Wednesday, May 16, 2018

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕က ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးအနုပညာ


သီတင္းကြၽတ္​လျမန္မာတစ္ျပည္လံုး ပြဲလမ္းသဘင္ေတြ ရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ဆင္ပြဲေတာ္မွာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဆင္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးအနုပညာအေၾကာင္းကို ေလ့လာမိခဲ့သည္ကို အခါခြင့္သင့္သည့္ အခ်ိန္တြင္ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးမိပါသည္။ ျမန္မာ့အနုပညာ ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးပညာႏွင့္ ဆင္အကပညာအေၾကာင္း စိတ္ပါ၀င္စားပါက အခ်ိန္ေပးၿပီး ဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းရွိ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ခရိုင္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေကာင္းမြန္သည့္ေဒသျဖစ္သလို စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ထြန္းကားသည္။ ဘိလပ္ ေျမ စက္ရံုႀကီးမ်ားစြာကို တည္ေထာင္ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေက်ာက္ဆည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထင္ကရ ေျပာစမွတ္တြင္ရသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိသည္။ ယင္းမွာ ဆင္ရုပ္ခ်ဳိးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ လူမ်ား၀င္ေရာက္ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ ဆင္ရုပ္ႀကီးမ်ားကို ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ဆင္အကၿပိဳင္ပြဲ၊ ဆင္လႈပြဲသည္ ျမန္မာ တြင္သာမက ကမၻာႏုိင္ငံမ်ားကပါ စိတ္၀င္တစားေလ့လာၾကသည့္ ျမန္မာတို႔၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္မျပတ္တမ္း သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေရာက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ဆင္ပြဲ ေတာ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ သီတင္းကၽြတ္လ အဂၤလိပ္လို ေအာက္တိုဘာလပိုင္းေရာက္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာက္ဆည္သားမ်ား ေနရပ္ျပန္ကာ ဆင္ပြဲေတာ္ႏႊဲရန္ ျပင္ဆင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ ရပ္ျခားေရာက္ေန သူမ်ားအဖို႔လည္း ယင္းလပိုင္းသည္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ႏွင့္ ပြဲေတာ္ႏႊဲေပ်ာ္ရန္ ႀကိဳးစားၿပီးျပည္ေတာ္ျပန္လာၾကသည္။ ျမန္မာျပည္၏ တစ္ခုတည္းေသာ ဆင္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟုတင္စားေခၚ ရသည့္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕သို႔ ေအာက္တိုဘာလ၊ ျမန္မာလိုသီတင္းကၽြတ္လ အစပိုင္းတြင္ တိုက္တိုက္ဆုိင္ဆိုင္ ခရီး ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသို႔ေရာက္ခိုက္ ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးေနၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား သို႔ ေရာက္ေအာင္သြားၿပီး ဆင္ အကၿပိဳင္ပြဲအေၾကာင္းႏွင့္ ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို စိတ္၀င္တစား ေလ့လာစူးစမ္းၾကည့္မိ ပါသည္။

အေနာ္ရထာ၏က်ိန္စာ

ပုဂံျပည့္ရွင္အေနာ္ရထာ၏ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ၿမိဳ႕ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုမင္း၏ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား အ ျဖစ္ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားစြာ ကို ေက်ာက္ဆည္တြင္ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အေနာ္ရထာႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ ဆင္ပြဲသည္ ခြဲမရေအာင္ ဆက္စပ္မႈရွိေနသည္။ မင္းႀကီးလက္ထက္ေတာ္ကတည္းက ဆင္အလွဴပြဲဟူ၍ ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းအလွဴ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕တြင္ ရွိေနေစရန္ ႏွစ္စဥ္ပြဲေတာ္ျပဳလုပ္ရမည္ဟု မိန္႔မွာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အေနာ္ရထာမင္းက ဆင္အလွဴပြဲ ႏွစ္စဥ္မျပတ္တမ္းျပဳလုပ္ရမည္၊ ပ်က္ကြက္ပါက ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ား က်ေရာက္ေစရန္ က်ိန္စာမ်ားတိုက္ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားကယံုၾကည္ၾကသည္။ က်ိန္စာကိုေၾကာက္ျခင္း အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈအရလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ဘုရားပြဲအစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ဆည္ႏွင့္ဆင္အကခြဲမရသည့္ ရိုးရာအေမြကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း လိုျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ အလုပ္အကိုင္စီးပြားတစ္ခု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားျဖင့္ ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ၾကသည္။ က်ိန္စာအရ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေျမႇာင္းမ်ား ကန္းမည္ တိမ္ေကာသြားမည္ကို မလိုလားၾကေပ။ ေက်ာက္ဆည္ၿမိ္ဳ႕ တြင္းသို႔ စီး၀င္ေနသာ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားကိုေတြ႔ရသည္။ ယင္းေခ်ာင္းမ်ားကို ေက်ာက္ဆည္သားမ်ား က ေျမႇာင္း ဟု ေခၚၾကသည္။ ထုိေျမႇာင္းမ်ားသည္ ေရေကာင္းေရသန္႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ၾကသည္။ အေနာ္ရထာ ၏ က်ိန္စာတြင္လည္း ထုိေျမႇာင္းမ်ား ကန္းပါေစ (ေပ်ာက္ကြယ္ပါေစ) ဟု ပါရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေဇာ္ဂ်ီ၊ တမုတ္၊ မင္းရဲ၊ ပန္းေလွာင္၊ စမံု၊ ဇီးေတာ၊ ဒုဌ၀တီ စသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး အက်ိဳး ျပဳလ်က္ရွိသည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္မွ မျပတ္တမ္း ဆင္ပြဲေတာ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အေရးအခင္း ကာလႏွင့္ ႀကံဳသျဖင့္ ၿမိဳ႕ရြာတည္ၿငိမ္မႈအားနည္းျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ အျခားေသာအခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပြဲေတာ္မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ က်ိန္စာမွန္ကန္ျခင္းလား၊ တိုက္ဆိုင္ျခင္းေၾကာင့္လားမသိ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ စီး၀င္ေနေသာ ေခ်ာင္းမ်ားက တစ္ၿမိဳ႕လံုးသို႔ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ အဖ်ားအနာမ်ားလာခဲ့သည္။ ထုိ႔ အတြက္ ဘုရားလူႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားစုစည္းကာ ေရွးေခတ္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတိုင္း ဆင္ရုပ္ကေလးမ်ား၊ ကန္ေတာ့ပြဲမ်ားျဖင့္ ေရႊသာေလ်ာင္းေတာင္ေပၚတက္ၿပီး ဆင္လွဴပြဲအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾက ရသည္။ ထိုအခါမွ သာ ေရႀကီးေရတက္ေနေသာ ေခ်ာင္းမ်ားအားလံုး ပံုမွန္အတိုင္းျပန္ျဖစ္သြားသည္ဟု ႀကံဳခဲ့ရ သူမ်ားက ေျပာျပပါသည္။ ဆင္လွဴပြဲေတာ္ဆိုသည္မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္မရွိေတာ့သည့္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ေသာ အေလ့တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္က ဆင္အကပြဲေတာ္၊ ဆင္လွဴပြဲေတာ္ဟုသာရွိၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ၿပိဳင္ပြဲေတာ္ မရွိေပ။ ေခတ္ကာလ ေရြ႕ေလ်ာလာၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ ပံုစံသို႔ေျပာင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဆင္အလွဴပြဲဆိုသည္မွာ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး တည္ထားေတာ္မူေသာ ေရႊသာေလ်ာင္းေတာင္ေပၚရွိ ေရႊသာေလ်ာင္းေစတီေတာ္သို႔ ဆင္အရုပ္ကေလးမ်ား ျပဳလုပ္ကာ လွဴဒါန္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေန႔တြင္ ဆင္ရုပ္ကေလးမ်ားကို မေလးလံေသာ္လည္း လူငယ္မ်ားကမခ်ီထမ္းပိုးၿပီး ေရွ႕မွေနကာ ေနာက္မွလွဴဒါန္းဖြယ္ပစၥည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာမွပူေဇာ္ပြဲလိုက္ပါၾကသူမ်ားျဖင့္ အစီအရီျဖင့္ ေတာင္ေပၚတက္ေရာက္ၾက ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ေပၚ ဘုရားေစတီေရွ႕တြင္ ဆင္ရပ္ကေလးမ်ား ညီညာစီတန္းခ်ထားၿပီး ဆရာေတာ္မ်ား ထံမွ ေရစက္ခ်တရားနာယူ လွဴဒါန္းၾကရသည္။ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးႏွင့္ တကြ ၃၁ ဘံုသားမ်ား အားလံုးကို အမွ်အတန္း ေပးေ၀ၾကသည္။ လွဴထားသည့္ ဆင္ရုပ္ငယ္ေလးမ်ားအားလံုးကို ပြဲၿပီးသည့္အခါ ဘုရားသံုးပတ္ ပတ္၍ပူေဇာ္ကာ ေရႊသာေလ်ာင္းေတာ္ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွဆင္သခ်ိဳၤင္းဟု အမည္ေပးထားသည့္ ေတာင္ ေအာက္သို႔ စြန္႔ပစ္လိုက္ရသည္။ ဆင္အလွဴပြဲကို ယင္းကဲ့သို႔ႏွစ္စဥ္မျပတ္ ျပဳလုပ္ လာခဲ့ေသာ္လည္း တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ရသည္မွာ အႏွစ္ေလးဆယ္ေက်ာ္ၿပီဟု ေဒသခံ ဆင္ပညာရွင္ႀကီးတစ္ဦးက ရွင္းျပပါသည္။ ဆင္ရုပ္မ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါ ရိုးရာအရ ဥေတန နတ္မင္းကိုပြဲထိုးပူေဇာ္ရသည့္ ဓေလ့ကိုလည္း ထပ္မံ ေတြ႔ရ ေသးသည္။ ပြဲထိုးသည့္အခါ ငွက္ေပ်ာစိမ္း၊ အုန္းစိမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေက်ာက္ဆည္ ဆင္ပြဲ အတြက္မူ ငွက္ေပ်ာအမွည့္ကိုသာ အသံုးျပဳၾကရသည္။ ငွက္ေပ်ာစိမ္းကို ပြဲထိုးပါက ယင္းဆင္ရုပ္ကို ကသည့္ အဖြဲ႕ ျပႆနာေပၚတတ္သည္။ အမွားအယြင္းမ်ားတတ္သည္၊ အထိအခိုက္အနာတရ ျဖစ္တတ္သည္ဟု အယူ အဆရွိၾကသည္။ ဆင္ရုပ္ကို ေက်ာက္ဆည္မွ အေ၀းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သယ္ယူသြားမည့္ ဆိုပါလွ်င္လည္း ရိုးရာမပ်က္ ဥေတန နတ္မင္းအတြက္ ပြဲထိုးေပးရသည္။ ေရႊသာေလ်ာင္း ေတာင္ေျခရွိနတ္ကြန္းတြင္ ပြဲထိုးရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထို ေနရာသို႔မသြားႏုိင္ပါက လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာအရပ္မွ လွမ္း၍ဦးတိုက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကသည္။ ဥေတနမင္းသည္ ဆင္ အေပါင္းကို ႏုိင္နင္းသည့္ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္ရုပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆင္ပြဲေတာ္တို႔အတြက္ အေလး အျမတ္ထား ပူေဇာ္ၾကျခင္းဟုသိရသည္။

ေက်ာက္ဆည္ႏွင့္ဆင္အက

ဆင္အကပညာ၊ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးလုပ္ငန္းဆိုသည္ႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ကိုေျပးျမင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟူ၍ပင္ ေျပာဆိုခိုင္းႏိႈင္းၾက သည္။ ေက်ာက္ဆည္မွစတင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔သို႔ ဆင္အကပညာ သည္ ျပန္႔ႏွံ႔စြာေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး အျခားေသာၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္လည္း ဆင္အကျဖင့္ အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖ ၾကသည္။ ဆင္အကႏွင့္ပတ္သက္၍အကကြက္မ်ိဳးစံုစြာ ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္
ေက်ာက္ဆည္ တြင္ ဆင္အက သမားမ်ား လာေရာက္ငွားရမ္းၿပီး ေဖ်ာေျဖျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ကကြက္မ်ားတြင္ စားပြဲ၀ိုင္းမ်ားအဆင့္ဆင့္ တင္ၿပီးကျခင္း၊ ပီပါလံုးမ်ားဆင့္ကျခင္း၊ ကုန္းေဘာင္ေလ်ာက္ကျခင္း စသည့္ အကမ်ားသည္ ထင္ရွားသည္။ စားပြဲမ်ားကို ခုႏွစ္လံုးရွစ္လံုးအဆင့္ဆင့္အထပ္ထပ္၏ ထိတ္ေပၚတြင္ တက္ကာ ခုႏွစ္ေထြအက၊ ပန္းျမိဳင္လယ္ အမည္ရသည့္အကမ်ားကုိ ဆင္ရုပ္ႀကီးျဖင့္ တက္ကရသည့္ေဖ်ာ္ေျဖမႈမွာ အျမင္တြင္မလြယ္သေလာက္ တကယ္ ျပဳလုပ္ရသည္မွာလည္း မ်ားစြာခက္ခဲလွေပသည္။ အျခားၿမိဳ႕ရြာမ်ားက ဆင္အကကိုသင္ယူၿပီး တုပ၍ ကျပၾက ေသာ္လည္း ေက်ာက္ဆည္ကဲ့သို႔ အကြက္စံုလင္ေအာင္ လွပဆန္းၾကယ္ေအာင္မကတတ္ေပ။ ေက်ာက္ဆည္ ကမူ တစ္ၿမိဳ႕လံုးနီးပါးက ဆင္ကကြက္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရွိေနၾကသည္။ ကစားတတ္သည့္ ေယာက်ၤားကေလး ငယ္မ်ား ေဆာ့ကစားသည့္အခါတြင္ ဆင္အရုပ္ကေလးမ်ား ဆင္ဦးေခါင္းကေလးမ်ားကို ကိုယ္တြင္စြပ္ကာ လူႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ကစားတတ္ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ အရြယ္ေရာက္လာသည့္အခါ အထူးတလည္ သင္ယူ စရာမလိုဘဲ အနည္းငယ္ျပဳျပင္ျပသရံုျဖင့္ ဆင္အကကိုတတ္ကြ်မ္းေလ့ ရွိသည္။

ေက်ာက္ဆည္သားမွန္သည္ႏွင့္ ဆင္အကကို ရင္းႏွီးမႈရွိၾကသည္ဟုဆိုရမည္။ ဆင္ရုပ္ႀကီးမ်ား ၿမိဳ႕သို႔လွည့္လည္ ေဖ်ာ္ေျဖသည္ဆိုလွ်င္ ကေလး သူငယ္မ်ားက ဆင္ရုပ္ကေလးမ်ားျဖင့္တုပၿပီး လုိက္လံကၾကျခင္းျဖင့္ အတုျမင္အတတ္သင္ တတ္ေျမာက္သြား ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္အရြယ္ ကတည္းက ေဆာ့ကစားသည့္ ဓေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆင္အကပညာရပ္မွာ တိမ္ေကာမသြားဘဲ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ လက္္ဆင့္ကမ္းႏုိင္လ်က္ရွိသည္။ ေက်ာက္ဆည္တြင္ ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးပညာရွင္ ၇ ဦးရွိသည္ဟု သိရသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ၌ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ရံုရွိၾကၿပီး ပညာဆက္ခံမည့္ တပည့္သားေျမးမ်ားရွိၾကသည္။ ဆင္အကကို အျခားေဒသမ်ားမွာ တတ္ေျမာက္လို၍ သင္ယူလိုလွ်င္လည္း ယင္းေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ သင္ၾကားေပးၾကသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ စားရိတ္ၿငိမ္း သံုးသိန္းခြဲက်ပ္ ေပး ရသည္။ ဆင္အကကို သြားေရာက္ကျပရမည္ဆိုပါ ညိႇႏႈိင္းႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေလ့ရွိသည္။ ေက်ာက္ဆည္ဆင္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿမိဳ႕ခံဆင္အဖြဲ႕မ်ား ၿပိဳင္ပြဲမ၀င္ျဖစ္ပါက ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးကို မိမိ တုိ႔ အလွျပဆင္ျဖင့္ သံုးေခါက္ ပတ္ရသည့္ဓေလ့ရွိသည္။ ၿပိဳင္ပြဲမ၀င္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆင္ပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ကိုလွည့္လည္ ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ဆင္ပြဲေတာ္တြင္ ၀င္ေရာက္ဆင္ႏႊဲမည့္ ဆင္အေကာင္ေရ ၈၀ ခန္႔ရွိသည္ဟုခန္႔မွန္းရသည္။ ၂၅ စီးက ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးထားသည့္အတြက္ မၿပိဳင္သည့္ ဆင္ ၅၀ ေက်ာ္က ေစ်းကိုပတ္ကာ ေဖ်ာ္ေျဖရသည္။ ဆင္ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ေစ်းပတ္ ဆင္မ်ား ကို ဆုေၾကးခ်ီးျမင့္ေပးသည့္နည္းတူ ကေမၻာဇဘဏ္ကလည္း ထပ္ေဆာင္းေပးသည္။ ထို႔အတူ ေကာ္မတီက ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ဆုမ်ားအတြက္ ဆုေၾကးေငြေပးရာတြင္ ထိုႏႈန္းထားအတိုင္း ကေမၻာဇ ဘဏ္က ဆတူ ခ်ီးျမင့္ျခင္းျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားအတြက္ အားတက္စရာျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဆင္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရသည္မွာ ၀ါတြင္းသံုးလခန္႔ၾကာျမင့္တတ္သည္။ ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးျခင္း၊ ဆင္အကတိုက္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေငြစု ေဆာင္းျခင္း၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့လိုသူမ်ားထံမွ အကူအညီရွာရျခင္းတို႔ျဖင့္ သံုးလခန္႔အခ်ိန္ေပး ရသည္။ ၿပိဳင္ပြဲကာလၿပီးဆံုးၿပီဆိုသည္ႏွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ပြဲမ်ားအတြက္ အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ား အတြက္ လက္လံ ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိသည္။ ဆင္ရုပ္ အပိုင္၀ယ္ယူလိုသူမ်ားအတြက္လည္း ႏုိင္သည့္ႏႈန္းထားမ်ား အတုိင္း ညိႇႏိႈင္းလုပ္ကိုင္ေပးၾကရသည္။ ဆင္ရုပ္ငွားမည္ဆိုပါက ေဘာ္ၾကယ္ဆင္ တစ္ရက္ငွားခ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ အေျခခံသတ္မွတ္ထားၿပီး ရိုးရာဆင္အတြက္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ေပးရသည္။ ဆင္ထဲ၀င္ကမည့္ လူငယ္ေလးမ်ား အတြက္ တစ္ရက္ ၄၀၀၀၀ က်ပ္ ေပးရသည္။ ေငြေၾကးကို အတိအက်သတ္မွတ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အဆင္ေျပသည့္ႏႈန္းကို ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိသည္ ဟု သိရသည္။

ဆင္ကရာတြင္ လူငယ္ႏွစ္ဦး မွ ဆင္ရုပ္အတြင္းသို႔၀င္ကာ ညီညီညာညာျဖင့္ ကကြက္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေခါင္းပိုင္းမွေနရာယူသည့္ သူ က ဆင္ေခါင္းကို လႈပ္ရမ္းသည့္ တာ၀န္ကိုယူရကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ေနရသူက ကိုယ္လံုးပိုင္း ကျပမႈကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ေနာက္ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းတည္းျဖင့္ မတ္တပ္ရပ္ေနသည့္ ကကြက္မ်ိဳးဆိုလွ်င္ ေနာက္မွလူ၏ အေပၚသို႔ ေရွ႕ကလူက တက္ေနရၿပီး ကင္းၿမီးေကာက္ေထာင္ သည့္ ျပကြက္မ်ိဳး အတြက္ ေရွ႕မွလူေပၚ ေနာက္က လူက ခြစီးထားရသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ အရုပ္အတြင္း ျပဳလုပ္ေနသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပမွ ၾကည့္ရွဳ႕ေနသူမ်ား က ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ဆင္ရုပ္ႀကီး လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးစံုျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖေနသည္ကို ရွဳ႕ခ်င္စဖြယ္ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္ရုပ္ႀကီး၏ အေလးခ်ိန္ကိုလည္း ထိန္းထားရၿပီး စည္းခ်က္က်နေအာင္ ကကြက္ေဖာ္ရျခင္းမွာ လြယ္သည္ေတာ့ မဟုတ္လွေပ။

ေက်ာက္ဆည္ဆင္ပြဲေတာ္

သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ဆင္ပြဲေတာ္ကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုပြဲေတာ္သို႔ အ နယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေက်ာက္ဆည္သားမ်ား ၿမိဳ႕သို႔အေရာက္ျပန္လာၾကသည္။ ေဆြမ်ိဳး မိတ္ေဆြမ်ားစံုသည့္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးမွ ၀ါသနာရွင္မ်ား၊ ခရီးသြားမ်ား၊ ဘုရားဖူး ဧည့္သည္ မ်ား သာမက ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကပါ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရွဳၾကသည့္ ပြဲႀကီးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အခမ္းအနားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားစိတ္၀င္စားမႈရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ဆည္ဆင္ပြဲသည္ တိုး မေပါက္ေအာင္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္လွသည္။ ၿပိဳင္ပြဲအေနျဖင့္ သီတင္းကၽြတ္လဆန္း ၁၄ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပ ေလ့ရွိသည္။ မႏၱေလး၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕တုိ႔မွ ျမန္မာမႈပညာရွင္မ်ား၊ ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးႏွင့္ဆင္အက ပညာရွင္ႀကီး မ်ားက ဒိုင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ ဆုရရွိသည့္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဆင္အဖြဲ႕မ်ားကို ယင္းေန႔ညတြင္ပင္ ထိုက္ထိုက္ တန္တန္ ခ်ီးျမင့္ေပးၾကသည္။ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုတစ္ရက္တည္းက်င္းပၿပီးစီး သည့္ေနာက္ ေနာက္ရက္ျဖစ္သည့္ သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေန႔နံနက္တြင္ ေရႊသာေလ်ာင္းေတာင္သို႔တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဆင္ေရစက္ခ်အလွဴပြဲ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကေလးတန္း၊ လူႀကီးတန္း၊ ေဘာ္ၾကယ္တန္းဟူ၍ သံုးတန္းခြဲျခားသတ္မွတ္ ထား သည္။ ကေလးတန္းဆိုသည္မွာ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္ လူငယ္မ်ားက ဆင္အေကာင္ေသးမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ လူႀကီးတန္းတြင္ ေဘာ္ၾကယ္တန္းႏွင့္ ရိုးရိုးတန္းဟူ၍ခြဲထားသည္။ ရိုးရိုး တန္းမွာ ျပင္ပမွဆင္ပံုစံအတိုင္း အမည္းေရာင္ျဖစ္ၿပီး ေဘာ္ၾကယ္တန္းမွာ ဆင္ျဖဴေတာ္ပံုစံျဖစ္သည္။ ေဘာ္ၾကယ္တန္းတြင္ အေရာင္စံုအလွစံု စီခ်ယ္အသံုးျပဳေလ့ရွိသျဖင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်အလြန္မ်ားသည္။ ဆင္ကို ျပင္လွ်င္ျပင္သလို ခ်ဲ႕လွ်င္ခ်ဲ႕သလို ကုန္က်စရိတ္တက္လာသည္။ ေဘာ္ၾကယ္ဆင္တစ္စီးတန္ဖိုးမွာ ရွစ္သိန္းခြဲ မွ တစ္ဆယ့္ႏွစ္သိန္းအထိ တန္ဖိုးရွိသည္။ ယင္းထက္လည္း ျပင္ဆင္သည့္ အလွကုန္ေပၚမူတည္ကာ တန္ဖိုး ျမင့္သြားတတ္သည္။ ရိုးရာဆင္ရိုးရိုးတန္းတစ္စီးအတြက္ တစ္သိန္းခြဲမွ ႏွစ္သိန္းအတြင္း တန္ဖိုးရွိသည္။ ကေလးဆင္မွာ ေျခာက္ေသာင္းက်ပ္ မွ ရွစ္ေသာင္းက်ပ္အတြင္း ကုန္က်စရိတ္ရွိတတ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ တစ္ပြဲအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ သိန္း ၅၀ နီးပါး ရွိသည္ဟုသိရသည္။ မိမိစရိတ္ စိုက္ထုတ္ရ ျခင္းေၾကာင့္ အသံုးေငြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္သံုးစြဲၾကရသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက စိုက္ရမည့္ ေငြပမာဏမွာ လြန္စြာမ်ားလွသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ကုန္က်စရိတ္ မတတ္ႏုိင္သျဖင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကို အကူအညီေတာင္းရ သည္။ ရိုးရာပြဲျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အားေပးကူညီလိုၾကျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ သေလာက္ေထာက္ပံ့ေပးၾကသည္။ ယခုေခတ္ ပိုင္းတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေၾကာ္ျငာသည့္အေနျဖင့္ စပြန္ဆာေပးျခင္းမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ေက်ာက္ ဆည္ၿမိဳ႕မွ ကေမၻာဇဘဏ္ဆိုလွ်င္ ဆင္ပြဲ အတြက္ ကမကထျပဳလုပ္ ဦးေဆာင္သည့္သူျဖစ္သည္။

ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးလုပ္ငန္းဆင္အကႏွင့္ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕အေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဓေလ့အေၾကာင္းကို တင္ျပၿပီးသည့္ေနာက္ ဆင္ရုပ္ျပဳ လုပ္သည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အေၾကာင္း ေလ့လာျဖစ္သည္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးလို ပါသည္။ ဆင္ရုပ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အျမင္လြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္ပါသည္။ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္း လုပ္ကိုင္ရသည္။ ၀ါးကိုအဓိကကုန္ၾကမ္းအျဖစ္သံုးသျဖင့္ ႏွီးထိုးႏွီးျဖာျခင္း ၀ါးကိုင္တြယ္ျခင္း ခြဲစိတ္ျဖတ္ ေတာက္ျခင္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၀ါးေၾကာျပတ္ျခင္း၊ ႏွီးျပတ္ျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္ျပဳလုပ္ရန္ လူမ်ားစြာမလိုေသာ္လည္း လူအင္အားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ပါက လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္သည္။ ေနရာက်ယ္က်ယ္ တြင္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျပဳလုပ္ရလွ်င္ အဆင္ေျပသည္။ ေနလွမ္း ရသည့္ အဆင့္မ်ားပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ မိုးေလလြတ္ေသာရာသီတြင္ လုပ္ငန္းပိုမိုတြင္က်ယ္သည္။ အဓိက ကုန္ၾကမ္းျဖစ္သည့္ တင္း၀ါးကို ပ်ဥ္းမနားေဒသမွရရွိသည္။ ပ်ဥ္းမနားတင္း၀ါးဟုေခၚၾကသည္။ ေက်ာက္ဆည္ တြင္ ဆင္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို မျပတ္တမ္းေရာင္းခ်ေပးသည့္ ဆိုင္မ်ား ရွိသျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းအတြက္စိတ္ပူရန္မလိုေပ။ဆင္တစ္ေကာင္ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ၀ါးတစ္လံုးလွ်င္ ၇၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ပ်ဥ္းမနားတင္း၀ါးသံုးလံုး၊ ၅၀၀ က်ပ္တန္မွ်င္၀ါးႏွစ္လံုး၊ တစ္လံုးလွ်င္ ၁၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ၾကက္ေသာင္း၀ါးႏွစ္လံုး၊ ၁၈၀၀ က်ပ္ေပးရသည့္ ခ်ည္ႏွီး တစ္ပိႆာ၊ အရြက္ ၅၀ ပါ မႈိင္းကိုင္စကၠဴ တစ္ထုတ္အတြက္ ၆၅၀၀ က်ပ္၊ တစ္ရြက္ တစ္ရာတန္ ဘိလပ္ေျမ စကၠဴ အရြက္ႀကီး ၁၅ ရြက္၊ A4 စကၠဴ တစ္ထုတ္၊ ေရႊစကၠဴစာရြက္ ၁၅ ရြက္ ႏွင့္ အဏုျမဴေဆးေရာင္စံု ၃ ဗူး တို႔ အသံုးျပဳရသည္။ ဆင္ျပဳလုပ္သည့္ပံုစံမွာဦးစြာ ၀ါး၀ယ္ယူလာၿပီးသည္ႏွင့္ ေခြ၀ါးႏွင့္တန္း၀ါး ႏွစ္မ်ိဳးရေစရန္ စိတ္ျဖာရသည္။ ေခြ၀ါးဆိုသည္မွာ ဆင္ရုပ္ျပဳလုပ္ရာ ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ပံု ေပၚေစရန္ေခြပတ္ရသည့္ ၀ါးအျပားကိုေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ တန္း၀ါးဆိုသည္မွာ ေခြျပားကို လိုက္လံထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အေျဖာင့္လိုက္ထည့္သြင္းရေသာ ၀ါးကိုေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ေခြ၀ါးသည္ အျပားလိုက္ျဖစ္ၿပီး တစ္လက္မအက်ယ္ ရွိသည္။ တန္း၀ါးမွာ ပတ္လည္ ၅ မူးလံုးထုရွိသည္။ ေခြ၀ါးႏွင့္တန္း၀ါးတို႔ကို အေခ်ာသပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ယကၠန္းစင္ ေပၚတြင္ ဆင္ကိုယ္လံုး သ႑ာန္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ရသည္။ ယကၠန္းစင္ဆိုသည္မွာ အေျခခံတိုင္ေလးတိုင္ ေထာင္ၿပီး ျပဳလုပ္ထားသည့္စင္ျဖစ္သည္။ ယင္းစင္ကိုအေျချပဳကာ ေခြ၀ါး၊ တန္း၀ါး တို႔ျဖင့္ ဆင္ရုပ္လုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ထည္အၾကမ္းျပဳလုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ယင္းအေပၚ၌ ဇကာကြက္မ်ားကို အျပည့္ကပ္ရသည္။ ၀ါး ဇကာကြက္အတြက္ ၾကက္ေသာင္း၀ါးကို အသံုးျပဳရသည္။ တစ္ေထာင့္ထြာအရွည္ရွိေသာ ၾကက္ေသာင္း၀ါးကို ႏွီးျဖာၿပီး ႏွစ္လက္မပတ္လည္ ဇကာကြက္ရက္လုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဇကာကြက္မ်ား ကိုယ္ထည္ေပၚတြင္ အျပည့္တပ္ၿပီးလွ်င္ အစြန္းအထြက္မ်ားအား ကပ္ေၾကးျဖင့္ျဖတ္ေပးရသည္။ ထပ္ထားသည္မ်ားခိုင္ခံ့မႈရွိေစရန္ ႏွီးအသံုးျပဳခ်ည္ေႏွာင္ရသည္။ ႏွီးကို ကိုယ္တိုင္ထိုးၾကသလို ပိႆာေစ်းျဖင့္ ၀ါးဆုိင္မွလည္း၀ယ္ယူႏုိင္သည္။ ထိုအဆင့္အၿပီးတြင္ မႈိင္းခံစကၠဴေကာ္သုတ္၍ အရုပ္ တစ္ကိုယ္လံုးကိုကပ္ရသည္။ ေကာ္မွာ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳရသည့္ ဆန္ၾကမ္းေကာ္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္သလို အေပ်ာ့အမာျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆန္ၾကမ္းေကာ္ကိုသာ အသံုးျပဳ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မႈိင္းခံစကၠဴေကာ္သုပ္ထားသည္ကို ေျခာက္ေသြ႔သြားေစရန္ ေနလွမ္းရသည္။ ေနေရာင္ ေကာင္းေကာင္းတြင္ တစ္ေနခန္႔ျပလိုက္လွ်င္ ေနာက္တစ္ဆင့္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ေနေရာင္ ေကာင္းစြာမရလွ်င္ ထင္းမီးျဖင့္ အပူေပးအေျခာက္ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးပညာရွင္မ်ားက မဂၤလာဆင္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မီးျဖင့္ၿမိဳက္ျခင္းကိုအားမေပးၾကေပ။ မျဖစ္မေနအေရးတႀကီးလုိအပ္မွသာ မီးျဖင့္အပူေပးၾက သည္ဟု သိရသည္။ မႈိင္းခံစကၠဴေျခာက္သြားလွ်င္ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္ ကပ္ထူစကၠဴကပ္ရန္လုိအပ္သည္။ ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ားတြင္ အတြင္းမွခံသည့္ စကၠဴအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ စကၠဴအထူကိုလည္း မႈိင္းခံစကၠဴကဲ့သို႔ ပင္ ေကာ္သုပ္၍ တစ္ကုိယ္လံုး အျပည့္ကပ္ရၿပီး ေနျဖင့္ေျခာက္ေအာင္ လွမ္းရသည္။ တစ္ေနကုန္ အခ်ိန္ေပးေန ျပသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္အရုပ္မ်ားအတြက္ ႏွီးျဖာျခင္း၊ ၀ါးကပ္ရက္ျခင္း၊ ေခြ၀ါးတန္း၀ါးမ်ားအသံုးျပဳ၍ ဆင္ရုပ္ထပ္မံျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေကာ္ႀကိဳျခင္း၊ ဆင္ဦးေခါင္းျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႔ကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အဆင္သင့္ေန ေစရန္ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ သို႔မွသာ လိုအပ္သည့္ အရုပ္အေရအတြက္ကို အခ်ိန္မွီ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကပ္ထူစကၠဴကပ္ထားသည့္ ဆင္ရုပ္ ေကာ္ေျခာက္သြားသည္ႏွင့္ ရိုးရာဆင္အတြက္ေဆးျခယ္သည့္ အပိုင္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ေဘာ္ၾကယ္ဆင္အေနျဖင့္ အလွျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္လံုးကို A4 စကၠဴအျဖဴ ထပ္ကပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ေအာက္ခံအျဖဴစကၠဴေပၚမွ ေဆးအျဖဴေရာင္ကိုသုတ္လိမ္းမွသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ကဲ့သို႔ ခန္႔ျငားထည္၀ါေနေပလိမ့္မည္။ ထိုဆင္ရုပ္၏အေပၚမွထပ္ကာ ေရႊစကၠဴ၊ ေငြစကၠဴတုိ႔ကို ပန္းဒီဇို္င္းဆြဲၿပီး အလွဆင္ရသည္။ ကတၱီပါ၊ ပိုးစမ်ား၊ ေက်ာက္မ်ိဳးစံု၊ ေဘာ္ၾကယ္၊ စီးကြင့္ စသည္မ်ားအား သင့္ေတာ္သလို ထည့္သြင္းေလ့ရွိသည္။


ဆင္အရုပ္တြင္ ေခါင္းႏွင့္ကိုယ္ တစ္ခုစီျပဳလုပ္ရသည့္ အတြက္ ေခါင္းပိုင္းကိုလည္းအရုပ္ခ်ဳိးသည့္နည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရသည္။ အစြယ္အတြက္သစ္ႀကီးသား၊ ကုကၠိဳဠ္သား တို႔ႏွင့္လုပ္ရသည္။ သစ္ႀကီးသားသည္ အစိုဓာတ္ကုန္၍ ေျခာက္ေသြ႔သြားသည့္အခါ အေလးခ်ိန္မစီးဘဲ ေပါ့ပါး သြားေသာေၾကာင့္ ကုကၠိဳဠ္သားထက္ သစ္ႀကီးသားကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ေခါင္းႏွင့္ကိုယ္ထည္ ဆက္သည့္ အခါ အေရးႀကီးသည္။ ေခါင္းသည္ ဆင္အကကသည့္အခါ မျပတ္လႈပ္ရမ္းေနရျခင္းေၾကာင့္ ခိုင္ၿမဲေနရန္ လိုအပ္ သကဲ့သို႔ သြက္သြက္လက္လက္ လႈပ္ရွားေနႏုိင္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ဆက္သည့္အခါ ၁၄ လက္မအရွည္ ၆မူးလံုး ပိုက္၊ ၂၇ လက္မအရွည္ရွိသည့္ ၆မူး သံလံုးတို႔ကိုအသံုးျပဳကာ တြင္ခံုဆရာ၏ အကူအညီျဖင့္ ဆက္ရ ျခင္းျဖစ္သည္။ ေခါင္းပိုင္းႏွင့္ကိုယ္ထည္ပိုင္းအတြက္ ၀ါးကိုအဓိကထား ျပဳလုပ္ရၿပီး ေအာက္ပိုင္းမွ ေျခေထာက္ ပိုင္းကို ပိတ္စအသံုးျပဳၾကသည္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကျပႏုိင္ေစေရးအတြက္ ဆင္ကိုယ္ခႏၶာ ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ေဘာင္းဘီပြႀကီးမ်ားကို ခ်ဳပ္လုပ္ရသည္။ ေက်ာက္ဆည္မွ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ားက ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္စြာ ခ်ဳပ္လုပ္ ႏုိင္ၾကသျဖင့္အဆင္ေျပသည္။ ေျခေထာက္အတြက္ ဆင္ေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ပိတ္စေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အေရာင္ထည့္ သြင္းျခင္း ကို ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ေဘာ္ၾကယ္ဆင္အတြက္ ေျခေထာက္အမည္း သံုးလွ်င္ အဆင္မေျပသလုိ ရိုးရာဆင္တြင္ ေျခေထာက္အျဖဴကို တပ္ထားမည္ဆိုပါက သင့္ေတာ္မည္မဟုတ္ေပ။ ဆင္ တစ္ေကာင္ျပဳလုပ္ သည့္ ၾကာခ်ိန္မွာ လူငါးေယာက္ လက္ဆယ္ဖက္ကိုအသံုးျပဳလွ်င္ ၀ါးခြဲသည္မွ ေဆးျခယ္ အလွျပဳျပင္ၿပီးသည္ အထိ ၅ ရက္တာၾကာျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လက္ခံလွ်င္ ဆင္တစ္ေကာင္အတြက္ ၇ ရက္ တစ္ပတ္မွ ၁၀ ရက္ အတြင္း အခ်ိန္ေတာင္းရေလ့ရွိသည္။ မိသားစု၀ိုင္း၀န္းလုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္ ရွိလာသည့္အခါ စားရိတ္ၿငိမ္း သံုးေထာင္က်ပ္ျဖင့္ ေေန႔စားေခၚယူၾကရသည္။


ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕မွ ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးအားသာခ်က္ အေနျဖင့္ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္လက္ဆင့္ကမ္းလာၾကသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ျခင္း၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေနျခင္း၊ အရုပ္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေပါမ်ားစြာရွိျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ခ်ီးျမင့္ေျမာက္စားမႈရွိျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႀကီးမ်ားရွိေနျခင္း၊ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြ ယူေဆာင္မည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရွ႕အနာဂတ္တြင္ ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးပညာရပ္၊ ဆင္အကပညာရပ္မ်ားသည္ တိမ္ေကာသြားမည့္ အလားအလာမေတြ႕ရေပ။ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္းသြားသည့္ အခါမ်ားတြင္လည္း တစ္ ေခတ္ထက္တစ္ေခတ္ ဆက္၍ဆက္၍ ေႏွာင္းလူတို႔က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားၾကမည့္ ပညာရပ္အျဖစ္ သာ ရႈ႕ျမင္မိပါသည္။အဆံုးသတ္အေနျဖင့္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕မွ ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးလုပ္ငန္း၊ ဆင္အကႏွင့္ ဆင္ ပြဲေတာ္ တုိ႔သည္ သမာအာဇီ၀က်ၿပီး အမ်ားလက္ခံသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ေျမတြင္ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဂုဏ္ယူစြာ တင္ျပေရးသားလိုက္ပါသည္။

(ေဆာင္းပါးေရးႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးပါေသာ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕မွ ဆင္ရုပ္ခ်ိဳးပညာရွင္ ဦးသိန္းေအာင္ အား အထူးေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္။ )

ကိုလွမင္းႏိုင္

*** ကိုလွမင္းႏိုင္ ႏွင့္ ဆင္႐ုပ္ခ်ိဳးလုပ္ငန္းစာသားေလးေတြမွာ မူလတင္ထားတဲ့ Page နဲ႔ လင့္ခ္ခ်ိတ္ထားပါတယ္။ ကလစ္ႏွိပ္ၿပီးသြားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

No comments: