Tuesday, June 5, 2018

သဘာ၀ဆးပင္မ်ားႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ (Role of Plants)ၾကက္ဟင္းခါး
...................

အပင္၏ပုံသဏၭာန္ - ႏြယ္ပင္မ်ိဳးျဖစ္၏။ ပင္စည္ေပ်ာ့ေပ်ာင္း၍ ႏွာေမာင္းရွိ၏။  အ႐ြက္မ်ား အစိမ္းေရာင္လက္ျခားျဖစ္၏။ အပြင့္မ်ားဝါ၍ အသီးေရာင္စိမ္း၏။

ေပါက္ေရာက္ရာေဒသ - ေနရာမေ႐ြး ေပါက္သည္။ စိုစြတ္ေျမပြကို ႀကိဳက္၏။

အသုံးျပဳသည့္အစိတ္အပိုင္း - အျမစ္၊ အ႐ြက္ႏွင့္ အသီး။
ပါဝင္သည့္ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား - အခါးအရသာရွိသည္။ ဂ႐ိုင္ကိုဆိုက္ ဓာတ္ေပါင္းမ်ား၊ ဆပ္ပိုနင္ဓာတ္ေပါင္းမ်ား၊ ေပါလီပက္တိုက္ ဓာတ္ေပါင္းမ်ား၊ အဆီဓာတ္မ်ား၊ အယ္လ္ကာလြဳိက္ဓာတ္ေပါင္းမ်ား၊ အမိုင္ႏိုအက္ဆစ္ဓာတ္ေပါင္းမ်ား။ ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ား ပါဝင္သည္။

သတၱဳဓာတ္မ်ားအေနျဖင့္ ထုံးဓာတ္၊ မီးစုန္းဓာတ္၊ သံဓာတ္၊ ေၾကးနီဓာတ္၊ ယမ္းစိမ္းဓာတ္တို႔ပါဝင္သည္။

ဂုဏ္သတၱိမ်ား - ေသြးထဲမွသၾကားဓာတ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစ၏။ ဖန္ခ်ဳပ္ေသာ  သတၱိရွိ၏။ ခါးေသာအရသာရွိ၍ ေသြးကိုသန္႔ေစ၏။ လိပ္ေခါင္းကို ေပ်ာက္ေစ၏။ အစာကို ေၾက၍ ဗိုက္နာျခင္းကို ေပ်ာက္ေစ၏။ ခံတြင္းပ်က္ျခင္းကို ေကာင္းေစ၏။ ဓမၼတာ ေသြးငုပ္၊ ခ်ဳပ္ျခင္းကိုေပၚေစ၏။ ေသြးကိုသန္႔ေစ၍ ဆီးခ်ိဳ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အေရျပား ယားယံနာမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္း ေစ၏။ သန္ပိုး၊ တုတ္ပိုးကိုက်ေစသည္။

အသုံးျပဳပုံ - သတၱဳရည္၊ ျပဳတ္ရည္၊ စိမ္ရည္ႏွင့္ အမႈန္႔။
ေဆးဖက္ဝင္အသုံး - ေသြးထဲမွသၾကားဓာတ္ကို ေလ်ာ့ေစေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚေဆးဖက္ဝင္ပစၥည္းသည္ ၾကက္ဟင္းခါးသီးျဖစ္၏။
ၾကက္ဟင္းခါးသီး (၁၀၀)ဂရမ္ကို အမႈန္႔ျပဳ၍ တစ္ေန႔သုံးႀကိမ္ ေသာက္ပါ။ အ႐ြက္သတၱဳရည္ကို ဇြန္းႀကီးတစ္ဇြန္းယူ၍ တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေသာက္ပါ။ တစ္လရွိေသာအခါ ေသြးထဲမွ သၾကားဓာတ္ကို ပုံမွန္အဆင့္သို႔ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစသည္။

အျခားအသုံးျပဳပုံ - အျမစ္ကို သူငယ္နာအုပ္ေဆးအျဖစ္သုံးရသည္။ ၎အရည္ျဖင့္ အေၫွာ္ဝင္ၿပီး တက္ေနေသာကေလးကို လိမ္းေပးပါ။ လိပ္ေခါင္းေရာဂါတြင္လည္း သုံးရသည္။ အသီးမွာ အသည္းႏွင့္ သရက္႐ြက္ႀကီးထြားေရာင္ရမ္းျခင္းကို ေပ်ာက္ေစ၏။ အသီးကို အစာမေၾကေရာဂါ၊ ေဂါက္ေရာဂါ၊ ေလးဖက္နာေရာဂါတို႔၌ ေပးရသည္။

အသီးသတၱဳရည္ကို သၾကားခတ္ၿပီး ခံတြင္းေပၚ၍ ေသာက္ေကာင္းေအာင္တိုက္ပါ။ အ႐ြက္သတၱဳရည္ကို င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔ အနည္းငယ္စြက္၍ ငွက္ဖ်ားေရာဂါရွိသူအား ဇြန္းႀကီးတစ္ဇြန္းကို တစ္ေန႔ သုံးႀကိမ္တိုက္ပါ။


#####

တမာ
.........
အေခါက္ကို လည္ေခ်ာင္းနာ၊ အစာမေၾကေရာဂါ၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ မီးယပ္ျဖဴဆင္းျခင္းေရာဂါ၊ ေလႁပြန္ေရာင္ေရာဂါ၊ ပန္းနာေရာဂါ၊ အနာေဆြး၊ အနာေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါတို႔တြင္ ေပးရသည္။ ေသြးသန္႔ေစရန္ ၎ကိုေပးရ၏။ ပလုတ္က်င္းေဆးအျဖစ္ ၎ကိုေရစီးကမ္းၿပိဳ ေရာဂါတြင္ ေပးရ၏။ အေခါက္သတၱဳရည္ လက္လတ္ဆတ္ ဆတ္ကို ဆိတ္ႏို႔ႏွင့္အတူ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလၽွာေရာဂါတြင္ ေပးရ၏။ အသီးမွည့္သည္လည္း ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းေလၽွာကို ရပ္တန္႔ေစ၏။

တမာပင္၏ အႏွစ္ထုတ္သတၱဳရည္သည္ ေသြးထဲမွ သၾကားဓာတ္ကို က်ဆင္းေစသည္။ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳကို က်ေစသည္။

တစ္ခြက္စာ ပမာဏ
သတၱဳရည္   - ၅၀ မွ ၁၀၀ ml
အေခါက္မႈန္႔ - ၀.၅ မွ ၁.၀ g
အေစ့  - ၁.၀ မွ ၃.၀ g


ဆီးခ်ဳိေရာဂါအတြက္ အျခားအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အပင္မ်ား
(၁) ကန္႔ခ်ဳပ္အျဖဴသည္ အင္ဆူလင္ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးတက္ေစၿပီး ေသြးထဲမွသၾကားဓာတ္ကိုေလ်ာ့က်ေစ၏။
(၂) ဆင္တုံးမႏြယ္သည္ ဂလူးကို႔စ္ေလာင္ကၽြမ္းမႈကို တိုးတက္ေစ၏၊ အသည္းမွ ဂလူးကို႔စ္ထုတ္လုပ္မႈကို ဟန္႔တား၏။
(၃) က်ီးအာ႐ြက္သည္ ခႏၶာကိုယ္မွ ဂလူးကို႔စ္သုံးစြဲမႈကို တိုးတက္ေစ၏။
(၄) ပ်ားၿမီး႐ြက္သည္ ဂလူးကို႔စ္ဓာတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို တိုးတက္ေစၿပီး ပန္ကရိယ၏ ကလာပ္စည္းမ်ားကို အားရွိေစ၏။
(၅) ကင္းပုံပင္ တစ္ပင္လုံးသည္ ေသြးထဲမွ သၾကားဓာတ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစ၏။
(၆) ငုျမစ္ျပဳတ္ရည္ကို ဆီးခ်ိဳေရာဂါတြင္ေပးလၽွင္ ဆီးထဲ၌ရွိ သၾကားဓာတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစ၏။
(၇) ဆင္တုံးမႏြယ္သည္လည္း ေသြးထဲမွသၾကားဓာတ္ကို ေလ်ာ့ေစ၏။ အမႈန္႔လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ေန႔ သုံး ႀကိမ္ေကၽြးလၽွင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္၏။
(၈) ခဝဲခါးသီးသည္ ေသြးထဲမွ သၾကားဓာတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစသျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါတြင္ ေပးရ၏။
(၉) မေဟာ္ဂနီအေစ့သည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ
ေဆးျဖစ္၏။

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားကို ကာလၾကာျမင့္စြာ ဆက္တိုက္စားသုံးပါက ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ကိုသာ က်ဆင္းေစသည္မဟုတ္မူဘဲ အဆီပိုမလမ်ား (ကိုယ္လက္စထေရာ)ကိုပါ က်ဆင္းေစႏိုင္သည္။

လူလတ္ပိုင္းအ႐ြယ္တြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွင္မ်ားသည္ ေရာဂါလကၡဏာ သက္သာ၏။ ထိုေရာဂါရွိသူသည္ ပထမဆုံး
ေရာဂါလကၡဏာျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္သည္။ အစားၾကဴးျခင္းသည္ ၀ၿဖိဳးျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳေရာဂါ၊  ေသြးထဲတြင္ အဆီဓာတ္လြန္ကဲမ်ားျပားေနျခင္း၊ ေသြးေၾကာအတြင္းနံရံမ်ား အၫွိတက္ျခင္း၊ ႏွလုံးပတ္ေသြးေၾကာေရာဂါႏွင့္  အျခားေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေစ၏။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ ကုသ၍ မေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္လၽွင္ သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္ေသာေရာဂါျဖစ္သည္။ ၎၏ေနာက္ခံအေၾကာင္း ရင္းသည္ ထိေရာက္ေသာ ေန႔စဥ္စားေသာက္မႈမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ အခ်ိဳဓာတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းျဖစ္သည္။ (အင္ဆူလင္ပံ့ပိုးမႈ မရွိျခင္း)ပင္ ျဖစ္သည္။ အစာကိုေလၽွာ႔စားျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကန္႔သတ္ေဘာင္အတြင္း၌ စားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူပိုင္အင္ဆူလင္က ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာအတြင္း စားသုံးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွင္မ်ားသည္ ဘ၀ကို အေကာင္းျမင္ဝါဒျဖင့္ ႐ႈျမင္ျခင္း၊ ဓာတ္စာစည္းမ်ဥ္းကို လိုက္နာျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနရမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူသည္ လမ္းေလၽွာက္ျခင္းစေသာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္၍ ေခၽြးထြက္ေအာင္ျပဳမူပါက ေခၽြးထြက္သြားလၽွင္ ၎ေခၽြးထဲမွတစ္ဆင့္ အခ်ိဳဓာတ္မ်ားလည္း ထြက္ရွိေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ အလြယ္ကူဆုံး နည္းလမ္းသည္ လမ္းေလၽွာက္ျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။ သက္ေသာင့္သက္သာ လမ္းေလၽွာက္ျခင္းသည္ ဆီးခ်ိဳသမားကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳ၏။

ေလ့က်င့္ခန္းသည္ ဇီ၀ကမၼကို တိုးတက္ေစ၏။ ၎မွ တစ္ဆင့္ ဂလူးကို႔စ္အား ေသြးတြင္းမေရာက္ေအာင္ စနစ္တက်  ထိန္းခ်ဳပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုလည္း ေလ်ာ့ေစ၏။ ေသြးဖိအားကိုလည္း ေလ်ာ့ေစ၏။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူတြင္ ထိုအရာမ်ား အက်ိဳးရွိေစ၏။ ေလ့က်င့္ခန္းသည္ အင္ဆူလင္လိုအပ္မႈကို ေလ်ာ့ေစ၏။ အျခားေသာက္ေဆးမ်ား၏ လိုအပ္မႈကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစ၏။ ဤအခ်က္သည္ ပို၍အေရးႀကီးေလသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္အတူ အစား အေသာက္ အေနအထိုင္ကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေလ့က်င့္ယူရမည္။ ေန႔စဥ္စားသုံးေနသည့္ သၾကားအစား သၾကားတု(aspartame)ကို သုံးစြဲပါ။ ဟိုနား၊ ဒီနားခရီးေလာက္တြင္ တကၠစီအငွားယာဥ္စီးခ်င္စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါ။ လမ္းေလၽွာက္ေပးပါ။ လမ္းမ်ားမ်ားေလၽွာက္ေလ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ကင္းေဝးေလ ျဖစ္ပါသည္။
******
ဆရာျမင့္ (စၾကာမင္း)

No comments: