Monday, July 9, 2012

ပညာေရးမွသည္ လံုၿခံဳေသာ ဘ၀အလုပ္အကိုင္ဆီသို႔


က်မစာသင္ခဲ့တဲ့ ေပၚလီတကၠနစ္မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတခ်ိဳ႕က ဘယ္လိုအလုပ္အကိုင္ကို သူတို႔ စိတ္၀င္စားလဲ၊ သူတို႔အတြက္ သင့္ေတာ္လဲဆိုတာေတြ ဘယ္လိုသိနိုင္မလဲဟု ေမးေလ့ရွိသလို၊ သူတို႔ တကယ္စိတ္၀င္စားေသာ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လက္ရွိတက္ေနေသာလိုင္းတို႔ ကြဲလြဲေနတာ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဟုလည္း အၾကံဥာဏ္ေတာင္းေလ့ရွိသည္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီေမးခြန္းမိ်ဳးကို ဘ၀ရဲ႕ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတခုမွာ က်မတို႔ အားလံုး ေမးဖူးၾကမည္ ထင္သည္။

ဘယ္လိုလိုင္းကို သင္ယူမလဲ

အထူးသျဖင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္အခ်ိန္မွာ က်မတို႔ ႀကီးရင္ ဘာလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိတဲ့ အေတြးအေပၚ က်မတို႔ ပတ္၀န္းက်င္က သက္ေရာက္မႈ ရွိတတ္သည္။ မိဘေတြျဖစ္ေစခ်င္ေသာ၊ ကိုယ့္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ဂုဏ္ရွိေသာ၊ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းအမ်ားစု ေရြးခ်ယ္ၾကေသာ လိုင္းမိ်ဳးကို ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည္။ က်မၾကီးျပင္းခ့ဲေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္မွ ဘ၀တက္လမ္းေကာင္းမည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသြးျမင္ရင္ ေၾကာက္တတ္ေသာ က်မက ဆရာ၀န္လုပ္ဖို႔ စိတ္မပါခဲ့ေသာ္လည္း၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ဖို႔ကိုေတာ့ စိတ္အားထက္သန္ခဲ့သည္။

တကယ္ေတာ့ ေရြးခ်ယ္နိုင္ခြင့္ရွိဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးသည္။ ဘယ္လိုင္းကိုရတယ္ဆိုတာ စာေမးပြဲရလဒ္ေပၚ မူတည္ေနေသာ ပညာေရးစနစ္ေအာက္တြင္ ကိုယ္ႀကိဳက္တာ ေရြးခ်ယ္နိုင္ဖို႔ ပထမအဆင့္က ေအာင္မွတ္ေကာင္းဖို႔ လိုအပ္သည္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတာင္မရဘဲ ရရာလိုင္းကိုသာ ယူၾကရမည္။

နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း စကၤာပူနိုင္ငံသားမ်ား ေပၚလီတကၠနစ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ေသာအခါ သူတို႔ GCE “O” Level ရမွတ္ကို သံုးၾကရသည္။ က်မတို႔ ဆရာ ဆရာမမ်ားက ေလွ်ာက္လႊာလာတင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဘယ္လိုင္းကို ေလွ်ာက္ရင္ သင့္ေတာ္မလဲ၊ ဘယ္လိုင္းက ေအာင္ျပီးရင္ ဘယ္လိုအလုပ္မိ်ဳးေတြရလဲ ဆိုတာမိ်ဳး ရွင္းျပရသည္။
ရမွတ္အလြန္နည္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက သူတို႔စိတ္၀င္စားတာ၊ ဘယ္လိုအလုပ္မိ်ဳး သူတို႔နွင့္ သင့္ေတာ္နိုင္မယ္ဆိုတာေတြကို မစဥ္းစားနိုင္ၾက။ သူတို႔ရထားေသာ အမွတ္စာရင္းကိုျပခါ၊ ဒီလိုအမွတ္မိ်ဳးေတြနဲ႔ ဘယ္လိုင္းကို ရနိုင္မလဲဆိုေသာ ေမးခြန္းကိုသာ ေမးၾကရွာသည္။ သူတို႔အတြက္က ေပၚလီတကၠနစ္မွာ ၀င္ခြင့္ရျပီး၊ ဒစ္ပလိုမာတခုရဖို႔က အဓိက ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားအတြက္လည္း ေပၚလီတကၠနစ္မွာ ကိုယ္က ပထမစိတ္ၾကိဳက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ေလွ်ာက္ထားေသာလိုင္း မရဘဲ၊ တျခားလိုင္းကိုရလွ်င္ ယူလိုက္ၾကတာမ်ားသည္။ ကိုယ္ရရာလိုင္းကို တက္တာက အမွားတခုေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ အထူးသျဖင့္ ေပၚလီတကၠနစ္တက္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ အမ်ားစုအတြက္ ကိုယ္တကယ္စိတ္၀င္စားေသာ လိုင္းကို ေသခ်ာသိဖို႔ ခဲယဥ္းျပီး၊ ၀င္ခြင့္ရဖို႔က အဓိကျဖစ္ေနသည္။ ကိုယ္ရတဲ့လိုင္းကို သင္ယူရင္း စိတ္ပါခ်င္ပါသြားမွာဟုလည္း ေတြးတတ္ၾကသည္။ ဒါမွမဟုတ္ ခ်ေပးေသာလိုင္းကို သင္ေနရင္းမွ ကိုယ္စိတ္မပါဘူးဆိုတာ သိလာတာလည္း ျဖစ္တတ္သည္။

အဲဒီအခါ သူတို႔ တကယ္စိတ္၀င္စားေသာ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လက္ရွိတက္ေနေသာလိုင္းတို႔ ကြဲလြဲေနတာ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဟု သူတို႔စဥ္းစားလာၾကသည္။ ထိုသို႔ေက်ာင္းသားမ်ိဳးကို က်မက ေအာက္ပါအတိုင္း အၾကံေပးေလ့ရွိသည္။
ပထမအခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္က ဘယ္လိုင္းကို စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာဖို႔၊ ကိုယ္စိတ္၀င္စားေသာလိုင္းမွာ သင္ၾကားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္း၊ အဲဒီလိုင္းက ေအာင္ျပီးေသာအခါ လုပ္ရမည့့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား အေၾကာင္းကို ေလ့လာရမည္။
ေသခ်ာၿပီဆိုရင္ ဒုတိယအေနနွင့္ ကိုယ္က လိုင္းေျပာင္းဖို႔ အေျခအေနေပးလားဟု စဥ္းစားရမည္။ ဥပမာ … ကိုယ္က ေပၚလီတကၠနစ္မွာ ဒုတိယနွစ္အထိ ျပီးသြားၿပီဆိုလွ်င္၊ ေနာက္ထပ္ တစ္နွစ္တက္လိုက္တာနွင့္ ဒစ္ပလိုမာရမည္။ ကိုယ္ႀကိဳက္ေသာလုိင္းကို တကၠသိုလ္မွာ အဲဒီ ဒစ္ပလိုမာလက္မွတ္ကို သံုးၿပီး၊ ဆက္တက္နိုင္မလား။ အဲလို ဆက္တက္နိုင္မည္ဆိုရင္ ေပၚလီတကၠနစ္ကို ၿပီးေအာင္တက္တာ ေကာင္းသည္။

ေနာက္တခ်က္က ကိုယ္က ေက်ာင္းျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္တက္ၿပီး၊ မိဘကို ျပန္လုပ္ေကြ်းရမွာမိ်ဳး ရွိလား။ အဲလို ေငြေၾကးအရ စဥ္းစားရမွာရွိလွ်င္၊ ဒစ္ပလိုမာကို ၿပီးေအာင္တက္ၿပီး၊ အလုပ္ တစ္နွစ္ နွစ္နွစ္ေလာက္ လုပ္ၿပီးမွ၊ ေငြစုၿပီး ကိုယ္ဆက္တက္ခ်င္ေသာ လိုင္းကို တက္နိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားနိုင္သည္။  

တကယ္ေတာ့ ဒစ္ပလိုမာလက္မွတ္မိ်ဳးက ဘ၀မွာ ေနာက္တဆင့္ကိုတက္ဖို႔ ၾကားခံေပးေသာ အဆင့္တဆင့္ ျဖစ္နိုင္သည္။ က်မေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ တခ်ိဳ႕က အင္ဂ်င္နီယာဒစ္ပလိုမာ ရေသာ္လည္း အင္ဂ်င္နီယာအလုပ္ကို မလုပ္သူေတြ ရွိသည္။ က်မေက်ာင္းသူတေယာက္ဆိုရင္ ေပၚလီတကၠနစ္မွာ ေက်ာင္းတက္စဥ္ ကာလတေလွ်ာက္လံုး သူမ သင္ယူရေသာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ားကို လံုး၀စိတ္မ၀င္စားခဲ့ေခ်။ စာေမးပြဲေအာင္ဖို႔ေလာက္သာ သူမက ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ အင္ဂ်င္နီယာ ဒစ္ပလိုမာရျပီးေသာအခါ၊ အဲဒီဒစ္ပလိုမာကို သံုးၿပီး သူမ စိတ္၀င္စားေသာ စိတ္ပညာရပ္ဘာသာကို ဆက္လက္တက္ေရာက္နိုင္ခဲ့သည္။

ဘယ္လိုအလုပ္အကိုင္ကို ေရြးခ်ယ္မလဲ

ကိုယ္က ဘယ္လိုလိုင္းကို သင္ယူလဲဆိုတာ ဘယ္လိုအလုပ္အကိုင္ကို ေရြးခ်ယ္မွာလဲဆိုတာနွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ လူတိုင္းကေတာ့ ကိုယ္နွစ္သက္တာကို လုပ္ခ်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္းအတြက္ အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိတတ္သည္။ ကိုယ့္ေရြးခ်ယ္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၾကရသည္။

ဥပမာ ... ကိုယ့္အေပၚ မွီခိုေနရသူေတြ ရွိခ်င္မွရွိမည္။ က်မတုန္းကဆိုရင္ ဘြဲ႔ရၿပီး မိဘကို ျပန္လုပ္ေကြ်းခ်င္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္ေကာင္းရဖို႔ကိုသာ စိတ္ထဲမွာ အဓိကထားခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ျမန္ျမန္ရနိုင္ေသာ၊ က်မလည္း အတန္အသင့္ စိတ္၀င္စားသည္ ထင္ရေသာ အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာလိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

လူတိုင္းဟာ ကုိယ္လုပ္ခ်င္ေသာအလုပ္ကို လုပ္ခ်င္ၾကေပမယ့္၊ သူတို႔ရရွိေသာ အခြင့္အေရးခ်င္း မတူညီၾကေခ်။ တခ်ိဳ႕က အပူအပင္မရွိ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ မလိုဘဲ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္နိုင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္အေျခအေနကို ကိုယ့္ဘာသာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ ကိုယ္က အလုပ္ရဖို႔ ဦးစားေပးခ်င္လား၊ ဘယ္လိုအလုပ္မဆို လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားထားၿပီလား စသျဖင့္။

တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ အလုပ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အလုပ္ဂုဏ္ဆိုတာနွင့္ တိုင္းတာတတ္ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ “အလုပ္ဟူသမွ် ဂုဏ္ရွိစြ” ဆိုသည့္စကားလို ဘယ္အလုပ္မဆို သူ႔ေနရာနွင့္သူ အေရးၾကီးသည္။ စကၤာပူမွ နာမည္ေက်ာ္ ဆံပင္ညွပ္သူတေယာက္ အေၾကာင္းကို ဥပမာေပးခ်င္သည္။ သူက အတန္းပညာမွာ အလယ္တန္းအဆင့္ေလာက္သာ ေနခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဆံပင္ညွပ္ျခင္းဆိုေသာ လက္ေတြ႔ပညာရပ္တခုမွာ ထူးခြ်န္ေသာေၾကာင့္ ဆံပင္ညွပ္လုပ္ငန္းနွင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သြားသည္။ အလားတူပဲ အတန္းပညာရပ္တခု ထူးခြ်န္သူေတြဟာလည္း ထိုက္တန္ေသာ ရလဒ္ေတြကို ရနိုင္သည္။ ဘယ္အလုပ္မဆို အေရးၾကီးတာက ထူးခြ်န္ေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ စဥ္းစားရမယ့္ ေနာက္တခ်က္က "right person, right job" ျဖစ္သည္။ ဘယ္လိုအလုပ္ဟာ ကိုယ္နဲ႔ သင့္ေတာ္မလဲဆိုတာကို က်မတို႔ အျမဲေသခ်ာ ဆန္းစစ္သင့္သည္။ ဥပမာ .. လူေတြႏွင့္ ဆက္ဆံရတာကို မနွစ္သက္သူတေယာက္က Sales & Marketing လိုေနရာမိ်ဳးမွာ လုပ္မည္ဆိုလွ်င္၊ သူ႔ ကာရိုက္တာကို မေျပာင္းသမွ် သိပ္ေအာင္ျမင္မႈ မရွိဖို႔ မ်ားသည္။ ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္းဟာ ကိုယ့္အားသာခ်က္က ဘာလဲ ၊ အားနည္းခ်က္က ဘာလဲဆိုတာကို အျမဲဆန္းစစ္ျပီး ဘယ္လိုေနရာဟာ ငါနဲ႔ သင့္ေတာ္မလဲဟု စဥ္းစားသင့္သည္။

ဘ၀နွင့္ အလုပ္အကိုင္

ဘ၀မွာ ကိုယ္က ဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳးကို တကယ္စိတ္အားထက္သန္လဲဆိုတာ ေသခ်ာသိဖို႔လည္း လိုအပ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြကို ဘ၀မွာ ကိုယ္ဘာလုပ္ခ်င္လဲဆိုတာ ကိုယ့္ဘာသာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပီး ဆံုးျဖတ္ဖို႔ က်မအျမဲတိုက္တြန္းမိသည္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္စိတ္၀င္စားေသာ အလုပ္အကိုင္ေတြမွာ ဘာေတြ လုပ္ရလဲ၊ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြ ၾကံဳရနိုင္လဲ၊ ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းေတြ လုိအပ္လဲ စတာေတြေလ့လာျပီး၊ ကိုယ္နွင့္တကယ္ သင့္ေတာ္ပါ့မလားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္သင့္သည္။
က်မတို႔ဘ၀မွာ အလုပ္ဆိုတာ ေန႔တစ္ဓူ၀ တစ္ပတ္ ငါးရက္၊ မနက္ကေန ညေနထိ လုပ္ေနရတာမ်ားသည္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္တကယ္စိတ္အားထက္သန္ေသာ အလုပ္မိ်ဳးကို လုပ္နိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမိ်ဳး ေပၚလာတာနွင့္ ကိုယ္ကအသင့္ျဖစ္ေနေအာင္ အဘက္ဘက္က ၾကိဳးစားထားသင့္သည္။

ေအာင္ျမင္ေသာ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ Warren Buffet က ဘ၀မွာ အလုပ္အကိုင္ေရြးခ်ယ္တာနွင့့္ ပတ္သက္ၿပီး ခုလိုေျပာခဲ့သည္ … “ပိုက္ဆံေနာက္ကိုလိုက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ကို ေရြးတာထက္၊ ကိုယ္စိတ္အားထက္သန္တာကို ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္စိတ္အားထက္သန္တာကို လုပ္ေနရရင္၊ အလုပ္လုပ္ေနရတာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတယ္။  ၀င္ေငြဘယ္ေလာက္ရလဲဆိုတာကို အဓိကထား ေရြးမယ္ဆိုရင္၊ ကိုယ္မၾကိဳက္တာ လုပ္ရတာၾကာလာရင္ စိတ္ညစ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆံုးက် ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၀င္ေငြလည္း ကိုယ္ထင္ထားသေလာက္ မရ ျဖစ္လိမ့္မယ္”။

တကယ္ေတာ့ ဘ၀မွာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္နိုင္ဖို႔က အားလံုးအတြက္ အလြယ္တကူျဖစ္လာေသာ အေျခအေန မဟုတ္ေခ်။ တခ်ိဳ႕က သူမ်ားထက္ပုိၿပီး ၾကိဳးစား အားထုတ္ လုပ္ယူရတာမိ်ဳး ျဖစ္သည္။ အသက္ငယ္ေလ ဘယ္လို အလုပ္အကိုင္ကို လုပ္မလဲဆိုတာ ပိုအခ်ိန္ယူ စဥ္းစားနိုင္ေလ ျဖစ္သည္။ အသက္ၾကီးလာတာနွင့္အမွ် ဘ၀မွာ တာ၀န္ေတြပိုလာသလို၊ ရရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း နည္းပါးလာတတ္သည္။

ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔အားလံုး လူငယ္ဘ၀မွာ ကိုယ္ရရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္လြတ္မခံဘဲ အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ၿပီး ကိုယ္တကယ္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မိ်ဳးကို လုပ္နိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားၾကရေပမည္။

Ref: The Tao of Warren Buffett
ခင္ႏွင္းစိုး
khsoesoe@gmail.com
၁၅ ဇြန္ ၂၀၁၂
(၂၆ ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၂ ထုတ္ Venus News Journal တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္)

No comments: