Saturday, March 29, 2014

မဲဆြယ္ စကားလံုး ထက္ပိုသင့္ေသာ အခမဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား
ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ကမၻာကသိခဲ့ေသာ ေကာ့မွဴး ၿမိဳ႕ေလးေပၚ မွ ေဆးခန္း တစ္ခု သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး မၾကာမတင္ ကာလ ေလး၌ပင္ လူမသိ၊ သူမသိပိတ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။

”ကြၽန္ေတာ္က အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာ၊ ကြၽန္ေတာ့္ တာဝန္က ျပည္သူေတြ နဲ႔ထိေတြ႕ဖို႔၊ ေဆး ခန္း(၂) ခန္းဖြင့္ထားတယ္” ဟူေသာ စကားကို ဆုိခဲ့သူ ကေတာ့ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံခဲ့ ေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ စိုးမင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီက ဖြင့္လွစ္ၿပီး အခမဲ့ ေဆးကုသမႈ ေပးခဲ့ေသာ ေဒါက္တာ စုိးမင္း၏ ေကာ့ မွဴးၿမိဳ႕ေပၚ မွ ေဆးခန္းႏွင့္ေကာ့မွဴး ၿမိဳ႕နယ္ အစြန္ အဖ်ားရြာ မ်ားထိေအာင္ လိုက္လံ သြားေရာက္ကာအခမဲ့ ေဆးကုသ မႈျပဳခဲ့ေသာ Mobile Team တုိ႔ သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ရပ္တန္႔ သြားခဲ့သည္ဟု ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။

”ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးၿပီး ဘာၾကာလုိက္လုိ႔လဲ ရပ္သြားတာပဲ”ဟု ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီက ေဒါက္တာစိုးမင္း သည္ ယခုကဲ့သို႔ အခမဲ့ ေဆးကုသမႈ ေပးျခင္းသည္ မဲဆြယ္ လုပ္ရပ္ တစ္ခု မဟုတ္။ ႐ႈံးသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ သည္ျဖစ္ေစ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု မီဒီယာမ်ားကို ေျပာ ခဲ့ပါသည္။

ယခုကဲ့ သို႔ေသာ ကိစၥမ်ဳိးသည္ ျမန္မာတြင္ သာမက ကမၻာႏွင့္ ပါခ်ီကာ မထူးဆန္းေသာ ကိစၥ မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္ျခင္း မခံရသူတုိ႔ ၏ မဲဆြယ္ ကတိစကားတုိ႔ ေလ ထဲတြင္ လြင့္ပ်ယ္သည္ က ေတာ္ပါေသးသည္။ မဲဆႏၵ နယ္ေျမ တစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္သည္ ပင္ ထုိမဲဆႏၵနယ္ အတြက္ ဘာမွ လုပ္ေဆာင္ မေပးႏုိင္ သည့္ အျဖစ္တုိ႔ကို ကမၻာ အႏွံ႔ေတြ႕ႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္မူ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ ကိုသာ လူထုက အေရး တယူရွိခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးေသာ လက္ရွိအႏုိင္ရ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကမူ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ လူမႈေရး အသင္း အျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့စဥ္ ကတည္းက အခမဲ့ က်န္း မာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးခန္း မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

”ၿဖိဳးေစတနာ ေဆးခန္းေတြကို ၂ဝဝ၇ကစၿပီး ဖြင့္ခဲ့တာ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဆးခန္း ဆိုၿပီးစခဲ့တာ။ စမ္း ေခ်ာင္း၊ သဃၤန္းကြၽန္း စတဲ့ အေျခခံ ျပည္သူေတြ အမ်ားဆံုးေနထုိင္ တဲ့ ေနရာေတြမွာ ေဆးခန္းေလး ေတြ စဖြင့္ခဲ့တာ ၂ဝ၁ဝ မွာေတာ့ ေဆးခန္းေပါင္း ၄၅ ခုဖြင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္”ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး ၊က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈ တာဝန္ခံ ဦးတင္ဝင္းက ေျပာသည္။

၂ဝ၁ဝ သည္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ထုိေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီကအမ်ားစု အႏုိင္ရၿပီး အစိုးရ ဖြဲ႕ႏုိင္ခဲ့ သည္ဟု ဆိုရ မည္ ထုိကာလတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ ၿဖိဳးေစ တနာ ေဆးခန္း သည္ အဆင္ေျပေျပ လည္ပတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ကာလ လည္း ျဖစ္သည္။

”အဲဒီအခ်ိန္က ေဆးခန္း အတြက္ ရန္ပံုေငြ ရွာရတာ အဆင္ေျပ တယ္။ ေဆးခန္း အတြက္ ေဆးပိုင္းေရာ၊ ဆရာဝန္ေရာ၊ သူနာျပဳ နဲ႔ေဆးဝါး ကြၽမ္းက်င္ေတြေရာ၊ အေထြေထြ လုပ္သားေတြပါ ခန္႔အပ္ႏုိင္တဲ့ အထိပါပဲ” ဟု ဦးတင္ဝင္းက ေျပာ သည္။

ၿဖိဳးေစတနာ ေဆးခန္း တုိင္းတြင္ ဆရာဝန္ တစ္ဦး၊ သူနာျပဳတစ္ဦး၊ ေဆးဝါး ကြၽမ္းက်င္တစ္ဦး၊ ေဆးခန္း အကူတစ္ဦး အနည္းဆံုး ခန္႔ထားႏုိင္သည့္ အေျခအေန ရွိေသာ ကာလ မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးခန္း မ်ားတြင္ ဆရာဝန္ႏွစ္ဦး အထိပင္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

”ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဆးခန္းမွာ ဆုိရင္ မ်က္စိအတြင္း တိမ္ကို ခြဲစိတ္ ကု သေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ျပင္ပလူနာ ဌာန၊ မ်က္မွန္ဌာန၊ ဓာတ္မွန္အခမဲ့ ႐ိုက္တာ၊ သြား ႏွင့္ခံတြင္း ၿပီးေတာ့ တုိင္းရင္းေဆးခန္း ပါဖြင့္ၿပီးကု သေပးခဲ့တယ္” ဟု ဦးတင္ဝင္း ကဆိုၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးခန္းေပါင္း ၄၅ တြင္ အခမဲ့ ေဆးကုသမႈကို ၂ဝ၁ဝ အထိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လည္ပတ္ လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ သည္ဟု ဆုိသည္။

က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါး ျဖစ္ေနရာ ေငြေၾကးမျပည့္စံု၊ မတတ္ႏုိင္သူတို႔ အတြက္ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈေပးမည္ ဆုိလွ်င္ မည္သည့္ ပါတီ၊ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ကပင္ျဖစ္ေစ ႀကိဳဆုိ ရမည္ သာျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာ္ လူ အမ်ားစုျဖစ္ သည့္ ေအာက္ေျခ လူတန္း စားတို႔အေရး ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း သည္ အမ်ားစု ၏ ေထာက္ခံမႈ ကို ရယူေရးတြင္ အေရးပါသည္က သိလြယ္ျမင္ သာေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ တာထြက္ေကာင္းခဲ့ေသာ အႏုိင္ရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ ၿဖိဳးေစတနာ ေဆးခန္း ေအာ္ပ ေရးရွင္းသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အကုန္ခန္႔တြင္
အသက္ဆက္ရွင္ရန္ပင္ အသည္းအသန္႐ုန္းကန္ေန ရသည့္ အေနအထား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

”၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ အၿပီးမွာေတာ့ တုိင္းပါတီ ရဲ႕ရန္ပံုေငြဟာ အင္မတန္ နည္းသြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆးခန္းေတြကို တုိင္းပါတီ အေနနဲ႔ အရင္ကလို မေထာက္ ပံ့ ေပးႏုိင္ေတာ့ဘူး”ဟု ဦးတင္ဝင္းက ေျပာသည္။

တုိက္ဆိုင္စြာပင္ ယင္းကာလသည္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ဦးစီးေသာ အတုိက္အခံ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေအာင္ပြဲခံ ကာလျဖစ္ေနပါ သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၆ ေနရာတြင္ ၄၄ ေနရာ အထိ NLD က အႏိုင္ ရခဲ့ျခင္းသည္ ၿဖိဳးေစတနာ ေဆး ခန္း၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ဆက္ စပ္ ေနမလား အေတြး ပြားၾကသူ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

”၂ဝ၁၂ အလြန္ေလးမွာ တိုင္းပါတီက ဒီ ေဆးခန္းေတြ ကို ေထာက္ပံ့မႈ ရပ္ဆိုင္းလုိက္တယ္” ဟု ဦးတင္ဝင္း ကေျပာၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ရန္ပံုေငြ ျဖင့္သာ တတ္ႏုိင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားက ဖြင့္ေပးခဲ့ရာ မလံုေလာက္ မႈတို႔ျဖစ္လာသည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ရပ္ဆုိင္းလု နီးပါး ျဖစ္သြားေသာ အေျခအေနက အေျခခံ လူတန္းစားတို႔ အတြက္ ထုိးႏွက္ခ်က္ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူပင္ သူတို႔သည္ မဲဆြယ္ စကားေတြ ကို အဟုတ္ထင္ မွတ္မိသြားၿပီလားဟု ဇေဝဇဝါ ျဖစ္လာၾကရသည္။

”လူေတြက ေျပာၾကတယ္။ အလကား မဲဆြယ္တာ။ မယံုၾကည့္ေန ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးရင္ ပိတ္သြား လိမ့္မယ္လုိ႔။ အဲဒီအတိုင္း မ်ား ျဖစ္ေနသလားပဲ။ အခု ဆိုေဆးခန္း ဖြင့္တာ ကို မေတြ႕ရသေလာက္ပဲ” ဟုသမုိင္းလမ္းဆံု အနီးေန အသက္ ၄၂ ႏွစ္ အရြယ္ ေဒၚေအးျမ ကေျပာသည္။ ေဘာက္ အလုပ္ျဖင့္ အ သက္ ေမြးရေသာ သူမ သည္ ရင္ၾကပ္ေဝဒနာက အခ်ိန္မေရြး ဖိစီးေနတတ္သည္မို႔ မည္သည့္ ေနရာ ကပင္ ျဖစ္ေစ။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံရဖို႔က အဓိကျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ၾကားျဖတ္အႏုိင္ရ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္လည္း ပါတီေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွ အခမဲ့ ေဆးကုသမႈေပး ေသာ ေဆးခန္းမ်ားကို ၂ဝ၁၂ အကုန္မွ စ၍ ခပ္စိတ္စိတ္ ဖြင့္လွစ္ လာခဲ့သည္။

ဒီခ်ဳပ္သည္ ယခင္ကပင္ ျပည္သူေထာက္ခံမႈ အျပည့္ရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီျဖစ္သည့္အျပင္ အမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားခံ ပါတီလည္း ျဖစ္ရာ ယင္း လုပ္ရပ္တို႔က ထင္ထားသည္ထက္ ေအာင္ျမင္လာခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ မျပည့္စံုမႈ တို႔ႏွင့္လံုးခ်ာလည္ လုိက္ေနေသာ ျပည္သူတို႔က အေရာင္ခြဲ မေနအား ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

”အရင္က ဒီမွာ စဖြင့္ထားတဲ့ ၿဖိဳး(ေစတနာ) ေဆးခန္းသြားျပတယ္ေလ။ တစ္ခုခုျဖစ္လာရင္ အရမ္းအဆင္ေျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က ပိတ္တဲ့ ေန႔ဆို အျပင္ေဆးခန္းမွာ ပဲ ျပရေတာ့ စရိတ္ႀကီးတယ္။ ေတာ္႐ံုဆို မသြားျဖစ္ေတာ့ဘူး”ဟု ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္ေန ေခါင္းရြက္ ဗ်ပ္ထုိးေစ်းသည္ ေဒၚေမ က်င္က ေျပာသည္။

”ဘာပါတီညာ ပါတီမသိခ်င္ဘူး။ ေနမေကာင္း ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုေပးရင္ ေက်းဇူးတင္ရတာပဲ”ဟု သူမက ဆက္ေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးျခင္းသည္ သာမန္ပရဟိတ အလုပ္မဟုတ္။ ပါတီအတြက္ ႀကီးစြာ အေထာက္ အကူျပဳ ေစေသာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္ ကို အမ်ား ကလက္ခံထားၾကသည္။

”၂ဝ၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ Mobile Medical Team ဆုိၿပီးေတာ့ ၿဖိဳးေစတနာ ေရြ႕လ်ား က်န္းမာ ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕ နဲ႔ျပန္စခဲ့တယ္”ဟု ဦးတင္ဝင္း ကေျပာၿပီး ယင္းသည္ ပါတီ၏ အင္အား တုိး တက္ေစေရး အတြက္ စည္း႐ံုးမႈ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။

”ျပည္သူေတြ က်န္းမာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစလုိတဲ့ ေစတနာလည္း ပါပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာကတြင္ အင္အား အႀကီး ဆံုးဟု ဆုိရမည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္တို႔က အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္ေနသကဲ့ သို႔ အျခားေသာႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ကို ျပည္သူတို႔က ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ လႊမ္းၿခံဳ ဖို႔က အားလံုးပါမွ ရမယ္။ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီ လူမႈေရးအဖြဲ႕ အစည္းဘာမွ ခြဲျခားမေနပါနဲ႔။ လုပ္သင့္တာကို လုပ္ေပးၾကပါ”ဟု ဒီခ်ဳပ္ က်န္းမာေရး ကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိးဝင္းက ေျပာသည္။

မွန္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရန္ငါခြဲျခင္းျဖင့္ အေကာင္းထက္အဆုိးကိုသာ ပိုမုိ ဦးတည္ေစမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ မဲဆြယ္ျခင္း ျဖစ္ေစ၊ တကယ့္ ေစတနာ ျဖစ္ေစ အမ်ားစုေသာ ျပည္သူ တို႔က က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို လုိအပ္ေနၾကပါ သည္။ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ သက္သက္သာျဖစ္ မေန ေစခ်င္သည္ကို အားလံုး သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။

”က်န္းမာေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာအေရာင္မွ ရွိမေနသင့္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိးဝင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေက်ာ္ရဲလင္း၊ ျမတ္စုၿငိမ္း
Popular Myanmar News Journal

Friday, March 28, 2014

HIV ပိုးကူးစက္ျခင္းကိုပါ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မယ့္ မိန္းမကိုယ္မွာ တပ္ဆင္ရတဲ့ ကြင္းငယ္
ကိုယ္၀န္ တားေပးႏိုင္ၿပီး HIV ပိုးကူးစက္ျခင္းကိုပါ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မယ့္ မိန္းမကိုယ္မွာ တပ္ဆင္ရတဲ့ ကြင္းငယ္
ကိုယ္၀န္၊ HIV၊ ေရယုန္ပိုးေတြကို လနဲ႔ခ်ီၿပီး ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္မယ့္ မိန္းမကိုယ္မွာ တပ္ဆင္ရတဲ့ ကြင္းတစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ သုေတသီေတြက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒီကိရိယာဟာ လက္ရွိေစ်းကြက္မွာ ရွိေနၿပီးျဖစ္တဲ့ ကိုယ္၀န္ကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ကြင္းေတြနဲ႔ အလားသဏၭာန္တူၿပီး ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ HIV ပိုးကို ႏွိမ္နင္းထုတ္လႊတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကြင္းငယ္ကို Northwestetern University မွ သိပၸံပညာရွင္ တစ္စုက တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Foundation for AIDS Research မွ ဒုတိယဥကၠ႒ Rowera Johnston က ဒီကိရိယာငယ္ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ႏွစ္ခုကို သံုးလၾကာေအာင္ အာနိသင္ အျပည့္အ၀ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သံုးစြဲထားျခင္း ကိုလည္း မိမိအမ်ိဳးသားက မသိရွိႏိုင္တဲ့ အတြက္ ဇနီးေမာင္ႏံွမ်ား အၾကားမွာ အိမ္ေထာင္ေရး သုခကို မထိခိုက္ေစပါဘူး” လို႔ ေျပာၾကားထားပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ကြင္းငယ္က ထုတ္လႊတ္ေပးမယ့္ ကိုယ္၀န္တားေဆး ကေတာ့ levonor gestrel ျဖစ္ၿပီး HIV ကူးစက္မႈကို ကာကြယ္ေပးမွာကေတာ့ terofovir ပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကြင္းငယ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ terofovir က အလြယ္တကူ ေပ်ာ္၀င္ႏိုင္ေပမယ့္ levororgestrel က ေပ်ာ္၀င္ဖို႔ ခဲယဥ္းေနတာကို ထိန္းညိႇေပးေနရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇီ၀ေဆးပညာဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Patric Kiser က “ဒီကြင္းငယ္ကို ကိုယ္ခႏၶာကထြက္တဲ့ အရည္ေတြထဲမွာ အလြယ္တကူ မပ်က္စီးႏိုင္တဲ့ ေပၚလီမာေတြနဲ႔ ဖန္တီးထားပါတယ္။ လက္ရွိေဆး၀ါးမ်ားထက္ အဆ (၁၀၀) ပိုၿပီး ျမန္ျမန္ ေဆးအာနိသင္ကို ရရွိေစပါတယ္” လို႔ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေလ့လာမႈကို Journal PLOS ONE မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သန္႔စင္
ref: AFP
Health Updates Journal
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တြင္ HIV ပိုးရွိေသာ ကစားသမားတစ္ဦး ကစားေနဟု ဦးေဇာ္ေဇာ္ေျပာ

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ HIV Positive ရွိေသာ ကစားသမားတစ္ဦး ပါ၀င္ကစားေနသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္က မတ္လ ၂၆ ရက္က ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ က်င္းပေသာ Protect the Goal Programme သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၀န္ခံေျပာၾကားခဲ႔သည္။

“ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ကလပ္ေတြထဲမွာ HIV Positive ရွိတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦး ရွိပါတယ္။ သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပစ္ပယ္မထားပါဘူး။ ေဘာလံုး အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲကို ျပန္ေခၚၿပီး ေႏြးေႏြးေထြးေထြးနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီထားပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အမည္နဲ႔ ကလပ္အသင္းကိုေတာ့ က်င့္၀တ္အရ ထုတ္မေျပာခ်င္ပါဘူး” ဟု ဦးေဇာ္ေဇာ္က ဆိုသည္။
အဆိုပါ ကစားသမားမွာ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲစတင္က်င္းပစဥ္က ထိပ္တန္းကလပ္အသင္း တစ္သင္းတြင္ ကစားခဲ့ၿပီး ေဘာလံုးေလာကမွ တစ္ႏွစ္ခန္႔ အနားယူခဲ့ကာ ၂၀၁၂ ေဘာလံုးရာသီမွ စတင္ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ေဘာလံုးေလာကတြင္ က်င္လည္ေနသည္။ ယခုကဲ့သို႔ HIV Positive ရွိေသာ ကစားသမား တစ္ဦး ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တြင္ ကစားခြင့္ရေနျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး က်န္ကစားသမားမ်ားအတြက္လည္း အႏၱရာယ္မရွိႏိုင္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား HIV အစီအစဥ္၏ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။ “ဒါက အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းအတြက္ စံနမူ နာပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာက ေရာဂါရွင္ေတြကို ပစ္ပယ္တတ္ၾကတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ႀကံ႕ခိုင္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေဘာလံုး ဆက္ကစားေနႏိုင္မွာပါ။ အျခားကစားသမားေတြ အတြက္လည္း ဘာအႏၱရာယ္မွ မေပးႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ HIV ေရာဂါပိုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူငယ္မ်ားအတြင္း အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပြားေစရန္အတြက္ အာရွေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ အစီအစဥ္ (UNAIDS)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား HIV အစီအစဥ္ စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး “Protect the Goal” အစီအစဥ္ကိုုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Thursday, March 27, 2014

ဖံုးကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားျခင္းခံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္း


၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မွ ယေန႔အထိ ဖံုးကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားျခင္း ခံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္း။ ေအာက္ပါမိန္႔ခြန္းမွာ ဂ်ပန္ေခတ္ ၁၉၄၄ ခု၊ မတ္လ ၁၃ ရက္၊ နံနက္အခ်ိန္တြင္ မဂၤလာဒုံ ဗိုလ္သင္တန္း ေက်ာင္းဆင္းပြဲ၌ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပတိႏွင့္ စစ္၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ရဲေဘာ္တုိ႔

ယေန႔ ရဲေဘာ္တုိ႔ အစုအခ်ဳိ႕ဟာ စစ္ဗိုလ္ေလာင္းကေလးမ်ားအျဖစ္ ဘြဲ႕အဆင့္အတန္းကုိ ခံယူၾကရေတာ့မယ္။ ယေန႔အထိ ရဲေဘာ္တုိ႔ဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ရယ္လို႔ မိမိတို႔အေပၚမွာ မရွိၾကေသးဘူး။ယေန႕ေက်ာင္းကထြက္ၿပီး ဗမာ့တပ္မေတာ္အသီးသီး ႒ာနအသီးသီးမွာ ရာထူး အလုပ္၀တၱရားမ်ားရတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ရဲေဘာ္တုိ႔ အသီးသီးမွာ ကိုယ့္တာ၀န္ႏွင့္ ကိုယ့္၀တၱရားႏွင့္ ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒီလိုကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ့္၀တၱရားႏွင့္ ဗမာႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ဗမာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕အမႈကို ထမ္းၾကတဲ့အခါ ရဲေဘာ္တုိ႔ကို မွာသင့္မွာ ရာ အခ်က္ေတြကို ငါတုိ႔ မွာၾကားလုိတယ္။

ပထမဆုံး ရဲေဘာ္တုိ႔ကုိ မွာခ်င္တာက ငါတုိ႔ အခု ဗမာႏိုင္ငံဟာ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။ ဒုိ႔ တပ္မေတာ္ဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၊ တစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ အက်ဳိးအတြက္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏိုင္ငံ ဒီအက်ဳိးကုိ ကာကြယ္ရမယ့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ဟာလည္းဗမာတစ္ႏုိင္ငံလုံး တစ္မ်ိဳးသားလုံးအတြက္ ျဖစ္တယ္ဆုိ တာ နားလည္ရမယ္။

ဒီတပ္မေတာ္ဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ တည္ေထာင္ထားတာ မဟုတ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တစ္မ်ဳိးသားလုံးအတြက္ ျဖစ္တယ္။ ဒီတပ္မေတာ္ဟာ တစ္ဖြဲ႕ တစ္ပါတီ လူတစ္စုအတြက္ တည္ေထာင္ထားတာမဟုတ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၊ တစ္မ်ဳိးသားလုံးအတြက္ ျဖစ္တယ္။

တကယ့္သစၥာျဖစ္ရမယ္

ဒီတပ္မေတာ္ဟာ ေရွးအဂၤလိပ္လက္ထက္ကလို ေၾကးစားတပ္မဟုတ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ အမ်ဳိးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ဖုိ႔ ႏိုင္ငံႏွင့္အမ်ဳိးကို မတင္ေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔အမ်ဳိးသစၥာကို အၿမဲ ေစာင့္ရမယ္။ ေရွးကတုန္းကလို တျခားႏုိင္ငံ တျခားအမ်ဳိးကို သစၥာေစာင့္တာ မဟုတ္။ အဲဒီလို ေစာင့္တဲ့ သစၥာဟာ ၀တ္ေက် တမ္းေက်ေစာင့္တဲ့သစၥာ ျဖစ္တယ္။ အခု ငါတုိ႔ ဟာ ငါတုိ႔အမ်ဳိး၊ ငါတို႔ႏိုင္ငံကုိ သစၥာ ေစာင့္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႔ေစာင့္တဲ့သစၥာဟာ တကယ့္သစၥာ ျဖစ္ရမယ္။ အေပၚယံသာ ျဖစ္တဲ့သစၥာ မျဖစ္ရဘူး။ ဘယ္လုိ ေစာင့္ရမလဲ။ ယခုအခါ ရဲေဘာ္တုိ႔ေပၚမွာ နည္းလမ္းအတုိင္း အဆင့္ဆင့္ ခန္႔အပ္ထားတဲ့ အႀကီးအမွဴးအားလုံးေတြဟာ ဒီႏိုင္ငံ ဒီအမ်ဳိးရဲ႕ ကိုယ္စားေတြပဲ။ အဲဒီကိုယ္စား ႏုိင္ငံနဲ႔အက်ဳိးကုိ သစၥာေစာင့္ျခင္းဟာ ကုိယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုယ့္အမ်ဳိးကို သစၥာေစာင့္တာပဲ။ ဒီေတာ့ ရဲေဘာ္တုိ႔ ေမးစရာစကားတစ္ခြန္း ရွိတယ္။ တကယ္လုိ႔ ဒီအႀကီးအမွဴးေတြထဲက ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္က်ဳိးငဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံနဲ႔အမ်ိဳးကို သစၥာမဲ့ၿပီးလုပ္ရင္ ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္မလဲ။ ဒီလုိ ကုိယ္က်ဳိးငဲ့ၿပီး လူမ်ဳိးရဲ႕အက်ဳိးနဲ႔ ႏိုင္ငံကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ အႀကီးအမွဴးေတြဟာ ၾကာၾကာ မေနႏုိင္ပါဘူး။ အခ်ိန္တန္တဲ့အခါ ျပဳတ္က်မွာပဲ။ ရာဇ၀င္မွာၾကည့္လုိ႔ရွိရင္ ဘယ္ေလာက္ၾကီးတဲ့ လူျဖစ္ျဖစ္ မတရားလုပ္တဲ့အခါ ျပဳတ္က်တာခ်ည္းပဲ။ ဒီလုိမတရားတဲ့ အႀကီးအမွဴးေတြရွိရင္ ရဲေဘာ္တုိ႔ရဲ႕အေပၚမွာလည္း တည္တယ္။ဥပမာ“မတရားတဲ့ အႀကီးအမွဴးတစ္ေယာက္က ၀တၱရားနဲ႔ မဆုိင္ တဲ့ ႏိုင္ငံႏွင့္ အမ်ားအက်ဳိးနဲ႔ မပတ္သက္တဲ့ အမိန္႔မ်ဳိးေပးတဲ့အခါ အမိန္႔ဟာ နည္းက်မက် တရား မတရား ႏိုင္ငံနဲ႔အမ်ိဳးမွာ အက်ဳိးရွိမရွိ ၾကည့္ရမယ္။ အဲသလုိ ၾကည့္တဲ့အခါ ကိုယ့္ စိတ္ထဲမွာမရွင္းရင္ သူ႔ထက္ႀကီး တဲ့အႀကီး အမွဴးတစ္ေယာက္ကိုျဖစ္ျဖစ္ အျခား အႀကီးအမွဴး တစ္ေယာက္ကိုျဖစ္ျဖစ္ သြားေမးရမယ္။ ဒီအခါမွာ ရဲေဘာ္တို႔ဟာ ဘယ္ဒင္း မွန္တယ္ မွားတယ္ သိႏိုင္ရမယ္။

ေတာ္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကပါ

က်ဳပ္အဖို႔ေျပာရရင္ ရဲေဘာ္တုိ႔ထဲကျဖစ္ျဖစ္ အခုတပ္ထဲမွာရွိတဲ့ စစ္သားကေလးကစၿပီး အားလုံး ရဲေဘာ္ ေတြထဲကျဖစ္ျဖစ္ က်ဳပ္ထက္ အရည္အခ်င္း၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ အေျမာ္အျမင္ရွိ တယ္လုိ႔ ေတြ႕တာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ က်ဳပ္ဟာ အဲဒီလိုေတာ္တဲ့ လူကိုထုိးတင္ၿပီး ေနာက္လုိက္လုပ္ဖို႔ အသင့္ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဲေဘာ္တုိ႔အားလုံး ႀကိဳးစားၾကပါ။ ေတာ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါ။

ရာထူးအဆင့္အတန္း

ကေန႔ ရဲေဘာ္တို႔အားလုံးကုိ စိတ္ထဲမွာရွိတဲ့အတုိင္း ေျပာျပမယ္။ ယခုအခါ ငါတို႔ထဲမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ိဳးမ်ဳိး အနစ္နာ ခံဖူးတဲ့လူေတြ ရွိတယ္။

ငါတို႔သိတာလည္း ရွိတယ္။ မသိတာလည္းရွိတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရွးကသာ ဒီလိုအနစ္နာခံၿပီး အခုအလုပ္မလုပ္ရင္ ဘယ္သူမွ မတုိးတက္ႏိုင္ဘူး။ အကယ္၍ အခုလည္း အလုပ္လုပ္တယ္။ ေရွးကလည္း အနစ္နာခံဖူးတယ္ဆိုရင္ ဒီလိုလူမ်ဳိးဟာ လူမ်ားတကာထက္ တုိးတက္မွာအမွန္ပဲ။ ကေန႔ဆိုင္ရာ လူႀကီး ေတြ မသိေသးလုိ႔ မတုိးတက္ေသးရင္ ေနာက္တစ္ေန႔ တုိးတက္မွာပဲ။ တကယ္ေတာ္တဲ့ သူေတြဟာ ဘယ္သူမွ ႏွိမ္ထားလုိ႔ မရပါဘူး။ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုလည္း သိဒ္ၶိတင္ေနစရာ မလိုဘူး။ လူႀကီးေတြကိုလည္း မ်က္ႏွာလုပ္စရာ မလုိဘူး။ ဒါေပမဲ့ နီပြန္က ျပန္လာလို႔ စစ္ေက်ာင္းကဆင္းလုိ႔ ေရွးက အနစ္နာခံဘူးလုိ႔ဆုိ ၿပီး ယခုအခါ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ရင္ ဘယ္သူမွတက္မွာ မဟုတ္ဖူး။ ဒီ့ျပင္လူေတြအတြက္ က်ဳပ္ မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ က်ဳပ္အခု ေနရာမွာ တာ၀န္ယူေနသမွ် အခု က်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့စနစ္က တစ္ဆံျခည္မွ ခြာမသြားဘူး။ ေရြ႕မသြားဘူးဆုိတာ အားလုံး သိေစခ်င္တယ္။ ဒါက ရာထူးအဆင့္အတန္း တိုးတက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရဲေဘာ္တုိ႔ကုိ သိဖို႔ ေျပာျပျခင္းပဲ။

တန္ခိုးျပဖုိ႔မဟုတ္

တျခားမွာၾကားလုိတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ေျပာေနၾကစကားပဲ။ ဒါေပမဲ့ ထပ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ ေလးနက္ေအာင္ ေျပာလိုက္ဦးမယ္။ ငါတုိ႔စစ္တပ္ဟာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြကုိ ညႇဥ္းဖို႔မဟုတ္။ လက္နက္ အားကိုး တန္ခိုးျပဖို႔မဟုတ္။ စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေစခံ ျဖစ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ အေစခံ မျဖစ္ရဘူး။ ဒါက စကား႐ိုင္း႐ိုင္းနဲ႔ နားလည္ေအာင္ ေျပာျပတာပဲ။ ဒီစကားကုိ က်ဳပ္ေျပာတာက စစ္တပ္ကို က်ဳပ္ျပန္ႏွိမ္ခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ငါတုိ႔ဟာ လက္နက္ကိုင္လူေတြ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မတရားမလုပ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ရန္သူေတြ မဟုတ္။ ႏို္င္ငံရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြဆုိတာ အားလုံး သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာျပျခင္းပဲ။

အမွန္ေျပာရရင္ လူေတြဟာပုထုဇဥ္ေတြဘဲ အားရွိတဲ့အခါ အားနည္းတဲ့လူေတြကို ညႇဥ္းခ်င္တဲ့စိတ္ရွိတယ္။ အားနည္းတဲ့သူေတြကလည္း အားနည္းတဲ့အခါတုန္းကေတာ့ အားႀကီးေနတဲ့လူကို လက္နက္အားကုိး အာဏာအားကိုး လုပ္ခ်င္တယ္ေျပာၾကတာပဲ။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အားႀကီးတဲ့ေနရာ အာဏာရွိတဲ့ေနရာ ေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အရင္တုန္းက ေျပာတာေတြေမ့ၿပီး တစ္မ်ဳိးလုပ္ၾကတာပဲ။ ဒါ ထုံးစံပဲ။ ငါတုိ႔က ဒီလုိမဟုတ္ အားနည္းတဲ့အခါလည္း အားႀကီးတဲ့လူကို မတရားရင္မေၾကာက္။ အားႀကီးတဲ့အခါ လည္း အားငယ္တဲ့လူကို မတရားမလုပ္ ဆုိတဲ့အတုိင္း လုပ္ခ်င္တယ္။ ျပခ်င္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေစခံ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာတာပဲ။ ႏိုင္ငံဟာ ဘာလဲ။ ႏိုင္ငံဟာ အမ်ဳိးပဲ။ အမ်ဳိးဟာ ဘာလဲ။ အမ်ဳိး ဟာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕အက်ိဳးကို လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕အမႈကို ဘယ္ခါမဆို ထမ္းမယ္ဆုိတဲ့လူ အား လုံးပဲ။ ဒီေနရာမွာ လူမ်ဳိးေရးတရား အစစ္ကို ေျပာျပခ်င္တယ္။

မွန္ကန္ေသာ လူမ်ဳိးေရးတရား

လူမ်ဳိးေရးတရားဆုိတာ ဘာလဲ။ ကိုယ့္ အမ်ဳိးသာခ်စ္ၿပီး ဒီ့ျပင္ လူမ်ဳိးေတြကို မုန္းထားတာ လူမ်ဳိးေရး တရား ပဲလား။ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္အမ်ဳိးခ်စ္႐ုံနဲ႔ ဒီ့ျပင္ လူမ်ဳိးကုိ လည္းမုန္းဖုိ႔မလိုဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကိုယ့္ အမ်ဳိး အက်ဳိးကို လာထိတဲ့လူေတြကိုေတာ့ အတြင္းကလူျဖစ္ျဖစ္ အျပင္ကလူျဖစ္ျဖစ္ တိုက္ခုိက္ႏွိမ္နင္းရမွာေပါ့။ ဒါက ငါတုိ႔ အမ်ဳိးရဲ႕ ရန္သူအျဖစ္သာ ႏွိမ္နင္းျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဘယ္လူမ်ဳိး၊ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုၿပီး ႏွိမ္နင္း တာ မဟုတ္ဘူး။ရာဇ၀င္ကိုၾကည့္ရင္ ကမၻာ့လူမ်ဳိးေတြဟာ အခ်င္းခ်င္းတိုက္တဲ့အခါ တိုက္ၾကတာေတြ႕ရမွာပဲ။ မတည့္သည့္အခါ တုိက္ၾကတဲ့အခါ တုိက္ၾကရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တျခားလူမ်ဳိးေတြကို မုန္းတာဟာ လူမ်ဳိးေရးလုိ႔ထင္တာ တစ္ထစ္ခ်မွားတယ္။ က်ဳပ္တု႔ိဟာ မဆုိင္တဲ့ တျခားလူမ်ဳိးေတြကုိ မုန္းဖုိ႔မလိုဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာလည္း တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ဗမာပဲ၊ ရွမ္းပဲ၊ ကရင္ပဲ၊ ခ်င္းပဲ စသည္ျဖင့္ ခြဲစရာ မလိုဘူး။ငါတုိ႔တေတြဟာ မွားၿပီးတာေတြကုိ ထပ္မမွားၾကရဘူး။ ငါတုိ႔ဟာ အမွန္နဲ႔အတု ဟုတ္တာနဲ႔ မဟုတ္တာ ခြဲျခားသိရမယ္။ လူ မ်ဳိးေရးတရားျဖစ္ျဖစ္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ အမွန္တရားကို ယူတတ္ရမယ္။ ဒါက လူမ်ဳိးေရး တရားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ဳပ္မွာခ်င္တာပဲ။

ဇာတိမာန္ ေကာင္းေကာင္းထားတတ္ ေအာင္လုပ္ၾကပါ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကုိခ်စ္ပါ။ ဗမာေတြက လူဖ်င္းေတြ၊ လူပ်င္းေတြ၊ လူေၾကာက္ေတြ၊ လူပိုေတြ၊ လူ႐ုိင္းေတြ၊ လူ႔ဂြစာေတြ လူ႔မတရားတာေတြ ဒီလို ကမၻာမွာ အထင္ခံရေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ ဗမာေတြဟာ ဒီလို မဟုတ္ဘူးဆုိတာ အလုပ္လုပ္ၿပီး ဂုဏ္ယူၾကပါ။ အဲဒါ က်ဳပ္ လူမ်ဳိးေရးတရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွာခ်င္တာပဲ။

လူႀကီးဆုိတာဘာလဲ

ေနာက္မွာခ်င္တာက ေရွ႕ကို ရဲေဘာ္တုိ႔ဟာ လူႀကီးျဖစ္ေနၿပီ။ လူႀကီးဆိုတာ ဘာလဲ။ အသက္ႀကီးတာကို ဆုိလုိတာလား။ မဟုတ္ဘူး။ အသက္မႀကီးေပမယ့္ လုပ္တဲ့ အလုပ္ႀကီးရင္ လူႀကီးပဲ။ အခု ငါတုိ႔ ရဲေဘာ္ တုိ႔ရဲ႕အလုပ္ဟာ ငါတုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ဒါေတြကုိ ငါတုိ႔ရင္ေျမက တုတ္လုပ္ ၿပီး ကာကြယ္ဖုိ႔ ပဲ။ ဒီထက္ႀကီးတဲ့အလုပ္ ရွိႏိုင္ပါဦးမလား။ မရွိႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႔ဟာ လူႀကီးစိတ္ေပါက္ရမယ္။ အစစ အရာရာ ဆင္ျခင္တတ္ရမယ္။ ေကာင္းသည္ မေကာင္းသည္ ေတာ္သည္ မေတာ္သည္ ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကုိ ဆင္ျခင္ တုိင္းထြာႏိုင္ရမယ္။ အခု ငါတုိ႔အခ်ဳိ႕ အလုပ္ေတြက သက္ေသျပေနတယ္။ ေဘး ကလူေတြ ေျပာတုိင္း အရမ္းမယုံၾကနဲ႔။ စူးစမ္းဆင္ျခင္ ၿပီးမွ ယုံၾကရမယ္။ ငါတုိ႔၀တၳရားနဲ႔မဆိုင္တဲ့အက်ယ္ အက်ယ္ ျဖစ္မယ့္ကိစၥဆုိရင္ ငါတို႔ ေရွာင္ရမယ္။ဘယ္လုိ ေဘးကလူက ဗိုလ္ႀကီးရဲ႕ ... ဘာႀကီးရဲ႕...နဲ႔လာေျမႇာက္ေပးေပး ငါတို႔မပါရဘူး။ ၀တၱရားနဲ႔ ငါတုိ႔ ေတာ့မဆိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းတဲ့ကိစၥ တရားတဲ့ကိစၥ လူအမ်ားေက်းဇူးတင္မယ့္ ကိစ္ၥဆုိရင္ ကိုယ္နဲ႔မဆုိင္ဘူးဆုိၿပီး လ်စ္လ်ဴမ႐ႈပါနဲ႔။ ကူညီေပးၾကပါ။ ေဆြမ်ဳိး ကိစၥ မိတ္ေဆြကိစ္ၥေတြဟာ ကိုယ္တာ၀န္လုပ္တဲ့ အေရးမွာ မေႏွာင့္ယွက္ပါေစနဲ႔။

ဘယ္ေတာ့မွသစၥာမေဖာက္

ေနာက္ၿပီး မွာခ်င္တာက ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္မၾကီးပါနဲ႔။ ဒီမွာ သင္လုိက္တာေတြဟာ ပညာကုန္ၿပီ မယူဆၾကနဲ႔။ ပညာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ကုန္တယ္မရွိဘူး။ လူမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံျဖစ္ျဖစ္ လူတစ္ဦးတည္းျဖစ္ျဖစ္ တုိးတတ္မႈဟာ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ အားမရဘဲ တင္းမတိမ္ဘဲ ေရွ႕ဆက္လက္ ႀကိဳးစား မွသာ တိုးတတ္မႈ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ ရာဇ၀င္သမုိင္းေတြက ေကာင္းေကာင္း ျပထားတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ ဥဏ္နဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္လည္း သိႏိုင္တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ဟာကုိမွ ေလွနံဓားထစ္ မယူပါနဲ႔။အထင္မႀကီး ပါနဲ႔။

ဒီထက္တုိးေအာင္ လုပ္ၾကပါ။ အခု ငါတု႔ိႏိုင္ငံဟာ လြတ္လပ္တယ္ဆုိေပမယ့္ ဟန္မက်တာေတြ အမ်ား ႀကီးပဲ။ က်ဳပ္မွာလည္း ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြ ရွိတာပဲ။ ကိုယ့္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကို ကိုယ္ျပင္ ၾကရမယ္။ သို႔ေပ မယ့္ က်ဳပ္ ရဲေဘာ္တုိ႔ကုိ ကတိ တစ္ခုျပဳမယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ အမ်ားအက်ဳိးရဲ႕သစၥာကို က်ဳပ္ ဘယ္ေတာ့မွမေဖာက္။ ရဲေဘာ္တုိ႔ ထဲကျဖစ္ျဖစ္ ဒီ့ျပင္ထဲကျဖစ္ျဖစ္ က်ဳပ္ထက္ ေတာ္တဲ့လူ ထြက္ျပႏုိင္ပါေစ။ က်ဳပ္ ဖယ္ ေပးဖုိ႔ အသင့္ပဲ။

စစ္သားမွစစ္သားဆုိတဲ့စိတ္ကုိ ေဖ်ာက္ၾက

ေနာက္ဆုံးတစ္ခုမွာခ်င္တာက ငါတုိ႔သာ ႏိုင္ငံခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ မထားၾကဖုိ႔ပဲ။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီ့ျပင္ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ျဖစ္ စစ္သားေတြခ်ည္း ႏုိင္ငံခ်စ္တဲ့ လူေတြ ရွိၾကတာမဟုတ္ဘူး။ တျခား စစ္သား မဟုတ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အနစ္နာခံ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး စြန္႔စားလုပ္ၾကတဲ့ လူေတြလည္း ရွိတာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္သား မွစစ္သားဆုိတဲ့ စိတ္သေဘာထားကို ေျပာင္းၾကရမယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ တစ္ခု နားလည္ေစခ်င္တယ္။ က်ဳပ္ဟာ စစ္တပ္ကို မတရား ႏွိမ္မယ္။ လူလည္လုပ္မယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို မတရား ခ်ဳိးဖ်က္မယ္ဆိုရင္ က်ဳပ္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား တုိက္ဖ်က္မယ္ ဆိုတာ ရဲေဘာ္တို႔သိေစခ်င္ပါတယ္။ ကေန႔ ဒီမွာေျပာ တာေတြကို အားလုံး စစ္သားေတြသိပါေစ။ သိေအာင္ ေျပာျပၾကပါ။ အဲဒါ ေနာက္ဆုံးမွာၾကားျခင္းပဲ။

Mizzima -
News in Burmese

Wednesday, March 26, 2014

ကာလာမသုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး
မဇၩိမေဒသ ေကာသလတိုင္းတြင္ ရြာငယ္ေလးတစ္ရြာရွိ၏။ ေကသမုတိၱနိဂံုးဟု အမည္တြင္သည္။ ထိုေကသမုတိၱနိဂံုးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ကာလာမ အမ်ိဳးေကာင္းသားမ်ားဟု ေခၚၾကေလသည္။ ထိုေကသမုတိၱနိဂံုးသည္ လမ္းဆံုလမ္းခြအရပ္တြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ အရပ္တစ္ပါးမွ ခရီးသြား ခရီးနားမ်ားျဖင့္ အျမဲမျပတ္ စည္ကားေနပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၎ခရီးသြားမ်ားထဲမွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါလာတတ္၏။ ၎တို႔က သူတို႔၏ အယူ၀ါဒမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ ကာလာမ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ားကို ေဟာေဖာ္ညႊန္ၾကား သြားၾကပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အရပ္ေဒသ ေပါင္းစံုမွ လာသမွ် ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အယူ၀ါဒေပါင္းစံုကို ကာလာမ အမ်ိဳးေကာင္းသားတို႔ အၿမဲလိုလို ၾကားနာေနရေလသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ဘယ္အယူ၀ါဒကို လက္ခံက်င့္သံုးရမွန္း ေ၀ခြဲမရ ျဖစ္လာၾကပါေတာ့သည္။ သူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕သမွ် ၀ါဒပိုင္ရွင္တိုင္းလိုလိုသည္ ‘ငါတို႔၀ါဒသာ အမွန္ ငါတို႔၀ါဒကိုသာ လက္ခံက်င့္သံုးၾက’ ဟု ေျပာဆိုေရရြတ္ကာ တိုက္တြန္းသြားၾကပါသည္။ ထိုအခါ ကာလာမ အမ်ိဳးေကာင္းသားတို႔သည္ သူတို႔၀ါဒသာအမွန္ တျခား၀ါဒေတြ အမွားဟု ေျပာတတ္ၾကေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသာ ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာေၾကာင့္ ဘယ္၀ါဒကို လက္ခံရမွန္း မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။

တစ္ေန႔ေသာအခါ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ထိုေကသမုတိၱနိဂံုးသို႔ ၾကြလာပါသည္။ ထိုအခါ ဗုဒၶထံပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ ကာလာမ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ သူတို႔ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ၀ါဒေပါင္းစံု ျပႆနာကို ေမးေလွ်ာက္ပါေလေတာ့သည္။ ျမတ္စြာဘုရားက ၀ါဒေပါင္းစံုတို႔အၾကားမွာ ညႇပ္ပူးညႇပ္ပိတ္မိေနေသာ ကာလာမ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ကို သတိျပဳဆင္ျခင္ရမည့္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို ေျပာျပပါေတာ့သည္။ ထိုအခ်က္ ၁၀ ခ်က္သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ကာလာမသုတၱန္ တရားေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ပါတီေပါင္းစံု၊ အယူ၀ါဒေပါင္းစံု၊ ပဋိပကၡေပါင္းစံု၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ျပႆနာေပါင္းစံုၾကားထဲမွာ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားေတြအျဖစ္က ကာလာမ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔၏ အျဖစ္ႏွင့္ သိပ္မကြာျခားလွပါ။ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေတြ ၾကားထဲမွာ ပိတ္မိေနေသာ ခုလို အခ်ိန္ကာလမ်ဳိးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ အားကိုးေမွ်ာ္လင့္ရာက တစ္ခုတည္းပါ။ ၎သည္ မွန္ကန္သည့္ အယူ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါသည္ . . . . .
ဗုဒၶျမတ္စြာက ‘ကာလာမ သတို႔သားတို႔ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အယူ၀ါဒ ေပါင္းစံုတို႔ကို ၾကားနာရေသာအခါ ဘယ္၀ါဒကို လိုက္ရမွန္းမသိ ျဖစ္တတ္သည္မွာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္၀ါဒကို လိုက္နာပါဟု ငါဘုရား အတပ္မေဟာလိုပါ။ သို႔ေသာ္ သင္တို႔သိသင့္သိထိုက္သည့္ သတိျပဳဆင္ျခင္ဖြယ္ရာ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့- (၁) တစ္ဆင့္စကား ေျပာသံၾကားကာမွ်ကို ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၂) ႐ိုးရာအစဥ္အလာႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စကားျဖစ္၍လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၃) ေရွးကဒီလို ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတဲ့ (ထံုးရွိ၍လည္း) ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၄) ပိဋကတ္ (စာေပ)ႏွင့္ (က်မ္းဂန္ႏွင့္)ကိုက္ညီတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၅) မိမိကိုယ္တိုင္ ေတြးၾကံႏိုင္႐ံုမွ်ႏွင့္လည္း (ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ညီသည္ ယုတၱိရွိသည္ဆိုၿပီး) ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၆) နည္းမွီရယူ႐ံုျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၇) အျခင္းအရာကို ၾကံစည္စိတ္ကူးၿပီး (သေဘာက်႐ံုျဖင့္)လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၈) ငါတုိ႔ သေဘာက် လက္ခံထားတဲ့ အယူ၀ါဒနဲ႔ ကိုက္ညီတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၉) မွတ္ထုိက္ယူထုိက္ လက္ခံထုိက္တဲ့ သေဘာပဲ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၁၀) ငါတုိ႔ေလးစားတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါး ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ ကာလမမင္းသားတို႔၊ အၾကင္တရားေတြဟာ မေကာင္းတဲ့ အကုသိုလ္တရားေတြ၊ အျပစ္ရွိတဲ့ တရားေတြ၊ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ကလည္း ကဲ့ရဲ႕မယ့္တရားေတြ ၿပီးေတာ့ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္လွ်င္လည္း အက်ဳိးစီးပြားမဲ့ဖို႔သာ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲဖို႔သာ အေၾကာင္းရွိတယ္လို႔ဆိုရင္ အဲဒီတရားေတြကို မိမိကိုယ္တိုင္ သိျမင္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ စြန္႔ပယ္သင့္တယ္ဟု ေဟာျပေတာ္မူပါသည္။

အထက္ပါ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကာလာမသုတ္ကုိ ဖတ္ၾကည့္ၿပီးေသာအခါ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္ လက္ရွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အေျခအေနႏွင့္ ၎ကာလမသုတၱန္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေနမိပါတယ္။ ယေန႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးသည္ လမ္းဆံုလမ္း၀ေပၚသို႔ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ထုိ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားမွာလည္း ၀ါဒေပါင္းစံုတို႔ တြန္းထိုးတိုက္ခုိက္ လူးလာယွက္သန္းရာ ရပ္၀န္းတစ္ခုထဲသို႔ က်ေရာက္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလဟု ေျပာမည္ဆိုလွ်င္လည္း မွားမည္မထင္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ ဘယ္လမ္းကို လုိက္ၾကမည္နည္း။ ပါတီေပါင္းစံု၊ အယူ၀ါဒေပါင္းစံု၊ ပဋိပကၡေပါင္းစံု၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ျပႆနာေပါင္းစံုၾကားထဲမွာ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားေတြအျဖစ္က ကာလာမ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔၏ အျဖစ္ႏွင့္ သိပ္မကြာျခားလွပါ။ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေတြ ၾကားထဲမွာ ပိတ္မိေနေသာ ခုလို အခ်ိန္ကာလမ်ဳိးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ အားကိုးေမွ်ာ္လင့္ရာက တစ္ခုတည္းပါ။ ၎သည္ မွန္ကန္သည့္ အယူ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွန္ကန္သည့္ အယူ၀ါဒကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ၾကမည္နည္း။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးအတြက္ မွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈကို ဗုဒၶျမတ္စြာက အထက္ပါအခ်က္ ၁၀ ခ်က္ျဖင့္ ၫႊန္ၾကားျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ကိုင္စြဲကာ ရည္ရြယ္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔အတြက္ ထိုကာလာမသုတၱန္ပါ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္သည္ လမ္းညႊန္ေျမပံုပင္ မဟုတ္ပါလား။

တစ္ခ်ိန္ေသာအခါက ကာလာမ အမ်ဳိးေကာင္းသားေတြ ၀ိ၀ါဒကြဲကာ စိတ္ဒြိဟျဖစ္သလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြလည္း ၀ိ၀ါဒ ကြဲခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ ယခုလည္း ၀ိ၀ါဒ ကြဲေနဆဲပါပဲ။ သို႔ေသာ္ လာမည့္ မနက္ျဖန္ေပါင္း မ်ားစြာအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ၀ိ၀ါဒ မကြဲျပားသင့္ေတာ့ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္ေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်က္လံုးေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားေတြကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာထားဖို႔လို အပ္ေနပါၿပီ။ “ေညာင္သီးလည္းစားရင္း ေလးသံလည္းနားစြင့္” ဆိုသလို ၾကံဳလာသမွ် ႏိုင္ငံေရး၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားမႈေတြ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အသြင္ေဆာင္လာသည့္ ပဋိပကၡေတြ၊ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေသးသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡေတြ၊ တိုင္းျပည္မၿငိမ္သက္ေအာင္ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ေနသည့္ ပဋိပကၡေတြ အားလံုးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ၿပီး ပီပီျပင္ျပင္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ကာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ ဗုဒၶ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို အျမဲမျပတ္ ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ပညာႏွင့္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွသာ မွန္ကန္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

Written by: 
ေမာင္ၾကည္

Tuesday, March 25, 2014

ကိုယ္ခံအား


ဒီဘက္ေခတ္မွာ ျမန္မာလူငယ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ႏိုင္ငံျခား သားေတြနဲ႔ အထိအေတြ႕မ်ားလာ တယ္။ ႏိုင္ငံျခားသား ေတြက လည္း ဒီကိုအေရာက္ အေပါက္မ်ား လာတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ အေနနဲ႔လာၾကသလုိ တခ်ဳိ႕ကလည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အတြက္လာၾက တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေတြေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ သုေတသီေတြ၊ အလုပ္သင္ေတြ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စားက်က္အသစ္ပါပဲ။

ဒီေတာ့ ၿမိဳ႕မွာလည္း ၿမိဳ႕ အေလ်ာက္၊ နယ္မွာလည္းနယ္ အေလ်ာက္ ျမန္မာလူငယ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ  ထိေတြ႕မႈပိုမ်ား လာတယ္။ ေနာက္လည္းပိုမ်ား လာဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာလူငယ္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားသား အ ေပၚအျမင္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝကို နည္းနည္း ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။

ဒီလိုေဆြးေႏြးတာအေၾကာင္း ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ ျမန္မာလူငယ္ေတြ ဟာ ႏိုင္ငံျခားသားဆို သိပ္အထင္ ႀကီးတတ္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားသား ေျပာတာမွ အမွန္လို႔ထင္တတ္ တယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားက လူ႔အခြင့္ အေရးတစ္လံုးေျပာရင္ သူတို႔က ၁၀ လံုး၊ ၁၅လံုးေလာက္ေျပာ တတ္တယ္။ ဒီလိုေလႀကီးမုိးႀကီး လူ႔အခြင့္အေရးတို႔၊ ဒီမိုကေရစီတို႔ ေျပာမွ လူရာဝင္မယ္၊ ေနရာရ မယ္လို႔အထင္ေရာက္ေနသူေတြ ရွိတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အေနာက္ရဲ႕ အေတြးအေခၚထဲမွာ မိႈင္းမိၿပီး တစ္ဖက္ပိတ္အေတြးအေခၚေတြ ျဖစ္သြားတတ္ၾကတယ္။

တကယ္ေတာ့ အေနာက္ ႏိုင္ငံသားေတြကိုအထင္ႀကီးတယ္ ဆိုတာ ဒီမွာတင္မဟုတ္ဘူး။ အာရွႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ဒီလိုပါပဲ။ စာေရးသူတို႔ အာရွတုိက္သားအမ်ားစုက ခပ္ကုပ္ကုပ္ေနတတ္တယ္။ ခပ္ေအးေအးေနတတ္တယ္။ ႐ံုးၿပီးရင္ အိမ္၊ အိမ္ၿပီးရင္ ႐ံုးသမားေတြ မ်ားတယ္။ မိသားစုသံေယာဇဥ္ႀကီး တယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြ က်ေတာ့  သူတို႔ရဲ႕လူေနမႈဝန္းက်င္ ကိုက ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးဖို႔  အေျခ အေနေတြ ငယ္ငယ္ကတည္းက ဖန္တီးထားတယ္။ (၁၈) ႏွစ္ေက်ာ္ တာနဲ႔ အိမ္ကထြက္ၿပီးအလုပ္ လုပ္၊ ရတဲ့ပိုက္ဆံနဲ႔ ေက်ာင္း တက္၊မိဘကိုျပန္ဆပ္၊ ဒါမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ သူတို႔ပညာေရး စနစ္ဆိုလည္း ဆရာသင္တာတစ္ဝက္၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတာ တစ္ဝက္ျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာဆိုလည္း အဆင့္ေတြသာခြဲထားတာ၊ အႀကီးအကဲကအစ ေအာက္ေျခအလုပ္မ်ဳိးေတြ ဝင္လုပ္ရတာမ်ဳိး၊ ကိုယ့္အိတ္ ကိုယ္ဆြဲ ကိုယ့္ဝန္ကိုယ္ထမ္းရတာမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ အိမ္မွာ၊ ေက်ာင္းမွာ၊ အလုပ္မွာကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးဖိို႔ဆိုတာ မျဖစ္မေနဖန္တီးထားတယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔ဆီမွာ အသက္ (၂၀) ေက်ာ္၊ (၃၀)ေက်ာ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ကမၻာလွည့္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾက တယ္။ အလုပ္ရွာၾကတယ္။ ဒီ ေတာ့ အေတြ႕အႀကံဳေပါင္းစံုက တစ္ဆင့္ လူရည္လူေသြးက ပို တက္လာတယ္။ ပိုေကာင္းလာ တယ္။ ဆိုရရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြနဲ႔ အေနာက္ကလူငယ္ ေတြဆိုတာ အမ်ားႀကီးဟေန တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီကေန လူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ခ်ီၿပီး စဥ္းစား လိုက္ေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲဆို ၿပီး ျဖစ္လာတယ္။

ဂ်ပန္လို၊ ကုိရီးယားလိုႏိုင္ငံ သားေတြေတာင္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လူရည္လူေသြး၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲလို႔ပဲ သတ္ မွတ္တယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲဆိုတာ မ လြတ္လပ္တာ၊ လူရာမဝင္တာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈအား နည္းတာ၊ သေဘာထားမႀကီးတာ အားလံုးပါတယ္။ စာေရးသူတို႔ အာရွလူ႕အဖြဲ႕အစည္းက အနည္း အမ်ားဆုိသလို မိဘအုပ္ထိန္းမႈနဲ႔ ကင္းခဲတယ္။ ဆရာသမားဆုိတာ နဲ႔ ကင္းကြာလို႔မရဘူး။ အလုပ္ထဲ မွာလည္း အထက္လူႀကီးဆိုရင္ အေတာ္ကို ႐ို႐ိုက်ဳိးက်ဳိးရွိရတာ ကလား။ ဒီေတာ့ အိမ္မွာ၊ ေက်ာင္း မွာ၊ အလုပ္မွာ မွီခိုဖို႔၊ မလြတ္လပ္ ဖုိ႔ဆုိတာ ဖန္တီးထားသလိုျဖစ္ေန တယ္။ ဒီေတာ့ စာေရးသူတို႔ အေရွ႕တုိင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ အမ်ားစု လက္ခံထားတဲ့အယူ အဆနဲ႔ ကင္းကြာသြားသူဟာ၊အုပ္စုကေနခြဲထြက္သြားသူဟာ မရွင္သန္တတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အရိပ္အျခည္ၾကည့္ၿပီး လုပ္က်င့္ ကစြဲေနတယ္။ ဘယ္စာနယ္ဇင္း က ဘာကိုေဇာင္းေပးလဲ၊ လိုက္ သာေရး၊ ဘယ္လူႀကီးကဘာ ႀကိဳက္လဲ၊ အလိုက္တသိသာပ့ံပုိး ေပး၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးသမားက ဘာျဖစ္ခ်င္လဲ၊ ျဖစ္ေအာင္သာ လုပ္ေပး၊ OK ပဲ၊ ရွင္သန္တယ္။ ရွင္သန္႐ံုမက ႀကီးထြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္လိုႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ ႐ုပ္ ဝတၳဳသာတိုးတက္တယ္။ ဂ်ပန္ ေတြဟာ အေရွ႕ရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြဆုိ သိပ္ အထင္ႀကီးတတ္တယ္။ ဒါက လည္း သူတုိ႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို က မြန္းက်ပ္ၿပီး အဲဒီလုိမမြန္း က်ပ္ခ်င္လို႔ အုပ္စုကခြဲထြက္သြား လည္း မရွင္သန္ႏိုင္ဘူးေလ။ဒါ ေပမဲ့ ဂ်ပန္က အေနာက္ကိုအထင္ သာႀကီးတာေနာ္၊ အေနာက္က ေကာင္းတာေတြ အတုခုိး၊ သူတို႔ ႏိုင္ငံသေဘာသဘာဝနဲ႔  သင့္ ေလ်ာ္မယ့္အရာေတြကို ဂ်ပန္မႈျပဳ လိုက္တာမ်ားတယ္။

  အခုစာေရးသူတို႔ ျမန္မာ ျပည္ဆီမွာ လူငယ္အမ်ားစုဟာ ယံုၾကည္မႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေန တယ္။ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း အထင္ ႀကီးေလးစားမႈဆုိတာမရွိလွဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသားဆို အထင္တႀကီးရွိ တယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း ေတြဆို ေလးစားယံုၾကည္မႈ ပို တယ္။ စာနည္းနည္းဖတ္ၿပီး ခပ္ ႀကီးႀကီးေတြးတယ္။ တကယ္ ေတာ့ အားလံုးကလူသားေတြပဲ။ ေျခႏွစ္ဖက္၊ လက္ႏွစ္ဖက္၊ ဦး ေႏွာက္တစ္ခုနဲ႔ပဲ။ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈကလြဲရင္ အထင္တႀကီးရွိစရာမလုိဘူး။

သို႔ေသာ္ ကိုယ္မလုပ္ႏိုင္တာ သူလုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ေလးစားအားက်မႈမ်ဳိးေတာ့ရွိရမယ္။  ဘာေၾကာင့္ သူတို႔မွာ ဒီလိုစြမ္းေဆာင္ရည္ (Capacity) မ်ဳိးရွိၿပီး ငါတို႔မွာ ဒါမ်ဳိးမရွိတာလဲ ေတြးရမယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကိုသံုးသပ္ရမယ္။ ဆိုလုိတာ လက္ရွိကိုယ္ေနထိုင္ႀကီးျပင္းရာဝန္းက်င္ကေနမွ ကိုယ့္ခြင္ကိုကိုယ္ခ်ဲ႕ယူရမယ္။ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အေနာက္ပံုစံ၊ အေနာက္အခ်ဳိး၊ အေနာက္ အေတြးအေခၚနဲ႔ ကိုုယ့္အဖြဲ႕ အစည္းမွာေတြးေခၚျပဳမူေနထိုင္ က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ အတြင္းက လူေတြည့ံရင္ေတာ့ အေၾကာင္း မဟုတ္၊ မည့ံရင္ေတာ့ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ၾကရလိမ့္မယ္။

စာေရးသူအေတြ႕အႀကံဳ အရ အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြဟာ သည္းခံနားလည္စြမ္းအားျမင့္မား ၾကတယ္။ အားနည္းသူေတြဘက္ ကရပ္ခံၾကတယ္။ မတရားဘူးလို႔ ထင္တာမ်ဳိးကို မသိက်ဳိးကြၽံမျပဳ တတ္ဘူး။ သူတို႔ဝန္းက်င္လုိမ်ဳိး တျခားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းဝန္းက်င္ ေတြကို ဖန္တီးေစခ်င္ၾကတယ္။ သူတို႔သင္ၾကားႀကီးျပင္းရတဲ့ဝန္း က်င္ကလည္း ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔ အခြင့္အေရးဝန္းက်င္သာျဖစ္ တယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔ဆီကၾကားရ မွာလည္း ဒီမိုကေရစီနဲ႔လူ႔အခြင့္ အေရးသာျဖစ္တယ္။ အမွန္ တရားဆန္ဆန္ေတြသာျဖစ္ တယ္။ ျငင္းပယ္ရခက္ခဲတဲ့အရာ ေတြျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ သာမန္ ႏိုင္ငံျခားသားနဲ႔ အဆက္အဆံ နည္းတဲ့၊ ဆက္ဆံေရးမ်ားသည့္ တိုင္ အမ်ဳိးသားေရးအေျခခံစိတ္ ဓာတ္အားနည္းတဲ့သူေတြအဖို႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကုိ အထင္ တႀကီးရွိၾကတာ အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး။

စာေရးသူက ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာအလုပ္လုပ္ ေတာ့ သူတို႔အေၾကာင္းသိေလ ပိုအထင္မႀကီးေလပဲ။ တစ္ခါ တေလ ႏိုင္ငံျခားသားဆုိသူေတြ ဟာ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ အခ်ဥ္ဆိုၿပီး ေလ့က်င့္ေရးကြင္း သာသာ လာအလုပ္လုပ္ေနတာ မ်ဳိးရွိတယ္။ ဒီကအေတြ႕အႀကံဳ ေတြယူသြား၊ ေနာက္တစ္ႏိုင္ငံ ေျပာင္း၊ ဒီလိုနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းဆုိတာသူတို႔ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လူသား ရင္းျမစ္စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းသာသာရွိ တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သူတို႔ဆီမွာ အသက္ (၃၀)ဝန္းက်င္ဆုိ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာအႀကီးအကဲ ရာထူးေတြရေနၿပီ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ရဲ႕စီမံခ်က္ေတြ (Project)ကို စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေနၿပီ။ ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံမွာ အဲဒီကႏိုင္ငံသားဝန္ထမ္းေတြကို ဘယ္လိုလွည့္ပတ္အုပ္ခ်ဳပ္၊ ဦးေႏွာက္ေဖာက္စားရမယ္ ဆိုတာသိေနၿပီ။

  ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း ေတြမွာအလုပ္လုပ္ရင္း ႏိုင္ငံသား ဝန္ထမ္းတခ်ဳိ႕ စိတ္ညစ္လို႔ထြက္ သြားတာေတြ ခဏခဏရွိတယ္။ စာေရးသူဆီ စာေရးမွန္းသိေတာ့ လာရင္ဖြင့္ၾကတာေတြရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ဇာတ္လမ္းေပါင္းစံုမ႐ိုး ေအာင္ၾကားရတယ္။ စာေရးသူ က ကိုယ္နဲ႔ရင္းႏွီးတဲ့သူေတြဆုိ အဲဒီလိုထြက္သြားတာမ်ဳိးကို အား မေပးဘူး။ မတရားဘူးထင္ရင္ အတြင္းကပဲ ျပန္တိုက္ေစခ်င္ တယ္။ တခ်ဳိ႕ကေမးခ်င္မွာေပါ့။ ဘယ္လိုျပန္တိုက္ရမလဲ။ ႏိုင္ငံ ျခားသားနဲ႔တိုက္ရင္ ကိုယ္ပဲ႐ံႈးမွာ ေပါ့လို႔။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါလို႔သာ ေျဖပါရေစ။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းဆိုတာ သေဘာသဘာဝက မြန္ျမတ္ၿပီး သား။ အတြင္းကလူေတြေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္စရာေတြျဖစ္ေနတာ။ ဒီေတာ့ သူတို႔လႊမ္းသလုိ ကိုယ္ ကလည္းလႊမ္းေအာင္ႀကိဳးစားရ မည္။ သူတို႔အေတြးအေခၚေတြ ကိုယ့္ကိုုသြတ္သြင္းဖုိ႔ႀကိဳးစားရင္ ကိုယ့္အေတြးအေခၚေတြလည္း သူတို႔ဆီျပန္သြတ္သြင္းဖို႔ႀကိဳးစား ရမယ္။ ဘယ္လိုသြတ္သြင္းရမလဲ ဆိုရင္ စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါလို႔ပဲ ေျဖပါရေစ။

ဒီေတာ့ လူလူခ်င္းအတူတူ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူမွအထင္ႀကီး စရာမလုိဘူး။ အထင္ေသးစရာ လည္းမလိုဘူး။ အမ်ဳိးသားေရး ကိုယ္ခံအားေကာင္းဖို႔ပဲလုိတယ္။ အဲဒီလုိကိုယ္ခံအားေကာင္းဖုိ႔ ကိုယ့္ဘက္ကႀကိဳးစားမႈရွိဖို႔ေတာ့လို တယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြလုိ ကမၻာပတ္အေတြ႕အႀကံဳေတာ့ မရွာႏိုင္ဘူးေပါ့။ သူတို႔ရွင္သန္ရာ ဝန္းက်င္မ်ဳိးလည္း မဖန္တီးႏိုင္ ဘူးေပါ့။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ အင္အားနဲ႔၊ အသိဉာဏ္နဲ႔ ကိုယ့္  ကိုယ္ကုိယ္ျဖည့္ဆည္းတည္ ေဆာက္ဖို႔ေတာ့ လိုလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ခံအားေကာင္းတဲ့သူက ေျပာ သမွ်ကုိ ခ်င့္ယံုတယ္။ကိုယ့္အမ်ဳိး သားအက်ဳိးစီးပြားကိုဦးစားေပး တယ္။ ေရရွည္ကိုၾကည့္တယ္။ ကိုယ့္အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိမယ္ မွန္းသိသည့္တိုင္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ဆုိ အမုန္းခံတယ္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ   လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္လည္းျဖည့္ဆည္းတည္ ေဆာက္ရင္း အမ်ဳိးသားေရးကိုယ္ ခံအားေတြကိုလည္းမ်ားမ်ားေမြး ျမဴ၊ အဲဒီလိုေမြးျမဴႏိုင္ၾကဖို႔ ျပည္ တြင္းလူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ မီဒီယာေတြကလည္း ဝိုင္းဝန္း ပံ့ပိုးကူညီၾကပါလို႔ ဒီေဆာင္းပါး ကတစ္ဆင့္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ပါရေစ။

Author: ေအာင္ေအာင္(IR)

7DAY DAILY

Sunday, March 23, 2014

၁ ပတ္အတြင္း B ပိုး လံုးဝေပ်ာက္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေကာင္း
တကယ္ေကာင္းမြန္ျပီး ထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းေလး ျဖစ္လို႔ ျပန္လည္မွ်ေဝ ေပးလိုက္ ရပါတယ္။ ေငြေၾကးအေျမာင္အမ်ား မကုန္သည့္အတြက္ အဆင္ေျပ ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရာဂါကုထံုး (၁) စပါးလင္ လိုအပ္ပါတယ္။

(၂) ၎ကိုေရစင္ေအာင္ ေဆးေၾကာပါ။

(၃) ျပဳတ္လိုက္ပါ။

(၄) ၎ျပဳတ္ရည္ကို တစ္ေန႔ကို သံုးၾကိမ္ေသာက္ေပးပါ။

(၅) ေသာက္ရမည့္ ခြက္ကေတာ့ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ခြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ပတ္ၾကာသည့္ အခါတြင္ B ပိုးေပ်ာက္ကင္း သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ 

ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)

ရင္သားကင္ဆာတြင္ သံုးသည့္ေဆးက အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါႏွင့္ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးေရာင္ ေရာဂါခံစားေနရသည့္ HIV ေ၀ဒနာရွင္ မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္လာႏုိင္
ႏွစ္စဥ္ HIV ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား အဓိကေသဆံုးေစေသာ တရားခံမွာ Cryptococcosis ဟုေခၚသည့္ မိႈေရာဂါျဖစ္ၿပီး ယင္းမိႈေရာဂါအား ရင္သားကင္ဆာ ကုသရာ၌သံုးသည့္ ေဆးက ကုသႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ University of Rochester မွ ေလ့လာသူမ်ားက ရင္သားကင္ဆာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား၌ သံုးသည့္ Tomoxifen ေဆးအား Cryptococcosis ေၾကာင့္ အဆုတ္ေရာင္ နမိုးနီးယားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ ေရာဂါခံစားေနရသည့္ ႂကြက္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေရာဂါ ႏွစ္မ်ိဳးမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ HIV ေ၀ဒနာရွင္ ၆၂၀၀၀၀ ခန္႔အား ေသဆံုးေစႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ၿပီး ခုခံအား က်ေနသည့္ ေ၀ဒနာ ရွင္မ်ားတြင္ ယင္းေ၀ဒနာႏွစ္မ်ိဳးအား ျပန္လည္ တုိက္ထုတ္ရန္ ခက္ခဲၿပီး အဆံုးသတ္မွာ အသက္ ဆံုး႐ံႈးမႈသာ ႀကံဳေတြ႕ရေလသည္။ ယင္းေ၀ဒနာ ခံစားေနရေသာ ႂကြက္မ်ားတြင္ Tamoxifen ေဆးအားေပးခဲ့ရာ ယင္းမႈိပိုးအား သတ္ပစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေလ့လာ သူမ်ားက ေ၀ဒနာရွင္ မ်ားအား ကုသသည့္ နည္းသစ္တစ္ခု ေတြ႕ရွိၿပီး ပို၍ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

အ၀င္း
ref:Netdoctor.co.uk
Health Updates


ရခိုင္က MSF တာ၀န္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဆက္ယူမည္

နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ား အဖြဲ႕ (MSF) လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း HIV Positive ပိုးရွိသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ARV စင္တာ ၄ ခု ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေဆးဝါးမ်ား ထုတ္ေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ARV စင္တာ ၄ ခု ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ အတြက္ ေဆးမ်ား လံုေလာက္စြာ ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္၏ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာ ထြန္းညြန္႔ဦးက ဧရာဝတီသုိ႔ ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း နယ္စည္းမျခား ဆရာဝန္မ်ား အဖြဲ႔ (MSF-ေဟာ္လန္) ၏ ကူညီ ေထာက္ပ့ံေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္မႈ အၿပီး MSF ထံမွ ေဆးဝါး ေထာက္ပံ့မႈ ရယူေနရသည့္ လူနာေပါင္း ၇၀၀ အတြက္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက လိုအပ္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ေတြ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ ေဒသႏၲရ ေဆးေပးခန္း၊ ဘူးသီးေတာင္ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႏွင့္ ေမာင္ေတာ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ARV စင္တာမ်ား ဖြင့္ၿပီး ေဆးဝါးမ်ား ျဖန္႔ေဝ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာ ထြန္းညႊန္႔ဦးက ေျပာျပသည္။
“MSF မွာ ေဆးယူေနတဲ့ လူနာေတြကို စစ္ေတြေဆး႐ံုနဲ႔ ေဒသႏၲရ ေဆးခန္းေတြမွာ လက္ခံေနၿပီ၊ ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ ေမာင္ေတာမွာေတာ့ ဒီရက္ပိုင္း စေပးမယ္၊ Second Line လူနာေတြ အတြက္လည္း ေဆးမွာ ထားၿပီးၿပီ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

Second Line လူနာ ဆိုသည္မွာ ARV ေဆး ေသာက္သုံးေနရၿပီး ေဆးမတိုးသည့္အတြက္ ARV ေဆး အာနိသင္ ဒုတိယ အဆင့္ျမႇင့္၍ ဆက္လက္ ေသာက္သုံးေနရသည့္ လူနာ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း HIV/AIDS ကာကြယ္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္ MSF – ေဟာ္လန္ သည္ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈ ရွိသည္ဟု ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္က စတင္ ရပ္နားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း MSF က သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက HIV Positive ေ၀ဒနာရွင္မ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ား အသံုးျပဳရန္ ယခုႏွစ္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်ေပးထားသည့္ က်န္းမာေရး ဘတ္ဂ်က္အျပင္ အသံုးစရိတ္မ်ား ပိုမို ခ်ထားေပးသျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အထိ HIV Positive ေဆးလိုအပ္သူ ၁ သိန္းေက်ာ္ အတြက္ ေဆးဝါး လံုေလာက္စြာ ရွိေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ ထြန္းညႊန္ဦးက ဆိုသည္။

ေဆး၀ါးေထာက္ပံ့ ေပးရာတြင္ လူနာတဦးလွ်င္ ေဆး ၁ လစာ ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း၊ MSF ၏ ေထာက္ပံ့ ကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားေသာ္လည္း ေ၀ဒနာရွင္မ်ား လက္ထဲတြင္ ေဆးမ်ား ၁ လစာ က်န္ရွိေနေသးသျဖင့္ ၎တို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခ အေနကို မသိရွိရေသးေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျမန္မာ ေပါ့စတစ္ ဂ႐ုဖ္ (MPG) မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ARV ေဆးဝါး ေသာက္သံုးရန္ လိုအပ္ေနသည့္ HIV Positive ရွိသူ ၃၉၄ ဦး ရွိၿပီး ကေလးငယ္ ၂၃ ဦးႏွင့္ Second Line အဆင့္ ေဆးဝါးမ်ား ေသာက္သံုး ေနရသည့္ လူနာမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း MPG ၏ စာရင္းဇယားမ်ား အရ သိရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ HIV Positive လူနာမ်ား အတြက္ အစိုးရ ေဆး႐ံုမ်ားမွ ေဆးေပးမည့္ အစီအစဥ္တြင္ ဘဝတူ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနသည့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း MPG ၏ တာဝန္ရွိသူတဦးက အႀကံျပဳသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ HIV Positive လူနာမ်ားအား က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆးဝါး ဆက္လက္ ေထာက္ပ့ံမည့္ အစီအစဥ္တြင္ လူနာမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာေပးျခင္း၊ ေဆးေသာက္ မွန္ေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဆးဝါး ထုတ္ယူစဥ္ အခက္အခဲ မရွိေစရန္ စသည့္ ကူညီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို MPG က ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ဟု MPG ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးသန္႔ေအာင္ကလည္း ေျပာဆိုသည္။

“NGO ေတြနဲ႔ INGO ေတြက အခ်ိန္တန္ရင္ အိမ္ျပန္ၾကမွာ၊ ျပည္တြင္း အဖြဲ႔အစည္းေတြပဲ က်န္ခဲ့မယ္၊ အရင္တုန္းက HIV/ AIDS တားဆီးေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ က်ေနာ္တို႔က အစိုးရကိုပဲ လက္ညႇဳိး ထိုးေနတယ္လို႔ အေျပာခံခဲ့ ရတယ္၊ အားမရလို႔ ေျပာေနရတာ၊ အခု အစိုးရက တာဝန္ယူမယ္ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဝိုင္းကူ ရမွာေပါ့” ဟု ၎က ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔က MSF ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္မွ စတင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားခဲ့သည္။

MSF က ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ခု၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရသည့္ လူနာမ်ားကို ကုသ ေပးေနသည့္ ေဆးခန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရေၾကာင္း MSF က လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးကို အေျခခံျခင္း မရွိဘဲ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္ တခုတည္းသာ အေျခခံ ခဲ့ေၾကာင္း စသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို မတ္လ ၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမတ္စုမြန္
New Collection - ရခိုင္က MSF တာ၀န္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဆက္ယူမည္