Wednesday, March 26, 2014

ကာလာမသုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး
မဇၩိမေဒသ ေကာသလတိုင္းတြင္ ရြာငယ္ေလးတစ္ရြာရွိ၏။ ေကသမုတိၱနိဂံုးဟု အမည္တြင္သည္။ ထိုေကသမုတိၱနိဂံုးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ကာလာမ အမ်ိဳးေကာင္းသားမ်ားဟု ေခၚၾကေလသည္။ ထိုေကသမုတိၱနိဂံုးသည္ လမ္းဆံုလမ္းခြအရပ္တြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ အရပ္တစ္ပါးမွ ခရီးသြား ခရီးနားမ်ားျဖင့္ အျမဲမျပတ္ စည္ကားေနပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၎ခရီးသြားမ်ားထဲမွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါလာတတ္၏။ ၎တို႔က သူတို႔၏ အယူ၀ါဒမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ ကာလာမ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ားကို ေဟာေဖာ္ညႊန္ၾကား သြားၾကပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အရပ္ေဒသ ေပါင္းစံုမွ လာသမွ် ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အယူ၀ါဒေပါင္းစံုကို ကာလာမ အမ်ိဳးေကာင္းသားတို႔ အၿမဲလိုလို ၾကားနာေနရေလသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ဘယ္အယူ၀ါဒကို လက္ခံက်င့္သံုးရမွန္း ေ၀ခြဲမရ ျဖစ္လာၾကပါေတာ့သည္။ သူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕သမွ် ၀ါဒပိုင္ရွင္တိုင္းလိုလိုသည္ ‘ငါတို႔၀ါဒသာ အမွန္ ငါတို႔၀ါဒကိုသာ လက္ခံက်င့္သံုးၾက’ ဟု ေျပာဆိုေရရြတ္ကာ တိုက္တြန္းသြားၾကပါသည္။ ထိုအခါ ကာလာမ အမ်ိဳးေကာင္းသားတို႔သည္ သူတို႔၀ါဒသာအမွန္ တျခား၀ါဒေတြ အမွားဟု ေျပာတတ္ၾကေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသာ ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာေၾကာင့္ ဘယ္၀ါဒကို လက္ခံရမွန္း မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။

တစ္ေန႔ေသာအခါ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ထိုေကသမုတိၱနိဂံုးသို႔ ၾကြလာပါသည္။ ထိုအခါ ဗုဒၶထံပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ ကာလာမ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ သူတို႔ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ၀ါဒေပါင္းစံု ျပႆနာကို ေမးေလွ်ာက္ပါေလေတာ့သည္။ ျမတ္စြာဘုရားက ၀ါဒေပါင္းစံုတို႔အၾကားမွာ ညႇပ္ပူးညႇပ္ပိတ္မိေနေသာ ကာလာမ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ကို သတိျပဳဆင္ျခင္ရမည့္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို ေျပာျပပါေတာ့သည္။ ထိုအခ်က္ ၁၀ ခ်က္သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ကာလာမသုတၱန္ တရားေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ပါတီေပါင္းစံု၊ အယူ၀ါဒေပါင္းစံု၊ ပဋိပကၡေပါင္းစံု၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ျပႆနာေပါင္းစံုၾကားထဲမွာ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားေတြအျဖစ္က ကာလာမ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔၏ အျဖစ္ႏွင့္ သိပ္မကြာျခားလွပါ။ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေတြ ၾကားထဲမွာ ပိတ္မိေနေသာ ခုလို အခ်ိန္ကာလမ်ဳိးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ အားကိုးေမွ်ာ္လင့္ရာက တစ္ခုတည္းပါ။ ၎သည္ မွန္ကန္သည့္ အယူ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါသည္ . . . . .
ဗုဒၶျမတ္စြာက ‘ကာလာမ သတို႔သားတို႔ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အယူ၀ါဒ ေပါင္းစံုတို႔ကို ၾကားနာရေသာအခါ ဘယ္၀ါဒကို လိုက္ရမွန္းမသိ ျဖစ္တတ္သည္မွာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္၀ါဒကို လိုက္နာပါဟု ငါဘုရား အတပ္မေဟာလိုပါ။ သို႔ေသာ္ သင္တို႔သိသင့္သိထိုက္သည့္ သတိျပဳဆင္ျခင္ဖြယ္ရာ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့- (၁) တစ္ဆင့္စကား ေျပာသံၾကားကာမွ်ကို ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၂) ႐ိုးရာအစဥ္အလာႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စကားျဖစ္၍လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၃) ေရွးကဒီလို ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတဲ့ (ထံုးရွိ၍လည္း) ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၄) ပိဋကတ္ (စာေပ)ႏွင့္ (က်မ္းဂန္ႏွင့္)ကိုက္ညီတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၅) မိမိကိုယ္တိုင္ ေတြးၾကံႏိုင္႐ံုမွ်ႏွင့္လည္း (ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ညီသည္ ယုတၱိရွိသည္ဆိုၿပီး) ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၆) နည္းမွီရယူ႐ံုျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၇) အျခင္းအရာကို ၾကံစည္စိတ္ကူးၿပီး (သေဘာက်႐ံုျဖင့္)လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၈) ငါတုိ႔ သေဘာက် လက္ခံထားတဲ့ အယူ၀ါဒနဲ႔ ကိုက္ညီတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၉) မွတ္ထုိက္ယူထုိက္ လက္ခံထုိက္တဲ့ သေဘာပဲ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ (၁၀) ငါတုိ႔ေလးစားတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါး ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု ခ်က္ခ်င္း အတည္မယူေလႏွင့္၊ ကာလမမင္းသားတို႔၊ အၾကင္တရားေတြဟာ မေကာင္းတဲ့ အကုသိုလ္တရားေတြ၊ အျပစ္ရွိတဲ့ တရားေတြ၊ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ကလည္း ကဲ့ရဲ႕မယ့္တရားေတြ ၿပီးေတာ့ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္လွ်င္လည္း အက်ဳိးစီးပြားမဲ့ဖို႔သာ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲဖို႔သာ အေၾကာင္းရွိတယ္လို႔ဆိုရင္ အဲဒီတရားေတြကို မိမိကိုယ္တိုင္ သိျမင္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ စြန္႔ပယ္သင့္တယ္ဟု ေဟာျပေတာ္မူပါသည္။

အထက္ပါ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကာလာမသုတ္ကုိ ဖတ္ၾကည့္ၿပီးေသာအခါ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္ လက္ရွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အေျခအေနႏွင့္ ၎ကာလမသုတၱန္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေနမိပါတယ္။ ယေန႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးသည္ လမ္းဆံုလမ္း၀ေပၚသို႔ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ထုိ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားမွာလည္း ၀ါဒေပါင္းစံုတို႔ တြန္းထိုးတိုက္ခုိက္ လူးလာယွက္သန္းရာ ရပ္၀န္းတစ္ခုထဲသို႔ က်ေရာက္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလဟု ေျပာမည္ဆိုလွ်င္လည္း မွားမည္မထင္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ ဘယ္လမ္းကို လုိက္ၾကမည္နည္း။ ပါတီေပါင္းစံု၊ အယူ၀ါဒေပါင္းစံု၊ ပဋိပကၡေပါင္းစံု၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ျပႆနာေပါင္းစံုၾကားထဲမွာ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားေတြအျဖစ္က ကာလာမ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔၏ အျဖစ္ႏွင့္ သိပ္မကြာျခားလွပါ။ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေတြ ၾကားထဲမွာ ပိတ္မိေနေသာ ခုလို အခ်ိန္ကာလမ်ဳိးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ အားကိုးေမွ်ာ္လင့္ရာက တစ္ခုတည္းပါ။ ၎သည္ မွန္ကန္သည့္ အယူ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွန္ကန္သည့္ အယူ၀ါဒကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ၾကမည္နည္း။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးအတြက္ မွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈကို ဗုဒၶျမတ္စြာက အထက္ပါအခ်က္ ၁၀ ခ်က္ျဖင့္ ၫႊန္ၾကားျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ကိုင္စြဲကာ ရည္ရြယ္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔အတြက္ ထိုကာလာမသုတၱန္ပါ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္သည္ လမ္းညႊန္ေျမပံုပင္ မဟုတ္ပါလား။

တစ္ခ်ိန္ေသာအခါက ကာလာမ အမ်ဳိးေကာင္းသားေတြ ၀ိ၀ါဒကြဲကာ စိတ္ဒြိဟျဖစ္သလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြလည္း ၀ိ၀ါဒ ကြဲခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ ယခုလည္း ၀ိ၀ါဒ ကြဲေနဆဲပါပဲ။ သို႔ေသာ္ လာမည့္ မနက္ျဖန္ေပါင္း မ်ားစြာအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ၀ိ၀ါဒ မကြဲျပားသင့္ေတာ့ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္ေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်က္လံုးေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားေတြကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာထားဖို႔လို အပ္ေနပါၿပီ။ “ေညာင္သီးလည္းစားရင္း ေလးသံလည္းနားစြင့္” ဆိုသလို ၾကံဳလာသမွ် ႏိုင္ငံေရး၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားမႈေတြ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အသြင္ေဆာင္လာသည့္ ပဋိပကၡေတြ၊ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေသးသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡေတြ၊ တိုင္းျပည္မၿငိမ္သက္ေအာင္ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ေနသည့္ ပဋိပကၡေတြ အားလံုးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ၿပီး ပီပီျပင္ျပင္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ကာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ ဗုဒၶ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို အျမဲမျပတ္ ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ပညာႏွင့္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွသာ မွန္ကန္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

Written by: 
ေမာင္ၾကည္

No comments: