Saturday, March 29, 2014

မဲဆြယ္ စကားလံုး ထက္ပိုသင့္ေသာ အခမဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား
ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ကမၻာကသိခဲ့ေသာ ေကာ့မွဴး ၿမိဳ႕ေလးေပၚ မွ ေဆးခန္း တစ္ခု သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး မၾကာမတင္ ကာလ ေလး၌ပင္ လူမသိ၊ သူမသိပိတ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။

”ကြၽန္ေတာ္က အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာ၊ ကြၽန္ေတာ့္ တာဝန္က ျပည္သူေတြ နဲ႔ထိေတြ႕ဖို႔၊ ေဆး ခန္း(၂) ခန္းဖြင့္ထားတယ္” ဟူေသာ စကားကို ဆုိခဲ့သူ ကေတာ့ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံခဲ့ ေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ စိုးမင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီက ဖြင့္လွစ္ၿပီး အခမဲ့ ေဆးကုသမႈ ေပးခဲ့ေသာ ေဒါက္တာ စုိးမင္း၏ ေကာ့ မွဴးၿမိဳ႕ေပၚ မွ ေဆးခန္းႏွင့္ေကာ့မွဴး ၿမိဳ႕နယ္ အစြန္ အဖ်ားရြာ မ်ားထိေအာင္ လိုက္လံ သြားေရာက္ကာအခမဲ့ ေဆးကုသ မႈျပဳခဲ့ေသာ Mobile Team တုိ႔ သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ရပ္တန္႔ သြားခဲ့သည္ဟု ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။

”ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးၿပီး ဘာၾကာလုိက္လုိ႔လဲ ရပ္သြားတာပဲ”ဟု ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီက ေဒါက္တာစိုးမင္း သည္ ယခုကဲ့သို႔ အခမဲ့ ေဆးကုသမႈ ေပးျခင္းသည္ မဲဆြယ္ လုပ္ရပ္ တစ္ခု မဟုတ္။ ႐ႈံးသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ သည္ျဖစ္ေစ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ဆက္ လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု မီဒီယာမ်ားကို ေျပာ ခဲ့ပါသည္။

ယခုကဲ့ သို႔ေသာ ကိစၥမ်ဳိးသည္ ျမန္မာတြင္ သာမက ကမၻာႏွင့္ ပါခ်ီကာ မထူးဆန္းေသာ ကိစၥ မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္ျခင္း မခံရသူတုိ႔ ၏ မဲဆြယ္ ကတိစကားတုိ႔ ေလ ထဲတြင္ လြင့္ပ်ယ္သည္ က ေတာ္ပါေသးသည္။ မဲဆႏၵ နယ္ေျမ တစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္သည္ ပင္ ထုိမဲဆႏၵနယ္ အတြက္ ဘာမွ လုပ္ေဆာင္ မေပးႏုိင္ သည့္ အျဖစ္တုိ႔ကို ကမၻာ အႏွံ႔ေတြ႕ႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္မူ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ ကိုသာ လူထုက အေရး တယူရွိခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးေသာ လက္ရွိအႏုိင္ရ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကမူ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ လူမႈေရး အသင္း အျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့စဥ္ ကတည္းက အခမဲ့ က်န္း မာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးခန္း မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

”ၿဖိဳးေစတနာ ေဆးခန္းေတြကို ၂ဝဝ၇ကစၿပီး ဖြင့္ခဲ့တာ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဆးခန္း ဆိုၿပီးစခဲ့တာ။ စမ္း ေခ်ာင္း၊ သဃၤန္းကြၽန္း စတဲ့ အေျခခံ ျပည္သူေတြ အမ်ားဆံုးေနထုိင္ တဲ့ ေနရာေတြမွာ ေဆးခန္းေလး ေတြ စဖြင့္ခဲ့တာ ၂ဝ၁ဝ မွာေတာ့ ေဆးခန္းေပါင္း ၄၅ ခုဖြင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္”ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး ၊က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈ တာဝန္ခံ ဦးတင္ဝင္းက ေျပာသည္။

၂ဝ၁ဝ သည္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ထုိေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီကအမ်ားစု အႏုိင္ရၿပီး အစိုးရ ဖြဲ႕ႏုိင္ခဲ့ သည္ဟု ဆိုရ မည္ ထုိကာလတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ ၿဖိဳးေစ တနာ ေဆးခန္း သည္ အဆင္ေျပေျပ လည္ပတ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ကာလ လည္း ျဖစ္သည္။

”အဲဒီအခ်ိန္က ေဆးခန္း အတြက္ ရန္ပံုေငြ ရွာရတာ အဆင္ေျပ တယ္။ ေဆးခန္း အတြက္ ေဆးပိုင္းေရာ၊ ဆရာဝန္ေရာ၊ သူနာျပဳ နဲ႔ေဆးဝါး ကြၽမ္းက်င္ေတြေရာ၊ အေထြေထြ လုပ္သားေတြပါ ခန္႔အပ္ႏုိင္တဲ့ အထိပါပဲ” ဟု ဦးတင္ဝင္းက ေျပာ သည္။

ၿဖိဳးေစတနာ ေဆးခန္း တုိင္းတြင္ ဆရာဝန္ တစ္ဦး၊ သူနာျပဳတစ္ဦး၊ ေဆးဝါး ကြၽမ္းက်င္တစ္ဦး၊ ေဆးခန္း အကူတစ္ဦး အနည္းဆံုး ခန္႔ထားႏုိင္သည့္ အေျခအေန ရွိေသာ ကာလ မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးခန္း မ်ားတြင္ ဆရာဝန္ႏွစ္ဦး အထိပင္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

”ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဆးခန္းမွာ ဆုိရင္ မ်က္စိအတြင္း တိမ္ကို ခြဲစိတ္ ကု သေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ျပင္ပလူနာ ဌာန၊ မ်က္မွန္ဌာန၊ ဓာတ္မွန္အခမဲ့ ႐ိုက္တာ၊ သြား ႏွင့္ခံတြင္း ၿပီးေတာ့ တုိင္းရင္းေဆးခန္း ပါဖြင့္ၿပီးကု သေပးခဲ့တယ္” ဟု ဦးတင္ဝင္း ကဆိုၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ေဆးခန္းေပါင္း ၄၅ တြင္ အခမဲ့ ေဆးကုသမႈကို ၂ဝ၁ဝ အထိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လည္ပတ္ လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ သည္ဟု ဆုိသည္။

က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါး ျဖစ္ေနရာ ေငြေၾကးမျပည့္စံု၊ မတတ္ႏုိင္သူတို႔ အတြက္ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈေပးမည္ ဆုိလွ်င္ မည္သည့္ ပါတီ၊ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ကပင္ျဖစ္ေစ ႀကိဳဆုိ ရမည္ သာျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာ္ လူ အမ်ားစုျဖစ္ သည့္ ေအာက္ေျခ လူတန္း စားတို႔အေရး ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း သည္ အမ်ားစု ၏ ေထာက္ခံမႈ ကို ရယူေရးတြင္ အေရးပါသည္က သိလြယ္ျမင္ သာေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ တာထြက္ေကာင္းခဲ့ေသာ အႏုိင္ရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ ၿဖိဳးေစတနာ ေဆးခန္း ေအာ္ပ ေရးရွင္းသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အကုန္ခန္႔တြင္
အသက္ဆက္ရွင္ရန္ပင္ အသည္းအသန္႐ုန္းကန္ေန ရသည့္ အေနအထား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

”၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ အၿပီးမွာေတာ့ တုိင္းပါတီ ရဲ႕ရန္ပံုေငြဟာ အင္မတန္ နည္းသြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆးခန္းေတြကို တုိင္းပါတီ အေနနဲ႔ အရင္ကလို မေထာက္ ပံ့ ေပးႏုိင္ေတာ့ဘူး”ဟု ဦးတင္ဝင္းက ေျပာသည္။

တုိက္ဆိုင္စြာပင္ ယင္းကာလသည္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ဦးစီးေသာ အတုိက္အခံ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေအာင္ပြဲခံ ကာလျဖစ္ေနပါ သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၆ ေနရာတြင္ ၄၄ ေနရာ အထိ NLD က အႏိုင္ ရခဲ့ျခင္းသည္ ၿဖိဳးေစတနာ ေဆး ခန္း၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ဆက္ စပ္ ေနမလား အေတြး ပြားၾကသူ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

”၂ဝ၁၂ အလြန္ေလးမွာ တိုင္းပါတီက ဒီ ေဆးခန္းေတြ ကို ေထာက္ပံ့မႈ ရပ္ဆိုင္းလုိက္တယ္” ဟု ဦးတင္ဝင္း ကေျပာၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ရန္ပံုေငြ ျဖင့္သာ တတ္ႏုိင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားက ဖြင့္ေပးခဲ့ရာ မလံုေလာက္ မႈတို႔ျဖစ္လာသည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ရပ္ဆုိင္းလု နီးပါး ျဖစ္သြားေသာ အေျခအေနက အေျခခံ လူတန္းစားတို႔ အတြက္ ထုိးႏွက္ခ်က္ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူပင္ သူတို႔သည္ မဲဆြယ္ စကားေတြ ကို အဟုတ္ထင္ မွတ္မိသြားၿပီလားဟု ဇေဝဇဝါ ျဖစ္လာၾကရသည္။

”လူေတြက ေျပာၾကတယ္။ အလကား မဲဆြယ္တာ။ မယံုၾကည့္ေန ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးရင္ ပိတ္သြား လိမ့္မယ္လုိ႔။ အဲဒီအတိုင္း မ်ား ျဖစ္ေနသလားပဲ။ အခု ဆိုေဆးခန္း ဖြင့္တာ ကို မေတြ႕ရသေလာက္ပဲ” ဟုသမုိင္းလမ္းဆံု အနီးေန အသက္ ၄၂ ႏွစ္ အရြယ္ ေဒၚေအးျမ ကေျပာသည္။ ေဘာက္ အလုပ္ျဖင့္ အ သက္ ေမြးရေသာ သူမ သည္ ရင္ၾကပ္ေဝဒနာက အခ်ိန္မေရြး ဖိစီးေနတတ္သည္မို႔ မည္သည့္ ေနရာ ကပင္ ျဖစ္ေစ။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံရဖို႔က အဓိကျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ၾကားျဖတ္အႏုိင္ရ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္လည္း ပါတီေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွ အခမဲ့ ေဆးကုသမႈေပး ေသာ ေဆးခန္းမ်ားကို ၂ဝ၁၂ အကုန္မွ စ၍ ခပ္စိတ္စိတ္ ဖြင့္လွစ္ လာခဲ့သည္။

ဒီခ်ဳပ္သည္ ယခင္ကပင္ ျပည္သူေထာက္ခံမႈ အျပည့္ရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီျဖစ္သည့္အျပင္ အမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားခံ ပါတီလည္း ျဖစ္ရာ ယင္း လုပ္ရပ္တို႔က ထင္ထားသည္ထက္ ေအာင္ျမင္လာခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ မျပည့္စံုမႈ တို႔ႏွင့္လံုးခ်ာလည္ လုိက္ေနေသာ ျပည္သူတို႔က အေရာင္ခြဲ မေနအား ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

”အရင္က ဒီမွာ စဖြင့္ထားတဲ့ ၿဖိဳး(ေစတနာ) ေဆးခန္းသြားျပတယ္ေလ။ တစ္ခုခုျဖစ္လာရင္ အရမ္းအဆင္ေျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က ပိတ္တဲ့ ေန႔ဆို အျပင္ေဆးခန္းမွာ ပဲ ျပရေတာ့ စရိတ္ႀကီးတယ္။ ေတာ္႐ံုဆို မသြားျဖစ္ေတာ့ဘူး”ဟု ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္ေန ေခါင္းရြက္ ဗ်ပ္ထုိးေစ်းသည္ ေဒၚေမ က်င္က ေျပာသည္။

”ဘာပါတီညာ ပါတီမသိခ်င္ဘူး။ ေနမေကာင္း ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုေပးရင္ ေက်းဇူးတင္ရတာပဲ”ဟု သူမက ဆက္ေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးျခင္းသည္ သာမန္ပရဟိတ အလုပ္မဟုတ္။ ပါတီအတြက္ ႀကီးစြာ အေထာက္ အကူျပဳ ေစေသာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္ ကို အမ်ား ကလက္ခံထားၾကသည္။

”၂ဝ၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ Mobile Medical Team ဆုိၿပီးေတာ့ ၿဖိဳးေစတနာ ေရြ႕လ်ား က်န္းမာ ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕ နဲ႔ျပန္စခဲ့တယ္”ဟု ဦးတင္ဝင္း ကေျပာၿပီး ယင္းသည္ ပါတီ၏ အင္အား တုိး တက္ေစေရး အတြက္ စည္း႐ံုးမႈ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။

”ျပည္သူေတြ က်န္းမာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစလုိတဲ့ ေစတနာလည္း ပါပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာကတြင္ အင္အား အႀကီး ဆံုးဟု ဆုိရမည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္တို႔က အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္ေနသကဲ့ သို႔ အျခားေသာႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ကို ျပည္သူတို႔က ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ လႊမ္းၿခံဳ ဖို႔က အားလံုးပါမွ ရမယ္။ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီ လူမႈေရးအဖြဲ႕ အစည္းဘာမွ ခြဲျခားမေနပါနဲ႔။ လုပ္သင့္တာကို လုပ္ေပးၾကပါ”ဟု ဒီခ်ဳပ္ က်န္းမာေရး ကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိးဝင္းက ေျပာသည္။

မွန္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရန္ငါခြဲျခင္းျဖင့္ အေကာင္းထက္အဆုိးကိုသာ ပိုမုိ ဦးတည္ေစမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ မဲဆြယ္ျခင္း ျဖစ္ေစ၊ တကယ့္ ေစတနာ ျဖစ္ေစ အမ်ားစုေသာ ျပည္သူ တို႔က က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို လုိအပ္ေနၾကပါ သည္။ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ သက္သက္သာျဖစ္ မေန ေစခ်င္သည္ကို အားလံုး သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။

”က်န္းမာေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာအေရာင္မွ ရွိမေနသင့္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိးဝင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေက်ာ္ရဲလင္း၊ ျမတ္စုၿငိမ္း
Popular Myanmar News Journal

No comments: