Tuesday, December 1, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ဆက္ရွိေနဦးမည့္ ဖိအားမ်ားေနျပည္ေတာ္ရွိ ပါလီမန္ေရွ႕ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံုု – စိုုးေဇယ်ထြန္း / Reuters)

ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိခဲ့ ၾကေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေပးမဲေပးႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေကာင္းျမင္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ရသည္။
သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံမႈကင္းစြာျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကၿပီး အဓိက အတုိက္အခံ NLD ပါတီက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရရွိခဲ့ကာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရတခု ဖြဲ႔စည္းရန္ အခြင့္အေရး ရရွိသြားခဲ့သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ေလးစား လက္ခံသြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေနာက္ႏွစ္အေစာပုိင္း လႊတ္ေတာ္အသစ္ မစတင္မီ ၾကားကာလတြင္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ကုိ စုိးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာမည္မွာလည္း မုခ်ျဖစ္ပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုက စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ အစုိးရ၏ ရုိးသားမႈအေပၚ သံသယရွိခဲ့ၿပီး စစ္မွန္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ လြဲေျပာင္းမႈကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္မွ အတည္ျပဳလက္ခံျခင္း မရွိခဲ့သည့္ အတိတ္ကျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယခုကဲ့သို႔ သံသယမ်ား ထားရွိခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
အမွန္တကယ္တြင္လည္း ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျမင့္မားခဲ့ၿပီး အေကာင္းျမင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သတိထားေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုိအပ္သည္။ အာဏာအျပည့္အ၀ လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးသည့္ အခ်ိန္အထိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား အမ်ားစုက လက္ရွိအစုိးရအေပၚ သံသယရွိေနလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ကလည္း အာဏာလႊဲေျပာင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ရွည္လ်ားမႈအေပၚ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။
“ဒါက ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ မယုံႏုိင္စရာဘဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေတာ့ အစုိးရသစ္ ဖြဲ႔တဲ့ၾကားကာလမွာ ဒီလို အခ်ိန္ကြာဟမႈမ်ိဳးက ကမာၻေပၚမွာ ဘယ္ႏုိင္ငံမွ မရွိပါဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒါကုိ က်မတုိ႔အားလုံး စုိးရိမ္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိ၀င္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔က ၎တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္းဆုိမႈကုိ သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတ ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔က ေတြ႔ဆံုႏိုင္မည့္ ေန႔ရက္ကုိ အတည္မျပဳရေသးေပ။
ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေျပေလ်ာ့ေစရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေနာက္အစုိးအသစ္သုိ႔ စနစ္တက် အာဏာလႊဲ ေျပာင္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ “က်ေနာ္တို႔က ေခ်ာေခ်ာေမာေမာနဲ႔ တည္တည္္ၿငိမ္ၿငိမ္ ျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္သြားပါမယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။
ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ၂ ဦးျဖစ္ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး တို႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေအာင္ျမင္မႈကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမားကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာခဲ့သည္။
အုိဘားမားအစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံအား ၎တုိ႔၏ ႏိုုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ ေအာင္ျမင္မႈတခုအျဖစ္ ႀကိဳတင္ ဂုဏ္ယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္က ဒီမုိကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ အားေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ လက္ရွိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။
အေရးႀကီးသည္မွာ ေနာ္ေ၀ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ တျခားႏုိင္ငံမ်ားက စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အားလုံးနီးပါးကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာစစ္အစိုးရ ႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ားကို ဦးတည္သည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ တခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္ထားရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ တာ၀န္ရွိသူတဦး ျဖစ္ေသာ ဒန္နီယယ္ ရပ္ဆဲလ္ (Daniel Russel) က အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား အားလုံးကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အလြန္ ေစာေနေသးေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ဒီထက္ပုိၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားမယ္ဆုိရင္ ေလးစားေလာက္တဲ့ ယုံၾကရေလာက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ ေထာက္ခံမႈေတြ မ်ားလာၿပီးေတာ့ အေမရိကန္အစုိးရအတြက္ အတားအဆီးေတြ ေလ်ာ့နည္း သြားပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာအစုိးရသစ္ကုိ တက္တက္ၾကြၾကြ ကူညီေပးဖို႔အတြက္ တျခားႏုိင္ငံေတြကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ မူ၀ါဒနဲ႔ ခ်ိန္ညွိလုပ္ေဆာင္ၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္” ဟု အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဒန္နီယယ္ ရပ္ဆဲလ္ က ေျပာသည္။
အေရးႀကီးသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ အာဏာလြဲေျပာင္းေရးႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားက မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေရး ေသခ်ာေစရန္ ကူညီရင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ အၿမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသင့္ပါသည္။
ဧရာဝတီ အဂၤလိပ္ပိုုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Send Burma Due Credit, But Keep up The Pressure ကိုု စုမြန္ၿဖိဳး ဘာသာျပန္ဆိုုသည္။

No comments: