Monday, September 28, 2015

ဆင္တူရိုးမွားသတိျပဳပါ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အမွတ္တံဆိပ္


က်င္းပရန္ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ ေက်ာ္သာလိုေတာ့သည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲသ မုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ားဆံုးအ ေရအတြက္ျဖစ္သည့္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ေျခာက္ေထာင္ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

၁၉၅၂ မွ ၂၀၁၅ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ပါတီ စံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲ ေျခာက္ႀကိမ္သာ က်င္း ပခဲ့ဖူးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မဲေပး ျခင္းအေလ့အထသည္ အကြၽမ္း တဝင္မရွိလွေသးေပ။  ထို႔ ေနာက္ စစ္အစုိးရလက္ေအာက္တြင္ ေန ခဲ့ရျပန္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေဝးခဲ့ရျပန္သည္။ ထိုအေျခအေန မ်ိဳးတြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါတီေပါင္း ၉၁ ပါတီႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလ ၃၀၀ ခန္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ ရာ မဲေပးျခင္းႏွင့္ အကြၽမ္းတဝင္ မရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားအဖို႔ ေရြး ခ်ယ္ရခက္စရာပင္။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိေရြးခ်ယ္မည့္ ပါ တီကိုမဲေပးရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ တိုင္ အျခားပါတီတစ္ခုကို မွား ယြင္းမဲေပးမိႏုိင္သည့္အေျခအေန မ်ိဳး ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေကာင္း ႀကံဳ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ မ်ားျပားလွေသာ ပါတီမ်ားတြင္ မ်ားျပားလွေသာ ပါတီအမွတ္ တံ ဆိပ္ ဆင္တူမႈမ်ား ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ပင္။ ထုိအေျခ အေနကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားမွတစ္ဆင့္ မဲဆြယ္စည္း ႐ံုးသည့္ေန႔က သိသာထင္ရွားစြာ သတိျပဳမိခဲ့ၾကသည္။

‘‘အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္နဲ႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္က ရက္ပါတီအလံက ၾကယ္တစ္လံုး ကလြဲလို႔ က်န္တာအတူတူပဲ’’ဟု စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ညက ႐ုပ္ ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ ပါတီမ်ား ၏ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ေစာင့္ ၾကည့္ခဲ့သူ ဦးထြန္းေဝက ေျပာ သည္။
တိုက္ဆိုင္စြာပင္ အဆိုပါ ညက ေဟာေျပာသည့္ပါတီသံုးခု ၏အမွတ္တံဆိပ္မွာ အနီေရာင္ ေအာက္ခံမွအစ၊ ၾကယ္ပြင့္ပါရွိ ျခင္းအလယ္၊ ခြပ္ေဒါင္းပါတာ အ ဆံုး ဆင္တူ႐ိုးမွားျဖစ္ေနၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ပါတီ ၉၁ ပါတီတြင္ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ (လိုဂို)ကို အနီေရာင္ေအာက္ခံ အျဖစ္ အသံုးျပဳထားသည့္ပါတီ မွာ ၂၆ ပါတီထိ ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ လိုဂိုတြင္ ၾကယ္အသံုးျပဳထား သည့္ပါတီမွာ ၃၂ ပါတီ ရွိသည္။ ဆင္တူ႐ိုးမွားျဖစ္ႏိုင္ေျခ အမ်ား ဆံုးအမွတ္တံဆိပ္မွာ ေဒါင္းလိုဂိုျဖစ္ၿပီး ခြပ္ေဒါင္း အသံုးျပဳသည့္  ပါတီငါးပါတီရွိၿပီး ကေဒါင္းကို အသံုးျပဳ သည့္ ပါတီ ေလးပါတီရွိေနသည္။ မိမိတို႔ပါတီရမည့္မဲမွာ ဆင္တူ႐ိုး မွား တံဆိပ္တစ္ခုေၾကာင့္ အျခား ပါတီသို႔ေရာက္သြားမည့္ နစ္နာမႈ မ်ိဳးအတြက္ ပါတီမ်ားက စိုးရိမ္ပူ ပန္လ်က္ရွိသည္။

‘‘စၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္က တည္းက ဆင္တူယိုးမွားျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကို ေျပာခဲ့တယ္။ ဆင္တူ ယိုးမွားတင္တယ္ဆိုတာလည္း အတုပဲ။ ေကာ္မရွင္ကို ေတာက္ ေလွ်ာက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခုခ်ိန္ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း အ ရမ္းနီးသြားေတာ့ ဘာမွ ထပ္ေျပာ ဖို႔ေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး။ ျပည္သူ ေတြလည္း ပိုင္းျခားႏိုင္တဲ့အသိ ဉာဏ္ရွိပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါတယ္’’ဟု အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္း က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ထို႔အတူ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦးၿပံဳးခ်ိဳကလည္း  ‘‘ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ဒီကိစၥကို အေလးအနက္ ထားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ NLD ရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္တဲ့ ခြပ္ ေဒါင္းနဲ႔ ၾကယ္ျဖဴေဘးမွာ တံဆိပ္ တုံးႏွိပ္ဖို႔ ျပည္သူေတြကို ေသခ်ာ ရွင္းျပပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။

မဲလက္မွတ္တြင္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းအမည္၊ ပါတီအ မည္ႏွင့္ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္တို႔ ပါရွိေသာ္လည္း ပါတီတံဆိပ္ ေဘး၌ အမွန္ျခစ္တံဆိပ္တံုး ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ ကြက္လပ္ရွိသျဖင့္ လိုဂိုမွာ အေရးတႀကီးအာ႐ံုစိုက္ စရာျဖစ္လာသည္။

‘‘မဲေပးတုန္းက ခေမာက္ ေဘးမွာ အမွန္ျခစ္လုိက္တာပဲ။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းနာမည္ ေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ NLD ကို မဲေပးခဲ့တယ္’’ဟု ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲအေတြ႕အႀကံဳကို ဒဂံု ၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲေပးခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီေရြး ေကာက္ပြဲမဝင္ခဲ့ဘဲ မဲဆႏၵရွင္က လိုဂိုကို ၾကည့္ကာ မွားယြင္းမဲေပး ခဲ့မိျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရခဲ့စဥ္ လူထုမ်က္စိတြင္ စြဲ ေနေသာခေမာက္တံဆိပ္သည္ ဒီခ်ဳပ္မွ ခြဲထြက္လာေသာ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအင္အားစု ပါတီ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္တို႔၏ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက ခေမာက္တစ္လံုးထဲ။ ဦးသိန္းညြန္႔ တို႔က ခေမာက္သံုးလံုးဆိုေတာ့ မွားစရာမရွိေလာက္ပါဘူး’’ ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု ပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားအျပား တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ NLD၏ ခြပ္ေဒါင္းတံဆိပ္သာ အဆိုပါ ျပႆနာ ၾကံဳရႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၏ အင္အား ႀကီးပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းတုိင္း ရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီႏွင့္ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီ မိုကရက္တစ္ပါတီတို႔မွာ အမည္ ခ်င္းဆင္တူ႐ံုသာမက ပါတီအ မွတ္တံဆိပ္မွာလည္း ရွမ္းတုိင္း ရင္းသားတို႔၏ အထိမ္းအမွတ္ က်ားပံုျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ က်ားျဖဴပါတီနဲ႔ က်ားေခါင္းပါတီ ဆိုၿပီးပဲ မွတ္လိုက္ေတာ့တယ္’’ဟု သီေပါၿမိဳ႕ခံ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ပါတီမ်ား၏ လိုဂိုမ်ားတြင္ တိရ စၧာန္မ်ားကို အသံုးျပဳထားသည့္ ပါတီ ၃၄ ပါတီရွိၿပီး ငွက္ပံုမွာ အ မ်ားဆံုးအသံုးျပဳခံရသည့္ အမွတ္ တံဆိပ္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းပါတီမ်ားသည္ ေအာက္ ခ်င္းငွက္ကို လိုဂိုထားၿပီး မြန္ပါတီ မ်ားက ဟသၤာကို လိုဂိုအျဖစ္ အ သံုးျပဳသည္။
ပါတီလိုဂိုသည္ စိတ္ပညာ႐ႈ ေထာင့္အရ မဲရရန္ အေရးႀကီး ေသာအရာျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရး သိပၸံသင္ၾကားပို႔ခ်သူ ဦးသူရိန္ေရႊ က သံုးသပ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးစိတ္မဝင္စားတဲ့လူ တစ္ေယာက္က မဲ႐ံုထဲေရာက္မွ မဲေပးတဲ့အခါ သူ႔ကိုလႊမ္းမုိးမႈရွိတဲ့ လိုဂိုတစ္ခုကို မဲေပးလိုက္မွာပဲ’’ ဟု ဦးသူရိန္ေရႊက ေျပာသည္။

လိုဂိုမ်ားသာ ဆင္တူ႐ိုးမွား မဟုတ္ဘဲ ပါတီအမည္မ်ားမွာ လည္း ဆင္တူ႐ိုးမွားပင္။ ပါတီ ၉၁ ခုအနက္ ဒီမိုကေရစီအမည္ပါ သည့္ပါတီ ၃၅ ပါတီထိရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္တိုး တက္ေရးစာသားပါဝင္သည့္ ပါ တီအမည္မွာလည္း ၂၀ အထိရွိ ေနသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲ ဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္ ပါတီ ၁၈ ပါတီထိရွိ သျဖင့္ အမည္မ်ား၊ လိုဂိုမ်ားေရာ ေထြးကာ မဲလက္မွတ္အရွည္ဆံုး မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္လာၿပီး ျပည္သူမ်ား စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ရ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ပါတီ္ လိုဂိုမ်ားဆင္တူေန ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ ေပးရန္ကိုမူ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုး၏ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ျငင္းဆို သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၌မူ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီတစ္ခုက မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ မွတ္ပံု တင္ထားၿပီးသား အျခားပါတီတစ္ ခု၏အမည္၊ အလံ၊ တံဆိပ္ႏွင့္ တူညီေနလွ်င္၊ ဆင္တူ႐ိုးမွားျဖစ္ ေနလွ်င္ ေကာ္မရွင္က ျပင္ဆင္ ရန္ေစခိုင္းႏိုင္ၿပီး မလိုက္နာပါက ေလွ်ာက္လႊာပယ္ဖ်က္သည္အထိ အေရးယူခြင့္ရွိသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား ကို မိမိပါတီလိုဂိုႏွင့္ပတ္သက္၍  ဆင္တူယိုးမွားမျဖစ္ရန္ ေသခ်ာ ရွင္းျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံ ေရးေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာရန္ မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာသည္။

‘‘ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပာရရင္ ဗ်ာ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္လို ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးတစ္ခုရဲ႕ လိုဂိုကို ဆင္တူယုိးမွားလုပ္တာ။ ပံုမွား႐ိုက္တာဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ လွည့္စားတာပဲ။ က်င့္ဝတ္မညီတဲ့ လုပ္ရပ္ပဲလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္မယဥ္ ပါးလွေသာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အ စည္းအတြက္ ပါတီလိုဂိုမ်ားဆင္ တူမႈက မည္မွ် သက္ေရာက္မႈရွိ သည္ကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ မဲေပးခဲ့သူအခ်ိဳ႕၏ ေျပာစ ကားအရ သိႏုိင္သည္။ ေက်း လက္ေတာရြာမ်ားမွ မဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေနထုိင္သည့္ အ လႊာစံုမွ လူ ၁၀ ဦးကို ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ မည္သည့္ပါတီကို မဲေပးခဲ့သနည္းဟုေမးျမန္းၾကည့္ ခဲ့ရာ ခုနစ္ဦးက အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

‘‘ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းနာ မည္ေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ အ မ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲ ေပးခဲ့တယ္။ ခေမာက္ေဘးမွာ အမွန္ျခစ္ခဲ့တယ္’’


1 comment:

Thiha Lu Lin said...

ဆင္တူ႐ိုးမွားကိစၥေလးက စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတယ္။
တကယ္ဆို စာရြက္ထုတ္ၿပီးေတာင္ လိုက္ေဝရမလိုပါဘဲ။