Thursday, February 26, 2015

သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား
 (၁) ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေပါမ်ားသည့္ တုိင္းျပည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အာမခံခ်က္ နည္းပါးျခင္း၊ လုပ္ခလစာျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသာမက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားအျပားရွိေနသည္။
ထိုသို႔ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကရာတြင္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုႏွင့္ ဘဝစံုလင္လွသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကရာတြင္လည္း အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ရာထူး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ရွိသလို ၾကံဳရာအလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ကာ အေျခခံအလုပ္သမားဘဝျဖင့္ ႐ုန္းကန္ရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရေသာေၾကာင့္ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္းမ်ား ၾကံဳရၿပီး သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ားက စီမံခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးပါကလည္း အဖမ္းအဆီးခံမ်ားအျဖစ္ ဘဝစံု ၾကံဳေနၾကရသူမ်ား၏ သတင္းမ်ားက ဒုႏွင့္ေဒးပင္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တာ့ခ္ခ႐ိုင္၊ မဲေဆာက္ စသည့္ေနရာမ်ားရွိ စက္႐ံုမ်ား၊ အလုပ္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအား တာ့ခ္ခ႐ိုင္လဝက၊ ထိုင္းရဲ စသည္ျဖင့္ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအား စီမံခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၅ဝဝ ေက်ာ္ အဖမ္းခံခဲ့ရမႈ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားကို မဲေဆာက္တရား႐ံုးတြင္ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္မ်ားေပးေဆာင္ေစ၍ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တာဝန္ရွိသူမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပႆနာ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္းႏွင့္ အေထြေထြအဆင္မေျပမႈမ်ားအတြက္ “တစ္ရြာမေျပာင္း သူေကာင္းမျဖစ္” ဆိုသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း ပံုသဏၭာန္မ်ဳိးစံုျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ဘဝရပ္တည္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။ အဆင္ေျပသူမ်ားရွိသလို အဆင္မေျပသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ ေလာက္ကိုင္ေဒသတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေဒသသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ေရာက္ရွိေနၾကသူ မ်ားစြာရွိေနသည္ကို သိရွိရသည္။ ၾကံခုတ္သူမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၾကက္ေမြးျခင္း၊ ေလာင္းကစားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေပါမ်ားေသာ နယ္စပ္ေဒသ၏ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ဝင္ေငြရရွိႏိုင္မႈအေပၚမူတည္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ဘဝရပ္တည္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားထဲ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသာမက ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားပင္ပါဝင္ေၾကာင္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။ လတ္တေလာစာရင္းမ်ားအရ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္သူ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီရွိေနၿပီး ေနရပ္ျပန္သူမ်ားမွာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းႏွင့္အတူ အျခားေသာက႑မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား၊ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ အခြင့္အလမ္းေကာင္း၊ အေျခအေနေကာင္းမ်ားက ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ရရွိျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံတြင္း ေပၚေပါက္ေနသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္အတူ မ်ားစြာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေရးကိုလည္း ေမ့ေလ်ာ့မထားသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာ က တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ 

(၂) ဘယ္လိုအစိုးရ ေရြးခ်ယ္မွာလဲ

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ မဲေပးခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွပါက မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္လိုသူမ်ားအား အစိုးရတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ မည္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္၊ မည္သူတို႔ကိုမူ ေရြးခ်ယ္ရန္ မသင့္ဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ား မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အရ လက္ရိွအစိုးရက ငါးႏွစ္တာအစိုးရတာဝန္ကို ရယူထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိမိတို႔သေဘာဆႏၵမ်ားအတိုင္း တစ္ခဲနက္ မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ပင္ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အလားတူ မိမိတို႔ဆႏၵအတိုင္း မဲေပးၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈရိွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းရန္ အားလံုးလုပ္ေဆာင္ၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရိွသည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ လူထုယံုၾကည္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အစိုးရတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ လူထုသေဘာမတူေသာ ဥပေဒအခ်ဳိ႕ျပင္ဆင္ေရးအပါအဝင္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာ က်န္ရိွေနေသးသည္။

လက္ရိွအစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွေနသလို၊ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚ သေဘာတူေထာက္ခံျခင္း၊ သေဘာမတူ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ားလည္း ရိွေနသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက လက္ရိွအစိုးရလက္ထက္တြင္ ကတိကဝတ္မ်ား ေပးထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ မ်ားစြာက်န္ရိွေနသည့္အတြက္ ၂ဝ၁၅ အလြန္တြင္လည္း ကတိမ်ားေပးကာ ၿပီးသြားမည့္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက “ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသးတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြအတြက္ ဘာ Mechanism က မရွိဘူးလဲဆိုေတာ့ ကတိကဝတ္ေတြကို ကတိကဝတ္ျဖစ္ၿပီးသား အေၾကာင္းျခင္းရာေတြကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ မည္သို႔မည္ပံု အေရးယူမယ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ဒါေတြက လႊတ္ေတာ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားထဲမွာက အျပန္အလွန္ နားလည္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားရတာ၊ ကတိမေပးဘဲ ေနလို႔ရတယ္။
လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ လာေျဖတယ္။ ေျဖၿပီးတဲ့အခါ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ မလုပ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ အျပတ္ေျပာရမွာေပါ့။ ဟိုးအရင္ ၁၉၆၂ မတိုင္ခင္ ပါလီမန္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း ရတယ္။ မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူး။ အဲဒီလို ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာ။ အခုဟာက နားလွည့္ပါး႐ိုက္ေပါ့ေနာ္။ နားလွည့္ပါးလွည့္ လုပ္တယ္ေပါ့။ ျပည္သူေတြကလည္း လႊတ္ေတာ္အစီအစဥ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္။ နားေထာင္လိုက္ရင္ေတာ့ ဘာလုပ္ေပးမယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ မေရမရာတဲ့ ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍တို႔၊ ေနာက္ တစ္ခါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္တို႔ အစီအစဥ္တက် တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္တို႔ ေပါ့ေနာ္။ ဘာကိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဘာကိုေတာ့ မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူး။ အဲဒီလို ျပတ္ျပတ္သားသား မရွိဘူး”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၌ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ မည္သူတို႔ကို မဲေပးမည္နည္းဟူသည္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ဂ႐ုျပဳေစာင့္ၾကည့္ေနရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

(၃) အတန္းေအာင္ဖို႔လား၊ စာတတ္ဖို႔လား

ဒီကေန႔ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ၾကည့္ရင္ ဆယ္တန္းေအာင္တဲ့သူ၊ ဘြဲ႔ရတဲ့သူ အေရအတြက္အားျဖင့္ သိပ္မ်ားတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္တယ္။ သူတို႔အထဲမွာ ဆယ္တန္းအဆင့္နဲ႔အညီ တတ္တဲ့သူ၊ ဘြဲ႔ရအဆင့္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ သိတဲ့သူ ဘယ္ေလာက္ရွိေနသလဲ ဆိုတာကေတာ့ ေမးစရာေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္းေပါ့။

ေက်ာင္းေတြကို ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ မ်ားမ်ား အတန္းေအာင္ဖို႔၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တုိင္းအဆင့္မွာ ကိုယ့္ေက်ာင္းရဲ႕ ေအာင္ခ်က္ရာႏႈန္း ေအာက္မက်ဖို႔ ဆိုတာမ်ဳိးကို အဓိကဦးတည္ၿပီး လုပ္ေနၾကသလားလို႔။

ေနာက္ဆက္တြက္ အက်ဳိးဆက္က ေျခာက္တန္း၊ ခုႏွစ္တန္းအဆင့္ ေရာက္ေနတာေတာင္ ျမန္မာစာ ႒ာန္က႐ုိင္းက်ေအာင္ မေရးတတ္၊ မဖတ္တတ္ၾကေတာ့ဘူး။ ျမန္မာ့သမိုင္းလည္း ေသခ်ာမသိ၊ ကမာၻ႔သမိုင္းလည္း တိတိပပ နားမလည္၊ ပထဝီဝင္ ဘာသာရပ္လည္း အကြၽမ္းမဝင္၊ အဂၤလိပ္စာလည္း ဟုတ္တိပတ္တိ မရ၊ သခ်ၤာဘာသာလည္း မပိုင္ႏုိင္ ဆိုသလိုမ်ဳိး ဆယ္တန္းေအာင္၊ ဘြဲ႔ရေတြ အေတြ႔ရမ်ားလာတယ္။

အစုိးရေက်ာင္းတခ်ဳိ႕န႔ဲ ပုဂၢလိကေဘာ္ဒါ အမ်ားစုဆုိ ျပ႒ာန္းခ်က္ စာအုပ္ကိုေတာင္ အကုန္မသင္ေတာ့ဘဲ စာေမးပြဲမွာ ေမးႏုိင္မယ့္ အပိုင္းေလာက္ကိုပဲ ႏႈတ္တိုက္ အာဂုံေဆာင္မတတ္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ သင္လာၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ ေမးခြန္းဝယ္လို႔ ရတယ္ဆိုတဲ့ အသံေတြေတာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ခဲ့တယ္။

အတန္းေအာင္ဖု႔ိအျပင္ အမွတ္မ်ားမ်ားရဖို႔ ဆိုတာက ဒုတိယအဆင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာၾကတယ္။ ပုံေသေပးထားတဲ့ နမူနာပုံစံအတုိင္း ေျဖမွ အမွတ္ျပည့္ေပးတဲ့ ပုံေသအမွတ္ေပး စည္းမ်ည္းနဲ႔ ဇလုတ္တိုက္စစ္တဲ့ စာေမးပြဲေတြကလည္း တစ္ေၾကာင္းတိုက္၊ ေလွနံဓားထစ္ မ်ဳိးဆက္ေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနသလိုပဲ။

အဲဒီေတာ့ ေက်ာင္းသားမိဘေတြ ကိုယ္တုိင္ေရာ၊ ေက်ာင္းသားေတြေရာက ျဖတ္လမ္းနည္းသုံးၿပီး အတန္းေအာင္ဖို႔၊ အမွတ္မ်ားမ်ားရဖို႔ လုပ္လာၾကတယ္။ ရလဒ္က အရည္အခ်င္းမမီတဲ့ ေတာင္မေရာက္၊ ေျမာက္မေရာက္၊ ဆယ္တန္းေအာင္၊ ဘြဲ႔ရေတြ တစ္ေန႔တျခား မ်ားမ်ားလာတာပဲ။

အက်ဳိးဆက္က ေက်ာင္းစာေမးပြဲေတြမွာတင္ မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ နည္းပညာက႑ေတြမွာပါ ျဖတ္လမ္းနည္းနဲ႔ပဲ ယဥ္ပါးလာခဲ့တဲ့ ဘြဲ႔ရ၊ ပညာမတတ္ လူငယ္ေတြေၾကာင့္ ေပမီ၊ ေဒါက္မီ၊ တန္းမီ၊ စံမီ ဖြံ႔ၿဖိဳးမလာေတာ့ဘူး။ ဒီကေန႔ ကမာၻမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရာက္ေနတဲ့ အဆင့္အတန္းကိုသာ ၾကည့္ေတာ့။ ကမာၻ႔အဆင့္ မေျပာပါနဲ႔ အာရွအဆင့္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အဆင့္ကိုပဲ ၾကည့္ဦး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေအာက္မွာ လာအုိနဲ႔ ကေမၻာဒီယားပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ဒါေတာင္ အဲဒီႏွစ္ႏုိင္ငံက ကြၽန္ေတာ္တို႔ထက္ သာေနတာေတြ ရွိေနၿပီ။

ေျပာခ်င္တာက အတန္းေအာင္ဖို႔နဲ႔ စာတတ္ဖို႔မွာ ဘယ္ဟာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြရဲ႕ ဘဝတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္၊ သူတို႔လက္ထဲ အပ္ခဲ့ရမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ေတြအတြက္ အေရးပုိႀကီး၊ အဓိကပိုက်လဲ ဆိုတာ သိေစခ်င္တာပဲ။ အေရးႀကီးတာကို ဦးစားေပးလုပ္ပါ။

အယ္ဒီတာ (၂၁-၂-၂၀၁၅)

---------------------------
Editor's Word, The Voice Daily Vol-2/No-269 (#voiceeditorial)

(၄) မွန္ကန္ေသာ ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ သူ႕ဘက္ ကိုယ့္ဘက္

မေျပလည္မႈမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ သေဘာမတူမႈမ်ား၊ အျမင္မတူမႈမ်ား စေသာ မည္သည့္ ကိစၥရပ္တြင္မဆို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုေသာ ညိႇႏိႈင္းရမႈမ်ားတြင္ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ မွ်မွ်တတ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္ အေရးႀကီးသည္။ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္ေသာ အေျခအေနမွန္ႏွင့္ အမွန္တရားကိုလည္း မ်က္ကြယ္မျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေျဖရွာ ေျဖရွင္းသင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ဆိုပါကလည္း အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ သံသယမ်ားရွင္းကာ ထိပ္တိုက္တိုးမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား မေပၚေပါက္ရန္ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက အမိႈက္ကစ ျပာသာဒ္မီးေလာင္ ဆိုသလို မေက်နပ္ခ်က္မ်ား စုျပံဳေပါက္ကြဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္ႏုိင္သည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။

လတ္တေလာတြင္ အခ်ိန္ကာလတိုအတြင္း အေျဖရွာ ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ရိွသည့္အနက္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကိစၥ၊ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေရးကိစၥတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ၊ လယ္ယာေျမ မတရားသိမ္းဆည္းခံရျခင္းကိစၥ စသည္တို႔ ကဲ့သို႔ပင္ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက မယံုၾကည္မႈမ်ား၊ သံသယမ်ား ႀကီးထြားကာ ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ပံု ညင္သာျခင္း မရိွပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား၊ ထိပ္တိုက္တိုးမႈမ်ားကို လက္ယက္ေခၚသလို ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရိွေနၿပီး သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေဆြးေႏြးသေဘာတူထားခ်က္မ်ားအတိုင္း အဆိုပါဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းအား သပိတ္ေမွာက္ျခင္း ေခတၱရပ္နား၍ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၾကားကာလအတြင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အထင္အျမင္ လြဲမွားႏိုင္ေသာ အေျခအေနအခ်ဳိ႕ ရိွေနရာ ယင္းကိစၥအား အဓိကကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ မွ်မွ်တတ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ မူလသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ထို႔အတူ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားထုအၾကား ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ အရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ထိပ္တိုက္တိုးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ နာၾကည္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ရမႈမ်ားကို သတိျပဳ ဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပျခင္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီး၊ သပိတ္ေမွာက္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ လံုျခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အသံုးျပဳ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္၍ ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရိွမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ တစ္လလွ်င္ လစာေငြက်ပ္ သံုးေသာင္း တိုးျမႇင့္ေတာင္းဆိုျခင္းအတြက္ အရပ္ရပ္ ၾကားလို႔မွမေကာင္း၊ ျမင္၍မွ် မသင့္ေတာ္ေသာ စိတ္မေကာင္းစရာ ျမင္ကြင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္အထိ အင္အားသံုး ေျဖရွင္းမႈက မလိုလားအပ္ေသာ နာၾကည္းမႈမ်ားကို ဆင့္ပြားေပၚေပါက္ေစသည္ကို အာဏာပိုင္မ်ား သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ အေထြေထြ အဆင္မေျပျခင္း၊ ထြက္ေပါက္ပိတ္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈ မရိွေတာ့ျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္သည့္အခါ ေျဖရွင္းရခက္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္သူ အသီးသီးက သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ ႏိႈင္းႏိႈင္းဆဆ ေျဖရွင္းသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ 

(၅) လူမႈမီဒီယာမ်ားေပၚက ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး တိုက္ပြဲမ်ား

IS တို႔၏ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးအား ေခ်မႈန္းရာတြင္ အဓိကက်ေသာ စစ္ေျမျပင္သည္ အင္တာနက္ျဖစ္လာေၾကာင္းႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္စစ္ပြဲကို အရွိန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ားကို တန္ျပန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဝါရွင္တန္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ပါဝင္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ IS အဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားရွိ စစ္ေျမျပင္မ်ားဆီသို႔ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ရန္ ၎တို႔အား အထင္ႀကီးသြားေစေလာက္သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိရာ ၎တို႔အား ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဈးကြက္၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာပံုစံမ်ဳိးကို အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အသံုးျပဳရလိမ့္မည္ဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။လန္ဒန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ မဟာဗ်ဴ ဟာ ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးေရးဌာန (ISD) သည္ Google Ideas၊ Twitter ႏွင့္ Facebook တို႔ကို အသံုးျပဳလ်က္ IS တပ္သားစုေဆာင္းေရးသို႔ ပါသြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသူမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ကာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ဂ်ီဟတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ျပန္လည္ေခ်ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ စမ္းသပ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္တြင္ ISD သည္ အဗၺဒူလာ-၁ဝ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားစြာကို ျဖန္႔ခ်ိခဲဲ့သည္။ အဗၺဒူလာ-၁ဝ သည္ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ထားသည့္ ဇာတ္ေကာင္တစ္ေကာင္မွ်သာျဖစ္ၿပီး ၎က IS အဖြဲ႕လမ္းေၾကာင္းသို႔ လိုက္မည့္ ငယ္ရြယ္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားအား ၎တို႔ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္း မဟုတ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ရွင္းျပထားသည္။

ျပင္သစ္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဘားနက္ကာဇန္ျႏဴေဗးသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ရက္တြင္ အေမရိကန္ အင္တာနက္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ Google၊ Facebook ႏွင့္ Twitter တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက အေမရိကန္အင္တာနက္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း ျပင္သစ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိ ေရးမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပးပါက ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက “ကြ်န္ေတာ္တို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အထူးျပဳေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈကေန ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မလိုလားပါဘူး။ အဲဒါကအခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးယူရပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာၾကားကာ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအား ျပင္သစ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း လူမႈေရးမီဒီယာမ်ား (အထူးသျဖင့္ Facebook) ေပၚတြင္ အိုင္ဒီယိုလုိဂ်ီ အမွားမ်ားျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္း ဝါဒျဖန္႔သူမ်ား ေျခခ်င္းလိမ္ေနသည္။ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီအမွားမ်ားအျပင္ အမုန္းတရားမ်ားကိုပါ ျဖန္႔ ခ်ိေနၾကသည္။
ယေန႔ေခတ္ လူငယ္အမ်ားအျပားသည္လည္း ျပင္ပေလာကထက္စာလွ်င္ ဆိုက္ဘာေလာကႏွင့္သာ ပို၍ အထိအေတြ႕ မ်ားလာသည္။ လူငယ္မ်ား စာအုပ္ဖတ္ျခင္း အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ဒိ႒ဓမၼေလာကမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး Facebook ေပၚ၌သာ အခ်ိန္ကုန္လြန္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လူအမ်ားစုက Facebook ကို ပစ္မွတ္ထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ Facebook ႏိုင္ငံေရးဟုပင္ ေခၚရမည္။ Facebook ေပၚ၌ တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ေနၾကသည္။ လူငယ္မ်ား အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီအမွားမ်ားျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းအမွား လိုက္မိမည္ကို စိုးရိမ္လာၾကသည္။ လူငယ္မ်ား ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း (တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိုယ္ခံအား) ေကာင္းရန္ လိုအပ္လာသည္။ လူငယ္မ်ားအား အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီအမွားမ်ားႏွင့္ မွားယြင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ မေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးမည့္ Ideologist မ်ား လိုအပ္လာသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လူမႈမီဒီယာမ်ားေပၚမွ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီအမွားမ်ားကို တန္ျပန္ရန္ႏွင့္ အမုန္းတရားမ်ား ျဖန္႔ခ်ိေနမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

(၆) ေလာက္ကိုင္ကိစၥ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိသနည္း

ေလာက္ကိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ယင္းေဒသသို႔ သြားေရာက္ၾကသည့္ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲသတင္းရယူရန္ သြားေရာက္ၾကသည့္ သတင္းေထာက္မ်ား ပါဝင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ပစ္ခတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ၾကက္ေျခနီ တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

တစ္ဖန္ ယမန္ေန႔ ညပိုင္းကလည္း အဆိုပါ ေနရာအနီး၌ပင္ သတင္းေထာက္မ်ား လိုက္ပါလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္း ထပ္မံပစ္ခတ္ခံရကာ သတင္းေထာက္တစ္ဦး ထပ္မံဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျပန္သည္။

တိုက္ပြဲမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားတို႔ မည္သည္ လက္နက္ကိုင္ထားသည့္ တပ္ဖြဲ႔ႏွစ္ခုအၾကား ရင္ဆုိင္တိုက္ခိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည့္ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုမူ မည္သည့္ဘက္ကမွ် ပစ္ခတ္ျခင္းမျပဳရန္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရ တားျမစ္ထားျခင္းကို ကမာၻေပၚရွိ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း လိုက္နာၾကရသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေလာက္ကိုင္ေဒသ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္မူ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ အကာကြယ္ေပးထားသည့္ ၾကက္ေျခနီႏွင့္ မိမိတို႔ သတင္းဌာနအတြက္ သတင္းစုံစမ္း၊ ႐ုိက္ကူး၊ ေရးသားေပးပို႔ၾကမည့္ သတင္းေထာက္မ်ား တစ္နည္းအားျဖင့္ လက္နက္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကိုပင္ မခြဲျခားဘဲ ဤကဲ့သို႔ ပစ္ခတ္ျခင္းမွာ မ်ားစြာ ဆုိးရြားေသာလုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုသို႔ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္သည္ အသိဉာဏ္ႀကီးေသာ လူသားမ်ားကုိယ္တုိင္ ပညတ္ထိန္းကြပ္ထားသည့္ အမ်ားလိုက္နာရသည့္ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္႐ုံသာမက ကမာၻ႔လူသားမ်ား တစ္နည္းအားျဖင့္ ယင္းေဒသတြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ယင္းေဒသ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုလုံး၏ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္အတန္းတို႔ကို အိုးမဲသုတ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေလာက္ကိုင္ေဒသရွိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္မ်ား တိုက္ပြဲသည္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡတစ္ခု ျဖစ္ေစကာမူ ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံထားၿပီး လက္ေတြ႔လည္း လိုက္နာလ်က္ရွိသည့္ စစ္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ပါက အေျခအေနအရ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္လာႏုိင္ေပသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေလာက္ကိုင္အေရးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ နယ္ေျမအတြင္းတြင္ အတိတ္က ထင္သလို မင္းမူႀကီးစိုးခြင့္ ျပဳထားခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္တစ္ခု ျဖစ္ရာ ယင္းအေပၚ အေျချပဳကာ ဆင့္ကဲေပၚေပါက္လာေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္ ထိုသို႔ မင္းမူႀကီးစိုးခြင့္ ျပဳထားခဲ့သူမ်ား၊ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္သူ သက္ဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္မ်ား အေပၚတြင္သာ အဓိကတာဝန္ရွိေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၃-၂-၂၀၁၅)

---------------------------
Editorial, The Voice Daily Vol-2/No-271 (#voiceeditorial)

No comments: