Wednesday, November 30, 2016

အုန္​းႏို ့​ေခါက္​ဆြဲ ~ မုန္​႔ဟင္​းခါး ~ ၀က္​သားတုတ္​ထိုး ~ ၾကက္ရခိုင္ခ်က္

အုန္​းႏို ့​ေခါက္​ဆြဲေလး အရင္ခ်က္စားၾကမယ္


၀က္​သားတုတ္​ထိုး လုပ္စားဖို႔


မုန္​႔ဟင္​းခါးေလးခ်က္


ပူပူ စပ္စပ္ ၾကက္ရခိုင္ခ်က္


Friday, November 25, 2016

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ေသြးတိုးျခင္း


ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဘဝေသြးတိုးေရာဂါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သားဦးမိခင္ ၁ဝဝ မွာ ၁ဝ ဦးမွ ၁၅ ဦးျဖစ္တတ္သလို သား ေႏွာင္း မိခင္ ၁ဝဝ မွာ ႏွစ္ဦးမွ ငါးဦးထိျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသြးတုိးေရာဂါနဲ႔တျခားပံုမွန္လူသားတစ္ဦးမွာျဖစ္တဲ့ ေသြးတိုးေရာဂါတုိ႔ဟာ ကုသပံုမတူညီပါ။ ပံုမွန္ လူ သားတစ္ဦးမွာအေပၚေသြး ၁၄ဝ၊ ေအာက္ေသြး ၉ဝ မီလီမီတာ ျပဒါးနဲ႔အထက္ မည္သည့္အေျခအေနကိုမဆို ေသြး တိုးျခင္း လုိ႔ေခၚပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမွာေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသြးေပါင္တုိင္းလုိက္တိုင္း ၁၄ဝ/၉ဝ မီလီမီတာ ျပဒါးထက္ေက်ာ္တဲ့ မည္သည့္ အေျခအေနမွာမဆို ေသြးတိုးသတ္မွတ္ရင္ ယင္းေသြးတိုးမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသြးတိုးေရာဂါလုိ႔ဆိုလိုပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဘဝမွာ အမ်ဳိးသမီး ေဟာ္မုန္းမ်ားလာသလို ဆီးထဲမွာအနည္ပါလာတယ္၊ တစ္ကိုယ္လံုး ေဖာ ေရာင္ တာ ေတြ ကေန ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္လာပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နဲ႔ ေသြးတိုးေရာဂါကို ဆရာဝန္နဲ႔ျပသၿပီးကိုယ္ဝန္အပ္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ တစ္ ေလွ်ာက္လံုးမွာေသြးတိုးရွိၿပီဆိုရင္လႏုစဥ္ေရာ၊ ကိုယ္ဝန္ဒုတိယကာလ၊ ကိုယ္ဝန္ေနာက္ဆံုးကာလမွာ ကိုယ္ ဝန္ ေဆာင္ ဗိုက္အပ္ဖုိ႔လိုပါတယ္။

(၁)     ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသြးတိုးကာလမွာ ဦးေႏွာက္ေရာက္ႏိုင္တယ္။ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ႏိုင္တယ္။ အသက္ ဆံုး ႐ံႈးႏုိင္တယ္။ ေလျဖတ္ၿပီးတစ္သက္လံုးမစြမ္းမသန္ျဖစ္ေစပါတယ္။

(၂)     ေသြးတိုးသိပ္မ်ားလြန္းတဲ့အတြက္ အဆုတ္မွာေရမ်ားလာမယ္။ အဆုတ္ေရမြန္းေရာဂါေပါ့။ေသြးတုိးေၾကာင့္ ႏွလံုး ႐ုတ္ တရက္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့တဲ့ အတြက္ ေဆးပညာအရ ေသြးတိုးေၾကာင့္ အဆုတ္မွာေရမ်ားလာရျခင္းပါပဲ။ အသက္ အႏၲ ရာယ္ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္တယ္။

(၃)     ကေလးေတြမွာ ''အာဒီအက္ အသက္႐ွဴေႏွာင့္ယွက္''မႈေၾကာင့္ အသက္႐ွဴက်ပ္၊ အသက္႐ွဴ ရခက္ တဲ့ အ ထိျဖစ္ ႏုိင္ တယ္။ လူႀကီးအသက္႐ွဴရခက္တဲ့ေရာဂါမ်ဳိးေပါ့။(၄)       အသည္းအလုပ္မလုပ္ႏုိင္ျခင္း   အသည္း အလုပ္မလုပ္ျခင္း (Liver Failure) ျဖစ္ကာအားနည္းျခင္းသည္ အသည္းအလုပ္မလုပ္ျခင္း (Liver Failure)ကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

(၅)     ေက်ာက္ကပ္ေတြဟာ ေက်ာက္ကပ္ေသြးလည္ပတ္စီးဆင္းတာ ခ်ဳိ႕ယြင္းတာတုိ႔ ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္ မလုပ္ တာ တုိ႔ျဖစ္ႏိုင္ တယ္။ ေက်ာက္ကပ္အလုပ္မလုပ္ရင္   ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း (Renal Failure) ျဖစ္ကာ အသက္အႏၲရာယ္ ထိ ခိုက္ႏုိင္တယ္။

(၆)     ျပင္းထန္တဲ့ေသြးတိုးဟာ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြအားလံုးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့စနစ္ေတြအားလံုးကို ပ်က္ယြင္းသြားေစတယ္။ေသြးမွာပါတဲ့ ဝတၴဳပစၥည္းေတြ၊ ေသြးခဲေစတတ္တဲ့ ဓာတ္ပစၥည္းေတြ၊ ေသြးမွာပါတဲ့ အေျခခံ ေသြးနီ ဥ၊ ေသြးျဖဴဥ၊ ေသြးဥမႊား အစရွိတာေတြေယာက္ယက္ခတ္ၿပီး ကေယာက္ကယက္ျဖစ္ကာေသြးမခဲတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ လာ တယ္။ တစ္ ကိုယ္လံုးအေရျပားေအာက္မွာ ေသြးျဖဴဥေတြဥမယ္။

ေသြးေၾကာငယ္ေလးေတြကေန ေသြးေတြစိမ့္ထြက္မယ္။ ႏွာေခါင္းေသြးယိုမယ္။ သြားဖံုးေသြးထြက္မယ္။ အစာအိမ္တုိ႔ အူ လမ္းေၾကာင္းတုိ႔ကေနေသြးထြက္မယ္။ အတိုေကာက္ (DIC) ေသြးမခဲေရာဂါေခၚတယ္။ တစ္ကိုယ္လံုးက ေသြးခဲ တဲ့စ နစ္ ေတြပ်က္စီးၿပီး ေသြးယိုစိမ့္တဲ့ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

(၇)     ေသြးတိုးေရာဂါအရွိန္တက္လာလုိ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမွာ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးတယ္။
အသည္းခ်ဳိ႕ယြင္းတယ္။ အသည္းမွာမလိုလားအပ္တဲ့ အင္ဇိုင္း ဓာတုပစၥည္းေတြအမ်ားႀကီးတက္လာၿပီး ျဖစ္လာတယ္။ ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးရြားလာတဲ့အႏၲရာယ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကိုလွဲအိပ္ခိုင္းၿပီး ေသြးေပါင္တုိင္းတာမ်ဳိးလုပ္မရဘူး။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကို လွဲအိပ္ခိုင္းလိုက္တဲ့အခါ ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္ရဲ႕ ကေလးရွိေနတဲ့ သားအိမ္ႀကီးက ေသြးျပန္ေၾကာႀကီးကိုသြားဖိမိတယ္။ ႏွလံုးကိုျပန္ဝင္ တဲ့ေသြး နည္း သြား တဲ့ အခါ  ေသြးတိုးက်ေနတတ္လုိ႔အေျခအေနမွန္မသိရဘူးျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးအေနနဲ႔ ေစာေစာစီးစီးကိုယ္ဝန္အပ္ရမယ္။ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္နာျဖစ္ဖုိ႔အလား အလာရွိ တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရွိၾကပါတယ္။

(၁)     နဂိုကတည္းက ဗီဇအရ မိဘမ်ဳိး႐ိုး ေသြးတိုးေရာဂါရွိတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြ၊

(၂)  အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေသြး တိုးေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားတယ္။ တျခား ကိုယ္ တြင္း အက်ိတ္ ဂလင္း ခ်ဳိ႕ယြင္းတာေၾကာင့္ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္တဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြ၊

(၃)       အရင္ကုိယ္ဝန္မွာတုန္းက  သြးတိုး ရွိ တယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္ခဲ့တယ္။ ဒုတိယကိုယ္ဝန္မွာ ပိုတက္လာဖုိ႔မ်ားပါတယ္။

(၄)     သားဦးကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြ၊

(၅)     ကေလးငါးေယာက္နဲ႔အထက္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနခ်ိန္မွာ  ေသြးတိုးကတက္လာႏုိင္တဲ့အတြက္ အႏၲရာယ္မ်ား တဲ့အုပ္စု အ ေနနဲ႔ ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္သင့္ပါတယ္။မိခင္ေလာင္းဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ သားဦးကိုယ္ဝန္ရွိရင္ ပိုၿပီးသတိထားရပါမယ္။ အသက္ အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ မိခင္စာရင္းထဲမွာပါလုိ႔ ယင္းလူနာေတြ ႐ိုး႐ိုးေဆး႐ံုမွာမတက္သင့္ပါဘူး။ သားဖြားမီး ယပ္ အထူးကုရွိ တဲ့ ေဆး႐ံုမွာ ျပသဖုိ႔လိုမယ္။ ခြဲစိတ္ေမြးဖြားဖုိ႔လိုတယ္။

ေဆး႐ံုေရာက္ၿပီဆိုရင္ စားရမယ့္အစာ၊ ေသာက္ရမယ့္ေဆးတုိ႔ကို စနစ္တက်မွန္မွန္ကန္ကန္ၫႊန္ၾကားေပးႏုိင္သလို အထဲ က ကေလးနဲ႔အခ်င္းကို ဘယ္လိုအေႏွာင့္အယွက္ျပဳသလဲဆိုတာ တစ္ပတ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ စစ္ေဆး တဲ့ နည္း ေတြ နဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္စစ္ေဆးရမယ္။ ေသြးဖိအားထိန္းေဆးေပးရမယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဘဝအသက္သမွ်အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဆး႐ံုေရာက္ၿပီဆိုရင္ စားရမယ့္အစားအစာ၊ ေသာက္ ရမယ့္ ေဆး ေတြ စနစ္တက်မွန္မွန္ကန္ကန္ၫႊန္ၾကားေပးႏုိင္သလို အထဲက ကေလးကို လႏုစဥ္ကစၿပီး ေမြးတဲ့အထိ ေသြးတို႔က က ေလး ရဲ႕အခ်င္းကိုဘယ္လိုသြားေႏွာင့္ယွက္ေနသလဲသိရေအာင္ တစ္ပတ္တစ္ခါ၊ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ စစ္ေဆးတဲ့နည္းေတြနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္။ အာထရာေဆာင္း(တီဗီြ-ဓာတ္မွန္)႐ိုက္တာ၊ ဆီးစစ္၊ ေသြးစစ္တာေတြ လုပ္႐ိုး လုပ္ စဥ္အတိုင္းကုသမယ္ဆုိရင္ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္ေရာဂါတုိ႔၊ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္နာတုိ႔ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ အခ်င္းေရွ႕ေရာက္တာ၊ အခ်င္းႀကိဳး ကေလးလည္ပင္းပတ္တာတုိ႔ ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္တဲ့အခါအထူးကုဆရာဝန္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ ႀကီး ေတြဆီ အေရာက္ကုသ ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ရွိလာရင္ တတ္ကြၽမ္းနားလည္တဲ့ ဆရာမ၊ ဆရာဝန္  သို႔မဟုတ္  ေဒသႏၲရဆီေစာေစာစီးစီးသြား ျပၿပီးျပ သရ မွာျဖစ္တယ္။ ဆရာဝန္ၫႊန္တဲ့ ပါရဂူၫႊန္တဲ့ေဆးဝါးေတြ ေသာက္သံုးရပါတယ္။

''ေယာက္်ားေဖာင္စီး မိန္းမမီးေန''ဆိုသလို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ သခ်ဳႋင္းမ်က္ေစာင္းထိုးတဲ့ကာလေတြမွာ အာဟာ ရခ်ဳိ႕ တဲ့ျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ  မီးဖြားျခင္း၊  အခ်င္းမက်ျခင္းေတြဟာ မိခင္အသက္စိုးရိမ္ရသလို၊ က ေလး ေပါင္မျပည့္၊ လမေစ့ေမြးျခင္း၊ ကေလးအေသမ်ားျခင္း၊ ကေလးေလ်ာေမြးျခင္းမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေသြးတိုးရာဇဝင္ရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ပါက သတိထားဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဆရာဝန္က တစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေခၚဆိုတဲ့အႀကိမ္တုိင္းသြားေရာက္ျပသသင့္ပါတယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္ လူနာေတြအေနနဲ႔ ေဆး ႐ံုေဆး ခန္း၊ ဆရာဝန္တုိ႔နဲ႔ အလွမ္းေဝးေဝးေနဖို႔မသင့္ဘဲ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တက္ၿပီး ခံစားရပါက၊ တစ္ကိုယ္ လံုးေဖာ ေရာင္ ပါက၊ ေခါင္းမူးေခါင္းထိုးပါက၊ ဆီးနည္းသြားပါက မိသားစုဆရာဝန္နဲ႔ ျပသဖုိ႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသြးတိုးကုသေဆးဟာ လူ႔အသက္နဲ႔ဆက္ႏႊယ္လုိ႔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကုသတဲ့ေသြးတိုးက်ေဆးနဲ႔ အနည္း ငယ္ ကြဲလြဲႏုိင္ပါတယ္။ ပံုမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျခင္း၊ ပံုမွန္ေဆးေသာက္ျခင္းအျပင္ ငန္တဲ့အစားအစာ၊ ငါးပိ၊ငါးေျခာက္၊ ငံျပာ ရည္၊ အခ်ဳိမႈန္႔၊ ၾကက္သားမႈန္႔တုိ႔လံုးဝေရွာင္ရွားဖုိ႔လိုအပ္လွပါတယ္။

တခ်ဳိ႕က အငန္မစားဘူးဆိုၿပီး အရပ္ထဲအခ်ဳိမႈန္႔မ်ားတဲ့ မုန္႔ဟင္းခါးဝယ္စားေန သူေတြဟာ ေသြးတိုးေရာဂါနဲ႔ မကိုက္ပါ ဘူး။ ေရွာင္ၾကဥ္ၾက ရပါမယ္။ ကိုယ္ဝန္ရွိစဥ္ေသြးတိုးတဲ့အခါ နဂိုကေဆးတစ္မ်ဳိး ေသြးထိန္းေဆး တခ်ဳိ႕ေသာက္ေန ရာကေန ႏွစ္မ်ဳိး၊ သံုးမ်ဳိးထိ ေသာက္ၾကရပါတယ္။ ေမြးရာပါေသြးတိုးေရာဂါဆိုရင္ ေဆးပမာဏပိုၿပီးေသာက္ၾကရပါတယ္။ ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္ ကာလ ေသြးတိုးေရာဂါကိုေရွာင္ရွားႏုိင္ျခင္းျဖင့္ အသက္အႏၲရာယ္ကင္းတဲ့ မီးဖြားျခင္းကို ရယူႏိုင္ၾက ပါေစ ေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ပါတယ္။      ။

Credit: ျမ၀တီသတင္းစာ

Wednesday, November 23, 2016

Sexual Harassment on the Buses စသည့္ ႐ုပ္သံသတင္း

သေဘာၤသား "ပ်ဳိတုိင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခုိင္" မ်ားႏွင့္ အလိမ္အညာသံသရာဆိပ္ကမ္းကေန ကုန္ပစၥည္းထုတ္တဲ့ စနစ္သစ္မွာ ဘာျပသနာျဖစ္ေနလဲ

အစုအၿပံဳလိုက္ သရဲသေစၦပူးတာ ဘာေၾကာင့္လဲ
Sexual Harassment on the Busesတကၠစီစီးတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြ ဘာကိုသတိထားရမလဲ


Creditwww.mizzimaburmese.com

Tuesday, November 22, 2016

How to lose stubborn fat?

ဗိုက္ေခါက္အဆီ လက္ေတြ႔က်က် ခ်နည္း
(How to lose stubborn fat)


ဘယ္တစ္ေယာက္မ်ား ခ်ရသိပ္ခက္တဲ့ ဗိုက္က တာယာပတ္၊ ဗိုက္ေခါက္ကို မခ်ခ်င္သူ ႐ွိမလဲ။ဒါေပမယ့္လဲ ေနာက္ဆံုး က်န္ခဲ့တဲ့ ဗိုက္အဆီဟာ ခ်လို႔ကလဲမလြယ္၊ ႀကိဳးစား အဆီခ်လိုက္ရင္လဲ လူသာပိန္က်သြားတယ္၊ ဗိုက္လံုးေလး က်န္ခဲ့ရင္း ငပိန္ဗိုက္ပူ Skinny fat ျဖစ္သြားတတ္တာလဲ ခဏခဏပဲ မဟုတ္လား။

ဒီလိုခ်ရခက္တဲ့၊ ေခါင္းသိပ္မာတဲ့ ဗိုက္အဆီကို ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ခ်မလဲ ???

အိပ္ထမတင္ေတြ၊ သံပုရာရည္ေတြ၊ ခါးလွည့္တာေတြ စသျဖင့္ ဘယ္လိုပဲ Onlineေတြ၊ Page ေတြမွာ ေျပာၾကေျပာၾက ဒါေတြဟာလဲ အဆင္မေျပခဲ့တာ အမွန္။ သတင္းမမွန္၊ အသိမမွန္ရင္ ခ်ဖို႔မလြယ္ပဲ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ဖို႔သာမ်ားသည္။ ျဖစ္ေနတာမ်ားသည္။ ရန္သူဆိုရင္ေတာင္ ရန္သူ႔ အေၾကာင္းနားလည္ဖို႔ လိုေသးတယ္ မဟုတ္လား။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ေခါင္းမာတဲ့ အဆီဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ ေခါင္းမာသလဲ၊ ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႔ လုပ္ရင္ က်ႏိုင္သလဲ၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ စသျဖင့္ နားလည္ႏိုင္၊ လိုက္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြ ေဝမွ်လိုက္ပါတယ္။ လြယ္ကူရင္ လူႀကိဳက္တာမွန္ေပမယ့္လဲ လက္ေတြ႔က်ဖို႔သာ အဓိကမို႔ ထံုးစံအတိုင္း ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

ပထမအေနနဲ႔ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေျပာမယ့္ ဗိုက္ေခါက္အဆီဆိုတာ ဝတဲ့ သူေတြမွာ အမ်ားႀကီး႐ွိေနေသးတဲ့ အဆီ အတြက္ ေျပာေနတာမဟုတ္။ ပိန္သင့္သေလာက္ ပိန္ေနေပမယ့္ က်န္ေနရစ္တဲ့ ခ်ရခက္တဲ့ အဆီကို ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႔ ခ်ႏိုင္သလဲဆိုတာကို ေျပာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝေနေသးၿပီး လက္႐ွိ အဆီခ်ေနတဲ့ လူေတြအတြက္လဲ သိသင့္တဲ့၊အဖိုးတန္တဲ့ အခ်က္ေတြပါတာမို႔ ဆက္ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဗိုက္က အဆီခ်ဖို႔ႀကိဳးစားမယ္ ေျပာလို႔ ေနရာကြက္ၿပီး အဆီခ်ႏိုင္ပါတယ္လို႔ ဆိုလိုေနတာမဟုတ္ပါဘူး။  (အမွန္က ေနရာကြက္ အဆီခ်ရင္ က်ႏိုင္ေပမယ့္ လံုးဝမသိသာတဲ့ ပမာဏျဖစ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာပါ၊စကားကပ္ေျပာခ်င္သူမ်ားအတြက္ ႀကိဳေျပာထားတာ၊ အက်ယ္ေတာ့ ႐ွင္းမျပေတာ့ဘူးေနာ္) ေနရာကြက္ အဆီခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရင္ အက်ိဳးမရွိဘူး ဆိုခ်င္တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္လဲ ခါးေဘးက အဆီက်ခ်င္ရင္ ခါးလွည့္ပါ၊ အေလးတံုး ကိုင္ၿပီး ဘယ္ေစာင္းလိုက္၊ ညာေစာင္းလိုက္ လုပ္ပါ စသျဖင့္ ေျပာလာခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႔ရင္ ဆက္မဖတ္ပါနဲ႔။ အက်ိဳးမ႐ွိတဲ့ ဗဟုသုတဟာ အခ်ိန္ကုန္ေစရံုတင္မဟုတ္ အမွားႀကီးရင္ ႀကီးသေလာက္ ဒါဏ္ပါ ျဖစ္ေစတတ္တယ္ မဟုတ္လား။

ဟုတ္ၿပီ၊ ဒါဆို ဗိုက္ကအဆီကို ေနရာကြက္ခ်မယ္ေျပာသလဲ ?? တကယ္ေတာ့ ဗိုက္က အဆီဆိုတာ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာတာသာျဖစ္ၿပီး ခ်ရခက္တဲ့၊ က်မလြယ္တဲ့ အဆီဆိုရင္ ပိုမွန္ပါမယ္။ ေယာက်ၤားေလး ေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားအတြက္ ေခါင္းမာတဲ့ အဆီဟာ ဗိုက္ေဘးသား တစ္ဝိုက္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ မိန္းကေလးေတြအတြက္ေတာ့ တင္ပါး၊ ေပါင္၊ လက္ စသျဖင့္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဆိုလိုရင္းက လူေတာ္ေတာ္ပိန္ေနေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းက အဆီကို ခ်မ႐ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ လူေတြ အတြက္ ဒီေဆာင္းပါးက လမ္းၫႊန္ေပးမယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။

-Why stubborn fat is stubborn?-
ဘာလို႔ ခ်ရခက္တဲ့အဆီက တစ္ျခား အဆီေတြနဲ႔ မတူ ခ်ရသိပ္ခက္တာလဲ။

ဒီလိုခ်ရခက္တဲ့ အဆီကို ခ်ဖို႔ဆိုရင္ Dieting နဲ႔ Exercise ဗဟုသုတက အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနရာကြက္ အဆီခ်တာက မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ က်ရခက္တဲ့ အဆီကို ခ်တာကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ရံုတင္မက ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ လူေတြလဲ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေပမယ့္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဘာကို လုပ္ေနတာပါလဲဆိုတာေတာ့ သိဖို႔လိုတာေပါ့။

အရင္ဆံုးသိသင့္တာက ဒီခ်ရခက္တဲ့ အဆီဟာ သာမန္ အဆီနဲ႔ မတူပါဘူး။ ဥပမာ သာမန္အဆီ ဆိုတာမ်ိဳးကို တျခား အတြင္း အစိတ္အပိုင္းေတြ (ႏွလံုး  စသည္) မွာ ႐ွိၾကၿပီး ခ်ရခက္တဲ့ အဆီဆိုတာမ်ိဳးက အေရျပားနဲ႔ တြဲလ်က္အဆီျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဆီ ပံုစံခ်င္းလဲ မတူပါဘူး။ မတူလဲဆိုတာကို အၾကမ္းဖ်င္းနားလည္ဖို႔ အတို႐ွင္းျပပါမယ္။ အ႐ွည္ကေတာ့ သိဖို႔မလိုသလို အနည္းငယ္လဲ နား႐ႈပ္သြားႏိုင္တာမို႔ ခ်န္လိုက္ရပါေၾကာင္း။

-ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အဆီေလာင္ကြၽမ္းပံု-

အဆီခ်ဖို႔ လုပ္ေနသူအတြက္ အဆီဘာ့ေၾကာင့္ က်လဲဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။ အရင္ေဆာင္းပါးေတြမွာ ေျပာခဲ့သလို လႈပ္႐ွားတဲ့အခါမွာ ေသြးလည္ပတ္ဖို႔၊ ဓာတ္ျပဳဖို႔ ႏွလံုးက စြမ္းအင္လိုအပ္တယ္၊ ဒီစြမ္းအင္ကို အစာ၊ အဆီ၊ ႂကြက္သားေတြဆီက ယူတယ္ စသျဖင့္ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ပံုမွန္အဆီအတြက္ လံုေလာက္ေပမယ့္ အခုေျပာမယ့္ Stubborn fat အတြက္က မလံုေလာက္ပါဘူး။ ဒါ့ထက္ပိုၿပီး အေသးစိတ္သိဖို႔ အနည္းငယ္ လိုအပ္လာပါၿပီ။

အဆီဆိုတာ အိတ္ေလးေတြပံု႐ွိတဲ့ Fat cell ဆိုပါစို႔။ ဒီအဆီကို က်ဖို႔ဆိုရင္ အဆီဟာ Fat cell ကေန တစ္ျခား ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းမွာ႐ွိတဲ့ Cell ဆီသြားမယ္၊ ၿပီးရင္ အဲဒီမွာၿဖိဳခြဲယူသံုးမယ္၊ ဒီလိုနဲ႔ အဆီက်မယ္ေပါ့။

ဒီေနရာမွာ Fat cell ကေန တျခားတစ္ေနရာကို အဆီသြားဖို႔အတြက္ ေသြးလည္ပတ္မႈလိုပါတယ္။ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ Tissues တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကား အဆီအတြက္Transportation လိုတယ္ေပါ့။ ဒီ Transportation system ေကာင္းေလ၊ အဆီက်ဖို႔ ပိုလြယ္ေလလို႔ မွတ္ပါ။

အဲဒီ Transportation system ရဲ႕ ဇာတ္လိုက္ ေဟာ္မုန္း ၂ခုက Noradrenaline နဲ႔ Adrenaline ျဖစ္ၿပီး ဒီ ေဟာ္မုန္း ႏွစ္ခုဟာ Alpha နဲ႔ Beta လို႔ ေခၚတဲ့ အဆီသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး System ကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ Alpha နဲ႔ Beta အလုပ္ကပဲ အဆီကို Fat cells ကေန တျခားေနရာမွာ သံုးဖို႔ပါ။ Alpha က အဆီသယ္တာကို ေႏွးေစၿပီး Beta က အဆီသယ္တာကို ျမန္ေစတယ္။ အလြယ္အေနနဲ႔ Alpha မ်ားေစတဲ့ အရာေတြဟာ အဆီက်ဖို႔ မေကာင္းဘူး မွတ္ၿပီး Beta မ်ားေစတဲ့ အရာေတြဟာ ေကာင္းတယ္ စသျဖင့္ သိရင္လံုေလာက္ပါၿပီ။

ဒါဆို ခ်ရခက္တဲ့ အဆီဟာ Alpha မ်ားေနတယ္ သိၿပီဆိုပါစို႔။ Alpha မ်ားတာကို တစ္နည္း အလြယ္ေျပာရရင္ ကားလမ္းက်ပ္တယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ။ Fat cells ကို သယ္လာတဲ့ကားဟာ ေနရာေရြ႔လို႔မရ၊ လမ္းပိတ္ၿပီး အိမ္နားကေနကို မေက်ာ္ႏိုင္ေသး ဆိုတာမ်ိဳး။ ဒါဟာ ခ်ရခက္ျခင္းရဲ႕ ပထမ အေၾကာင္းျပခ်က္။

ေနာက္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ Stubborn fat ႐ွိတဲ့ ေနရာေတြဟာ အပူဓာတ္ရဖို႔ ခက္တာပါပဲ။ ပင္မေက်ာ႐ိုးနဲ႔ နီးေလ ကိုယ္တြင္း အပူဓာတ္ေကာင္းေလျဖစ္ၿပီး ခါးေဘးသား၊ တင္ပါး စသျဖင့္ဟာ ပင္မနဲ႔ အေဝးကြာဆံုးေနရာမွာ ႐ွိပါတယ္။ ေဝးေလ၊ အေႏြးဓာတ္ သိပ္မရေလ၊ Fat cells ေတြၾကား ေသြးလည္ပတ္မႈ မေကာင္းေလ၊ အဆီက်သြားဖို႔ ခက္ေလ၊ ဒီလိုက်ေတာ့လဲ ႐ွင္း႐ွင္းေလး မဟုတ္လား။

ဒါ့ေၾကာင့္လဲ အပူခန္းေတြ၊ ေခြ်းထုတ္ခန္းေတြ (Sauna) စသျဖင့္သြားၿပီး အဆီခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားတာေတြ ႐ွိလာတာပါပဲ။ အထိေရာက္ဆံုးနည္း မဟုတ္ေပမယ့္ မွားတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ အနည္းဆံုး မသြားႏိုင္လဲ ေရပူ ေရေႏြးနဲ႔ ခ်ိဳးေပါ့ဗ်ား။

ဒါဆို ျပန္ခ်ဳပ္ရင္ Alpha မ်ားတဲ့ ေနရာပတ္လည္ဟာ ေသြးလည္ပတ္မႈ မေကာင္းလို႔ အဆီက်ဖို႔ ခက္တယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ Alpha မ်ားေစမယ့္ လုပ္ရပ္ေတြကို ေ႐ွာင္ရမယ္ေပါ့။ ဒီေလာက္ ကုိ္ယ့္ရန္သူကို နားလည္ရင္ ဘယ္လို ရန္သူကို တိုက္ႏိုင္လဲဆိုတာ စလိုက္ၾကရေအာင္။

- ခ်ရခက္တဲ့ အဆီကို ခ်ဖို႔ နည္းလမ္းမ်ား-

၁။ Diet မလုပ္ပါနဲ႔။
၂။ Diet လွည့္ကြက္သံုးပါ။
၃။ အခ်ိန္ကိုက္ အက်ိဳး႐ွိေအာင္ လုပ္ပါ။

၁။ Diet မလုပ္ပါနဲ႔

ဟိုက္၊ ဘာတုန္းဟ လို႔ အေတြးမေစာပါနဲ႔။ Diet ဆိုတာ ဘာ Diet ကိုဆိုလိုလဲ အရင္ၾကည့္ၾကစို႔။

Diet - ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဖို့္ အစာစြမ္းအင္ ေလွ်ာ့စားျခင္း။

တစ္နည္းေျပာရရင္ သံုးတဲ့ စြမ္းအင္ အထြက္ထပ္ ဝင္တဲ့ အစာစြမ္းအင္ကို ေလွ်ာ့စားျခင္းေပါ့။ စြမ္းအင္မလံုေလာက္ေလ၊ အဆီက်ေလ သေဘာကို ယူတယ္ပဲ ေျပာရမွာပဲ။ ဒီလိုလုပ္လို႔ အဆီမက်ဘူးလား ေမးရင္ က်တယ္၊ဒါေပမယ့္ ခ်ရခက္တဲ့ ဗိုက္ေခါက္ကို မက်ေစဘူး လို႔ေျဖရပါမယ္။ မွန္မမွန္ သိခ်င္ရင္ Diet လုပ္ၿပီး အစာေလွ်ာ့စားတဲ့ လူေတြကို ၾကည့္၊ ဗိုက္ခ်ပ္ရပ္ေနတာမ်ား ေတြ႔ပါလားလို႔။

Diet အေၾကာင္းေျပာရင္၊ ဘက္ေပါင္းစံုက စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ ေျပာမကုန္၊ ေရးမကုန္ပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Online မွာ Fancy share တဲ့ Page ေတြမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ေတြ႔ႏိုင္မွာ မဟုတ္သလို၊ Trainer အခ်ိဳ႕ေတာင္ သိမိမယ္ မထင္ပါဘူး။ ဒီေလာက္မ်ားျပားေပမယ့္လဲ အခုေျပာမယ့္ တစ္ခ်က္က အေရးပါတာေၾကာင့္ ဒါေလးသိရင္ပဲ အေတာ္ခရီးေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

- ဘာ့ေၾကာင့္ Diet မလုပ္ရသလဲ-

အစာေလွ်ာ့ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္မယ္။ ဒီလိုလူေတြဆီက အမ်ားဆံုးၾကားရမွာကေတာ့

" အစပိုင္း အဆင္ေျပေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း မူးသလိုလို"
"အစပိုင္း အေလးခ်ိန္က်ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း သိပ္မထူးေတာ့ဘူး "
"ညပိုင္း အစာမစားေတာ့ အိပ္မေပ်ာ္ဘူး " စသည္ စသည္။

ဒါအားလံုးရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ သိပၸံနည္းက် အေျဖဆိုတာ ႐ွိပါတယ္။ မေမ့ပါနဲ႔၊ Fitness ဆိုတာ ျမန္မာျပည္မွာ အခုမွ စလိုက္စားတယ္ဆိုေပမယ့္ ကမာၻတစ္ဝန္းမွာ ပိုက္ဆံေပါင္းမ်ားစြာသံုးၿပီး သုေတသန ျပဳထားၿပီး၊ ျပဳေနဆဲဆိုတာကိုပါပဲ။

အစာေလွ်ာ့ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တဲ့အခါမွာ အလြယ္ေျပာရရင္ ခႏၶာကိုယ္က ငတ္တဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္သြားတယ္ ဆိုပါစို႔။ တစ္ရက္ ငတ္မလား၊ တစ္ပတ္ငတ္မလား၊ ငတ္ရင္ အဆီကေနယူၿပီး အဆီက်ေစမယ္။ ျပသနာမ႐ွိ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ပတ္ကေန ႏွစ္ပတ္ျဖစ္လာရင္ ျပသနာစ႐ွိလာပါၿပီ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ??

ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္ပံု၊ အလုပ္လုပ္ပံုဟာ အျပင္ေလာကမွာ တီထြင္ထားတဲ့ ဘယ္စက္ထက္မဆို အဆင့္ျမင့္ပါတယ္။ ငတ္လာတာ ၾကာလာတဲ့အခါမွာ အစာေျခတဲ့ System ကို အမိန္႔စာ ေရာက္လာတယ္ ဆိုပါစို႔။

"တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ေထာက္ပံ့ေငြမေလာက္ဘူး။ နဂို ၂ေထာင္ဖိုး ေပးတာကေန၊ အခု ၁ေထာင္ဖိုးပဲ ေပးေတာ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အရင္လို ၂ေထာင္ဖိုးမလုပ္နဲ႔၊ ၁ေထာင္ဖိုးပဲ လုပ္ေတာ့"

ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ဘာျဖစ္လာလဲဆိုရင္ အရင္အစမွာ ၁ေထာင္ ေလွ်ာ့လိုက္ေပမယ့္ အဆီမွ ေခ်းငွါးလုပ္ေသးတယ္၊ ဒါေပမယ့္၂ပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ေခ်းငွါးလို႔ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး၊ ႐ွိတာနဲ႔ပဲ ေနေတာ့မယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္လာတာပါပဲ။ ဒါနဲ႔ပဲ အေလးခ်ိန္ မက်ပဲ တန္႔သြားေတာ့တာပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက အစာေလွ်ာ့စားေလ ဟိုးအေပၚက ေျပာခဲ့တဲ့ Alpha ေတြ မ်ားလာတတ္ေလေၾကာင့္လဲ ၾကာရင္ ခ်ရခက္လာတတ္တယ္ ဆိုရမွာပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခ်က္က Diet လုပ္စဥ္ လံုေလာက္ေအာင္ မစားရေတာ့ အျမဲဗိုက္ဆာတတ္တာပါပဲ။ သင္ ဘယ္ေလာက္ အငတ္ခံႏိုင္မလဲ။ တစ္လ၊ ႏွစ္လ ?? Bodybuilding ဒါမွမဟုတ္ က်န္းမာေအာင္ ေနထိုင္တယ္ဆိုတာ တစ္ဘဝလံုးသြားသင့္တဲ့ အရာမ်ိဳးပါ။ က်န္းမာခ်င္သူက တစ္လထဲ ေကာင္းေကာင္းေနၿပီး ေနာင္ ႏွစ္ ၂၀ပ်က္စီးေနလို႔ မရပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရ႐ွည္ ျဖစ္ႏိုင္မယ့္ လမ္းမဟုတ္ရင္ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ အငတ္ခံ တစ္လ၊ ႏွစ္လ အဆီခ်တဲ့သူဟာ ျပန္စားျဖစ္မွာပါပဲ။ ေျမႀကီးလက္ခတ္ရင္သာလြဲမယ္၊ ျပန္စားျဖစ္ရင္ ဟိုးအရင္ စားခဲ့တာထက္ေတာင္ မ်ားတတ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ က်ခဲ့တဲ့ အဆီနည္းနည္းေနရာမွာ အမ်ားႀကီးျပန္ဝလာ၊ ကုိယ့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဗိုက္ေခါက္က်ေရးဟာလဲ အိပ္မက္ေလးပါပဲ ျဖစ္သြားေတာ့တာပဲဟုတ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစာေလွ်ာ့ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း ေရ႐ွည္လုပ္တဲ့ အက်င့္ကို ေ႐ွာင္ပါ။

၂။ Diet လွည့္ကြက္သံုးပါ။

Dieting မေအာင္ျမင္ရတာ အဓိကက ခႏၶာကိုယ္က ရိပ္မိသြားလို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။ အဆီက မက်တာမဟုတ္။ အစပိုင္း မရိပ္မိခင္မွာ က်တယ္၊ ခက္တာက ခႏၶာကိုယ္ ရိပ္မိသြားၿပီး ခ်ိန္ညႇိလိုက္တဲ့အခါမွာ တန္႔႔သြားတာဟုတ္။

ဒါဆို အေကာင္းဆံုးနည္းက ခႏၶာကိုယ္ဆိုတဲ့ ငနဲသား မရိပ္မိေအာင္ လုပ္ဖို႔ပါပဲ။ ဒီမွာပဲ ၂နည္းထြက္လာတယ္ ဆိုပါစို႔။

-အစာေလွ်ာ့၊ လႈပ္႐ွားေလ့က်င့္တာေလွ်ာ့-

Diet လုပ္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း အေပ်ာ့စားလုပ္တဲ့သေဘာ။ အေပ်ာ့စားဆိုတာ မိနစ္ ၂၀ေလာက္ ေျပးတာ၊ ႀကိဳးခုန္တာ၊ၾကက္ေတာင္႐ိုက္၊ တအားဝသူဆို လမ္းေလွ်ာက္တာ၊ Page ထဲက အဆီခ် video အတိုင္း လုပ္တာ စသျဖင့္ ကိုဆိုလိုပါတယ္။ အိမ္မွာဆိုလဲ ၁၅မိနစ္ေလာက္ Cardio/Bodyweight လုပ္တယ္ေပါ့။

ဒီလိုလုပ္ၿပီး အစာေလွ်ာ့စားတာက Dieting နဲ႔ တူတူပါပဲ။ ေရတိုမွာ စြမ္းအင္မေလာက္လို႔ အဆီကခ်မယ္။ ဒါပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေရတိုပဲလုပ္ပါ။ ေလွ်ာ့စား၊ ေလွ်ာ့လုပ္လို႔ အတိုမွတ္ထားပါ။

-အစာမ်ားစား၊ ေလ့က်င့္ခန္းပိုလုပ္-

အစာမ်ားစားတယ္ဆိုတာ က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီတဲ့၊ ဝေစမယ့္ အစာေတြ စြပ္စားလို႔ မေျပာပါဘူး။ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီတဲ့၊ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ေကာင္းတဲ့ အစာေတြလို႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ လံုေလာက္ေအာင္ မ်ားမ်ားစားပါလို႔ ဆိုလိုၿပီး ပိုလွ်ံအဆီထြက္ေအာင္ စားပါလို႔ မေျပာပါ။ (ေကာင္းမြန္ေသာ အစားအစာ link ကို comment မွာၾကည့္ၿပီး မွီးႏိုင္ပါတယ္)

ေလ့က်င့္ခန္းေတြက အေလးမတာ၊ Bodyweight ဒိုက္ထိုး၊ အိပ္ထမတင္၊ အေလးကိုင္ ထိုင္ထ၊ အေလးမပါ ထိုင္ထ၊ ဒါမွမဟုတ္ အေပၚမွာေျပာတဲ့ ေလွ်ာ့လုပ္ပါဆိုတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကိုပဲ ပိုၾကာၾကာ၊ ပိုျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္ပါ။

ဒီလို ပိုစား၊ပိုလုပ္ရင္ ဘာျဖစ္သလဲဆိုေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္း ေၾကာင့္ ႂကြက္သားအသစ္တည္ေဆာက္တဲ့အခါ စြမ္းအင္လံုေလာက္ေအာင္ရမယ္။ ခႏၶာကိုယ္လဲ စိတ္ခ်မ္းသာၿပီး ေလွ်ာ့စား၊ ေလွ်ာ့လုပ္တုန္းက စိတ္ညစ္ခဲ့သမွ်ေတြကို ေမ့ေပ်ာက္သြားမယ္။ တစ္ခ်က္ခုန္ ႏွစ္ခ်က္ပ်က္မို႔ Dieting လွည့္ကြက္လို႔ ေခၚတာပါပဲ။ လုပ္တဲ့လူ ကိုယ္တိုင္လဲ ေကာင္းေကာင္းျပန္စားရတာမို႔ စိတ္ခ်မ္းသာမွာပဲဟုတ္။

ဒီ ေလွ်ာ့စား ေလွ်ာ့လုပ္ နဲ႔ ပိုစား ပိုလုပ္နည္းကို ႏွစ္ရက္ျခား တစ္ခါ ေျပာင္းႏိုင္သလို၊ တစ္ပတ္ျခားတစ္ခါလဲ ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။ အလြယ္ေျပာရရင္ ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ရက္၊ Gym မသြားႏိုင္တဲ့ရက္ ေလွ်ာ့စား၊ လုပ္တာမ်ားတဲ့ရက္ ပိုစားေပါ့။

ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္တဲ့ရက္ မမ်ားေစနဲ႔၊ ပိုစား ရက္မွာ လံုေလာက္ေအာင္ထက္ အမ်ားႀကီး ပိုမစားနဲ႔။ ဒါသိရင္ သင့္ဗိုက္ၾကာၾကာ မခံပါဘူး။

၃။ အခ်ိန္ကိုက္ အက်ိဳး႐ွိေအာင္လုပ္ပါ။

ဗိုက္ေခါက္ကို အႏိုင္ယူတဲ့အခါ ပိုလြယ္ေအာင္ အခ်ိန္ကို အသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္။

အရင္ဆံုး ပိုစား၊ ပိုလုပ္ရက္မွာ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ၿပီးၿပီဆိုပါစို႔။ ေနာက္တစ္ရက္မွာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ မ႐ွိရင္ ေလွ်ာ့စား ေလွ်ာ့လုပ္ ေနမယ္ေပါ့။

ဒီအခ်ိန္မွာ မေန႔က လုပ္ထားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း အ႐ွိန္ေၾကာင့္ အဆီေတြေလာင္ကြၽမ္းေနအုန္းမွာပဲ။ ဒါကို အက်ိဳး႐ွိေအာင္ သံုးဖို႔ဆိုရင္ ေလွ်ာ့စားတဲ့ရက္မွာ အစာ စြမ္းအင္ေလ်ာ့ေစဖို႔ ႀကိဳးစားႏိုင္သလို အစာေျခဖ်က္အား ျမန္ဖို႔လဲ ႀကိဳးစားႏိုင္ပါတယ္။

အစာစြမ္းအင္ေလွ်ာ့ဖို႔က ေန႔စဥ္စားေနက်ထဲက စြမ္းအင္မ်ားၿပီး အဆီပိုေစမယ့္ ထမင္းကိုေလွ်ာ့၊ ထမင္းအစား အရြက္၊ အသားပိုစားလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အစာေျခဖ်က္အားေကာင္းေစခ်င္ရင္ေတာ့ Green tea၊ လက္ဖက္ေျခာက္ရည္၊ သံပုရာရည္ စသည္တို႔ ေသာက္ၿပီး ပိုမို အစာေျချမန္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖ်င္း အကုန္ျခံဳေျပာရရင္

- ေနရာကြက္ အဆီခ်လို႔မရပါဘူး။
- လူပိန္ေပမယ့္ ခ်ရခက္တဲ့ အဆီဟာ သာမန္ အဆီေတြနဲ႔ မတူပါဘူး။
- ေခြ်းထုတ္ခန္း၊ ေရပူေရေႏြးနဲ႔ ခ်ိဳးတာဟာ အဆီက်ဖို႔ အနည္းငယ္ (ေထာက္ပံ့တယ္ဆိုပိုမွန္) ျဖစ္ေစပါတယ္။
- Dieting ေရ႐ွည္ မလုပ္ပါနဲ႔။
- ေလွ်ာ့စား ေလွ်ာ့လုပ္၊ ပိုစားပိုလုပ္ နည္းကိုသံုးပါ။
- ေလွ်ာ့စား ေလွ်ာ့လုပ္၊ ပိုစားပိုလုပ္တဲ့အခါ ရက္အေပၚ မူတည္ၿပီး အစာကို အသံုးခ်ပါ။
- အဝလြန္သူမ်ားလဲ ခ်ရခက္တဲ့ အဆီမဟုတ္ေသးေပမယ့္ ခ်ရလြယ္တဲ့ အဆီကို ခ်ဖို႔ႀကိဳးစားခ်င္ရင္ ဒီနည္းအတိုင္း လိုက္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါပါပဲ။ ေခါင္းမာတဲ့ အ႐ွံုးေပးခက္တဲ့ ရန္သူကို ရင္ဆိုင္ရာမွာ စနစ္တက် နည္းေတြ လုိပါတယ္။ လက္ေတြ႔မက် ဟုိေယာင္ ဒီေယာင္ စမ္းရင္း လုပ္ေနတာထက္စာရင္ လက္ေတြ႕က်က်လုပ္မွသာ ရလဒ္ကို ရ႐ွိႏိုင္မွာဟုတ္။

ဒီနည္းေလးေတြကို လုပ္ေနက်နည္းေလးေတြမွာ ေပါင္းထည့္ၿပီး လုပ္ရင္း ဗိုက္ခ်ပ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Credit: Golden Dream

Monday, November 21, 2016

စိုက္/ေမြး ဒု၀န္ႀကီး ရဲ႕ ႐ုပ္သံသတင္းအခ်ိဳ႔

က်ေနာ့္အတြက္ကေတာ့ ေရွာ့ျဖစ္တာေပါ့ – တာ၀န္မွရပ္စဲခံရသည့္ စုိက္/ေမြးဒု၀န္ႀကီး 


ႏုတ္ထြက္စာတင္ဖုိ႔ ဦး၀င္းထိန္က လာေျပာတယ္ – တာ၀န္မွရပ္စဲခံရသည့္ စုိက္/ေေေေမြးဒု၀န္ႀကီး


ဘာေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရသလဲ

#႐ုပ္သံသတင္း

Sunday, November 20, 2016

HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT BLOOD TYPES


ေသြးအမ်ဳိးအစားအေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္သိသလဲ

◘ ေဒါက္တာႏုျမတ္သိဂႌဦး

ခႏၶာကုိယ္ထဲရွိ ေသြးအေၾကာင္းသင္ဘယ္ေလာက္သိလဲဆုိတဲ့ Quiz ေလးကုိ
Good Health ဂ်ာနယ္မွာ တစ္ခါေရးဖူးၿပီးပါၿပီ။ အခုတစ္ခါမွာေတာ့
ေသြးအမ်ဳိး အစားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘယ္ေလာက္သိလဲဆုိတာ
ေမးထားတာပါ။ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။

((1)) ေသြးကုိ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ဳိးအစားဘယ္ႏွမ်ဳိးခြဲျခား ထားပါသလဲ။

(က) ႏွစ္မ်ဳိး
(ခ) ေလးမ်ဳိး
(ဂ) ေျခာက္မ်ဳိး

◘    (ခ) ေလးမ်ဳိး

 ေသြးမွာ ေအေသြး၊ ဘီေသြး၊ ေအဘီေသြးနဲ႔ အုိေသြးဆုိ ၿပီး အမ်ဳိးအစားေလးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ေသြးနီဥမ်က္ႏွာျပင္ ေပၚရွိ Antigen (ပဋိလႈံ႔ပစၥည္း)လုိ႔ ေခၚတဲ့ ပ႐ုိတင္းပမာဏ အနည္းငယ္ေပၚမူတည္ၿပီး လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေသြးအမ်ဳိး အစားကြဲျပားသြားတာပါ။ သင့္မွာ A ပဋိလႈံ႕ပစၥည္းပါေနရင္ ေသြးအမ်ဳိးအစားက A ျဖစ္ၿပီး B ပဋိလႈံ႕ပစ္ၥည္းရွိေနရင္ေတာ့ B ေသြးပါ။ A ေရာ B ပါ ပါေနရင္ AB ေသြးျဖစ္ၿပီး ပဋိလႈံ႔ ပစၥည္းမပါရင္ ေသြးအမ်ဳိးအစားက O ေသြးျဖစ္ေနမွာပါ။
..........................................................................................

((2)) ေသြးအမ်ဳိးအစားမွာၾကားဖူးေနက် Rh ဆုိတာ . . .

(က) ေသြးအေရာင္
(ခ) ေသြးနီဥအေရအတြက္ ပမာဏ
(ဂ) ပဋိလႈံ႔ပစ္ၥည္း(Antigen) ေနာက္တစ္မ်ဳိး

◘ (ဂ) ပဋိလႈံ႔ပစၥည္း (Antigen) ေနာက္တစ္မ်ဳိး

 သင္ရဲ႕ ေသြးနီဥထဲမွာ ဒီပဋိလႈံ႔ ပစၥည္းရွိေနပါက ေသြးအမ်ဳိးအစားက Positive (အေပါင္း)အမ်ဳိး အစားပါ။ မရွိရင္ေတာ့ Negative (အႏုတ္)အမ်ဳိးအစားပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ သင့္ေသြးနီဥမွာ  ပဋိလႈံ႕ပစၥည္း A ေရာ Rh factor ပါရွိရင္ သင့္ေသြးအမ်ဳိးအစားက A Positive ျဖစ္ေနမွာပါ။ သင့္မွာ ပဋိလႈံ႔ပစၥည္း B ရွိေပမယ့္ Rh Factor ရွိမေနရင္ေတာ့ ေသြးအမ်ဳိးအစားက B Negative ပါ။ ေသြးစစ္လုိက္ရင္ သင့္ေသြးအမ်ဳိးအစားကုိ အလြယ္တကူသိရွိႏုိင္မွာပါ။
............................................................................................

((3))  ဘယ္ေသြးအမ်ဳိးအစားပုိင္ရွင္က ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ်ာ့
 နည္းေနပါသလဲ။

(က) ေအ
(ခ) ဘီ
(ဂ) အုိ

◘  (ဂ) အုိ

 အုိေသြးက အမ်ားဆံုးေတြ႕ရေလ့ ရွိတဲ့ ေသြးအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ အနည္းဆံုးပါ။ ေအဘီေသြးကေတာ့ အရွားပါး ဆံုး ေသြးအမ်ဳိးအစားျဖစ္ကာ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခအမ်ားဆံုးပါ။
...................................................................................

((4)) ဘယ္ေသြးအမ်ဳိးအစားပုိင္ရွင္ေတြက မွတ္ၪာဏ္နဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ မ်ားေနပါသလဲ။

(က) ေအ
(ခ) ဘီ
(ဂ) ေအဘီ

◘ (ဂ) ေအဘီ

 တျခားေသြးအမ်ဳိးအစားေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ေအဘီေသြးဟာ စိတ္ ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိမ်ားေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သူနဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္ အုိေသြးကေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအနည္းဆံုးပါ။
........................................................................................

((၅)) ဘယ္ေသြးအမ်ဳိးအစားက ဘယ္သူ႔ကုိမဆုိ လွဴလုိ႔ရပါသလဲ။

(က)  O Negative
(ခ) O Positive
(ဂ) A Positive

◘  (က) O Negative

 ေသြးသြင္းဖုိ႔လုိအပ္လာၿပီဆုိရင္ ေသြးလွဴရွင္နဲ႔ေသြးသြင္းဖုိ႔လုိ အပ္သူႏွစ္ဦးေသြးအမ်ဳိးအစားတူညီဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရး တႀကီး ေသြးလုိအပ္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ O Negative  ေသြးအမ်ဳိးအစား ဟာ ဘယ္ေသြးပိုင္ရွင္ထံမဆုိသြင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ O Negative  ေသြးမွာ ပဋိလႈံ႔ပစၥည္း A, B နဲ႔ Rh factor  ေတြမရွိတာေၾကာင့္ တျခားေသြးေတြထဲ ၀င္ေရာက္တဲ့အခါ ျပႆနာ မရွိတာပါ။
...........................................................................................

((၆)) ဘယ္ေသြးအမ်ဳိးအစားက ဘယ္သူ႔ဆီကမဆုိ ေသြးအလွဴခံ ႏုိင္သလဲ။

(က) AB Positive
(ခ) AB Negative
(ဂ) O Positive

◘ (က) AB Positive

 ဒီေသြးအမ်ဳိးအစားကိုေတာ့ ဘယ္ေသြးမဆုိ လွဴဒါန္းႏုိင္တာေၾကာင့္ Universal Recipientလုိ႔ သိထားၾကပါတယ္။ AB Positive ေသြးမွာ ပဋိလႈံ႔ပစၥည္း A, B eJY Rh factor  ေတြအားလံုး ပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ တျခားေသြးေတြ ၀င္လာတဲ့အခါမွာလည္း ခႏၶာကုိယ္က သူ႔ေသြးလုိ သေဘာထားကာ အဆင္ေျပေနတာပါ။
......................................................................................

((၇)) ေသြးအမ်ဳိးအစားအလုိက္ အစားအစာ ေရွာင္မယ္ဆုိရင္ ၀ိတ္ေလွ်ာ့ဖုိ႔ ပုိလြယ္ေစပါတယ္။

(က) မွန္
(ခ) မွား

◘ (ခ) မွား

 ဒီအေၾကာင္း ၾကားဖူးေကာင္း ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီ အခ်က္ကုိ သက္ေသျပႏုိင္တဲ့ သက္ေသသာဓက မရွိ ေသးပါဘူး။ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သုေတသနေရေရရာရာ လုပ္ထားတာမ်ဳိး မရွိေၾကာင္းပါ။
......................................................................................

((၈)) ဘယ္အရာက ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရာမွာျပႆနာတက္ ႏုိင္ပါသလဲ။

(က) Rh Negative
(ခ)  Rh Positive

◘ (က) Rh Negative

 ကုိယ္၀န္သည္မိခင္ရဲ႕ ေသြးက Rh Negative  ျဖစ္ေနၿပီး ၀မ္းထဲက ရင္ေသြးေလးရဲ႕ ေသြးက Rh Positive ျဖစ္ေနပါက မိခင္ေသြးက ရင္ေသြးငယ္ရဲ႕ေသြးဆဲလ္ေတြကုိ တုိက္ခုိက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါကုိ Rhesus (ရီးဆက္စ္) ေရာဂါလုိ႔ေခၚၿပီး ေဆး၀ါးနဲ႔ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။
ကုိယ္ ၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ Rh အမ်ဳိးအစားကို ေသြးစစ္ၾကည့္ၿပီး Rh Negative ျဖစ္ေနပါက စိတ္ခ်ရေအာင္ ဆရာ၀န္ၫႊန္ ၾကားတဲ့ေဆး ေသာက္ေပးသင့္ပါတယ္။

 (THE CHIC MAGAZINE - October 2016 Issue မွ)

Saturday, November 19, 2016

သက္​ဆံုးတုိင္​ အခ်စ္ခိုင္ျမဲေနေစရန္

သက္ဆံုးတိုင္ အခ်စ္ခိုင္ျမဲေနေစရန္ ေန႔စဥ္လုပ္ရမည့္ အခ်က္မ်ား 
========================================

◘ ခ်ယ္ရီ

အခ်စ္ကိုရွာေတြ႕ၿပီဆိုရင္ အဲဒီအတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ရွာေတြ႕ၿပီဆိုေတာ့ အဲဒီအခ်စ္ကို ခိုင္ျမဲေအာင္လုပ္ဖို႔ေတာ့ လိုေသးတာေပါ့။

အိမ္ေထာင္က်စမွာေတာ့ အခ်စ္ဟာ သိပ္ကို ခမ္းနားၿပီး သိပ္ကိုၾကည္ႏူးစရာေကာင္းေနမွာပါ။ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ လူနဲ႔အတူေန ခြင့္ရတာ နည္းတဲ့ကုသိုလ္ကံမွမဟုတ္တာ။ မဟုတ္ဘူးလား။  အိမ္ေထာင္ဦးအစမွာေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်စ္လို႔ မ၀ျဖစ္ ေနမွာပါ။ ၿပီးရင္ အိမ္၀ယ္ၾကမယ္၊  ကေလးေတြ ေမြးၾကမယ္၊ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေလးလည္း ပိုအဆင္ေျပလာမယ္ေပါ့။ အိမ္ ေထာင္ သက္တမ္းၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အခ်စ္က ပထမဦးစားေပး အဆင့္ကေန ေလွ်ာက်လာပါေတာ့မွာပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ ေယာက္လည္း ေ၀းမွန္းမသိ ကြာေ၀းလာၾကပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ ႏွစ္ေယာက္သား အျပင္မွာခ်ိန္းေတြ႕ဖို႔ဆိုတာ ဘာမွ မခက္ ခဲပါဘူး။ အခုေတာ့ အျပင္မွာ ခ်ိန္းေတြ႕ဖို႔ကုိ အခ်ိန္မရၾကေတာ့ ပါဘူး။ ကိုယ္အားတဲ့အခ်ိန္သူ မအား၊ သူအားတဲ့အခ်ိန္ ကိုယ္ မအားနဲ႔ေပါ့။

ဒီစာကို ဖတ္ရင္း ငါ့အျဖစ္ကိုမ်ား ၾကည့္ေရးထားတာ လားလို႔ ေအာက္ေမ့ေနမိပါသလား။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ စာဖတ္သူ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္ ေက်နပ္စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ဆိုတာ လုပ္ယူမွရပါတယ္။

အခ်စ္ဆိုတာဟာ အင္မတန္မွ ခမ္းနားထည္၀ါပါတယ္။ ဒီအခ်စ္ေၾကာင့္ပဲ ကမၻာႀကီး ဆက္လည္ပတ္ေနႏိုင္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ အျမဲတမ္း  မခြဲ စတမ္း ေနခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီအတြက္ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်စ္ေတြ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

♥ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္ကို နမ္းဖို႔ အခ်ိန္ေပးပါ

ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္လို အခ်ိန္ရွားပါးလွတဲ့ေခတ္ႀကီးမွာ လူေတြဟာ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ၿပီးစလြယ္ပဲ ဖတ္ခနဲ နမ္းလိုက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းကို ေျခာက္စကၠန္႔ ေတာ့ အခ်ိန္ေပးၿပီးနမ္းသင့္ပါတယ္။ အဲဒီလို တစ္ေန႔ အနည္းဆံုး တစ္ခါ နမ္းသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာမွမၾကာလွတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ဒီလို နမ္းတာဟာ ဇီ၀ကမၼအတြက္လည္း ေကာင္းပါတယ္။

♥ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ တစ္ေန႔တာ
အေရးအႀကီးဆံုးကိစၥကို သိေအာင္လုပ္ပါ

ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္ အျပင္ထြက္သြားတာဟာ ကုိယ္နဲ႔ ေခတၱခဏ ခြဲခြာသြားတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ဒီေန႔ သူ႔အတြက္ ဘာက အေရး အႀကီးဆံုးလဲဆိုတာ သိေအာင္လုပ္ပါ။ သူက မေျပာဘူးဆိုလည္း ေမးဖို႔ ႏႈတ္မတြန္႔ပါနဲ႔။ ဒီလို ေမးလိုက္ျမန္းလိုက္ရင္ သူ႔ကိစၥေတြကို ကိုယ္စိတ္၀င္စားတယ္ ဆိုတာ ျပရာေရာက္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္သား အတိုင္းထက္အလြန္ ပိုရင္းႏွီးသြားႏိုင္ပါတယ္။

♥ တစ္ေန႔တာအလုပ္ေတြ ၿပီးသြားခ်ိန္မွာ သူနဲ႔စကားစျမည္ ေျပာပါ

 ဒီအခ်ိန္ကေတာ့ ဖုန္းေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြ၊ တီဗီေတြ လံုး၀ပိတ္ထားလိုက္ရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ ပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ လုပ္ရမွာက သူနဲ႔မိနစ္၂၀ေလာက္ စကားစျမည္ေျပာဖို႔ပါပဲ။  တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ ေယာက္ တစ္ေန႔တာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့လဲ၊ဘာအခက္ အခဲေတြရွိခဲ့လဲဆိုတာကိုရင္ဖြင့္ေျပာရမယ့္အခ်ိန္ပါပဲ။ သူေျပာတာကို နားပဲ နားေထာင္ၿပီးေ၀ဖန္တာေတြ၊ ဘာေတြေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔။ ဒီလိုပံုမွန္ ေလးလုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ေရးကို ဖိစီးလာေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ေလ်ာ့နည္း သြားႏိုင္ပါတယ္။

♥ သူ႔အေၾကာင္းကို ခေရေစ့တြင္းက် သိပါေစ

ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္အေၾကာင္းကို ခေရေစ့တြင္းက် သိေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုပါ တယ္။ လူဆိုတာဟာ အင္မတန္နားလည္ရခက္တဲ့အမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အျမဲတမ္းလည္း ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔အေၾကာင္းသိေနေအာင္ တစ္ပတ္ကို အနည္းဆံုး အခ်ိန္နည္းနည္းေတာ့  ေပးသင့္ပါတယ္။  ဒါဆိုရင္ သူ ဘာျဖစ္ေနေန ကိုယ္ သူ႔နားမွာ မခြဲစတမ္းရွိေနမယ္ဆိုတာကို သူသိေအာင္ လုပ္ႏိုင္သြားမွာေပါ့။ ကုိယ့္ အိမ္ေထာင္ဖက္က ဘာေတြကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနသလဲ၊ သူ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ၊ သူ႔ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ၊ သူႀကိဳက္တာ၊ မႀကိဳက္တာ ေတြကဘာေတြလဲဆိုတာ မွတ္မိေနဖို႔ လိုပါတယ္။

♥ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အျမင္သစ္နဲ႔ ၾကည့္ပါ

ကိုယ္အၾကာႀကီး ေပါင္းလာတဲ့လူဟာ အိမ္ေထာင္ဦးတုန္းကအတိုင္းပဲ ျဖစ္မွာပဲလို႔ တစ္ထစ္ခ် မတြက္ထားပါနဲ႔။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ အေကာင္းအတြက္လည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ကုိယ့္ေရွ႕မွာ ကိုယ္အခုျမင္ေနရတဲ့လူက အိမ္ေထာင္ဦးတုန္းကနဲ႔ လံုး၀ကို မတူတဲ့လူပါ။ အိမ္ေထာင္ဦးတုန္းကနဲ႔ မတူဘဲ အခ်ဳိးေတြအေျပာင္းႀကီးေျပာင္းသြားၿပီမို႔ ဒီလူကို မလိုခ်င္ေတာ့ဘူးလို႔ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ေရွ႕ကိုပဲ ဆက္ရမွာပါ။ ႏွစ္ေယာက္လံုးနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ပ်ဳိးေထာင္ဖုိ႔က ႏွစ္ေယာက္လံုးရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္သြားပါၿပီ။

♥ ႏွစ္ကိုယ္တူ ခ်စ္ရည္လူးတဲ့ေနရာကို ေျပာင္းပါ

 အိပ္ခန္းထဲမွာ ခ်စ္ရည္လူးရတာ အရမ္းႀကီး စိတ္မပါေတာ့ဘူးဆိုရင္ ေနရာ ေျပာင္းၾကည့္ဖို႔ လိုလာပါၿပီ။ လင္လိုမယားလို ေနတယ္ဆိုတာ ႏွစ္ေယာက္လံုး ဆႏၵျပည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ႏွစ္ေယာက္သား မေျပာျဖစ္ၾကဘူးဆိုရင္ ကိုယ္က စေျပာဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ အရင္က အိပ္ခန္းထဲမွာပဲ လိင္ဆက္ဆံတယ္ဆိုရင္ ဧည့္ခန္း ဒါမွမဟုတ္ မီးဖိုေခ်ာင္ကို ေျပာင္းၾကည့္ပါ။

♥ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အဆက္အသြယ္ရွိေနပါေစ

အိမ္ေထာင္သက္ေလး နည္းနည္းရလာၿပီဆိုတာနဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္ေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္မွာပဲ နစ္ေျမာသြားတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ခ်ိန္မွာ သူ႔ဆီ စာတိုေလး ျဖစ္ျဖစ္ပို႔ျဖစ္ေအာင္ပို႔ပါ။ ဘာမွ အေထြအထူး ေျပာစရာမရွိဘူးဆိုရင္ေတာင္ ခ်စ္စကားေတြ၊ ေနာက္ေျပာင္တာေလးေတြ ပို႔လို႔ရတာပဲေလ။ ဒါဆိုရင္ ေ၀းေနတာေတာင္မွ ကိုယ့္ စိတ္ထဲမွာ သူရွိေနတယ္ဆိုတာ ျပၿပီးသားျဖစ္သြားတာေပါ့။ ကိုယ့္ဘ၀မွာ သူသာလွ်င္ နံပါတ္တစ္ဦးစားေပးလို႔ သူခံစားသိရွိသြားဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။

♥ အထိအေတြ႕

 ဟုတ္ပါတယ္။ နမ္း႐ႈပ္တာ၊ ဖက္တာ၊ ႏွစ္ေယာက္ သား ကလူက်ီစယ္တာေတြကို လုပ္သင့္ပါတယ္။ အဲဒါေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ေလ ပိုေကာင္းေလပါပဲ။ လူဆိုတာ ကိုယ္ကလည္းသူမ်ားကို ထိေတြ႕ခ်င္၊ သူမ်ားက ကိုယ့္ကို ထိ ေတြ႕တာကိုလည္း ခံခ်င္ၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခါ သူမီးဖိုထဲမွာ ခ်က္ျပဳတ္ေနရင္ ေနာက္ကေန သြားဖက္ေပးပါ။ တစ္ခါတေလက်ရင္ စေနာက္က်ီစယ္ေပါ့။

♥ မၾကာမၾကာ အတူရယ္ေမာပါ

ႏွစ္ေယာက္လံုး အားပါးတရ အတူရယ္ခဲ့ရဖူးတဲ့ အတိတ္က အေၾကာင္းေတြကို ျပန္ေျပာၿပီး ျပန္ရယ္ပါ။ ႏွစ္ေယာက္အတူ ရွိေနခ်ိန္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ရယ္ေမာၾကတဲ့ လင္မယားေတြဟာ ပိုျမဲေလ့ရွိပါတယ္။ အတိတ္က ရယ္ စရာေတြကို သတိမရေတာ့ဘူးဆိုရင္လည္း ဟာသကား ေတြအတူၾကည့္လို႔ရတာပဲေလ။

 (THE CHIC MAGAZINE - October 2016 Issue မွ)

Friday, November 18, 2016

BEER!!!

ဘီယာ
................
မိတ္ဆက္

 ဘီယာ (Beer)ကေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ လူေသာက္အမ်ားဆံုး အေဖ်ာ္ယမကာေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရွးေခတ္မ်ားကတည္းက ေသာက္သံုးလာတဲ့ အေဖ်ာ္ယမကာတစ္မ်ဳိးလို႔လည္း သတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္။ အေဖ်ာ္ယမကာထဲမွာေတာ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထည့္ထားေသာ္လည္းေကာင္း၊  မထည့္ထားေသာ္လည္းေကာင္း အရက္အနည္းငယ္ပါေသာ အေဖ်ာ္ယမကာ (carbonated or noncarbonated mildly alcoholic beverages) အမ်ဳိးအစားထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဘီယာထဲမွာ အရက္ (Alcohol) ၄% ကေန ၆% ေလာက္ထိ ပါဝင္ပါတယ္။ ဘီယာထုတ္လုပ္ျခင္းနည္းစဥ္ေတြကို ႏွပ္ျခင္းလို႔ေခၚပါတယ္။ ႏွပ္ျခင္းကို ေယဘူယ်နည္းအရ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အပင္ေတြထဲက အစိတ္အပုိင္းေတြ၊ ပစၥည္းေတြကို ေရပူသံုးၿပီး ဆြဲထုတ္ျခင္းနည္းကုိေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္တာ၊ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္တာေတြကိုလည္း ႏွပ္ျခင္းလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဘီယာႏွပ္ျခင္းဆိုတာက မုေယာ အပင္ေပါက္၊ ဂ်ံဳ၊ စပါး၊ ေျပာင္းပင္ေပါက္ေတြစတဲ့ အေစ့အဆန္ေတြရဲ႕ ကစီဓာတ္ေတြကို အခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္းနည္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘီယာႏွပ္ျခင္းက ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ က စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ယေန႕ေခတ္ အသံုးျပဳေနတဲ့ထုတ္လုပ္ျခင္း နည္းစဥ္ေတြနဲ႔ တူညီၾကပါတယ္။

 ဘီယာကို ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြစတင္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေနတဲ့အခ်ိန္ 9500 BC ေလာက္ကတည္းက စတင္ေသာက္သံုးလာပါတယ္လို႔ ေရွးေခတ္အီဂ်စ္ေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း ေရးသားထားတဲ့ စာေတြအရ သိရွိရပါတယ္။ ေရွးေခတ္အီဂ်စ္မ်ား ပိရိမစ္ႀကီးေတြ ေဆာက္လုပ္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက အလုပ္သမားေတြကို အာဟာရဓာတ္အတြက္ေရာ လန္းလန္းဆန္းဆန္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္အတြက္ပါ ဘီယာတစ္ေန႔ကို ေလးလီတာကေန ငါးလီတာေလာက္ထိ တိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဥေရာပမွာ ေရွးတုန္းက ေသာက္သံုးခဲ့တဲ့ ဘီယာထုတ္လုပ္နည္းကေတာ့ ယေန႔ေခတ္ထုတ္လုပ္နည္းေတြနဲ႔ မတူပါဘူး။ ေရွးေခတ္ဥေရာပမွာေတာ့ ဘီယာထဲကို ပ်ားရည္၊ မူးယစ္ေစတဲ့အပင္ေတြ၊ အသီးေတြ၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ေတြနဲ႔ အပင္ေတြစတာေတြကို သံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၅၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၃ မွာေတာ့ (Purity Law) သန္႔ရွင္းမႈဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ဘီယာမွာ ေရ၊ ဘာလီနဲ႔ Hops သံုးမ်ဳိးပဲပါရမယ္လို႔ သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ၂ဝ ရာစုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ တေဆးကို သံုးလို႔ရပါတယ္ဆိုၿပီး ခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

 ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွာ ဘီယာထုတ္လုပ္မႈက တစ္ကမၻာလံုးတစ္ႏွစ္လံုး ၁၃၃ ဘီလီယမ္လီတာေလာက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရပါတယ္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕  ဘီယာေသာက္သံုးမႈက ၄၅ ဘီလီယမ္လီတာ ရွိၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဘီယာေသာက္သံုးမႈရဲ႕  ႏွစ္ဆျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံက ၄၇ ဘီလီယမ္လီတာ ထုတ္လုပ္ထားၿပီးေတာ့ ဘီယာအထုတ္လုပ္ဆံုးႏုိင္ငံေတြထဲက နံပါတ္တစ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ နံပါတ္ႏွစ္ဘီယာအထုတ္လုပ္ဆံုးႏိုင္ငံကေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၂ ဘီလီယမ္လီတာ ထုတ္လုပ္ထားၿပီးေတာ့ နံပါတ္သံုး ဘရာဇီး၊ နံပါတ္ေလး ဂ်ာမနီ၊ နံပါတ္ငါး ရတ္ရွား၊ နံပါတ္ေျခာက္ မက္ဆီကို၊ နံပါတ္ခုႏွစ္ ဂ်ပန္၊ နံပါတ္ရွစ္ အဂၤလန္၊ နံပါတ္ကိုး ပိုလန္နဲ႔ နံပါတ္ တစ္ဆယ္ စပိန္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဘီယာႏွပ္ျခင္း
 ဘီယာႏွပ္မယ္ဆိုရင္ အဓိကပါဝင္ပစၥည္းေတြက ေရ၊ Hops နဲ႔ အပင္ေပါက္ၿပီး ေကာက္ပဲသီးႏွံ (မုေယာအပင္ေပါက္)ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တေဆးကို ေနာက္ပို္င္းမွသာ ထပ္ျဖည့္ၿပီး သံုးလာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာလီ
 ဘီယာေကာင္းေကာင္းရဖို႔အတြက္ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးပစၥည္းကေတာ့ မုေယာ အပင္ေပါက္ျဖစ္ပါတယ္။ စပါး၊ ေျပာင္းဖူး၊ ဘာလီ၊ အုတ္ဂ်ဳံနဲ႔ ဂ်ဳံတို႔ကို သံုးၿပီးေတာ့လည္း ထုတ္ၾကပါတယ္။ အမ်ားဆံုးသံုးတဲ့ကုန္ၾကမ္းက ဘာလီျဖစ္ၿပီး ဘီယာအရည္အေသြးေကာင္းဖို႔နဲ႔ အနံ႔အရသာေကာင္းေစဖို႔အတြက္ တျခားကုန္ၾကမ္းေတြထက္ ပိုေကာင္းေစလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလမွာ စပါး၊ ေျပာင္းဖူးနဲ႔ အပင္မေဖာက္ရေသးတဲ့ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြကို ထပ္ျဖည့္တဲ့ပစၥည္းေတြအေနနဲ႔လည္း သံုးၾကပါတယ္။ ဘီယာတစ္ခြက္ရဲ႕ အရည္အေသြး၊ အနံ႔အရသာနဲ႔ အရက္ပါဝင္မႈႏႈန္းေတြက သံုးထားတဲ့ မုေယာအပင္ေပါက္ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

Hops
 Hops ဆိုတာက အပင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ဘီယာကို ခါးသက္သက္အရသာျဖစ္ေစဖုိ႔နဲ႔ ႏွစ္လိုဖြယ္အနံ႔ေလးရေစဖို႔အတြက္ သံုးတဲ့ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဘီယာထဲကို Hops ထည့္ႏႈန္းေပၚမူတည္ၿပီး အခါးအရသာရယ္၊ အေရာင္ရယ္က ကြာသြားပါတယ္။ Hops မွာ Tannins ဓာတ္ပါတာေၾကာင့္ ဘီယာရဲ႕အေရာင္ကို လွေစပါတယ္။ Hops မွာ အေတာ္အသင့္ၾကာရွည္ခံေစတဲ့ ဂုဏ္သတၱိပါဝင္ၿပီး ဘီယာကို အျမဳပ္ထမႈစြမ္းရည္ေတြကိုလည္း ေပးေဆာင္ပါတယ္။

ေရ
 အရမ္းျပင္းလြန္းတဲ့ အေဖ်ာ္ယမကာေတြထဲမွာေတာင္မွ ေရက ၉ဝ% ေလာက္ပါဝင္ပါတယ္။ ေဒသတစ္ခုရဲ႕  ေရအမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ဘီယာအမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ (ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ Dublin ကေရက ေရေစးျဖစ္တာေၾကာင့္ Stout ဘီယာလုပ္ဖုိ႔အတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Burton ကေရထဲမွာ သလင္းေက်ာက္ေလးေတြ ရွိတတ္တာေၾကာင့္ Pale Ale ဘီယာလုပ္ဖို႔ သင့္ေတာ္ပါတယ္။) ဘီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္ဖို႔အတြက္ Magnesium Sulfate ထည့္ၿပီး ေရကိုေစးေအာင္လုပ္လို႔ရသလို Sodium Chloride ထည့္ၿပီး ေရကိုသြက္ေအာင္လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ေရကိုအမ်ဳိးအစားေျပာင္းၿပီး ထုတ္လို႔ရပါတယ္။

တေဆး (Yeast)
 တေဆးက Microorganism တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဘီယာထဲမွာ အခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္း နည္းစဥ္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ တေဆးက အပင္ေပါက္ၿပီး ေကာက္ပဲသီးႏွံ (မုေယာအပင္ေပါက္)ေတြကေန သၾကားကို ဓာတုေဗဒနည္းအရ ဓာတ္ေပါင္းေစၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္နဲ႔ အရက္အျဖစ္ကို ေျပာင္းေစပါတယ္။ အဲဒီကေန ကေစာ္မေဖာက္ရေသးတဲ့ အရည္အျဖစ္ကိုေျပာင္းၿပီးေနာက္ ဘီယာျဖစ္လာပါတယ္။ ဘီယာအခ်ဥ္ေဖာက္နည္းမွာ သံုးတဲ့တေဆးက သံုးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ပထမတစ္မ်ဳိးက Top-fermenting ျဖစ္ၿပီး တေဆးအေနနဲ႔ Saccharomyces cerevisiae အသံုးျပဳၿပီး ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးက Bottom-fermenting ျဖစ္ၿပီး တေဆးေနနဲ႔ Saccharomyces uvarum (သို႔) Saccharomyces carlsbergenisis ကို အသံုးျပဳၿပီး ထုတ္လုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးတစ္မ်ဳိးကေတာ့ Wild Yeast ကိုသံုးၿပီး ခ်က္လုပ္ထားတဲ့ ဘီယာအမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါတယ္။

ျဖည့္စြက္ပစၥည္း
 ေျပာင္းဖူး၊ ဆန္နဲ႔ တျခားေကာက္ပဲသီးႏွံေတြကို ဘီယာလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ျဖည့္စြက္တ့ဲ ကစီဓာတ္ (Carbohydrate) အေနနဲ႔သံုးတာျဖစ္ၿပီး အခ်ဥ္ေဖာက္ေနစဥ္အတြင္း ကစီဓာတ္ကေန သၾကားကိုေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘီယာကို စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ရာမွာ ထပ္ျဖည့္ထားတဲ့ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြထည့္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အဓိကကုန္ၾကမ္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့ခ်ေစရန္အတြက္၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အနံ႔အရသာရရန္အတြက္နဲ႔ ဘီယာျပဳလုပ္ရာမွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ၿပီးစီးႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။      

ဘီယာအမ်ဳိးမ်ဳိး
 ဘီယာကို ထုတ္လုပ္တဲ့ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚမူတည္ၿပီး ဘီယာအမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚထြက္လာပါတယ္။ အဓိကအေနနဲ႔ လာဂ်ာ (Lagers)ဘီယာ၊ ေဘာ့ (Bock)ဘီယာ၊ ေအး (Ale)ဘီယာ၊ Dry ဘီယာနဲ႔ (Pilsener)ေပးစင္နာဘီယာဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။

(Lagers)လာဂ်ာဘီယာ
 လာဂ်ာဘီယာကေတာ့ ေသာက္သံုးသူေတာ္ေတာ္မ်ားတဲ့ ဘီယာအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီးေတာ့ Bottom-fermenting လုပ္ထားတဲ့ ဘီယာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အရက္ပါဝင္ႏႈန္းကေတာ့ ၃-၆% ပါဝင္ၿပီးေတာ့ အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့နဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။  ဥေရာပမွ စတင္ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဂ်ာမန္ဘာသာစကား (Lagern) မွ ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုေတာ့ ေမွာင္ၿပီးေအးတဲ့ေနရာမွာ အနံ႔အရသာေကာင္းလာေစဖို႔နဲ႔ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ (Carbon Dioxide)ထြက္လာေစဖို႔အတြက္ အပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ (သို႔) လေတာ္ေတာ္ၾကာ ထားေပးရပါတယ္။ ပထမဆံုး Lagers ဘီယာကို ၁၈၄၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။  

ေဘာ့ (Bock)ဘီယာ  
 ေဘာ့အမ်ဳိးအစားဘီယာကေတာ့ ဂ်ာမန္ဘီယာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီးေတာ့ Bottom-fermenting လုပ္ၿပီး ခ်က္လုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာ့ဘီယာက Lagers ဘီယာထက္ အရသာပိုေလးၿပီးေတာ့ အေရာင္ကလည္း အမည္းေရာင္ရွိပါတယ္။ ေဘာ့အမ်ဳိးအစား ဘီယာကေတာ့ ေႏြဦးမွာေသာက္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္းရာသီမွာ ခ်က္လုပ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားမွာ ေဘာ့ဆိုတဲ့စကားလံုးက ႏြားထီးလို႔ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္တာေၾကာင့္ ေဘာ့အမ်ဳိးအစားဘီယာပုလင္းတုိင္းရဲ႕  တံဆိပ္ေတြေပၚမွာ ဆိတ္သိုးကို ႐ုိက္ႏွိပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ေအး (Ale)ဘီယာ
 ေအးဘီယာအမ်ဳိးအစားကေတာ့ Top-fermenting လုပ္ထားတာျဖစ္ၿပီးေတာ့  အထူးသျဖင့္ British Isles မွာ ေရပန္းစားတဲ့ ဘီယာအမ်ဳိးအစားတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ေအးဘီယာအမ်ဳိးအစားထဲမွာမွ Brown ale, Pale ale, India ale, Scoth ale, Golden ale, Burton ale, Brown ale, Mild ale, Old ale နဲ႔ Belgain ale ဆိုၿပီးအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ Top-fermenting လုပ္ထားတဲ့ဘီယာေတြက တျခားဘီယာေတြထက္ အနံ႔အရသာ ပိုျပင္းပါတယ္။

Dry Beer
 ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ Dry Beer အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက စတင္ၿပီး ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ Dry ဆိုတာကေတာ့ ဘီယာထဲမွာရွိတဲ့သၾကားေတြက အခ်ဥ္ေဖာက္ေနစဥ္ အရက္အျဖစ္ကို ေျပာင္းသြားခ်ိန္မွာ ရွည္လ်ားလွတဲ့ အခ်ဥ္ေဖာက္မႈေၾကာင့္ မေျပာင္းဘဲက်န္ေနတဲ့ သၾကားတခ်ဳိ႕ကို ၫႊန္းၿပီးေခၚထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။  Dry Beer ကေတာ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးဘီယာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အာရွႏိုင္ငံေတြမွာလည္း နာမည္ႀကီးပါတယ္။

ေပးစင္နာ (Pilsener)ဘီယာ
 Pilsner (သို႔) Pilsener ကေတာ့ လာဂ်ာဘီယာအမ်ဳိးအစားထဲက တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘီယာအမ်ဳိးအစားကေတာ့ ၁၈၄၂ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက စတင္ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ စတင္ထုတ္လုပ္ရာ Pilsen ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕နာမည္ကို  အစြဲျပဳၿပီး ေခၚတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။    
 ဘီယာကို ေအးၿပီးေမွာင္တဲ့ေနရာမ်ဳိး (1-3  ံC)မွာ သိမ္းဆည္းသင့္ပါတယ္။ အရမ္း ေအးလြန္းတဲ့ေနရာမွာ မသိမ္းဆည္းသင့္ပါဘူး။ ေနရာင္ျခည္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕တဲ့ေနရာ၊ အပူခ်ိန္အရမ္းမ်ားတဲ့ေနရာမွာလည္း မထားသင့္ပါဘူး။ အနံ႔အရသာေတြ ပ်က္စီးတတ္တာေၾကာင့္ပါ။  

ဘီယာႏွင့္က်န္းမာေရး                                                                            ပိုတက္စီယမ္၊  မက္ဂနီစီယမ္နဲ႔ ဆိုဒီယမ္ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ဘီယာေသာက္သံုးျခင္းက ေက်ာက္ကပ္ကို က်န္းမာေစပါတယ္၊ အ႐ိုးေတြကို သန္မာေစပါတယ္။ ဘီယာတစ္ပုလင္းေလာက္ေသာက္လိုက္ရင္ ေက်ာက္ကပ္မွာ ေက်ာက္တည္ျခင္းကို ၄ဝ% ေလာက္ ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။  သည္းေျခအိတ္အတြင္း ေက်ာက္တည္ျခင္းမွ ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ဘီယာ (အဓိကအေနနဲ႔ အမည္းေရာင္ဘီယာ) 30 cl တစ္ခြက္မွာ အမွ်င္ဓာတ္၂ ဂါလံေလာက္ ေပ်ာ္ဝင္ေနပါတယ္။ ဘီယာထဲမွာေပ်ာ္ဝင္ေနတဲ့ အမွ်င္ဓာတ္က ခႏၶာကိုယ္မွာရွိတဲ့မေကာင္းတဲ့ ကိုယ္လက္စထေရာဓာတ္ကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ဘီတာမင္ (Vitamin) B1, B2, B6 နဲ႔ B12 ဓာတ္ေတြ ျမင့္မားစြာပါဝင္တာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ဗီတာမင္ဓာတ္ ပိုမိုတိုးပြားေစပါတယ္။ ဘီယာေသာက္သံုးသူေတြက မေသာက္သံုးသူေတြထက္ ၃ဝ % ေလာက္ ဘီတာမင္ဓာတ္ ပိုမိုရရွိၿပီး ဘီတာမင္ B12 ျပည့္ဝစြာပါဝင္တာေၾကာင့္ အစားအေသာက္ အမ်ားစုမွာမေတြ႕ရတဲ့ Anti-anemia နဲ႔ Folic acid ပါဝင္တာေၾကာင့္ ေသြးနီဥေလ်ာ့နည္းမႈကေန ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

 Nicotinic acid ပါဝင္ၿပီး အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ေသာေရာဂါကို ကုစားေပးပါတယ္။ အလုပ္ခြင္မွ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈေတြ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကေန ေျပေပ်ာက္ေစပါတယ္။ ဘီယာေသာက္သံုးသူေတြက မေသာက္သံုးသူေတြထက္ ႏွလံုးေရာဂါတိုက္ခုိက္ခံရမႈေတြကို  ၄ဝ % ကေန၆ဝ % ေလာက္ထိကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ႏွလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါမ်ားနဲ႔ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏိုင္မႈမွ ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ဘီယာထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ပါဝင္ပစၥည္းေတြက ေသြးခဲမႈကေန ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ မွတ္ဥဏ္အားကို ေကာင္းေစၿပီး အယ္ဇုိင္းမား (Alzheimer)ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အဓိကအေနနဲ႔ ဘီယာထဲမွာ ဗီတာမင္ဓာတ္ေတြ အမ်ားအျပားပါဝင္တာေၾကာင့္ အသားအေရကို လွပေစပါတယ္။ ေခ်ာေမြ႔ၿပီး၊ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ ေပ်ာင္းေစတယ္။ အျမင္အာရံုကိုေကာင္းေစပါတယ္။ ေသြးဖိအားကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို ေႏွးေစပါတယ္။ အစာေခ်ဖ်က္အားကို အားေကာင္းေစတယ္။ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစတယ္။ အစာေခ်ဖ်က္အားကို ေကာင္းေစတယ္။ ဘီယာရဲ႕ခါးတဲ့အရသာက ေကာင္းတဲ့ကိုလက္စထေရာ (Good Cholesterol)ကို တက္ေစတာေၾကာင့္ ဝိတ္က်ေစပါတယ္။

 နည္းပညာေတြ တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ဘီယာေသာက္သံုး႐ံုတင္မက ဘီယာကို အသံုးျပဳၿပီး အလွကုန္ပစၥည္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထုတ္လုပ္လာၾကပါတယ္။ ဘီယာကိုအဓိကအသံုးျပဳၿပီး ၾကက္ဥ၊ ပ်ားရည္ စတာေတြနဲ႔ေရာစပ္ၿပီးေတာ့ အိမ္တြင္းအလွအပထိန္းသိမ္းေရး၊ ဆံပင္၊ အသားအရည္ စတာေတြကို အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ အသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။
 ဘီယာေသာက္သံုးျခင္းက ေကာင္းက်ိဳးရွိေနႏိုင္ေပမယ့္ အလြန္အကြၽံေသာက္မိရင္ေတာ့ လည္ေခ်ာင္း၊ ပါးစပ္၊ အသည္း၊ ရင္သား၊ အူမႀကီး၊ လည္မ်ဳိနဲ႔ပက္သတ္တဲ့ ကင္ဆာေတြကိုျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။

စာစုစာရင္း
http://home.earthlink.net/~mrsfanatic/id16.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Beer
http://anthonymartin.be/en/news-events/news/79-the-health-benefits-of-beer-12-reasons-why-you-should-drink-it/#
https://www.organicfacts.net/health-benefits/beverage/health-benefits-of-beer.html
http://www.menshealth.com/health/have-a-beer
http://www.livestrong.com/article/389075-beer-drinking-related-health-problems/
http://sciencenordic.com/three-beers-day-keep-doctor-away
http://www.worldatlas.com/articles/top-10-beer-producing-nations.html
Norman N.Potterand Joseph H.Hotchkiss,Food Science, Fifth Edition

ဘုရားကိုးဆူ ပူေဇာ္သည္မွာ အဘယ္နည္း?


ဘုရားကိုးဆူ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မွတ္သားဖြယ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားရွိသည္၊ ဘုရားကိုးဆူ  ဟူေသာ ေဝါဟာရကို ကပင္ မွတ္သားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနပါ၏။ ဘုရားကိုးဆူကား သဗၺညဳဘုရားခ်ည္း  ကိုးဆူမဟုတ္၊ ဘုရားတစ္ပါး ႏွင့္ ရဟႏၲာ (၈)ပါးကိုပင္ ဘုရားကုိးဆူဟု ေခၚေနၾကသည္။  ဘုရားအမွဴးရွိေသာ ဘုရားႏွင့္ တကြေသာ ရဟႏၲာ မ်ားကိုပင္ ပဓာနျဖစ္ေသာ ဘုရားကို ဦးတပ္၍  ဘုရားကိုးဆူဟု ေခၚထားျခင္း ျဖစ္ေနသည္။

      တနည္းအားျဖင့္ သဗၺညဳဗုဒၶ၊ ပေစၥကဗုဒၶ၊ စတုသစၥ ဗုဒၶႏွင့္ သုတဗုဒၶ ဟူ၍ ဗုဒၶ(ဘုရား) ေလးမ်ိဳး  ရွိသည္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားကို သဗၺညဳ ဗုဒၶေခၚသည္၊ ပေစၥကဗုဒၶါကို ပေစၥကဗုဒၶဟု ေခၚ၍ ရဟႏၲာ  သာဝကမ်ားကို စတုသစၥဗုဒၶ ဟုေခၚသည္၊ အၾကားအျမင္ မ်ား၍ က်မ္းဂန္ တတ္ကြ်မ္း ေသာရဟန္းကို  သုတဗုဒၶေခၚ၏။ ဤအလို ဘုရားမွာ သဗၺညဳ ဗုဒၶ၊ ရဟႏၲာမွာ စတုသစၥဗုဒၶ ျဖစ္၍ သဗၺညဳ ဗုဒၶ တစ္ဆူႏွင့္  စတုသစၥ ဗုဒၶရွစ္ဆူကို ဗုဒၶကိုးဆူ (ဝါ) ဘုရားကိုးဆူဟု ဆုိရေပလိမ့္မည္။

       ဘုရားတစ္ဆူႏွင့္ ရဟႏၲာရွစ္ဆူကို ေပါင္းစု၍ ပူေဇာ္ျခင္း အစဥ္အလာမွာ မည္သို႔ ဆင္းသက္လာေသာ  အစဥ္အလာ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဗုဒၶစာေပ က်မ္းဂန္ အကိုးအကား အေထာက္အထားႏွင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ  ေဖာ္ျပစရာ မရွိပါေခ်၊ စဥ္းငယ္ တူေယာင္ယိုးမွား အေနျဖင့္ေသာ္ ဓမၼပဒလာ အာယုဝဎုနသ  တို႔သားဝတၴဳကို ထုတ္ျပစရာ ရွိေပသည္။

       ဝတၳဳမွာ ျမတ္စြာဘုရား ဒီဃလ ၤဂိက ၿမိဳ႕ကို အမွီျပဳ၍ သီတင္းသံုးစဥ္ ပုဏၰားတစ္ေယာက္သည္ (၇)  ရက္မွ်သာ အသက္ရွည္ လတၱံေသာ သားငယ္အတြက္ ျမတ္စြာဘုရား ႏွင့္တကြ ရဟႏၲာရွစ္ပါး (ရံခါ-  တစ္ဆယ့္ ေျခာက္ပါး) တို႔ကို ပင့္ဖိတ္၍ (၇) ရက္ပတ္လံုး ပရိတ္ေတာ္ နာယူသျဖင့္ သားသူငယ္ အသက္  ၁၂၀ အထိ ရွည္စြာေနရေၾကာင္း လာရွိ၏။ ထိုဝတၳဳမူရင္း ဓမၼပဒအ႒ ကထာတြင္ ရဟႏၲာရွစ္ပါး  သာမဟုတ္၊ “အ႒ဝါ ေသာဠ သဝါ” ရွစ္ပါးေသာ္၄င္း တစ္ဆယ့္ေျခာက္ပါး ေသာ္၄င္းဟု ဆုိထားသည္။  ရွစ္ပါး ၾကြေရာက္ရာ ၌လည္း ဘြဲ႔မည္မပါ၊ ရွစ္ပါး သာမန္သာ ျဖစ္၏။

ဘုရားကိုးဆူႏွင့္ ေနရာေတာ္
ယခုမ်က္ျမင္ ဘုရားကိုးဆူ ပူေဇာ္ရာ၌ -
(၁) ဘုရားကို ဗဟုိထား၍ -
(၂) ေတာင္ဖက္က အရွင္သာရိပုတၱရာ -
(၃) ေျမာက္ဖက္က အရွင္မဟာ ေမာဂၢလာန္၊
(၄) အေ႔ရွက အရွင္ေကာ႑ည၊
(၅) အေနာက္က အရွင္အာနႏၵာ၊
(၆) အေ႔ရွေတာင္က အရွင္ေရဝတ၊
(၇) အေ႔ရွေျမာက္က အရွင္ရာဟုလာ၊
(၈) အေနာက္ေတာင္က အရွင္ဥပါလိ၊
(၉) အေနာက္ေျမာက္က အရွင္ဂဝမၸတိ-
ဟူ၍ ဘြဲ႔ေတာ္ႏွင့္ အရပ္မ်က္ႏွာ အတည္အၿမဲ စီစဥ္ ခ်က္ထားရွိ ေလသည္။

       ပါဠိစာေပ ပိဋကက်မ္းဂန္ တို႔တြင္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ တကြ ဤရဟႏၲာ (၈) ပါးတစ္ေနရာတည္း စုရံုး  သီတင္းသံုး၍ အပူေဇာ္ခံခဲ့ေၾကာင္း တစ္စြန္း တစ္စမွ် မပါရွိသျဖင့္ ကိုးပါးစဥ္ပံု ေနရာခ်ထားပံုမ်ားမွာ  ေလာကီ ေရးဆံဆံ စီစဥ္ခ်ထားျခင္းသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

       တစ္ခါက ဤစာေစာင္တြင္ ေဆာင္းပါး တစ္ခု၌ ဘုရားကိုးဆူ ပူေဇာ္ပြဲ ေပၚေပါက္လာပံုကို စာေရးသူ  ေဖာ္ျပ ခဲ့ဘူးသည္။ ၉၁၄ - ခုႏွစ္ နန္းတက္ေတာ္မူေသာ ဟံသာ ဝတီ ဆင္ျဖဴရွင္ (ဘုရင့္ေနာင္)  မင္းတရားႀကီး လက္ထက္ ဇင္းမယ္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ၉၂၀ ခန္႔တြင္ သားေတာ္ အေနာ္ရထာ  ေစာကို ဇင္းမယ္ ဘုရင္ခံခန္႔သည္၊ ထိုအခါ ဇင္းမယ္၌ ၿဂိဳလ္ကိုးလံုး ပူေဇာ္မႈ အစဥ္အလာရွိေနရာ  အေနာ္ရထာေစာက ထိုအစဥ္အလာကို ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ ဖက္သို႔ဆြဲ၍ ဘုရားကိုးဆူ ပူေဇာ္မႈအျဖစ္  ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအခါမွစ၍ ဇင္းမယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ ဘုရားကိုးဆူ ပူေဇာ္မႈအစဥ္အလာ  ျပန္႔ပြား ခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ဘူး၏။

       ၿဂိဳလ္ႀကီး ကိုးပါးပူေဇာ္ရာ၌ ေဗဒင္နည္း စနစ္ကိုမွီး၍ မည္သည့္ ၿဂိဳလ္ မည္သည့္ အရပ္ဟူေသာ  အစီအစဥ္ ရွိသလို ရဟႏၲာ ရွစ္ပါးကိုလည္း စနစ္တက် ေနရာခ်ထားရန္ လိုမည္ သာျဖစ္သည္၊  ထိုအတြက္ ေလာကီပညာ ရွင္တို႔သည္ ေလာကေၾကာင္း ဓမၼေၾကာင္းတို႔ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းတုိက္ဆိုင္၍  သင့္တန္ေအာင္ ႀကံစည္ခဲ့ၾက မည္သာ ျဖစ္သည္။ အရပ္မ်က္ႏွာႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ရဟႏၲာ ပုဂၢိဳလ္  အမည္ အဝါ ေရြးခ်ယ္ရာ၌လည္း ေလာကဓမၼႏွင့္ ညီညြတ္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။

      ျမတ္စြာဘုရားကို ဗဟို၌ ထားရမည္ကား မလြဲမေရွာင္ သာေသာ ေနရာခ်ထားမႈ ျဖစ္သည့္အတိုင္း  ဘုရားပြင့္ေတာ္ မူစ (သို႔မဟုတ္) မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘုရားျမတ္စြာသည္ အေ႔ရွသို႔ မ်က္ႏွာလွည့္၍ွ  သီတင္းသံုးေတာ္ မူေလ့ရွိ သျဖင့္ ဘုရားကို ပလႅင္ေပၚက ေ႔ရွသို႔ လွည့္၍ ထားလွ်င္ လက္်ားဘက္  ေတာင္အရပ္သည္၊ လက္်ာရံ အရွင္ျမတ္ သာရိပုတၱရာ၏ ေနရာေတာ္ ျဖစ္ေပမည္။ လက္ဝဲဘက္ေျမာက္  မ်က္ႏွာသည္ လက္ဝဲေတာ္ရံ အရွင္မဟာ ေမာဂၢလာန္၏ ေနရာေတာ္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္သက္ေတာ္  အႀကီးဆံုး အရွင္ေကာ႑ညကို ဘုရားေ႔ရွ တည့္တည့္ အေ႔ရွမ်က္ႏွာမွ ထားရမည္ျဖစ္၏။ အလုပ္အေကြ်း  ေနာက္ေတာ္ပါ အရွင္အာနႏၵာကား မုခ်ျမတ္စြာ ဘုရား၏ ေက်ာဖက္ အေနာက္မ်က္ႏွာ၌ ရွိရေပမည္။

က်န္ရဟႏၲာ ေလးပါးႏွင့္ အရပ္မ်က္ႏွာ ခ်ထားမႈကား မည္သို႔နည္း။
       ဘုရားေနရာေတာ္ႏွင့္ ေဖာ္ျပပါရဟႏၲာ ေလးပါးအတြက္ ေနရာ ေတာ္တို႔ကို ဓမၼေၾကာင္း သက္သက္ျဖင့္ အထက္ပါ အတိုင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး က်န္ရဟႏၲာ ေလးပါးႏွင့္ ေနရာေရြးခ်ယ္ပံုမွာ ေလာကေၾကာင္း မ်ားစြာ  ႏြယ္သြားေလသည္။ အေ႔ရွေျမာက္ မ်က္ႏွာသည္ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳလ္ရွိရာ အရပ္ျဖစ္၏။ ၿဂိဳလ္ (၈)လံုးတြင္ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳလ္သည္  ၿဂိဳလ္သက္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအရပ္၌အသက္ အငယ္ဆံုး ရဟႏၲာကို ေရြးခ်ယ္၍
ေနရာခ်ထားေပးရာ ထိုေနရာသည္ အရွင္ရာဟုလာ၏ ေနရာ ျဖစ္လာရေလသည္။

       အရွင္ေရဝတသည္ အရွင္ သာရိပုတၱရာ၏ ညီငယ္ျဖစ္၏။ ညီငယ္သည္ ေနာင္ေတာ္ အနီး၌  ေနသင့္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည့္ရွင္မင္း အနီး၌ အိမ္ေ႔ရွမင္း ကိုထားရ သကဲ့သို႔ အရွင္သာရိ ပုတၱရာႏွင့္  နီးရာ ေ႔ရွေတာင္ အရပ္၌ အရွင္ေရဝတကို ခ်ထားရေလသည္။ အရွင္ ဥပါလိသည္ ဝိနည္းေဆာင္ ဧတဒဂ္ရ ဝိနည္းဓိုရ္ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရာ ဤဘုရား လက္ထက္တြင္ ဝိနိစၧယ  တရားသူႀကီး တစ္ဦးပင္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္ဥပါလိကို ေနရာခ် ထားရာ၌ ေလာကီက်မ္းတို႔တြင္  စေနၿဂိဳလ္သည္ တရားဆံုး ျဖတ္တတ္ေသာ ဝိနိစၧယ အမတ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ ဘူးသည္ဟု လာရွိသျဖင့္  အရွင္ပါလိ အတြက္ ေနရာသည္ စေနေထာင့္ အရပ္ျဖစ္လာ ရေပသည္။

       အရွင္ဂဝမၸတိႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ အရပ္ကား သဒၵါက်မ္းႏွင့္ ဆက္ဆံေနေပသည္၊ ဂဝမၸတိမွာ “ဂုႏၷံပတိ  ဂဝမၸတိ” (ႏြားတို႔၏ အရွင္)ဟု ဝိၿဂိဳလ္ ဆိုရသည္၊ ေဂါသဒၵါသည္ ပသုသဒၵါႏွင့္ အတူ ႏြားကိုေဟာသည္၊  ပသုသဒၵါသည္ ႏြားကိုလည္းေဟာသည္၊ ရာဟုၿဂိဳလ္ကိုလည္း ေဟာသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဂုႏၷံပတိ ဂဝမၸတိ  ဟူေသာ ဝိၿဂိဳလ္ကို ႏြားတို႔၏ အရွင္ဟူ၍ သာမက ရာဟုၿဂိဳလ္ တို႔၏ အရွင္ဟူ၍လည္း အနက္ဆို  ႏိုင္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အရွင္ဂဝမၸတိ၏ ေနရာေတာ္သည္ ရာဟုေထာင့္ ျဖစ္ေသာ အေနာက္ေျမာက္  အရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ စာေဟာင္းေပေဟာင္း က်မ္းဂန္ အထူးမွ လာေသာ ဤရဟႏၲာ ရွစ္ပါးအတြက္ ေနရာေတာ္  ခ်ထားျခင္းမွာ ပညာရွင္ တို႔၏ စိႏၲာမယ ဥာဏ္ေပၚ၌ တည္ရွိေပသည္၊ တနည္းမွာလည္း ရဟႏၲာ  ေျမာက္ျမား စြာရွိပါလ်က္ (၈) ပါးကို ေရြးေကာက္ထား ျခင္းမွာ ဤရွစ္ပါး သည္သာ ျပဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း  အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ကိုက္ ညီေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆိုရေပ သတည္း။ 

(ရေ၀ထြန္း)

Thursday, November 17, 2016

ျမန္မာ့ဂီတေလာက၊ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒ၊ NCA စာခ်ဳပ္တစ္ႏွစ္အလြန္

ဂ်ာေအး သူ႔အေမ႐ုိက္ မုန္႔လုံးစကၠဴကပ္ " ျမန္မာ့ဂီတေလာက

အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒထြက္ေပၚလာဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေန၊ ဥပေဒက ဘာအတြက္လဲNCA စာခ်ဳပ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္အလြန္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန (အပိုင္း-၁)
NCA စာခ်ဳပ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္အလြန္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန (အပိုင္း-၂)
Monday, November 14, 2016

တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႕ (သာမည ဖလ အခါေတာ္ေန႕)တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႕တြင္ ျမတ္စြာဘုရားက အဇာတသတ္မင္းအား သာမည ဖလသုတၲန္ကို ေဟာၾကားေတာ္ မူေသာေၾကာင့္ ဤေန႕တိုင္းတြင္ သာမည ဖလ အခါေတာ္ေန႕ အထိမ္းအမွတ္ကိုက်င္းပ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ သာမည ဖလ ဆုိသည္မွာ ရဟန္းျပဳရျခင္း၏ အက်ိဳးဟုအဓိပၸာယ္ ရပါသည္။

၂။ ရဟန္း ျပဳရျခင္း၏ အက်ိဳးကို ေဟာၾကားေသာေန႕ျဖစ္၍ ဤေန႕ကိုသံဃာေတာ္မ်ား၏ေန႕ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။

၃။ သာမည ဖလသုတ္သည္ ဒီဃနိကာယ္ သီလခႏၶ၀ဂၢ ပါဠိေတာ္၌ လာရွိပါသည္။

၄။ သာမည ဖလသုတ္သည္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအဖို႕ ေၾကးမံုမွန္ခ်ပ္ၾကီးသဖြယ္ျဖစ္၍ ကိုယ္က်င့္သီလရွိသည္ မရွိသည္ကို ဤသုတ္ျဖင့္ ထင္ဟပ္ေစႏိုင္ပါသည္။

၅။ သာမည ဖလသုတ္သည္ လူဒါယကာမ်ားအဖို႕ ျပဒါးခ်ိန္ၾကီးသဖြယ္ျဖစ္၍ မိမိတို႕ကိုးကြယ္ေနေသာ ဆရာသမားမ်ား၏ က်င့္ၾကံမႈ ဟုတ္မဟုတ္၊ မွန္မမွန္ကို ဤ သုတၲန္ျဖင့္ ခ်ိန္ကိုက္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

၆။ အဇာတသတ္မင္းသားသည္ ေဒ၀ဒတ္ကိုဆရာတင္မိ၍ အေပါင္းမွားၿပီး ဖခင္ျဖစ္သူဗိမၼိသာရမင္းၾကီးကို သတ္မိေသာေၾကာင့္ ကံၾကီးထိုက္ၿပီး အိပ္မေပ်ာ္ေသာေ၀ဒနာစြဲကပ္ခဲ့ပါသည္။

၇။ ယင္းေ၀ဒနာကိုကုစားရင္း အမတ္မ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္အရ တိတၳိဆရာၾကီး ၆ေယာက္တို႕ထံ သြားေရာက္ၿပီး ရဟန္းျပဳျခင္း (သာမညဖလ) ၏အက်ိဳးကို စံုစမ္းေမးျမန္းရာ ေက်နပ္ေလာက္ေသာအေျဖကို မရရွိခဲ့ပါ။

၈။ ေနာက္ဆံုး သမားေတာ္ၾကီးဇီ၀က၏ အၾကံေပးခ်က္အရ ရာဇၿဂိဳဟ္ျမိဳ႕အနီး ဇီ၀ကလွဴထားေသာ သရက္ဥယ်ာဥ္ေတာ္၌ သီတင္းသံုးလ်က္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားထံ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားေသာအခါမွ သူသိလိုေသာ ရဟန္း ျပဳျခင္းအက်ိဳး (သာမညဖလ)ကို သိရွိရပါေတာ့သည္။

၉။ အဇာတသတ္မင္းသည္ သာမညဖလသုတ္ေတာ္ကို ၾကားနာရသည့္အခ်ိန္မွ စၿပီး ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို သက္၀င္ယံုၾကည္လာၿပီး ပုထုဇဥ္မ်ားထဲမွ ရတနာသံုးပါးကို အၾကည္ညိဳဆံုး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္လာပါသည္။

၁၀။ အဇာတသတ္မင္းသည္ သာမညဖလသုတ္ တရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ သူ႕အျပစ္ကို ကုစားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျပစ္ၾကီးေလးေသာ မဟာအ၀ီစိငရဲတြင္ မက်ေရာက္ေတာ့ဘဲ အျပစ္ဒဏ္ေပါ့ေသာ ေလာဟကုမၻီ ငရဲ၌သာက်ေရာက္ၿပီးေနာင္ေသာအခါ ၀ိဇိတာ၀ီမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါျဖစ္၍ ကၽြတ္တမ္း၀င္ရပါလိမ့္မည္။

၁၁။ ဤေန႕တြင္ေဟာၾကားေသာ သာမညဖလသုတ္ေတာ္ေၾကာင့္ အဇာတသတ္မင္းတရားသည္ ပထမသဂၤါယနာတင္မင္းတရား အျဖစ္ခံယူခဲ့ျခင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို စုေဆာင္းသိမ္းဆည္း၍ ဓာတ္ေတာ္တိုက္ၾကီး တည္ထားခဲ့ျခင္း၊ ဗုဒၶသာသနာႏွစ္ကို အတိအက်သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း၊ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းၾကီးသံုးရပ္ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့ျခင္းတို႕မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူး ၾကီးလွပါသည္။

၁၂။ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား မပ်က္စီးရေအာင္ သဂၤါယနာ အဆက္ဆက္တင္၍ ယေန႕ထက္တိုင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းမွာအဇာတသတ္မင္း၏ ေက်းဇူးဟု ဆုိထိုက္ပါသည္။

၁၃။ အဇာတသတ္မင္း စုေဆာင္းထားေသာ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ရွာေဖြ၍ သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီးက ေစတီေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ တည္ထား၍ သာသနာ ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေႏွာင္းေခတ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕ ဖူးေျမာ္ခြင့္ ရရွိေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၄။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕ သာသနာႏွစ္ကို အတိအက် သံုးစြဲခြင့္ ရရွိေနသည္မွာ အဇာတသတ္မင္း၏ ေက်းဇူးႏွင့္သာမညဖလသုတ္ေတာ္တို႕ ၏ အက်ိဳးဆက္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိဋကတ္တိုက္စာၾကည့္တိုက္မွဴး ဘဒႏၲ ပညာသာမိ
(မာဂဓီ- သာစည္) ဆရာေတာ္ေရးသားျပဳစုေတာ္မူေသာ အခါေတာ္ေန႕မ်ား စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပ ပါသည္။
..................................................

 သာမည ဖလ = ရဟန္းျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကေတာ့
********************************************

၁။ မင္းခစားဘဝႏွင့္ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္မွ လြတ္ကင္းျခင္း အက်ဳိး။

၂။ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ မွ လြတ္ကင္းျခင္း အက်ဳိး။

၃။ ပါတိေမာကၡ သံဝရသီလ ႏွင့္ ျပည့္စုံသျဖင့္ အပါယ္ေဘးမွ ကင္းေဝးျခင္း အက်ဳိး။

၄။ ဒုစရုိက္ကုိ ေရွာင္သျဖင့္ ဒုစရုိက္ ဒုကၡ မွ ကင္းလြတ္၍ စူဠ သီလ ႏွင့္ျပည့္စုံ ျခင္း အက်ဳိး။

၅။ ပြဲသဘင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ကစားပြဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး မေကာင္းေသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိး တုိ႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ သျဖင့္ ထုိဒုကၡမ်ားမွ ကင္းလြတ္၍ မဇၥ်ိမ သီလႏွင့္ျပည့္စုံျခင္း အက်ဳိး ။

၆။ နကၡတ္ေဗဒင္ ၊ယၾတာ လကၡဏာ ေဆးကုျခင္း စသည္တုိ႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္သျဖင့္ အာဇီဝ ပါရိသုဒၶိ သီလ ႏွင့္ ညီညြတ္၍ မဟာသီလႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းအက်ဳိး ။

၇။ ဣေျႏၵ ၆ပါး ၌ အကုသုိလ္ မျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္စည္းႏုိင္ျခင္း အက်ဳိး။ (ဤ သည္တုိ႔ကား အေျခခံ သီလမ်ားျဖစ္ပါသည္)။

၈။ သတိ ႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း အက်ဳိး။

၉။ သမၸဇဥ္ (ဆင္ျခင္တုံ ) တရားႏွင့္ျပည့္စုံျခင္း အက်ဳိး။

၁၀။ သေႏၲာသ ( ေရာင့္ရဲျခင္း) အက်ဳိး။

အေျခခံသီလ ၊သတိ သမၸဇဥ္ ၊ သႏၱဳ႒ီ တရားမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ရဟန္းသည္ သမထ ဝိပႆနာ တရားကုိ ဆက္လက္အားထုတ္ပါက ေအက္ပါ အက်ဳိး မ်ားကုိ လက္ေတြ႔ ခံစားရရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။

၁၁။ နီဝရဏ ငါးပါးမွ လြတ္ကင္းျခင္း အက်ဳိး

၁၂။ စ်ာန္တရား ရႏုိင္ျခင္း အက်ဳိး

၁၃။ ဝိဇၨာ ရွစ္ပါး ႏွင့္ ျပည့္စုံ၍ မဂ္ ဖုိလ္ ရႏိုင္ျခင္း အက်ဳိး။
......................
“သာမညဖလသုတၱန္”-
အေၾကာင္းတရား ေဒသနာေတာ္ MP 3
•••••••••••••••••••••••••••••••
Download လုပ္၍ နာယူႏုိင္ရန္ 
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္သီတဂူဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး 
ေဒါက္တာ အရွင္ဉာဏိႆရ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
“သာမညဖလသုတၱန္”-တရားေတာ္-MP3ကုိ 
ဓမၼဒါနျပဳလုိက္ပါသည္။

Download ႏွင့္ Online မွ တုိက္ရုိက္နာယူႏုိင္မည့္Links : 
File size : 20.03 MB


Dhamma Dãna Source ►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm