Friday, March 13, 2015

Editional Letter - ေခြးရူးျပန္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး - မူးယစ္ေဆးကာကြယ္ဖို႕


ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရပါတယ္

မတရားဖိႏွိပ္မႈ ဥပေဒမဲ့ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာမ်ား ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးေနရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ကမၻာတစ္လႊား မ်ားစြာေပၚေပါက္ေနၿပီ။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေလးထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္ အစြန္းေရာက္မ်ားမွလြဲ၍ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာမ်ားအား ေလးစားတန္ဖိုးထားေလ့ ရွိသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကို တန္ဖိုးထားျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစံတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လိုလားပါက အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကို တန္ဖိုးထားရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္အား အေလးထားျခင္း မရွိဘဲ ႏိုင္ငံႏွင့္လူထုအေပၚ တာ၀န္ပ်က္ကြက္သူမ်ားအျဖစ္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို မသိက်ဳိးကြၽံျပဳ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈတ္ခ်ခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ ခရီးလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ အခက္အခဲ ျပႆနာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ စိန္ေခၚမႈေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာမ်ားအေပၚ မည္မွ်အထိ ေလးစားတန္ဖိုးထားသည္ဆိုသည္မွာ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိမရွိ ဆိုသည္မွာမူ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

အနီးစပ္ဆံုး သာဓကအျဖစ္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သံဃာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္နင္းသည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္မည္ ဆိုပါက အရွက္ရဖြယ္ရာ အေျခအေနတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား မ်ားစြာပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္။ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ လဲက်သြားသူတစ္ဦးအား ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားစြာက ၀ိုင္း၀န္းကန္ေက်ာက္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း သံဃာေတာ္မ်ားကို လိုက္လံ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ရပ္ထားေသာကားအား ယူနီေဖာင္း၀တ္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားစြာက ကားမွန္အား႐ိုက္ခြဲျခင္း၊ ယာဥ္တစ္စီးလံုးအား ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည့္အဆင္ျခင္မဲ့စြာ လုပ္ေဆာင္မႈပံုရိပ္မ်ားက ဥပေဒကို ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳ၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား မည္က့ဲသို႔ သေဘာထားသည္ ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္း ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ သာယာ၀တီေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူႏွင့္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕အား မတ္ ၁၁ ရက္က လက္ပံတန္းတရား႐ံုးတြင္ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) အပါအ၀င္ ပုဒ္မငါးခုျဖင့္ စတင္တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ တရားစြဲခံရသူမ်ား၏ ႐ံုးထုတ္ခ်ိန္တြင္ လံုျခံဳေရးတင္းက်ပ္မႈမ်ားစြာျဖင့္ တရား႐ံုးသို႔ လာေရာက္ၾကရေသာ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕၏ အခ်ဳပ္ကားသံတိုင္မ်ားၾကားမွ ၎တို႔၏ မ်က္၀န္းမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မရေသာ စကားလံုးေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္ ဆိုသည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိခြင့္ မရႏိုင္ေသာ္လည္း ျပဳသူႏွင့္ အျပဳခံရသူ ကာယကံရွင္မ်ားကေတာ့ အသိဆံုးပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ႐ံုးထုတ္အစီအစဥ္ၿပီး၍ သာယာ၀တီေထာင္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည့္ အခ်ဳပ္ကားမ်ား တရား႐ံုးမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားက မီဒီယာမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆံု အားေပးေနေသာ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္၀န္းရံေနေသာ ေဒသခံမ်ားအား ရင္နင့္စိတ္မေကာင္းစရာ စကားလံုးအခ်ဳိ႕ကို ဆို႔နင့္၀မ္းနည္းသံျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုသြားၾကသည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရပါတယ္”၊ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရပါတယ္” ဟူ၍သာ။

မတရားမႈမ်ားစြာအနက္ လူမသိသူမသိ အသက္ႏွင့္ဘ၀ စေတးသြားရသူမ်ား အပါအ၀င္ သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး၊ လက္ပံေတာင္းေဒသခံ ေဒၚခင္၀င္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ဦး စသည့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးေနရသူမ်ားအတြက္ မည္သူမ်ားက မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးၾကမည္နည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ “(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုမို၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္၊ (ခ) ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားကာကြယ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္၊ (ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္က လက္ခံထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားပါ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ (ဃ) လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္း၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္” ဟူ၍ ပါရွိသည္။


သို႔ပါ၍ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား ထိခိုက္နစ္နာေနရသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ အရွက္ရစရာေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ မည္သူတို႔က တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံ၍ မည္သို႔ ေျဖရွင္းေပးၾကမည္နည္းဟု The Daily Eleven သတင္းစာက ေမးခြန္းထုတ္အပ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ 

လက္ပံပြင့္ခ်ိန္ ေခြး႐ူးခ်ိန္ အထူးသတိျပဳ

===============================

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ေႏြရာသီပူျပင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ သတိထားသင့္ တဲ့ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရာဂါက ေတာ့ လက္ပံပြင့္ခ်ိန္နဲ႔အတူတင္စားေဖာ္ျပေလ႔ရွိတဲ့ ေခြး႐ူးေရာဂါ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိထားသင့္တဲ့အေျခခံအခ်က္အလက္ေလးေတြကိုမႏၱေလးတိရစၧာန္ေရာဂါကုဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔မွ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ တုိးမိုးေအာင္နဲ႔ ေမးျမန္းေဖာ္ျပေပး လုိက္ပါတယ္။

ေခြး႐ူးေရာဂါကဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာပါလဲ။ ဘယ္လုိေရာဂါမ်ိဳးပါလဲ။

ေခြးရူးေရာဂါက ေရးဘီးစ္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ေခြးမွာ လည္းျဖစ္တယ္။ ေၾကာင္မွာလည္း ျဖစ္တယ္။ လူမွာျဖစ္တာကို ေျပာ ရင္ သူကေတာ့ အကုန္လံုးေျပာင္းလဲသြားတယ္။ ပံုမွန္အေနအထားက ေန လံုးဝေျပာင္းလဲသြားတယ္။ အခုလုိ ေႏြရာသီက်ေတာ့ ပူလုိ႔ လင္း ႏို႔ေတြက ထြက္တာမ်ားေတာ့ မစင္စြန္႔တာကေနတစ္ဆင့္ ကူးစက္ တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္အပူပိုင္းေဒသေတြမွာ ကူးစက္တာမ်ားတယ္။

လူမွာ ေခြး႐ူးေရာဂါကူးစက္ခံရၿပီ ဆုိရင္ဘယ္လုိ လကၡဏာေတြ ျပ တတ္ပါသလဲ။

လူမွာ ကူးခံရၿပီဆုိရင္ သူက ေရလံုးဝ ေၾကာက္သြားတယ္။ ေခြး ေတြလို ျဖစ္သြားတယ္။ အေမွာင္ထဲမွာပဲေနတယ္။ သူကအလင္း ေရာင္ကို ေၾကာက္သြားတယ္။ အဲဒီေခြး႐ူးဗိုင္းရပ္စ္ပိုးက အာ႐ံုေၾကာ ကို ဖ်က္ဆီးေတာ့ ေဒါသေတြႀကီးလာတယ္။ မ်က္စိေတြေဝဝါးၿပီး ေတာ့ လိုက္ကိုက္ခ်င္ လာတယ္။သတိက ရလုိက္ မရလုိက္ျဖစ္တယ္။ ဒီေရာဂါ ေခြးေတြ ဘာေတြကိုက္ခံရၿပီး လူရဲ႕ ခံႏုိင္ရည္ေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ပတ္ကေန ဆယ္ႏွစ္အထိ ေရာဂါလကၡဏာျပဖုိ႔ ၾကာတတ္တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ သေရတျမားျမားနဲ႔ လုိက္ကိုက္ေတာ့တာပဲ။ ေနာက္ၿပီး တခ်ိဳ႕မွာက်ေတာ့ လည္း လကၡဏာမျပဘူး။

ေခြး႐ူးေရာဂါရဲ ႔ ကူးစက္ပံု ကူးစက္နည္းေတြကိုလည္း ေျပာျပေပးပါဦး ဆရာ။

ေခြးကိုေတာ့ ေခြးကတစ္ဆင့္ကိုက္ရင္ကူးတယ္။ လင္းႏုိ႔ေတြ ဘာေတြက ဒီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို သယ္ေဆာင္တယ္။ လင္းႏုိ႔မစင္စြန္႔တဲ့ အခါ မစင္ကတစ္ဆင့္ ေခြးရဲ႕အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းကတစ္ဆင့္ ကူးစက္တယ္။ အခ်ိဳ ႔ေခြးေတြဆိုရင္ အျပင္လည္းမထြက္ဘူး။ ကိုက္ လည္း အကိုက္မခံရဘူး။ တုိက္ထဲမွာပဲ၊ ၿခံထဲမွာပဲေနတယ္။ အသက္ ႐ွဴလမ္းေၾကာင္းကေနဝင္ၿပီး ကူးစက္တယ္။ လူကိုေတာ့ ေခြးကိုက္ တာ၊ ေၾကာင္ကိုက္တာ၊ ကုတ္တာကေနတစ္ဆင့္ လူကို ကူးစက္တယ္။ ေခြးေတြ ေၾကာင္ေတြရဲ႕ သေရေတြကေနတစ္ဆင့္
ကူးစက္တယ္။

ဘယ္လုိေခြးမ်ိဳးေတြကိုသတိထားသင့္ပါသလဲဆရာ။

အိမ္ေမြးေခြးေတြကေတာ့ သံုးလေက်ာ္တာနဲ႔ ကာကြယ္ေဆးထိုး ရတယ္။ ေနာက္ႏွစ္လည္း ထပ္ထိုးေပးတယ္။ အဲဒီေတာ့အိမ္ေမြးေခြး ေတြက သိပ္ျပႆနာမရွိဘူး။ သတိထားသင့္တာက လမ္းေဘး ေခြး ေလ ေခြးလြင့္ေတြရယ္၊ ေဆး႐ံုထဲက ေခြးေတြရယ္၊ ေစ်းထဲက ေခြး ေတြရယ္ကို သတိထားသင့္တယ္။ ေခြးကိုက္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ကာကြယ္ေဆးလာထိုးသင့္တယ္။

ေခြးကိုက္တဲ့အခါ ဘယ္ေနရာေတြကို ကိုက္ရင္အႏၲရာယ္ရွိပါသလဲ။

ေခြးကိုက္တဲ့အခါဦးေႏွာက္နဲ႔ နီးတဲ့ေခါင္းတို႔၊ လည္ပင္းတုိ႔ဘာတုိ႔ ကိုကိုက္ရင္ ပိုၿပီးအႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္အေပၚပိုင္းကို ကိုက္ ရင္ ပိုၿပီးအႏၲရာယ္ မ်ားတယ္။အဲဒါမ်ိဳးဆုိရင္ ခ်က္ခ်င္းကာကြယ္ေဆး ထိုးသင့္တယ္။ ဘယ္ေနရာပဲကိုက္ကိုက္ ေခြးကိုက္ရင္ ခ်က္ခ်င္း ကာ ကြယ္ေဆးထိုးသင့္ ပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးေတြကေတာ့ ကုမၸဏီေတြ က အမ်ားႀကီးပဲ။ အရင္ကေတာ့ ခ်က္ကို ပတ္ပတ္လည္ထုိးတယ္။ အခုက လက္ေမာင္းတို႔ ေပါင္တုိ႔ကိုထုိးလာတယ္။ သံုးခါ ထုိးတာရွိ တယ္။ ေလးခါထိုးတာရွိတယ္။
ကာကြယ္ေဆးထုိးတာကိုေတာ့ လူကုိ ကုတဲ့ဆရာဝန္ေတြပဲ ထုိးပါတယ္။


" မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို
ေက်ာင္းေတြမွာ ေဟာေျပာေပးျဖစ္ေနတဲ့ လူမင္း "

ျမန္မာႏုိင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္း (Mana) ရဲ႕ သံတမန္တစ္ဦးျဖစ္သူ လူမင္းက မူးယစ္ေဆးဝါး ပညာေပးေဟာေျပာမႈေတြမွာလည္း ပါဝင္ေဟာေျပာျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္။ ေဟာေျပာပြဲေတြကိုေတာ့ အထက္တန္း၊ အလယ္ တန္းေက်ာင္းေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြမွာ လုပ္ျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ေဟာေျပာပြဲအေတြ႕ အႀကဳံေတြကိုလည္း လူ မင္းက

” မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဟာေျပာပြဲေတြကို ေမာ္လၿမိဳင္မွာလည္းလုပ္တယ္။ မုံရြာတကၠသိုလ္မွာလည္း လုပ္တယ္။ စစ္ကိုင္းတကၠသိုလ္မွာလည္း လုပ္ၿပီးၿပီ။ ရန္ကုန္က တကၠသိုလ္ေတြမွာေတာ့ ခဏ ခဏလုပ္တယ္။ အထက္တန္း ေက်ာင္း၊အလယ္တန္း ေက်ာင္း ေတြမွာလည္းလုပ္တယ္။ အစ္ကိုက မူးယစ္ေဆး ဝါး ဆန္႔က်င္ေရး ရဲ႕ သံတမန္ဆိုေတာ့ ဒီမူးယစ္ေဆးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေဟာေျပာပြဲ အသိပညာေပးေတြလုပ္တယ္။ ပရိသတ္ေတြ စိတ္ ဝင္စားေအာင္ အႏုပညာရွင္ ေတြကိုပါေခၚၿပီး ေတာ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရးနဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ေတြလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္တယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ကိုယ္တို႔ ေျပာခ်င္တာေတြကို ပညာေပးေဟာေျပာ မႈအစီအစဥ္ေတြ လုပ္တယ္။

အစ္ကိုက သံတမန္အျဖစ္နဲ႔ ခန္႔အပ္ခံရတာ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိသြားၿပီ။ အစ္ကိုက ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုသြားရ မယ္ဆို ရင္ ေျပာ ရ မယ့္အေၾကာင္းအရာေတြကို ေခါင္းထဲမွာ စဥ္းစားထားတယ္။ စာေရးၿပီး ေျပာေလ့ေျပာထ မရွိဘူး။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပြဲအေနအထားနဲ႔ ပရိသတ္စိတ္ဝင္စားမႈနဲ႔ အေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီးမွ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ ရႊင္ရင္ရႊင္သလို ေဟာေျပာရ တာေပါ့။ ေျပာမယ့္ အေၾကာင္း အရာေတြကိုေတာ့ ေခါင္းထဲ မွာပဲ စီထားတယ္။ ခ်ၿပီးမေရးထားဘူး။

ဥပမာမူးယစ္ေဆးဝါးအေၾကာင္းေတြေျပာမလား၊ ကေလးေတြေကာ္႐ွဴတဲ့ အေၾကာင္းေ တြေျပာမလား၊ Reference ေတြသိေအာင္ေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က ေလ့လာထားရတာေပါ့” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ ေဟာေျပာမႈကို ပရိသတ္ေတြနားလည္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ဘက္က ေဟာေျပာမယ့္အေၾကာင္းအရာေတာ့ ကိုယ္ႀကိဳတင္ေလ့လာထားၿပီး အသိပညာတစ္ခုရေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဟာေျပာျဖစ္တယ္လို႔ လူမင္းက ေျပာပါတယ္။ ” အစ္ကိုတို႔ ေဟာေျပာလိုက္လို႔ ဆင္ျခင္သြားတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အစ္ကိုတို႔ေျပာတယ္ဆိုတာက အမိန္႔ေပးတာလည္း တစ္ခုမွမပါဘူး။ အစ္ကိုေျပာဖူးတဲ့ စကားထဲမွာ မွတ္မွတ္ရရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကိုယ္တာဝန္ယူၾကရမယ္။ သူေဆးစြဲလု႔ိလည္း သူ႔ကို ပစ္ပယ္စရာမလိုဘူး။ ေကာင္းတဲ့ဘက္ကိုပါလာ ေအာင္ဆြဲေဆာင္ရမယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူတိုင္း လူတိုင္းအတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္ပဲ။ အားလုံး မွာ တာဝန္ရွိတယ္။ ဝိုင္းၿပီး ထိန္းသိမ္းေပးရမယ္။ ကိုယ့္ အေနနဲ႔ အခုလိုမ်ဳိးေတြ ေဟာ ေျပာဖို႔အတြက္ စာေတြမ်ားမ်ား ဖတ္ထားရတယ္။ ကိုယ္ေျပာမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေက်ညက္ေအာင္ေလ့လာထားတယ္။

အသိပညာေပးေဟာေျပာတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူ တို႔စိတ္နဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္ဆက္ သြယ္မႈရေအာင္ ေျပာႏိုင္မွ ေလ။ ကိုယ္ေျပာခ်င္တာခ်ည္းပဲ တစ္ဖက္သတ္ေျပာသြားလို႔ ကေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုကို တစ္နာရီ၊ႏွစ္နာရီ အခ်ိန္ေပးရတာနဲ႔ တန္ေ အာင္ ေဟာေျပာပြဲမွာ အက်ဳိးရွိတဲ့ message ေလး တစ္ခုရေအာင္ယူၿပီးမွ ျပန္ၾကပါလို႔ အစ္ကိုက request လုပ္တယ္။ အစ္ကိုကိုယ္တိုင္လည္း နားေထာင္မယ့္ သူေနရာမွာ ခံစားၿပီးေတာ့ ေဟာေျပာေပးျဖစ္တယ္။ အဓိကက ပရိသတ္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိမွသာ ေဟာေျပာရတာ ထိေရာက္မႈရွိတာပါ ” လို႔ လူမင္းက ေျပာပါတယ္။

No comments: