Friday, October 31, 2014

♪ "ကထိန္သကၤန္းအလွဴဒါနႏွင့္ ကထိန္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ " ♫ကထိနသည္ ပါဠိေဝါဟာရျဖစ္ပါသည္။ ကထိနဟူေသာ ပါဠိစကားလံုးမွ န-အေပၚအသတ္တင္၍ (န္) ကထိန္ဟု ေခၚေ၀ၚၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကထိန္ဟူေသာ စကားလံုးသည္ ပါဠိမွဆင္းသက္လာကာ ျမန္မာမႈ ျပဳထားေသာ ပါဠိသက္စကားလံုး ျဖစ္ပါသည္။ ခိုင္ျမဲ၍အဓြန္႔ရွည္ေသာ ကုသိုလ္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ဗုဒၶ ျမတ္ဘုရားႏွင့္သူူေတာ္စင္တို႔ခ်ီးက်ဴးအပ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္မြန္ျမတ္သည့္အလွဴလည္း မည္ပါသည္။
ကထိန္ကို ျမတ္စြာဘုရားသခင္က ေကာသလမင္းၾကီးႏွင့္အေဖတူအေမကြဲ ညီအစ္ကိိုမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဘဒၵဝဂီၢမင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ဝင္ရဟန္းအပါး(၃၀)တို႔ အေပၚ ကရုဏာေတာ္ထား၍ပထမဆံုးခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဓုတင္ေဆာင္ ေသာအရိယသူေတာ္စင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ရဟႏာၱမ်ားမဟုတ္ၾကေသးပါ။ ထိုရဟန္းမ်ားသည္ အနာထပိဏ္ သူူူေ႒းၾကီး၏ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္ၾကရန္အတြက္ ၎တို႔ သီတင္းသံုးရာဇာတိေနရပ္ျဖစ္ေသာ ပါဝါျမိဳ႕ေတာ္မွ သာဝတၳိျမိဳ႕ သို႔ခရီးထြက္လာခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သာဝတၳိျမိဳ႕ေတာ္သို႔မိုးရာသီအစ ျဖစ္ေသာဝါဆိုလတြင္ မေရာက္ရွိႏိုင္ၾကေပ။ ထိုအခ်ိန္ကမိုးရာသီကာလတြင္ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ခရီးသြားရန္ မလြယ္ကူၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ရဟန္းမ်ားသည္ဝါဆိုဝါကပ္ရက္ေရာက္ေနသျဖင့္ ဝါတြင္းသံုးလတြင္သာေကတ၌သီတင္းသံုးေနထိုင္ခဲ့ ၾကရျပီးမွ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကရပါသည္။

သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ျခိဳးျခံက်င့္ၾကံေတာ္မူေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ သကၤန္းမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိပါ။တိစီဝရိတ္မည္ေသာ သင္းပိုင္၊ ကိုယ္ဝတ္ဧကသီႏွင့္ဒုကုဋ္ႏွစ္ထပ္ သကၤန္း စုစုေပါင္းသံုးထည္ကိုသာသံုးခြင့္ရွိပါသည္။ မိုးျပင္းမ်ား၊ စပါးခင္းမ်ား ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ကိုျဖတ္သန္းခရီးႏွင္ခဲ့ၾကရသည့္ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုဖူးေမွ်ာ္ရန္သာဝတၳိသို႔ ေရာက္ရွိၾကသည့္အခါတြင္ ထိုရဟန္းတို႔၏သကၤန္းမ်ားသည္ ရႊံ႕ႏြံမ်ားေပက်ံကာရႊဲနစ္လ်က္ရွိသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသိေတာ္မူသည့္အခါ ေရွွးဘုရားတို႔လည္းခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း ‘‘အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေဝ ဝႆံဝု႒ာနံ ဘိကၡဳနံ ကထိနံ အတၳရိတံု’’စသည္ျဖင့္ အက်ိဳးငါးပါးတို႔ကို ခိုင္ျမဲစြာရႏိုင္ေသာ ကထိန္ခင္းျခင္းအမွႈကိုပါေဝယ်ကတိုင္းသား ရဟန္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ကထိန္သည္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့၏။
ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ရဟန္းမ်ား၏ၾကံ့ၾက့ံခံႏိုင္မွႈကိုကရုဏာထားေတာ္မူလ်က္ အလွဴရွင္ ဒါယိကာ၊ဒါယိကာမ မ်ားကို ၾကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းက်ိဳးကို အျပည့္အဝရရွိေစႏိုင္သည့္ ကထိန္သကၤန္းမ်ားကို ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား မိုးရာသီကုန္ဆံုးသည့္လျပည့္ေန႔မွ ေနာက္လျပည့္ေန႔အတြင္း ကထိန္သကၤန္းမ်ားလွဴဒါန္းဆက္ကပ္ရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ႏိုဝင္ဘာ လမ်ားအတြင္းျဖစ္သည္။

ကထိန္သကၤန္းလွဴဒါန္းႏိုင္သူ
------------------------------
လူျဖစ္ေစ၊ နတ္ျဖစ္ေစ၊ ရဟန္း၊ ရဟန္းမ၊ သာမေဏ၊ သာမေဏမ၊ သိကၡမာန္မျဖစ္ေစ၊ မည္သူမဆို ကထိန္ကာလ၌သကၤန္းကိုလွဴဒါန္းနိုင္၊ ကထိန္ဒါယကာျပဳလုပ္နိုင္ၾက၏။

ကထိန္ခင္းေသာကာလ
---------------------------
ဘုရားရွင္သည္ ကထိန္ခင္းျခင္းအမွႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကထိန္ခင္းျခင္းကို ရာသီမေရြး အခ်ိန္အခါ မေရြး ခင္းခ်င္တိုင္းေတာ့ မခင္းရပါ။
ကထိနႆ အတၳာရမာေသာ ဇာနိတေဗၺာတိ။
ဝႆာနႆ ပစိ ၦေမာ မာေသာ ဇာနိတေဗၺာ။ [ပရိဝါ ပါဠိ၊ ကထိန ေဘဒ]
အထက္ပါ ပရိဝါ ပါဠိေတာ္ကထိနေဘဒ၌ လာသည့္အတိုင္း ကထိန္ခင္းထိုက္ေသာကာလဟူသည္ မိုးလ၏ေနာက္ဆံုးတစ္လဟုဆို၏။ မိုးဥတု၏ေနာက္ဆံုးတစ္လကား သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔အထိ တစ္လသည္သာကထိန္ခင္းအပ္ေသာ ကာလျဖစ္၏။ ထိုကာလတစ္လအတြင္း ကထိန္သကၤန္း ျဖစ္ေပၚရာ၊ ကထိန္ခင္းရန္ သကၤန္းရေသာေန႔၌ပင္ ကထိန္ခင္းရသည္။ ကထိန္ခင္းျခင္းကို တစ္ႏွစ္မွာ တစ္လသာ တစ္လတြင္း၌ပင္၊ တစ္ရက္တည္းလည္း ေက်ာင္းတိုက္တစ္တိုက္တြင္ တစ္ၾကိမ္သာ ခင္းအပ္၏။ တစ္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းတိုက္တစ္တိုက္အတြင္း ႏွစ္ၾကိမ္မခင္းအပ္ပါ။

ကထိန္ အက်ိဳးေက်းဇူး
ကထိန္ခင္းမွႈေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္တို႔အား ရအပ္ေသာ အာနိသင္အက်ိဳးတရားတို႔ သည္ (၅)ပါးျဖစ္ကုန္၏ ။ ခင္းျပီးကထိန္မႏွႈတ္မျခင္း ကာလတိုင္ေအာင္ လည္းေကာင္း၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔မွတေပါင္းလျပည့္အထိ (၅) လတိုင္တိုင္ ထိုကထိန္ အာနိသင္အက်ိဳးတရား ငါးပါးတို႔ကို ကထိန္ခင္းသည့္ ရဟန္း၊ ကထိန္အႏုေမာဒနာျပဳသည့္ ရဟန္းမ်ားရွိၾကေလကုန္၏။

ရဟန္းေတာ္တို႔ ရအပ္ေသာ ကထိန္အက်ိဳး(၅)ပါး
-----------------------------------------------
(၁) အနာမႏ ၱစာရ-ထင္ရွားရွိေသာရဟန္းကို မပန္ၾကားဘဲ ရပ္ရြာအတြင္းသို႔ သြားႏိုင္ျခင္းအက်ိဳး။
(၂)အသမာဒါနစာရ-အဓိ႒ာန္တင္ထားေသာ ႏွစ္ထပ္သကၤန္းၾကီးႏွင့္ ညဥ့္ကင္းေနႏိုင္ျခင္းအက်ိဳး။
(၃) ဂဏေဘာဇန- [မအပ္မရာပင့္ဖိတ္သည့္] ဂဏေဘာဇဥ္ကို ဘုန္းေပးေသာ္လည္း အာပတ္မသင့္ျခင္း အကိ်ဳး။
(၄) ယာဝဒတၳစီဝရ- အဓိ႒ာန္ဝိကပၸနာမျပဳဘဲ သက္န္းကို အလိုရွိသေလာက္ ထားနိုင္ျခင္း။
(၅) ေယာစတတၳစီဝရုပၸါဒ- ကထိန္ခင္းရာေက်ာင္း၌ ျဖစ္ေပၚေသာ သံဃိက သကၤန္းကိုရပိုင္ခြင့္ရ်ိေသာအက်ိဳး။
အတၳတကထိနာနံ ေဝါ ဘိကၡေဝ ပဥၥာနိသံသာ ကပၸိႆႏိ ၱ အနာမႏ ၱစာေရာ၊ အသမာဒါနစာေရာ ၊ ဂဏေဘာဇနံ ၊ ယာဝဒတၳ ၊ စီဝရံ ၊ ေယာစ တတၳ စီဝရုပၸါ ေဒါ ၊ ေသာ ေနသံ ဘဝိႆတီတိ။ [မသာဝါ ပါဠိေတာ္]

ကထိနအလွဴဒါန၏ထူးျခားခ်က္
------------------------------------
ဗုဒၶဘာသာတြင္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာအလွဴဒါနမ်ားစြာရွိပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လွဴဒါန္းသူကိုသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ ကထိန္သကၤန္းလွဴဒါန္းေသာ ကထိန ဒါနသည္ လွဴဒါန္းေသာအလွဴရွင္ကိုသာမက အလွဴဒါနလက္ခံေသာ ရဟန္းကိုပါ ဆံုးစမရွိေသာကုသိုလ္အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းေၾကာင့္ ထူးျခားေသာ အလွဴဒါနျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶသာသနာတြင္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ဝိနည္းသိကၡာမွ ကင္းလြတ္ေစျပီး သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အလွဴမွာ ကထိနဒါန အလွဴသာရွိပါသည္ ၊ ထို႔ေၾကာင့္ကထိနဒါနသည္ အလြန္မြန္ျမတ္ေသာ၊ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ခ်ီးက်ဴးမွႈရရွိေသာ အလွဴဒါနျဖစ္ပါသည္။

ကထိန္ခင္းျခင္းအေၾကာင္း
----------------------------
ဗုဒၶဘာသာဝင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ကထိန္ခင္းျခင္း, ကထိန္အလွဴပြဲျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို အလြန္ပင္ စိတ္ဝင္စားၾက ေပသည္၊ ကထိန္အလွဴမ်ားသို႔ မိသားစုတို႔ တေပ်ာ္တပါး သြားေလ့ရွိၾကေပသည္၊ ကထိန္အလွဴရွင္မ်ားကလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆို ေကၽြးေမြးေလ့ရွိၾကေပသည္၊ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္တို႔ကို အထူးစီမံ၍ ေကၽြးေမြးေလ့ရွိၾကေပသည္၊ ကထိန္အလွဴပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကသူမ်ားကလည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး သံုးေဆာင္ မွီဝဲစားေသာက္ၾကေပသည္၊ ကထိန္တရားကိုလည္း ကထိန္အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အတူ နာယူေလ့ရွိၾကေပသည္၊ ၁-ႏွစ္မွ တႀကိမ္ လွဴဒါန္းခြင့္ရေသာေၾကာင့္ အလြန္အက်ိဳးႀကီးျမတ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေပသည္၊ သကၤန္းမွာ ကထိန္, ေက်ာင္းမွာ သိမ္-ဟူ၍ပင္ ဆိုရိုးျပဳၾကေပသည္။

ကထိန္ႏွင့္စပ္၍ သိဖြယ္ရာမ်ားမွာ-
၁။ ကထိန္ဆိုသည့္စကား၏ အဓိပၸါယ္
၂။ ခင္းဆိုသည့္ စကား၏ အဓိပၸါယ္
၃။ ကထိန္ခင္းရျခင္း အေၾကာင္း
၄။ ကထိန္ခင္းရျခင္း အက်ိဳး
၅။ ကထိန္အလွဴ မြန္ျမတ္သည္ဟု ဆိုရျခင္း ဤ ၅-မ်ိဳးမွာ သိဖြယ္ရာေကာင္းလွေပသည္။
၁။ ကထိန္-ဟူေသာစကားသည္ ကထိန-ဟူေသာ ပါဠိစကားမွ သက္ဆင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ စကား ျဖစ္ေပသည္၊
ကထိန္-ဟူေသာပါဠိက ျမဲျခင္း-ဟူေသာ အနက္ကို ေဟာပါသည္။

ျမဲျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ အခ်ိန္ကာလ ျမဲျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးတရား ျမဲျခင္းတို႔ကို ေဟာပါသည္၊
ကထိန္-ဟူသည္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္လည္း ျမဲ၏။ အက်ိဳးတရားအားျဖင့္လည္း ျမဲ၏-ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

( အခ်ိန္ကာလျမဲပံု )

ျမတ္စြာဘုရား သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာသာ ကထိန္ခင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကရ ေသာေၾကာင့္ ကထိန္သည္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ျမဲေပသည္။

သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္ေန႔မွစ၍ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔တိုင္ေအာင္ တလအတြင္းမွာသာ ကထိသကၤန္းလွဴျခင္း၊ ကထိန္ခင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရား၏ အမိန္႔အာဏာေတာ္ျဖင့္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးထားေသာေၾကာင့္ တလအတြင္းမွာသာ ကထိန္ခင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကရေပသည္၊ အျခားေသာ နတ္ေတာ္ ျပာသိုလ္ တပို႔တြဲ စေသာ လမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ကာ ကထိန္ခင္း၍ မရၾကေပ၊ သို႔ျဖစ္၍ ကထိန္သည္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ျမဲျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ေဆာင္။ ။ အခ်ိန္ကာလ, ေျပာင္းမရ, ျမဲလွကထိန္မည္ ။

( အက်ိဳးျမဲပံု )
ကထိန္ခင္းေသာေက်ာင္းတိုက္၌ ေနထိုင္ၾကသည့္ (ပုရိမ၀ါမွ ထေသာ) ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ ကထိန္အက်ိဳး ၅-ပါးကို ရရွိေစ-ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခြင့္ျပဳေပးသနားေတာ္မူေသာ အက်ိဳးတရား ၅-ပါးကို သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္ေန႔မွစ၍ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တိုင္ေအာင္ ၅-လအထိ ျမဲစြာတည္ေန၏၊ တပါးေသာလမ်ားသို႔ ကထိန္အက်ိဳးတရားမ်ား ေျပာင္းသြားျခင္း ေရြ႔သြားျခင္း မရွိေပ၊ သို႔ျဖစ္၍ ကထိန္သည္ အက်ိဳးတရားအားျဖင့္လည္း ျမဲျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ေဆာင္။ ။ အက်ိဳးတရား, ေရြ႔မသြား, ျမဲျငား ကထိန္မည္။

၂။ ခင္းျခင္းဟူသည္-ကထိန္အက်ိဳးမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္၊
ကထိန္မခင္းေသာ ေက်ာင္းတိုက္၌ ေနထိုင္ၾကေသာ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္မွစ၍ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔အထိ ၁-လသာ ကထိန္အက်ိဳးကို ရရွိၾကေပသည္၊
ကထိန္ခင္းေသာ ေက်ာင္းတို္က္၌ ေနထိုင္ၾကေသာ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ ၁-လမွ ၅-လအထိ က်ယ္ျပန္႔၍ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ရရွိၾကေပသည္။
ေဆာင္။ ။ တလက်ိဳးကား, ငါးလပြား, ျပန္႔သြား ခင္းသည္မည္။

ဥပမာ-မိမိတို႔အိမ္သို႔ ဧည့္သည္မ်ား ေရာက္ရွိလာ၍ ငါးေခါက္ေခါက္ထားေသာ ေကာ္ေဇာႀကီးကို
ခင္းခ် ျဖန္႔ခ်လိုက္ေသာအခါ တဆမွ ငါးဆသို႔ က်ယ္ျပန္႔သြားသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ဒကာ ဒကာမမ်ားက ကထိန္သကၤန္းကို လွဴဒါန္းလိုက္ေသာအခါ သံဃာေတာ္မ်ားက ဝိနည္းကံျဖင့္ ကထိန္ခင္းလိုက္သည္ရွိေသာ္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္ေန႔မွစ၍ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔အထိ ၁-လသာ ရရွိေသာ အက်ိဳးမွ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တိုင္ေအာင္ ၅-လအထိ ကထိန္အက်ဳိးတရားမ်ား က်ယ္ျပန္႔သြားေပသည္၊ ကထိန္အက်ိဳးတရား ၅-ပါးကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ၁-လမွ ၅-လအထိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ခံစားခြင့္ ရရွိၾကေပသည္။

ဤကဲ့သို႔ ဒကာ ဒကာမမ်ားက သကၤန္းလွဴ၍ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားက ၁-လမွ ၅-လအထိ ကထိန္အက်ိဳးတရား က်ယ္ျပန္႔သြားေအာင္ ဝိနည္းကံျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းကိုပင္ ခင္းသည္ဟု ဆိုရပါသည္။

၃။ ကထိန္ခင္းရျခင္းအေၾကာင္းမွာ-
ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါက ပါေဝယ်ကတိုင္းသား ရဟန္း (၃ဝ) တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ဖို႔ရာ ေရာက္လာၾကရာတြင္ သကၤန္းကို မိုးစိုး၍ သကၤန္းျဖင့္ ပင္ပန္းေနၾကေသာေၾကာင့္ ကထိန္ခင္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ပါေဝယ်ကတိုင္းသား ရဟန္း (၃ဝ)တို႔၏ ရဟန္းျဖစ္လာရျခင္းအေၾကာင္းမွာ-
ျမတ္စြာဘုရား ဘုရားျဖစ္ျပီး၍ တဝါရျပီးေသာအခါ ဗာရာဏသီျပည္မွာ ကၽြတ္ထိုက္ၾကေသာ ေဝေနယ်မ်ားကို ေထာက္ထားရႈေမွ်ာ္ကာ အလိုေတာ္အတိုင္း သီတင္းသံုးေနထိုင္ေတာ္မူျပီးေနာက္ ဥရုေဝလေတာသို႔ ၾကြသြားေတာ္မူ၍ သစ္ပင္ရင္းတခုမွာ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ေကာသလမင္းႀကီးႏွင့္ ဘတူမိကြဲ ဘဒၵဝဂၢီ ညီေနာင္ (၃ဝ)တို႔သည္ ဥရုေဝလေတာထဲသို႔ ဇနီးမယားတို႔ႏွင့္တကြ ဥယ်ာဥ္ကစား ေပ်ာ္ပါးဖို႔ရာ ေရာက္လာၾကေပသည္၊ ထိုညီေနာင္ ၃-က်ိပ္တို႔အနက္ မင္းသားတေယာက္မွာ ဇနီးမယား မရွိ၍ ျပည့္တန္ဆာမကို အငွါးမယားအျဖစ္ ေခၚခဲ့ရသည္၊ ထိုျပည့္တန္ဆာမသည္ မင္းသားတို႔ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ျဖစ္၍ ေပ်ာ္ပါးကစားေနၾကစဥ္ မင္းသား၏ ပစၥည္းဥစၥာဘ႑ာမ်ားကို ခိုးယူ၍ ထြက္ေျပးသြားေလသည္၊ မင္းသား ၃ဝ-တို႔သည္ ခိုးယူထြက္ေျပးသြားေသာ အမ်ိဳးသမီးကို လိုက္ရွာၾကရာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေတြ႔ျမင္ၾကေလ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍
(ဘေႏၲ ဘဂဝါ ဧကံ ဣတၳႎ ပေႆယ် အပိ) ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကို ေတြ႔ျမင္မိပါသလားဘုရား-ဟု ေလွ်ာက္၏။

ျမတ္စြာဘုရားက-(ကႎ ပန ေဝါ ကုမာရာ ဣတၳိယာ-) မင္းသားတို႔ သင္တို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးကို ဘယ္အတြက္ လိုက္ရွာေနၾကပါသနည္း-ဟုေမးေသာ္
မင္းသားတို႔က-(ဣဓ မယံ ဘေႏၲ တႎသမတၱာ ဘဒၵဝဂၢိယာ သဟာယကာ သပဇာပတိကာ ဣမသၼႎဝနသေ႑ ပရိစာရိမွာ၊ ဧကႆ ပဇာပတိ နာေဟာသိ၊ တႆ အတၳာယ ေဝသီ အာနီတာ အေဟာသိ၊ အထ ေခါ သာ ဘေႏၲ ေဝသီ အေမွသု ပမေတၱသု ပရိစာေရေႏၲသု ဘ႑ံ အာဒါယ ပလာယိတၳ၊ ေတ မယံ ဘေႏၲ သဟာယကာ သဟာယကႆ ေဝယ်ာဝစၥံ ကေရာႏၲာ တံ ဣတၳႎ ဂေဝသႏၲာ ဣမံ ဝနသ႑ံ အာဟိ႑ာမ-)
ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔ဇနီးမယားႏွင့္အတူ ဤေတာအုပ္၌ ထိုထိုဤဤ လွည့္လည္ကုန္လ်က္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ခံစားခဲ့ၾကပါကုန္သည္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ၃-က်ိပ္တို႔အနက္ မင္းသားတေယာက္မွာ ဇနီးမရွိပါဘုရား၊ ထိုမင္းသားအတြက္ ျပည့္တန္ဆာမတေယာက္ကို ေခၚေဆာင္ခဲ့ပါသည္ဘုရား၊ ယခု ထိုျပည့္တန္ဆာမက တပည့္ေတာ္တို႔ ေမ့ေလ်ာ့ေပ်ာ္ပါးေနၾကစဥ္ ဘ႑ာကိုယူ၍ ထြက္ေျပးသြားပါသည္ဘုရား၊ ထိုအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ ေပ်ာက္သြားသျဖင့္ လိုက္ရွာရသည့္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက-(တံ ကႎ မညထ ေဝါ ကုမာရာ၊ ကတမံ ႏုေခါ တုမွာကံ ဝရံ၊ ယံ ဝါ တုေမွ ဣတၳႎ ဂေဝေသယ်ာထ၊ ယံ မယံ အတၱာနံ ဂေဝေသယ်ာထ)
မင္းသားတို႔ ယခုငါေျပာမည့္စကားကို သင္တို႔ ဘယ္လိုမွတ္ထင္ၾကသနည္း-သင္တို႔သည္ ေပ်ာက္သြားတဲ့ မိန္းမကို ရွာျခင္းႏွင့္ မိမိကုိယ္ကို ရွာျခင္းတို႔တြင္ အဘယ္ရွာျခင္းက ပိုျမတ္ပါသနည္း-ဟု ေမးေတာ္မူ၏၊ ပါရမီရင့္ေနၾကေသာ မင္းသားတို႔က မိမိကုိယ္ကို ရွာျခင္းက ပို၍ျမတ္ပါသည္ဘုရား-ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏၊

ဤကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကို ရွာျခင္းက ပိုျမတ္တယ္ဆိုရင္ သင္တို႔ ထိုင္ၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔အား ငါဘုရား တရားေဟာမည္-ဟု မိန္႔ေတာ္မူျပီး
၁။ ဒါနကထာ-ဒါနႏွင့္စပ္ေသာစကား
၂။ သီလကထာ-သီလႏွင့္စပ္ေသာစကား
၃။ သဂၢကထာ-နတ္ျပည္ႏွင့္စပ္ေသာစကား
၄။ ကာမာနံ အာဒီနဝကထာ-ကာမဂုဏ္တို႔၏ အျပစ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား
၅။ ေနကၡေမၼ အာနိသံသကထာ-ကာမဂုဏ္တို႔မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္း၌ အက်ိဳးႏွင့္စပ္ေသာစကား
ဤေဒသနာေတာ္အစဥ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။

တရားေတာ္ကို နာၾကားရသျဖင့္ မင္းသားတို႔စိတ္သည္ ႏူးညံ့လ်က္ နီဝရဏကင္းစင္ စိတ္ထားၾကည္လင္ေနၾက သည္ကို သိေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္သည္ ဒုကၡ, သမုဒယ, နိေရာဓႏွင့္ မဂၢ-ဟူေသာ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္ကို ေဟာေဖာ္ညႊန္ျပေတာ္မူေလ၏။

ထိုအခါ မင္းသားတို႔၏ သႏၲာန္အသီးသီးဝယ္ ညစ္ေၾကးမတင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ အဝတ္ျဖဴ၌ ဆိုးေရသည္ ေကာင္းစြာစြဲသကဲ့သို႔ ဒိ႒ိ ဝိစိကိစၧာ-စေသာ ျမဴအညစ္အေၾကးကင္းေသာ ဓမၼဉာဏ္မ်က္စိ ျဖစ္ေပၚလာေလ ေတာ့၏။
အခ်ိဳ႔က ေသာတာပတၱိမဂ္, အခ်ို႔က သကဒါဂါမိမဂ္, အခ်ိဳ႔က အနာဂါမိမဂ္ကို ရၾကေလသည္။
ဓမၼမ်က္စိ ရျပီးၾကေသာ မင္းသား ၃-က်ိပ္တို႔သည္ ဘုရားရွင္ထံ ရွင္ရဟန္းအျဖစ္ကို ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္ၾက ကုန္၏။
ျမတ္စြာဘုရားက-ဧထ ဘိကၡေဝါ-ဟု ေခၚေတာ္မူကာ ဧဟိ ဘိကၡဳ-ရဟန္းျပဳေပးေတာ္မူ၏၊
ဧဟိ ဘိကၡဳ-ရဟန္း လာေလာ့, ေကာင္းစြာ ဆင္းရဲ၏အဆံုးကို ျပဳဖို႔ရန္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္လွည့္ေလာ့-ဟု ဘုရားရွင္ေခၚေတာ္မူသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ လူ႔အသြင္ကြယ္ေပ်ာက္၍ အလိုအေလ်ာက္ ေခါင္းတံုးရိတ္ျပီး သကၤန္းတို႔ကို ဝတ္ရံုလ်က္ သပိတ္ကိုလြယ္ကာ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

ျမတ္စြာဘုရား သာဝတၳိျမိဳ႔ေတာ္၏ ေတာင္ဘက္ရွိ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္ အာရညကင္ဓုတင္, ပိ႑ပါတ္ဓုတင္, ပံသုကူဓုတင္, တိစီဝရိတ္ဓုတင္မ်ားကိုေဆာင္ၾကေသာ ပါေဝယ်က တိုင္းသား ဘဒၵဝဂၢီ ညီေနာင္သံုးက်ိပ္ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ ၁၃-ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေတာအရပ္၌ ေနၾကျပီးေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားကိုဖူးျမင္ရန္ သာဝတၳိျမိဳ႔ေတာ္သို႔ အလာဝယ္ ဝါဆိုဝါကပ္ရာေန႔ နီးလြန္း၍ သာဝတၳိျမိဳ႔ေတာ္သို႔ ဝါဆိုအမီ ေရာက္ဖို႔ကား မစြမ္းႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ လမ္းခရီးအၾကားရွိ သာဝတၳိႏွင့္ ၆-ယူဇနာကြာေဝးေသာ သာေကတျမိဳ႔၌ ဝါကပ္ခဲ့ၾကရကုန္၏။.

ဤသာေကတျမိဳ႔မွ ၆-ယူဇနာမွ်သာ ကြာေဝးေသာ သာဝတၳိျမိဳ႔ေတာ္၌ ဘုရားရွင္ သီတင္းသံုးေတာ္ မူေနေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ကို ဖူးျမင္ခြင့္ မရၾကကုန္-ဟု ေတြးၾကံၾကျပီး ျငီးေငြ႔လ်က္ မိုးလပတ္လံုး ေနၾကရကုန္၏။ မိုးလလြန္၍ ပဝါရဏာျပဳျပီးၾကေသာ္ ခရီးဆက္လက္ၾကြေတာ္မူၾကရာ လမ္းခရီးအၾကား၌ မိုးႀကီးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သကၤန္းမ်ား မိုးစို ရႊံ႔ညႊန္မ်ားေပက်ံ၍ ပင္ပန္းစြာ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ေရာက္လာၾကကုန္၏။

ထိုအခါ ဘုရားရွင္က-ခ်စ္သားရဟန္းတို႔ က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ညီညီညြတ္ညြတ္ မွ်မွ်တတ ရွိၾကလ်က္ ခရီးလမ္းပန္း ပင္ပန္းမႈမရွိဘဲ လာခဲ့ၾကရကုန္သေလာ-စသည္ျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္စကား မိန္႔ၾကားေသာ္ ရဟန္းသံုးက်ိပ္တို႔သည္ က်န္းမာ မွ်တ ညီညြတ္ၾကပါသည္ဘုရား၊ သို႔ေသာ္ တပည့္ေတာ္မ်ား ဘုရားဖူရန္ အလာဝယ္ သာဝတၳိျမိဳ႔ေတာ္သို႔ ဝါဆိုမီေရာက္ဖို႔ရန္ မစြမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သာေကတျမိဳ႔၌ ဝါကပ္ခဲ့ၾကပါသည္ဘုရား။

မိုးလလြန္၍ ပဝါရဏာျပဳျပီးေသာ္ ခရီးဆက္လက္ လာခဲ့ၾကရာ လမ္းခရီးအၾကား၌ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သကၤန္းမ်ား မိုးစို ရႊံ႔ညႊန္မ်ားေပက်ံ၍ ေလးလံေသာသကၤန္းမ်ားျဖင့္ ပင္ပန္းစြာ လာခဲ့ရပါသည္ဘုရား။
ထိုအခါ ဘုရားရွင္သည္ ဘဒၵဝဂၢီညီေနာင္သံုးက်ိပ္ ရဟန္းေတာ္တို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကို ေထာက္ရႈေတာ္မူလ်က္ အစမထင္ သံသရာတခြင္၌ ျဖစ္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္ေသာ တရားေတာ္ (သံယုတၱနိကာယ္ နိဒါနဝဂၢ အနမတဂၢသံယုတ္ တႎသမတၱသုတ္) ကို ေဟာေတာ္မူလွ်င္ ထိုရဟန္းေတာ္တို႔သည္ တရားေတာ္၏ ျပီးဆံုးခ်ိန္၌ ရဟႏၲာျဖစ္သြားၾကေလ၏။
ထို႔ေနာက္ ဘုရားရွင္သည္ အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေဝ ဝႆံ ဝု႒ာနံ ဘိကၡဴနံ ကထိနံ အတၳရိတုံ-ရဟန္းတို႔ မိုးလပတ္လံုး ေနျပီးေသာ (ပုရိမဝါမွ ထကုန္ေသာ) ရဟန္းတို႔အား ကထိန္ခင္းျခင္းငွါ ငါဘုရား ခြင့္ျပဳေတာ္ မူ၏-ဟု ကထိန္ခင္းရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

၄။ ကထိန္ခင္းရျခင္း အက်ိဳးမွာ-
ဒကာ ဒကာမမ်ားက ကထိန္သကၤန္းလွဴဒါန္းသျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ၀ိနည္းကံျဖင့္ ကထိန္ခင္းလိုက္ေသာ အခါ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တိုင္ေအာင္ ကထိန္အကိဳ်ဳ (၅)မ်ိဳးကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ရရွိၾကေပသည္။ ကထိန္သကၤန္း လွဴဒါန္းၾကေသာ ဒကာ ဒကာမတို႔သည္လည္း ရဟန္းေတာ္မ်ားရရွိေသာ အက်ိဳး(၅)ပါးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ အက်ိဳး(၅)ပါး ရရွိၾကေပသည္။

(၁) အနာမႏၲစာရ-ပင့္ဖိတ္ထားေသာ ဆြမ္းရွိပါလ်က္ ထင္ရွားရွိေသာ ရဟန္းကို မပန္ၾကားဘဲ အရပ္တပါးသို႔ သြားေသာ္လည္း အာပတ္မသင့္ျခင္း အက်ိဳးကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ရရွိၾကေပသည္။
ေဆာင္ပုဒ္။ ။ မပန္မၾကား၊ လိုရာသြား၊ ျပစ္မ်ား မသင့္ျပီ။
ကထိန္သကၤန္းလွဴဒါန္းၾကေသာ ဒကာ ဒကာမတို႔သည္လည္း ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တိုင္း ဘ၀တိုင္း၌ အရပ္ေဒသ တပါးသို႔ သြားလိုေသာအခါ သူတပါးတို႔ တားဆီးျခင္းမျပဳႏိုင္။ လြတ္လပ္စြာ သြားႏိုင္္ျခင္းအက်ိဳးကို ရရွိၾကေပသည္။
ေဆာင္ပုဒ္။ ။ တားဆီးကင္းကြာ၊ လြတ္လပ္စြာ၊ လိုရာသြားႏိုင္သည္။

(၂) အသမာဒါနစာရ-တိစီ၀ရိတ္ အဓိ႒ာန္တင္ထားေသာ သကၤန္းသံုးထည္တို႔တြင္ တထည္ထည္ကို ထားလိုရာ အရပ္၌ထားကာ သြားေသာ္လည္း အာပတ္မသင့္ျခင္းအက်ိဳးကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ရရွိၾကေပသည္။
ေဆာင္ပုဒ္။ ။ သံုးထည္ထဲမွာ၊ ထားလိုရာ၊ ထားကာ သြားႏိုင္သည္။
ကထိန္သကၤန္းလွဴဒါန္းၾကေသာ ဒကာ ဒကာမတို႔သည္လည္း ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တိုင္း ဘ၀တိုင္းတို႔၌ အရပ္တပါးသို႔ သြားလာျခင္းကိစၥ၊ အလုပ္အကိုင္ကိစၥတို႔ကို ျပဳလုပ္ေသာအခါ တာ၀န္ကိစၥမ်ား မေလးပါဘဲ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ ျပီးေျမာက္ျခင္းအက်ိဳးကို ရရွိၾကေပသည္။
ေဆာင္ပုဒ္။ ။ တာ၀န္ကိစၥ၊ မေလးရ၊ ေပါ့လွေလေတာ့သည္။

(၃) ဂဏေဘာဇန- ၄-ပါး ၄-ပါးထက္ ပိုလြန္ေသာ ရဟန္းေတာ္တို႔ကို ထမင္းစား လာခဲ့ပါ၊ ဟင္းစား လာခဲ့ပါ၊ မုန္႔စား လာခဲ့ပါ စသည္ျဖင့္ မအပ္ေသာ ဖိတ္ျခင္းျဖင့္ ဖိတ္အပ္ေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္မ်ားကို စားလိုက လိုက္၍ စားေသာ္လည္း အာပတ္မသင့္ျခင္းအက်ိဳးကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ရရွိၾကေပသည္။
ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေလးပါးတူပင္၊ ဂိုဏ္းေဘာဇဥ္၊ စားခ်င္ စားႏိုင္သည္။
ကထန္ိသကၤန္း လွဴဒါန္းၾကေသာ ဒကာ ဒကာမတို႔သည္လည္း ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တိုင္း ဘ၀တိုင္း၌ စားလိုရာ အာဟာရအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို စားခ်င္တိုင္း စားပါေသာ္လည္း ဗိုက္နာျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ အဆိပ္ျဖစ္ျခင္း စေသာ ေဘးျဖစ္ျခင္းမည္သည္ မရွိ၊ စားသမွ် ေၾကညက္ျခင္းအက်ိဳးကို ရရွိၾကေလသည္။
ေဆာင္ပုဒ္။ ။ စားလိုရာမ်ား၊ စားေသာ္ျငား၊ ေဘးကားမျဖစ္ျပီ။

(၄) ယာ၀ဒတၱစီ၀ရ-မ်ားစြာေသာ သကၤန္းတို႔ကို အဓိ႒ာန္မတင္၊ ၀ိကပၸနာမျပဳပါဘဲ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တိုင္ေအာင္ ငါးလအထိ သိမ္းဆည္းထားပါေသာ္လည္း အာပတ္မသင့္ျခင္း အက်ိဳးကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ရရွိၾကေပသည္။
ေဆာင္ပုဒ္။ ။ သကၤန္းမ်ားစြာ၊ ငါးလမွာ၊ သိမ္းကာထားႏိုင္သည္။
ကထိန္သကၤန္း လွဴဒါန္းၾကေသာ ဒကာ ဒကာမတို႔သည္လည္း ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တိုင္းဘ၀တိုင္း၌ စိန္၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ပတၱျမား စသည္ မ်ားစြာေသာ ရတနာတို႔ကို သိမ္းဆည္းထားပါေသာ္လည္း ရန္သူမ်ိဳး(၅)ပါး ေဘးရန္မ်ား မရွိပါဘဲ ေကာင္းမြန္စြာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ျခင္းအက်ိဳးကို ရရွိၾကေပသည္။
ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ပစၥည္းအမ်ား၊ သိမ္းပိုက္ထား၊ ေဘးကား မရွိျပီ။

(၅) ေယာစတတၳ စီ၀ရုပၸါဒ-ကထိန္ခင္းျပီးသည္မွေနာက္၌ ကထိန္ခင္းေသာ ေက်ာင္းတိုက္သုိ႔ တပါးေသာ ေက်ာင္းတိုက္က သံဃာေတာ္မ်ား လာေရာက္ေနထိုင္ၾကရာတြင္ သံဃာအားလံုးအတြက္ သကၤန္းလွဴဒါန္း ပါေသာ္လည္း မူလ ကထိန္ခင္းထားေသာ ေက်ာင္းတိုက္က သံဃာေတာ္မ်ားကသာ ပိုင္ဆိုင္ရရွိျခင္း အက်ိဳးကိုလည္း ရရွိေပသည္။
ေဆာင္ပုဒ္။ ။ သံဃာလွဴျငား၊ သကၤန္းမ်ား၊ သူ႔အားသာ ျဖစ္သည္။
ကထိန္သကၤန္းလွဴဒါန္းၾကေသာ ဒကာ ဒကာမတို႔သည္လည္း ျဖစ္ေလရာ ဘ၀တိုင္း ဘ၀တိုင္း၌ ကိုယ့္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္မေပးလိုက ဘယ္လို တန္ခိုးအာဏာ ႀကီးမားသူကမွ အႏိုင္အထက္ျပဳ၍ မယူႏိုင္။ ကိုယ္ကေပးမွသာ ယူလို႔ရျခင္းအက်ိးကို ရရွိၾကေပသည္။
ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ကုိယ့္ပစၥည္းမ်ား၊ သူတပါး၊ ယူသြားကင္းပသည္။

( သဒၶမၼရံသီ ဆရာေတာ္ )
သိေကာင္းစရာ ဓမၼပေဒသာ-ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၂-မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

Thursday, October 30, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ထင္ရွားတဲ့ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ တခ်ဳိ႕အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း
ေမသက္ဇင္၊ သိဂႌထြန္း

သီတင္းကြၽတ္လၿပီးတာနဲ႔ ဆီမီးၿမိဳင္ၿမိဳင္နဲ႔ လတန္ ေဆာင္တိုင္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာလည္း တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲ ေတာ္ေတြကို ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲဆင္ႏႊဲၾကေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
တန္ေဆာင္တိုင္လမွာ ေကာင္းကင္မွာရွိတဲ့ နကၡတ္ ေတြစံုညီစြာရွိေနၿပီး ထိုနကၡတ္ေတြကိုပူေဇာ္တဲ့ ေတာင္ ထိပ္နကၡတ္ပြဲလို႔ ေရွးလူႀကီးမ်ားကေခၚတြင္ၾကတယ္လို႔ လည္း သိရပါတယ္။

''တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ည ၁၂ နာရီမွာ နကၡတ္ ေတြစံုၿပီး အဲဒီအခ်ိန္ကိုၾကည့္ၿပီး ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔ရဲ႕ ျပကၡဒိန္ကိုထုတ္တယ္။ သႀကၤန္စာကိုထုတ္ၾကတယ္။မဲဇလီဖူးသုပ္ဆိုလဲ လျပည့္ည ၁၂ နာရီထိုးမွ ခူးၿပီး တစ္ခါတည္းျပဳတ္ၿပီး သုပ္စားၾကတာ''လို႔ အသက္ ၇ဝ ခန္႔ရွိ အဘိုးညိဳက ဆုိပါတယ္။

အမ်ားစုကေတာ့ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္မွာ ကထိန္ခင္းျခင္း၊ မသိုးသကၤန္းရက္လုပ္ျခင္းနဲ႔ ႏွစ္က်ိပ္ ရွစ္ဆူဘုရားမ်ား လွည့္လည္အပူေဇာ္ခံျခင္းတို႔ကို ျပဳ လုပ္ၾကၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာမီးပံုးပ်ံလႊတ္တင္ပြဲကို စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပတဲ့ၿမိဳ႕ေတြလည္းရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာ ပံုစံဓေလ့ မ်ဳိးစံုနဲ႔က်င္းပၾကတဲ့ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ေတြထဲက လူသိမ်ားအထင္ရွားဆံုးေဒသေတြကေတာ့ ရွမ္းျပည္ နယ္ ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တိုင္ မီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲ၊ ျပင္ဦး လြင္ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲ၊ ျပည္ၿမိဳ႕တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲနဲ႔ ထားဝယ္တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္ႀကီးမီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္
****************************
မီးပံုးပ်ံပြဲေတြကိုက်င္းပရာမွာ နာမည္အႀကီးဆံုးနဲ႔ ကမၻာသိ မီးပံုးပ်ံပြဲကေတာ့ ေတာင္ႀကီးမီးပံုးပ်ံပြဲျဖစ္သလို ႏွစ္စဥ္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပလာၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္ႀကီးမီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာ့နည္းပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ထူးျခားတဲ့မီးပံုးပ်ံေတြကို တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕အလွပဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ၿပီး မီးပံုးမ်ား လႊတ္တင္ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး ဒီပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ (တန္ေဆာင္ မုန္းလဆန္း ၈ ရက္မွ လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္)အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အေဝရာမီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ကြင္းအတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

မီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲေတြကို ေန႔ေရာညပါ စည္ကားစြာ က်င္းပၾကၿပီး နာမည္ႀကီး မီးပံုးပ်ံေတြကေတာ့ ညမီးႀကီး နဲ႔ စိန္နားပန္တို႔ျဖစ္ကာ အ႐ုပ္မ်ားပံုစံ ဖန္တီးထားတဲ့ မီးပံုးပ်ံေတြကိုေတာ့ ေန႔လယ္အခ်ိန္ေတြမွာ လႊတ္တင္ ၾကသလို လွပၿပီး အေရာင္စံုအ႐ုပ္မီးပံုးမ်ားေကာင္းကင္ ေပၚပ်ံတက္သြားပံုမွာၾကည့္႐ႈရသူအေပါင္းအတြက္ မ်က္ စိပသာဒျဖစ္စရာပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တိုင္ မီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္ကို က်င္းပခ်ိန္ဟာ တန္ေဆာင္တိုင္ေက်ာင္းပိတ္ရက္ အလုပ္ ပိတ္ရက္မ်ားနဲ႔ တုိက္ဆိုင္တဲ့အတြက္လည္း မီးပံုးပ်ံပြဲ အမီ သြားလာၾကသူေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း ေတြကလည္း မီးပံုးပ်ံပြဲျပဳလုပ္တဲ့အခ်ိန္ကို ခန္႔မွန္းၿပီး ပို႔ေဆာင္ေပးေနတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

မီးပံုးပ်ံကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕သားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ ရင္က တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သလို မီးပံုးပ်ံဦးေက်ာ္ရင္လို႔လည္း ထင္ရွားစြာသိရွိထားၾကပါတယ္။

ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္ တိုင္ပြဲေတာ္ရဲ႕ မီးပံုးပ်ံလႊတ္တင္ျခင္းကိုေတာ့ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၃-၁၉၅၄ ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္ကာ ၿပိဳင္ပြဲ ပံုစံျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရဲ႕ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္မွာ မီး ပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲအျပင္ ၿမိဳ႕လံုုးကြၽတ္ ဘံုကထိန္လွည့္လည္ ျခင္းမ်ား၊ မီးပေဒသာလွည့္လည္ပြဲ MISS တန္ေဆာင္ တိုင္ေရြးခ်ယ္ပြဲ၊ အလြတ္တန္းဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ေစ်းပြဲေတာ္ မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး ယင္းပြဲေတာ္ကို က်င္းပလာခဲ့ၾက သည္မွာ ယခုႏွစ္ဆိုလွ်င္ ၇၃ ႏွစ္တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထားဝယ္တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္
***********************************
ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွာေတာ့ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားမ်ား လွည့္လည္ျခင္းကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ရြာေပါင္းႏွစ္ဆယ့္ ရွစ္ရြာက တာဝန္ယူျပဳလုပ္ၾကၿပီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ထင္ရွားတဲ့ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ေသာ ေလာကမာရဇိန္ဘုရားမွာ ည လံုးေပါက္ အပူေဇာ္ခံက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁ ရက္ကစၿပီး ရြာႏွစ္ဆယ့္ ရွစ္ရြာက မိမိတို႔ရြာမွာ အပူေဇာ္ခံထားရွိတဲ့ ဘုရားေတြ ကို ပင့္ေဆာင္ၿပီး အျခားေသာရြာ ၁၅ ရြာကို လွည့္ လည္အပူေဇာ္ခံၾကကာ ရြာတိုင္းက ဆီမီးနဲ႔ ပန္းေတြကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

''ဘုရားေတြကို လွည့္လည္အပူေဇာ္ခံဖို႔ ည ၈ နာ ရီေလာက္မွာစထြက္ၿပီး မနက္ ၄ နာရီမထိုးခင္မွာ ဘုရားဝင္းထဲကိုျပန္ဝင္ၿပီး ဆြမ္းကပ္ပြဲလုပ္ၾကရတယ္။အရမ္းကိုၾကည္ႏူးဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဓေလ့ေလးတစ္ခုပါ''လို႔ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခေဒသခံ ကိုေအာင္စိန္ က ေျပာပါတယ္။

တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁ဝ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ေလာကမာရဇိန္ ဘုရားဝင္းထဲမွာပဲ ဆြမ္းကပ္ပြဲကို ျပဳ လုပ္ၾကၿပီး ၁၅ ရက္မွာေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲကို လွည့္လည္အပူ ေဇာ္ခံပြဲကို ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

လွည့္လည္အပူေဇာ္ခံျခင္း ၿပီးဆံုးသြားရင္ေတာ့ ေလာကမာရဇိန္ဘုရားရဲ႕ ဂႏၶကုဋိတိုက္အတြင္းမွာ ျပန္ လည္ကာ အပူေဇာ္ခံထားရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ေတာ့ ႏွစ္ က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားပြဲအျပင္ကို ထူးျခားစြာနဲ႔ ျမန္မာ-ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရး အထိမ္းအမွတ္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ကို ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တခ်ဳိ႕က ပူးေပါင္းက်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ဆီမီးငါးေထာင္နဲ႔ မီးပံုးပ်ံငါးေထာင္ကို လႊတ္တင္မယ့္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပၾက မယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ညလံုးေပါက္က်င္းပၾကတဲ့ ထားဝယ္တန္ေဆာင္ တိုင္ပြဲေတာ္မွာ ျမန္မာ့႐ိုးရာအိုးစည္ဒိုးပတ္ဝိုင္းမ်ား၊ တိုးန ယားအကအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအျဖစ္ စတိတ္႐ိႈး ပြဲမ်ား၊ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားကိုလည္း စည္စည္ကားကား က်င္းပၾကၿပီး ႏွစ္စဥ္႐ိုးရာမပ်က္ က်င္းပလာခဲ့ၾကေသာ ခ်စ္စရာ ျမန္မာ့႐ိုးရာတန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္
*******************************
ျပည္ၿမိဳ႕ေရႊဆံေတာ္ႀကီး၏ တန္ေဆာင္တုိင္ဘုရား ပြဲေတာ္မွာလည္း အထူးပင္စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္ၿပီး ေပ်ာ္ ရႊင္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ ေရႊဆံေတာ္တန္ေဆာင္တုိင္ ဘုရားပြဲေတာ္ႀကီးကုိ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၈ ရက္မွ လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ထိ ၈ ရက္တုိင္တုိင္က်င္းပျပဳလုပ္ ျခင္းျဖစ္ကာ ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ပုိင္းတြင္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ရြာ မ်ား အထူးပင္ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေစာင့္စားၾကရသည့္ ပြဲတစ္ခုဟုလည္းဆိုလို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ရဲ႕ ျပည္တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲမွာ ဗုဒၶပူဇနိယ ပြဲေတာ္နဲ႔ (၁၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမတ္စြယ္ေတာ္လွည့္လည္ပြဲ ကုိ က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ပြဲေတာ္၌ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ မ်ား၊ ယိမ္းအကအလွမ်ားျဖင့္ တင္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

''အစဥ္အလာအရ ပြဲေတာ္ႀကီးကုိ မပ်က္မကြက္ က်င္းပတယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေတြေရာ အစုံပဲတင္ဆက္ ေပးတယ္။ဘုရားပြဲစည္ကားဖုိ႔ကုိလဲ ဦးစားေပးလုပ္သလို လုံၿခံဳေရးကုိလဲ အဓိကထားလုပ္ပါတယ္''လို႔ ေရႊဆံေတာ္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးေဂါပကအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ဆုိပါတယ္။
တန္ေဆာင္တုိင္ဘုရားပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ တန္ ေဆာင္မုန္းလတြင္ ျပည္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ ႀကီးအား ဆီမီးကပ္လွဳဴပူေဇာ္ျခင္းအား ျပဳလုပ္မႈမရွိ ေသာ္လည္း တန္ေဆာင္တုိင္ဘုရားပြဲလာျပည္သူမ်ား ၏ ေစတနာသဒၶါတရားမ်ားျဖင့္ ကပ္လွဴပူေဇာ္သည့္ ဆီမီးမ်ားျဖင့္ ဘုရားႀကီးသည္ အထူးပင္သပၸာယ္ၾကည္ ညိဳဖြယ္ေကာင္းလွေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဘုရားပြဲလာ ဧည့္ပရိတ္သတ္ေတြ နားခိုႏုိင္ဖုိ႔အ တြက္လည္း ရိပ္သာခန္းမေဆာင္ေတြနဲ႔ ထူးရိပ္သာ ေဆာင္မ်ားထားရွိၿပီး ေရႊဆံေတာ္ဘုရားအေနာက္ဘက္ ေစာင္းတန္းအဆုံး ကြင္းျပင္ႀကီးမွာလည္း ဘုရားပြဲလာ ျပည္သူမ်ားကုိ ဧည့္ခံဖို႔အတြက္ ျပည္ၿမိဳ႕ဇာတ္အဖြဲ႕ဆယ္ ဖြဲ႕ကုိ ငွားရမ္းကာ အခမဲ့ၾကည့္႐ႈႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိ ရပါတယ္။

ေရႊဆံေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္ မွာ အထူးျခားဆုံးနဲ႔ အလြန္ေပ်ာ္စရာေကာင္းၿပီး စည္ ကားတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမတ္စြယ္ေတာ္ လွည့္လည္ပြဲပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ ျပည္တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္မွာ ျမတ္ စြယ္ေတာ္ကုိ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေပၚမွာသာ လက္ယာ ရစ္သုံးႀကိမ္ရစ္ပတ္အပူေဇာ္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္ဦးလြင္တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္
*************************************
ျပင္ဦးလြင္ေဆာင္တုိင္ မီးထြန္းပြဲေတာ္နဲ႔ (၁ဝ)ႏွစ္ ျပည့္ မီးပုံးပ်ံလႊတ္တင္ပူေဇာ္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္က ေန ၇ ရက္အထိ မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားဝင္းထဲမွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္သလို နာမည္ေက်ာ္ေတးသံရွင္ ေတြနဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြက ပြဲေတာ္လာ ဧည့္ပရိသတ္ေတြကုိ ေဖ်ာ္ေျဖသြားမွာျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္ မွာ မီးပုံးပ်ံဆုေၾကးေတြကုိလည္း တုိးျမႇင့္ေပးအပ္ဖို႔လည္း ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

''အခုႏွစ္က (၁ဝ)ႏွစ္ျပည့္လဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခင္ ႏွစ္ေတြထက္ပုိၿပီး ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ ပြဲေစ်းဆိုင္ေတြဆုိရင္ အရင္က ၂ဝဝ နဲ႔ ၃ဝဝ ၾကားပဲရွိ ေပမယ့္ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၄ဝဝ ေလာက္ထိကုိ တိုးငွားသြား ဖို႔စီစဥ္ထားတယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမွာဆုိရင္လဲ တကယ့္ နာမည္ႀကီးတီးဝုိင္းေတြ၊ အဆုိေတာ္ေတြကုိ ငွားထား တယ္။ ပြဲေတာ္လာပရိသတ္ေတြ သေဘာက်ၾကမွာပါ'' လို႔ ျပင္ဦးလြင္တန္ေဆာင္တုိင္ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိပါတယ္။

ဘယ္လိုပင္ ကြဲျပားေသာ္လည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ျမန္မာတို႔ရဲ႕႐ိုးရာပြဲေတာ္ ေလးေတြျဖစ္သလုိ ႏွစ္စဥ္စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္း ပလာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ။

#Democracytoday

(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

Wednesday, October 29, 2014

လိင္စည္းမျခား ေနာက္တိုး ေရာဂါမ်ားလူသားရယ္လို႔ ျဖစ္တည္လာ ကတည္းက က်ား၊ မ ဆိုတဲ့ လိင္ကြဲျပားမႈနဲ႔ လူ႔ရာဇဝင္ကို စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေအာင္ ေရးထိုးခဲ့ၾက တာပါပဲ။ ကိုယ္အဂၤါ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံု မတူကြဲျပားရာကေန သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ ကန္႔သတ္ ခ်က္ေတြ အလိုလို ေပၚေပါက္ လာခဲ့ၾကတာေပါ့။

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး တာဝန္ေတြ ခြဲျခားကြဲျပားသလို ေရာဂါ ဘယေတြမွာလည္း အမ်ိဳးသားမွ ျဖစ္တဲ့ေရာဂါ၊ အမ်ိဳးသမီးမွ ျဖစ္တဲ့ေရာဂါ ဆိုတာေတြလည္း ကြဲျပားခဲ့ၾက ေလရဲ႕။

လူသားရဲ႕ အေျခခံ အဂၤါအစိတ္အပိုင္း ေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ ႏွလံုး၊ အဆုတ္၊ အသည္း၊ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အစာ လမ္း ေၾကာင္း ေတြမွာျဖစ္တဲ့ ေရာဂါေတြ တူၾကေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးမွာမွ ပါတဲ့ သားအိမ္လို အဂၤါရဲ႕ ေရာဂါေတြ က် ေတာ့ အမ်ိဳးသား ေတြမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ရင္ေသြးလြယ္၊ ေမြးဖြားရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ကလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ သီးသန္႔ေရာဂါေတြ အျဖစ္သာ သတ္မွတ္သားထားခဲ့ၾကတာ ပါပဲ။

ေခတ္ႀကီးေတြရဲ႕ ေရြ႕လ်ား ေျပာင္းလဲမႈေတြ ကေန တဖန္ျပန္ၿပီး တန္းတူ အခြင့္အေရး ကိစၥေတြ၊ လိင္တူ ဆက္ဆံ ေပါင္းသင္းမႈေတြ ေပၚေပါက္လာလို႔လား၊ တိုးတက္လာတဲ့ သိပၸံနည္းပညာေတြက ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိ လာၾကလို႔လား အတတ္ မေျပာႏိုင္ေပမယ့္ အခုေတာ့လည္း အမ်ိဳးသမီးမွ ျဖစ္တာပါလို႔ ဆိုၾကတဲ့ ေရာဂါ ေတြက အမ်ိဳးသား ေတြမွာလည္း ျဖစ္တတ္တာကို ေတြ႔လာရျပန္ၿပီလို႔ ဆိုလာၾကျပန္ ပါတယ္။
အဲဒီ စိတ္ဝင္စားစရာ ေတြ႔ရွိမႈေတြကို ဗဟုသုတအေနနဲ႔ သာမက သတိမူစရာ အျဖစ္လည္း စဥ္းစားရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရင္သားကင္ဆာ
ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ ကာလေတြ တုန္းကေတာ့ ရင္သားကင္ဆာဆိုတာ အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ ဝဋ္ေႂကြးႀကီးတခု လိုသာ သတ္မွတ္ ထားခဲ့ၾကတာ မဟုတ္လား။ ရင္သားက  အမ်ိဳးသားမွာလည္း  ပါဝင္ေပမယ့္ ကေလးကို ႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ေကြ်း ရတဲ့ တာဝန္အတြက္ တခ်ိဳ႕ ဇီဝကမၼ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကေတာ့ ကြဲျပားေနခဲ့တာ ကိုး။ အမ်ိဳးသားမွာ ရင္သား ကင္ဆာ ေတြ႔ရတယ္ ဆိုရင္လည္း သိပ္ကံဆိုးတဲ့ ရွားပါးတဲ့ အေၾကာင္းလို႔သာ ထင္ၾကတာပါ။

အခုေတာ့ အဲဒီလို မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ က်ားက်ားႀကီးေတြ ကေန မမျဖစ္ခ်င္လို႔ မြမ္းမံတာေတြ လုပ္လာ ၾက လို႔ပဲ လား မသိ၊ က်န္းမာေရး သိပၸံသုေတသန ခန္႔မွန္းခ်က္ တခ်ိဳ႕ရဲ႕ အဆိုေတြက ၂၀၁၄ ေလာက္မွာ အမ်ိဳး သားေတြ ၄၀ဝ၀ ေလာက္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိၿပီး အဲဒီေရာဂါေၾကာင့္ ၄၀ဝ ေလာက္ ေသဆံုး ရ ဖြယ္ ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္က အမ်ိဳးသားေတြ မွာလည္း ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္တာကို သတိမူဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တခု ျဖစ္လာ ပါၿပီ။

မေဟာ္မုန္း အီစထ႐ိုဂ်င္ (Estrogen)
အမ်ိဳးသမီးေတြမွာက  ပိုၿပီး  ပမာဏမ်ားလို႔ မ,ေဟာ္မုန္းလို႔ ေခၚေပမယ့္ အီစထ႐ိုဂ်င္က က်ားေရာ မ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွာ ပါရွိ ေနတာပါ။
အဲဒီ ေဟာ္မုန္း လံုေလာက္တဲ့ ပမာဏ ရွိေနတာက အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး အတြက္ အေရးပါ တန္ဖိုးရွိ ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေလ့လာခ်က္ေတြ အရ အီစထ႐ိုဂ်င္ေလ်ာ့နည္းတဲ့၊ အသက္အရြယ္ရ လာတဲ့ အမ်ိဳးသား ေတြမွာ လည္း လိင္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေလ်ာ့က်လာတာ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္ၿပီး ဝလာတာေတြ ေတြ႔ရပါ တယ္။

က်ားေဟာ္မုန္း တက္စတိုစတီ႐ုန္း ေလ်ာ့နည္းလာတာလည္း ထပ္ေလာင္းပါ ဝင္တာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေတြ လည္း ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေဟာ္မုန္းပမာဏ စစ္ေဆးရာမွာ မ,ေဟာ္မုန္း စစ္ေဆးဖို႔ လိုအပ္ လာပါသတဲ့။

အ႐ိုးပါး၊ အ႐ိုးပြေရာဂါ
အ႐ိုးေတြရဲ႕ သိပ္သည္းဆ ေလ်ာ့နည္းလာတတ္ တာက အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ေတြ႔ရမ်ားတာ ပါ။ မေဟာ္မုန္း ေလ်ာ့နည္းလာတဲ့ ေသြးဆံုးကာလေတြမွာ အ႐ိုးျပႆနာက အေတာ္ ဂ႐ုစိုက္စရာ အျဖစ္ ေတြးဆခဲ့ၾက တာပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြ မွာလည္း ေတြ႔လာရပါၿပီ။ ေရာဂါသည္ေတြရဲ႕ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္က အမ်ိဳးသားေတြ ျဖစ္လာတာေတြ႔လာရပါသတဲ့။

ဒီေတာ့ အသက္အရြယ္ေလး ရလာတဲ့အခါ အ႐ိုးခိုင္မာေစဖို႔ အ႐ိုးပါးေရာဂါ ကာကြယ္တဲ့ ကယ္လ္စီယမ္နဲ႔ တျခားအာဟာရေတြ လံုေလာက္ေအာင္ ျဖည့္တင္းဖို႔ကလည္း အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္လာပါၿပီ။

ေသြးဆံုးျခင္း
ေသြးဆံုးကိုင္တယ္ ဆိုတာ၊ မီးယပ္ေသြးဆံုး ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မိန္းမေတြရဲ႕ အလုပ္လို႔သာ ထာဝစဥ္ စြဲမွတ္ ထားၾကတာ ကလား။ တခုခု မဆီေလ်ာ္တာကို “က်ားက်ား မီးယပ္” လို႔ေတာင္ စကားေျပာင္ ဖြဲ႔ၾကေသးတာ ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အသက္အရြယ္ဆိုတဲ့ ေစစားမႈေအာက္မွာ အရြယ္ရလာတာနဲ႔ အမွ် အမ်ိဳးသားေတြလည္း ေသြးဆံုးလကၡဏာ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္လို႔ ဆိုလာၾကပါတယ္။

ဒါက အသက္ႀကီးလို႔ ေဟာ္မုန္းပမာဏ နည္းပါးလာတာေၾကာင့္ ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ က်ားေဟာ္မုန္းလို႔ ေခၚတဲ့ တက္စတိုစတီ႐ုန္း ေလ်ာ့နည္းလာရာကေန ျဖစ္လာတတ္တာပါ။

ေသြးဆံုးျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြလိုပဲ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်တာ၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြး အားငယ္တာ၊ စိတ္ဓာတ္က်တာ၊ လိင္ ဆိုင္ရာဆႏၵေတြ ေလ်ာ့ပါးလာတာ စသျဖင့္ ႀကံဳလာရေတာ့ တာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီလိုလကၡဏာေတြ ျဖစ္လာတဲ့ အရြယ္ရ အမ်ိဳးသားေတြ အေနနဲ႔ ေဟာ္မုန္းပမာဏ စစ္ေဆး ၿပီး ကုသဖို႔ နည္းလမ္း ရွာေဖြၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့ ကိစၥ ေျပာရင္ ဒါက မိန္းမေတြပဲ သက္ဆိုင္တယ္ ဆိုတာကို အျငင္းပြားဖြယ္မရွိ လက္ခံ ရမွာ ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဇနီးသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ခ်ိန္မွာ ခင္ပြန္းကလည္း ကိုယ္ဝန္လကၡဏာေတြ ေပၚေပါက္ လာတတ္ တာကို အခုေတာ့ ေတြ႔လာရၿပီလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

မယံုရင္ ပံုျပင္မွတ္လို႔ဆိုရေလမလား၊ အားလံုးမွာ တန္းတူ မျဖစ္ရင္ေနမယ္ ႀကံဳေတာ့ ႀကံဳၾကရၿပီလို႔ ဆိုပါ တယ္။
ဒီလကၡဏာစုကို Couvade Syndrome လို႔ေတာင္ အမည္တပ္ထားရ ပါၿပီ။ ဇနီးသည္ရဲ႕ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေနရၿပီ ဆိုတာကို သိတဲ့ စိတ္ကေန ႐ိုက္ခတ္လာတဲ့ ဂယက္တခုေပါ့။ အိပ္ရာထခ်ိန္ ပ်ိဳ႕အန္တာ၊ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္ တက္လာတာ၊ ေကာင္းေကာင္း အိပ္လို႔ မေပ်ာ္တာ စတဲ့ လကၡဏာေတြ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္ ဝန္ ေဆာင္နဲ႔ ထပ္တူျဖစ္တတ္ ၾကပါသတဲ့။

မီးတြင္းစိတ္အားငယ္မႈ
ကေလး ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္ ကေန ၂၈ ရက္အတြင္း ကာလကို မီးတြင္းလို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ေသြးႏုသားႏု ကာလလို႔ လည္း ေခၚဆိုၾကတာ ေပါ့။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ စိတ္အားငယ္မႈ၊ စိတ္က်ေရာဂါေတြ လည္း ထင္ရွားျမင္သာ တတ္ပါတယ္။

အခုက်ေတာ့လည္း သုေတသနေတြက အမ်ိဳးသား ဖခင္မ်ားမွာလည္း ကေလးေမြးၿပီ ဆိုတာနဲ႔အတူ အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာ မီးတြင္း စိတ္က်ေဝဒနာ ေတြ႔လာရတယ္ ဆိုျပန္ပါတယ္။ Paternal Postnatal Depression  ေဝဒနာ လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ အခုထိ အေၾကာင္းရင္း တိတိက်က် မသိရေသးေပမယ့္ တကယ္ ခံစားရသူေတြ ရွိလာပါသတဲ့။  ဝမ္းနည္းသလိုလို၊  အထီးက်န္သလိုလို၊ ေနာင္တပူပန္ ျဖစ္ရသလိုလို ခံစားမႈ ေတြ ေပၚလာတတ္ပါ သတဲ့။ ဒါေၾကာင့္လည္း မီးဖြားၿပီး ကာလမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးဖို႔ မိခင္ေရာ ဖခင္ကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားလာၾကၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။

မီးယပ္ပူ
ေသြးဆံုးကာလမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေျပာေလ့ ရွိတဲ့ လကၡဏာ တခုေပါ့။ အသားေတြ ပူတယ္၊ ေခြ်းေတြ ထြက္တယ္၊ ဖ်ားတာလည္း မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ လကၡဏာမ်ိဳးပါ။ ပူလိုက္ ခ်မ္းလိုက္နဲ႔ ဆိုၿပီး ခုပူ၊ ခုခ်မ္းနဲ႔ မီးယပ္ခ်မ္း လို႔လည္း ေခၚၾကေလရဲ႕။
တကယ္ေတာ့ အဲဒါကလည္း ေဟာ္မုန္း အေျပာင္းအလဲ ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါပဲ။ အမ်ိဳးသားေတြမွာ အဲဒီ ျပႆနာကို ေတြ႔လာရတာ ကေတာ့ ဆီးက်ိတ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေတြမွာ Androgen ဆိုတဲ့ ေဟာ္မုန္းေပးၿပီး ကုသတဲ့ အခ်ိန္ ေတြမွာလို႔ ဆိုပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကုထံုးနဲ႔ ကုသခံေနရတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ အတြက္ မီးယပ္ပူလကၡဏာကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ဆရာဝန္နဲ႔ ႀကိဳတင္တိုင္ပင္ထားသင့္တယ္လို႔ ဆိုေလရဲ႕။

စိတ္က်ေရာဂါ
စိတ္က်န္းမာေရး ေလ့လာခ်က္ေတြမွာ ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြထက္ ၇၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေလာက္ ပိုၿပီး စိတ္က် ေရာဂါ ျဖစ္တတ္တယ္ လို႔ ဆိုဖူး ၾကပါတယ္။ ဒါကလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြက ဒီေဝဒနာကို ေၾကညာ သူေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ဆိုလိုတာက သူတို႔ ခံစားရတာကို ဖြင့္ဟတိုင္ပင္ ကုသခံတာေၾကာင့္ ပိုၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တာပါ။
အမ်ိဳးသား အမ်ားစုကေတာ့ စိတ္က်ေဝဒနာ ခံစားေနရေပမယ့္ ဖြင့္ဟတာ နည္းပါးတဲ့အတြက္ ကုသမႈ မခံယူရဘဲ ေဝဒနာ ခံစားေနၾကရတာ ပါ။

ဒါေၾကာင့္လည္း စိတ္က်ေရာဂါေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘာသာ အဆံုးစီရင္တဲ့ ႏႈန္းမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြက ၄ ဆ ျမင့္ေနတာ ေတြ႔ရပါ သတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေတြ အေနနဲ႔ ဘဝမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့သလို ခံစား ရရင္၊ အလိုလို ဝမ္းနည္းေနရတာေတြ ျဖစ္လာရင္၊ လူမႈေရး ေတြကေန ေရွာင္ဖယ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ ျဖစ္လာ ရင္ စိတ္ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ဖို႔ လိုအပ္လာၿပီဆိုတာ သတိမူသင့္ ပါတယ္။

အထက္မွာ ဆိုခဲ့သလိုပါပဲ အရင္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ မွာသာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အထဲက မွ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွာ ခံစားရတဲ့ ေဝဒနာတခ်ိဳ႕ကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြပါ ခံစားေနၾကရၿပီဆိုတာ ေတြ႔ရွိ လာေနရ ပါၿပီ။
အဂၤါကြဲျပားေပမယ့္ လူဆိုတဲ့ သဘာဝ တူေနၾကတာမို႔လည္း ေရာဂါေတြ တူလာၾကၿပီ ထင္ပါတယ္။ 

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေယာက်ာ္းကြလို႔ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး လက္ခေမာင္းခတ္ မေနပါနဲ႔။ မီးယပ္ျဖစ္တတ္တယ္ ဆိုတာ သတိျပဳၾက ေစခ်င္ ပါတယ္။     ။

Written by ေဒါက္တာသက္ဦး