Sunday, January 7, 2018

ဂစ္တာသမိုင္း (သို႔) .....


== ဂစ္တာ ႏွင္႕ စစ္ပြဲမ်ား ==

ယေန႔ ဂစ္တာမ်ား ၏ ေခတ္စားမႈ႕သက္တမ္း သည္ တိုေတာင္းသည္ ဟု ယူဆ နိုင္ ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီသည့္ ရွည္လ်ား ေသာ သမိုင္းေၾကာင္း ကို ပိုင္ဆိုင္ ထား ေလသည္။ ေရွးယခင္ က အာရွမိုင္းနား ဟူ ၍ ေခၚတြင္ သည့္ အီဂ်စ္ျပည္ ၌ လြန္ခဲ့ သည့္ ဘီစီ ၁၀၀ဝခန႔္ ေအဒီ ၆၀ဝ ခန႔္ ေလာက္ မွ ဂစ္တာ ႏွင့္ နီးစပ္ ေသာ ႐ုပ္ႂကြင္းေတြ ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။ သမိုင္း အေထာက္အထား ေတြ အရ ဂစ္တာ ရဲ႕အေစာဆုံး တူရိယာ ဟာ အာရပ္နိုင္ငံေတြ ကေန စတင္ ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြား ခဲ့ၿပီး ဂစ္တာ ဆိုသည့္ ေဝါဟာရ မွာ ေရွး ဂရိ လူမ်ိဳးမ်ား အျမတ္တနိုး တီးခတ္ ခဲ့ၾက တဲ့ ကီသာရာ ( KITHARA ) တူရိယာ မွ ဆင္းသက္ လာသည္ ဟူ၍ လည္း လက္ခံ ထား ၾက ပါတယ္။

ေအဒီ ၇၁၁ တြင္ မူးဝါး ( MOOR ) ဟု ေခၚေသာ လူမ်ိဳးစု မ်ားသည္ အာဆီးရီးယန္း ၊ ပါရွန္း ႏွင့္ ဟီးဘ႐ူး နိုင္ငံ မ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ဂစ္တာ ျဖစ္လာ မယ့္ တူရိယာ ဟု မွန္းဆ ရသည့္ ရက္ဘတ္ ( REBEC ) တူရိယာ အပါအဝင္ ႀကိဳးတပ္ တူရိယာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို စပိန္ နိုင္ငံ ကို ယူေဆာင္ သြားၾက ေလသည္။

ထို တူရိယာ သည္ ယေန႔ေခတ္ ျမင္ေတြ႕ ရေသာ ဂစ္တာ ပုံစံ ႏွင့္ လုံးဝ မတူေသး ဘဲ အရြယ္အစား ေသးငယ္ ၿပီး တေယာပုံ သ႑ာန္ ႏွင့္ ပိုမို ဆင္တူ ေလသည္။

ဂစ္တာ ရဲ႕ပုံ သ႑ာန္ ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း ျပဳလုပ္ ထားပုံ မ်ားသည္ တီးခတ္ သည့္ အခါ လြယ္ကူ ေစရန္ ႏွင့္ ေခတ္မွီ ေစရန္ အတြက္ မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾက ေသာ အခါ ၎ ၏ ခိုင္မာ သည့္ သမိုင္းေၾကာင္း သည္ လည္း ေဝးဝါး ေမွးမိန္ ေစ ခဲသည္။

၁၂ ရာစု တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ က႐ူးဆိတ္ စစ္ပြဲမ်ား ကလည္း ယေန႔ ေခတ္ဂစ္တာ ႏွင့္ တူသည့္ ႀကိဳးတပ္ တူရိယာ တခု ကို ဥေရာပ တစ္လႊား တြင္ ျပန္ႏွံ႕သြား ခဲ့သည္။

ထို တူရိယ သည္ ႏွစ္ပင္ စီပူး ထားသည့္ ႀကိဳး ၄ စုံ၊ စုစုေပါင္း ၾကိဳး ၈ ေခ်ာင္း တပ္ထား ေသာ တူရိယာ ျဖစ္ၿပီး ဂစ္တန္ ( GITTERN ) ဟူ၍ ထင္ရွား ခဲ့သည္။ ေစာင္းသမား ခရီးသြားမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာ ခရီးသြားမ်ား၊ အဆိုေတာ္ ခရီးသြားမ်ား သည္ ထို တူရိယာ ႏွင့္ တြဲၿပီး သူတို ၏ ခံစားဖြဲ႕သီဆိုမႈမ်ား ကို အလယ္ေခတ္ ( AD 600-1450 ) တေလၽွက္လုံး သီဆို တီးမႈတ္ ခဲ့ ၾက ေလသည္။

ဂစ္တာ ၏ တိက် ခိုင္မာ ေသာ သမိုင္းေၾကာင္း အား ၁၃ ရာစု စပိန္ နိုင္ငံ မွ မူးဝါး လူမ်ိဳးမ်ား ၏ သီဆို ေဖ်ာ္ေျဖ ပြဲမ်ား မွ စတင္ ေပၚေပါက္ လာ ခဲ့သည္ ဆို ေလသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ဝ မၽွ ၾကာေညာင္း ၿပီး ေနာက္ ၁၆ ရာစု စပိန္နိုင္ငံ ၌ တီးခတ္မႈ႕ ပုံစံသစ္၊ ဟန္သစ္မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ တိုးတက္ လာၿပီး ဂစ္တာ အမ်ိဳးအစား အေန ျဖင့္ အနည္းဆုံး ၃ မ်ိဳးမၽွ ေခတ္စား ခဲ့သည္။

ထို အရာမ်ား မွာ

1 . ႀကိဳး ၆ စုံ စုစုေပါင္း ၁၂ ႀကိဳးတပ္ ဗီဟူလာ ( VIHVELA ) ထို တူရိယာ ႏွင့္ တြဲဖက္ တီးခတ္ ရန္ အတြက္ သေကၤတ ဇယား ျဖင့္ ေရးသား ထားေသာ ႏွစ္ေယာက္တြဲ တီးလုံး၊ သီခ်င္း၊ အက သီခ်င္း မ်ား အပါ အဝင္ စုစုေပါင္း စာအုပ္ ၇ အုပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။

2 . ႀကိဳး ၅ စုံ၊ စုစုေပါင္း ၁ဝ ႀကိဳးတပ္ ဂစ္တာရာ အက္စပါ နိုလာ ( GUITRRA ESPANOLA ) ၁၆ ရာစု ေနာက္ပိုင္း မွ ေန၍ ၁၇ ရာစု တေလၽွာက္လုံး ေခတ္စား ခဲ့ၿပီး လူးတ္ (LUTE) တူရိယာ ၏ ေနရာ တြင္ အစားထိုး အသုံးျပဳ ခဲ့သည္။ ဂစ္တာရာ အက္စပါ နိုလာ ေကာ့ဒ္ ႏွင့္ တီးရန္ အတြက္ ပင္ အသုံးျပဳ ခဲ့ၿပီး၊ ၁၇ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္း မွာ ေတာ့ ျပင္သစ္ ကို စိမ့္ဝင္ ပ်ံႏွံ႕ သြားခဲ့ ပါသည္။

3 . ႀကိဳး ၄ စံု၊ စုစုေပါင္း ႀကိဳး ၈ ေခ်ာင္းတပ္ ဂစ္တာရာ ( GUITARRA ) တို႔ျဖစ္ သည္ ။

-----------+++++++++++++------------++++++++++++-------------

== ၁၇ ရာစုႏွစ္ ဂစ္တာ အား ႐ူးသြပ္မႈ႕ ==

၁၇ ရာစု တြင္ ဂစ္တာ ၏ အခန္းက႑ သည္ အရွိန္အဟုန္ ႏွင့္ ျပန႔္ပြားဖို႔ အစပ်ိဳး သည့္ ကာလ တခုပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ေကာ့ဒ္ျဖင့္ တီးသည့္ စနစ္မ်ား မွ အႏုစိတ္ ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ ကာ ပို၍ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ား ျဖင့္ တီးခတ္ ရသည့္ ဂႏၲဝင္ ဂစ္တာ ( CLASSICAL ) တီးခတ္ ဟန္မ်ား အစားထိုး ဝင္ေရာက္ ခဲ့ ပါသည္။

၁၈ ရာစု မွာ ေျပာင္ေျမာက္ ထူးခၽြန္ ေသာ ဂစ္တာ ပညာရွင္မ်ား ေပၚထြန္း လာခဲ့ ၾကၿပီး ဂီတ ပညာရွင္ ႀကီး ပါဂါ နီနီ ( NICCOLO PAGANINI 1788-1840 ) သည္ တေယာ သာမက ဂစ္တာ ကို လည္း ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ သည့္ ပါရမီရွင္ တဦး ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။

သံစုံတီးဝိုင္း ႀကီးမ်ား ၏ ဂီတ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾက ေသာ ေဟဒင္ ( FRANZ JOSEPH HAYDN 1732-1809 ) ၊ ႐ူးဘတ္၊ ( FRANZ SCHUBERT 1797-1828 ) ၊ ဝက္ဘာ ( CARL MARIA VON WEBER 1786-1926 )၊ ရိုဆိုနီ ( GIOACHINO ROSSINI 1792-1868 ) တို႔သည္ ဂစ္တာ အတြက္ ဂီတ သေကၤတ မ်ား ကို ေရးစပ္ တီထြင္ ေပးခဲ့ ၾက ပါသည္။

ထိပ္တန္း လက္မႈ႕ပညာရွင္ႀကီး ျဖစ္ေသာ စထရာ ဒီဗားရီးယပ္ သည္ သူ႔ရဲ႕နာမည္ေက်ာ္ တေယာ ေတြ နည္းတူ ဂစ္တာေတြ ကိုလည္း အထူး ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ ပါသည္။

၁၉ ရာစု အေစာပိုင္း မွာ စပိန္ နိုင္ငံသား ဖာနန္ဒို ေဆာ ( FERNANDO-SOR 1778-1839 ) ဟာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာ အထိ ေက်ာ္ၾကား ေအာင္ျမင္ ခဲ့တဲ့ ဂစ္တာ ပညာရွင္ တဦး ျဖစ္ ခဲ့ၿပီး သူ နဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္ေတြ ျဖစ္ ၾကတဲ့ ဒီယြန္ ဆီယို အာေကြဒို ( DIONISIO AQUADO )၊ မဲတီအို ကာကက္ဆီ ( MATTEOCARCASSI )၊ ဖာဒီနန္ ကာ႐ူလီ ( FERDINAND CARULLI )၊ မူရို ဂ်ဴလီယန္နီ ( MAURO GIULIANI ) တို႔ ဟာလည္း နာမည္ေက်ာ္ ဂစ္တာ ပညာရွင္ႀကီး ေတြ ျဖစ္ခဲ့ ၾက ပါတယ္။

ဖာနန္ဒိုေဆာ နဲ႔ သူ၏ ေခတ္ၿပိဳင္ေတြ ဟာ သင္တန္းေက်ာင္း ေတြ ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ် ျခင္း၊ ဂီတပြဲ ေတြ တင္ဆက္ ျခင္း စတဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈ႕ေတြ နဲ႔ ဂစ္တာ ပညာ ကို ျပန႔္ပြားဖို႔ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾက ပါတယ္။

အဲ့ဒီ ေနာက္ပိုင္း ဖရန္စစ္စကို တားရက္ဂါ ( FRANCISCO TARREGA 1852-1909 ) ဟာ အထူးခၽြန္ ဆုံး ဂစ္တာသမား အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံခဲ့ ရၿပီး မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ ဂႏၲဝင္ ဂစ္တာသမား မ်ား ကို ဦးေဆာင္ ခဲ့သူ တဦး ျဖစ္သည္။

-----------+++++++++++++------------++++++++++++-------------

== အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ဂစ္တာ ==

စည္ပင္ တိုးတက္ လာ ကာစ အေမရိကန္ ၌ စြန႔္စား သြားလာ သူမ်ား၊ နယ္ေျမသစ္ ရွာေဖြ သူမ်ား စသည္ တို႔သည္ လွည္းတန္း ရွည္ႀကီးေတြ ႏွင့္ လွည့္လည္ သြားလာ ၾကၿပီး စခန္းခ် အပန္းေျဖ သည့္ အခါတြင္ မီးပုံေဘး ၌ ဂစ္တာတီး ၍ အေမာေၿဖ ၾက သည္။

ဤ သို႔ျဖင့္ ဂစ္တာ ဟူေသာ တူရိယာ သည္ လည္း အေမရိကန္ ၏ ေနရာ အႏွံ႕အျပား လိုက္ပါ ခဲ့ရ ၿပီး ၁၉ ရာစု အကုန္ ၁၉၀ဝ ျပည့္ႏွစ္ တစ္ဝိုက္တြင္ မူ အေမရိကန္ လူမည္း ၏ ရင္တြင္း ခံစားခ်က္ မ်ားမွ ေပါက္ဖြား လာေသာ အာဖရိကႏြယ္ သည့္ ရက္ေဂး နဲ႔ ဘလူးစ္ အမ်ိဳးအစား ဂီတမ်ား အစပ်ိဳး အားယူ ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ ေတာေန သူမ်ား ၏ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲေတြ တိုင္း၌ လည္း ဂစ္တာ ႏွင့္ တေယာ သည္ မပါ မျဖစ္ အသုံးျပဳ ေနၾက ပါၿပီ ျဖစ္သည္။ ဖာနန္ဒို ေဆာ မွ စတင္ ျပန႔္ပြား ခဲ့သည့္ ဂႏၲဝင္ ဂစ္တာ တီးဟန္ေတြ မ်ားသည္ လည္း အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ လာ ခဲ့ၿပီး စပိန္ လူမ်ိဳး အဲန္ဒရက္ ဇီဂိုး ဘီးယား ( ANDRES SEGOVIA 1893-1987 ) ၏ ၁၉၂၈ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ခဲ့သည့္ ဂႏၲဝင္ ဂီတပြဲ မွ စၿပီး ဂစ္တာ ကို ကမ႓ာ က အာ႐ုံစိုက္ လာၾက ပါသည္။

ဇီဂိုး ဘီးယား ဟာ သူ႔ ဘဝ တစ္ေလၽွာက္လုံး ဂစ္တာ ကို အျမတ္တနိုး တီးခတ္ ခဲ့ၿပီး ဂစ္တာ ဂႏၲဝင္ ေတးသီခ်င္းေပါင္း မ်ားစြာ ကို ဖြဲ႕ဆို ေရးစပ္ ခဲ့ ပါသည္။

သူ႔ ရဲ႕ဂစ္တာ ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားကို အေမရိကန္ တြင္ ရွိေသာ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၆၀၁ ေက်ာင္း မွာ သင္ၾကား ပို႔ခ် ေနဆဲ ျဖစ္ သည္။

၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ဂစ္တာ ရဲ႕ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ မူ႕ကို တဟုန္ထိုး တိုးတက္ ေစခဲ့ သည့္ ျဖစ္ရပ္ တခု မွာ ရွာလီ ခရစ္စတင္ သည္ ဂစ္တာ ရဲ႕အသံ ကို ပစ္ကပ္ ( PICK UP ) တပ္ဆင္ၿပီး အထူးခ်ဲ႕ ထြင္ေပး တဲ့ အသံခ်ဲ႕စက္ နဲ႔ တြဲဖက္ ေပးနိုင္ ခဲ့ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။

ထို အခ်ိန္ မွ စၿပီး ဂစ္တာသံ ၏ အတိုးအက်ယ္ ကို လိုအပ္ သလို လုပ္နိုင္ ေသာ အေနအထား ကို တဆင့္ ၿပီး တဆင့္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ ေရာက္ရွိ လာသည္။

-----------+++++++++++++------------++++++++++++-------------

== ၿဗိတိန္ ဂစ္တာ အေက်ာ္အေမာ္မ်ား ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ႕ ==

ေရာ့ခ္အင္ရိုး ( ROCK AND ROLL ) လူငယ္ အဆိုေတာ္ ပရက္စေလ သည္ ၁၉၅၆ ေမလ မွာ ထုတ္ေဝ ခဲ့သည့္ ( HEARTBREAK HOTEL ) ဓါတ္ျပား ႏွင့္ ထိပ္ဆုံး ကို ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕ဂစ္တာ လြယ္ၿပီး သီခ်င္း ဆိုဟန္မ်ား ေၾကာင့္ လူငယ္ထု ၾကား မွာ ဂစ္တာ သည္ အရွိန္အဟုန္ နဲ႔ ျပန႔္ပြား ခဲ့ သည္။

၁၉၆ဝ ႏွစ္မ်ား တြင္ ရိုးရာ ဘလူးစ္ ( TRADITIONAL BLUES ) ႏွင့္ ေခတ္ေပၚ ဂီတ ( WHITE POP MUSIC ) ေရာေမႊ ထားေသာ ( RHYTHM AND BLUES (or) R n B ) ဂီတ အမ်ိဳးအစား ေခတ္စား လာခဲ့ ၿပီး လူမည္း ဂစ္တာသမား ခ်ပ္ဘာရီ ( CHUCK BERRY ) ၏ လက္သံ မ်ားသည္ အဂၤလိပ္ ေခတ္ေပၚ ဂီတ စာအုပ္မ်ား အေပၚတြင္ ဩဇာ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

ပရက္စေလ ၏ သီခ်င္းေတြ ၾကားတြင္ ႀကီးျပင္း သည့္ လူငယ္မ်ား မွ ေန၍ ဖြဲ႕စည္း ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ ေသာ အဂၤလိပ္ေပါ့ နဲ႔ ေရာ့စ္ အဖြဲ႕ ျဖစ္ၾက သည့္ ( BEATLES 1960 ) သည္ ကမၻာတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ျမင္ ခဲ့ၿပီး ဂစ္တာ ကို ေခတ္ေပၚ ဂီတ ၏ အဓိကမ႑ိဳင္ တူရိယာ အျဖစ္ သို႔ ေရာက္ရွိ ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ ၾက ျပန္သည္။

( COUNTRY ) နဲ႔ ( JAZZ ) ဂစ္တာ အေက်ာ္အေမာ္ ေတြ ျဖစ္ၾက ေသာ ခ်က္ အက္ကင္ ( CHET ATKINS )၊ မာ့ခ္ ခေနာ္ဖလာ ( MARK KNOPFLER ) ႏွင့္ ရြိဳင္း ကလာစ္ ( ROY CLARK ) တို႔ႏွင့္ အတူ ကမၻာေက်ာ္ ဂစ္တာ တီးဝိုင္း VENTURES တို႔၏ ဂစ္တာ လက္သံ မ်ားသည္ ဂစ္တာ ဝါသနာရွင္ အမ်ားအျပား ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ ျပန္သည္။

ယေန႔ ကမ႓ာ ေပၚတြင္ အင္အား ေကာင္းေန ေသာ ROCK ဂီတ ၏ Distortion အသံ၊ Feedback အသံ၊ Wah Wah Effect စသည္ တို႔၏ ဖခင္ႀကီး တဦး မွာ လူမည္းဂစ္တာသမား ဂ်င္မီ ဟန္းဒရပ္ ( JIMMI HENDRIX 1942-1970 ) ပင္ ျဖစ္ေတာ့ သည္။

သူ ၏ ဘယ္လက္ ျဖင့္ ဂစ္တာ ကို ကၽြမ္းက်င္ စြာ တီးခတ္ ခဲ့သည့္ ဟန္ပန္မ်ား ဟာ လည္း လူငယ္ ပရိသတ္ ေတြကို အ႐ူးအမူး ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ နိုင္ခဲ့ သည္။

-----------+++++++++++++------------++++++++++++-------------

== ဂီတ ပုံစံသစ္မ်ား ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ျဖင့္ ဂစ္တာ အား ႐ူးသြပ္ပုံ ==

ကမ႓ာေက်ာ္ ဂစ္တာ ကုမၸဏီႀကီး မ်ား ျဖစ္ၾက ေသာ ဂစ္ဘဆင္ ( GIBSON ) ၊ ဖန္ဒါ (FENDER) တို႔ ဟာလည္း ဂစ္တာ အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ပုံစံေပါင္း ေျမာက္မ်ား စြာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ ခဲ့ၾက ျပန္သည္။

ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါ တြင္ လၽွပ္စစ္ဂစ္တာ ( ELECTRIC GUITAR ) မ်ား၏ အသံ ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းနိုင္ ေသာ စက္ ( GUITAR EFFECT PROCESSOR )၊ အသံခ်ဲ႕စက္ ( AMPLIFIER)  မ်ား အား တဆင့္ထက္ တဆင့္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ လာေအာင္ တီထြင္ ဖန္တီး အသုံးျပဳ ေနၾက သည္။

ယေန႔ ဂီတ အမ်ိဳးအစား မ်ား ျဖစ္ၾက သည့္ ဂႏၲဝင္ ဂီတ ( CLASSICAL ) ၊ စပိန္ ဖလန္မန္ကို ( FLAMINCO ) ၊ ဘလူးစ္ ( BLUES ) ၊ ဂ်က္ဇ္ ( JAZZ ) ၊ ကလပ္စစ္ ေရာ့ခ္ ( CLASSIC ROCK ) ၊ ေရာ့ခ္ အဲန္ ရိုး ( ROCK n ROLL ) ၊ ရစ္သန္ အဲန္ ဘလူးစ္ ( R n B ) ၊ ေရာ့ခ္ အဲန္ ရိုး ( ROCK n ROLL )  ၊ ဟာ့ဒ္ ေရာ့ခ္ ( HARD ROCK ) ၊ ဟဲဗီး ေရာ့ခ္ ( HEAVY ROCK ) ၊ ဟဲဗီး မယ္တယ္ ( HEAVY METAL ) ၊ ေဆာဖ္ ေရာ့ခ္ ( SOFT  ROCK ) ၊ ေအာ္တာ ေနးတစ္ ( ALTERNATIVE ) ၊ အင္ဒီ ေရာ့ခ္ ( ENDI ROCK ) စသည့္

အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာ တို႔တြင္ ဂစ္တာ ကို လုံးဝ မပါ မျဖစ္ တီးခတ္ ၾက ရၿပီး ဂစ္တာ ႏွင့္ ပတ္သတ္ သည့္ စက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ား အားလုံး ကို လည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ ဆက္လက္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ တီးခတ္ ေနၾက သည့္ အတြက္ ဂစ္တာ တူရိယာ ၏ အခန္းက႑ မွာ လည္း ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ တိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ ေနဦး ျမည္ပင္ ျဖစ္သည္။

Ref: Mr.Guitar
                                                                                       EΛIɴт MYΛт CнEʟ

(Guitar ေ၀ါဟာရအခ်ိဳ႕မွာ အက်ယ္​တ၀င္​့ ဖတ္လို႔ရေအာင္ လင့္ခ္ခ်ိတ္ေပးထားပါတယ္)

No comments: