Monday, January 15, 2018

International Diploma / Degree / MBA အတုအစစ္ ဘယ္လုိခြဲျခားႏုိင္မလဲ ??ေရးသားသူ -  ညီညီေမာင္ (EVER UP HR Institute)

ျမန္္မာႏုိင္ငံထဲေရာက္ေနတဲ႔ International Diploma / Degree / MBA အတုအတု ၊ အတုအစစ္၊ အစစ္ ေတြဘယ္လုိခြဲျခားႏုိင္မလဲ ??

(Master of Business Administration) MBA ဘြဲ႔ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ ေခတ္စားေနတာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္လာခဲ႔ၿပီ ။

ဆက္လက္ၿပီးလည္း ေခတ္စားေနတာေတြ႔ရတယ္။ သို႔ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ ေရာက္လာတဲ႔ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ MBA ေတြထဲမွာ Product အရည္အေသြးအာမခံခ်က္မရွိေသာ MBA Product ေတြေရာက္ေနတာ အေတာ္ေလးစိုးရိမ္စရာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏုိင္ငံသူ/သားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာ ေရး Product ေတြဆုိင္ရာအသိဥာဏ္မရင့္က်က္၊ မျပည့္စံုေသာကာလျဖစ္လို႔ ထုိကဲ႔သို႔ေသာ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္မရွိသည့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ MBA, Bachelor Degree, Diploma ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံ ထဲကိုဆြဲသြင္းၿပီး လုပ္စားေနတာ ႏုိင္ငံသူ/သားေတြရဲ႕ စစ္မွန္ေသာေကာင္းက်ိဳးကို ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ဖုိ႔လည္းအလြန္ထိခိုက္ နစ္နာေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ MBA, Bachelor Degree, Diploma ေတြ နဲ႔ပတ္သက္ လို႔ အတုအတု၊ အတုအစစ္၊ အစစ္ ခြဲျခားႏုိင္ေအာင္အသိေပး လုိက္ပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

- ႏုိင္ငံျခားမွ MBA, Bachelor Degree, Diploma တုိ႔ကိုစားသံုးမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ/သားတုိ႔ ႀကိဳတင္သိသင့္ သိထုိက္ေသာအရည္အေသြးအာမခံခ်က္ဆိုင္ရာအသိပညာတုိ႔ကို သိျမင္နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္။
- ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပညာေရး ႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာပညာဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွန္ကန္ေစရန္။
- ႏုိင္ငံအက်ိဳးကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္။

စားသံုးသူအမ်ိဳးအစားမ်ား

ႏုိင္ငံတစ္ကာပညာေရး Product ေတြကိုစားသံုးရာမွာ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ သံုး မ်ိဳးရွိတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
(၁) မသိခံ (၂) သိသိခံ (မူကြဲႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္) ႏွင့္ (၃) သိမခံ

ရွင္းလင္းခ်က္

၁။ "မသိခံ" ဆုိေသာစားသံုးသူေတြဆုိတာ ပညာေရးဆိုင္ရာအရည္အေသြးဆုိင္ရာအာမခံခ်က္ေတြ အေၾကာင္းအမွန္တစ္ကယ္မသိလို႔ခံစားလုိက္ရတဲ႔ စားသံုးသူေတြကိုဆုိလိုပါတယ္။

၂။ "သိသိခံ" ဟုဆုိရာဝယ္ စားသံုးသူမွာ သင္တန္းေက်ာင္း၏ပံုရိပ္ (Brand Image) သို႔မဟုတ္ သင္ၾကား ေပးေသာ ဆရာ/မ တုိ႔ကိုစြဲလန္းလု႔ိ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္မရွိမွန္းသိလွ်က္ႏွင့္ ဆက္လက္စားသံုးသူ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲႀကီးသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ မိမိပညာေရး ဆုိင္ရာအရည္အေသြးျပည့္မွီမႈအားနည္းသည့္အတြက္ သိလွ်က္နဲ႔ပဲေရြးခ်ယ္ ဆက္လက္သံုးစြဲေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ "သိမခံ" စားသံုးသူဟုဆုိရာဝယ္ အမွန္ကိုသိၿပီး မိမိကိုယ္ကို မိမိအမွန္ဖက္ေရာက္ေအာင္ျပဳျပင္၍ သင့္ရာကို မွီဝဲစားသံုးသူလို႔ဆုိခ်င္ပါတယ္။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား

ပညာေရးဆုိင္ရာ Product ေတြႏွင့္ပတ္သက္လို႔ေခါင္းစဥ္တြင္ေဖာ္ျပ ထားေသာ MBA, Bachelor Degree, Diploma အတုအတု၊ အတုအစစ္၊ အစစ္ တို႔၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ဘာေၾကာင့္ဒီလုိအမည္တပ္ရ သလဲ ဆုိတာကိုေျပာပါမယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းေတြကိုေသခ်ာစဥ္းစားေျဖၾကည့္ပါ။
အစစ္မဟုတ္ရင္ဘာလဲ ?
အတုမဟုတ္ရင္ဘာလဲ ?
စားသံုးသူအာရံုျပဳလာေအာင္၊ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ဘယ္လိုစကားလံုးတပ္ေျပာမလဲ ?
အေျခခံအားျဖင့္ အစစ္မဟုတ္ရင္အတု၊ အတုမဟုတ္ရင္ အစစ္လို႔ပဲ အမ်ားနားလည္လက္ခံႏုိင္မယ္ ထင္ပါတယ္။

"အတုအတု"

ပညာေရးတင္ပုိ႔သည့္ႏုိင္ငံမွ အစုိးရ၏အရည္အေသြးအာမခံခ်က္စစ္ေဆးျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံယူထားေသာ / ေရွာင္ေသာ Program/Course ေတြသည္ အတုျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္း Product ထုတ္လုပ္ သည့္ႏုိင္ငံမွ Institute ေတြကသူတို႔ေရာင္းခ်တဲ႔ ပညာေရး Product ေတြကိုေပၚေပၚထင္ထင္အရည္အေသြး အာမခံစစ္ေဆးခ်က္မရွိပါ ဘူးဆုိၿပီးေျပာေရာင္းရင္ "အတုအတု" လုိ႔ေခၚပါတယ္။ အဲလုိ Product ေတြ ဥပမာ ေျပာရရင္ UK မွာရွိသလုိ USA မွာလည္းရွိပါတယ္။ Unregulated or Non-accredited Institutes (or) Universities ေတြဆုိၿပီးေပၚတင္ေဖာ္ျပၿပီးေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိအင္မတန္ပြင့္လင္းပါတယ္။ သူတို႔ Product ေတြသည္ outside of UK ဆုိရင္ Enter at your own risk (ကိုယ္႔စြန္႔စားမႈနဲ႔ကိုယ္ဘဲ) စားသံုး ခ်င္ရင္စားသံုးႏုိင္တယ္လို႔ေျပာၿပီးေရာင္းတယ္။

"အတုအစစ္"

စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ေကာင္းတဲ႔ပညာေရး Product တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ တင္ပို႔သည့္ႏုိင္ငံမွအစိုးရ၏ပညာေရး အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ စစ္ေဆးျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံယူထားဘူး။ သို႔ေသာ္အျခား Third Party ႏုိင္ငံ၏ ခရိုင္အဆင့္၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ ေလာက္သာရွိေသာ အရည္အေသြးစစ္ေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္း၏ စစ္ေဆးမႈကိုသြားေရာက္ ရယူၿပီးအျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေရာင္း ခ်ျဖန္႔ျဖဴးေသာ Educational Product (MBA, Bachelor Degree, Diploma) ေတြကို "အတုအစစ္" လုိ႔ေခၚပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ အတုပါဘဲ။ စစ္တယ္ဆုိတာ အဲ့ဒီ regional (ခရိုင္အဆင့္) accreditation ယူထားေသာ ႏုိင္ငံအတြင္း၊ အဲဒီ ခရုိင္အတြင္း သာစစ္တယ္လို႔ေျပာႏုိင္ပါ တယ္။  အဲဒီ ခရုိင္ထက္ေျခလွမ္း တစ္လွမ္းေလာက္ေက်ာ္ရင္ အတု စာရင္းထဲထည့္ပစ္လုိက္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ "အတုအစစ္" လုိ႔အမည္ေပးလိုက္တာပါ။ အဲဒီ (MBA, Bachelor Degree, Diploma) product ေတြကအင္မတန္စားသံုးသူအထင္ႀကီးမႈရ ရွိေအာင္ဖမ္းစားႏုိင္တဲ႕ အတြက္ သတိႀကီးႀကီး၊ အသိႀကီးႀကီး ရွိဖို႔လုိပါတယ္။

"အစစ္"

မူရင္းတင္ပို႔ေသာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ပညာေရးအရည္အေသြးအာမခံခ်က္စစ္ေဆးျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံယူၿပီး Pass ျဖစ္မွစားသံုးသူကုိေရာင္းခ်ျခင္း ၊ ႏုိင္ငံတစ္ကာသို႔ျဖန္႔ျဖဴးေသာ Regulated qualification / Accredited qualification ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ခ်လက္ခ်စားသံုးႏိုင္ပါတယ္။

မွန္ကန္ခုိင္မာေသာပညာေရးဆုိင္ရာသိစရာမ်ား

ဥပမာ England ႏုိင္ငံပညာေရး အတြက္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) မွ အရည္အေသြးမွန္မမွန္၊ ျပည့္မျပည့္ကိုစစ္ေဆးေပးၿပီးအာမခံ ခ်က္ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္စားသံုးသူတုိ႔အေနျဖင့္ မိမိစားသံုးေသာ Education Course, Program တုိ႔ကို Verification Code ျဖင့္တုိက္ရုိက္ Ofqual website, www.register.ofqual.gov.uk  မွာဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ Ofqual ကို Email ပို႔၍ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။
USA သည္ Non-accredited University ေတြအမ်ားဆံုးရွိ သည့္ႏုိင္ငံဟုဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အစိုးရ၏အရည္အ ေသြးသတ္မွတ္ခ်က္မွာလည္း National အဆင့္ Regional အဆင့္ အစရွိသျဖင့္အမိ်ဳးအစားအမ်ားဆံုးရွိ သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔တူညီေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ National Level Accreditation (က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ USA တစ္ႏုိင္ငံလံုးအသိအမွတ္ျပဳသည္) ပဲျဖစ္ျဖစ္ Regional Level Accreditation (ျပည္နယ္၊ ခရိုင္အဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း) ပဲျဖစ္ျဖစ္ USA ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အက်ိဳးကိုသာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ USA တြင္လာေရာက္ေရာင္းခ်မည့္ မည္သည့္ႏုိင္ငံက MBA, Degree မဆုိ Council for Higher Education Accreditation (CHEA) မွစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ပါသည္။ ထုိစစ္ေဆးမႈတြင္ National Level, Regional Only Level ဆိုၿပီးရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ "အတုအစစ္" ဆုိေသာ MBA Program ေတြသည္မ်ားေသာအားျဖင့္ USA Regional Accreditation ရယူၿပီး တစ္ျခား Third World Country ေတြျဖစ္တဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုႏုိင္ငံေတြမွာ လာေရာက္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သတိရွိၾကပါေစ။ Verification ကိုလည္း www.chea.org/search/search.asp မွာသြားေရာက္၍မစားသံုးခင္မွာ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

(EU) ဥေရာပႏုိင္ငံမွ MBA, Bachelor Degree, Diploma ေတြဆုိရင္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအသိအမွတ္ျပဳျဖစ္မွစိတ္ခ်ရ မွာပါ။ ဥပမာ Switzerland ႏုိင္ငံမွ MBA (or) Diploma ေတြျဖစ္ပါက Swiss Agency of Accreditation and Quality Assurance (AAQ) ၏စစ္ေဆးမႈခံယူၿပီး Pass ျဖစ္မွသာ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ရွိပါမည္။ www.enqa.eu , European Association for Quality Assurance in Higher Education မွာဆက္လက္ေလ႔လာႏုိင္ပါတယ္။ EU အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ တုိ႔၏ ပညာေရးအရည္အေသြးကိုစစ္ေဆးေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္းလည္းျဖစ္ ပါတယ္။
စေကာ့တလန္ပညာေရးဆုိရင္ေတာ့ Scottish Qualifications Authority ၏အသိအမွတ္ျပဳ Course/Progrm/Diploma/Degree/MBA ျဖစ္မွသာလွ်င္ စိတ္ခ်ရပါမည္။ စားသံုးသူတို႔အေနျဖင့္ www.sqa.org.uk မွာဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ၍မိိမိစားသံုးမည့္ပညာေရး Product ကိုမွန္မမွန္စစ္ေဆးႏုိင္ပါ တယ္။

Malaysia ႏုိင္ငံမွ MBA Program, Diploma, Degree ေတြအတြက္ဆို ရင္ေတာ့ မေလးရွားအစိုးရ၏ Malaysia Qualification Agency (MQA) website ျဖစ္ေသာ www.mqa.gov.my/mqr/ တြင္မိမိသင္ယူ မည့္ University and Program ရွိမရွိ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။
Philippine ႏုိင္ငံမွ MBA Program, Diploma, Degree ေတြအတြက္ဆိုရင္ www.ched.gov.ph ၏ list of CHED recognized programs မွာဝင္ေရာက္၍ မစားသံုးခင္မိမိတက္ေရာက္သင္ယူမည့္ Course သည္ အမွန္တစ္ကယ္ Office of the President Commission on Higher Education (CHED) recognized progam ျဖစ္မွသာ စိတ္ခ်ရမည္ျဖစ္ ပါသည္။
Thailand မွ MBA Program ေတြ Degree ေတြ ျဖစ္ပါက Thai ႏုိင္ငံအစိုးရ ၏ အသိအမွတ္ျပဳရယူၿပီး မွ လုပ္ခြင့္ရရပါမယ္။ Thailand Ministry of Education (MOE) www.moe.go.th တြင္ verify လုပ္ၾကည့္ ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ International University မ်ားသည္ Thailand တြင္အေျခစိုက္ၿပီး Thai အစိုးရ၏ MOE ေအာက္မွာ Private University အျဖစ္တည္ရွိသည္။ ဒါေၾကာင့္ Thailand MBA Degree ဟုသတ္ မွတ္ရပါမည္။

မွန္ကန္မႈရွိမရွိအတည္ျပဳႏုိင္ရန္စိစစ္ျခင္း (Verification)

ပညာေရးအရည္အေသြးမွန္မမွန္အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္းကို စားသံုးသူကိုယ္တုိင္မစားသံုးခင္မွာ စစ္ေဆးျခင္း ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သတိထားရမွာက သက္ဆိုင္ရာ Institute, University ၏ website တြင္ဝင္ေရာက္၍ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ Verification ကုိမျပဳလုပ္ရပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ အေျဖကရွင္းပါတယ္။ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ website ျဖစ္ေနလို႔ ပါ။ ဒါေၾကာင့္သက္ဆိုင္ရာႀကီးႀကပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္း၏ website တြင္သာ Verification Code ရုိက္ထည့္စစ္ေဆးရပါမည္။ ဒါမွသာစိတ္ခ်ရပါမည္။ ဥပမာ UK Government ၏ Ofqual မွ အသိအမွတ္ျပဳေသာ အရည္အေသြးမွန္ Diploma ျဖစ္ပါက The Qualification and Credit Framework (QCF) course code number ကုိ Ofqual website ၏ Verification ေနရာမွာ ရိုက္ထည့္၍ မွန္မမွန္စစ္ေဆးႏုိင္ ပါသည္။ ထိုမွသာမိမိရရွိထားေသာ UK Diploma သည္ QCF Level ဘယ္ေလာက္ႏွင့္ ညီမွ်သည္ကိုအတိအက်ယံုၾကည္မႈျပည့္စြာအာမခံခ်က္ ရွိရွိ ေျပာဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Accredited/Regulated qualification တို႔ကိုစားသံုးျခင္းအားျဖင့္ ရရွိမည့္အက်ိဳးေက်းဇူး

၁။  ။ မိမိကိုင္ေဆာင္ထားေသာ Diploma, Degree, MBA ဘြဲ႔ေအာင္လက္မွတ္ ကိုအစိုးရေကာလိပ္ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ ႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို႔မွ သံသယကင္းစြာျဖင့္အျပည့္အဝအသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း။
၂။  ။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ပညာ သင္ယူမည္ဆုိပါက credit transfer, subject exemption ကိုရရွိျခင္း၊ သင္ယူထားေသာဘာသာမ်ားအတြက္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈ မရွိျခင္း။

ပညာေရး Product အတုမ်ား ဘာေၾကာင့္အားေကာင္းေနရသလဲ ???

၁။  ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမွ ႏုိင္ငံျခားပညာေရးအရည္အေသြးစစ္မွန္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္စိစစ္အတည္ျပဳ ေပးမႈ မရွိေသးျခင္း။
၂။  ။ ႏုိင္ငံျခားပညာေရးဆုိင္ရာအရည္အေသြးစစ္မွန္မႈကိုစစ္ေပး သည့္ ျပည္တြင္းမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာမွန္ ကန္မႈ ရွိသည့္အျခားအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမရွိေသးျခင္း။
၃။  ။ ျပည္တြင္းစားသံုးသူမ်ားကိုယ္တုိင္ပညာေရးဆုိင္ရာမွန္ကန္ေသာ အသိရင့္က်က္ျပည့္စံုမႈလိုအပ္ေန ျခင္း။
၄။  ။ စားသံုးသူမ်ားကိုယ္တိုင္ လူပုဂၢိဳလ္အစြဲ၊ ေက်ာင္းအစြဲ ႀကီးလြန္းျခင္း။

အႏွစ္ခ်ဳပ္

၁။  ။ အတုအတုဆိုသည္မွာ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ အစိုးရထံမွပညာေရး အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ လက္မွတ္မရရွိဘဲပညာေရးဥပေဒအား နည္းေသာႏုိင္ငံမ်ားကို ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္၍ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း။
၂။  ။ အတုအစစ္ဆိုသည္မွာ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ အစိုးရထံမွပညာေရး အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ လက္မွတ္မရရွိဘဲ တစ္ျခားႏုိင္ငံႀကီးမ်ား ၏ ေဒသဆုိင္ရာအသိအမွတ္ျပဳ (Regional Accreditation) အဆင့္သာရွိၿပီး ထိုႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသတစ္ခုအတြင္းသာ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ပညာေရး Product တို႔ကို ပညာေရးဥပေဒအားနည္း ေသာႏုိင္ငံမ်ားသို္႔ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္၍ ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း။
၃။  ။ အစစ္ဆိုသည္မွာ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ အစိုးရထံမွပညာေရး အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈရရွိ ထားၿပီးမည္သည့္ႏုိင္ငံကို မဆို ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေသာ ပညာေရး Product ျဖစ္ျခင္း။
၄။  ။ မွန္ကန္မႈရွိမရွိအတည္ျပဳႏုိင္ရန္စိစစ္ျခင္း (Verification) ကိုျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ university/institute ၏ Web Page တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ၍ Verify လုပ္ျခင္းျဖင့္အျပည့္အဝ မွန္ကန္မႈ ကိုရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံရွိ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေသာ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရ Web Page မ်ားတြင္သြားေရာက္စစ္ေဆးပါမွ မွန္ကန္မႈရွိမရွိကိုအတိအက်အျပည့္အဝ သိရမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ***

ယခုေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္စားသံုးသူကိုယ္တုိင္ဆက္လက္ေလ႔လာ၍ မစားသံုးခင္သိသင့္သိထိုက္ ေသာအခ်က္အလက္တုိ႔ကိုသိၿပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေအာင္ရည္ရြယ္၍ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေရးသားသူမွအစစ္/အတု စသည္ျဖင့္ လံုးဝဆံုးျဖတ္ေပးသြားမည္မဟုတ္ပါ။

Accreditation/Regulation Status တို႔မွာလည္းအခ်ိန္ကာလေပၚမူတည္၍ အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္စားသံုးသူအေနျဖင့္အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေလ႔လာဆန္းစစ္သင္ယူေနဖို႔တာဝန္ရွိပါသည္။
ဒါ႔အျပင္မိမိစားသံုးမည့္ MBA, Degree, Diploma တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ စားသံုးၿပီးသူတို႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆြး ေႏြးခ်က္မ်ား၊ အတုအစစ္ ခြဲျခားျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို google တြင္ရွာေဖြေလ့လာမႈျပဳရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ မိမိစားသံုးမည့္ MBA Product, Universtity တို႔၏ အေျခအေနကိုသိရွိရန္ (ဥပမာ- Accredited University in France, Germany, USA စသည္ျဖင့္လည္း google တြင္ေရးထည့္၍ေလ႔ လာ ေတြ႔ရွိမႈဆန္းစစ္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း အစစ္၊ အတု အေျခအေန တို႔ကိုသိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

*** အစစ္ကိုသာစားသံုးသင့္ပါသည္။ အစစ္ကိုသာစားသံုးေစခ်င္ပါသည္။ ***
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ညီညီေမာင္ (EVER UP HR Institute)

No comments: