Thursday, January 31, 2013

လူနာသံုးရာဆံ့ HIV/AIDS Prevention & Care Centre တည္ေဆာက္မည္


HIV/ AIDS ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား ဘာသာေရးႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ကုသႏိုင္
  ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံတြင္ HIV/AIDS ေရာဂါ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူမ်ားအား လူအမ်ားက ယေန႔ေခတ္တိုင္ ၀ိုင္းပယ္ထားၾကၿပီး အျပစ္သားမ်ား သဖြယ္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အား အမ်ားစုက လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဖယ္ထားၾကၿပီး လူမႈေရးကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္မႈ လံုး၀ျဖတ္ေတာက္ ထားၾကသည္။ ထိုသို႔ ျပဳမူမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူမ်ား အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားစြာ ထိခိုက္ၾကရၿပီး သာမန္ အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈ အေနအထားထက္ ပိုမို ဆိုးရြားမႈမ်ား ခံစားခဲ့ၾကရသည္။

ယခုအခါ ကေမၻာဒီးယား အစိုးရက UNICEF အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဗုဒၵ အယူ၀ါဒႏွင့္အညီ ေလ့က်င့္ ကုသမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ (Buddhist Leadership Initiative) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။ ယင္းအစီအစဥ္အရ ေရာဂါကုသေရး စင္တာမ်ား ထူေထာင္လ်က္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ရဟန္းသံဃာ (၅၀၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔မွ ဦးစီးကာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူမ်ားအား စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကုသမႈမ်ား ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး သာမန္ လူ႔ေနထုိင္မႈ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ဘာသာေရးအရ ကုစားေပးမည္ ျဖစ္ရာ HIV/AIDS ေရာဂါေ၀ဒနာ ရွင္မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။

Source : BBC
MRTV-4 - HIV/ AIDS ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား ဘာသာေရးႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ကုသႏိုင္ 

လူနာသံုးရာဆံ့ HIV/AIDS Prevention & Care Centre တည္ေဆာက္မည္
 HIV/AIDS Prevention & Care Centre မွ လူနာသံုးရာေက်ာ္ တက္ေရာက္ ကုသႏိုင္မည့္ ေဆးကုသေဂဟာသစ္ တစ္ခုကို ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ (အေရွ႕)၊ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္တြင္ တည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေဂဟာသစ္ကို အေရွ႕ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္၊ ခါေတာ္မွီလမ္း၊ ေျမကြက္အမွတ္ ၄၉၉၊ ၅၀၀၊ ၅၀၁၊ ၅၀၂ တို႔တြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေပ ၄၀ ေပ ၁၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းသည္ဟု သိရသည္။၎ေဂဟာ တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာကို ေမတၲာရွင္ ေ႐ႊျပည္သာ ဆရာေတာ္မွ လွဴဒါန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဂဟာတည္ေဆာက္ရန္ က်ပ္ သိန္း ၃၀၀၀ ၀န္းက်င္ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ HIV/AIDS စင္တာႏွစ္ခုကို ေတာင္ဒဂံုႏွင့္ ေျမာက္ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး တက္ေရာက္ကုသသူ ဦးေရ ၂၆၁ ဦး ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာေရာက္ကုသသူမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊  ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတို႔မွ အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ မိသားစုအလိုက္ လာေရာက္ ကုသသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စင္တာႏွစ္ခု၌ တက္ေရာက္ကုသသူ ဦးေရမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ေန႔ပွ်မ္းမွ် ဦးေရ ၈၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိရာမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ေန႔ပွ်မ္းမွ်ဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ သံုးႏွစ္ အတြင္း ေလးဆ နီးပါးခန္႔ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

HIV/AIDS Prevention & Care Centre သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း အပါအ၀င္ လူငယ္ကိုးဦးမွ စတင္ဖြဲ႔စည္းကာ HIV/AIDS ေရာဂါပိုးရွိသူ မည္သူမဆို က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ လာေရာက္ ကုသသူ အေရအတြက္မွာ ငါးေသာင္းေက်ာ္အထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္း HIV/AIDS Prevention & Care Centre ကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ၁၈ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဗိုလ္ေရႊဗ်ဳိင္းလမ္းတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven - လူနာသံုးရာဆံ့ HIV/AIDS Prevention & Care Centre တည္ေဆာက္မည္ 

“အိပ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ကူးစက္ခံရေသာ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား အတြက္ လူငယ္ဖြံၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ ဖြင့္လွစ္”

ကမၻာ့ ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီး ျဖစ္ေသာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ-ေအ့ဒ္စ္ ေ၀ဒနာသည္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ယင္းေရာဂါပိုး၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္မႈခံစားေန ရေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေႏြးေထြးသည့္ သီးသန္႔ေဂဟာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ သုခရိပ္ျမံဳ (မႏၲေလး) လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပရဟိတေဂဟာကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါေဂဟာ ဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံ မိဘမဲ့ ကေလးငယ္မ်ားအား စနစ္တက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၿပီး မိသားစုပံုစံျဖင့္ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းသြားႏိုင္ၾက ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး သုခရိပ္ျမံဳ ပရဟိတေဂဟာ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ကိုကိုေလးက ေျပာသည္။

"ဒီေဂဟာမွာ အသက္တစ္ႏွစ္ခြဲက ေန ၁၂ ႏွစ္ထိရွိတဲ့ ကေလးေတြကို မိဘ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ စာခ်ဳပ္ စာတန္းနဲ႔ အၿပီးအပိုင္ ေမြးစားပါတယ္။ တစ္ပတ္တစ္ခါ အိမ္ကိုျပန္တာမ်ဳိးလည္း လက္မခံပါဘူး။ အသက္တစ္ႏွစ္ခြဲ ေအာက္ ကေလးေတြကိုလည္း လက္မခံပါဘူး။ ကေလးက သိပ္ငယ္လြန္းရင္ အလုပ္လည္း ပိုလာႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးအသက္ ၁၂ ေက်ာ္တဲ့ကေလး ေတြကလည္း အျပင္ကမေကာင္းတဲ့ အက်င့္ေတြ ပါလာႏိုင္ၿပီး ဒီမွာရွိတဲ့ ကေလးေတြကို အဲဒီ အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ လက္မခံပါဘူး "ဟု ၎က ဆိုသည္။

သုခရိပ္ျမံဳေဂဟာက လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ ကေလးမ်ားမွာ အမိ၊ အဖႏွစ္ဦးစလံုး မရွိေတာ့သည့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ကူးစက္ခံရသည့္ ကေလး ငယ္မ်ား၊ အမိ (သို႔) အဖတစ္ဦးရွိ ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ေ၀ဒနာ ခံစားေနရ ေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္အားေစာင့္ ေရွာက္ရန္ အေျခအေနမရွိသည့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ ကူးစက္ခံေနရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနအရ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ေရာဂါသည္ ကေလး ငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
"ဒီေဂဟာမွာ ရွိတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ေက်ာင္းပညာေရးကိုလည္း ဆရာ၊ ဆရာမေတြထားၿပီး သင္ၾကားေပးမွာပါ။ အႏုပညာရပ္ေတြ၊ လက္မႈပညာေတြကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္း မွာ ရွိေနတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕စာသင္ခ်ိန္၊ အိပ္ခ်ိန္နဲ႔ ကစားခ်ိန္ ေတြကို စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာျပသည္။
ကေလးငယ္မ်ား စိတ္အပန္းေျပေစရန္၊ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ျပင္ပခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ သည္။
သုခရိပ္ျမံဳေဂဟာသည္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ အလႉေငြက်ပ္ ၈၁၃ သိန္း လက္ခံ ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သုခရိပ္ျမံဳ လူငယ္ဖြံၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ၌ လက္ရွိတြင္မိဘမဲ့ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ-ေအ့ဒ္စ္ေ၀ဒနာသည္ ကေလး ၁၁ ဦးရွိ ေနေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေဂဟာမွာ ျပည္ႀကီး တံခြန္ျမိဳ႕နယ္၊ ဘံုပ်ံေတာရ၊ ျမ၀တီမင္းၾကီး တိုက္အတြင္းတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတိုင္း - “အိပ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး ကူးစက္ခံရေသာ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား အတြက္ လူငယ္ဖြံၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ ဖြင့္လွစ္” 

No comments: