Sunday, July 5, 2015

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ လိင္ဆက္ဆံေရးဆိုရာ၀ယ္
ေဘးကင္း စိတ္ခ်ရရတဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈ အေလ့အထေတြကို က်င့္သံုးျခင္း အားျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံ မႈေၾကာင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါ (STD) ေတြနဲ႔ မလိုခ်င္ဘဲ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ရျခင္းကို ကာကြယ္ ႏိုင္ပါတယ္

ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရရတဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈ အေလ့အထေတြကို က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါ (STD) ေတြနဲ႔ မလိုခ်င္ဘဲ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္ခ်ရတဲ့ နည္းလမ္းတခ်ိဳ႕ ရွိတယ္ ဆို ေပမယ့္လည္း ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကာကြယ္မႈေပးႏိုင္တယ္ ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြန္ဒံုး အသံုးျပဳျခင္းလိုမ်ိဳး ကာကြယ္ နည္းတခ်ိဳ႕ကို အသံုးျပဳတဲ့ အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး ေတြကို အမ်ားႀကီး ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေသခ်ာဆံုးနဲ႔ စိတ္အခ်ရဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ လိင္ ဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုး၀ မျပဳလုပ္ျခင္း ပါပဲ။ ဒါ ေပမယ့္ ဒီလမ္းကို အမ်ားစုက ေရြးခ်ယ္ၾကမွာ မဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေရာဂါကူးစက္မႈနဲ႔ မလိုခ်င္ဘဲ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ရ ျခင္းစတဲ့ ျပႆနာေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းတခ်ဳိ႕ကို ဒီတပတ္ရဲ႕ လိင္ဆက္ဆံမႈ ဆုိင္ရာ အသိပညာေပးအျဖစ္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ကြန္ဒံုး သံုးပါ။
လိင္ဆက္ဆံစဥ္မွာ ကြန္ဒံုးသံုးပါ။ ကြန္ဒံုး ကို အမ်ိဳးသားေတြပဲ သံုးေလ့ရွိတယ္ ဆိုေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီး သံုး ကြန္ဒံုးေတြလဲရွိလာတဲ့ အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ကြန္ဒံုးက ေရလံုေလလံုတဲ့ အတြက္ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးေတြ ကိုယ္ခႏၶာထဲ မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္တားဆီး ေပးႏိုင္ၿပီး လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါ (STD) ေတြကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆက္ဆံသူ ၂ ဦးၾကားမွာ ကိုယ္ခႏၶာ အရည္မ်ား ကူးစက္ ပ်ံ႕ ႏွံ႔ မႈ မရွိေအာင္ ကာကြယ္ထားတဲ့ အတြက္ စနစ္တက် အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ မလိုခ်င္ဘဲ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရျခင္းကို ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

တလင္တမယား စနစ္က်င့္သံုးပါ။
တလင္တမယား စနစ္ သို႔ မဟုတ္ မိမိရဲ႕လိင္ဆက္ဆံဖက္ကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထားရွိျခင္းကလည္း လိင္ဆက္ဆံမႈ ေၾကာင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါ (STD) ေတြနဲ႔ မလိုခ်င္ဘဲ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရးႀကီးတာက ၂ ေယာက္လံုး ဟာေရာဂါကင္းစင္သူေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိ အေဖာ္ရဲ႕ လိင္မႈဆိုင္ရာ ေနာက္ ခံ သမိုင္းေၾကာင္း ကို သိထားရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္လည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္း အားျဖင့္ ဆိုး က်ိဳးေတြကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ ေယာက္လံုးက တေယာက္ကို တေယာက္ကာကြယ္ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ သိနားလည္ထားရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

ပဋိသေႏၶတားေဆးေသာက္ပါ (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသမီး သားအိမ္တြင္းထည့္ ပစၥည္းမ်ား (IUDs)ကို အသံုးျပဳပါ။
ပဋိသေႏၶ တားေဆး ေသာက္ျခင္းနဲ႔ သားအိမ္တြင္းမွာထည့္ထားရတဲ့ ပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳျခင္းက မလိုခ်င္တဲ့ ကိုယ္ ၀န္ကို တားဆီးေပးႏိုင္ေပမယ့္ ေရာဂါကူးစက္မႈ ကေနကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ Spermicidal ေခၚတဲ့ သုက္ပိုး ေသေဆးကလည္း ထိုနည္းတူပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိဟာ လိင္ဆက္ဆံမႈ ေၾကာင့္ ကူးစက္ တတ္တဲ့ ေရာဂါ ရွိႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆရင္ ကြန္ဒံုးလို အကာအကြယ္ကိုလည္း အသံုးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရက္နဲ႔ မူးယစ္ေဆးကိုေရွာင္ပါ။
လိင္ဆက္ဆံမႈနဲ႔ အရက္ေသစာ သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို မေရာယွက္မိပါေစနဲ႔။ လိင္ဆက္ဆံမႈ မျပဳမီ သို႔ မဟုတ္ လိင္ ဆက္ဆံေန စဥ္မွာ အရက္ နဲ႔ မူးယစ္ေဆးကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။ အဲဒီ အရာေတြက စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္မႈကို အတား အဆီးျဖစ္ေစပါတယ္။ ကိုယ္ခံအား စနစ္ကို အားနည္းေစပါတယ္။ မလုပ္သင့္တာေတြကို လုပ္မိတတ္ေစပါတယ္။ ပါတီပြဲ လိုမ်ိဳးမွာ ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးမႈကေန မုဒိန္းမႈျဖစ္တာ၊ မလုိခ်င္တဲ့ ကိုယ္၀န္ရလာတာ၊ လိင္ဆက္ဆံမႈ ေၾကာင့္ ကူးစက္ တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြရလာတာေတြ ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။ သာဓကေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။

က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈကို မွန္မွန္ျပဳလုပ္ပါ။
လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ မ်ားတဲ့ သူတေယာက္ဟာ ဘာေရာဂါ လကၡဏာမွ ျပသျခင္းမရွိရင္ေတာင္ ေဆးစစ္တာကို ပံုမွန္ လုပ္သင့္ ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ေရာဂါကူးစက္ခံရၿပီ ဆိုရင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ကုသႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ နဲ႔ တိုင္ပင္ပါ။ ကုသဖို႔ လိုအပ္ရင္ ကုသမႈခံယူပါ။ ၿပီးရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ အေဖာ္ကို ဖြင့္ေျပာျပပါ။ ဒါမွ သူလည္း စစ္ေဆး ကုသႏိုင္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္က ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးမခ်င္း ဘယ္သူနဲ႔မွ လိင္ဆက္ဆံမႈမလုပ္ပါနဲ႔။

က်ား/မ လိင္ အဂၤါ အတုမ်ား အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ဘာေတြ လုပ္ဖုိ႔လုိလဲ။
ဒီလို ပစၥည္းေတြ အသံုးျပဳတဲ့ ေနရာမွာလည္း စနစ္တက်သန္႔ရွင္းေအာင္ မထားဘူးဆိုရင္ လူသားတေယာက္နဲ႔ ဆက္ဆံ တာထက္ေတာင္ပိုၿပီး ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒါေတြကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းထားပါ။ တဦးတည္း သီးသီးသန္႔သန္႔ သံုးပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ကြန္ဒံုးစြပ္ၿပီး အသံုးျပဳပါ။ တျခားသူ သံုးၿပီးသားေတြ မသံုးပါနဲ႔။

လိင္ကိစၥ ဆိုတာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းထက္ပိုပါတယ္။
လိင္မႈ ကိစၥဆိုတာကို အဓိပၸါယ္ အမ်ားႀကီးဖြင့္လိုရပါတယ္။ လူသား ၂ေယာက္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း တခုတည္းကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လိင္ဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္ေပမယ့္ စိတ္ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္မႈကို ရွိႏိုင္ၿပီး ေဘးကင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြ လည္း ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာခ်င္း ထိေတြ႕ပြတ္သပ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ စိတ္ေျဖ ေဖ်ာက္မႈျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေပြ႕ဖက္ျခင္း၊ နမ္း႐ံႈ႕ျခင္း ေတြက ေက်နပ္သာယာမႈကို ရႏိုင္သလို လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါ (STD) ေတြနဲ႔ မလိုခ်င္ဘဲ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ရျခင္းေတြကို အနည္းဆံုး အထိေလွ်ာ့ခ်ေပး ႏိုင္ပါ တယ္။

Source: onlymyhealth.com

No comments: