Saturday, September 29, 2012

ARV ေဆး ထုတ္လုပ္ေရး အိႏိၵယမွ အေတြ႕အႀကံဳ ယူမည္


ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ARV ေဆးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ အိႏိၵယအေတြ႕အႀကံဳကို ရယူသြားမည္ဟု Myanmar Positive Group (MPG) ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးသန္႔ေအာင္က ေျပာသည္။

”လက္ရွိ ျမန္္မာျပည္မွာသံုးေန တဲ့ ARV ေဆးအမ်ားစုက အိႏိၵယက တင္သြင္းလာတဲ့ ေဆးေတြ မ်ားပါတယ္။ ေရွ႕လေအာက္တိုဘာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိႏိၵယ နယူးေဒလီမွာရွိတဲ့ Positive ကြန္ရက္ (DNP+) နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သင္တန္းတက္ ေရာက္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္” ဟု Myanmar Positive Group (MPG) မွ ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးသန္႔ေအာင္က ေျပာသည္။
ယင္းခရီးစဥ္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ARV ေဆးထုတ္လုပ္ခြင့္ မူပိုင္ခြင့္၊ တင္သြင္းခြင့္ အစရွိသည့္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာမ်ား၊ ARV ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယ Positive Network (DNP+) ၏ ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ HIV တံု႔ျပန္မႈ အခန္းက႑ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ႏိုင္ငံတြင္း ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေလ့လာရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္မွ ျပန္ေရာက္ လာသည့္အခါတြင္လည္း ၄င္းေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားမည့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသို႔ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ယင္းသင္တန္း တက္ေရာက္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည့္ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ နာတာရွည္ေရာဂါရွင္မ်ားအတြက္ ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ား မရွိေစေရးကို အဓိကထား၍ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ သြားရန္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ားကို ရယူလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းအျပင္ Myanmar Positive Group (MPG) သည္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အသင္း အဖြဲ႕ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ တရားဝင္ အသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္လာပါက လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယခုထက္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ေျပာေရး ဆိုခြင့္ေတြ ပိုမိုရရွိလာမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။
Myanmar Positive Group (MPG) ကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးအဖြဲဲ႕ ၄၇ ဖြဲ႕သာ ခ်ိတ္ဆက္မိ ရာမွ ယခုအခါ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အားလံုးသို႔ ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ လ်က္ရွိၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး အဖြဲ႕ေပါင္း ၂၁၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ေပါင္း ၁ဝ၄၁၁ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်စ္ဆုေဆြ
Popular MyanmarARV ေဆး ထုတ္လုပ္ေရး အိႏိၵယမွ အေတြ႕အႀကံဳ ယူမည္  

ေအအာရ္တီေဆး ၀ယ္ယူရန္ သိန္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲသြားမည္

ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးဆက္ေရာဂါ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီပိုး ကူးစက္ခံထားရသူမ်ား အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ားတိုးျမႇင့္ ကုသေပး ႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေအအာရ္တီေဆး က်ပ္သိန္း နွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဖိုး ၀ယ္ယူရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ကုိ ေလးဆ တိုးျမႇင့္ထားၿပီး ေနာက္တြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာေစာလြင္က ေျပာသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ကူးစက္ ခံထားရသူကေလး၊ လူႀကီး စုစုေပါင္း ၂၃၆,၀၀၀ ရွိေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ကူးစက္ခံေနရသူမ်ားအတြင္း ေသြးျဖဴဥ စီဒီဖိုးဆဲလ္ ၂၀၀ ေအာက္ ေရာက္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေအအာရ္တီ ေဆး တုိက္ေကြ်းရန္ လိုအပ္သူ လူနာေပါင္း ၇၆,၀၀၀ ခန္႔ရွိေနကာ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္ ခ်က္အရ စီဒီဖိုး အေရအတြက္ ၃၅၀ ေအာက္ေရာက္ေန သူမ်ားကို ေအအာရ္တီေဆး တုိက္ေကြ်း ကုသမည္ဆိုပါက လိုအပ္သူေပါင္း ၁၂၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိေနသည္ဟု ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေအအာရ္တီေဆး တုိက္ေကြ်း ကုသႏုိင္မႈ တိုးလာေသာ္ လည္း ေဆးေပးႏုိင္သည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ ေဆးလိုအပ္ေနသူ အေရအတြက္သည္ မ်ားစြာကြာဟေနေသး ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အထိ ေအအာရ္တီေဆး တုိက္ေကြ်း ကုသႏုိင္သည့္ လူနာေပါင္း ၂၉,၈၂၅ ဦးသာ ရွိသည့္အတြက္ ေဆးလိုအပ္သူ၏ ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကိုသာ ေဆးေပးႏုိင္သည္ကို ေတြ႕ ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နယ္စည္းမထား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕သည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ ကုသမႈ အမ်ားဆံုးေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး လူနာေပါင္း ၂၃,၀၀၀ ခန္႔ ကို ေအအာရ္တီေဆး ေပးလ်က္ရွိေနသည္။
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေအအာရ္တီေဆးေပးႏုိင္မႈ အေျခအေနကိုမူ သိရွိရျခင္း မရွိေပ။ ယခုကဲ့သို႔ ေအအာရ္တီေဆး တုိးျမႇင့္ လိုက္ျခင္းသည္ လူနာအားလံုးကို လႊမ္းျခံဳ ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ယခင္ကထက္ ပိုမို တိုးျမႇင့္ေပး ႏုိင္မည္ဟု ေဒါက္တာ ေစာလြင္က ခန္႔မွန္းထားသည္။

နယ္စည္းမထား ဆရာ၀န္မ်ား အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ေဆးမရရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူနာေပါင္း ၁၅,၀၀၀ မွ ၂၀,၀၀၀ အတြင္း ေသဆံုးေနၾက ရသည္ဟု သိရသည္။

ယမုံဖူးသစ္ (အတြဲ ၃၀ ၊ အမွတ္ ၅၈၈ ( ၂၈ ၊ ၉ – ၄ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၂))
ျမန္မာတိုင္းမ္ - ေအအာရ္တီ ေဆး၀ယ္ယူရန္ သိန္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲသြားမည္ 

No comments: