Friday, September 25, 2015

အစဥ္အလာမ်ား နဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေနရတဲ့ အာမခံ လုပ္ငန္းမ်ား




သင္  အေဝးေျပး ကားျဖင့္ တစ္နယ္ တစ္ေက်းသို႔ ပစၥည္းပို႔ ဖူးပါသလား။ ထို တန္ဆာျဖတ္ပိုင္း ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ သင္ေငြလိုအပ္၍ အေပါင္ဆိုင္ တြင္ ပစၥည္း ေပါင္ဖူးပါသလား။ အေပါင္ေျပစာကို ျပန္ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ တူညီမႈ တစ္ခုကို ေတြ႕ရမည္။ သင္တို႔ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔ႏွင့္ လြန္စြာ ရင္းႏွီးေသာ စကားလံုးတစ္ခုကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။
 
‘ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး ႐ႈံးမႈကို တာဝန္မယူပါ’ ဟူေသာ စကားစု ျဖစ္သည္။

အစဥ္အလာလား၊  ဥပေဒလား
 ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ သူခိုးႏွင့္ အေမြခံသားဆိုး၊ သမီးဆိုးတို႔ကို ရည္ၫႊန္းေသာ ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးဆိုေသာ စကားရပ္သည္ ေရွးပေဝ သဏီ ကတည္းက ျမန္မာလူမ်ိဳး တို႔ၾကားတြင္ ေရပန္းစားခဲ့ေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေရေဘးႏွင့္ မီးေဘးသည္ သဘာဝ ေဘး အႏၲရာယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ၊ ခိုးသူႏွင့္ အေမြခံ သားသမီးဆိုးတို႔သည္ လူေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္။ ထိုစကားရပ္ သည္  ဥပေဒကို လက္တလံုးျခား လုပ္လိုသူ တို႔အဖို႔ အရပ္ထဲတြင္ သံုးေကာင္းေကာင္း ႏွင့္ သံုးေနခဲ့သည္မွာ မည္ေရြ႕မည္မွ် ၾကာ ျမင့္ခဲ့ၿပီနည္း မည္သူ မွ် ေျပာႏိုင္မည္မ ဟုတ္ေပ။ ေသခ်ာသည္ ကေတာ့ ထိုစကား စုျဖင့္ အမႈေပါင္းမ်ားစြာ တရား႐ံုး မေရာက္ ဘဲ ၿပီးဆံုးသြားျခင္း ပင္ ျဖစ္ သည္။

 ျမန္မာ့ လူမႈ ဝန္းက်င္သည္ စာခ်ဳပ္စာ တမ္းႏွင့္ အလုပ္ လုပ္သည့္ ဓေလ့ အား နည္းေနေသးၿပီး တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားႏွင့္ အကြၽမ္းတဝင္ မရွိျခင္း ကလည္း ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးကို ေရလဲ သံုးတတ္ေသာ လူမ်ားကို အခြင့္အေရး ေပးသလို ျဖစ္ေနသည္။
ရပ္ကြက္ထဲတြင္ အေတြ႔ရ မ်ားသည့္ ျပႆနာပံုစံ တစ္ခုကေတာ့ အေပါင္ခံျခင္း မွ အစျပဳပါသည္။ နိစၥဓူဝ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္  လူအမ်ားစု သည္ တရားဝင္အ ေပါင္ လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္ အရပ္အေပါင္ လုပ္ငန္း တစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေစ ပစၥည္း တစ္စံု တရာ ေပါင္ႏွံ ဖူးေပလိမ့္မည္။ ထိုအခါ အေပါင္လက္မွတ္တြင္ ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးမႈကို တာဝန္ မယူပါဟု အေပါင္ဆိုင္ ဘက္က အကာအ ကြယ္ ယူထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဤသည္က အစဥ္အလာ တစ္ခုလို  ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အလြဲသံုးစား လုပ္လိုသူ တို႔အဖို႔ေတာ့ အလြန္ေကာင္းသည့္ အကာ အကြယ္ တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ဟု တရား လႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္ကေျပာသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူမ်ိဳးကလည္း ခက္ တယ္ဗ်။ ရန္သူမ်ဳိး ငါးပါးေၾကာင့္ ဆိုတိုင္း လက္ခံလိုက္တာပဲ။ ဒါက ဥပေဒ တစ္ရပ္ ရပ္မွာ ေရး သားျပ႒ာန္းထားတာမွ မဟုတ္ တာ” ဟု ဦးႀကီးျမင့္က ေျပာသည္။

အေပါင္ဆိုင္ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္အပ္ ႏွံခံရသူက ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ သူခိုးႏွင့္ အေမြခံ သားသမီးဆိုး စေသာ အေၾကာင္း တစ္ခုခု ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးမႈႀကံဳသည္ ဆိုတိုင္း အလြယ္တကူ လက္မခံသင့္၊ တရား႐ံုး မွတစ္ဆင့္ မိမိ အခြင့္အေရး ကို ရေအာင္ ဥပေဒ အရ ေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

”တစ္ခုခု ျပႆနာျဖစ္လာရင္ ယံုၾကည္ အပ္ႏွံမႈ အလြဲသံုးစား လုပ္မႈနဲ႔ တရားစြဲလို႔ ရပါတယ္” ဟု သူကေျပာသည္။ အနည္း ဆံုးေတာ့ မိမိ ပစၥည္း ဆံုး႐ံႈးမႈ အတြက္ ေသ ခ်ာေရရာေသာ အေၾကာင္း တရားကို သိ ခြင့္ရႏိုင္မည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ယခုဆိုလွ်င္ အာမခံလုပ္ငန္း စတင္ ထြန္းကား လာၿပီျဖစ္ရာ အေပါင္ဆိုင္ သို႔ မဟုတ္ ယံုၾကည္ အပ္ႏွံခံ ရသူမ်ားဘက္က လည္း မေတာ္တဆ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ျပန္ လည္ ကာမိေစရန္ အာမခံ တစ္ခုခုထား ရွိရန္ လိုေနၿပီဟု သူက အႀကံျပဳသည္။

”အခုဆို အာမခံ လုပ္ငန္းေတြ ထြန္း ကားလာေနၿပီ။ ဒီလို လုပ္ငန္းေတြ အေနနဲ႔ ဒီအေလ့အထ မ်ိဳးကို စလုပ္ဖို႔ လိုၿပီ” ဟု သူကဆိုသည္။

ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေၾကာင့္  ဆံုး႐ံႈးမႈ အာမခံထားလို႔ ရ၊ မရ
”အေပါင္ဆိုင္ အာမခံရယ္ လို႔ေတာ့ ထားလို႔ မရဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ မီးအာမခံ ဘာညာထားလို႔ ရတာေပါ့။ ဒါေတာင္ ပိုင္ ဆိုင္မႈ ဘယ္ လိုျပမလဲ ဆိုတာ ရွိေသးတာ ေပါ့” ဟု ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ ေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးျမင့္သိန္း က ေျပာသည္။
သို႔ရာတြင္ ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးအနက္ သံုးမ်ိဳးကိုေတာ့ အာမခံထား၍ ရေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ေရ၊ မီးႏွင့္ ခိုးသူ ရန္တို႔ ျဖစ္ သည္။

”ဒီမွာ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အာမခံအမ်ိဳး အစားေတြ အရ ဆိုရင္ေတာ့ ေရေဘးေပါ့၊ သဘာဝေဘး အာမခံ။ ၿပီးေတာ့ မီးေဘး အာမခံ၊ ပစၥည္းေပ်ာက္ဆံုး အာမခံ အဲ့ဒါ ေတြ ထားလို႔ရတယ္။ က်န္တဲ့ ၂ မ်ိဳးက ေတာ့ ဒီမွာမရေသးပါဘူး။ တျခားဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ မွာေတာ့ အာမခံက အမ်ိဳးမ်ိဳးထား လို႔ရတယ္” ဟု IKBZ အာမခံ လုပ္ငန္း၏ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္စိုးဦးက ေျပာသည္။

လုပ္ငန္း တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အၾကား၊ လူ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အၾကား သီးသန္႔သေဘာ တူညီမႈျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မ်ားကို ၿခံဳငံု မိေစေသာ အာမခံ အမ်ိဳးအ စားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိေသးဟု သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီ က တာဝန္ယူမႈ၊ တာ ဝန္ခံမႈကို ၿခံဳငံုမိေစေသာ အာမခံအမ်ိဳး အစားမ်ား ထားလို က ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

”အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ IKBZ က အာမခံ အမ်ိဳးအစား ၁၃ မ်ိဳးေပါ့။ အခုေနာက္ဆံုး အာမခံ အမ်ိဳးအစားက ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ ေရး အာမခံ။ ေနာင္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ိဳးအ စား ပိုပိုမ်ားလာၿပီး အားလံုးကို ၿခံဳငံုမိလာ ပါလိမ့္မယ္” ဟု သူကေျပာသည္။

”အာမခံ လုပ္ငန္း တကယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာဆို ကိုယ့္ဝင္ေငြ အေပၚမွာေတာင္ အာမခံထား လို႔ရတယ္။ ဆိုပါစို႔ ကိုယ္က တစ္ေန႔ တစ္သိန္း ဝင္တယ္ဆိုတာကို အာမ ခံထားလိုက္ၿပီး အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ ဝင္ေငြ မရေတာ့ရင္ အာမခံ လုပ္ငန္းက ေပးေနရတာ။ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳး အာမခံေတာင္ ရွိတယ္” ဟု သူကေျပာသည္။

အာမခံလုပ္ငန္းထြန္းကားလာေနၿပီလား
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အခ်ိန္ အထိ အာမခံ လုပ္ငန္းကို အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့ အာမ ခံလုပ္ငန္း တစ္ခုတည္းကသာ  ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားရာမွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ ပုဂၢလိက အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ကုမၸဏီ ၁၂ ခုကို စတင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ျပည္ပ အာမခံ လုပ္ငန္း မ်ားကို မူ သီလဝါ အထူး စက္မႈဇုန္တြင္သာ ခြင့္ျပဳထားျပီး အျခား မည္သည့္ အာမခံ အမ်ိဳးအစားကိုမွ် လုပ္ ကိုင္ခြင့္မျပဳေသး။

လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ အာမခံ အမ်ိဳးအစား အေတာ္မ်ားမ်ားကို ပုဂၢလိက အာမခံ လုပ္ငန္းတို႔က ေရာင္းခ်ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္ လည္း အမ်ားျပည္သူ ၏ စိတ္ဝင္စားမႈက အေတာ္ အားနည္းေနေသးသည္ ကို ေတြ႕ ရသည္။ ၿဗိတိန္ အေျခစိုက္ သုေတသန လုပ္ ငန္းျဖစ္သည့္ Timetric ၏ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၈၆ ဦးတြင္ တစ္ဦးသာ တကိုယ္ေရ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း အာမခံ ထားရွိၿပီး အာမခံ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ ပမာဏမွာ ႏို္င္ငံဂ်ီဒီပီ၏ ဝ ဒသမ ဝ၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု အၾကာ တြင္ေတာ့ အာမခံလုပ္ငန္း ပမာဏ မွာ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံအ ထိ ရွိလာ မည္ဟု ယင္းစစ္တမ္းက ခန္႔မွန္း ထားသည္။ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ ေငြသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္  ကန္ေဒၚလာ ၁၁ဝ၁ သာရွိခဲ့ရာမွ ယမန္ႏွစ္ က ၁၁၉၇ ေဒၚလာ အထိ ျမင့္တက္လာမႈ အေပၚ အ ေျခခံ တြက္ခ်က္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရန္ အတြက္ အခက္အခဲ ကေတာ့ အမ်ား ႀကီး ရွိေနေသးေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာ ေစ်းကြက္ လက္ဦးမႈ ရယူထားေသာ ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းသည္ ယခု အထိလည္း ပုဂၢလိက အာမခံ လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ အသာစီးရယူ ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အာခံ လုပ္ငန္းက အာမခံ အမ်ိဳးအစား ၄ဝ ခန္႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရထားေသာ္လည္း ပုဂၢလိက အာမခံလုပ္ ငန္းတို႔မွာမူ အာမခံ အမ်ိဳးအစား ၁၃ ခု ခန္႔သာ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရေသးသည္ဟု သိရ သည္။ ထို႔အျပင္ ပုဂၢလိက အာမခံလုပ္ငန္း တို႔က ျမန္မာ က်ပ္ေငြျဖင့္သာ အာမခံ ေရာင္းခ် လုပ္ကိုင္ခြင့္ရၿပီး ျမန္မာ့ အာမခံ လုပ္ငန္း ကမူ ႏိုင္ငံျခား ေငြေၾကးျဖင့္ပါ လုပ္ ကိုင္ခြင့္ရထားသည္။

”ဒါကေတာ့ ပုဂၢလိက အာမခံ လုပ္ ငန္းေတြက သက္တမ္းႏုနယ္ေသး လို႔ ခ်င့္ ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးတာလို႔ပဲ ျမင္ ပါတယ္” ဟု IKBZ မွ ဦးေအာင္စိုးဦးက ေျပာသည္။

မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား ရွိေစ၊ အာမခံ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ လာရမည္ဟု ကုမၸဏီ မ်ားက ယံုၾကည္ထားၾက သည္။ ေရရွည္ စီမံ ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သာ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

အတိတ္၊ နိမိတ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္အေတြ႕
ထို႔ထက္ပိုဆိုးသည္က အစဥ္အလာ ခံယူခ်က္ တို႔ေၾကာင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ အာမခံ ထားရန္ စိတ္မဝင္စားၾကျခင္း ျဖစ္ သည္ဟု အမ်ား က သံုးသပ္ၾကသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာက အတိတ္၊ နိမိတ္ ဆိုတာေတြ ရွိတာကိုးဗ်။ က်န္းမာ ေရး အာမခံထားတယ္ ဆိုရင္ပဲ တကယ္ကို မက်န္း မမာျဖစ္ေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္အ စြဲက ရွိေနေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ခက္ တယ္” ဟု ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္း ၏ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ေဟာင္း လက္ရွိ ဘ႑ာေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း က သံုးသပ္ ထားသည္။

”လူေတြ အာမခံထားတာ ရဲ႕ ေကာင္း က်ိဳးကို သိလာဖို႔ေတာ့ အခ်ိန္ယူ၊ ပညာ ေပးရမွာပဲ” ဟု သူက ဆိုသည္။

 ျပည္ပႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ေတာ့ အာမခံ မရွိလွ်င္ ဘာမွ လုပ္လို႔မရ။ တစ္ခုခုဆို အာမခံ ရွိ၊ မရွိ အရင္ေမး ၾက ျမန္းၾက သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ေတာ့ အာမခံထားဖို႔ လူ ေတြထင္ သေလာက္ စိတ္မဝင္စားၾကေသး။

”၂ဝဝ၈ နာဂစ္မတိုင္ခင္က ျမန္မာ့ အာမခံ လုပ္ငန္း အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဧရာဝတီတိုင္း ဘက္ဆင္းေတာ့ တခ်ိဳ႕က မီးေဘးပဲ အာမခံ ထားၾကတယ္။ သဘာဝ ေဘးအတြက္ အာမခံ မထားၾကဘူး။ နာဂစ္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ သူတို႔ နာ လန္ထူဖို႔ ခက္ခဲေနတုန္းပဲ။ သဘာဝေဘး အာမခံထားတဲ့ သူေတြကေတာ့ ေလ်ာ္ေၾကး ရၿပီး လုပ္ငန္းျမန္ျမန္ ျပန္ထူေထာင္ႏိုင္ ၾကတယ္” ဟု ဦးေအာင္စိုးဦးက သူ႔ အ ေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာျပသည္။

”အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္း လူေတြက အာမခံ ထားျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးကို သိလာၾကတယ္။ အရင္ကထက္ စာရင္ေတာ့ အခုကအေတာ္ အေျခ အေနေကာင္းေနပါျပီ”  ဟု သူက ေျပာသည္။

ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာမခံထားျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ကို နားလည္ လာပါက အျခား ႏိုင္ငံမ်ား ထက္ပင္ အာမခံ လုပ္ငန္းက ပို ေအာင္ျမင္ လာလိမ့္မည္ဟု သူက ေဟာ ကိန္းထုတ္သည္။

ဦးေအာင္စိုးဦးက အဘယ့္ေၾကာင့္ အာမခံ ထားသင့္သည္ကို ဤသို႔ ႐ိုး႐ိုးရွင္း ရွင္းေျပာသည္။

”မျမင္ရတဲ့၊ လူက ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရတဲ့ အေၾကာင္းတရား ေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး ႐ံႈးတာေတြကို အာမခံထားတာက ျပန္ ကာမိေစတယ္”

Written by ေက်ာ္ရဲလင္း

No comments: