Tuesday, January 31, 2012

လူငယ္ထုအတြက္ စိတၲသတၲိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး

အာနာပါနသတိပ႒ာန္ျဖင့္ လူငယ္ထုအတြက္ စိတၲသတၲိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး


မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ နည္းပညာတိုးတက္ ထြန္းကားလာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားတို႕အဖို႕ လိုခ်င္စရာ၊ တပ္မက္စရာ ေတြက တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ နာရီ၊ မိနစ္မျခား တိုးပြားလ်က္ရွိေပသည္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းကို စကၠန္႕ပိုင္းအတြင္း လွည့္ပတ္ဆက္သြယ္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ အင္တာနက္၏ေက်းဇူးျဖင့္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာထုတ္ကုန္အသစ္အဆန္းေတြ ေပၚေနျပီဆိုျခင္းအား ခ်က္ခ်င္း သိရွိႏိုင္ၾက သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ၀ါသနာရွင္ လူငယ္အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္လည္း တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ ဆန္းသစ္တီထြင္လာေသာ အသံုးခ် အေပ်ာ့ထည္သစ္ မ်ား (Application Softwares) ေနာက္သို႕ တရႈိက္မက္မက္လိုက္ရင္း တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္ကို ျဖဳန္းတီးေနၾကသည္။ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်ဖို႕ထက္ အသစ္အဆန္းကို သံုးစြဲလိုေသာဆႏၵက လြန္ကဲေနၾကသည္။


ေခတ္စနစ္အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ ယခင္က အပိုလိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာအရာမ်ားသည္ ယခုအခါ လူသားတို႕အဖို႕ မရွိမျဖစ္ပစၥည္းေတြအျဖစ္ ေနရာယူလာၾကသည္။ ယခင္က ေမာ္ေတာ္ကား၊တယ္လီဖုန္း၊ကြန္ပ်ဴတာ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္၊ ေရခဲေသတၲာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ဆိုသည္မ်ားမွာ လူသားတစ္ေယာက္၊ မိသားစုတစ္စု ဘ၀ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္မႈမရွိေခ်။ အပို လိုလားခ်က္ (Wants) ေတြသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ (Needs) ေတြ မဟုတ္ခဲ့။ ယခုမူ ထိုသို႕မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ပတ္၀န္းက်င္ ၏ လံႈ႕ေဆာ္မႈက ၾကီးမားလွသလို ကုန္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူတို႕၏ ေစ်းကြက္တင္မဟာဗ်ဴဟာ (Marketing Strategies) မ်ိဳးစံုေအာက္ တြင္ လူသားတို႕ အလူးအလိမ့္ခံေနၾကရသည္။ ယခင္က 'အပိုလိုလားခ်က္မ်ား' ဟုယူဆထားေသာ အရာမ်ားကို ယခုေတာ့ 'မရွိမျဖစ္လို အပ္ခ်က္ေတြ' အျဖစ္ခံယူလာၾကသည္။ ဤတြင္ မိမိတို႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္က ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖ ည့္ဆည္းႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္အခါ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ခံစားလာၾကရသည္။

တစ္ခုျပည့္စံုလို႕မွ မၾကာေသး၊ ေနာက္ထပ္လိုခ်င္တပ္မက္စရာေတြက တသီၾကီးေပၚလာသည္။ ရိုးရိုး ေရဒီယိုေလးတစ္လံုး ပိုင္လွ်င္ ေတာ္ပါျပီဆိုျပီး ၾကိဳးစားရာမွ ေရဒီယို၀ယ္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္မွာ ကက္ဆက္ရီေကာ္ဒါေတြေပၚလာသည္။ ကက္ဆက္တစ္လံုး ၀ယ္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ တယ္လီေဗးရွင္းတို႕ ဗီဒီယိုဖြင့္စက္တို႕ ေပၚလာျပန္သည္။ ထိုအရာေတြ ၀ယ္ႏိုင္ျပန္ေတာ့ ဗီစီဒီတို႕၊ ဒီဗီဒီတို႕ဆိုတာေတြေရာက္လာျပန္ သည္။ လူ႔၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀န္းတြင္ ဒါေတြမွမရွိလွ်င္၊ မသိလွ်င္ လူရာမ၀င္ေတာ့သလုိလို ခံစားလာၾကရသည္။


လိုခ်င္စရာေတြက ေရွ႕မွေျပး၊ လူသားတို႕က ေနာက္မွလိုက္ႏွင့္ ရင္ေမာစရာအတိျပီးေသာ ေလာကျဖစ္သည္။ ဒါေတြကိုရဖို႕၊ ဒါေတြနဲ႕ ျပည့္စံုဖို႕ဆိုသည္က ေငြလိုသည္။ ေငြရဖို႕ဆို ဘယ္ေလာက္ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ရပါေစ ေမာသည္ပန္းသည္ဟု စိတ္မွာမထင္။ သို႕ေသာ္ ၾကာေတာ့ထိခိုက္လာသည္။ စိတ္တင္းက်ပ္မႈေတြ မ်ားလာသည္။ ေသြးဖိအားေတြ မ်ားလာသည္။ အဆိုပါရုပ္၀တၳဳအသစ္အဆန္းတို႕ကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႕ တစ္သက္လံုး ေစာင့္ထိန္းခဲ့သမွ် ကိုယ္က်င့္သိကၡာတရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳရႏိုးႏိုး ရင္တြင္းပဋိပကၡေတြ ျဖစ္လာေတာ့ သည္။ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးကိုးစားေသာစိတ္ (၀ါ) စိတၲသတၲိေတြ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ သူ႕အထြာႏွင့္သူဆိုသလို မဖြံ႕ျဖိဳးေသာ လူ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာေရာ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာပါ အဆိုပါ လိုလားတပ္မက္မႈမ်ားကို အရင္းခံ၍ စိတ္တင္းက်ပ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ရင္တြင္းပဋိပကၡတို႕၏ ဒဏ္ခ်က္ကို မခံစားရသူဟူ၍ မရွိေပ။


အဆိုပါျပႆနာမွာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အပိုင္းအျခား မွန္သမွ်ကို ျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုးပြားလာလ်က္သာ ရွိေပသည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ စိတ္တင္းက်ပ္စရာေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။ လူအခ်ိဳ႕က ဤျပႆနာတို႕၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ ရုပ္ ၀တၳဳပစၥည္းမျပည့္စံုမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟုယူဆၾကသည္။ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းသာ ျပည့္စံုၾကြယ္၀မည္ဆိုပါက မည္သည့္ႏိုင္ငံမည္သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမဆို ျငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့မႈႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သာယာေရႊျပည္ကို ထူေထာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုဆိုၾကသည္။

သို႕ရာတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးျပႆနာ လံုး၀မရွိဘဲ ရုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ ျပည့္စံုအဆင္ေျပေနသည့္ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ပါက သူတို႕လည္း မဖြံ႕ျဖိဳးေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနည္းတူပင္ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းကို ပံုသဏၭာန္မ်ိဳးစံုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္ကို ေတြ႕ရွိ ႏိုင္ေပသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲသည္ျဖစ္ေစ၊ အေရွ႕တိုင္းမွျဖစ္ေစ၊ အေနာက္တိုင္းမွျဖစ္ေစ၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ အရင္းရွင္စနစ္က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ္က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ ဤအခ်က္တြင္ကား ျခားနားမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိပါေခ်။


ပမာအားျဖင့္ ကမၻာ႔အၾကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံၾကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ အိႏၵိယသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက အေသာကအင္ပါယာ၊ မဂို အင္ပါယာ စသည္ျဖင့္ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းၾကီးကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရသာမက နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တြင္ပါ ကမၻာ့ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံၾကီးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျပီး ေအးခ်မ္းသာယာမႈလည္း ရွိခဲ့သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ကား အိႏၵိယသုေတသီတို႕၏ ေလ့လာခ်က္အရ ယင္းတို႕၏လက္ရွိပညာေရးစနစ္သည္ ကေလးသူငယ္ လူငယ္ တို႕အား ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ျပီး က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေရးတြင္ အၾကီးအက်ယ္ ပ်က္ကြက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။


စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ား ရရွိလိုက္သည္မွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္တစ္ခုရရန္ပင္ မေသခ်ာမေရရာလွသည့္ အျပင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ၊ တာ၀န္ယူႏိုင္စြမ္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈႏွင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈအတြက္လည္း အာမခံခ်က္မရွိဟု သုေတသီ မ်ားကဆိုသည္။ စစ္မွန္ေသာ ပညာေရးစနစ္ဆိုသည္မွာ ဘ၀တစ္သာတာအတြက္ ရုပ္ပိုင္းေရာ၊ နာမ္ပိုင္းအတြက္ပါ အာမခံခ်က္ ေပးစြမ္း ႏိုင္ရမည္။ ယခုလက္ရွိ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးစနစ္ကမူ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ အနာဂတ္တြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ေလာကဓံ တရားတို႕ကို မွန္ကန္စြာ တံု႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းမရွိဟု သုေတသီတို႕က ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။


တခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကမူ ကေလးသူငယ္မ်ားထံသို႕ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ား (၀ါ)ကိုယ္က်င့္တရား ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းေကာင္းမ်ားကို သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးဖို႕ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းေကာင္း ၾကိဳးပမ္းၾကေပလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ ကေလးသူငယ္မ်ား အေနႏွင့္ မိမိစိတ္ကိုမိမိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း ရွိလာေစရန္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိလာရန္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ျပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ နည္းစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳဖို႕ လိုအပ္လွသည္။ ထိုသို႕မဟုတ္ပါက ေရွးရိုးစဥ္လာ နီတိစာအုပ္ၾကီးမ်ားမွာ ပါရွိသည့္အတိုင္း ေလွနံဓားထစ္ သင္ၾကားမႈမ်ိဳးျဖင့္ကား အက်င့္စာရိတၲေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ဆံုးမပဲ့ျပင္မႈျပဳရန္ မလြယ္ကူလွေခ်။ လက္ရွိေခတ္ကာလ အေျခအေန အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိေသာ ေလွနံဓားထစ္ သင္ၾကားမႈသည္ တန္ျပန္ဆိုးက်ိဳးကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစသည့္အျပင္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအား အယူအဆ လြဲေခ်ာ္သြားေစႏိုင္သည္။


ေလာကဓံကို မတုန္လႈပ္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ပတ္၀န္းက်င္၏ျဖားေယာင္းလႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လိုခ်င္တပ္မက္မႈမ်ား ကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း တံု႕ျပန္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္တို႕ျဖင့္ ျပည့္စံုသည့္ လူၾကီးလူေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ကေလးသူငယ္ဘ၀မွာပင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႕ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႕အျပင္ အက်င့္စာရိတၲ ေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ေရာ၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိ အျခား လူသားအားလံုးအတြက္ပါ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ မရွိမျဖစ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို ကေလး သူငယ္ဘ၀ကပင္ နားလည္ သေဘာေပါက္သြားေစရန္ လိုအပ္ေပသည္။


ဤတြင္ မိမိစိတ္ကိုမိမိ ပိုင္ႏိုင္စြာထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းသည္ လူသားတို႕၏ ကိုယ္က်င့္တရား ေစာင့္ထိန္းေရးတြင္ လြန္စြာအေရးပါေသာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဆိုျခင္းကို ကြၽႏု္ပ္တို႕မေမ့ေလ်ာ့သင့္ေပ။


ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္က်င့္တရား ေစာင့္ထိန္းမႈအေလ့အထ ထြန္းကားလာေစရန္မွာ နီတိတရားမ်ားသင္ၾကားေပးရံုသက္သက္ျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ေခ်။ စိတ္ကို ျဖဴစင္သန္႕ရွင္းေအာင္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မႈသည္သာ စစ္မွန္ေသာ စာရိတၲပညာေရး အတြက္ အမွန္တကယ္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။


ဤတြင္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းကို ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားေရး၏ အေရးပါေသာအခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေစမည့္ ေၾကာင္းက်ိဳးခိုင္လံုသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ လိုအပ္လာေတာ့သည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းသည္ လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊က်ား/မ မေရြး၊ အသက္ အရြယ္မေရြး လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရေပမည္။ အိႏၵိယလို ႏိုင္ငံမ်ိဳးရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ကေလး သူငယ္မ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ဇာတ္၊ အယူ၀ါဒအသီးသီး ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေပရာ ယင္းနည္းလမ္းသည္ ဂုိဏ္းဂဏအစြဲ ကင္းရွင္းရန္ လည္း အထူးလိုအပ္လွေပသည္။


ယင္းနည္းလမ္းအား ဟိႏၵဴတစ္ဦးက ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သလို၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္၊ ခရစ္ယာန္၊ မူဆလင္၊ ဂ်ိန္းဘာသာ၀င္၊ ဆစ္(ခ)၊ ပါရစီႏွင့္ ဂ်ဴးတို႕ကလည္း သင္ယူလိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရေပမည္။ ရိုးစင္းျပီး ဆြဲေဆာင္မႈလည္းရွိရမည္။ အေရးအၾကီးဆံုးမွာ ယင္းနည္းလမ္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိျပီး ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာၾကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းမႈကို ျဖစ္ထြန္းလာေစရမည္ ျဖစ္သည္။


ကံအားေလ်ာ္စြာပင္ အိႏၵိယပညာေရး သုေတသီတို႕သည္ အဆိုပါအဂၤါရပ္တို႕ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကား ၀ိပႆနာတရားအားထုတ္ျခင္း၏ အေျခခံအစပ်ိဳးအဆင့္ျဖစ္သည့္ 'အာနာပါန' က်င့္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။


အိႏၵိယ ပညာေရးသုေတသီတို႕သည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 'အာနာပါန' က်င့္စဥ္ကို စမ္းသပ္ပို႕ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဤတြင္ ကေလးသူငယ္ မ်ားသည္ အာနာပါနတည္းဟူေသာ ၀ိပႆနာတရားအားထုတ္ျခင္း၏ ပထမဦးဆံုးအဆင့္ကို ေကာင္းစြာသင္ယူႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းေတြ႕ ရွိရသည္။ အာနာပါနက်င့္စဥ္သည္ ရိုးစင္းျပီး သင္ယူရန္လြယ္ကူေသာ၊ အခ်ိန္မေရြးအားထုတ္ႏိုင္ေသာ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ျပီး ရုပ္ပိုင္းေရာ၊ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။


ကေလးသူငယ္ဟူသည္ သဘာ၀အားျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈတြင္ တက္ၾကြကာ စိတ္အားထက္သန္ျပီးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကမၼ႒ာန္း တရား အားထုတ္ျခင္းအလုပ္သည္ လူအိုမ်ားႏွင့္ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္သာဟူေသာ လြဲမွားသည့္ အစဥ္အလာအယူအဆ တည္ရွိ ေနျခင္းမွာ ကိုယ္ေတြ႕ဗဟုသုတ ေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္ ကမၼ႒ာန္းတရားအားထုတ္မႈဟု အမည္ခံယူထားသည့္ အျခားအျခားေသာ က်င့္စဥ္မ်ား ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ကြဲျပားျခားနားသည့္ လူမႈစီးပြားေရး အဆင့္အတန္းအသီးသီးမွ လာၾကျပီးဘာသာအယူ၀ါဒႏွင့္ ဇာတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံယူထားၾကေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာနာပါနအားထုတ္ႏိုင္စြမ္းကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါတြင္ကား လူအိုမ်ားႏွင့္ ပင္စင္စာားမ်ား အတြက္သာဟူေသာ ဆိုရိုးစကားမွာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျပိဳကြဲသြားေပေတာ့သည္။


ေက်ာင္းသားသူငယ္ေလးတို႕သည္ အာနာပါနတရားကို စိတ္အားထက္သန္စြာ အားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ အာနာပါနက်င့္စဥ္ကို အားထုတ္ ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားသူငယ္ေလးမ်ားတြင္ စိတ္ဓာတ္တည္ျငိမ္ခိုင္ခန္႕မႈ၊ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္မႈဟူေသာ အရည္ အေသြးေကာင္းမ်ား ထြန္းကားလာမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။


ကြၽႏု္ပ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း မည္မွ်ရွိေနသည္ဆိုေစ အိႏိၵယလိုႏိုင္ငံၾကီးႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ အမ်ိဳးဘာသာ ကြဲျပား ျခားနားမႈမွာ မဆိုစေလာက္သာ ျဖစ္သည္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း လူကိုလူလိုမျမင္ႏိုင္ရန္ ေမာဟတရားဖံုးလႊမ္းေစသည့္ ဇာတ္ခြဲျခားမႈစနစ္ ဆိုသည္မွာကား ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕အတြက္ အလ်ဥ္းကင္းရွင္းေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။


မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ထုအတြင္း သူတို႕တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္လည္းေကာင္း၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းၾကီး တစ္ခုလံုးအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ ျငိမ္းခ်မ္းသည့္ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးရန္အတြက္လည္းေကာင္း စိတၲသတိၲမ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့ရန္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႕အဖို႕ အေရးအၾကီး ဆံုးေသာ ဘ၀ေပးတာ၀န္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႕မွသာ မေ၀းေတာ့ေသာ အနာဂတ္တြင္ မလြဲမေသြၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ကမၻာဆန္လာမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေကြ႕အေျပာင္းတို႕အေပၚ တည္ျငိမ္စြာ တံု႕ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ျမန္မာလူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေပလိမ့္ မည္။


စင္စစ္အားျဖင့္ အမွန္တရား (၀ါ) ဓမၼဟူသည္ ပစၥဳပၸန္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ျပႆနာအေထြေထြကို မိမိေရာ သူတစ္ပါးပါ အက်ိဳးမယုတ္ ေစဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တံု႕ျပန္ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းသို႕တံု႕ျပန္ႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိဖို႕ဆိုသည္မွာ စိတ္တည္ျငိမ္မႈရွိဖို႕က အဓိကပဓာနလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။


ယင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္စြမ္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းသည္ကား 'အာနာပါန' တည္းဟူေသာ ထြက္ေလ၊၀င္ေလကို ရႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ သမာဓိအား ထူေထာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းနည္းစဥ္သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တည္ျငိမ္ၾကံ႕ခိုင္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစသည့္အျပင္ အဆုတ္ထဲသို႕ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္လံုေလာက္စြာ ပို႕လႊတ္ႏိုင္သျဖင့္ ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ကာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာဖြံ႕ျဖိဳးမႈကိုလည္း ေပးစြမ္း ႏိုင္ပါသည္။ ဤမွ် အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေသာ က်င့္စဥ္ကို အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးမားသည့္ မည္သို႕ေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ကမွ် မိမိတို႕ ဘာသာတရားႏွင့္ ဆန္႕က်င္သည္ဟု ကန္႕ကြက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေခ်။


ဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအေထြေထြ၊ ဇာတ္အျပားျပား ျခားနားလ်က္ရွိေသာ အိႏၵိယလိုႏိုင္ငံၾကီးရွိ စာသင္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ပင္လွ်င္ အာနာပါနသင္တန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ပို႕ခ်ေနျပီျဖစ္ရာ ေနာင္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအထိ က်ယ္ျပန္႕လာဖြယ္ရွိပါသည္။


ဤစာစုကို အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ စာသင္ေက်ာင္းငယ္တစ္ခုမွ အာနာပါနသတိပ႒ာန္သင္တန္း တက္ေရာက္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ေလးမ်ား ရြတ္ဆိုေနက်ျဖစ္ေသာ ေအာက္ပါလကၤာေလးျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။


"ဓမၼဆိုတာ

ဟိႏၵိဴမဟုတ္သလို ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္ပါ။

ခရစ္ယာန္မဟုတ္၊ ဆစ္(ခ)မဟုတ္၊

မူဆလင္မဟုတ္၊ ဂ်ိန္းဘာသာ၀င္လည္း မဟုတ္ပါ။

ဓမၼဆိုတာ

ႏွလံုးသားမွာျဖဴစင္မႈပါ၊

ျငိမ္းခ်မ္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္၊ တည္ျငိမ္မႈရယ္သာ။"


၀န္ခံခ်က္။ ။ ဤစာစုကို ေရးသားရာတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၀ိပႆနာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားတြင္ သုေတသီမ်ား ဖတ္ၾကား တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၀ိပႆနာစာတမ္းမ်ားကို မွီျငမ္းကိုးကားပါသည္။

၀င္းသိန္းဦး

(၁၇.၈.၀၁)

(ျမတ္သတိ၀ါဒီ၊ အမွတ္-၁၄၊၂၀၀၁ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာ)

အိမ္လုပ္သံပရာ Skin Care မ်ား

ဆား၀က္ျခံ

ညအိပ္ရာမ၀င္ခင္ ဆား၀က္ျခံရွိတဲ့ မ်က္ႏွာအေရျပားကို သံပရာသီးစိတ္ေလးနဲ႕ သာသာေလးပြတ္ေပးပါ။ မနက္အိပ္ရာႏိုးတဲ့အခါ ေရေႏြး ေလးနဲ႕ မ်က္ႏွာသစ္လိုက္ပါ။ သံပရာသီးမွာပါတဲ့ Citric အက္စစ္က ဆား၀က္ျခံအတြင္းမွာရွိတဲ့ အဆီေတြကို ေပ်ာ္၀င္သြားေစလို႕ ျဖစ္ပါ တယ္။


ေတာက္ပတဲ့အသားအေရ

ေတာက္ပစိုျပည္တဲ့ အသားအေရ ပိုင္ဆိုင္လိုရင္ သံပရာရည္ခြက္တစ္ခြက္ခန္႕ကို ေရခ်ိဳးမယ့္ေရထဲထည့္ ထားလိုက္ျပီး ထိုသံပရာရည္ႏွင့္ မိနစ္ ၂၀ခန္႕ စိုစြတ္ထိေတြ႕ေနပါေစ။


Toner

အဆီျပန္ေသာ အသားအေရရွိသူမ်ားအတြက္ မီးဖိုေခ်ာင္လုပ္ Toner လုပ္နည္းကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သံပရာရည္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၂ဇြန္း၊ ေဗာ့ဒ္ကာအရက္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၂ဇြန္း၊ ေရသန္႕လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ဇြန္းအျပင္ Witch hazel လို႕ေခၚတဲ့ ေဆးဖက္၀င္ အပင္ အဆီအႏွစ္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ဇြန္းတို႕ကိုေရာစပ္ျပီး ၀ါဂြမ္းျဖင့္လိမ္းႏိုင္ပါတယ္။


ဦးေရျပားယားယံျခင္းအတြက္

ဦးေရျပားမွာ ေဗာက္ထျပီး ယားယံေနပါသလား၊ သံပရာရည္ႏွင့္ သံလြင္ဆီသံုးေပးႏိုင္ပါတယ္။ သံပရာရည္က ဦးေရျပားေပၚက ေဗာက္ ေတြကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျပီး သံလြင္ဆီက ဦးေရျပားကို အစိုဓာတ္ ထိန္းေပးပါတယ္။


ျပဳလုပ္ပံု

လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ညႇစ္ထားေသာ သံပရာရည္ ဟင္းစားဇြန္း ၂ဇြန္း၊ သံလြင္ဆီ ၂ဇြန္း၊ ေရ ၂ဇြန္း ကိုႏွံ႕စပ္ေအာင္ေရာေႏွာပါ။ ျပီးရင္ ဦးေရျပားမွာ လိမ္းျပီး ႏွိပ္နယ္ေပးပါ။ မိနစ္ ၂၀ခန္႕ထားပါ။ ျပီးရင္ ေရေဆးျပီး ရွန္ပူျဖင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ပါ။ ၂ပတ္တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ ပါတယ္။


Ref: Internet

Hematospermia သုတ္ထဲေသြးပါ

Dec 24, 2010 at 11:15 AM
Masturbation ျပီးသြားေတာ့ သုတ္ထြက္ခ်ိန္ ေနာက္ဆံုးမွာ ေသြးလိုက္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေရာဂါမ်ားလား ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထ ရွိပါသလား။ ေရွာင္ရန္ ေဆာင္ရန္မ်ားကို ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။

Apr 30 2011
အမ်ဳိးသားက အသက္(၄၇)ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွိပါတယ္။ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ သုတ္ရည္ထဲ ေသြးနည္းနည္းပါေနလုိ႔ ဘာျဖစ္တာလဲ သိခ်င္ပါတယ္။ သူက အရမ္းလန္႔ေနေတာ့ ဆက္ဆံရမွာေၾကာက္ေနပါတယ္။

သုတ္ထဲမွာ ေသြးပါတာ ရွားပါတယ္။ စာဖတ္ရင္း လန္႔မသြားပါနဲ႔။ စံုေစ့ေအာင္ ေရးရတာမို႔ပါ။ ေဆးမကုဘဲ ေပ်ာက္မွာက မ်ားပါတယ္။ ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းေတြက မ်ိဳးပြါးလမ္း (က်ားအေစ့၊ အေစ့ထိပ္) နဲ႔ ဆီးလမ္း (ဆီးအိမ္၊ ဆီးျပြန္၊ ဆီးၾကိတ္) ေတြကေန လာႏိုင္တယ္။ အဲဒီေနရာေတြကို ခြဲစိတ္ထားခံရသူေတြ ျဖစ္တာေတာ့ မဆန္းဘူး။ အဲလို မဟုတ္သူေတြ ေသျခာ ေဆးစစ္ပါ။

• Prostate ဆီးၾကိတ္၊ Bladder ဆီးအိမ္၊ Testes အေစ့၊ Seminal vesicles သုတ္ျပြန္ တေနရာရာမွာ ကင္ဆာနဲ႔ ကင္ဆာ-မဟုတ္တဲ့ အၾကိတ္ ရွိ-မရွိ။
• Infections ေရာဂါပိုးတမ်ိဳးမ်ိဳး (Chlamydia, Herpes, Cytomegalovirus, Trichomoniasis) ဝင္ေနတာ၊
• Prostatitis ဆီးၾကိတ္ေရာင္၊ Epididymitis အေၾကာေရာင္၊ Urethritis ဆီးျပြန္ေရာင္၊
• Prostate ဆီးၾကိတ္ နဲ႔ Seminal vesicles သုတ္ျပြန္မွာ Stones ေက်ာက္ရွိတယ္၊
• Urethra ဆီးျပြန္မွာ Polyps အသားပိုျဖစ္တာ၊
• Ejaculation-duct obstructions သုတ္ထြက္ျပြန္ပိတ္ေနတာ၊
• Metastatic cancers တျခားေနရာမွာ ကင္ဆာ ရွိေနလို႔ လူးလာတာ။
• Seminal vesicles သုတ္ျပြန္မွာ Cysts အိတ္၊ Hemorrhage ေသြးယိုတာနဲ႔ Abnormalities ပံုမွန္မဟုတ္တာ၊

သုတ္ထဲ ေသြးပါတာအျပင္
• Painful urination ဆီးသြားရင္ နာႏိုင္တယ္၊
• Pain with ejaculation သုတ္လႊတ္ရင္ နာႏိုင္တယ္၊
• Blood in urine ဆီးထဲ ေသြးပါႏိုင္တယ္၊
• Lower back pain ခါးေအာက္ပိုင္း နာႏိုင္တယ္၊
• Fever ကုိယ္ပူႏိုင္တယ္၊
• Tenderness in the testes and/or scrotum အေစ့၊ ကပ္ပဲအိတ္မွာ နာႏိုင္တယ္၊
• Swelling in the testes and/or scrotum အေစ့၊ ကပ္ပဲအိတ္မွာ ေရာင္ႏိုင္တယ္၊
• Swelling or tenderness in the groin area ေပါင္ျခံမွာ နာႏိုင္တယ္၊ ေရာင္ႏိုင္တယ္၊

Urinalysis ဆီးစစ္ရမယ္။
• Ultrasound နဲ႔ MRI ရိုက္ရင္ အလံုး-အၾကိတ္-ပံုမွန္မဟုတ္တာေတြ ျမင္ရမယ္။
• Semen analysis သုတ္ပိုးစစ္ေဆးရမယ္။

ကုသတာက ဘာလို႔လဲဆိုတာအေပၚ မူတည္တယ္။
• ပိုးဝင္ေနရင္ Antibiotic ပိုးေသဆးေပးမယ္။
• Exhausted love making လိင္းဆက္ဆံတာ လြန္ၾကြံသြားတဲ့အခါမွာလဲ ျဖစ္တတ္တယ္။ သုတ္ျပြန္ထဲမွာ သုတ္က ျပန္ျဖစ္မလာခင္ဆိုရင္ နံရံကေန ေသြးထြက္တာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
• Vitamin C ေသာက္ရင္ အက်ိဳးမ်ားေစမယ္။ သားသတ္လြတ္စားသူမ်ား ေထာပတ္စားခိုင္းတယ္။
• အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေျပာတာေတြနဲ႔ မဆိုင္ဘဲျဖစ္လို႔ ေဆးကုစရာေတာင္ မလိုဘူး။ ေပ်ာက္သြားတာဘဲ။

Dr. တင့္ေဆြ
၂၄-၁၂-၂ဝ၁ဝ

Friday, January 27, 2012

Phimosis ပန္းငံုတယ္ ဆိုတာ


12 Aug 10, 09:17
ဆရာ လိင္တံ ေအာက္ဆြဲခ်မရတာ (အေရျပား) ပန္းငံုတယ္လို႔ ေခၚတာလား။ ပန္းငံုရင္ ကေလးရႏိုင္ပါသလား။ အိမ္ေထာင္ျပဳလို႔ ရပါသလား။

Phimosis ပန္းငံုတယ္ဆိုတာ Penis က်ားအဂၤါရဲ႕ထိပ္ပိုင္း Glans ကြမ္းသီးေခါင္းကို ဖံုးထားတဲ့ Foreskin (Prepuce) အေရျပားက ဆြဲလွန္လို႔ မရေအာင္ ပိတ္ေနတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အကုန္လံုး ပြင့္သြားေအာင္ လွန္လို႔ မရတာကို ေခၚတယ္။

ေမြးကတည္းကေန ျဖစ္တာပါ။ သိပ္ငယ္တဲ့ ေယာက္်ားေလး ပန္းအဖ်ားကို အသာေလး ဆြဲလွန္ၾကည့္ရင္၊ ဆီး ေကာင္းေကာင္း ထြက္ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာရမယ္။ ဒီအရြယ္မွာ အကုန္ဖြင့္ဘို႔ မၾကိဳးစားပါနဲ႔။ သူ႔ချမာ နာေနလိမ့္မယ္။ အထဲက ထိပ္ဖ်ားက သိပ္ႏုတယ္။ ထိခိုက္မိလို႔ အမာရြတ္လိုပိတ္တာလဲ ရွိပါမယ္။

အရြယ္ရလာတာနဲ႔ ပိုျပီး ပြင့္လာရမယ္။ လူပ်ိဳေပါက္ဆို ကြမ္းသီးေခါင္း အကုန္ ဖြင့္လို႔ရရမယ္။ နဂိုအေနမွာ ၃ ပံု ၁ ပံုေလာက္ ဖံုးေနရင္ ေကာင္းတယ္။ ဖြင့္မရတာ ၾကာေလေလ အထဲမွာ အညစ္ အေၾကး ေအာင္းေလေလ။ အသက္ၾကီးအထိ မေနသင့္ဘူး။ Circumcision ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ပါ။

ကေလးဆိုရင္ ဆီးသြားလို႔ ခက္ျပီး၊ ငိုလာရင္ အသက္ငယ္ပါေစ ခြဲပါ။ ပန္းငံုတာ အိမ္ေထာင္ျပဳလို႔ ရပါတယ္။ ေကာင္းတာက ခြဲစိတ္ ျပဳျပင္သင့္တယ္။ (၁) ၾကာရင္ မဆိုေကာင္းစကား ကင္ဆာ မျဖစ္ဘူးလို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။ (၂) ဆက္ဆံတဲ့အခါ ပြင့္ေနတာ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ကေလးမရေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ မပါဘူး။

ပန္းငံုတာကို တမင္တကာလုပ္တဲ့ အေလ့အေထကို အားေပးတယ္ HIV ကာကြယ္ေရးအတြက္နဲ႔ တျခား STD ေတြကို သက္သာေစတယ္လို႔ ယူဆလို႔ျဖစ္တယ္။ ေဒလီကေဆးခန္းေလးမွာ ၉၉% က ခ်င္းျပည္နယ္ကလာတဲ့ လူနာေတြျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ျမန္မာျပည္ အလည္ပိုင္းမွာ ၁၅ ႏွစ္အလုပ္လုပ္ခဲ့တာ ဒီမွာ Phimosis ပန္းငံုတဲ့ကေလး သိသိသာသာ မ်ားတာေတြ႔ရတယ္။ Hernia အူက်တာ နဲ႔ Hydrocele မုတ္ေရာဂါေတာ့ ခ်င္းေတြမွာ နည္းၾကတယ္။

ပိုသိခ်င္ရင္ ဒါေတြပါ ဖတ္ပါခင္ဗ်ား။
Modified Penis ပန္းအဖ်ား အဆန္းအျပားလုပ္ျခင္း http://health-adult-reading.blogspot.com/2011/04/modified-penis.html ကိုဖတ္ပါ။

Dr. တင့္ေဆြ
၁၂-၈-၂ဝ၁ဝ

Credit: http://health-adult-reading.blogspot.com/2012/01/phimosis.html

ကိုယ္ဝန္ရွိ-မရွိစစ္တဲ့ ေဟာ္မုန္း ( ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ)

အခု အဲဒီလုိ (ကိုယ္ဝန္ပ်က္ေဆးေသာက္ျပီး) ေသြးဆင္း ျပီးသြားမွ အျဖဴေတြ တအားဆင္းေနေတာ့ ေၾကာက္တာလည္း ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး တစ္ခါတစ္ခါ ပ်ဳိ႕အန္ခ်င္သလုိျဖစ္ေတာ့ စိတ္က မၿပီးေသးဘူး ထင္ေနပါတယ္။ ဆီးစစ္ၾကည့္ေတာ့ အဲဒီ Result ေတြ႔ေတာ့ ပုိျပီး စိတ္ထဲ ထင့္ေနပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ ျပန္စစ္ၾကည့္ရင္ Result အမွန္ သိရမလဲ။ အခုထိ အျဖဴဆင္းေနတာ ဘာလုပ္ရမလဲဆရာ။

ပ်ိဳ႕-အန္ခ်င္တာေတြက ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္တာေတြပါ။ ၾကာရင္ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းသြားပါမယ္။ STDs လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ မဟုတ္ရင္ အျဖဴဆင္းတာလဲ ေပ်ာက္ပါမယ္။ ကိုယ္ဝန္ ရွိ-မရွိ သိခ်င္ရင္ ေဆးဆိုင္ကေန Urine pregnancy test ေဆးဘူးေလးတခု ဝယ္ျပီး အလြယ္ေလး စစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆရာဝန္-ဆရာမ မလိုၾကဘူး။ အမွန္က ဆီးထဲမွာ Human Chorionic Gonadotropin (hCG) ေခၚတဲ့ ေဟာ္မုန္း ရွိ-မရွိကို စစ္တာ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ဝန္ရွိလို႔ ျဖစ္လာတဲ့ အခ်င္းကေန HCG ေဟာ္မုန္းကို ထုတ္ေပးေနတယ္။ ဆီးကို စစ္ရင္ မနက္ခင္းဆီးက အမွန္ဆံုးျဖစ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဆီးကို ၄ နာရီ ေအာင့္ထားျပီးမွ သြားရတယ္။

ေသြးကို စစ္တာလဲ ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕စစ္နည္းက ေဟာ္မုန္း ရွိ-မရွိကိုသာ စစ္ျပီး တခ်ိဳ႕စစ္နည္းေတြက အတိအက် ေသြးထဲမွာ (hCG) ဘယ္ေလာက္ ရွိေနတယ္အထိ စစ္ရတယ္။ အထဲကကေလးမွာ Birth defects ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ပါ-မပါကို သိႏိုင္တယ္။ ကင္ဆာတခ်ိဳ႕ ကေနလဲ မ်ားေစတယ္။ ဥပမာ Germ cell tumors မ်ိဳး။ ေယာက္်ားေတြမွာ Testicles cancer က်ား-အေစ့ ကင္ဆာ ျဖစ္ေနရင္ ေတြ႔မယ္။ Molar pregnancy ဆိုတဲ့ စပ်စ္သီး-ကိုုယ္ဝန္ဆိုလဲ အေပါင္းျပမယ္။ Choriocarcinoma ေခၚတဲ့ သားအိမ္-ကင္ဆာ ရွိေနရင္လဲ ေတြ႔မယ္။

မ-မ်ိဳးဥ နဲ႔ က်ာ-သုက္ပိုးေတြ ထိေတြ႔-ေပါင္းစပ္ျပီးေနာက္ မ်ိဳးစပ္ျပီးသားမ်ိဳးဥဟာ ၉ ရက္အၾကာမွာ သားအိမ္ျပြန္ ကေနတဆင့္ သားအိမ္ထဲဝင္လာျပီး သားအိမ္အတြင္းနံရံကို တြယ္ကပ္တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ အခ်င္းဆိုတာ ျဖစ္လာတယ္။ အခ်င္းကေန hCG ကို ထုတ္ေပးေတာ့မယ္။ ေသြးထဲမွာ ပါေနေတာ့မယ္။ ဆီးထဲမွာလဲ ပါေနေတာ့မယ္။ မ်ိဳးဥက သားအိမ္ အတြင္းနံရံကို လာတြယ္အျပီး ၆ ရက္ၾကာရင္ စစ္ေတာ့ေတြ႔မယ္။

ကိုယ္ဝန္ ၈၅% မွာ hCG levels က ၄၈-၇၂ နာရီတိုင္း ၂ ဆတိုးလာတယ္။ ၆-၁၁ ပါတ္မွာ အမ်ားဆံုး။ ကိုယ္ဝန္ ၁၄ ပါတ္ကေန ၁၆ ပါတ္အထိ ေဟာ္မုန္းက တက္တက္လာတယ္။ တေျဖးေျဖး က်လာတယ္။ ေမြးျပီး မၾကာခင္ စမ္းလို႔ မေတြ႔ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ကေလးရဲ႕ ေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိ သိခ်င္ရင္ ၁၅-၂ဝ ပါတ္မွာ အမ်ားဆံုး စစ္တယ္။ (၁) Triple screen ၃ မ်ိဳးစစ္နည္းမွာ Alpha-fetoprotein (AFP), Human chorionic gonadotropin (hCG) နဲ႔ Unconjugated estriol (uE3) ေတြကို စစ္တယ္။ (၂) Quad screen ၄ မ်ိဳးစစ္နည္းမွာ Hormone inhibin A ကိုပါစစ္တယ္။ မိခင္ေလာင္းရဲ႕ အသက္နဲ႔ တျခားအခ်က္ေတြကိုပါ ၾကည့္ျပီး ကေလးမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိေနတာကို ဆံုးျဖတ္ရတယ္။

ကိုယ္ဝန္ ပဌမ ၃ လမွာ Ultrasound ရိုက္ျပီး Nuchal translucency ကေလးရဲ႕ ဂုတ္ပိုးက အေရျပားအထူကို တိုင္းတာရယ္ Pregnancy-associated plasma protein A စစ္တာရယ္ hCG အနည္း-အမ်ားရယ္ ေပါင္းျပီး ကေလးမွာ Down syndrome (ေဒါင္းန္-ဆင္ဒရုမ္း) ဥာဏ္မမွီေရာဂါ ရွိေနတာကို သိတယ္။ ေသြးထဲက (hCG) ေဟာ္မုန္း ပံုမွန္ ကိန္းဂဏန္းေတြက ဓါတ္ခြဲခန္းတခုနဲ႔တခု သံုးတာမတူဘူး။ ေယာက္်ားေတြနဲ႔ ကိုယ္ဝန္မရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ <5 IU/L နဲ႔ ေသြးဆံုးျပီး အမ်ိဳးသမီး <9.5 mIU/ml ရွိတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနသူ ေနာက္ဆံုး ရာသီလာျပီးေနာက္

၃ ပါတ္မွာ = 5-50 IU/L
၄ ပါတ္မွာ = 50-500 IU/L (5 - 426 mIU/ml)
၅ ပါတ္မွာ = 100-10,000 IU/L (18 - 7,340 mIU/ml)
၆ ပါတ္မွာ = 1080-30,000 IU/L (1,080 - 56,500 mIU/ml)
၇-၈ ပါတ္မွာ = 7, 650 - 229,000 mIU/ml
၈-၁ဝ ပါတ္မွာ = 3500-115,000 IU/L
၉-၁၂ ပါတ္မွာ = 25,700 - 288,000 mIU/ml
၁၃-၁၆ ပါတ္မွာ = 13,300 - 254,000 mIU/ml
၁၄ ပါတ္မွာ = 12,000-270,000 IU/L
၁၅-၁၈ ပါတ္မွာ = Up to 200,000 IU/L
၁၇-၂၄ ပါတ္မွာ = 4,060 - 165,400 mIU/ml
၂၅-၄ဝ ပါတ္မွာ = 3,640 - 117,000 mIU/ml

High values မ်ားေနရင္ - Multiple pregnancy အမႊာကိုယ္ဝန္၊ Molar pregnancy စပ်စ္သီးကိုယ္ဝန္၊ Down syndrome (ေဒါင္းန္-ဆင္ဒရုမ္း) ေတြကို စဥ္းစားရမယ္။ ေနာက္ဆံုးရာသီလာရက္ LMP တြက္မွားတာလဲ ခ်န္မထားသင့္ဘူး။ ေယာက္်ားေတြနဲ႔ ကိုယ္ဝန္မရွိတဲ့ မိန္းမေတြမွာ မ်ားေနရင္ က်ား-အစိ ဒါမွမဟုတ္ မ-မ်ိဳးဥက ကင္ဆာေတြကို စဥ္းစားရမယ္။ Stomach အစာအိမ္၊ Pancreas သရက္ရြက္၊ Large intestine အူမၾကီး Liver အသဲ နဲ႔ Lung အဆုပ္ ကင္ဆာေတြမွာလဲ မ်ားေနတယ္။ Low values နည္းေနရင္ - Ectopic pregnancy သားအိမ္ျပင္ပ ကိုယ္ဝန္ နဲ႔ Death baby ကေလးေသေနတာေတြကို စဥ္းစားရမယ္။ ရာသီမလာတဲ့ရက္ LMP အတြက္ လြဲတာလဲ မေမ့ရဘူး။

စစ္တဲ့အခါ သတိထားရမွာေတြ ရွိတယ္။ Miscarriage ကိုယ္ဝန္ပ်က္သြားတာနဲ႔ Abortion ကိုယ္ဝန္ဖ်က္တာ ျဖစ္ျပီးရင္ ၄ ပါတ္အထိ အေပါင္းျပေနမယ္။ Infertility ကေလးမရႏိုင္ေသးတာကို ကုသဘို႔ရာ Injection of hCG ထိုးေပးထားရင္ မ်ားေနမယ္။ ဆီးထဲမွာ ေသြးပါေနရင္၊ ဆပ္ျပာပါေနရင္ အမွန္မရႏိုင္ဘူး။ Diuretics, Promethazine, Heparin, Ambien, Prochlorperazine, Promethazine ေဆးေတြကေန အေျဖမွားေစႏိုင္တယ္။

- မ-မ်ိဳးဥနဲ႔ က်ား-သုက္ပိုး ေပါင္းစပ္အျပီး ေသြးကိုစစ္ရင္ အေစာဆံုး ၁၁ ရက္ နဲ႔ ဆီးကိုစစ္ရင္ အေစာဆံုး ၁၂-၁၄ ရက္မွာ သိႏိုင္တယ္။
- ကိုယ္ဝန္ႏုခ်ိန္ ၅-၆ ပါတ္မွာ hCG numbers အေရအတြက္ထက္ Ultrasound က ပိုမွန္တယ္။
- ေသြးထဲမွာ 5mIU/ml ထက္နည္းရင္ ကိုယ္ဝန္မဟုတ္ႏိုင္ဘူး။ 25mIU/ml မ်ားမွသာ ကိုယ္ဝန္။
- 1,000 - 2,000mIU/ml ရွိလာမွသာ Transvaginal ultrasound ေမြးလမ္းေၾကာင္း (အာလ္ထြာေဆာင္း) ရိုက္ရင္ အထဲက Gestational sac သေႏၶအိတ္ကို ျမင္ရမယ္။
- တၾကိမ္ထဲစစ္တာကို ပိုေသျခာခ်င္ရင္ ေနာက္ ၂-၃ ရက္မွာ တခါထပ္စစ္ရမယ္။

Miscarriage ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျပီးေနာက္မွာ Molar pregnancy စပ်စ္သီး-ကိုယ္ဝန္ မဟုတ္တာသိဘို႔လဲ ေသြးဆက္စစ္ေနရတယ္။ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ျပီးေနာက္ ဒီေဟာ္မုန္းဟာ ၄-၆ ပါတ္အထိ ရွိေနႏိုင္တယ္။ ကိုယ္ဝန္ ပ်က္နည္း-ဖ်က္နည္းေတြအရ မတူတာျဖစ္တယ္။ ပ်က္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဟာ္မုန္းက ဘယ္ေလာက္အထိ မ်ားေနခဲ့သလဲ အေပၚလဲ မူတည္တယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ (၁၆-၁-၂ဝ၁၂ )

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ - ကိုယ္ဝန္ရွိ-မရွိစစ္တဲ့ ေဟာ္မုန္း

Tuesday, January 24, 2012

မိန္းမကိုယ္မိန္းမကိုယ္ (မ-အဂၤါ) ကို Vagina (ဗဂ်ိဳင္းနား) လို႔ေခၚတာမမွန္ပါ။ Vulva (ဗာလ္ဗာ)လို႔ အဂၤလိပ္လို၊ ေဆးစာလို ေခၚပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ဟာ မိန္းကေလး တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ မတူၾကပါ။ အရြယ္၊ ပံုပန္း နဲ႔ အေရာင္ေတြ မတူၾကပါ။ အမ်ားဆံုး အသားေရာင္ အတိုင္းရွိၾကေပမဲ့ မတူတာလဲရွိတယ္။ အေရျပားမဟုတ္တဲ့ အတြင္းသားေတြရဲ႕အေရာင္ကေတာ့ ပန္းေရာင္၊ ပန္းညိဳေရာင္ျဖစ္တယ္။ မိန္းမကိုယ္ဟာ Sexual function လိင္အေရးကို လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ အေသအျခာ ႏိႈးဆြေပးရင္ သာယာမႈကို ျဖစ္ေစတဲ့ အာရံုေၾကာေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ Vulva ေခၚတာထဲမွာ Urethra ဆီးထြက္ေပါက္လဲရွိတာမို႔ ဆီးသြားတဲ့တာဝန္ကိုပါ ထမ္းေဆာင္ေပးတယ္။

အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကို လိုအပ္လို႔ Vaginal examination (VE) စစ္ေဆးတဲ့အခါ မ်က္စိနဲ႔ျမင္ရမွာေတြကို ခႏၶာေဗဒအရ အေခၚေတြေျပာရရင္ -
• Mons pubis ဆီးခံု၊
• Labia majora ႏႈတ္ခမ္းသားအၾကီး၊
• Labia minora ႏႈတ္ခမ္းသားအေသး၊
• Clitoris မ-အစိ၊
• Vestibular bulbs မ-အစိအေျခ၊
• Vulval vestibule မ-အဂၤါအတြင္းပိုင္းဧရိယာ၊
• Vestibular greater gland အရည္ထြက္ (ဂလင္း) အၾကီး၊
• Vestibular lesser gland အရည္ထြက္ (ဂလင္း) အေသး၊ နဲ႔
• Vaginal opening (ဗဂ်ိဳင္းနား) အဝ၊

Mons pubis ဆီးခံုဆိုတာမွာ ေအာက္ခံအရိုးေပၚမွာ အဆီေတြ စုေဝးေနလို႔ အိအိေဖါင္ေဖါင္းေလးေနတယ္။ သူကေနမွ ႏႈတ္ခမ္းသားအၾကီးအျဖစ္ ေအာက္ကို ဆင္းလာျပီး ေအာက္ပိုင္းက စအို အတက္နားမွာ ျပန္ဆံုၾကတယ္။ ဆံုတဲ့ေနရာကို Perineum ေခၚတယ္။ ကေလးကို ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေနဖြါးရင္ ဒီေနရာမွာ စုပ္ျပဲတာျဖစ္ျဖစ္ တမင္တကာခ်ဲ႕ေပး-ျပန္ခ်ဳပ္ေပးရတာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ရတယ္။ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ကစျပီး ဒီေနရာနဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းသားအၾကီးေနရာေတြမွာ အေမႊးေပါက္လာတယ္။ အေမႊးႏုႏုေလးေတြကေန ရင့္သန္လာ တယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ အရြယ္ရလာေတာင္မွ အေမႊးက နည္းလြန္းလွျပီး တခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္အထိ ဆက္ေပါက္မယ္။ ေပါင္အထိလဲ ေပါက္ႏိုင္တယ္။ အေမႊးရဲ႕ အေရာင္၊ အထူ-အပါး၊ အႏု-အၾကမ္း၊ အေျဖာင့္-အေကာက္ မတူၾကဘူး။

Clitoris မ-အစိ ကေတာ့ ထိပ္ဆံုး အလည္တည့္တည့္မွာ ရွိတယ္။ ႏႈတ္ခမ္းသား အေသးစားနဲ႔ ႏွစ္ခုဆံုရာေနရာကို Frenulum clitoridis (ဖရင္ညဴလန္) ေခၚတယ္။ ေယဘုယ် ပဲေစ့ေလာက္လို႔ ေျပာၾကေပမဲ့ အရြယ္အစား သိသိသာသာ မတူၾကပါ။ အာရံုေၾကာေတြက ထိရင္ အလြန္သိလြယ္တယ္။ Glans penis ေယာက္်ားအဂၤါထိပ္ဖ်ားနဲ႔ အတူတူဘဲ။ ဖံုးေနတဲ့ ခ်ိတ္သေဘာျဖစ္ေနတာကို Clitoral hood ေခၚတယ္။ က်ားအဂၤါထိပ္က အေရျပားသေဘာျဖစ္လို႔ Prepuce လို႔လဲေခၚတယ္။ Clitoris အစိကို ဖံုးေပးတယ္။ လံုေအာင္ မဖံုးႏိုင္တာမ်ိဳးလဲ ရွိတယ္။

Labia majora အၾကီးႏႈတ္ခမ္းဟာ သာမန္ အေရျပားလိုဘဲ။ Keratinized stratified squamous epithelium (ကရတင္) ပါတဲ့ အေရျပား၊ အေမႊးေပါက္အိတ္ေတြနဲ႔ (အပိုခရိုင္း) အိတ္နဲ႔ ေခြ်းထြက္အိတ္ေတြပါတယ္။ Labia minora အေသးႏႈတ္ခမ္းဟာ အေရျပားနဲ႔ လံုးဝ မတူဘူး။ Nonkeratinized stratified squamous epithelium (ကရတင္) မပါတဲ့အေရျပား အမ်ိဳးအစား ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ မသိသာဘူး။ တခ်ိဳ႕မွာ အလြန္ကို သိသာတယ္။ အေသးစားဟာ အၾကီးရဲ႕ အတြင္းမွာ အသားႏုလိုရွိတယ္။ အရြယ္အစား၊ ပံုပန္း၊ အေရာင္ဆိုတာ အေတာ္မတူၾကဘူး။

Vestibular bulbs မ-အစိအေျခမွာ အာရံုခံစားမႈ အလြန္ေကာင္းလွတဲ့ Erectile tissue (တစ္ရွဴး) ေတြ စုေဝးေနတဲ့ေနရာ ျဖစ္တယ္။ ေယာက္်ားေတြမွာရွိတဲ့ Bulb of penis နဲ႔ သေဘာခ်င္း အတူတူဘဲ။ လိင္စိတ္ျဖစ္ေပၚရင္ သန္မာလာေစႏိုင္ တယ္။ (ဗဂ်ိဳင္းနား) အဝေဘးတဖက္စီမွာ ျဖာဆင္းေနတယ္။ အေပၚထိပ္ေနရာမွာေတာ့ ဘယ္နဲ႔ညာကဆက္ေနၾကတယ္။ ေအာက္ဖ်ားေတြကေတာ အရည္ထြက္ (ဂလင္း) အၾကီးေတြနဲ႔ ဆက္သြားၾကတယ္။ Vulval vestibule ဆိုတာ Labia minora ႏုတ္ခမ္းသားအေသး ႏွစ္ခုၾကားကေနရာကို ေခၚတယ္။ ေအာက္က ဗဂ်ိဳင္းနာအေပါက္နဲ႔ အထက္က ဆီးထြက္ေပါက္ေတြ ရွိေနၾကတယ္။

(ဗဂ်ိဳင္းနာ) အဝဟာ အတိုင္းထားရင္ ဟေနတာ မဟုတ္လို႔ Opening အေပါက္လို႔ ေခၚတာထက္ Introitus လို႔ေခၚတာက ပိုမွန္တယ္။ အပ်ိဳစစ္စစ္တံုးက အဝကို Hymen အပ်ိဳေမွးနဲ႔ ဖံုးေနတယ္။ လိင္မဆက္ဆံဘူးလို႔ ဒီဟာစုပ္ျပဲ မသြားေသတာဟာ Virginity အပ်ိဳစစ္လို႔ ဂုဏ္ယူႏိုင္တယ္။ လိင္နဲ႔မဆိုင္ဘဲ စုပ္ျပဳတာလဲရွိပါမယ္။ အားကစားလုပ္တာ၊ ျမင္းစီး၊ ဘီးစီးတာ၊ ရာသီခံပစၥည္း ထည့္တာေတြ ကေန ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕ မိန္းကေလးေတြမွာ ေမြးကတည္းက အပ်ိဳေမွး လံုးဝအျပည့္ဖံုးေနရင္ Imperforate hymen ေခၚတယ္။ ခြဲစိတ္ေပးရတယ္။ (ဗဂ်ိဳင္းနား) ေပါက္ရဲ႕ ေအာက္နဲ႔ ေဘးတဘက္စီမွာ Bartholin glands (ဘာသိုလင္-ဂလင္း) အိတ္တခုစီ ရွိတယ္။ ဖေယာင္းလိုအရည္ ထုတ္ေပးေနတယ္။

မိန္းမကိုယ္မွာ Fluids and odor အရည္ေတြ ရွိတယ္။ အနံ႔လဲရွိတယ္။ Urine ဆီး၊ Sweat ေခြ်း၊ Menses ရာသီေသြး၊ Sebum အေရျပားအဆီ၊ Bartholin's (ဘာသိုလင္-ဂလင္း) အရည္ Skene's gland (စကီးန္-ဂလင္း) အရည္၊ (ဗဂ်ိဳင္းနား) နံရံက အရည္ေတြ ရွိေနတယ္။ ဓါတုပစၥည္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနတယ္။ Pyridine (ပိုရီဒင္း)၊ Squalene (စကြာလင္း)၊ Urea (ယူရီယာ)၊ Acetic acid (အက္စစ္တစ္-အက္စစ္)၊ Lactic acid (လက္တစ္-အက္စစ္)၊ Alcohols (အယ္လ္ကိုေဟာ)၊ Glycols (ဂလိုက္ေကာလ္)၊ Ketones (ကီတုန္း) နဲ႔ Aldehydes (အယ္လ္ဒီဟိုက္) ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အနံ႔တမ်ိဳး ရေစတယ္။

မိန္းကေလး သုံးပံုတပံုေလာက္မွာ Aliphatic acids (အလီဖက္တစ္-အက္စစ္) ထြက္လို႔ အနံ႔ဆိုးတယ္။ လူ႔တကိုယ္လံုးက (ဆဲလ္) ေတြဟာ အသစ္ျဖစ္လာ၊ ရင့္လာၾကရာကေန ေသေနၾကတယ္။ Dead cells (ဆဲလ္) အေသေတြ၊ Skin oils အေရျပားအဆီ၊ (ဗက္တီးရီးယား) ေတြရယ္ စုေပါင္းျပီး အနံ႔မေကာင္းတဲ့ဟာေတြကို Smegma မိန္းမကိုယ္-အညစ္အေၾကးလို႔ ေခၚတယ္။

ေကာင္းတာလဲ ရွိပါတယ္။ မိန္းမ ၃ ေယာက္မွာ တေယာက္ဟာ (ဗဂ်ိဳင္းနား) ကေန Aliphatic acids (အလီဖက္တစ္-အက္စစ္) ထုတ္ေပးေနတယ္။ ဆရာဝန္တိုင္းက သေဘာမတူေပမဲ့ အမ်ားယူဆၾကတာက ဒါဟာ Pheromones ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကို ဆြဲေဆာင္တဲ့ အစြမ္းတဲ့။ ဒီ အက္စစ္ဟာ (ဗက္တီးရီးယား) ေတြကေန ထုတ္ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။ ရာသီျဖစ္စဥ္မွာ အနည္း-အမ်ား ေျပာင္းလဲေနတယ္။ လလည္ရက္မွာ အမ်ားဆံုးဘဲ။

Sexual arousal လိင္စိတ္ ျဖစ္ေပၚတယ္ဆိုရင္ မိန္းမကိုယ္မွာ ရုပ္ပိုင္းအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းခြဲရင္ ၄ ဆင့္ရွိတယ္။
၁။ Excitement လိင္စိတ္ျဖစ္လာတဲ့အဆင့္၊ (ဗဂ်ိဳင္းနား) က စိုစြပ္လာမယ္။ ေသြး ပိုေလွ်ာက္လာမယ္။ ႏႈတ္ခမ္းသား အၾကီးစား ျပားခ်ပ္ျပီး ကားလာမယ္။ (ကလိုက္ေတာရစ္) မ-အစိ နဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းသား အေသးေတြ အရြယ္အစား ပိုၾကီးလာမယ္။

၂။ Plateau တန္းေနတဲ့အဆင့္၊ ေသြးပိုစီးေလွ်ာက္ေနမယ္။ (ဗဂ်ိဳင္းနား) ေဖါင္းၾကြလာမယ္။ အေပါက္ဝဟာ ၃ဝ% က်ဥ္းလာမယ္။ (ကလိုက္ေတာရစ္) မ-အစိက သန္မာလာမယ္။ ထိပ္ဖ်ားက ဆီးခံုရိုးဆီ ဦးညြတ္လာျပီး ခ်ိတ္လိုမ်ိဳး ေကာက္ေကာက္ေလး ျဖစ္လာ မယ္။ ႏႈတ္ခမ္းသား အေသးဟာ ၂-၆ ဆ အထိ ပိုထူလာမယ္။ ေဘးကိုကားလာမယ္။ အဝက ပိုက်ယ္လာမယ္။ ခ်ိတ္လိုေနတဲ့ပံုမ်ိဳး မရွိေတာ့ဘူး။ အေရာင္လဲေျပာင္းလဲတတ္တယ္။ ပန္းေရာင္ကေန နီရဲလာသလိုေနမယ္။ ကေလးေမြးဘူးသူဆိုရင္ ညိဳရဲရဲျဖစ္လာမယ္။

၃။ Orgasm (ေအာ္ဂဇင္) ဆႏၵျပည့္သြားခ်ိန္၊ ျပီးဆံုးခ်ိန္ နီးလာရင္ မ-အစိက ထူးထူးျခားျခား တင္းေဖါင္းလာမယ္။ အစိက အသိသာဆံုး ၾကီးထြားလာတယ္။ အထိမခံႏိုင္သလို ျဖစ္လာမယ္။ ၾကြက္သားေတြက စည္းခ်က္က်က် တင္းလိုက္-ေလ်ာ့လိုက္တာ ျဖစ္လာ မယ္။ ဗဂ်ိဳင္းနားရဲ႕ အျပင္ပိုင္း ၃ ပံု၂ ပံုေနရာကျဖစ္တယ္။ သားအိမ္နဲ႔ စအိုေနရာက ၾကြက္သားေတြလဲ ပါတယ္။ တင္းအားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ဝ႕၈ စကၠန္႔ေလာက္ ၾကာရာကေန အားေပ်ာ့လာမယ္။ ႏွလံုးခုန္တဲ့အၾကိမ္ေလာက္ရွိ႔ာကေန ေျဖးေျဖခ်င္း နည္းလာ၊ ေႏွးလာ တယ္။ စုစုေပါင္း ၁၅ ၾကိမ္အထိရွိႏိုင္တယ္။ တခါနဲ႔တခါေတာ့ မတူဘူး။ တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ Skene's gland ကေန အရည္ထြက္လို႔ Female ejaculation ေယာက္်ားေတြလိုဘဲ အရည္ ပန္းထုတ္တတ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ၾက ဆီးအိမ္ကေန ဆီးထြက္တယ္။

၄။ Resolution ျပန္က်သြားတဲ့အဆင့္၊ အရင္က စုေဝးျပီး မ်ားလာတဲ့ေသြးေတြ ျပန္ေလွာ့က်သြားမယ္။ (ဗဂ်ိဳင္းနား)၊ (ဗာလ္ဗာ) နဲ႔ အေပါက္ဝက နဂိုအေနျပန္ေရာက္လာမယ္။ Orgasm မရဘဲ ဆက္ဆံမႈကို အဆံုးသတ္ရင္ အဲလိုျဖစ္တာ ေႏွးေကြးမယ္။

မိန္းမကိုယ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါေတြ -
- Epidermal cysts (ဆစ္)
- Angiomas ေသြးေၾကာေရာဂါ၊
- Moles မွဲ႔၊
- Freckles အေရာင္ရင့္အစက္အေပ်ာက္ေတြ၊
- Lentigos အစက္အေပ်ာက္၊
- Scars အမာရြတ္၊
- Scarification တမင္တကာ အမာရြတ္လုပ္ထားျခင္း၊
- Vitiligo ခရုသင္း၊
- Tattoos ထိုးကြင္းထိုးျခင္း၊
- Hypertrophy ဖူးေရာင္ေနျခင္း၊
- Sinus pudoris တဖက္ပိတ္နာ၊

Infections ကူးစက္ေရာဂါေတြ -
- Candidiasis (thrush) ဖန္းဂတ္စ္ (မွကၡရု)၊
- Bacterial vaginosis (ဗက္တီးရီးယား) ဝင္ျခင္း၊
- Warts ၾကြက္ႏို႔၊
- Molluscum contagiosum (ဗိုင္းရပ္စ္) ေရာဂါ၊
- Genital herpes လိင္လမ္း ေရယံု၊
- Herpes zoster (Shingles) ေရယံု၊
- Tinea မိႈေရာဂါ၊
- Hidradenitis suppurativa ျပည္တည္နာ၊

Inflammatory diseases အေရျပား ေရာင္ရမ္းေရာဂါေတြ -
- Eczema/Dermatitis အေရျပားနာ၊ ႏွင္းကူနာ၊
- Lichen simplex နာတာရွည္ ႏွင္းကူနာ၊
- Psoriasis ႏွင့္ကူးနာ တမ်ိဳး၊
- Lichen sclerosus (လင္ခ်န္) အေရာင္ျဖဴ အမာရြတ္နာတမ်ိဳး၊
- Lichen planus (လင္ခ်န္) အေရာင္ရင့္ အနာတမ်ိဳး၊
- Pemphigus vulgaris ေရာဂါျပီးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ နာတာရွည္အနာတမ်ိဳး၊
- Pemphigoid ေရာဂါျပီးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ နာတာရွည္အနာတမ်ိဳး၊

Pain syndromes နာတဲ့ေရာဂါေတြ -
- Vulvodynia and vulvular vestibulitis (ဘက္စတီဗ်ဴး) ေရာင္နာ၊
- Vaginismus လိင္ဆက္တာအပါအဝင္ တခုခုလာထိ-ဝင္တာနဲ႔ တံု႔ျပန္မႈသေဘာအရ ၾက့ံဳလို႔ နာတဲ့ေရာဂါ၊

Vulvar cancer ကင္ဆာ
- Squamous cell carcinoma အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ အေရျပားကင္ဆာ၊
- Basal cell carcinoma (ေဘဆယ္-ဆဲလ္) ကင္ဆာ၊
- Melanoma မွဲ႔ကင္ဆာ၊
- Vulvar cancer မ-အဂၤါ ကင္ဆာ၊

Ulcers အနာေတြ -
- Aphthous ulcer အပူကန္နာ (ပါးစပ္မွာျဖစ္တာမ်ိဳး)၊
- Behcet's Disease ေရာဂါျပီးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ပါးစပ္နာမ်ိဳး၊

Developmental disorders ေမြးရာပါေရာဂါေတြ -
- Septate vagina ၾကားအကန္႔ပါလို႔ ႏွစ္ေပါက္-ႏွစ္ခန္း ျဖစ္ေနတာ၊
- Vaginal opening extremely close to the urethra or anus (ဗဂ်ိဳင္းနား) အဝက ဆီးေပါက္နားျဖစ္ျဖစ္ စအိုနားျဖစ္ျဖစ္ နီးေနတာ၊
- An imperforate hymen အပ်ိဳေမွးပိတ္ေနတာ၊
- fused labia, an absent or partially-formed vagina, urethra located on the clitoris တျခားေမြးရာပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊
- Hermaphroditism က်ား မဟုတ္၊ မ မဟုတ္၊

Other တျခားေရာဂါေတြ -
- Vulvar Lymphangioma (လင့္ဖ္) ေရာင္ျခင္း၊
- Extramammary Paget's disease (ေပးဂ်က္စ္) ေရာဂါ၊
- Vulvar intraepithelial neoplasia (VIN) ကင္ဆာတမ်ိဳး၊
- Bowen's disease (ဘိုးဝင္းစ္) ေရာဂါ၊
- Vulvar varicose veins ေသြးျပန္ေၾကာေဖါင္းျခင္း၊
- Labial adhesions ႏႈတ္ခမ္းသား ကပ္ေနျခင္း၊
- Desquamative Inflammatory Vaginitis (DIV) ေရာင္ရမ္းျခင္း၊
- Childbirth tears and Episiotomy related changes ကေလးေမြးရလို႔ စုပ္ျပဲျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္း ခ်ဲ႕ျခင္း၊

Female genital mutilation မိန္းကေလး အဂၤါကို လွီးျဖတ္တဲ့အေလ့အထ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွ အခုလဲ ရွိေနေသးတယ္။ ေတာင္-အာဖရိကမွာေနတဲ့ Khoisan women အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ႏႈတ္ခမ္းသား အေသးစား အေတာ္ရွည္ၾကတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ကမာၻမွာ လူရယ္လို႔ ျဖစ္စကသာ အဝတ္အစားမဝတ္ဘဲ ေနခ့ဲၾကျပီး ယဥ္ေက်းလာေတာ့ ဝတ္စားလာၾကတယ္။ လူတကိုယ္လံုးကို သူမ်ားမျမင္ေစအာင္ ဖံုးထားဘို႔ အလိုဆံုးေနရာဟာ မိန္းမကိုယ္ ျဖစ္တယ္။ ဒီေခတ္မွာေတာ့ ကိုယ္လံုးတီးေဖၚတာ ျဖစ္လာျပန္တယ္။ ယဥ္ေက်းမႈလို႔ဘဲ ေခၚၾကတယ္။ ကြင္းတပ္တဲ့ ဖက္ရွင္လုပ္တာထဲမွာ Vulva Piercings လဲပါတယ္။ Shaved vulva အေမႊးရိတ္တာလဲ လုပ္ၾကတယ္။ Depilated vulva တစိတ္တပိုင္း ရိတ္လာလဲလုပ္တယ္။ High-cut swimsuits ေရကူးဝတ္စံု အဆန္းေတြက အဲလိုလုပ္မွလဲ ဝတ္လို႔ရတယ္။ ရိတ္ၾကတာက ေခတ္ဆန္ခ်င္တာအတြက္ေရာ၊ Hygiene သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ေရာ လုပ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ (၂၂-၁-၂ဝ၁၂)

ဆက္စပ္ ဖတ္ႏိုင္တဲ့ စာေတြ -
• Dyspareunia (1) ဆက္ဆံခ်ိန္မွာ နာက်င္တာ (၁) အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၄၃)
• Dyspareunia (2) ဆက္ဆံခ်ိန္မွာ နာက်င္တာ (၂) အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၇၆)
• Female Orgasm (1) အမ်ိဳးသမီး ျပီးတာကို ပိုနားလည္လာျပီ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၉၃)
• Female Orgasm (2) အမ်ိဳးသမီး ျပီးျခင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၁၃)
• Genital Clamydial infection (ကလာမိုင္ဒီးယား) ပိုးဝင္ျခင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၁၁၂)
• Genital Herpes and Genital Warts လိင္လမ္း-ေရယံု၊ လိင္လမ္း ၾကြက္ႏို႔ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၁ဝ၁)
• Labia မ-အဂၤါ ႏႈတ္ခမ္းသား လွဘို႔လိုသလား အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၉၈)
• Nudity ကိုယ္လံုးတည္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၉၇)
• Too wet ဒီအခ်ိန္မွာ စိုလြန္းတာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၇၅)
• Vaginal Cysts, Polyps, Warts ဗဂ်ိဳင္းနားမွာ အပိုအဆာေတြ ျဖစ္တာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၈၃)
• Vaginal Discharge ေမြးလမ္းေၾကာင္းမွ အျဖဴဆင္းျခင္း အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၅၈)
• Vaginal infections ေမြးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၁၁၉)
• Vaginitis ေမြးလမ္း-ေရာဂါ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၆၃)
• Virginity (1) အပ်ိဳ တကယ္စစ္ပါတယ္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၂၆)
• Virginity fraud အပ်ိဳရည္ ပ်က္ျခင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၅၆)

ယမုန္နာေဆးခန္း - မိန္းမကိုယ္

Saturday, January 21, 2012

Hair Spary အသံုး၀င္ဖြယ္ နည္းအသြယ္သြယ္Hair Spary ကို ဆံပင္ပံုသြင္းဖို႕သာမက အျခားအိမ္မႈကိစၥေတြမွာပါ အသံုးခ်လို႕ရတယ္ဆိုတာေလး တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ႏႈတ္ခမ္းနီဖ်က္ေဆး

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အက်ႌမွာ ႏႈတ္ခမ္းနီစြန္းထင္းေနခဲ့ရင္ ဒီနည္းေလး စမ္းၾကည့္ပါ။ အက်ႌအသားက စက္နဲ႕ေလွ်ာ္လို႕ရတဲ့ အက်ႌအသားမ်ိဳးဆိုရင္ ႏႈတ္ခမ္းနီစြန္းတဲ့ေနရာကို Hair Sparyစိုေနေအာင္ျဖန္းပါ။ ၁၀မိနစ္ခန္႕ထားျပီးလွ်င္ ေရျမႇဳပ္ သို႕မဟုတ္ အ၀တ္စိုနဲ႕ပြတ္ေပးပါ။ ျပီးလွ်င္ က်န္ေနသည့္ အစအနႏွင့္ spary မ်ား သန္႕စင္သြားေအာင္ အက်ႌကိုေလွ်ာ္ေပးပါ။

Stocking ပံုမပ်က္ေအာင္

Hair spary ပါတဲ့ polymers က သင့္အသားကပ္ေျခအိတ္ကို ပံုမပ်က္ေအာင္လည္း ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ အသားကပ္ေျခအိတ္မွ ႏိုင္လြန္စမ်ား ကြၽတ္ျပီး ျပဳတ္ထြက္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ပန္းခ်ီကားမွ ေဆးသားမ်ား မပ်က္စီးေအာင္

အိမ္က သားသားမီးမီးမ်ား ေရးဆဲြထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားက ေဆးသားေတြ ပြတ္မိလို႕ ပ်က္ျပယ္သြားတာမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ Hair spary ခပ္ပါးပါးေလး ဖ်န္းေပးပါ။ Hair Spary က ေျမျဖဴမ်ား၊ crayon ေဆးသားမ်ား ကြာက်မသြားေအာင္ ထိန္းထားေပးႏိုင္ပါတယ္။

ပန္းပြင့္ဖတ္ေလးမ်ား ေၾကြက်မသြားေအာင္

အထိမခံတဲ့ ပန္းေျခာက္ေလးမ်ား အလြယ္တကူ ေၾကြက်မသြားေအာင္ သူ႕ေနရာနဲ႕သူ ေနသားတက်ခိုင္ျမဲေနေစဖို႕ Hair Spary ဖ်န္းျပီး ထိန္းထားေပးႏိုင္ပါတယ္။

ပီေကကပ္ေနလွ်င္

ေကာေဇာေပၚ ၀ါးျပီးသား ပီေကကပ္ေနရင္ ျပန္ခြာထုတ္ရတာ အေတာ္ေလး ကသီပါတယ္။ အဲဒီျပႆနာကို Hair spary နဲ႕အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။ ကပ္ေနတဲ့ ပီေကကို spary ျဖန္းလိုက္ရင္ ခဏေလးနဲ႕ မာသြားပါတယ္။ အဲဒီအခါက်မွ ဆားေလးနဲ႕ အလြယ္တကူ ခြာထုတ္ပစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ရွဴးဖိနပ္ ေျပာင္လက္ေနေအာင္

Hair spray ကို ရွဴးဖိနပ္ေပၚ ခပ္ပါးပါး၊ ဖ်န္းၾကည့္ပါ။ ေပၚလစ္တိုက္ထားလို႕ ေျပာင္လက္လာတာေတြ႕ရပါမယ္။ ဖိနပ္တစ္ခုလံုးမဖ်န္းခင္ တစ္ေနရာေလာက္ကိုပဲ အရင္စမ္းဖ်န္းၾကည့္သင့္ပါတယ္။

Ref: Online

The Decoder Tea

ေရေႏြးၾကမ္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းဟာ ေရ ျပီးရင္ေတာ့ ကမၻာမွာ လူေသာက္အမ်ားဆံုးပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ လက္ဖက္ရည္မွာ က်န္းမာေရးကို ေကာင္း က်ိဳးျပဳတဲ့ အာနိသင္မ်ားပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ လက္ဖက္ရည္ အမ်ိဳးအစားေျခာက္မ်ိဳးနဲ႕ ၄င္းတို႕ရဲ႕ အက်ိဳးျပဳပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ပါတယ္။

Black Tea

လက္ဖက္ေျခာက္အမ်ိဳးအစားေတြထဲမွာေတာ့ Black Tea လို႕ေခၚတဲ့အနက္ေရာင္ လက္ဖက္ေျခာက္ကို အသံုးမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ ကမၻာလံုးလက္ဖက္ေျခာက္သံုးစြဲမႈကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီ black tea ေသာက္သံုးမႈက ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ရွိပါတယ္။ အနည္းငယ္ဖန္တဲ့ အရသာရွိျပီး တစ္ခြက္ကို ကဖိန္းဓာတ္ ၄၀မီလီဂရမ္ပါရွိတဲ့အတြက္ အျခားလက္ဖက္ေျခာက္ အမ်ိဳးအစားေတြနဲ႕ယွဥ္ရင္ ကဖိန္းဓာတ္ပါ၀င္ မႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ (ေကာ္ဖီတစ္ခြက္မွာ ကဖိန္း ၅၀ မွ ၁၀၀ မီလီဂရမ္ပါရွိပါတယ္)

က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး

Black tea တြင္ antioxidant compound ျမင့္မ်ားစြာ ပါ၀င္ပါတယ္။ theaflavin ႏွင့္ thearu bigin antioxidant မ်ားက ကိုလက္ စထေရာက်ဆင္းေစျပီး တစ္ေန႕ ၃ခြက္ႏွင့္ အထက္ေသာက္ေပးပါက ေလျဖတ္ႏိုင္တဲ့ႏႈန္းကို ၂၁ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

Green Tea

လက္ဖက္စိမ္းရဲ႕ အရသာက black tea အရသာေလာက္မျပင္းပါဘူး။ လက္ဖက္ခူးျပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ အေျခာက္ခံအပူေပးတဲ့နည္းကို သံုးပါတယ္။ black tea လိုအခ်ဥ္ေဖာက္တဲ့အဆင့္မပါပါဘူး။ green tea တစ္ခြက္မွာ ကဖိန္းဓာတ္ ၂၅မီလီဂရမ္ ပါရွိပါတယ္။

က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး

Catechin လို႕ေခၚတဲ့ antioxidant ဓာတ္ျပည့္၀စြာပါ၀င္ပါတယ္။ ကင္ဆာမွအစ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကိုက်ဆင္းေစပါတယ္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ green tea ေန႕စဥ္ေသာက္ေပးပါက ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

Oolong

Black tea နဲ႕ သဏၭာန္တူပါတယ္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္ခန္႕ အခ်ဥ္ေဖာက္တဲ့ process ပါ၀င္တဲ့အတြက္ အရသာပိုထူးကဲပါတယ္။ Oolong လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းတစ္ခြက္မွာ ကဖိန္းဓာတ္ ၃၀ မီလီဂရမ္ ပါ၀င္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး

ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဖို႕အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပါတယ္။ Oolong tea ကိုေသာက္ျပီး ၂နာရီအတြင္းမွာ ရိုးရိုးေရေသာက္သူ ထက္စာရင္ ကယ္လိုရီ ပိုျပီး ေလာင္ကြၽမ္းတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

White Tea

အရမ္းႏုခ်ိန္မွာ အရြက္ကို ခူးဆြတ္ျပီး စီမံထားတာေၾကာင့္ အျခားအမ်ိဳးအစားထက္စာရင္ အရသာအရမ္းေပါ့ပါတယ္။ white tea လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္မွာ ကဖိန္း ၁၅မီလီဂရမ္ပဲ ပါပါတယ္။

က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး

အျခားလက္ဖက္ရည္ၾကမ္းမ်ားလိုပဲ၊ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏႈန္း၊ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္မႈႏႈန္းထားမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူမ်ား အတြက္ေတာင္ အက်ိဳးရွိႏို္င္တယ္လို႕ အခ်ိဳ႕သုေတသီမ်ားက ေဖာ္ျပထားၾကပါတယ္။

Flavoured Tea

သစ္ၾကမ္းပိုး၊ လိေမၼာ္ခြံႏွင့္ လာဗင္ဒါမ်ားကို black, green (သို႕မဟုတ္) white tea အရြက္မ်ားနဲ႕ ေပါင္းေသာက္ႏိုင္ပါတယ္။

အရသာေပါင္းစပ္ထားတဲ့ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေတြမွာလည္း ရိုးရိုးလက္ဖက္ရည္ေတြလိုပဲ တူညီတဲ့ antioxidant နဲ႕ တူညီတဲ့ က်န္းမာေရး အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိပါတယ္။ ဘလူးဘယ္ရီေပါင္းစပ္ထားတဲ့ လက္ဖက္ရည္ဆိုရင္ antioxidant ဂုဏ္သတၲိပိုလို႕ေတာင္ ပါ၀င္ပါ ေသးတယ္။ သို႕ေသာ္ သၾကားအခ်ိဳမ်ား ထည့္ျပီး ပုလင္းထဲထည့္ေရာင္းသည့္ tea မ်ိဳးကိုေတာ့ မေသာက္ဖို႕အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ Antioxidant မ်ားမ်ားပါျပီး သၾကားဓာတ္နည္းတဲ့ readymade တံဆိပ္မ်ိဳးကိုပဲေရြးေသာက္ပါ။

Herbal Tea

အမွန္တကယ္ေတာ့ Herbal Tea လို႕သာ ေျပာရေပမဲ့ သူက လက္ဖက္ရည္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ အသီးေျခာက္၊ ပန္းေျခာက္နဲ႕ ေဆးျမစ္အႏြယ္မ်ား ေပါင္းစပ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းမွာ ကဖိန္းဓာတ္ မပါ၀င္ပါ။

က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး

ရုိးရာလက္ဖက္ေျခာက္ထက္စာရင္ Herbal tea အတြက္ သုေတသနျပဳမႈေတြက နည္းပါေသးတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း Nutrition ဂ်ာနယ္ တစ္ခုထဲမွာေတာ့ hi-biscus tea ကို ေန႕စဥ္ေသာက္သံုးေပးရင္ ေသြးတိုးသမားေတြအတြက္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ေစတယ္လို႕ ဆိုထားပါ တယ္။ ေနာက္ျပီး chamomile tea က ႏွစ္ျခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ေစျပီး peppermint tea ကေတာ့ အစာအိမ္အတြက္ေကာင္းတယ္လို႕ဆို ထားပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိတို႕ ေန႕စဥ္ေသာက္ေနက် လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေတြဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးတစ္ခုခု ရွိေနတယ္ဆိုတာ ပါပဲ။

Ref: Online

Friday, January 20, 2012

Anti-aging make easy (3)Level 3 – Advanced

Skin လိမ္းေပမယ့္ ထိေရာက္မႈမရွိေတာ့တဲ့အခါ professional treatment မ်ားနဲ႕ကုစားဖို႕ စဥ္းစားပါ။ ၄င္း treatment မ်ားက ထိေရာက္ တဲ့ အက်ိဳးအာနိသင္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ treatment မ်ားစြာထဲက အခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ျပရမယ္ဆိုရင္...

Chemical peels

ေနေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ အသားအေရပ်က္စီးမႈမ်ား ေနေလာင္ကြက္မ်ား အေရးအေၾကာင္းမ်ား အသားအေရၾကမ္းျပီး ၾကည္လင္မႈမရွိျခင္း မ်ားကို ကုစားဖို႕အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ treatment ျဖစ္ပါတယ္။

Chemical peel အလုပ္လုပ္ပံု

Lactic, glycolic, retinoic, salicylic သို႕မဟုတ္ trichlorocytic ပိုျပင္းေသာ ကဲ့သို႕ေသာ acid မ်ားကို ေပါင္းစပ္ကာ အသားအေရအေျခ အေနကို ၾကည့္ျပီး အေရျပားေပၚ လိမ္းလိုက္ပါတယ္။ လိမ္းတဲ့ အခါ အနည္းငယ္စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းေလးေတာ့ ခံစားရပါမယ္။ ပိုျပင္းတာကို သံုး ရင္ေတာ့ ပိုနာက်င္တတ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း အသားအေရက ေတာ္ေတာ္ အေျခအေနဆိုးမွပါ။ အခ်ိဳ႕ dermatologist ကေတာ့ အရင္ ဆံုး ထံုတဲ့ cream ကိုအရင္လိမ္းေပးတတ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာကို ေအးျမေအာင္ ပန္ကာနဲ႕ မႈတ္ျပီး အနာသက္သာေအာင္လည္း လုပ္ေပး ေလ့ရွိပါတယ္။ ၁ ရက္မွ ၃ရက္ခန္႕ထိ မ်က္ႏွာနီစပ္စပ္ျဖစ္ျပီး အေရခံြလည္း အနည္းငယ္ ကြာတတ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ မ်က္ႏွာ အသားက်ဖို႕ တစ္ပတ္ေလာက္ထိၾကာတတ္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္မ်ားကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္လတစ္ၾကီမ္နဲ႕ သံုးၾကိမ္ခန္႕ ျပဳလုပ္ဖို႕ အၾကံေပးတတ္ၾကပါတယ္။

Injectables

အေရးအေၾကာင္းမ်ား အသားအေရေပ်ာ့တြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ မ်က္တြင္းခ်ိဳင့္ျခင္းမ်ားကို ေဆးထိုးသြင္းျပီး ကုစားေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေဆးထိုးသြင္းရာမွာ filler ႏွင့္ neuromodulatorဆိုျပီးႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ Radiesse မ်ားက gel သို႕မဟုတ္ liquid ပံုစံရွိတဲ့ filler အမ်ိဳး အစားျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္း filler ကို အေရျပားအတြင္းပိုင္းအလႊာထဲ ထိုးသြင္းျပီး အသားျပန္ျပည့္ေစပါတယ္။ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ ေတာ့ filler မ်ားက ကိုလာဂ်င္ထုတ္လုပ္မႈကိုလည္း လႈံ႕ေဆာ္ေပးတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ filler ကို ထိုးသြင္းထားတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ အနည္းငယ္ ကိုက္ခဲနာက်င္မႈကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ၾကိမ္ထိုးျပီးရင္ေတာ့ ၄င္းအာနိသင္က ၆လမွ ၂ႏွစ္အထိ ခံပါတယ္။

Botox ႏွင့္ Dysport မ်ားကေတာ့ Neuromo dulator အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ အေရျပားတြန္႕ေစတဲ့ ၾကြက္သား၊ ဥပမာ နဖူးႏွင့္ မ်က္ခံုး ႏွစ္ခုၾကားရွိ အေရးအေၾကာင္း nerves မ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေစျခင္းျဖင့္ နဂိုပံုမွန္အေျခအေနကို ျပန္ရေစပါတယ္။ ေသခ်ာစနစ္တက်နဲ႕ လုပ္ မယ္ဆိုရင္ မ်က္ခံုးကို ပင့္တင္ေပးျပီး ေပ်ာ့တြဲေနတဲ့ လည္ပင္းကိုလည္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးႏိုင္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ filler နဲ႕ တန္းတူေလာက္ က်သင့္ႏိုင္ျပီး ၾကာရွည္ခံတဲ့အခ်ိန္ကလည္း filler နဲ႕အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။

Fractimated lasers

အေရးအေၾကာင္းမ်ား၊ အေရျပားေပ်ာ့တြဲျခင္းမ်ား ေနေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ အသားအေရပ်က္စီးျခင္းမ်ား၊ အေရျပား ၾကမ္းတမ္းျခင္းႏွင့္ အသားအေရ အေရာင္မညီျခင္းမ်ားကို laser နဲ႕ကုသေပးႏိုင္ပါတယ္။

Fractimated laser အလုပ္လုပ္ပံု

အလြန္ေသးငယ္တဲ့ ေလဆာေရာင္ျခည္ အမွ်င္တန္းေလးမ်ားက အေရျပားအေပၚယံလႊာကို exfoliate လုပ္ေပးျပီး microscopic holes မ်ားကို ဖန္တီးကာ ကိုလာဂ်င္ထုတ္လုပ္ေအာင္ အစပ်ိဳးေပးပါတယ္။ မ်က္လံုးတစ္၀ိုက္ သို႕မဟုတ္ မ်က္ႏွာတျပင္လံုး (လည္ပင္းႏွင့္ ရင္ဘတ္ပိုင္း)ေနရာမ်ားကို target ထားျပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အရင္ဆံုး ထံုေဆးကို အရင္လိမ္းေပးမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ လုပ္တဲ့ procedure တစ္ေလွ်ာက္ နာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာအသားက်ေအာင္ ၄ရက္ေလာက္ၾကာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ laser treatment ကို series တစ္ခုလွ်င္ သံုးၾကိမ္ခန္႕ ျပဳလုပ္ဖို႕ အၾကံျပဳထားပါတယ္။

Ref: Online