Tuesday, January 1, 2013

ေငြလေရာင္ ဖိတ္စင္ျခင္းလ၀န္းသည္ ညဥ့္နက္ လာသည္ႏွင့္ အမွ် တရိပ္ရိပ ္ျမင့္တက္ လာခဲ့ၿပီ။ လ၀န္း ထြက္ျပဴစ အခ်ိန္မွာ အလင္းအားနည္း သည္မွာ သဘာ၀ က်ပါသည္။ လ၀န္းက ေကာင္းကင္ရဲ႕ အနိမ့္ပုိင္းမွ စတင္ ေမြးဖြား လာခဲ့ ရသည္ မဟုတ္လား။

ယခု အခ်ိန္မွာ ေကာင္းကင္ရဲ႕ အလယ္ဗဟုိ ေရာက္လု နီးပါး ခ်ဥ္းကပ္ လာၿပီပဲ။ သုိ႔ေသာ္ အလင္းအား ေတာက္ပျခင္း မရွိ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

ဦးေႏွာက္ ယိုစီးျခင္း(Brain Drain)

ဦးေႏွာက္ယို စီးျခင္းတဲ့။ သည္ေ၀ါဟာရ ေလးကို ၾကားခဲ့ ဖူးတာ ၾကာလွၿပီ။ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေသာ ပညာရွင္ေတြ တုိင္းတစ္ပါးမွာ ပညာျဖင့္ အသက္ ေမြးျမဴကာ အေျခခ် ေနထုိင္ျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးနဲ႔ တြဲၿပီး ေတာ့ေပါ့။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ဳိး သည္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ အလားအလာကို မေမြးဖြား ႏုိင္တာ ေသခ်ာပါသည္။ ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ကို ယေန႔ ဦးေဆာင္ေနသူ မ်ားက စံျပဳ ထုိက္ဖြယ္ ထံုးတမ္း အစဥ္ အလာမ်ားႏွင့္ စနစ္ က်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္မ်ား ခ်န္ရစ္ထား ခဲ့ႏုိင္ၿပီး ပညာရွင္မ်ားက လူသားကို အက်ဳိးျပဳေသာ တီထြင္ ဖန္တီးမႈမ်ား ခ်န္ရစ္ထားခဲ့ ႏိုင္၍ စာေရး ဆရာမ်ားက လူသားရဲ႕ ႏွလံုးသားကို ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ေအာင္ ျပဳျပင္ ေပးေသာ ရသ စာေပႏွင့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ေ၀မွ်ေပးေသာ သုတ စာေပမ်ား ခ်န္ရစ္ ထားခဲ့ ႏိုင္ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္မွာ ထုိအရာ ေတြကို မူလ အေနအထား အတုိင္း ပ်က္ယြင္းမႈ မရွိေအာင္ ပိုမုိ ေကာင္းမြန္ လာေအာင္ ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ သူမ်ားက ယေန႔ လူငယ္မ်ား ျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။ သူတုိ႔သည္ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံကို ပုိမုိ ျပည့္စုံ ႂကြယ္၀ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိသူမ်ား ဆိုလွ်င္လည္း မမွားပါ။ မိမိ ႏုိင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ စိတ္အခံေလး ရွိဖုိ႔ေတာ့ လိုပါ လိမ့္မည္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ခက္ခဲ နက္နဲေသာ ပညာရပ္ မ်ားကို ဦးေႏွာက္ျဖင့္ သင္ယူ ႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိႏိုင္ငံ အေပၚ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး စိတ္ရွိ လာဖုိ႔ အတြက္ေတာ့ ႏွလံုးသား ျဖင့္သာ သင္ယူ၍ ရႏုိင္သည္ဟု ေျပာၾကတာ ျဖစ္မည္။

ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေသာ ပညာရွင္မ်ား မိမိ ႏိုင္ငံကို စြန္႔ခြာလ်က္ တစိမ္း ႏိုင္ငံမွာ ရင္ေငြ႕ ခိုလႈံေနၾက ျခင္းသည္ မိမိႏိုင္ငံ အေပၚ မခ်စ္တတ္၍ မဟုတ္ႏုိင္။ လူသားတုိင္း ေမြးဖြားလာ ကတည္းက မိခင္ အေပၚခ်စ္ခင္ တြယ္တာျခင္း ဟူသည့္ မိမိႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး ေသြး သားရင္း အေပၚ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏုိးစိတ္ အေျခခံ ေလး ပါလာၾကတာပဲ။ အမိေျမ ဆိုတာ ေသြးသား ရင္းပဲ မဟုတ္လား။

အဲသည္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး စိတ္ကို ကိုယ္ပိုင္ အသိၪဏ္ျဖင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္း ကိစၥကို မဆုိ ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ ႏုိင္သည့္ အရြယ္မွာ မိမိႏိုင္ငံ အေပၚ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ ခဲ့ျခင္းအတြက္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ခ်င္းဆီမွာ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိႏိုင္ သည္။

ေရွးတုန္းကေတာ့ တုိင္းျပည္ အသီးသီးတြင္ ပညာရွင္မ်ား အတြက္ ေအးခ်မ္း ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ၊ ျပည့္စံု ႂကြယ္၀ေသာ၊ စိတ္ႏွလံုး ၫြတ္ႏူး သာယာဖြယ္ ေကာင္းေသာ၊ ပူပန္ ေၾကာင့္ၾကမႈ ကင္းေသာ၊ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔ စရာ အလ်ဥ္း မရွိေသာ ေနရာေလး မ်ား ဖန္တီး ေပးထားေလ့ ရွိသည္ဟုဖတ္ဖူးသည္။ သို႔မွသာ လူမႈဒုကၡ ပူပန္မႈ ကင္းေ၀းေသာ ပညာရွင္ မ်ားသည္ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ဖုိ႔အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ျဖန္႔ထြက္ ေတြးေတာျခင္း အမႈကုိ ျပဳလုပ္ထား ႏုိင္မည္ မဟုတ္လား။ အဲသည္လုိ ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ေရာက္ ေနေသာ ပညာရွင္ တုိင္းအတြက္ ေမြးရပ္ေျမ ႏုိင္ငံသည္ ပညာဉာဏ္ ကြန္႔ျမဴး ခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ အရပ္ ေဒသ တစ္ခု မျဖစ္ခဲ့ ဘူးလား။ ဤေမးခြန္း အတြက္ေတာ့ အေျဖ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိလာလိမ့္မည္ ထင္သည္။
ယေန႔ေခတ္ ကာလတြင္ ႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕ရဲ႕ အႀကီး အကဲမ်ား ကိုယ္တုိင္က မိမိႏုိင္ငံ မွေရႊ႕ေျပာင္း ပညာ သည္မ်ားအား ေနရပ္ထံ ျပန္လာၿပီး ပညာ ရပ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္ အရင္း အႏွီးျမႇဳပ္ႏံွဖို႔ ကမ္းလင့္ ႀကိဳဆုိလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း အခ်ဳိ႕တြင္ ေတြ႕ရသည့္ အခါ အတုိင္းအဆ မဲ့ ၾကည္ႏူး ၀မ္းသာ ရသည္။ Brain Drain ျဖစ္ျခင္း ကို လိုအပ္စြာ ထိန္းသိမ္းလိုက္ ျခင္းသည္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း ပန္းခ်ီ ကားခ်ပ္ အတြက္ ေဒါက္ တုိင္မ်ား ႀကိဳတင္တပ္ ဆင္လုိက္ျခင္း ပင္ျဖစ္ သည္။

ဦးေႏွာက္ မရွိသူ(Bird-Brain)

သည္ ေ၀ါဟာရေလးကို ေတြ႕လုိက္ ရ႐ံုနဲ႔ လူတုိင္း မႏွစ္သက္မွာ ေသခ်ာ ပါသည္။ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ဆုိတာ အသာထားဦး။ လုပ္ငန္း တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ေသာ အခါမွာပင္ ပညာ မရွိ သူတစ္ဦးထက္ ဦးေႏွာက္ မရွိသူ တစ္ဦး ႏွင့္ တြဲဖက္ လုပ္ေဆာင္ ရျခင္းက အလြန္ စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ဖြယ္ ေကာင္းပါသည္။ ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈ မရွိဘဲ သိသာစြာ ဆုတ္ယုတ္ လာတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ဦးေႏွာက္ မရွိသူရဲ႕ မွား ယြင္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္တုိင္းက မွန္ကန္ေသာ စီရင္ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဖတ္ဖူးေသာ ဟာသ တစ္ပုဒ္ ရွိသည္။ တစ္ခါ က ဦးေႏွာက္ ေလလံၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခု က်င္းပၾက သတ့ဲ။ ႏုိင္ငံ ေပါင္းစံုက ဦးေႏွာက္ မ်ဳိးစံု ခင္းက်င္း ျပသ ထားတာေပါ့။ ဦးေႏွာက္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ေစ်းအနိမ့္ အျမင့္ ကြာျခားမႈ ရွိၾကသည္။ ထူးျခား တာက အဲသည္ အထဲမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက ဦးေႏွာက္ က ေစ်းအႀကီးဆံုး ျဖစ္ေနတာပဲ။ သည္ ေတာ့ ေလလံဆြဲ ယူသူေတြ ထဲက တစ္ေယာက္က စဥ္း စားသည္။ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ရင္ ကမာၻမွာ ျမန္မာ က လူသိ သိပ္မမ်ား ဘဲနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ေစ်း ႀကီးရ သလဲေပါ့။ မေနႏုိင္ ေတာ့သည့္ အဆံုးမွာ သူက ေလလံပစ္ သူကို ထေမးလုိက္ ပါသည္။

ေလလံပစ္သူ ရဲ႕အေျဖကို ၾကားလုိက္ ရခ်ိန္ မွာေတာ့ သူတင္ မဟုတ္ဘဲ အျခားသူ မ်ားပါ ျငင္း ခ်က္ ထုတ္မရေအာင္ ျဖစ္သြား ခဲ့ရသည္။
“ဟုတ္တယ္၊ တျခား ႏိုင္ငံေတြက ဦးေႏွာက္ ေတြက အသံုးခ်မႈ မ်ားခဲ့တဲ့ အတြက္ ပစၥည္း အေဟာင္းျဖစ္ သြားၿပီ။ ဒီေတာ့ ေစ်းခ်ဳိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဦးေႏွာက္က တစ္ခါမွ အသံုး မခ်ရ ေသးတဲ့ ပစၥည္း အသစ္ ဆိုေတာ့ ေစ်းႀကီးတာ ေပါ့” တဲ့။

႐ုတ္တရက္ ၾကည့္လွ်င္ ရယ္စရာေကာင္း ေပမယ့္ ေသခ်ာ စဥ္းစား ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ ရင္နာစရာ ေကာင္းပါသည္။ အဲသည္ ဟာသထဲက အတုိင္း မျဖစ္ခ်င္ ရင္ေတာ့ လူငယ္မ်ားရဲ႕ အနာ ဂတ္လမ္းမွာ ပညာ မီးအိမ္ ထြန္းညိႇေပးဖုိ႔ အားလံုး မွာ တာ၀န္ ရွိပါသည္။

အသံုးမခ် ရေသးေသာ ဦးေႏွာက္ (Unused Brain)

ယခု အသံုးမခ် ရေသးေသာ ဦးေႏွာက္ ဆုိတာ ေစာေစာက ဟာသႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပါ။ တစ္နည္း အားျဖင့္ အသံုးခ်ခြင့္ မၾကံဳရ ေသးေသာ ဦးေႏွာက္ ဟု ဆုိႏုိင္သည္။
ဆရာမင္းလူ ေရးခဲ့ေသာ သေရာ္စာ တစ္ပုဒ္ကုိ အမွတ္ရ မိသည္။ ဆရာ၀န္ ဘြဲ႕ရ ေတြမ်ားၿပီး အလုပ္ ေနရာ ရွားပါးခ်ိန္ ကို မွန္းေမွ်ာ္ ေရးဖြဲ႕ခ ဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဲသည္ အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္ေတြ လက္မွာ ေဆးအိတ္ေလး ေတြဆြဲၿပီး တစ္အိမ္ တက္ဆင္းနဲ႔ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ဦးမလား ခင္ဗ်ာ။ ဖ်ားနာၿပီး ေနထိုင္ မေကာင္းဘူး ဆိုရင္ ေဆးထုိး လို႔ ရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ပါရာစီ တေမာျဖစ္ျဖစ္၊ ေသာက္ေဆး အစံုတြဲေလး ေတြျဖစ္ျဖစ္ တြဲေပးလို႔ ရပါတယ္ဟု လုိက္ေမး ေနရတာမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္ သည္တဲ့။ အဲသည္လုိ ဆိုရင္ အင္ဂ်င္နီယာ ေတြလည္း တစ္အိမ္ တက္ဆင္းနဲ႔ ေနာက္ေဖး အဖီဆြဲ ဦးမလား။ အိမ္ေရွ႕က တံတားေလး က်ဳိးေနတာ ေတြ႕လုိက္တယ္။ ျပန္ျပင္ဦး မလား ခင္ဗ်ာ။ လႊ၊ တူ၊ သံ၊ သစ္သား အားလံုး အဆင္သင့္ ပါပါတယ္ဟု လုိက္ေမး ရႏုိင္ တာပဲဟု ဆက္ေတြး ေနမိ သည္။ ဘယ္လုိပ ဲျဖစ္ျဖစ္ ရွာရွာၾကံၾကံ ေတြးတတ္ေသာ ဆရာရဲ႕ ဟာသ အျပင္မွာ လက္ေတြ႕ ျဖစ္မလားဖုိ႔ ဆုေတာင္း ရမွာေပါ့။

ဖတ္ခဲ့တာ ၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ ခရီးသြား ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို ျပန္သတိရ မိေတာ့ ရင္ထဲမွာ မသက္သာ လွပါ။ ေဆာင္းပါးမွာ စာေရးသူ(အမည္မမွတ္မိ ပါ)က အိႏိၵယၿမိဳ႕ထဲ ေလွ်ာက္သြားရင္း တကၠစီ တစ္စီး လွမ္းတား ကာစီးပါ သည္တဲ့။ ဒ႐ိုင္ဘာနဲ႔ စကားစျမည္ ေျပာျဖစ္ ၾကရင္း ဒ႐ိုင္ဘာက သူရရွိ ခဲ့ေသာ ဘြဲ႕ကို ေျပာျပေသာ အခါ စာေရးသူ ခင္ဗ်ာ ဂုဏ္ယူရ မလို၊ သနားရ မလိုျဖစ္ သြားရပါ သတဲ့။ တကၠစီ ဒ႐ိုင္ဘာက ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ တဲ့ေလ။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ဆီ မွာေတာ့ အဲသည္လို အျဖစ္မ်ဳိး မရိွႏုိင္ဘူး ထင္ပါရဲ႕။

အသံုးခ်ခြင့္ မၾကံဳရ ေသးေသာ ဦးေႏွာက္ ပိုင္ရွင္ေတြ ေနရာ အႏွံ႔အျပားမွာ ရွိႏုိင္သည္။ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ဦး မွာပါ။ သူတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံက အသိအမွတ ္ျပဳေသာ အတုိင္းအတာ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အတုိင္း အတာ တစ္ခုထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ပညာရပ္ တစ္ခုခု တတ္ေျမာက္ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဆည္းပူး ထားေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ အသံုးခ် ခြင့္ မရေသး သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ မိမိ တတ္ေျမာက္ ထားေသာ ပညာရပ္ မ်ားျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံ အေပၚ အက်ဳိးျပဳ လုိေသာ္လည္း အခြင့္မသာ သူမ်ားျဖစ္ သည္။ သူတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု တည္ေဆာက္ ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အုတ္ခ်ပ္ေလး မ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ မုိးေကာင္းကင္မွာ ထြန္းလင္း ခြင့္မရ ေသးေသာ ၾကယ္ပြင့္ ငယ္ေလးမ်ား ဆိုလွ်င္လည္း မမွားပါ။

လ၀န္းသည္ နက္ျပာေရာင္ ေကာင္းကင္တြင္ လွပစြာ ထြန္းလင္းေန သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည့္စံုႂကြယ္၀ ေသာ လေရာင္ျခည္စစ္စစ္ကို ရရွိျခင္းမရွိပါ။ လေရာင္ျခည္တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ေတာ့ အျခားေနရာမ်ားမွာ ဖိတ္စင္ ကုန္ၿပီနဲ႔တူ သည္။ တခ်ဳိ႕ကုိေတာ့ တိမ္ဖံုးခ်င္ ဖံုးေနမွာေပါ့။


ရဲစြမ္းေန
(Teen မဂၢဇင္း ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၂)

No comments: