ္ရြယ္လြန္းတဲ့ကေလးေတြရဲ႕ ရင္ထဲကိုမေရာက္ပါဘူး။ ၾကက္တူေရြးႏႈတ္တိုက္ရြတ္သလို ရြတ္ျပေနတာပါ။
ဟန္ေဆာင္ပကာသနကို အဟုတ္ထင္ရင္ေတာ့ အရြယ္ေရာက္လာရင္ ကိုယ့္ကေလးပဲ ဒုကၡေရာက္မွာပါ။
မင္းျမတ္သူရ (ျပည္ၾကီးတံခြန္စာအုပ္မွ)

Wednesday, July 2, 2008

Quotes from RD.

GENIUS is IMMEDIATE but talent takes time.
Novelist JANET FLANNER

There's nothing you've ever been Successful at that you didn't work on every day.
WILL SMITH In Time.

Success is a lousy teacher. It seduces people into thinking they can't lose.
BILL GATE.

The opposite of love isn't hate it's indifference. If you hate me, that means you still care.
MARCIA CROSS on Desperate Housewives.

You can't leave a foot-print that lasts if you're walking on tiptoe.
MARION C. BLAKEY