Friday, June 23, 2017

၀က္လက္ထမင္းေပါင္း - ငါးထမင္းခ်ဥ္ - ၀က္သား အႂကြပ္ေၾကာ္


၀က္လက္ထမင္းေပါင္း


ငါးထမင္းခ်ဥ္


၀က္သားအႂကြပ္ေၾကာ္

ခ်က္ျပဳတ္ျပသူ - ခ်ိဳ၀တ္ရည္

No comments: