Friday, July 20, 2012

7 July သမိုင္းတရားခံမ်ား

၁၉၆၂ ခု၊ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာ့ သမိုင္း စာမ်က္ႏွာ၌ ကံဆိုး မိုးေမွာင္ က်ေသာ ေန႔တေန႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို နိဂံုးခ်ဳပ္၍ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရစတင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ေန႔တေန႔လည္း ျဖစ္ေလသည္။ မွန္ေပသည္ ထိုေန႔ နံနက္ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ (ဝါ) စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ သမၼတ ဦးဝင္းေမာင္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၊ ဝန္ႀကီးမ်ား အစရွိသူတို႔ကို ဖမ္းဆီး၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အာ ဏာကို သိမ္းယူ လိုက္ေလသည္။

စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းယူလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူတို႔အား စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္၍ ဆႏၵျပပြဲမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ားကို သတင္းစာမ်ား တြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့သည္။ ဆႏၵျပလွ်င္ အေရးယူမည္ဟုလည္း ေနာက္ဆက္တြဲ သတိေပး ထား၏။ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈ႐ံုျဖင့္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ကို ဗိုလ္ေနဝင္းႏွင့္ စစ္အာဏာပိုင္တို႔သည္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေန သည္မွာ သိသာထင္ရွား လွေပသည္။

အိမ္ေစာင့္အစိုးရေခတ္ (၁၉၅၈-၆ဝ)တြင္ ကိုကိုးကြ်န္း အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးကိုေဆာက္လုပ္ကာ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ အေရာင္အေသြးရွိသူမ်ားဟု ယူဆ သူမ်ားကို ဒလၾကမ္း ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာရွိသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိေစကာမူ စစ္အစိုးရအလိုမရွိေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ေသာစာမ်ား မတ္လ (၂) ရက္ေန႔ မွ စတင္ကာ ပလူပ်ံ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ လူငယ္တပ္ဦးႏွင့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (၁ဝ) ဖြဲ႔၊ ရခိုင္ သံဃာတပ္ဦး၊ ရခိုင္ ေသာတုဇန အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စေသာအဖြဲ႔မ်ား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ၾကသည္။

ရဲဝံ့ ျပတ္သားစြာ ေၾကညာေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တကၠသိုလ္ တပ္ဦးသစ္၊ ရန္ကုန္ ခ႐ိုင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢတို႔က စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းျခင္းကို မည္သည့္ နည္းႏွင့္မွ် လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္အညီ စစ္အစိုးရအား ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ ၾကသျဖင့္ စစ္အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ၾက ရေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ေန႔တြင္ေက်ာင္းစည္းကမ္းသစ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ သည္။ အဆိုပါ စည္းကမ္းသစ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ လာခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ကမာ႐ြတ္ရဲစခန္းေရွ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းဆႏၵျပၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို ရဲတို႔က ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ခတ္ လူစု ခြဲၾကသည္။ ေက်ာင္းသားတဦး ဒဏ္ရာ ရရွိသျဖင့္ ေဆး႐ံု သို႔ ပို႔ရေသာအခါတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပိုမို ျပင္းထန္လာသျဖင့္ ရန္ကုန္ခ႐ိုင္ ရာဇဝတ္ တရားသူ ႀကီးက ကမာ႐ြတ္အဝိုင္းႀကီးနယ္ေျမအား ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ၿပိး၊ တကၠသိုလ္နယ္ေျမ အတြင္း ေနဝင္ မီးၿငိမ္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေလသည္။

ထိုေန႔၌ပင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ပရိဝုဏ္ တခုလံုး တံခါးမ်ားကို ေသာ့ခတ္ပိတ္ဆို႔ၿပီး ဒီမိုကေရစီခံတပ္ ႀကီးဟု ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတင္ကာ ဒီမိုကေရစီ တရားပြဲမ်ားကို အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေဟာေျပာၾကသည္။ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ စစ္တပ္ ဆန္႔က်င္ေရးကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေဟာေျပာ ေနၾကရာ “ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီဝင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားသည္ သံုးေယာက္ေပါင္း မွ(၇)တန္းသာ ေအာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ စသည္ျဖင့္ စိတ္တြင္းရွိသမွ် ေဟာေျပာၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား သည္ အနာေပၚ တုတ္က်သည့္အလား နားမခံႏိုင္သျဖင့္ ေဒါသအမ်က္ ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ကာ စစ္တပ္မွ ပစ္ ခတ္ သတ္ျဖတ္ရန္ ဗိုလ္ေနဝင္းက ႀကိဳးမဲ့အသံလႊင့္ စကားေျပာခြက္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္အမိန္႔ေပးခဲ့ သည္။ ထိုစဥ္က တကၠသိုလ္ တဝိုက္တြင္ တပ္စြဲထားေသာ စစ္တပ္မ်ားကို ကြပ္ကဲေနသူ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိန္လြင္က တပ္သားမ်ားအား အဆင့္ဆင့္ အမိန္႔ေပးသျဖင့္ လက္နက္မပါ ဘဲ မိမိတို႔ အေဆာင္တြင္း၌ စု႐ံုးဆႏၵျပေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစုလိုက္ ရက္စက္စြာ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ဆႏၵျပရာတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိသည့္ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုပါေတြ႔ရာ သခ်ႋဳင္း ဓားမဆိုင္းဘဲ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ၾကသည္။

စစ္တပ္သည္ ဂ်ီသရီး ေမာင္းျပန္ ေသနတ္သစ္မ်ားကို ပထမဆံုး စတင္ အသံုးျပဳကာ လက္တည့္စမ္း ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေသနတ္ သစ္မ်ားမွာ အေနာက္ ဂ်ာမဏီမွ ပစၥည္း ကိရိ ယာမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုတြင္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ ဂ်ီသ ရီး ေသနတ္သစ္ မ်ားကို အာဏာသိမ္းစဥ္က တပ္အခ်ိဳ႕သို႔ ထုတ္ေပးခဲ့ရာ၌ ခုခံမႈမရွိသျဖင့္ အသံုးမျပဳခဲ့ရေပ။ ထိုလက္နက္သစ္ မ်ားကို စမ္းသပ္ရန္လက္ယားေနသူ ဗိုလ္ေနဝင္းအဖို႔ အ ခြင့္အေရး ရရွိသြားေတာ့သည္။

ဇူလိုင္(၇)ရက္ေန႔ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္း၌ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရက ေက်ာင္းသား (၁၅) ဦးေသဆံုးၿပီး၊ (၂၇) ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိသည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေသ ဆံုးခဲ့ရသူေပါင္းမွာ (၂ဝဝ)နီးပါးခန္႔ရွိ၍ (၄ဝဝ)ခန္႔ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေလသည္။

ေက်ာင္းဝင္း အတြင္းသို႔ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားမ်ား သမဂၢ(တကသ)၏ အေဆာက္အဦကို စစ္တပ္က ဝိုင္းထားျပန္၏။ တကၠသိုလ္သမဂၢ အေဆာက္အဦႀကီးသည္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အေဆာက္ အဦ ျဖစ္သည္သာမက ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးခံတပ္ႀကီးအျဖစ္ လူထုက အမြန္အျမတ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဗိမာန္ျဖစ္သည္။

၁၉၂ဝ ခု၊ ဒီဇင္ဘာ (၅) ရက္ေန႔ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သပိတ္မွစတင္ကာ ႏိုးၾကားလာသည့္ ျမန္မာလူထုကို ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ ပြဲ မ်ားဆီသို႔ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (တကသ) ကို ၁၉၂၇ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ သည္။ သမဂၢ၏ ႐ံုး အေဆာက္အဦကို ဝံသာႏု ျမန္မာ သူေဌးႀကီး ဦးညိဳ က တည္ေဆာက္ လွဴ ဒါန္းခဲ့သည္။ အေဆာက္အဦကို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥ မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့သျဖင့္ အဂၤလိပ္ တကၠသိုလ္ အာဏာပိုင္မ်ားကပင္ အားေပး ခဲ့ ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက စကားရည္ လုပြဲမ်ား က်င္းပေလ့ရွိရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ အိႏိၵ ယျပည္ႏွင့္ ခြဲေရး၊တြဲေရး ျပႆနာေပၚလာေသာအခါ သမဂၢ ခန္းမေဆာင္မွာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စကားစစ္ထိုးရာဗိမာန္ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။

ဦးဘေစာ၊ ေဒါက္တာ ဘေမာ္ စေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တကသ ခန္းမမွာေဟာေျပာၾကရင္း စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း တကသအသင္း ကို ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကိုႏု၊ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ကိုသိန္းေဖႏွင့္ ကို ရာရွစ္ တို႔ တက္လာခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕တိုက္ပြဲ၊ နယ္ခ်ဲ႕ခံတပ္ အေဆာက္အဦႀကီး ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

၁၃ဝဝ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုမွ အဂၤလိပ္တို႔အား လက္နက္ႏွင့္တိုက္ခိုက္ ႏွင္ထုတ္မႈ အထိ အရွိန္အဟုန္ျပင္းထန္ခဲ့သျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲမ်ား၏ ေအာင္ဗိမာန္ႀကီးအျဖစ္ ျမန္ မာ တမ်ိဳးသားလံုးက ဂုဏ္ယူခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရအမ်ားစုသည္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားဘဝက တကသ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့သ လို၊ ျပည္သူလူထုက ကိုးစားေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အၿမဲမနာလိုျဖစ္ေနခဲ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကသ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားရာ ဘူမိနက္သန္ တကသ အေဆာက္အဦ ႀကီးကို ၿဖိဳဖ်က္ရန္ အၿမဲ ဆင္ႀကံ ႀကံ႐ြယ္လ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ေနာက္ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႔က ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္စဥ္ကေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေသဆံုးျခင္းမရွိ၊ အခ်ဳိ႕ မွာ ဖမ္းဆီး၍ပင္ မမိေသးဘဲ တကသ အေဆာက္အဦ မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ ပုန္းေအာင္းေနသည္ဟု သတင္းကို ဗိုလ္ေနဝင္း သိရွိေသာ အခါ တကသ ေခါင္းေဆာင္ မွန္သမွ်ကို သတ္ျဖတ္ရန္ႏွင့္ တကသ အေဆာက္အဦႀကီးကိုပါ ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးအျပတ္ ဖ်က္ဆီးရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ေလသည္။

သမဂၢ႐ံုးကို ၿဖိဳဖ်က္ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ေနဝင္း ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေတာ္ လွန္ေရးေကာင္စီက “စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ဘဝကို ျပင္ရမည့္ တာဝန္သည္ မိမိတို႔အေပၚက်ေရာက္ေန သျဖင့္ တပ္မေတာ္၏အား တစိတ္ တေဒသကိုသံုး၍ ေျဖရွင္းလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ေၾကညာခဲ့၏။ ထိုေၾကညာခ်က္မွာ စစ္တပ္ကို အံတုလွ်င္ ယခုထက္ ႀကီးမားေသာ လက္နက္ အင္အားႏွင့္ ေျဖရွင္းမည္ဟု ရာဇသံ ေပးသည့္သေဘာ သက္ဝင္၏။

ထို႔ျပင္ တကသ အေဆာက္အဦကို ဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ ျပည္သူတို႔အားအသံလႊင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာရာတြင္ သူကသတ္ျဖတ္လိုက္ေသာ ေက်ာင္းသားငယ္ ကေလးမ်ားသည္ လက္နက္ ဟူ၍ အပ္တိုတေခ်ာင္းမွ မရွိၾကသည္ကို သိပါလ်က္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္အဖြဲ႔ႀကီးကို ရင္ ဆိုင္ေနသည့္သဖြယ္ ပံုႀကီးခ်ဲ႕၍ ‘ဓားကိုဓားခ်င္း၊ လွံကိုလံွခ်င္း ရင္ဆိုင္ဖို႔ အသင့္ရွိပါတယ္ဟုေဒါသပုန္သံႏွင့္ အသံလႊင့္ ေျပာၾကား ခဲ့ျပန္သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ တစုသည္ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႔က ေက်ာင္းသားမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံက အမြန္အျမတ္ ထားသည့္ တကသ အေဆာက္အဦႀကီးကို ဗံုးခြဲဖ်က္ဆီးမႈႀကီးတို႔ကို ေဒါသမႊန္ကာ စိတ္လိုက္မာန္္ပါ က်ဴး လြန္ခဲ့ျခင္းသည္ သူ႔အဖို႔ ႀကီးေလးေသာ ရာဇဝတ္မႈႀကီး ျဖစ္သလို၊ စစ္တပ္အဖို႔လည္း အမည္း စက္ႀကီး ျဖစ္ေနသည္ကို စဥ္းစားမိေလသည္။ ‘ႏွံျပည္စုတ္ကို အေျမာက္ႏွင့္ပစ္ သလို ရာဇဝင္ ႐ိုင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တေန႔ေန႔တြင္ လူထု၏ ဒဏ္ခတ္မည္ကို ေၾကာက္ေသြးျဖာလာၾက သည္။

မတရား က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈႀကီးအတြက္ တစိမ့္စိမ့္ ေၾကာက္ဒူး တုန္လာၾကေသာအခါ တရားခံသည္ မိမိ မဟုတ္ပါ။ တဦးကို တဦးက လက္ညႇိဳးထိုး၍ အျပစ္ဖို႔ရင္း မိမိ၌ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ထုေခ်မႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးတို႔သည္ တဦးကို တ ဦး တရားခံျဖစ္ေလဟန္ ေဖာ္ေကာင္ လုပ္ၾကသည္မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႀကီး၏ ထိပ္သီး စစ္သား ရင့္မာႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း သာမန္ ဓားျပလူဆိုးဂိုဏ္း တခုမွ်ေလာက္ပင္ ညီၫြတ္မႈ မရွိ။

အမွားကို ဝန္ခံရန္ သတိၱမရွိ၊ သူရဲေဘာေၾကာင္သူမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနေပသည္။ ထိုစဥ္က ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးက “တကယ္အမိန္႔ေပးတဲ့စာ ယူလာၿပီး၊ မရမ္းကုန္းကို ေပးလာသူက ဗိုလ္သန္းစိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သမဂၢၿဖိဳဖို႔ ဒိုင္းန မိုက္ေတြကို အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲကို မွာယူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ မလံုေလာက္လို႔ ပင္မ စစ္ပစၥည္း သိုေလွာင္ေရးမွာ သြားယူခိုင္းသူဟာ ဗိုလ္ေက်ာ္စိုးပါ။ စီအုိဒီ တပ္မွဴး ဗိုလ္ဝင္းကို လိုက္ရွာၿပီး၊ အင္းတိုင္ကို သြားေရာက္ ယူရတာပါ။ ခြဲဖို႔ အမိန္႔ေပးသူေတြ ကေတာ့ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ေက်ာ္စိုး ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ ဒိုင္းနမိုက္ေတြ ဆင္ရတဲ့ သူက အင္ဂ်င္နီယာတပ္က ဗိုလ္မွဴး ထြန္းရီ ျဖစ္ပါတယ္။
အားလံုး ဒိုင္းနမိုက္ေတြ ဆင္ရတာဟာ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႔ နံနက္လင္း အားႀကီးမွျဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္ထိုးမည့္သူ အရာရွိ ႀကီးႀကီး မားမားမရွိလို႔ ျပႆနာတက္ေနတုန္းလမ္းေလွ်ာက္ရင္း ေရာက္လာတာက ဗိုလ္မွဴးႀကီး သူရ မင္းသိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူကဝင္ၿပီးခြဲဖို႔ အမိန္႔ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးဖို႔ ဗိုလ္ထြန္းရီကေျပာလို႔ သူက လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး ဒိုင္းနမိုက္ခြဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇူလိုင္ (၇) ရက္ ၁၉၆၂ အေရးေတာ္ပံုတြင္ ေသဆံုးသူ၊ ဒဏ္ရာရသူ၊ ေပ်ာက္ဆံုးသူ၊ ဖမ္းဆီးခံရသူ ေက်ာင္းသားမ်ား စာရင္းအား - 
ေသဆံုးသူမ်ားစာရင္း
၁။ ေမာင္ညြန္ ့(ေခၚ)ခင္ေမာင္ညြန္ ့ - ဒု-ႏွစ္ ဘီေအ၊ ၂။ ေမာင္စန္းေ႐ႊ - အခန္း ၈၃-စစ္ကိုင္းေဆာင္၊ ဥပစာအပိုင္း(ခ)၊ ၃။ ေမာင္ေက်ာ္၀င္း - မႏၲေလးေဆာင္- ၀ိဇၨာ(ခ)၊ ၄။ ေမာင္စိန္၀င္း - အခန္း(၉၁)-ေတာင္ငူေဆာင္၊ ၀ိဇၹာ(ခ)၊ ၅။ ေမာင္က်င္မိုး - ထား၀ယ္ေက်ာင္း- ဗားကရာ၊ ၆။ ေမာင္သန္းထြန္း - ေတာင္ငူႀကီး၊ ၇။ ေမာင္တင္ညြန္ ့ - တကၠသိုလ္၀င္ စာစစ္ေရးဌာနစာေရး၊ ၈။ ေမာင္စိန္၀င္းထြန္း - အလြတ္သင္ပညာသင္ေက်ာင္း၊ ၉။ ဆူးဗား - အလုပ္သမား၊ ၁၀။ ကိုတင္ထြန္း - ပဲခူးေဆာင္၊

ဒဏ္ရာရသူ၊ ေပ်ာက္ဆံုးသူႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား စာရင္း
၁။ ကိုမင္းလြင္ - ပင္းယေဆာင္၊ ဘီအက္စီ(ခ)တန္း၊
၂။ ကိုစိုးညြန္ ့ - တေကာင္းေဆာင္၊ အိုင္အက္စီ(ခ)တန္း၊
၃။ ကိုဥာဏ္ - ဒဂံုေဆာင္၊ အိုင္ေအ(ခ)၊
၄။ ကိုတင္လႈိင္ - ပုဂံေဆာင္၊ အိုင္ေအ(ခ)၊
၅။ မသန္းရင္ - တကၠသိုလ္၀င္း၊
(ဒဏ္ရာရသူမ်ားမွာ ၄၆ဦးထက္မနည္းပါ။)

အဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား
၁။ ကိုျပည္ညြန္ ့ - ေတာင္ငူေဆာင္-၀ိဇၨာ(က)၊
၂။ ကိုတင္ေငြ - အာတီးယားလမ္း-ဥပစာ(က)၊
၃။ ကို၀င္းၾကည္ - မႏၲေလးေဆာင္၊
(အဖမ္းခံရသူမ်ားမွာ အနည္းဆုံး ၂၁ ဦးထက္ ပိုပါသည္။)

စာရင္းမျပႏိုင္သူ၊ ေပ်ာက္ဆံုးသူ ေက်ာင္းသား (၄၀) ေက်ာ္ရွိပါသည္။

ဗမာ့အားမာန္သစ္

Credit: Padauk Drum Vol.2, No.6, June 2012

1 comment:

Anonymous said...

အာဏာရွိသူသည္အမုန္းအခံရဆုံးျဖစ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕နဲ႕မတြဲခဲ႕ပဲ
မနာလိုစိတ္ရွိသူမွန္ပါက ရဲေဘာ္သုံက်ိပ္ဖြဲ႕ခဲ႕ေသာသခင္ေအာင္ဆန္း
၏တစ္ပည့္ခံမည္မဟုတ္ မေသခ်ာေသာလြတ္လပ္ေရးအတြက္စြန္႕စား
လိုက္ပါလိမ့္မည္မဟုတ္ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္သူစိတ္ခ်ရေသာသူ
မ်ားကိုသာေခၚယူသြားျခင္းျဖစ္သျဖင့္အေတာ္ရင္ႏွီးခဲ႕ျပီးသားပါ သြားခါ
နီးမွေတြ႕ရလူေခၚသြားရေအာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ငေပါမဟုတ္ အခ်ိန္မေရြး
မသာေပၚႏိူင္ေသာလမ္းအား ေတာ္ရုံစိတ္ဓာတ္ျပင္းရံုျဖင့္မည္သူမ်ွမ
လိုက္ သခင္ေအာင္ဆန္းအားေတာ္ရုံယုံျကည္မႈ႕ျဖင့္လဲလိုက္လိမ့္မည္
မထင္ ယကၡဳေဆာင္းပါးသည္တစ္ဘက္စြန္းႏိူင္လြန္းသည္ဟုျမင္သည္
အစိုးရနဲ႕ဆူပူမႈ႕ မေက်နပ္မႈ႕ ဆႏၵျပမႈ႕ ႏွိမ္နင္းမႈ႕ ဒါေတြက
ေတာ့ဘယ္အစိုးရျဖစ္ျဖစ္ျကံဳေနရတာပဲေလ ဆူပူမႈ႕အေပ်ာ့အျပင္းအ
ေပၚမွာမူတည္ျပီးႏိွမ္နင္းမႈ႕ကလည္းအေပ်ာ့အျပင္းရွိႏိူင္ပါတယ္ တစ္ျခား
အႏၲရာယ္ေတြကိုဖိတ္ေခၚသလိုျဖစ္ေနတယ္လို႕စိုးရိမ္စိတ္ရွိေနတဲ႕အခါမွာလဲ
ႏွိမ္နင္းမႈ႕ျပင္းတတ္ပါတယ္ ႏိူင္ငံတိုင္းမွာရွိတဲ႕အစိုးရတိုင္းဟာျပည္
သူေတြရဲ႕အလုံးစုံႏွစ္သက္ျခင္းမခံရပါဘူး အတိုက္အခံမ်ားမ်ားရွိေလ
လက္ရွိအစိုးရဟာအမုန္းခံရေလေပါ့ ဒါဟာအျမဲမွန္ေနတဲ႕ေလာကနိ
ယာမတစ္ခုပဲ ဟုတ္ရဲ႕လား