Saturday, December 3, 2016

ဘြန္ဇိုင္း စုိက္ပ်ိဳးေရး

သက္ရွိ ပန္ခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ ဖန္တီးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဘြန္ဇိုင္း စုိက္ပ်ိဳးေရး
မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ / 

ဘြန္ဇိုင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးက သမန္႐ိုးက် စုိက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ မ်ားစြာ ကြာျခားလွပါတယ္။ သက္ရွိ ပန္ခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကုိ ဖန္တီးရသလုိေပါ့။ စုိက္ပ်ိဳးသူရဲ႕ စိတ္ကူးဉာဏ္နဲ႔ အပင္ကုိ ပံုေဖာ္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးရတာလည္း   ျဖစ္ပါတယ္။

ဘြန္ဇိုင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ တ႐ုပ္ႏုိင္ငံက ၃ ရာစုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက စတင္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုပ္ႏုိင္ငံကေနၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို ၁၃ ရာစုႏွစ္မွာ ေရာက္ရွိလာခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ တစ္ကမာၻလံုးကုိလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဘြန္ဇိုင္းျပပြဲကုိေတာ့ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွာ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္က စတင္ျပသခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၁၉၀၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပသခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိက်ိဳၿမိဳ႕မွာ ျပသခဲ့ၿပီးေတာ့ အခုအခါမွာဆုိရင္ေတာ့ တစ္ကမာၻလံုးက စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေနၾကပါၿပီ။

ဘြန္ဇိုင္းေတြကုိေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၄ မ်ိဳး ခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။ အႀကီးစားဘြန္ဇိုင္း၊ အလတ္စားဘြန္ဇိုင္း၊ အငယ္စားဘြန္ဇိုင္းနဲ႔ အငယ္ဆံုးစား ဘြန္ဇိုင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အႀကီးစားဘြန္ဇိုင္းကေတာ့ ၂၆ လက္မမွ ၄၀ လက္မအထိ ျမင့္ပါတယ္။ အလတ္စားဘြန္ဇိုင္းကေတာ့ ၁၂ လက္မမွ ၂၆ လက္မအထိ ရွိပါတယ္။ အငယ္စားဘြန္ဇိုင္းကေတာ့ ၇ လက္မမွ ၁၂ လက္မအထိ ရွိပါတယ္။ အငယ္ဆံုး ဘြန္ဇိုင္း ကေတာ့ ၇ လက္မေအာက္ ရွိပါတယ္။ ဘြန္ဇိုင္းမ်ိဳးေပါင္း ၁၈ မ်ိဳးခန္႔ ရွိပါတယ္။

ဘြန္ဇိုင္းပင္ ျပဳလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ မိမိမွာ အသင့္ရွိေနတဲ့ အရြယ္ေရာက္အပင္ ဒါမွမဟုတ္လုိ႔ရွိရင္ အေစ့ကုိ ပ်ိဳးၿပီးေတာ့လည္း စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ မိမိစုိက္ပ်ိဳးမယ့္ပံုစံကုိ သတ္မွတ္ထားဖုိ႔လိုပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ မိမိသတ္မွတ္ထားတဲ့ ပံုစံနဲ႔ မကုိက္ညီတဲ့ ကုိင္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ဖယ္ရွားေပးရပါမယ္။ မိမ္လုိခ်င္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးရေအာင္ ဝါယာနဲ႔ပတ္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ရင္ ႀကိဳးမ်ားနဲ႔ခ်ည္ၿပီး လုိရာပံုစံ သြင္းေပးလို႔ရပါတယ္။ ပင္စည္နဲ႔ အကုိင္းအခက္မ်ား ေဝဆာေအာင္ ေရ၊ ေျမ၊ ေလ၊ အလင္းေရာင္၊ အပူခ်ိန္၊ ေျမၾသဇာမ်ား ရရွိေရးနဲ႔ ပိုးမႊားမ်ား ကင္းစင္ေရးကုိ အထူး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးဖု႔ိ လုိပါတယ္။ ပင္စည္နဲ႔ အကုိင္းအခက္မ်ား ႀကီးထြားလာရင္ေတာ့ ပံုစံသြင္းထားတဲ့ ဝါယာႀကိဳးမ်ား၊ ႀကိဳးမ်ားကုိ ျဖဳတ္ၿပီးေတာ့ လုိအပ္သလုိ အသစ္ ျပန္လုပ္ေပးရပါတယ္။ အဲလုိမ်ိဳး ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ မိမိလုိရာ ပံုစံကုိ ရရွိေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိႀကိဳက္ရာပံုစံကုိ ရရွိၿပီဆုိရင္ေတာ့ ႀကိဳးမ်ား၊ ဝါယာႀကိဳးမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ ဖယ္ရွားေပးရမွာပါ။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အပင္န႔ဲ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ ဘြန္ဇိုင္းပန္းအုိးအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္း၍ စုိက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါၿပီ။ ဇီဝေျမၾသဇာနဲ႔ ၾကာရွည္ခံ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး အပင္ရွင္သန္ႀကီးထြားမႈ ပံုစံထိန္းသိမ္း ကုိင္းျဖတ္ျခင္း အျမစ္ျဖတ္ျခင္း အေရးေပၚ အုိးေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေပးရပါတယ္။


ဘြန္ဆိုင္းစိုက္ပ်ိဳးသူတစ္ဦးက အခုလိုရွင္းျပပါတယ္။
“အေစ့ေပါက္ေလးေတြကုိ ပ်ိဳးတယ္။ အေစ့ေပါက္ေလးေတြ ႀကီးလာၿပီဆုိရင္ ဘြန္ဇိုင္းအေနနဲ႔ ဖန္တီးေတာ့မယ္ဆုိတဲ့အတြက္ ထပ္ကေနၿပီးေတာ့ ျဖတ္လုိက္တယ္။ ျဖတ္ၿပီးေတာ့ အသားဓာတ္ ထြက္ေအာင္ ေစာင့္လုိက္တယ္။ ေစာင့္ၿပီးလို႔ရွိရင္ ယာယီအုိး နီးစပ္ရာအုိးတစ္ခုထဲကုိ ထည့္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္လုပ္တယ္။ ေဘးအတက္ေလးေတြထြက္လာၿပီဆုိရင္ ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ပံုစံျဖစ္ေအာင္ ျဖတ္သင့္တာေတြကုိ ျဖတ္မယ္။ တစ္ခုသတိထားရမွာက ကုိယ္သံုးမယ့္ အိုးမွာ ပုိးမႊားေတြရွိေနသလား ေျမႀကီးက သန္႔ေနဖို႔လည္း လုိတယ္ခင္ဗ်။ ျဖစ္ႏုိင္လုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ပုိးသတ္ေဆးဘာညာ သံုးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပိုးသတ္ေဆး အားမေပးတဲ့သူျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မသံုးဘူးေပါ့။ ေနာက္ဆံုး အရွင္းဆံုးေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘြန္ဇိုင္းစုိက္တဲ့သူေတြအတြက္က ပုရြက္ဆိတ္ကအစ အႏၱရာယ္ပဲ။

ဒါဆိုရင္ေတာ့ အေစ့ကစုိက္ထားတဲ့ ပိေတာက္ပင္ပါ။
ဒီေကာင္က ေစ့ကေနစုိက္ထားတာပါ။ ပိေတာက္ပင္ဆုိရင္ လူေတြကသိတာက အကုိင္းကေနစိုက္တယ္ဆုိတာပဲ သိတယ္။ အဲဒါဆုိရင္ေတာ့ အရိပ္ရပိေတာက္ပင္ပဲျဖစ္မွာပါ။ ဘြန္ဇိုင္းပိေတာက္ပင္ ကၽြန္ေတာ္ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အၿမဲတမ္း ပိေတာက္ေစ့ အပင္ေပါက္ကုိ ရွာၿပီးေတာ့ပဲ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ပါတယ္။ ခုနကေျပာသလိုပဲ သူမ်ားေတြ ဝါယာဝင္းလုပ္တယ္ဆုိ ကၽြန္ေတာ္က မလုပ္ဘူး လိုအပ္တဲ့ေနရာေလးေတြမွာပဲ လိုတဲ့ကိုင္းေလးေတြကုိပဲ ကၽြန္ေတာ္က ႀကိဳးေလးနဲ႔ဆြဲတယ္။ ႀကိဳးေတြကုိ ျပန္ေျဖတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ကုိယ္ပံုစံသြင့္ထားတဲ့ ပံုနဲ႔မတူရင္ေတာင္မွ အနည္းငယ္ေတာ့ နီးစပ္လာပါတယ္။ အဲဒီအခါက်မွ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့အတုိင္း ျဖတ္သင့္တာျဖတ္မယ္။ မလုိအပ္တာေတြကုိ ရွင္းထုတ္မယ္ေပါ့။ အဲလုိဆိုရင္ေတာ့ ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ပံုစံကုိ ရသြားၿပီေပါ့။”

Wednesday, November 30, 2016

အုန္​းႏို ့​ေခါက္​ဆြဲ ~ မုန္​႔ဟင္​းခါး ~ ၀က္​သားတုတ္​ထိုး ~ ၾကက္ရခိုင္ခ်က္

အုန္​းႏို ့​ေခါက္​ဆြဲေလး အရင္ခ်က္စားၾကမယ္


၀က္​သားတုတ္​ထိုး လုပ္စားဖို႔


မုန္​႔ဟင္​းခါးေလးခ်က္


ပူပူ စပ္စပ္ ၾကက္ရခိုင္ခ်က္


Friday, November 25, 2016

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ေသြးတိုးျခင္း


ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဘဝေသြးတိုးေရာဂါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သားဦးမိခင္ ၁ဝဝ မွာ ၁ဝ ဦးမွ ၁၅ ဦးျဖစ္တတ္သလို သား ေႏွာင္း မိခင္ ၁ဝဝ မွာ ႏွစ္ဦးမွ ငါးဦးထိျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသြးတုိးေရာဂါနဲ႔တျခားပံုမွန္လူသားတစ္ဦးမွာျဖစ္တဲ့ ေသြးတိုးေရာဂါတုိ႔ဟာ ကုသပံုမတူညီပါ။ ပံုမွန္ လူ သားတစ္ဦးမွာအေပၚေသြး ၁၄ဝ၊ ေအာက္ေသြး ၉ဝ မီလီမီတာ ျပဒါးနဲ႔အထက္ မည္သည့္အေျခအေနကိုမဆို ေသြး တိုးျခင္း လုိ႔ေခၚပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမွာေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသြးေပါင္တုိင္းလုိက္တိုင္း ၁၄ဝ/၉ဝ မီလီမီတာ ျပဒါးထက္ေက်ာ္တဲ့ မည္သည့္ အေျခအေနမွာမဆို ေသြးတိုးသတ္မွတ္ရင္ ယင္းေသြးတိုးမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသြးတိုးေရာဂါလုိ႔ဆိုလိုပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဘဝမွာ အမ်ဳိးသမီး ေဟာ္မုန္းမ်ားလာသလို ဆီးထဲမွာအနည္ပါလာတယ္၊ တစ္ကိုယ္လံုး ေဖာ ေရာင္ တာ ေတြ ကေန ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္လာပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နဲ႔ ေသြးတိုးေရာဂါကို ဆရာဝန္နဲ႔ျပသၿပီးကိုယ္ဝန္အပ္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ တစ္ ေလွ်ာက္လံုးမွာေသြးတိုးရွိၿပီဆိုရင္လႏုစဥ္ေရာ၊ ကိုယ္ဝန္ဒုတိယကာလ၊ ကိုယ္ဝန္ေနာက္ဆံုးကာလမွာ ကိုယ္ ဝန္ ေဆာင္ ဗိုက္အပ္ဖုိ႔လိုပါတယ္။

(၁)     ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသြးတိုးကာလမွာ ဦးေႏွာက္ေရာက္ႏိုင္တယ္။ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ႏိုင္တယ္။ အသက္ ဆံုး ႐ံႈးႏုိင္တယ္။ ေလျဖတ္ၿပီးတစ္သက္လံုးမစြမ္းမသန္ျဖစ္ေစပါတယ္။

(၂)     ေသြးတိုးသိပ္မ်ားလြန္းတဲ့အတြက္ အဆုတ္မွာေရမ်ားလာမယ္။ အဆုတ္ေရမြန္းေရာဂါေပါ့။ေသြးတုိးေၾကာင့္ ႏွလံုး ႐ုတ္ တရက္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့တဲ့ အတြက္ ေဆးပညာအရ ေသြးတိုးေၾကာင့္ အဆုတ္မွာေရမ်ားလာရျခင္းပါပဲ။ အသက္ အႏၲ ရာယ္ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္တယ္။

(၃)     ကေလးေတြမွာ ''အာဒီအက္ အသက္႐ွဴေႏွာင့္ယွက္''မႈေၾကာင့္ အသက္႐ွဴက်ပ္၊ အသက္႐ွဴ ရခက္ တဲ့ အ ထိျဖစ္ ႏုိင္ တယ္။ လူႀကီးအသက္႐ွဴရခက္တဲ့ေရာဂါမ်ဳိးေပါ့။(၄)       အသည္းအလုပ္မလုပ္ႏုိင္ျခင္း   အသည္း အလုပ္မလုပ္ျခင္း (Liver Failure) ျဖစ္ကာအားနည္းျခင္းသည္ အသည္းအလုပ္မလုပ္ျခင္း (Liver Failure)ကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

(၅)     ေက်ာက္ကပ္ေတြဟာ ေက်ာက္ကပ္ေသြးလည္ပတ္စီးဆင္းတာ ခ်ဳိ႕ယြင္းတာတုိ႔ ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္ မလုပ္ တာ တုိ႔ျဖစ္ႏိုင္ တယ္။ ေက်ာက္ကပ္အလုပ္မလုပ္ရင္   ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း (Renal Failure) ျဖစ္ကာ အသက္အႏၲရာယ္ ထိ ခိုက္ႏုိင္တယ္။

(၆)     ျပင္းထန္တဲ့ေသြးတိုးဟာ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြအားလံုးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့စနစ္ေတြအားလံုးကို ပ်က္ယြင္းသြားေစတယ္။ေသြးမွာပါတဲ့ ဝတၴဳပစၥည္းေတြ၊ ေသြးခဲေစတတ္တဲ့ ဓာတ္ပစၥည္းေတြ၊ ေသြးမွာပါတဲ့ အေျခခံ ေသြးနီ ဥ၊ ေသြးျဖဴဥ၊ ေသြးဥမႊား အစရွိတာေတြေယာက္ယက္ခတ္ၿပီး ကေယာက္ကယက္ျဖစ္ကာေသြးမခဲတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ လာ တယ္။ တစ္ ကိုယ္လံုးအေရျပားေအာက္မွာ ေသြးျဖဴဥေတြဥမယ္။

ေသြးေၾကာငယ္ေလးေတြကေန ေသြးေတြစိမ့္ထြက္မယ္။ ႏွာေခါင္းေသြးယိုမယ္။ သြားဖံုးေသြးထြက္မယ္။ အစာအိမ္တုိ႔ အူ လမ္းေၾကာင္းတုိ႔ကေနေသြးထြက္မယ္။ အတိုေကာက္ (DIC) ေသြးမခဲေရာဂါေခၚတယ္။ တစ္ကိုယ္လံုးက ေသြးခဲ တဲ့စ နစ္ ေတြပ်က္စီးၿပီး ေသြးယိုစိမ့္တဲ့ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

(၇)     ေသြးတိုးေရာဂါအရွိန္တက္လာလုိ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမွာ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးတယ္။
အသည္းခ်ဳိ႕ယြင္းတယ္။ အသည္းမွာမလိုလားအပ္တဲ့ အင္ဇိုင္း ဓာတုပစၥည္းေတြအမ်ားႀကီးတက္လာၿပီး ျဖစ္လာတယ္။ ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးရြားလာတဲ့အႏၲရာယ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကိုလွဲအိပ္ခိုင္းၿပီး ေသြးေပါင္တုိင္းတာမ်ဳိးလုပ္မရဘူး။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကို လွဲအိပ္ခိုင္းလိုက္တဲ့အခါ ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္ရဲ႕ ကေလးရွိေနတဲ့ သားအိမ္ႀကီးက ေသြးျပန္ေၾကာႀကီးကိုသြားဖိမိတယ္။ ႏွလံုးကိုျပန္ဝင္ တဲ့ေသြး နည္း သြား တဲ့ အခါ  ေသြးတိုးက်ေနတတ္လုိ႔အေျခအေနမွန္မသိရဘူးျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးအေနနဲ႔ ေစာေစာစီးစီးကိုယ္ဝန္အပ္ရမယ္။ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္နာျဖစ္ဖုိ႔အလား အလာရွိ တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရွိၾကပါတယ္။

(၁)     နဂိုကတည္းက ဗီဇအရ မိဘမ်ဳိး႐ိုး ေသြးတိုးေရာဂါရွိတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြ၊

(၂)  အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေသြး တိုးေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားတယ္။ တျခား ကိုယ္ တြင္း အက်ိတ္ ဂလင္း ခ်ဳိ႕ယြင္းတာေၾကာင့္ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္တဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြ၊

(၃)       အရင္ကုိယ္ဝန္မွာတုန္းက  သြးတိုး ရွိ တယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္ခဲ့တယ္။ ဒုတိယကိုယ္ဝန္မွာ ပိုတက္လာဖုိ႔မ်ားပါတယ္။

(၄)     သားဦးကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြ၊

(၅)     ကေလးငါးေယာက္နဲ႔အထက္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနခ်ိန္မွာ  ေသြးတိုးကတက္လာႏုိင္တဲ့အတြက္ အႏၲရာယ္မ်ား တဲ့အုပ္စု အ ေနနဲ႔ ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္သင့္ပါတယ္။မိခင္ေလာင္းဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ သားဦးကိုယ္ဝန္ရွိရင္ ပိုၿပီးသတိထားရပါမယ္။ အသက္ အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ မိခင္စာရင္းထဲမွာပါလုိ႔ ယင္းလူနာေတြ ႐ိုး႐ိုးေဆး႐ံုမွာမတက္သင့္ပါဘူး။ သားဖြားမီး ယပ္ အထူးကုရွိ တဲ့ ေဆး႐ံုမွာ ျပသဖုိ႔လိုမယ္။ ခြဲစိတ္ေမြးဖြားဖုိ႔လိုတယ္။

ေဆး႐ံုေရာက္ၿပီဆိုရင္ စားရမယ့္အစာ၊ ေသာက္ရမယ့္ေဆးတုိ႔ကို စနစ္တက်မွန္မွန္ကန္ကန္ၫႊန္ၾကားေပးႏုိင္သလို အထဲ က ကေလးနဲ႔အခ်င္းကို ဘယ္လိုအေႏွာင့္အယွက္ျပဳသလဲဆိုတာ တစ္ပတ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ စစ္ေဆး တဲ့ နည္း ေတြ နဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္စစ္ေဆးရမယ္။ ေသြးဖိအားထိန္းေဆးေပးရမယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဘဝအသက္သမွ်အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဆး႐ံုေရာက္ၿပီဆိုရင္ စားရမယ့္အစားအစာ၊ ေသာက္ ရမယ့္ ေဆး ေတြ စနစ္တက်မွန္မွန္ကန္ကန္ၫႊန္ၾကားေပးႏုိင္သလို အထဲက ကေလးကို လႏုစဥ္ကစၿပီး ေမြးတဲ့အထိ ေသြးတို႔က က ေလး ရဲ႕အခ်င္းကိုဘယ္လိုသြားေႏွာင့္ယွက္ေနသလဲသိရေအာင္ တစ္ပတ္တစ္ခါ၊ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ စစ္ေဆးတဲ့နည္းေတြနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္။ အာထရာေဆာင္း(တီဗီြ-ဓာတ္မွန္)႐ိုက္တာ၊ ဆီးစစ္၊ ေသြးစစ္တာေတြ လုပ္႐ိုး လုပ္ စဥ္အတိုင္းကုသမယ္ဆုိရင္ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္ေရာဂါတုိ႔၊ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္နာတုိ႔ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ အခ်င္းေရွ႕ေရာက္တာ၊ အခ်င္းႀကိဳး ကေလးလည္ပင္းပတ္တာတုိ႔ ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္တဲ့အခါအထူးကုဆရာဝန္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ ႀကီး ေတြဆီ အေရာက္ကုသ ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ရွိလာရင္ တတ္ကြၽမ္းနားလည္တဲ့ ဆရာမ၊ ဆရာဝန္  သို႔မဟုတ္  ေဒသႏၲရဆီေစာေစာစီးစီးသြား ျပၿပီးျပ သရ မွာျဖစ္တယ္။ ဆရာဝန္ၫႊန္တဲ့ ပါရဂူၫႊန္တဲ့ေဆးဝါးေတြ ေသာက္သံုးရပါတယ္။

''ေယာက္်ားေဖာင္စီး မိန္းမမီးေန''ဆိုသလို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ သခ်ဳႋင္းမ်က္ေစာင္းထိုးတဲ့ကာလေတြမွာ အာဟာ ရခ်ဳိ႕ တဲ့ျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ  မီးဖြားျခင္း၊  အခ်င္းမက်ျခင္းေတြဟာ မိခင္အသက္စိုးရိမ္ရသလို၊ က ေလး ေပါင္မျပည့္၊ လမေစ့ေမြးျခင္း၊ ကေလးအေသမ်ားျခင္း၊ ကေလးေလ်ာေမြးျခင္းမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေသြးတိုးရာဇဝင္ရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ပါက သတိထားဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဆရာဝန္က တစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေခၚဆိုတဲ့အႀကိမ္တုိင္းသြားေရာက္ျပသသင့္ပါတယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္ လူနာေတြအေနနဲ႔ ေဆး ႐ံုေဆး ခန္း၊ ဆရာဝန္တုိ႔နဲ႔ အလွမ္းေဝးေဝးေနဖို႔မသင့္ဘဲ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တက္ၿပီး ခံစားရပါက၊ တစ္ကိုယ္ လံုးေဖာ ေရာင္ ပါက၊ ေခါင္းမူးေခါင္းထိုးပါက၊ ဆီးနည္းသြားပါက မိသားစုဆရာဝန္နဲ႔ ျပသဖုိ႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသြးတိုးကုသေဆးဟာ လူ႔အသက္နဲ႔ဆက္ႏႊယ္လုိ႔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကုသတဲ့ေသြးတိုးက်ေဆးနဲ႔ အနည္း ငယ္ ကြဲလြဲႏုိင္ပါတယ္။ ပံုမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျခင္း၊ ပံုမွန္ေဆးေသာက္ျခင္းအျပင္ ငန္တဲ့အစားအစာ၊ ငါးပိ၊ငါးေျခာက္၊ ငံျပာ ရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႔၊ ၾကက္သားမႈန္႔တုိ႔လံုးဝေရွာင္ရွားဖုိ႔လိုအပ္လွပါတယ္။

တခ်ဳိ႕က အငန္မစားဘူးဆိုၿပီး အရပ္ထဲအခ်ဳိမႈန္႔မ်ားတဲ့ မုန္႔ဟင္းခါးဝယ္စားေန သူေတြဟာ ေသြးတိုးေရာဂါနဲ႔ မကိုက္ပါ ဘူး။ ေရွာင္ၾကဥ္ၾက ရပါမယ္။ ကိုယ္ဝန္ရွိစဥ္ေသြးတိုးတဲ့အခါ နဂိုကေဆးတစ္မ်ဳိး ေသြးထိန္းေဆး တခ်ဳိ႕ေသာက္ေန ရာကေန ႏွစ္မ်ဳိး၊ သံုးမ်ဳိးထိ ေသာက္ၾကရပါတယ္။ ေမြးရာပါေသြးတိုးေရာဂါဆိုရင္ ေဆးပမာဏပိုၿပီးေသာက္ၾကရပါတယ္။ ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္ ကာလ ေသြးတိုးေရာဂါကိုေရွာင္ရွားႏုိင္ျခင္းျဖင့္ အသက္အႏၲရာယ္ကင္းတဲ့ မီးဖြားျခင္းကို ရယူႏိုင္ၾက ပါေစ ေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ပါတယ္။      ။

Credit: ျမ၀တီသတင္းစာ

Wednesday, November 23, 2016

Sexual Harassment on the Buses စသည့္ ႐ုပ္သံသတင္း

သေဘာၤသား "ပ်ဳိတုိင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခုိင္" မ်ားႏွင့္ အလိမ္အညာသံသရာဆိပ္ကမ္းကေန ကုန္ပစၥည္းထုတ္တဲ့ စနစ္သစ္မွာ ဘာျပသနာျဖစ္ေနလဲ

အစုအၿပံဳလိုက္ သရဲသေစၦပူးတာ ဘာေၾကာင့္လဲ
Sexual Harassment on the Busesတကၠစီစီးတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြ ဘာကိုသတိထားရမလဲ


Creditwww.mizzimaburmese.com

Tuesday, November 22, 2016

How to lose stubborn fat?

ဗိုက္ေခါက္အဆီ လက္ေတြ႔က်က် ခ်နည္း
(How to lose stubborn fat)


ဘယ္တစ္ေယာက္မ်ား ခ်ရသိပ္ခက္တဲ့ ဗိုက္က တာယာပတ္၊ ဗိုက္ေခါက္ကို မခ်ခ်င္သူ ႐ွိမလဲ။ဒါေပမယ့္လဲ ေနာက္ဆံုး က်န္ခဲ့တဲ့ ဗိုက္အဆီဟာ ခ်လို႔ကလဲမလြယ္၊ ႀကိဳးစား အဆီခ်လိုက္ရင္လဲ လူသာပိန္က်သြားတယ္၊ ဗိုက္လံုးေလး က်န္ခဲ့ရင္း ငပိန္ဗိုက္ပူ Skinny fat ျဖစ္သြားတတ္တာလဲ ခဏခဏပဲ မဟုတ္လား။

ဒီလိုခ်ရခက္တဲ့၊ ေခါင္းသိပ္မာတဲ့ ဗိုက္အဆီကို ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ခ်မလဲ ???

အိပ္ထမတင္ေတြ၊ သံပုရာရည္ေတြ၊ ခါးလွည့္တာေတြ စသျဖင့္ ဘယ္လိုပဲ Onlineေတြ၊ Page ေတြမွာ ေျပာၾကေျပာၾက ဒါေတြဟာလဲ အဆင္မေျပခဲ့တာ အမွန္။ သတင္းမမွန္၊ အသိမမွန္ရင္ ခ်ဖို႔မလြယ္ပဲ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ဖို႔သာမ်ားသည္။ ျဖစ္ေနတာမ်ားသည္။ ရန္သူဆိုရင္ေတာင္ ရန္သူ႔ အေၾကာင္းနားလည္ဖို႔ လိုေသးတယ္ မဟုတ္လား။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ေခါင္းမာတဲ့ အဆီဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ ေခါင္းမာသလဲ၊ ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႔ လုပ္ရင္ က်ႏိုင္သလဲ၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ စသျဖင့္ နားလည္ႏိုင္၊ လိုက္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြ ေဝမွ်လိုက္ပါတယ္။ လြယ္ကူရင္ လူႀကိဳက္တာမွန္ေပမယ့္လဲ လက္ေတြ႔က်ဖို႔သာ အဓိကမို႔ ထံုးစံအတိုင္း ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

ပထမအေနနဲ႔ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေျပာမယ့္ ဗိုက္ေခါက္အဆီဆိုတာ ဝတဲ့ သူေတြမွာ အမ်ားႀကီး႐ွိေနေသးတဲ့ အဆီ အတြက္ ေျပာေနတာမဟုတ္။ ပိန္သင့္သေလာက္ ပိန္ေနေပမယ့္ က်န္ေနရစ္တဲ့ ခ်ရခက္တဲ့ အဆီကို ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႔ ခ်ႏိုင္သလဲဆိုတာကို ေျပာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝေနေသးၿပီး လက္႐ွိ အဆီခ်ေနတဲ့ လူေတြအတြက္လဲ သိသင့္တဲ့၊အဖိုးတန္တဲ့ အခ်က္ေတြပါတာမို႔ ဆက္ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဗိုက္က အဆီခ်ဖို႔ႀကိဳးစားမယ္ ေျပာလို႔ ေနရာကြက္ၿပီး အဆီခ်ႏိုင္ပါတယ္လို႔ ဆိုလိုေနတာမဟုတ္ပါဘူး။  (အမွန္က ေနရာကြက္ အဆီခ်ရင္ က်ႏိုင္ေပမယ့္ လံုးဝမသိသာတဲ့ ပမာဏျဖစ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာပါ၊စကားကပ္ေျပာခ်င္သူမ်ားအတြက္ ႀကိဳေျပာထားတာ၊ အက်ယ္ေတာ့ ႐ွင္းမျပေတာ့ဘူးေနာ္) ေနရာကြက္ အဆီခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရင္ အက်ိဳးမရွိဘူး ဆိုခ်င္တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္လဲ ခါးေဘးက အဆီက်ခ်င္ရင္ ခါးလွည့္ပါ၊ အေလးတံုး ကိုင္ၿပီး ဘယ္ေစာင္းလိုက္၊ ညာေစာင္းလိုက္ လုပ္ပါ စသျဖင့္ ေျပာလာခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႔ရင္ ဆက္မဖတ္ပါနဲ႔။ အက်ိဳးမ႐ွိတဲ့ ဗဟုသုတဟာ အခ်ိန္ကုန္ေစရံုတင္မဟုတ္ အမွားႀကီးရင္ ႀကီးသေလာက္ ဒါဏ္ပါ ျဖစ္ေစတတ္တယ္ မဟုတ္လား။

ဟုတ္ၿပီ၊ ဒါဆို ဗိုက္ကအဆီကို ေနရာကြက္ခ်မယ္ေျပာသလဲ ?? တကယ္ေတာ့ ဗိုက္က အဆီဆိုတာ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာတာသာျဖစ္ၿပီး ခ်ရခက္တဲ့၊ က်မလြယ္တဲ့ အဆီဆိုရင္ ပိုမွန္ပါမယ္။ ေယာက်ၤားေလး ေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားအတြက္ ေခါင္းမာတဲ့ အဆီဟာ ဗိုက္ေဘးသား တစ္ဝိုက္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ မိန္းကေလးေတြအတြက္ေတာ့ တင္ပါး၊ ေပါင္၊ လက္ စသျဖင့္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဆိုလိုရင္းက လူေတာ္ေတာ္ပိန္ေနေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းက အဆီကို ခ်မ႐ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ လူေတြ အတြက္ ဒီေဆာင္းပါးက လမ္းၫႊန္ေပးမယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။

-Why stubborn fat is stubborn?-
ဘာလို႔ ခ်ရခက္တဲ့အဆီက တစ္ျခား အဆီေတြနဲ႔ မတူ ခ်ရသိပ္ခက္တာလဲ။

ဒီလိုခ်ရခက္တဲ့ အဆီကို ခ်ဖို႔ဆိုရင္ Dieting နဲ႔ Exercise ဗဟုသုတက အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနရာကြက္ အဆီခ်တာက မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ က်ရခက္တဲ့ အဆီကို ခ်တာကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ရံုတင္မက ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ လူေတြလဲ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေပမယ့္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဘာကို လုပ္ေနတာပါလဲဆိုတာေတာ့ သိဖို႔လိုတာေပါ့။

အရင္ဆံုးသိသင့္တာက ဒီခ်ရခက္တဲ့ အဆီဟာ သာမန္ အဆီနဲ႔ မတူပါဘူး။ ဥပမာ သာမန္အဆီ ဆိုတာမ်ိဳးကို တျခား အတြင္း အစိတ္အပိုင္းေတြ (ႏွလံုး  စသည္) မွာ ႐ွိၾကၿပီး ခ်ရခက္တဲ့ အဆီဆိုတာမ်ိဳးက အေရျပားနဲ႔ တြဲလ်က္အဆီျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဆီ ပံုစံခ်င္းလဲ မတူပါဘူး။ မတူလဲဆိုတာကို အၾကမ္းဖ်င္းနားလည္ဖို႔ အတို႐ွင္းျပပါမယ္။ အ႐ွည္ကေတာ့ သိဖို႔မလိုသလို အနည္းငယ္လဲ နား႐ႈပ္သြားႏိုင္တာမို႔ ခ်န္လိုက္ရပါေၾကာင္း။

-ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အဆီေလာင္ကြၽမ္းပံု-

အဆီခ်ဖို႔ လုပ္ေနသူအတြက္ အဆီဘာ့ေၾကာင့္ က်လဲဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။ အရင္ေဆာင္းပါးေတြမွာ ေျပာခဲ့သလို လႈပ္႐ွားတဲ့အခါမွာ ေသြးလည္ပတ္ဖို႔၊ ဓာတ္ျပဳဖို႔ ႏွလံုးက စြမ္းအင္လိုအပ္တယ္၊ ဒီစြမ္းအင္ကို အစာ၊ အဆီ၊ ႂကြက္သားေတြဆီက ယူတယ္ စသျဖင့္ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ပံုမွန္အဆီအတြက္ လံုေလာက္ေပမယ့္ အခုေျပာမယ့္ Stubborn fat အတြက္က မလံုေလာက္ပါဘူး။ ဒါ့ထက္ပိုၿပီး အေသးစိတ္သိဖို႔ အနည္းငယ္ လိုအပ္လာပါၿပီ။

အဆီဆိုတာ အိတ္ေလးေတြပံု႐ွိတဲ့ Fat cell ဆိုပါစို႔။ ဒီအဆီကို က်ဖို႔ဆိုရင္ အဆီဟာ Fat cell ကေန တစ္ျခား ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းမွာ႐ွိတဲ့ Cell ဆီသြားမယ္၊ ၿပီးရင္ အဲဒီမွာၿဖိဳခြဲယူသံုးမယ္၊ ဒီလိုနဲ႔ အဆီက်မယ္ေပါ့။

ဒီေနရာမွာ Fat cell ကေန တျခားတစ္ေနရာကို အဆီသြားဖို႔အတြက္ ေသြးလည္ပတ္မႈလိုပါတယ္။ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ Tissues တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကား အဆီအတြက္Transportation လိုတယ္ေပါ့။ ဒီ Transportation system ေကာင္းေလ၊ အဆီက်ဖို႔ ပိုလြယ္ေလလို႔ မွတ္ပါ။

အဲဒီ Transportation system ရဲ႕ ဇာတ္လိုက္ ေဟာ္မုန္း ၂ခုက Noradrenaline နဲ႔ Adrenaline ျဖစ္ၿပီး ဒီ ေဟာ္မုန္း ႏွစ္ခုဟာ Alpha နဲ႔ Beta လို႔ ေခၚတဲ့ အဆီသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး System ကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ Alpha နဲ႔ Beta အလုပ္ကပဲ အဆီကို Fat cells ကေန တျခားေနရာမွာ သံုးဖို႔ပါ။ Alpha က အဆီသယ္တာကို ေႏွးေစၿပီး Beta က အဆီသယ္တာကို ျမန္ေစတယ္။ အလြယ္အေနနဲ႔ Alpha မ်ားေစတဲ့ အရာေတြဟာ အဆီက်ဖို႔ မေကာင္းဘူး မွတ္ၿပီး Beta မ်ားေစတဲ့ အရာေတြဟာ ေကာင္းတယ္ စသျဖင့္ သိရင္လံုေလာက္ပါၿပီ။

ဒါဆို ခ်ရခက္တဲ့ အဆီဟာ Alpha မ်ားေနတယ္ သိၿပီဆိုပါစို႔။ Alpha မ်ားတာကို တစ္နည္း အလြယ္ေျပာရရင္ ကားလမ္းက်ပ္တယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ။ Fat cells ကို သယ္လာတဲ့ကားဟာ ေနရာေရြ႔လို႔မရ၊ လမ္းပိတ္ၿပီး အိမ္နားကေနကို မေက်ာ္ႏိုင္ေသး ဆိုတာမ်ိဳး။ ဒါဟာ ခ်ရခက္ျခင္းရဲ႕ ပထမ အေၾကာင္းျပခ်က္။

ေနာက္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ Stubborn fat ႐ွိတဲ့ ေနရာေတြဟာ အပူဓာတ္ရဖို႔ ခက္တာပါပဲ။ ပင္မေက်ာ႐ိုးနဲ႔ နီးေလ ကိုယ္တြင္း အပူဓာတ္ေကာင္းေလျဖစ္ၿပီး ခါးေဘးသား၊ တင္ပါး စသျဖင့္ဟာ ပင္မနဲ႔ အေဝးကြာဆံုးေနရာမွာ ႐ွိပါတယ္။ ေဝးေလ၊ အေႏြးဓာတ္ သိပ္မရေလ၊ Fat cells ေတြၾကား ေသြးလည္ပတ္မႈ မေကာင္းေလ၊ အဆီက်သြားဖို႔ ခက္ေလ၊ ဒီလိုက်ေတာ့လဲ ႐ွင္း႐ွင္းေလး မဟုတ္လား။

ဒါ့ေၾကာင့္လဲ အပူခန္းေတြ၊ ေခြ်းထုတ္ခန္းေတြ (Sauna) စသျဖင့္သြားၿပီး အဆီခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားတာေတြ ႐ွိလာတာပါပဲ။ အထိေရာက္ဆံုးနည္း မဟုတ္ေပမယ့္ မွားတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ အနည္းဆံုး မသြားႏိုင္လဲ ေရပူ ေရေႏြးနဲ႔ ခ်ိဳးေပါ့ဗ်ား။

ဒါဆို ျပန္ခ်ဳပ္ရင္ Alpha မ်ားတဲ့ ေနရာပတ္လည္ဟာ ေသြးလည္ပတ္မႈ မေကာင္းလို႔ အဆီက်ဖို႔ ခက္တယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ Alpha မ်ားေစမယ့္ လုပ္ရပ္ေတြကို ေ႐ွာင္ရမယ္ေပါ့။ ဒီေလာက္ ကုိ္ယ့္ရန္သူကို နားလည္ရင္ ဘယ္လို ရန္သူကို တိုက္ႏိုင္လဲဆိုတာ စလိုက္ၾကရေအာင္။

- ခ်ရခက္တဲ့ အဆီကို ခ်ဖို႔ နည္းလမ္းမ်ား-

၁။ Diet မလုပ္ပါနဲ႔။
၂။ Diet လွည့္ကြက္သံုးပါ။
၃။ အခ်ိန္ကိုက္ အက်ိဳး႐ွိေအာင္ လုပ္ပါ။

၁။ Diet မလုပ္ပါနဲ႔

ဟိုက္၊ ဘာတုန္းဟ လို႔ အေတြးမေစာပါနဲ႔။ Diet ဆိုတာ ဘာ Diet ကိုဆိုလိုလဲ အရင္ၾကည့္ၾကစို႔။

Diet - ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဖို့္ အစာစြမ္းအင္ ေလွ်ာ့စားျခင္း။

တစ္နည္းေျပာရရင္ သံုးတဲ့ စြမ္းအင္ အထြက္ထပ္ ဝင္တဲ့ အစာစြမ္းအင္ကို ေလွ်ာ့စားျခင္းေပါ့။ စြမ္းအင္မလံုေလာက္ေလ၊ အဆီက်ေလ သေဘာကို ယူတယ္ပဲ ေျပာရမွာပဲ။ ဒီလိုလုပ္လို႔ အဆီမက်ဘူးလား ေမးရင္ က်တယ္၊ဒါေပမယ့္ ခ်ရခက္တဲ့ ဗိုက္ေခါက္ကို မက်ေစဘူး လို႔ေျဖရပါမယ္။ မွန္မမွန္ သိခ်င္ရင္ Diet လုပ္ၿပီး အစာေလွ်ာ့စားတဲ့ လူေတြကို ၾကည့္၊ ဗိုက္ခ်ပ္ရပ္ေနတာမ်ား ေတြ႔ပါလားလို႔။

Diet အေၾကာင္းေျပာရင္၊ ဘက္ေပါင္းစံုက စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ ေျပာမကုန္၊ ေရးမကုန္ပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Online မွာ Fancy share တဲ့ Page ေတြမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ေတြ႔ႏိုင္မွာ မဟုတ္သလို၊ Trainer အခ်ိဳ႕ေတာင္ သိမိမယ္ မထင္ပါဘူး။ ဒီေလာက္မ်ားျပားေပမယ့္လဲ အခုေျပာမယ့္ တစ္ခ်က္က အေရးပါတာေၾကာင့္ ဒါေလးသိရင္ပဲ အေတာ္ခရီးေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

- ဘာ့ေၾကာင့္ Diet မလုပ္ရသလဲ-

အစာေလွ်ာ့ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္မယ္။ ဒီလိုလူေတြဆီက အမ်ားဆံုးၾကားရမွာကေတာ့

" အစပိုင္း အဆင္ေျပေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း မူးသလိုလို"
"အစပိုင္း အေလးခ်ိန္က်ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း သိပ္မထူးေတာ့ဘူး "
"ညပိုင္း အစာမစားေတာ့ အိပ္မေပ်ာ္ဘူး " စသည္ စသည္။

ဒါအားလံုးရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ သိပၸံနည္းက် အေျဖဆိုတာ ႐ွိပါတယ္။ မေမ့ပါနဲ႔၊ Fitness ဆိုတာ ျမန္မာျပည္မွာ အခုမွ စလိုက္စားတယ္ဆိုေပမယ့္ ကမာၻတစ္ဝန္းမွာ ပိုက္ဆံေပါင္းမ်ားစြာသံုးၿပီး သုေတသန ျပဳထားၿပီး၊ ျပဳေနဆဲဆိုတာကိုပါပဲ။

အစာေလွ်ာ့ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တဲ့အခါမွာ အလြယ္ေျပာရရင္ ခႏၶာကိုယ္က ငတ္တဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္သြားတယ္ ဆိုပါစို႔။ တစ္ရက္ ငတ္မလား၊ တစ္ပတ္ငတ္မလား၊ ငတ္ရင္ အဆီကေနယူၿပီး အဆီက်ေစမယ္။ ျပသနာမ႐ွိ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ပတ္ကေန ႏွစ္ပတ္ျဖစ္လာရင္ ျပသနာစ႐ွိလာပါၿပီ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ??

ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္ပံု၊ အလုပ္လုပ္ပံုဟာ အျပင္ေလာကမွာ တီထြင္ထားတဲ့ ဘယ္စက္ထက္မဆို အဆင့္ျမင့္ပါတယ္။ ငတ္လာတာ ၾကာလာတဲ့အခါမွာ အစာေျခတဲ့ System ကို အမိန္႔စာ ေရာက္လာတယ္ ဆိုပါစို႔။

"တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ေထာက္ပံ့ေငြမေလာက္ဘူး။ နဂို ၂ေထာင္ဖိုး ေပးတာကေန၊ အခု ၁ေထာင္ဖိုးပဲ ေပးေတာ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အရင္လို ၂ေထာင္ဖိုးမလုပ္နဲ႔၊ ၁ေထာင္ဖိုးပဲ လုပ္ေတာ့"

ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ဘာျဖစ္လာလဲဆိုရင္ အရင္အစမွာ ၁ေထာင္ ေလွ်ာ့လိုက္ေပမယ့္ အဆီမွ ေခ်းငွါးလုပ္ေသးတယ္၊ ဒါေပမယ့္၂ပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ေခ်းငွါးလို႔ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး၊ ႐ွိတာနဲ႔ပဲ ေနေတာ့မယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္လာတာပါပဲ။ ဒါနဲ႔ပဲ အေလးခ်ိန္ မက်ပဲ တန္႔သြားေတာ့တာပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက အစာေလွ်ာ့စားေလ ဟိုးအေပၚက ေျပာခဲ့တဲ့ Alpha ေတြ မ်ားလာတတ္ေလေၾကာင့္လဲ ၾကာရင္ ခ်ရခက္လာတတ္တယ္ ဆိုရမွာပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခ်က္က Diet လုပ္စဥ္ လံုေလာက္ေအာင္ မစားရေတာ့ အျမဲဗိုက္ဆာတတ္တာပါပဲ။ သင္ ဘယ္ေလာက္ အငတ္ခံႏိုင္မလဲ။ တစ္လ၊ ႏွစ္လ ?? Bodybuilding ဒါမွမဟုတ္ က်န္းမာေအာင္ ေနထိုင္တယ္ဆိုတာ တစ္ဘဝလံုးသြားသင့္တဲ့ အရာမ်ိဳးပါ။ က်န္းမာခ်င္သူက တစ္လထဲ ေကာင္းေကာင္းေနၿပီး ေနာင္ ႏွစ္ ၂၀ပ်က္စီးေနလို႔ မရပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရ႐ွည္ ျဖစ္ႏိုင္မယ့္ လမ္းမဟုတ္ရင္ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ အငတ္ခံ တစ္လ၊ ႏွစ္လ အဆီခ်တဲ့သူဟာ ျပန္စားျဖစ္မွာပါပဲ။ ေျမႀကီးလက္ခတ္ရင္သာလြဲမယ္၊ ျပန္စားျဖစ္ရင္ ဟိုးအရင္ စားခဲ့တာထက္ေတာင္ မ်ားတတ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ က်ခဲ့တဲ့ အဆီနည္းနည္းေနရာမွာ အမ်ားႀကီးျပန္ဝလာ၊ ကုိယ့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဗိုက္ေခါက္က်ေရးဟာလဲ အိပ္မက္ေလးပါပဲ ျဖစ္သြားေတာ့တာပဲဟုတ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစာေလွ်ာ့ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း ေရ႐ွည္လုပ္တဲ့ အက်င့္ကို ေ႐ွာင္ပါ။

၂။ Diet လွည့္ကြက္သံုးပါ။

Dieting မေအာင္ျမင္ရတာ အဓိကက ခႏၶာကိုယ္က ရိပ္မိသြားလို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။ အဆီက မက်တာမဟုတ္။ အစပိုင္း မရိပ္မိခင္မွာ က်တယ္၊ ခက္တာက ခႏၶာကိုယ္ ရိပ္မိသြားၿပီး ခ်ိန္ညႇိလိုက္တဲ့အခါမွာ တန္႔႔သြားတာဟုတ္။

ဒါဆို အေကာင္းဆံုးနည္းက ခႏၶာကိုယ္ဆိုတဲ့ ငနဲသား မရိပ္မိေအာင္ လုပ္ဖို႔ပါပဲ။ ဒီမွာပဲ ၂နည္းထြက္လာတယ္ ဆိုပါစို႔။

-အစာေလွ်ာ့၊ လႈပ္႐ွားေလ့က်င့္တာေလွ်ာ့-

Diet လုပ္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း အေပ်ာ့စားလုပ္တဲ့သေဘာ။ အေပ်ာ့စားဆိုတာ မိနစ္ ၂၀ေလာက္ ေျပးတာ၊ ႀကိဳးခုန္တာ၊ၾကက္ေတာင္႐ိုက္၊ တအားဝသူဆို လမ္းေလွ်ာက္တာ၊ Page ထဲက အဆီခ် video အတိုင္း လုပ္တာ စသျဖင့္ ကိုဆိုလိုပါတယ္။ အိမ္မွာဆိုလဲ ၁၅မိနစ္ေလာက္ Cardio/Bodyweight လုပ္တယ္ေပါ့။

ဒီလိုလုပ္ၿပီး အစာေလွ်ာ့စားတာက Dieting နဲ႔ တူတူပါပဲ။ ေရတိုမွာ စြမ္းအင္မေလာက္လို႔ အဆီကခ်မယ္။ ဒါပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေရတိုပဲလုပ္ပါ။ ေလွ်ာ့စား၊ ေလွ်ာ့လုပ္လို႔ အတိုမွတ္ထားပါ။

-အစာမ်ားစား၊ ေလ့က်င့္ခန္းပိုလုပ္-

အစာမ်ားစားတယ္ဆိုတာ က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီတဲ့၊ ဝေစမယ့္ အစာေတြ စြပ္စားလို႔ မေျပာပါဘူး။ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီတဲ့၊ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ေကာင္းတဲ့ အစာေတြလို႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ လံုေလာက္ေအာင္ မ်ားမ်ားစားပါလို႔ ဆိုလိုၿပီး ပိုလွ်ံအဆီထြက္ေအာင္ စားပါလို႔ မေျပာပါ။ (ေကာင္းမြန္ေသာ အစားအစာ link ကို comment မွာၾကည့္ၿပီး မွီးႏိုင္ပါတယ္)

ေလ့က်င့္ခန္းေတြက အေလးမတာ၊ Bodyweight ဒိုက္ထိုး၊ အိပ္ထမတင္၊ အေလးကိုင္ ထိုင္ထ၊ အေလးမပါ ထိုင္ထ၊ ဒါမွမဟုတ္ အေပၚမွာေျပာတဲ့ ေလွ်ာ့လုပ္ပါဆိုတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကိုပဲ ပိုၾကာၾကာ၊ ပိုျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္ပါ။

ဒီလို ပိုစား၊ပိုလုပ္ရင္ ဘာျဖစ္သလဲဆိုေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္း ေၾကာင့္ ႂကြက္သားအသစ္တည္ေဆာက္တဲ့အခါ စြမ္းအင္လံုေလာက္ေအာင္ရမယ္။ ခႏၶာကိုယ္လဲ စိတ္ခ်မ္းသာၿပီး ေလွ်ာ့စား၊ ေလွ်ာ့လုပ္တုန္းက စိတ္ညစ္ခဲ့သမွ်ေတြကို ေမ့ေပ်ာက္သြားမယ္။ တစ္ခ်က္ခုန္ ႏွစ္ခ်က္ပ်က္မို႔ Dieting လွည့္ကြက္လို႔ ေခၚတာပါပဲ။ လုပ္တဲ့လူ ကိုယ္တိုင္လဲ ေကာင္းေကာင္းျပန္စားရတာမို႔ စိတ္ခ်မ္းသာမွာပဲဟုတ္။

ဒီ ေလွ်ာ့စား ေလွ်ာ့လုပ္ နဲ႔ ပိုစား ပိုလုပ္နည္းကို ႏွစ္ရက္ျခား တစ္ခါ ေျပာင္းႏိုင္သလို၊ တစ္ပတ္ျခားတစ္ခါလဲ ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။ အလြယ္ေျပာရရင္ ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ရက္၊ Gym မသြားႏိုင္တဲ့ရက္ ေလွ်ာ့စား၊ လုပ္တာမ်ားတဲ့ရက္ ပိုစားေပါ့။

ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္တဲ့ရက္ မမ်ားေစနဲ႔၊ ပိုစား ရက္မွာ လံုေလာက္ေအာင္ထက္ အမ်ားႀကီး ပိုမစားနဲ႔။ ဒါသိရင္ သင့္ဗိုက္ၾကာၾကာ မခံပါဘူး။

၃။ အခ်ိန္ကိုက္ အက်ိဳး႐ွိေအာင္လုပ္ပါ။

ဗိုက္ေခါက္ကို အႏိုင္ယူတဲ့အခါ ပိုလြယ္ေအာင္ အခ်ိန္ကို အသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္။

အရင္ဆံုး ပိုစား၊ ပိုလုပ္ရက္မွာ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ၿပီးၿပီဆိုပါစို႔။ ေနာက္တစ္ရက္မွာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ မ႐ွိရင္ ေလွ်ာ့စား ေလွ်ာ့လုပ္ ေနမယ္ေပါ့။

ဒီအခ်ိန္မွာ မေန႔က လုပ္ထားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း အ႐ွိန္ေၾကာင့္ အဆီေတြေလာင္ကြၽမ္းေနအုန္းမွာပဲ။ ဒါကို အက်ိဳး႐ွိေအာင္ သံုးဖို႔ဆိုရင္ ေလွ်ာ့စားတဲ့ရက္မွာ အစာ စြမ္းအင္ေလ်ာ့ေစဖို႔ ႀကိဳးစားႏိုင္သလို အစာေျခဖ်က္အား ျမန္ဖို႔လဲ ႀကိဳးစားႏိုင္ပါတယ္။

အစာစြမ္းအင္ေလွ်ာ့ဖို႔က ေန႔စဥ္စားေနက်ထဲက စြမ္းအင္မ်ားၿပီး အဆီပိုေစမယ့္ ထမင္းကိုေလွ်ာ့၊ ထမင္းအစား အရြက္၊ အသားပိုစားလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အစာေျခဖ်က္အားေကာင္းေစခ်င္ရင္ေတာ့ Green tea၊ လက္ဖက္ေျခာက္ရည္၊ သံပုရာရည္ စသည္တို႔ ေသာက္ၿပီး ပိုမို အစာေျချမန္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖ်င္း အကုန္ျခံဳေျပာရရင္

- ေနရာကြက္ အဆီခ်လို႔မရပါဘူး။
- လူပိန္ေပမယ့္ ခ်ရခက္တဲ့ အဆီဟာ သာမန္ အဆီေတြနဲ႔ မတူပါဘူး။
- ေခြ်းထုတ္ခန္း၊ ေရပူေရေႏြးနဲ႔ ခ်ိဳးတာဟာ အဆီက်ဖို႔ အနည္းငယ္ (ေထာက္ပံ့တယ္ဆိုပိုမွန္) ျဖစ္ေစပါတယ္။
- Dieting ေရ႐ွည္ မလုပ္ပါနဲ႔။
- ေလွ်ာ့စား ေလွ်ာ့လုပ္၊ ပိုစားပိုလုပ္ နည္းကိုသံုးပါ။
- ေလွ်ာ့စား ေလွ်ာ့လုပ္၊ ပိုစားပိုလုပ္တဲ့အခါ ရက္အေပၚ မူတည္ၿပီး အစာကို အသံုးခ်ပါ။
- အဝလြန္သူမ်ားလဲ ခ်ရခက္တဲ့ အဆီမဟုတ္ေသးေပမယ့္ ခ်ရလြယ္တဲ့ အဆီကို ခ်ဖို႔ႀကိဳးစားခ်င္ရင္ ဒီနည္းအတိုင္း လိုက္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါပါပဲ။ ေခါင္းမာတဲ့ အ႐ွံုးေပးခက္တဲ့ ရန္သူကို ရင္ဆိုင္ရာမွာ စနစ္တက် နည္းေတြ လုိပါတယ္။ လက္ေတြ႔မက် ဟုိေယာင္ ဒီေယာင္ စမ္းရင္း လုပ္ေနတာထက္စာရင္ လက္ေတြ႕က်က်လုပ္မွသာ ရလဒ္ကို ရ႐ွိႏိုင္မွာဟုတ္။

ဒီနည္းေလးေတြကို လုပ္ေနက်နည္းေလးေတြမွာ ေပါင္းထည့္ၿပီး လုပ္ရင္း ဗိုက္ခ်ပ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Credit: Golden Dream