Monday, January 1, 2018

နွစ္နွစ္သား ဒီမိုကေရစီနွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး အလားအလာ

[ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ အိအိတိုးလြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ သတင္းေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။]ကမၻာေပၚတြင္ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲကို နည္းလမ္းမ်ိုးစံုျဖင့္ ဆင္ႏႊဲေနသည့္ နိုင္ငံ အမ်ားအျပားရွိသည္။ ေအာင္ျမင္သည့္ နိုင္ငံ ရွိသလို မေအာင္ျမင္သည့္ နိုင္ငံလည္းရွိသည္။ ေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ ျပန္လည္ က်ဆံုးသြားေသာ နိုင္ငံမ်ားလည္းရွိေနသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံျဖစ္သည္။ နွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲျပီးေနာက္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အင္န္အယ္လ္ဒီ) သည္ ၂ဝ၁၆ မတ္လ ကုန္ပိုင္းတြင္ အစိုးရ အာဏာကို ရယူနိုင္ခဲ့သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ နွစ္နွစ္သား အစိုးရဘဝ၊ အတိအက်ေျပာလွ်င္ တစ္နွစ္နွင့္ ရွစ္လ ကာလကို ေရာက္ရွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

အတိုက္အခံ ဘဝတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ သူ၏ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ အေပၚ လူထု၏ တစ္ခဲနက္ ေမွွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ေထာက္ခံ အားေပးမႈမ်ားသည္ အစိုးရ သက္တမ္း ျကာျမင့္လာသည့္အမွ် အားေပ်ာ့လာျပီ ျဖစ္သည္။ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈမ်ား အစား စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့မႈနွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ား အစားထိုး ေနရာယူလ်က္ ရွိသည္။

နွစ္နွစ္တာ ကာလအတြင္း က်ဆင္းလာသည့္ စီးပြားေရး အေျခအေန၊ တိုးတက္မႈ မရွိသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္၊ ရခိုင္အေရး နိုင္ငံတကာ ဖိအား ျမင့္တက္လာမႈ၊ ေမးခြန္း ထုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္လာသည့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိမ်ား အေကာင္အထည္ မေဖာ္နိုင္ျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားက အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအတြက္ အမွတ္ေလ်ာ့ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည္။

လူထု၏ ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈ တစ္ခုတည္းကို အားကိုးေနျခင္းက ဒီမိုကေရစီ ခရီးပန္တိုင္အတြက္ အနၱရာယ္ၾကီးသည့္ အရဲကိုးမႈပင္ ျဖစ္သည္။ လူထုေထာက္ခံမႈ တစ္ခုတည္းကို အားကိုး ေနျခင္းထက္ ျပဳျပပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းမ်ားကို စတင္ရန္ ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္သည္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အတြက္ အေရးၾကီးသည့္ နွစ္တစ္နွစ္ဟု ျပည္တြင္းျပည္ပ နိုင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ားက ဆိုသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

၂ဝ၁၆ ဧျပီလတြင္ တက္လာသည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရသည္ ယခင္ ရွိျပီးသား ဝန္ျကီးဌာနမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ကာ ဝန္ျကီးဌာန ၂၁ ျဖင့္ ပြဲဦးထြက္ အစိုးရ တာဝန္ကို ယူခဲ့သည္။ ဝန္ျကီးဌာန အားလံုးကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးတစ္ဦးခ်င္းစီျဖင့္ အုပ္ခ်ုပ္ေစျပီး ဒုတိယ ဝန္ျကီးမ်ား ခန္႔ထားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က ေဖာင္းပြေနသည့္ ဝန္ၾကီး ဌာနမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္အတြက္ အစိုးရ အသံုးစရိတ္ သက္သာေစသည္ဟု ဆိုကာ လူထုက ယင္းလုပ္ရပ္ကို ေထာက္ခံခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ ယနၱရားကို လက္ေတြ့ လည္ပတ္ရာတြင္ အလုပ္ျဖစ္လား ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝန္ျကီးဌာန အခ်ိဳ႕တြင္ ဒုတိယဝန္ျကီးမ်ား ခန့္အပ္ခဲ့ရသလို ဝန္ၾကီးဌာန အသစ္မ်ားလည္း တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ရသည္။ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရံုး ဝန္ျကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး ဝန္ျကီးဌာနနွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားသည္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အသစ္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ဝန္ၾကီးဌာန ၂၄ ခု၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ၂၂ ဦးနွင့္ ဒုတိယဝန္ၾကီး ၁၄ ဦးအထိ ရွိေနသည္။

စတင္ တာဝန္ယူသည့္ အခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအဖြဲ႔ကို လူထုက ျပင္းထန္သည့္ ဆန့္က်င္ မႈမ်ား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား အလိုက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္ ပတ္သက္၍မူ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး က်ဆင္းလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၌ ဝန္ၾကီးအေျပာင္းအလဲ လုပ္ရန္ ေတာင္းဆို ခံလာရသည္။ သို့ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရံုျဖင့္ တိုးတက္မႈ ေသခ်ာေပါက္ရလာမည္ဟု ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး ေလ့လာသူအခ်ို့က အယံုအၾကည္ မရွိေပ။

လက္ရွိ အေနအထား အားလံုး၏ တရားခံက”ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားလြန္းျခင္း” ဟု ၄င္းတို့က သံုးသပ္ျကသည္။ တာဝန္ အရွိဆံုးသူက နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားစုက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

”အဓိက မွားေနတာက ဝန္ၾကီးနဲ႔ တိုက္ရိုက္ မဆိုင္ဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာ္တာ္မ်ားမ်ား ကိုင္ထားတာ မ်ားလြန္းေတာ့ အကုန္ မနိုင္ဘူး။ ဒါက သဘာဝပဲ။ လုပ္နိုင္တဲ့သူ ခြဲေပးဖို႔လိုတယ္။ အခုက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ သိပ္မ်ားတယ္။ ဒါကို အေသ ကိုင္ထားရင္ ဝန္ၾကီးေတြ ဘယ္ေလာက္ ေျပာင္းေျပာင္း သိပ္အေၾကာင္းထူးမယ္ မထင္ဘူး” ဟု ျမန္မာ့ နိုင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အပါအဝင္ သမၼတရံုး ဝန္ျကီးဌာနနွင့္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးအျဖစ္ တာဝန္ ယူထားသည္။ ထို့ျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရး၊ စီးပြားေရး၊ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ နိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာ္မတီ ၁၆ ခုတြင္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒နွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူထားသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔၏ အေရးၾကီး လုပ္ငန္းတာဝန္ အမ်ားစုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနရျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ”သူကိုယ္တိုင္က ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို သေဘာက်လို့ ကိုင္ထားတယ္ေတာ့ မထင္ပါဘူး။ ျဖစ္နိုင္စရာ နွစ္ခ်က္ရွိတယ္။ တစ္က သူ့လူေတြကို စိတ္ခ်လက္ခ် မယံုရဲတာ၊ နွစ္က တာဝန္ေပးနိုင္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္တတ္တဲ့ အရည္အခ်င္း မရွိတာလည္း ျဖစ္နိုင္တယ္။ နွစ္ခုစလံုးလည္း ျဖစ္နိုင္တယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ထို့အတြက္ အဓိက ေျဖရွင္းခ်က္မွာ အစိုးရ အေနျဖင့္ မိမိ ဦးတည္သြားခ်င္သည့္ လမ္းေၾကာင္းအေပၚ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ လမ္းညွြန္ခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ေပးနိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု နိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

တမၸဒီပ သုေတသနအဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာ ခင္ေဇာ္ဝင္းကမူ တစ္နိုင္ငံလံုး တစ္ေျပးညီ တိုးတက္မႈအတြက္ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ုပ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အျပည့္အဝ ေပးနိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ မူအရ မက်င့္သံုးနိုင္ေသးသည့္တိုင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေပးထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုပင္ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ရေနရဲ့လားဆိုသည္ကို သူက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

”နွစ္ ၅ဝ လံုး စစ္ အစိုးရလက္ထက္မွာ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ အမိန္႔နာခံ ဒါပဲ။ အခု ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ဒီနည္းနဲ့ပဲ ဆက္သြားေနရင္ ဘာမွ ေမွ်ာ္လင့္စရာ မရွိဘူး။ အေရးၾကီးတာက ဒီစနစ္ေပၚမွာ သာယာေနတယ္ ဆိုရင္ ပိုမလြယ္ဘူး”ဟု ေဒါက္တာ ခင္ေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ ၂ဝ၁၈ တြင္ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ့၏ လက္ရွိ လူမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ လည္ပတ္မလား။ အေျပာင္းအလဲ ရွိနိုင္မလား ဆိုသည္က မေသခ်ာ မေရရာသည့္ အေနအထား ရွိေနသည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုပ္နိုင္ကိုင္နိုင္သူမ်ားကို သူ့လူကိုယ့္လူ မခြဲဘဲ လူမွန္ေနရာမွန္ အသံုးခ်သင့္သည္ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက အၾကံေပးသည္။ သို့မွသာ ၂ဝ၁၈ တြင္ က်ဆင္းေနသည့္ စီးပြားေရး အပါအဝင္ က႑အခ်ို့တြင္ သိသာသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ တိုးတက္မႈကို ေတြ့ျမင္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

”မွန္းဆၾကည့္ရတာေတာ့ ေဒၚစုက သူ့အေပၚ သစၥာရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ ထိန္းသိမ္းျပီး လုပ္သြားရင္ ရလိမ့္မယ္လို့ ထင္ဟန္ တူပါတယ္။ အရင္ အစိုးရလက္ထက္က လူေတြကို မသံုးခ်င္တဲ့ အစြဲလည္း ရွိလိမ့္မယ္လို့ ထင္တယ္။ နွစ္နွစ္ အခ်ိန္ကာလကို ျဖတ္ျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒါ မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက သတိေပးသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး

ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိကဝတ္မ်ားအနက္ အေရးပါသည့္ အဓိက နွစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အစိုးရ၏ ပထမဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝးကို နွစ္ၾကိမ္ က်င္းပနိုင္သည့္တိုင္ တစ္နိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ (အင္န္စီေအ)တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕သစ္မ်ား ပါဝင္လာေအာင္ စည္းရံုးနိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားအနက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္တြင္ တိုးတက္မႈ အလားအလာ အရွိဆံုး ျဖစ္နိုင္သည္။ သို့ေသာ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အားလံုး ပါဝင္နိုင္မည့္အင္န္စီေအ စာခ်ဳပ္ျဖစ္လာဖို႔ေတာ့ ခက္ခဲနိုင္သည္။ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအင္န္အက္ဖ္စီ) အဖြဲ႕ဝင္တခ်ိဳ႔ အင္န္စီေအစာခ်ုပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးလာနိုင္သည့္တိုင္ တစ္ျခမ္းပဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေနအထားမ်ိုးကို ေတြ့ျမင္ရနိုင္ေျကာင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

”အင္န္အယ္လ္ဒီက ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေၾကာင္းျပျပီး ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ မွန္းပံုရတယ္။ ၂ဝ၁၈ ထဲမွာ တတ္နိုင္သေလာက္၂၁ ပင္လံုေတြ ခဏခဏ လုပ္ျပီး အဲဒီက တက္လာတဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ သေဘာတူညီခ်က္ကတစ္ဆင့္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အတြက္ တြန္းတာမ်ိဳး လုပ္လာနိုင္တယ္။ နဂိုက စဥ္းစားသလို အားလံုးပါဖို႔ေတာ့ ခက္မယ္။ တစ္ျခမ္းပဲ့နဲ႔ပဲ လူးကာ လြန္႔ကာ သြားတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္လာနိုင္တယ္” ဟု မဟာ ဗ်ူဟာနွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ) ၏ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ ဦးမင္းဇင္က ေျပာသည္။ ဦးမင္းဇင္သည္ ပထမၾကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ နိုင္ငံေရး အစုအဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈ၏ ျပည္ပ ပညာရွင္ အေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အေရး ကြ်မ္းက်င္သူ ဆြီဒင္သတင္းဆရာ ဘာေတးလ္လင့္တနာက လက္ရွိ သြားေနသည့္ စာခ်ဳပ္ကို အရင္ လက္မွတ္ထိုးျပီးမွ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလုပ္မျဖစ္ဟု ဆိုသည္။

”၂ဝ၁၈ မွာ မြန္နဲ႔ ကရင္နီေတြက လက္မွတ္ ထိုးလာသည့္တိုင္ တိုင္းျပည္ရဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၈ဝ ရာခိုင္နႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ ပါမလာဘူးဆိုရင္ ဘယ္လို ျငိမ္းခ်မ္းေရးရမလဲ” ဟု ဘာေတးလ္လင့္တနာက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

ထိေရာက္သည့္ ရလဒ္အတြက္ နိုင္ငံေရးအရ အရင္ ေဆြးေႏြးျပီး စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္သင့္သည္ဟု ဘာေတးလ္က အျကံျပဳသည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီသည္ အတိုက္ အခံဘဝတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ျပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ၈၈ မ်ိုးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းကာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကို လႊတ္ေတာ္က တစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ကိုယ္တိုင္ အစိုးရ ျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ လႈပ္ရွားမႈ အလ်င္းမရွိခဲ့ေပ။ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သီးသန္႔ ၾကိုးပမ္းမႈ မရွိသည့္တိုင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ တစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကိုးပမ္းေနသည္။

ထိုလမ္းေၾကာင္းသည္ လက္ေတြ့က်သည့္ ”ဂယ္ေပါက္”တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါးပါးနပ္နပ္ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ရန္ အေရးၾကီးသည္ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

”ဖက္ဒရယ္ရဲ့ အေျခခံမူေတြ စလုပ္မယ္။ အဲဒါရမွ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး စလုပ္မယ္ဆို အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက ေခ်ာက္ကမ္းပါး ျခားသလို ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက သံုးသပ္သည္။

ထိုလမ္းေၾကာင္းအစား အေျခခံ ဥပေဒ၏ ျပင္ဆင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ ပုဒ္မမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပင္ဆင္ရန္ ညႇိနွိုင္းျပီး သေဘာတူညီခ်က္ ရပါက အနီးဆံုးလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ ျပင္ဆင္နိုင္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

”ဒါဆို အေျခခံဥပေဒကို အင္န္စီေအက ေျပာင္းလို့ရပါလားဆိုတဲ့ အသိတစ္ခု လူေတြၾကားထဲ ေရာက္သြားမယ္။ ေရာက္သြားတာနဲ႔ အမွ် ေဒၚစုနဲ့ ပါတီရဲ့ ၾသဇာလည္း တက္လာနိုင္တယ္။ အခုက အေျခခံမူက စသြားေတာ့ ဒီအေျခခံမူက ဘယ္ပုဒ္မနဲ႔ ဆိုင္လည္း ဆိုတာ ျပန္သြားရမယ္။ ဒါဆိုရင္ သိပ္ၾကာမယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းက အားနည္းခ်က္ရွိေတာ့ ျပင္နိုင္ရင္ ပိုေကာင္းတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

အေျခခံ ဥပေဒဇယား ၁၊ ၂ ၊၃၊ ၅ ၏ ျပဠာန္းခ်က္မ်ား အနက္ ျပင္ဆင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ အခ်က္မ်ား အတြက္ တပ္မေတာ္နွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားကို ေရြးထုတ္ ညႇိနွိုင္းေစျပီး အစိုးရကမူ မည္သူ့ဘက္မွ ဝင္မပါဘဲ ၾကားေနသင့္သည္ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက အၾကံျပဳသည္။ ထို့ျပင္ သယံဇာတ ခြဲေဝေရး၊ လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္ သေဘာထား ကြဲလြဲပါက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခြင့္နွင့္ ျပည္နယ္ ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတ တိုက္ရိုက္ ခန္႔ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ျပင္ဆင္ရန္ ျဖစ္နိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ေထာက္ျပသည္။

ထိုသို့ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မွာ အားလံုး ပါဝင္ေရးမူကို စြဲကိုင္ျခင္းထက္ လက္မွတ္ ထိုးျပီးသားအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ ခိုင္မာသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

”ဒါဆို တပ္မေတာ္ကို ခ်ဥ္းကပ္လို့ ရသြားျပီ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အျပည့္မရေသးေပမဲ့ တစ္ဝက္ေတာ့ ရသြားျပီဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ့ ပါဝင္မႈကို ျပန္စဉ္းစားေပးပါ။ ၂၅ မလုပ္ပါနဲ႔ ၂ဝ ရာခိုင္နႈန္းေလာက္ ျပင္ေပးပါ။ ဝန္ၾကီးသံုးပါး တစ္ပါးေတာ့ ေလွ်ာ့ေပးပါ။ အဲဒီလို ခ်ဉ္းကပ္ျပီး တပ္နဲ႔ ညႇိသင့္တယ္ ထင္တယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ရခိုင္အေရးနွင့္ နိုင္ငံတကာဖိအား

၂ဝ၁၇ ခုနွစ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအတြက္ အျပင္းထန္ဆံုး ထိုးနွက္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးသည္ ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္တြင္လည္း ဆက္လက္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္အေရး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံတကာက အျပင္းအထန္ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနျပီး ျပည္တြင္း အင္အားစုမ်ား၏ ေဝဖန္မႈကို ခံေနရသည့္ ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္း အက်ပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ နိုင္ငံတကာ မ်က္နွာစာတြင္ အေရးတၾကီး သတိထား ကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

လူ့အခြင့္အေရးခ်ိုးေဖာက္မႈ စြဲခ်က္မ်ားကို တံု့ျပန္ေျဖရွင္းနည္း မမွန္ပါက စီးပြားေရး အရ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို့ရန္ နိုင္ငံတကာက ဖိအား ေပးလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၈ တြင္ အလားအလာ ရွိေနသည့္ ပိတ္ဆို့မႈမ်ား ဝင္မလာရန္ အစိုးရက မည္သို့မည္ပံု တံု့ျပန္မလဲဆိုသည္ကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။

”နိုင္ငံတကာက စြဲခ်က္ေတြကို မမွန္ဘူးလို့ ေနျပည္ေတာ္ကေန ပိတ္ျငင္းေနလို့ကေတာ့ အဆင္မေျပနိုင္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာ ခင္ေဇာ္ဝင္း ေျပာသည္။

ရခိုင္အေရးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကို အစဥ္တစိုက္ ေထာက္ခံခဲ့သည့္ အေနာက္အုပ္စုမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ေျပာင္းျပန္ လွည့္လိုက္သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားက ၂ဝ၁၈ တြင္ ဆက္လက္ အားေကာင္းေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားကေတာ့ တရုတ္၏ အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ ျပဳသည့္တိုင္ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ အေနာက္အုပ္စု နိုင္ငံမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းသင့္ေျကာင္း အၾကံျပဳၾကသည္။

ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ကို နိုင္ငံတကာက ျမင္သည့္ အျမင္နွင့္ ျပည္တြင္းက ျမင္သည့္အျမင္က အင္မတန္ ကြာဟလ်က္ ရွိသည္။

”အေျခအေနေတြက ျဖစ္တာ သိပ္ျမန္တယ္။ လိႈင္းလိုပဲ။ လူေတြရဲ့ စိတ္နွလံုးကို ျပဳျပင္ ေပးနိုင္စြမ္းကေတာ့ သိပ္နိမ့္တယ္။ ကိုယ့္ေဘးကို အိမ္နီးခ်င္း အသစ္ေရာက္လာရင္ ေၾကာက္တယ္။ မၾကားဘူးတဲ့ စကားေတြ၊ မျမင္ဘူးတဲ့ အစားအစာေတြ ခ်က္ျပဳတ္ေနရင္ ေၾကာက္တယ္။ ဒီအတိုင္းဆို ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ တစ္ခုခု ျဖစ္လာရင္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္လာတာေပါ့။ ရခိုင္က အဆိုးဆံုး ဥပမာပဲ။ ဒီလို ျပႆနာေတြက ၂ဝ၁၈ မွာ ဆက္ျဖစ္ေနဦးမယ္လို့ ထင္တယ္” ဟုဦးမင္းဇင္က သံုးသပ္သည္။

တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑နွင့္ အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး

ရခိုင္အေရးနွင့္အတူ မျပီးဆံုးေသးသည့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားက တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္တြင္ ပိုမိုျမင့္တက္ေစမည့္ လကၡဏာ ရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

”ပဋိပကၡေတြ မထိန္းနိုင္သေရြ႕ တပ္မေတာ္ရဲ့ အခန္းက႑ကို မ်က္ကြယ္ျပဳလို့ မရဘူး” ဟု ေဒါက္တာ ခင္ေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ အစိုးရသည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒက ေပးထားသည့္ အာဏာကို အာရံုစိုက္လြန္းျပီး လုပ္ငန္း သဘာဝအရ တည္ရွိေနသည့္ အာဏာကို အာရံုစိုက္နိုင္ပံု မရဟု ဦးမင္းဇင္ကလည္း သံုးသပ္သည္။ လုပ္ငန္း သေဘာအရ တည္ရွိေနသည့္ အာဏာ ဆိုသည္မွာ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း မျဖစ္မေန ပါဝင္လာရသည့္ တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ပင္ ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္း ရယူထားျပီး အုပ္ခ်ုပ္ေရးတြင္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ျကီးဌာနမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ုပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေဘာင္ထဲတြင္ ရွိေနသည္။ သို့ျဖစ္ရာ တိုင္းျပည္တြင္ တစ္ခုခု မျငိမ္မသက္ ျဖစ္လာပါက အေျခခံ ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းျပည္၏ လံုျခံုေရးနွင့္ တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

”ကခ်င္၊ ရခိုင္အေရး၊ ဒီၾကားထဲ ဘာသာေရး လူမ်ိုးေရး အဓိကရုဏ္းေတြျဖစ္လာရင္ တပ္အခန္း က႑က ပိုျပီးေတာ့ေတာင္ အေရး ပါလာမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ လူေတြက တည္ျငိမ္မႈ၊ လံုျခံုမႈကို ပိုၾကိုက္တယ္။ ဒါေတြက ထင္ရွားတဲ့နမူနာပဲ။ ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ကာလံု မေခၚတာပဲရွိမယ္၊ တပ္ရဲ့ အခန္းက႑နဲ႔ ၾသဇာကို လက္ခံမႈက ပိုျမင့္လာတယ္။ ပဋိပကၡေတြ ပိုျပင္းလာေလ ေျဖရွင္းနိုင္တဲ့ အင္အားရွိသူ ေခါင္းေဆာင္က တပ္ပဲ ဆိုတာ ျမင္လာတယ္” ဟု ဦးမင္းဇင္က ေျပာသည္။

ပဋိပကၡ ေလ်ာ့ပါးေရးနွင့္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ငန္းအရ ပါဝင္မႈသည္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနသည္ကို သတိထားသင့္ျပီး ထိုပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့က်ေစေရး အတြက္ အစိုးရနွင့္ တပ္မေတာ္၏ ဆက္ဆံေရးသည္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည္။

ေဒါက္တာခင္ေဇာ္ဝင္းကမူ တပ္မေတာ္နွင့္ အစိုးရ၏ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးက ဟန္ျပမွွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္သည္။ လူျမင္ကြင္း လက္ဆြဲ နႈတ္ဆက္ရံု၊ ျပံဳးျပ နႈတ္ဆက္ပံုထက္ ပိုသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး အစိုးရနွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားတြင္ မရွိဟု သူက ဆိုသည္။ အစိုးရသည္ တပ္ကို ခယဆက္ဆံဖို႔ မလိုသည့္တိုင္ ေျကာက္ရြံ႕စရာ မလိုဘဲ အလုပ္ျဖစ္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိုး တည္ေဆာက္ရန္ ၾကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ၄င္းက တိုက္တြန္းသည္။

အစိုးရနွင့္ တပ္မေတာ္ ဆက္ဆံေရးဟု ဆိုလွ်င္ လူတိုင္း ေျပးျမင္ၾကမည္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ုပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တြင္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး၏ အဓိက ပန္းတိုင္မွာ စစ္တပ္ကို အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိေရး ျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို တစ္ဆင့္ခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း ၾကားကာလ တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ အဓိက အေရးၾကီးသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားတြင္ နိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခု ရရွိရန္ ျဖစ္သည္။ သို့ရာတြင္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္က ယေန့တိုင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၈ အတြက္ သာမက အနာဂတ္ နိုင္ငံတည္ျငိမ္ေရးအတြက္ မရွိအျဖစ္ လိုအပ္သည့္ အရာျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို ထိပ္တိုက္မေတြ့သမွ် ၾကီးမားသည့္ ျပႆနာ မရွိနိုင္ဟု နိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

”ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ တပ္မေတာ္ကို ထိပ္တိုက္ မေတြ့သေရြ႕ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ အင္န္အယ္လ္ဒီက အခုလို အမွားအယြင္းေတြ မ်ားမ်ား လုပ္ေလေလ တပ္ဘက္က ေက်နပ္ေလေလ ေနမွာပဲ။ အတိုက္အခံ ဘဝတုန္းကလို ထိပ္တိုက္ေတြ့ျပီး အာဏာ သိမ္းရေလာက္တဲ့ အလားအလာ မေတြ့ရဘူး။ အင္န္အယ္လ္ဒီ အာဏာရျပီး ေနာက္ပိုင္း အာဏာသိမ္းနိုင္တဲ့ အလားအလာ နည္းသြားတယ္။ ၂ဝ၁၈ ေနာက္ပိုင္းေတာင္ သိပ္ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္မယ္ မထင္ဘူး။ ေဒၚစုဘက္က ထိတ္တိုက္ မေတြ့ဖို႔ လိုတယ္၊ တပ္ကလည္း စိတ္ရွည္ လက္ရွည္သြားရင္ အဆင္ေျပနိုင္တယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္၏ အားသာခ်က္က ပကတိ တရားကို ျမန္ျမန္ သေဘာေပါက္ျခင္း ျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ဝင္လာခ်ိန္မွ အစိုးရဖြဲ႔နိုင္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္နွင့္ ဆက္ဆံေရး အေနအထားက သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားသည္ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဆိုသည္။ တပ္မေတာ္နွင့္ ပတ္သက္ျပီး စကားလံုး ေရြးခ်ယ္မႈကအစ သတိထားလာသည္ကို ရခိုင္အေရးနွင့္ ပတ္သက္သည့္ တပ္မေတာ္အေပၚ နိုင္ငံတကာ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အစိုးရ၏ တံု့ျပန္မႈကို ၾကည့္ပါက ေတြ့ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

”အဲဒါက ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးမွာ ၾကိုက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မၾကိဳက္ သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္ရဲ့ သေဘာတူညီမႈ မရရင္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ဖို႔ ခက္တယ္။ ဒါ ခါးသီးတဲ့ ပကတိ အရွိတရားပဲ။ ေဒၚစု နားလည္လာတဲ့ သေဘာပဲ။ ခုထိ တပ္မေတာ္နဲ့ ဆက္ဆံေရးမွာ အမွားအယြင္း မရွိေသးဘူးလို့ ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒၚစုဘက္က မရွိေပမဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီက လူတစ္ခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ရွိလာနိုင္တယ္။ တပ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး အင္မတန္ အေရးၾကီးတယ္၊ ဆက္ဆံေရး မေကာင္းတာနဲ႔ အခ်ိန္မေရြး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္နိုင္တယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာ့ နိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ စာခ်ုပ္မွ တစ္ဆင့္ သြားနိုင္ရန္ အင္မတန္ အေရးပါသည္ဟု ၄င္းက ေထာက္ျပသည္။

”ၾကိုးစားနိုင္တဲ့ အကြက္အကြင္းေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားမရဘူး။ လက္ေတြ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာ ေဒၚစုက လြဲလို့ က်န္တဲ့ သူေတြက အားရေက်နပ္စရာ မေကာင္းဘူး” ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ က်န္ရွိေနသည့္ သံုးနွစ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားတြင္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ကာ အဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ နိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာေရး ၾကိဳးစားေပးရန္ လိုသည္ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဆိုသည္။

”ဘယ္အဆင့္မွာ ဘာလုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုသာ ရွိသြားရင္ အေျပာင္းအလဲက ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေအးေအးျငိမ္းျငိမ္း ျဖစ္သြားနိုင္တယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနွင့္ လူ့အခြင့္အေရး အလားအလာ

အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ နွစ္နွစ္ အတြင္း မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ပါသလဲ ဆိုသည့္ ေမးခြန္း၏ အေျဖက အားရ ေက်နပ္စရာ ေကာင္းမည္ မဟုတ္ပါ။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းကိုမွ် မျပင္ဆင္နိုင္သည့္ အျပင္ အစိုးရတစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္ အရာမ်ားကိုပင္ လ်စ္လ်ူ ရႈခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့ အေရး အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆ ကို ပယ္ဖ်က္ရန္၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပဠာန္းရန္တို့သည္ လက္ရွိ အေျခခံ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။

ယခင္က တိုင္းျပည္တြင္ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတစ္ဦး က်န္လွ်င္ပင္ မ်ားလွျပီဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ ပါတီ အာဏာရလာ ခ်ိန္အထိ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားက ေလ်ာ့က်သြားျခင္း မရွိေသးေပ။ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ၏ စာရင္းအရ ေထာင္ထဲတြင္ က်န္ရွိေနသည့္ အက်ဥ္းသားဦးေရက ၄၆ ဦး ျဖစ္ျပီး တရား ရင္ဆိုင္ေနရသူ ၄၉ ဦးရွိေနသည္။ ထို့ျပင္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကလည္း အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ပိုမို က်ဥ္းေျမာင္းလာသည္က အျငင္းပြားစရာ မရွိေပ။

ယင္းျပႆနာရပ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစား ေပၚျပဴလာ ျဖစ္နိုင္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္မ်ား ထုလုပ္ျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ုပ္ ေအာင္ဆန္းတံတားဟု အမည္ေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ ကုန္ခံခဲ့သည္ဟု ဦးမင္းဇင္က ေျပာသည္။

”ဒါမ်ိုးေတြ ပိုမ်ားလာျပီး အေျခခံက်တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ပိုနည္းလာနိုင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ လာမယ့္နွစ္မွာ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျပင္တာ၊ အသစ္ဆြဲတာ၊ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲတာ လုပ္လာ နိုင္တယ္။ ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ့ ေလ့လာမႈကိုၾကည့္ရင္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ့အခြင့္အေရးေတြ ခ်ဲဖို႔ တင္ဖို႔ထက္ ပိုက်ံဳ႕ လာမလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

၂ဝ၁၈ တြင္ ၾကံဳေတြ့ လာနိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အျခား ကိစၥတစ္ခုမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ျပႆနာျဖစ္သည္။ လူပုဂၢိဳလ္ကို အားျပဳသည့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးတြင္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ခုခုျဖစ္ပါက ၾကိဳတင္ စီမံထားသည့္ အစီအမံရွိပံု မရေပ။ အကယ္၍ နိုင္ငံေရးၾသဇာ က်ဆင္းျခင္း၊ က်န္းမာေရး ျပႆနာျဖစ္ပါက ေခါင္းေဆာင္မႈ ေလဟာနယ္ ျဖစ္လာကာ အေရးပါသည့္သူမ်ားက မည္ကဲ့သို့ ေျဖရွင္းမလဲ ဆိုသည္က ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။

”ေလဟာနယ္ ေပၚလာရင္ ျဖစ္လာနိုင္တဲ့ မေသခ်ာမႈက ျပႆနာ အျကီးအက်ယ္ ျဖစ္လာနိုင္တယ္။ တခ်ို့ေတြ ေျပာေနတဲ့ အာဏာ သိမ္းနိုင္မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေပၚမွာ အမ်ားၾကီးမူတည္ေနတယ္။ ေလဟာနယ္ ျပႆနာက ၂ဝ၁၈ မွာ မျဖစ္ဘူး မေျပာနိုင္ဘူးလို့ ယူဆရတယ္” ဟု ဦးမင္းဇင္က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ အားလံုးမွာ ထိုေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ ယံုၾကည္ ကိုးစားလြန္းျခင္းျဖစ္ျပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တိုင္းျပည္၏ ပံုရိပ္ကို တိတိက်က် သတ္မွတ္ကာ ဦးတည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိနိုင္ငံေရး အေျခအေနကို သေဘၤာတစ္စင္းျဖင့္ တင္စားပါက လူထုကို သေဘာၤ ဦးတည္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ သံလိုက္ အိမ္ေျမႇာင္ေနာက္ကို မလိုက္ခိုင္းဘဲ ကပၸတိန္ (သေဘာၤမာလိန္မွဴး) ေနာက္ကို လိုက္ခိုင္းသလို ျဖစ္ေနသည္ဟု ဦးမင္းဇင္က သံုးသပ္သည္။ ကပၸတိန္ ဘယ္သြားေနသည္ကိုကား မသိ။ ယံုၾကည္မႈ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ထိုသူေနာက္ကို လိုက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ အလိုက္ ေထာက္ခံမႈေတြသာ ျဖစ္လာျပီး လူနွင့္ ဂိုဏ္းဂဏ အုပ္စုဖြဲ႕ေထာက္ခံျခင္းသာ က်န္ရစ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္း ပါဝင္နိုင္စြမ္း နည္းလာကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ လားရာ ဦးတည္ခ်က္ ေပ်ာက္ဆံုး သြားနိုင္သည္ဟု ဦးမင္းဇင္က သတိေပးသည္။

”တိုင္းျပည္မွာ ဦးတည္ရာကို ေခါင္းေဆာင္ေတြက ပံုေဖာ္သင့္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲက ျဖစ္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြက တစ္ခါ ေအာင္ပြဲခံျပီးရင္ ငါတို့ကို တစ္သက္လံုး ေထာက္ခံမယ္ ဆိုတာမ်ိုး လုပ္လို့ မရဘူး။ ငါတို့ လူ့အဖြဲ့အစည္းက ဘယ္သြားမွာလဲ။ ေမွ်ာ္ရည္တဲ့ အနာဂတ္က ဘာလဲ၊ ေနာက္ ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲ သတ္မွတ္ရမယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

က႑အလိုက္ ပံုေဖာ္မည့္ တိက် ရွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ ဖရိုဖရဲျဖစ္မႈ၊ အခ်ိတ္အဆက္ ကင္းမဲ့ျခင္း မ်ားေျကာင့္ တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီ ေဒါက္တိုင္မ်ား ျပိဳလဲေနသည္ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ နိုင္ငံေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။

အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကမူ ထိုအခ်က္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆိုသည္။ အစိုးရ၊ ပါတီနွင့္ ေခါင္းေဆာင္ကို လူထုက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မဆန္႔က်င္ေသးသမွ် ဒီမိုကေရစီ ေဒါက္တိုင္မ်ား မျပိဳလဲဟု ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျပာဆိုၾကသည္။

”ကြ်န္ေတာ္တို့ ပါတီက နိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အေတြ့အၾကံဳ အင္မတန္ နည္းတယ္။ ဒါကို ဝန္ခံရမွာပဲ။ အေတြ့အၾကံဳ နည္းတဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္ကို မအုပ္ခ်ဳပ္ နိုင္ေသးဘူးလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ နည္းတာကို အားေကာင္းေအာင္ ၾကိဳး စားရမွာပါ။ ဒီလို အားေကာင္းေအာင္ ျပည္သူ လူထုကပဲ ကၽြန္ေတာ္တို့ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္ျပေနမွာပဲ” ဟု အင္န္အယ္လ္ဒီ ဗဟို ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး မံုရြာေအာင္ရွင္က လက္ရွိ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို တံု့ျပန္လိုက္သည္။

ဒီမိုကေရစီ၏ ေဒါက္တိုင္မ်ား ယိုင္နဲ႔သည့္တိုင္ ယိုင္နဲ႔ေနသည့္ ေထာက္တိုင္မ်ားကို အခ်ိန္မွီကုစားနိုင္သည့္၊ အစားထိုး လဲလွယ္နိုင္သည့္ အင္အားရွိျပီး ထိုအင္အားမွာ အားေကာင္းသည့္ ေခါင္းေဆာင္နွင့္ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈပင္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။

အားနည္းေနသည့္ ေဒါက္တိုင္မ်ား အစားထိုး လဲလွယ္ကာ ပိုမိုခိုင္ခံ့ျပီး အင္အားေကာင္းသည့္ ဒီမိုကေရစီ ေဒါက္တိုင္သစ္မ်ားျဖင့္ မြမ္းမံထားသည့္ ျမန္မာျပည္ကို ၂ဝ၁၈ တြင္ ေတြ့ျမင္နိုင္ရန္ လူထုက စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိသည္။

Credithttp://www.ispmyanmar.com/burmese/2017/12/30/mmtimenews/

No comments: