Wednesday, February 4, 2015

ေယာက်္ား အငွားလိုက္သည္
လတ္တေလာတြင္ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာမ်ား ကိစၥကို စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ ထုတ္ေျပာလာရသည္အထိ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္လာေနသည္။ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္  အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာမ်ားေစ်းကြက္ကို ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္လာမႈကို စာနယ္ဇင္း တို႔က ေထာက္ျပေနသျဖင့္ ေစ်းကြက္ အတြင္းႏွင့္အျပင္ ႏွစ္ရပ္စလံုး လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္ ကုန္ၾကေတာ့သည္။အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ရွိ ယင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ရာ လူနည္းစု အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ယင္းတို႔အား ဝန္ေဆာင္ေနၾကရေသာ ပုရိသတို႔က ပိုအလႈပ္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။

အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာဆိုတာ  တကယ္ေရာ ရွိရဲ႕လား
တစ္ဆင့္ၾကားဖူးသူႏွင့္ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံ သယ္ေဆာင္ခ်ဲ႕ကားလာေသာ စကားသံတို႔ကို ကိုးကားကာအမ်ားစုက အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာတို႔ရွိသည္ဟု ဆိုၾကပါလိမ့္မည္။ ”ဘယ္ေနရာ မွာလဲ၊ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးလဲ” ဟု တိတိက်က်ေမးလွ်င္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ရွိတတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမာဆက္အႏွိပ္ခန္းမ်ား၊ ေပ်ာ္ပါး၍ပါ တစ္ခါတည္းရေသာ အႏွိပ္ခန္း ဗန္းျပေနရာမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးျပည့္တန္ဆာမ်ား ရွိတတ္ရာေနရာမ်ားကဲ့သို႔ေတာ့  ရွာေဖြရမလြယ္၊ ေဖာ္ျပရမလြယ္။ ထိုအလုပ္၏ သေဘာသဘာဝကလည္း အ မ်ဳိးသမီးျပည့္ တန္ဆာမ်ားကဲ့သို႔ ထင္ထင္ေပၚေပၚ လုပ္လို႔မရ၊ ပုန္းလွ်ဳိးဝွက္လွ်ဳိးႏွင့္သာ လုပ္ကိုင္ေန ၾကရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆူးေလလမ္းမႀကီး အနီး၌ တစ္ခါတစ္ရံ လာေ ရာက္ကာ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာတစ္ဦးအသြင္လုပ္ကိုင္ ေနရသူအသက္ ၂ဝ ေက်ာ္အရြယ္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးကဆိုသည္။ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာမ်ား ရန္ကုန္ တြင္ ရွိေန သည္မွာ ၾကာေနၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ဂ်ာနယ္မ်ားေၾကာင့္ ယခုမွသာ ယခင္ကထက္ လူပိုသိလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ ”ကြၽန္ေတာ္တို႔စကားက ဒါကို Offer လိုက္ တယ္ လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ လမ္းေပၚထိုင္ေစာင့္ေနတာနဲ႔၊ ဆိုင္နဲ႔ထိုင္တာ ဒီလိုပဲကြာပါတယ္”ဟု ထိုသူက ေျပာသည္။

သူတို႔လို လူမ်ဳိးေတြဘယ္အခ်ိန္ကတည္းက ရွိၾကတာလဲ
ျပည္ပ မီဒီယာအစံုတို႔၏ အင္တာနက္မ်ားေပၚ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းမ်ားအားကိုးကားရပါလွ်င္ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာတို႔သည္ ေရာမ အင္ပါယာလက္ထက္ကတည္းက တရားဝင္သေဘာျဖင့္ စတင္ရွိၾကသည္ဟု ေျပာရေပလိမ့္မည္။ တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္ ဂ်ဳးလိယက္ဆီဇာ နီ႐ိုးဘုရင္လက္ထက္က ဂုဏ္ရွိသည့္ ႐ိုမန္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ လက္ မထပ္ရေသးသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေပးရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္ အသြင္ျဖင့္ ထားေပးခဲ့ဖူးေၾကာင္းႏွင့္  ၁၅ ရာစု အီတ လီတြင္လည္း အသက္ ၂ဝ ေက်ာ္ အမ်ဳိး သမီးတို႔၏ လိင္ကိစၥအတြက္ အမ်ဳိးသားလူငယ္တို႔ကိုထား ရွိေပးေၾကာင္း မီဒီယာတို႔ကေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းထိုအရာက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာကာ ၁၇ဝဝ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္တြင္ စစ္သားမ်ားကို လိင္ေဖ်ာ္ေျဖရန္အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုစတင္ခဲ့သည္။ ၎ကို ဘား တိုက္ပေရာ့စတီက်ဳးရွင္း စစ္တန္းလ်ားျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းဟု ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ၇ လပိုင္းက ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ  Male Sex Work Society  စာအုပ္တြင္ အခိုင္အ မာေဖာ္ျပထားသည္။ Oxford အဘိဓာန္တြင္မူ ခ်မ္းသာေသာအမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြယူ၍ အငွားလိုက္ေပ်ာ္ပါးေပး သည့္ ေယာက်္ားေပ်ာ္ေတာ္ဆက္မ်ားကို gigolo ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ေခၚဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာကို ဘယ္လိုေရာက္လာၾကသလဲ
ျမန္မာသို႔ေရာက္ရွိသည့္ခုႏွစ္ကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပဖို႔ရန္ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား မရွိေသးေသာ္လည္း  ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာတို႔ကမူ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ကမၻာ႔စီးပြားေရး ပ်က္ ကပ္ ဆိုက္ၿပီး အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာယဥ္ေက်းမႈသည္ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံ အႏွံအျပားသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု ဆိုထားသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာက လြတ္ လပ္ေရးၿပီး ေနာက္ ပိုင္း ကာလမ်ားမွသာ ေရာက္ႏိုင္သည္။အသက္ ၇ဝ ေက်ာ္ အရြယ္ရွိသည့္ ေဂးအမ်ဳိးသားႀကီးတစ္ဦးက ”ေတာ္ေတာ္ေတာ့ၾကာၿပီ။ မွတ္ေတာင္မ မွတ္မိေတာ့ဘူး။ စေကာ့ေစ်း နားမွာေလ။ အမ်ားဆံုးရွိတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ေရာ၊ မိန္းမလ်ာေတြအတြက္ေရာ ပိုက္ဆံေပးရတယ္ေလ။ ဟိုတုန္းကေခၚပံုက သူငယ္ေပါ့” ဟု ေျပာသည္။ ထိုေနရာ တြင္သာမက ထိုစဥ္က အမ်ားသံုးအိမ္သာ အထူးသျဖင့္ ေျမေအာက္ အိမ္သာမ်ား တြင္ပါ မိန္းမလ်ာမ်ားကို ဦးတည္သည့္ ထိုသူတို႔ရွိ ၾကေၾကာင္း၎က ဆိုသည္။ ”တခ်ဳိ႕က တစ္ခါတေလမွလာတယ္။ တခ်ဳိ႕က စီးပြားျဖစ္ကို လုပ္စားတာ၊ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ ရွားပါတယ္”ဟု အဆိုပါ ေဂးအမ်ဳိးသားႀကီးက ဆိုသည္။

ပိုမိုပြင့္လင္းလာေသာ ထိုလုပ္ငန္း
သကၠရာဇ္ ၂ဝဝဝ ေနာက္ပိုင္းအေရာက္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာကိစၥက တရားဝင္ပင္ ရွိလာသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ေဝးကြာလြန္းေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မဆိုထားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ပါ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ႐ုပ္ပံုႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း၊ လိပ္စာတို႔ေဖာ္ျပကာ ေစ်းႏႈန္းပင္ သတ္မွတ္ေပးထားမႈမ်ား ရွိ လာၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာတြင္ေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံတို႔အရ အမ်ဳိးသမီးျပည့္တန္ဆာဟူ၍ တရားဝင္ မရွိေသးသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာဟု ဆိုပါလွ်င္လည္း မရွိေသးဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။သို႔ေသာ္လည္း တရားမဝင္ကေတာ့ရွိေနသည္ဟု ထိုေလာကႏွင့္ နီးစပ္သူတို႔ကေျပာၾကသည္။ ေက်ာက္ေျမာင္း တြင္ ေန ထိုင္ၿပီး အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာတို႔ႏွင့္ ထိစပ္မႈရွိသည့္ အလွဖန္တီး ရွင္တစ္ဦးက ”၂ဝဝ၈ မတိုင္ခင္ကတည္းက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိလာၿပီ။ ဒီလိုေတာ့ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မဟုတ္ေသးဘူး။ မွတ္မွတ္ရရ ေျပာရရင္ ၂ဝဝ၈ ေနာက္ပိုင္း တအားမ်ားလာတာ ခုပိုဆိုးေနၿပီ”ဟု ၎က ဆိုသည္။ သူ၏အေျပာက တစ္ဦးခ်င္း၊ အုပ္စုလိုက္၊ ကြန္ရက္ လိုက္ႏွင့္ Spa, Beauty Salon,Bar အမည္ခံလိင္ကိစၥဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရာ ေနရာအားလံုးကို ဆိုလိုသည္ဟုေျပာသည္။

”ဆိုင္ဖြင့္တဲ့သူေတြကလည္း သိတယ္မွတ္လား။ အကုန္လံုး မဟုတ္တာလုပ္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ထိုင္းတို႔၊ စင္ကာပူတို႔သြား ေလ့လာၿပီးဖြင့္လိုက္ၾကတာ။ ခုနာ မည္ႀကီးေနတဲ့ စမ္းေခ်ာင္းကဆိုင္ေတြအျပင္ တာေမြ၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ အင္းစိန္ မနည္းဘူးေနာ္။ ခုအားလံုးသိေနတာက နည္းနည္းပဲရွိေသးတယ္။ မသိတာေတြ အမ်ားႀကီး ပဲ”ဟု ၎ကေျပာသည္။ အမ်ားဆံုးက ေတာ့ ေဂးမ်ားႏွင့္ ေဂးကို ႏွစ္သက္သူ (အျပန္အလွန္)တို႔ႏွင့္သာ သြားရၿပီး တစ္ခါတေလမွ အမ်ဳိးသမီးတို႔နဲ႔လိုက္ရေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အင္းစိန္မွ တာေမြ မဂၤလာေစ်းသို႔ တစ္ပတ္လွ်င္အနည္းဆံုး ၄ ရက္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ ရွိ ရဲရင့္ (အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာ အားလံုးက နာမည္အရင္းႏွင့္မဟုတ္ၾကေပ) ကတစ္ႀကိမ္လိုက္လွ်င္ (တစ္ညကို ဆိုလိုသည္) အနိမ့္ဆံုး ၁ဝဝဝဝ က်ပ္မွစကာ က်ပ္ရွစ္ေ သာင္းအထိ ေခၚသူေပၚမူတည္ကာရတတ္ၿပီး၊ အမ်ားဆံုး ရသည္ကေတာ့ က်ပ္၂ဝဝဝဝႏွင့္ က်ပ္ ၃၅ဝဝဝ ပတ္လည္သာျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။ ”ေတာ္႐ံုတန္႐ံုကေတာ့ က် သင့္ေငြပဲရွင္းေပးပါတယ္။ ပိုေပးတာကနည္းပါတယ္”ဟု ရဲရင့္က ဆိုသည္။ ၂ဝ၁၂ ေနာက္ပိုင္း ၂ဝ၁၄ ႏွင့္ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ယခင္ကထက္ အလုပ္ပိုေကာင္းလာ သည္ ဟု အျခားအမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာ (အမ်ဳိးသားအစစ္မ်ားကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးရသူ)တစ္ဦးကဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာဘဝ ဘယ္လိုေရာက္
ဆံပင္မိတ္ကပ္ဖန္တီးသူတစ္ဦးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာျဖတ္သန္းလာခဲ့သူ ေက်ာက္ေျမာင္းမွ အန္တီမင္းက အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ နား ခါးၿပီး၊ ၾကမ္းတမ္းသည့္စကားလံုးတစ္ခုဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။ ”ဘယ္သူက လုပ္ခ်င္မွာလဲ။ ပိုက္ဆံေပးၿပီး ေန႔တိုင္းခိုင္းေနတာကို မ႐ိုေသစကား၊ အန္တီမင္းနဲ႔ သိတဲ့လူဆို တစ္ေန႔ကို ၅ ႀကိမ္ေလာက္ ေပ်ာ္ပါးေပးရတယ္။ ဒါေန႔တိုင္းေနာ္။ ဘယ္သူလုပ္ခ်င္လဲ လိုက္ေမးၾကည့္စမ္းပါဦး”ဟု ၎က ဆိုသည္။ မေျပလည္မႈ၊ ႀကီးျမင့္လာ သည့္ေန ထိုင္ စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္ မိသားစုေထာက္ပံ့ရမႈတို႔ေၾကာင့္ သာအမ်ားစုက လုပ္ေနရသည္ဟု သူက ဆိုျပန္သည္။

”တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ဘယ္ေလာက္မွ မရၾကပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး လူေပါင္းစံုနဲ႔ေလ။ လုပ္စားသူေတြထဲမွာ အိမ္ေထာင္သည္ေတြေတာင္ပါပါတယ္။ မိသားစုကေတာ့ ဘယ္သိ မွာလဲ။ တျခား အလုပ္လုပ္ေနတယ္လို႔ပဲ သိတာေပါ့” အန္တီမင္း ဆိုသူက ေျပာလာသည္။ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ပစၥည္းခိုးမႈျဖင့္ အဖမ္းခံရဖူးသူ ယင္းေလာကအေခၚ Man Offer တစ္ဦးက ”တျခားအလုပ္က ဒီေလာက္ ပိုက္ဆံမရဘူး။ အရင္းအႏွီးေလးရရင္ ဒီအလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာသည္။ ၎၏ အေပါင္း အသင္း အသိထဲတြင္ ထိုအလုပ္လုပ္ေနရင္း AIDS ျဖစ္သြားသူ၊ ဘဝပ်က္ သြားသူစသည္ျဖင့္ ရွိေနၾကသည့္အတြက္ ထိုအလုပ္ကို ေၾကာက္ေၾကာင္း၊ အရင္းအႏွီးရလွ်င္ ဆက္မလုပ္ေတာ့ဟု ဆိုေသာ္လည္း သူ႕အသိထဲတြင္ အလုပ္ျဖင့္ ခ်မ္းသာသြားသူ သိပ္မရွိခဲ့ဟု ေျပာသည္။

ဘယ္လိုမ်ဳိး ခ်ိတ္ဆက္ၾကသလဲ
အသက္ ၂၅ ေက်ာ္သာရွိ ေသးၿပီး အလုပ္ထြက္လိုက္ရ၍ ယာယီထိုအလုပ္ ျပန္လုပ္ေနသူဟုဆိုေသာ  Man Offer တစ္ဦးက”အင္တာနက္၊ Viber နဲ႔ ဖုန္းက အရင္ကထက္ အဆင္ေျပလာတယ္ေလ” ဟု ေျပာသည္။ ၂ဝ၁ဝ မတိုင္ခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ေျမေအာက္ခန္းအမ်ားသံုး အိမ္သာထဲတို႔ႏွင့္ ထိုေနရာတို႔၌ ဆရာ က်ေနေ သာ(သူတို႔ အေခၚ၊ တစ္ေနကုန္နီးပါး အိမ္သာထဲဝင္လိုက္ထြက္လိုက္လုပ္ေနေသာ) သူတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္လႈပ္ရွား၍တစ္ဖံုစ သည္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ လွ်င္ အမ်ားဆံုး ၁ဝဝဝဝ က်ပ္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္စားခဲ့ရဖူးေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလည္း ထိုပံုစံအတိုင္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသူ တို႔ရွိေနၾကသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ၂ဝ၁၄ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ အိမ္သာမ်ားကို ျပဳျပင္လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထိုေစ်းကြက္က ရွိေသးေသာ္လည္း နည္းသြားၿပီးအမ်ားစုက ပံုစံေျပာင္းသြားၾကသည္ဟု ၎ထံမွ သိရသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းေတာင္ အဆင့္ခြဲတယ္ဗ်။ အိမ္သာထိုင္၊ တံတားေပၚထိုင္၊ ပလက္ေဖာင္းထိုင္၊ မွတ္တိုင္ထိုင္၊ ဆိုင္ထိုင္၊ အြန္လိုင္းထိုင္ စသည္ျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။ အိမ္သာ၊ ပလက္ေဖာင္း၊ မွတ္တိုင္၊ တံတားထိုင္ကေတာ့ ေအာက္တာေပါ့” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ားအမ်ားစုရွိသည့္ ေနရာမ်ားမွာ ပန္းဆိုးတန္းအ ထက္ လမ္း၊ ဆူးေလမွတ္တိုင္မွ သံေစ်းမွတ္တိုင္ၾကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္၊ အေနာ္ရထာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းေရွ႕ႏွင့္ တာေမြ၊ မဂၤလာေစ်း၊ အထူးသျဖင့္ ကလပ္ မ်ား စသည္တို႔တြင္ ညတိုင္းနီးပါး Man Offer တို႔ရွိၾကသည္ဟု ေဆာင္းပါးပါ သတင္းရင္းျမစ္အမ်ားစုက ေျပာၾကသည္။

Bar, Spa,  ဖုန္း၊ Facebook  ( Sex အတြက္ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားေသာ အေကာင့္) Viber စသည္တို႔ျဖင့္ ယခုေနာက္ပိုင္း ေခၚယူ၍ရၿပီး၊ တခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ဘဏ္တြင္ပင္ ATM အေကာင့္ဖြင့္ထားကာ ေငြသြင္းၿပီးပါက အမ်ဳိးသားပံုတို႔ကိုေပးပို႔ကာ ႀကိဳက္ရာေခၚ၍ရေသာ စနစ္ပင္ရွိသည္ဟု ၎တို႔ထံက သိရသည္။ သူတို႔၏ အေျပာမ်ားအရ အမ်ဳိး သားျပည့္တန္ဆာ ေခၚယူမႈကိစၥကို အထူးသျဖင့္ ေဂးေလာက အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသူတို႔ကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းသိသည္ဟု သိရသည္။ ထိုအသိုင္း အဝိုင္းႏွင့္ မနီးစပ္သူတို႔ ေခၚယူခ်င္သည္၊ ေတြ႕ခ်င္သည္ဆိုပါက ခဲယဥ္းသည္ဟု ေျပာကာအမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ား အမ်ဳိးအစားမ်ားက အစားစားရွိသည္ဟု အႏုပညာရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိၿပီး၊ မၾကာေသးမီက ေဂးအလွမယ္ဆုတစ္ဆုရရွိသြားသူ၏ ဆရာျဖစ္သူ (မိတ္ကပ္ဖန္တီးရွင္)က ေျပာသည္။

”အမ်ဳိးသား အခ်င္းခ်င္း အေပၚကေနေပးတာ၊ ေအာက္ကေနေနေပးတာ၊ အေပၚေရာ၊ ေအာက္ေရာေနေပးရတာ၊ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ေနေပးရတာ၊ ပံုစံအမ်ားႀကီးရွိတယ္”ဟု ၎ ကေျပာ သည္။ ေဂးမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္လာပါက ေခၚယူရ လြယ္ကူေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖို႔ကေတာ့ နီးစပ္ရာ၊ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈမွတစ္ဆင့္ ခင္မင္ရသူတို႔ႏွင့္ တစ္ ဆင့္ ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ ”အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ေရာ၊ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ပါ ေရာေရာေႏွာေႏွာ ေနႏိုင္တာဆိုလို႔ မိန္းမလ်ာပဲရွိတယ္။ ယံုၾကည္ၾက တယ္ေလ။ တိုင္ ပင္ၾက တယ္ေလ။ အစံုေပါ့။ ဒီထဲမွာ တခ်ဳိ႕ကလည္း Sex ကိစၥ ေတြပါလာတယ္၊၊ ျပည့္ျပည့္ဝဝမရဘူး စသျဖင့္ေပါ့ေလ။ ဒီေတာ့ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕လည္းေခၚ ၾကပါတယ္”ဟု အဆိုပါ မိတ္ကပ္ဖန္တီးသူက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာကိုေခၚေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာျပႆနာေတြ ရွိလာသလဲ
”ေျပာရမွာေတာင္ ရွက္ပါတယ္” ဟု အစခ်ီ ကာအသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ဆိုလာသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔က ႏိုင္ငံျခားေရာက္ အမ်ဳိးသား ၏ေ ဖာက္ျပန္မႈသတင္းမ်ားႏွင့္ အတူ ၾကင္နာမႈ႐ုပ္သိမ္းခံလိုက္ရၿပီးေနာက္ စိတ္ေလသြားကာ မလုပ္သင့္တာလုပ္ခဲ့မိပံုသူမအေၾကာင္းကို ေပၚျပဴလာနယူးစ္သို႔ ဆက္သြယ္ ကာ ျပန္ေျပာျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ "ေယာက်္ား ျပည့္တန္ဆာေတြကေလ မိန္းမျပည့္တန္ဆာထက္ေၾကာက္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။ လိုတာရရင္ ၿပီးေရာမဟုတ္ဘူး။ အေတာမ သတ္ႏိုင္တဲ့ ေလာဘေတြအျပည့္ရွိတယ္” ဟု သူမက အဆက္အစပ္မရွိေျပာခ်လိုက္သည္။ သူမ၏ေယာက်္ား ႏိုင္ငံျခားထြက္ အလုပ္လုပ္စဥ္ မကြာရွင္းဘဲ ေနာက္ အိမ္ေ ထာင္က်ကာ ကေလးတစ္ေယာက္ပင္ရေနသည္ဆိုေသာ သတင္း ၾကားၿပီးေနာက္ အရြဲ႕တိုက္လိုေဇာျဖင့္ အသိမိတ္ ေဆြအကူအညီျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ ဆာ မ်ားႏွင့္ အ တူေနခဲ့မိသည္ဟု သူမက ေျပာသည္။ ”တန္ရာတန္ေၾကး ေပးေနတာပါ”ဟု ၎က ေျပာသည္။ ထိုသတင္းကို မိဘမ်ားသိ၍ တားျမစ္ခဲ့ သလို၊ ႏိုင္ငံျခားေ ရာက္ ေယာက်္ား ကလည္း ကြာရွင္းသြားသည္ဟု သူမကေျပာသည္။

”ေယာက်္ားေတြက သူတို႔ဆႏၵကိုေတာ့ ျဖည့္ၾကတယ္။ မိန္းမေတြမွာလည္း အေသြးနဲ႔ အသားနဲ႔ပဲ။ ငါတို႔က ေဖာက္ျပန္လို႔ရတယ္။ မင္းတို႔ေတာ့ မရဘူး။ ဒီလိုေတြေလ။ ကြၽန္မက ႏိုင္ငံျခားကေနဘြဲ႕ေတာင္ရခဲ့ပါတယ္။ အသိတရားက နာၾကည္းစိတ္ေရာက္ၿပီး ကြၽန္မတစ္ေယာက္နဲ႔ ယူခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ မွားတာပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္း သူက ေျခ လွမ္းေတြပ်က္လာၿပီး ကြၽန္မေရႊေတြ၊ ပိုက္ဆံေတြယူသြားတယ္။ ေနာက္ပိုင္းသူက ေယာက်္ားေတြဆီကေရာ၊ မိန္းမေတြဆီကပါ ဒီလိုလုပ္စားေနတာ သိလိုက္ရတယ္”ဟု သူမက ျပည့္စံုစြာရွင္းျပသည္။ လက္ရွိတြင္ သူမ ေခၚယူေပ်ာ္ပါးခဲ့ဖူးေသာ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာတစ္ဦးက သူမ၏သမီးကို ပိုးပန္းေနေၾကာင္း သိခဲ့တဲ့အတြက္လည္း အမ်ား သိေအာင္ ဒါေတြရွိေၾကာင္းႏွင့္သတိ ထားဖို႔လိုသည့္အတြက္ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူမက ဆက္ေျပာသည္။

”ကြၽန္မရဲ႕ နာလြန္းလွတဲ့ဘဝအတြက္ ဒီမွာဆက္ၿပီးမေနခ်င္ေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားကို မိသားစုလိုက္ အၿပီးေျပာင္းသြားေတာ့မယ္”ဟု ၎က ေျပာ သည္။ ျပည့္ တန္ ဆာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္မိၿပီး ျပႆနာ အရွာခံရပါက လူအမ်ားစုတို႔သည္ ဖြင့္မေျပာၾကဘဲ မ်ဳိခ်လိုက္သည္ကမ်ားသည္ဟု ျပည့္တန္ဆာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္မိသူ တို႔က ေျပာၾက သည္။ ”သိကၡာေလ၊ ေျပာလိုက္မွ အရွက္ကပိုကြဲသြားမယ္”ဟု တည္းခိုခန္းတြင္ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာတစ္ဦးႏွင့္ အခေၾကးေငြေပးကာသြား အိပ္စဥ္ ျပည့္တန္ဆာ အေ ပါင္း အ သင္းမ်ားက ဝင္လာၿပီး မိုက္ေၾကးခြဲလုယက္ပံုကို ေျပာျပသည္။ျပန္ရွာလွ်င္ရသည္ဟုဆိုေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ရဲလည္းမတိုင္ေတာ့ဘဲ အသက္မေသ ဘဲျပန္လာရ သည္ ကိုပင္ ဝမ္းသာမိသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

”မိတ္ကပ္ေလာကမွာလည္း ဒီလိုခံလိုက္ရတာ ေတြအမ်ားႀကီးပဲ”ဟုနာမည္ႀကီးေမာ္ဒယ္ႏွင့္ မင္းသမီးတို႔ကို မိတ္ကပ္ျပင္ေပးေနသည့္ အမည္မေဖာ္လိုေသာ ေဂးတစ္ဦးက ဆိုသည္။လြယ္လွ်င္သူၾကြယ္ပင္ ခိုးႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားသည့္ စကားပံုက အလကားထားသည္ မဟုတ္ဟု ၎က ဆိုသည္။ ယင္းသို႔အျပင္ သိကၡာက်မည္စိုး၍ မ တိုင္ၾကေ သာ အားနည္းမႈအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူကာ အမ်ဳိးသား ျပည့္တန္ဆာမ်ားက ရဲရဲတင္းတင္း လက္ေစာင္းထက္ေနၾကၿပီး အိမ္ေခၚေပ်ာ္ပါးသူအခ်ိဳ႕ကို လူသတ္ ပစၥည္း လု သည္အထိျဖစ္ေနသည့္ သတင္းေတြကိုၾကားေန ရၿပီဟု ၎က ေျပာျပန္သည္။ ထိုအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ လိုင္စင္ႏွင့္ေရာ၊ လိုင္စင္မရွိသည့္ အမ်ဳိးသား သီးသန္႔ ဝန္ေဆာင္ မႈေပးရာေနရာမ်ားသို႔ ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္သူတို႔က လွည့္သြားသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ ”ဒီေတာ့ အႏၱရာယ္ကင္းတဲ့အမ်ဳိး သား အႏွိပ္ ခန္းေ တြ ေစ်းေကာင္းေ တာ့တာေပါ့။ အဲဒီကေနခ်ိတ္ေပါ့”ဟု ၎က ဆိုသည္။

သူတို႔ အခ်င္းခ်င္းမွာလည္း ျပႆနာေတြရွိေနတယ္
”ကိုယ္ရတဲ့ ေငြထဲက အခ်ဳိ႕ကို ပြဲစားခအေနနဲ႔  ေခါင္းေတြကိုခြဲေပးရတာ ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္မွာ မိတ္ေဆြမွ မရွိတာကို”ဟု  Man 0ffer ရဲရင့္က ဆိုသည္။အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ ဆာအခ်ဳိ႕သည္ တစ္ဦးခ်င္းထက္ အဖြဲ႕လိုက္လုပ္စားတတ္ၾကၿပီး၊ ျပႆနာျဖစ္လာပါက ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ လာငွားသူအေပၚအႏိုင္က်င့္ျခင္းတို႔လုပ္ၾကသည္ဟု ၎က ေျပာ သည္။ ”ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း လာငွားသူက တစ္ေယာက္တည္းလို႔ေျပာၿပီး အဖြဲ႕လိုက္အႏိုင္က်င့္တာေတြ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ကြန္ဒုံးေတာင္ မသံုးခိုင္းဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အေရးမယူဘူးလား
လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနၿပီး ကလပ္မ်ား ဖြင့္ထားကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ အေရး ယူႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေျခစိုက္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ တစ္ဦးကေျပာသည္။ ”ဘယ္လို လုပ္မလဲ။ ဒီကိစၥက ခက္တယ္ေလ” ဟု ၎ က ဆိုသည္။ရဲက ျပတ္ျပတ္သားသားႏွင့္ တိတိက်က်ကိုင္ တြယ္ရန္ လူ႕အခြင့္အေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားကိုပါ သတိထားေနရၿပီး လမ္းေဘးရပ္ေနသူကို ဒီအတိုင္း သြား ဖမ္း ၍လည္း မရဟု ၎ကဆိုသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဒုတိယရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ”အမ်ဳိးသမီးျပည့္တန္ဆာေတြဆိုရင္အသြင္ယူၿပီး ဖမ္းေတာ့ သက္ေသခံရတယ္။ အမ်ဳိး သားျပည့္တန္ဆာၾက ေတာ့အသြင္ယူၿပီးဖမ္းလို႔မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာ ဘာမွမရွိဘူး”ဟု ေျပာသည္။

ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ
ဆံပင္မိတ္ကပ္ ဖန္တီးသူတစ္ဦးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့သူ ေက်ာက္ေျမာင္းမွ အန္တီမင္းက”ဖမ္းလိုက္တာနဲ႔ ၿပီးသြားတဲ့ ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး။ ဖမ္းတာက ေျဖရွင္းနည္း အစစ္အမွန္ မဟုတ္ဘူး”ဟုေျပာသည္။ ဆင္းရဲ၍ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈမွအစခ်ီကာျဖစ္လာေသာ ယင္းျပႆနာကိုအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေသာ နည္းလမ္းျဖင့္သာေျဖရွင္းပါမွ အဆင္ေျပမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ ယခင္တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္က မိန္းမလ်ာတို႔ကို စစ္ဆင္ေရးအသြင္ျဖင့္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း ၎ကေျပာကာ ထိုႏွိမ္နင္းမႈက မေအာင္ျမင္ခဲ့ဟု အန္တီမင္းက ေျပာသည္။ယခင္ ၁၈ဝဝ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္၌ လန္ဒန္၊ ေတာ္ဝင္စာတိုက္႐ံုးမွ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ စာပို႔ လူငယ္ထူေထာင္ေသာ အမ်ဳိးသားျပည့္တန္ဆာအဖြဲ႕မွာ ႀကီးမားလာေသာကြန္ရက္အသြင္ ျဖစ္လာသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႏွိမ္နင္းခဲ့ရဖူးသည္။  ထိုႏွိမ္နင္းမႈတြင္ လူငယ္တို႔မွာ ငယ္ရြယ္လြန္းသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလႊတ္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း Google Male Sex Worker Website တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Facebook တြင္လူသိမ်ားသည့္ အမ်ဳိး သားျပည့္တန္ဆာတစ္ဦးကေတာ့ ”ခုတစ္ေလာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေတြ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သတိထားေနရတယ္။ အဆြဲခံရမွာ စိုးရိမ္ပါတယ္။ အရင္က ဖုန္းနဲ႔ခ်ိတ္ရင္ လက္ခံ လိုက္တယ္။ ခုလက္မခံရဲေတာ့ဘူး။ အြန္လိုင္းေပၚမွာပဲ ဝန္ေဆာင္ေတာ့တယ္” ဟု ေျပာသည္။

Popular - ေယာက်္ား အငွားလိုက္သည္

No comments: