Saturday, July 25, 2015

သမိုင္းမခ်ိဳ႕ေလသည့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕တည္နန္းတည္ ႏွစ္ (၇၀၀)ျပည့္ပြဲေတာ္
စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တည္ နန္း တည္ အႏွစ္ (၇၀၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္ႀကီးကို လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ စည္ ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ဝွဲခ်ီးက်င္းပၾကရန္ ေဇယ်ာသူ၊ ေဇယ်ာသားတို႔လႈပ္ရွားတက္ႂကြေပ်ာ္ရႊင္ေန ၾကၿပီ။ ယခုအခါ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တည္ နန္းတည္မင္း သီရိအသခၤယာေစာယြမ္း၏ ၁၃ ေပခြဲအျမင့္ရွိသည့္ေၾကးသြန္း႐ုပ္တုႀကီးကို သီရိမဂၤလာတံတားအဆင္း၊ အိုးဘိုအဝိုင္းႀကီးတြင္ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာ စြင့္စြင့္ငြားငြားစိုက္ထူထားၿပီးေလၿပီ။ပြဲေတာ္ႀကီးကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေရးယာဥ္မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွံ႔၊ ေက်းလက္အႏွံ႔သို႔ လိုက္လံတီးမႈတ္ေဖ်ာ္ေျဖလ်က္ရွိေနၾကသည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွ ေတးဂီတဝိုင္းမ်ားသာမက နာမည္ေက်ာ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မတူရိယာအသင္းႀကီးကလည္း လာေရာက္ဝိုင္းဝန္း ကူညီအားျဖည့္ကာလႈံ႔ေဆာ္ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ လႈံ႔ေဆာ္ေပးလ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ပြဲေတာ္အႀကိဳအျဖစ္ တရားပြဲမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊စာေပေဟာ ေျပာပြဲမ်ား၊ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၊ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ လက္ေဝွ႔ ပြဲ၊ ကိုယ္ကာယအလွႏွင့္ လွယဥ္ေက်းမယ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပလ်က္ရွိသည့္အျပင္ အထိမ္းအမွတ္ ျပကၡဒိန္၊ အထိမ္းအမွတ္မဂၢဇင္းႏွင့္ ေမာ္ကြန္းသတင္းလႊာထုတ္ေဝျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေပသည္။

ပြဲေတာ္ရက္တြင္ သံဃာ ေတာ္အပါး ၇၀၀ ႏွင့္ သီလရွင္ အပါး ၇၀၀ တုိ႔အား ဆြမ္းကပ္ လွဴျခင္း၊ ပြဲေတာ္လာပရိသတ္မ်ား အား စတုဒိသာထမင္းေကြၽး မ႑ပ္ငါးဌာန၊ စားေသာက္ဖြယ္ အလွဴမ႑ပ္ ၃၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေကြၽး ေမြးဧည့္ခံသြားမည္။ ေဇယ်ာဝင္း ျဖင့္ ခမ္းနားစြာခင္းက်င္းျပသ၍ အခမ္းအနားက်င္းပၾကမည္။ အသိပညာေပးျပခန္းေဆာင္မ်ား၊ ပေဒသာကပြဲမ်ား၊ ေတးဂီတေဖ်ာ္ ေျဖပြဲမ်ားျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ စြာ က်င္းပၾကမည္ဟု သိရသည္။

  စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သည္ကား သမုိင္းရွိေပသည္။ ေဇယ်ဘူမိဟူ သည့္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို သကၠရာဇ္ ၆၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ပင္း ယတစ္စီးရွင္၏သားေတာ္ အသခၤ ယာေစာယြမ္းက တည္ေထာင္ မင္းျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္း ၿမိဳ႕တည္နန္းတည္သကၠရာဇ္ကို ‘သာတိုးတိုင္း-စစ္ကိုင္းတည္၊ သံတံတိုင္း-စစ္ကိုင္းတည္၊ ေသာင္ေတာ္ထြန္း-ေစာယြမ္းစစ္ ကိုင္းတည္’ဟု အမွတ္အသားျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ ပထမစစ္ကုိင္းေခတ္ တြင္ အသခၤယာေစာယြမ္း (သကၠ ရာဇ္ ၆၇၇-၆၈၄)၊ တရဖ်ား (သကၠရာဇ္ ၆၈၄-၆၉၈)၊ ေရႊ ေတာင္တက္ (သကၠရာဇ္ ၆၉၈-၇၀၁)၊ က်စြာမင္း (သကၠရာဇ္ ၇၀၁-၇၁၀)၊ ေနာ္ရထာမင္းရဲ (သကၠရာဇ္ ၇၁၀-၇၁၁)၊ ဆင္ ျဖဴရွင္ တရဖ်ားငယ္ (သကၠရာဇ္ ၇၁၁-၇၁၃)ႏွင့္ သီဟပတိခံ မင္း ေျပာက္ (သကၠရာဇ္ ၇၁၃- ၇၂၆)တို႔မင္းခုနစ္ဆက္စိုးစံခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳ႕သက္ႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ တည္တံ့ခဲ့သည္။

ဒုတိယစစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ကို သကၠ ရာဇ္ ၉၀၇ ခုႏွစ္တြင္ စည္သူ ေက်ာ္ထင္က ဆင္လံုးျမင္းရင္းႏွင့္ တည္ေထာင္မင္းျပဳခဲ့ေသးသည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ေျခာက္ႏွစ္နန္းစံ ၿပီး သကၠရာဇ္ ၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ‘နရပတိ’အမည္ျဖင့္ အင္းဝသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မင္းျပဳခဲ့သည္။ စည္ သူေက်ာ္ထင္သည္ အသခၤယာ ေစာယြမ္းတည္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ရာမွာပင္မင္းျပဳခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည္။

တတိယစစ္ကိုင္းကို သကၠ ရာဇ္ ၁၁၀၃ ခုႏွစ္တြင္ နႏၵမိတ္ ေက်ာ္ထင္က ဘုရင္ခံဘြဲ႕အမည္ ႏွင့္ က်ံဳး၊ ေျမာင္း၊ ရင္တား၊ သစ္ တပ္ဝင္း၊ ဥကင္ႏွင့္တကြ နန္း တြင္းငွက္ေစာင့္၊ ေရွ႕႐ံုးေနာက္႐ံုး၊  ဆင္လံုးျမင္းရင္းႏွင့္ တည္ေထာင္ မင္းျပဳသည္။ စစ္ကိုင္းမင္းနန္း ေတာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕အမည္ကို ေခတ္ၿပိဳင္ ေရးဦးကုလား မဟာရာဇဝင္ႀကီး တြင္ ‘‘စစ္ကိုင္းမင္းနန္းေတာ္ကို ခါဝဲေတာင္ဘုရားေျမာက္တြင္ ေဆာက္ေနရသည္။ ကူနီခုနစ္ဆူ သို႔ေရာက္ေအာင္ နန္းၿမိဳ႕သစ္တပ္ လုပ္၍ တည္ရသည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ကို ‘အတုလဝတီ’၊ နန္းၿမိဳ႕ကို ‘ေအာင္ခ်ာဘုမၼိ’၊ နန္းကို ‘နန္း ေက်ာ္သီရိ’သမုတ္ေတာ္မူသည္’ ဟု ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထား ေပသည္။ မူလတည္ရင္း အသခၤ ယာေစာယြမ္း၏ ၿမိဳ႕ရာတြင္ပင္ တည္ထားခဲ့ေပသည္။

သကၠရာဇ္ ၁၁၂၂ ခုႏွစ္ တြင္ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး သားေတာ္ သီရိပဝရသုဓမၼရာဇာ ဘြဲ႕ခံ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္းက ၿမိဳ႕ ရာေဟာင္း၏ အေနာက္ေတာင္ ယြန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ၿမိဳ႕သစ္ (စတုတၳစစ္ကိုင္းၿမိဳ႕)ကို ျပန္လည္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အေရွ႕မ်က္ ႏွာေအာင္ထင္တံခါး၊ ေတာင္မ်က္ႏွာေခမာတံခါး၊ အေနာက္မ်က္ႏွာ ဆင္ရတံခါး၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာေဝ သာတံခါးသမုတ္၍ မုခ္ေပါင္းကူး ႏွင့္ခ်ည္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သူရဲခို၊ သူရဲေျပးႏွင့္တကြ ၿမိဳ႕ ေတာ္ၿပီးစီးသည့္အခါ ‘မဟာေဇ ယ်ပူၿမိဳ႕’ဟု သမုတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၁၂၄ ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ မဟာေဇယ်ပူရေရႊထီးေရႊ နန္းကို သိမ္းျမန္းေတာ္မူကာ ရတနာသခၤေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မဟာေဇယ်ပူရေနျပည္ေတာ္ ႏွစ္ၿမိဳ႕ႏွစ္နန္းကို ကူးသန္းစံျမန္းခဲ့ေလသည္။

ေျမာင္လွၿမိဳ႕စား ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ေထာက္မင္း မင္းႀကီးသီရိ မဟာေဇယ်သူေရးသားသည့္ ကဝိလကၡဏဒီပနီက်မ္းတြင္ အသခၤ ယာေစာယြမ္းတည္သည့္ၿမိဳ႕ရာကို သုဘရာဇ္ကုလားေက်ာင္း ေက်ာက္စာ၊ စိုးမင္းကိုယ္ေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းေက်ာက္စာ၊ မင္းရဲ ေက်ာင္းေက်ာက္စာ၊ ရတနာ ဗိမာန္ေက်ာင္းေက်ာက္စာ၊ ပယ္ သူငယ္စားရွင္ျမတ္ေခါင္ေရးသား သည့္ ဥတၱမရာဇ္မင္းသမီး၊ သခင္ ႀကီးဧခ်င္း၊ ေထာင္သင္းမွဴးဆုိ သည့္ ‘ထံုရည္ဆြတ္၍’ ခ်ီရတုတုိ႔ ကို ကိုးကားၿပီး ‘‘ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္၊ စႀကႍေခ်ာင္းေတာင္ဘက္၊ ရတနာေစတီဆင္ မ်ားရွင္ဘုရားအေရွ႕၊ ေရႊဥမင္ ေတာင္အတြင္း ခဝဲေတာင္အနီး ၿမိဳ႕ရာ’’ဟု ဆိုပါသည္။

ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္း၏ စစ္ ကိုင္းၿမိဳ႕ရာကို အင္ပင္ေရႊကူ ဘုရားေက်ာက္စာႏွင့္ ေအာင္ေျမ ေလာကေက်ာက္စာကို ကိုးကား ၍ ‘နရပတိမင္းေကာင္းမႈ၊ ထူပါ႐ံု ဘုရား၏ ေျမာက္ဘက္’တြင္ တည္ရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။ ယခု ေဇယ်ာ လမ္းသည္ ၿမိဳ႕လယ္လမ္းမျဖစ္၍ ျမစ္သို႔အထြက္ ေတာင္ဘက္ ေပါက္သည္ ေခမာတံခါးျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕မေဈးႀကီးအနီး လမ္းဆံုသည္ ေျမာက္ဘက္တံခါး၊ ေဝသာတံခါးေနရာဟု ယူဆႏိုင္သည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သည္ ပေဒသ ရာဇ္ေခတ္ေႏွာင္းကာလမ်ားမွ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တိုင္ မင္းေန ျပည္ေတာ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ ႀကီးျပႀကီးအျဖစ္ တည္တံ့ခဲ့ ေပသည္။ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားတည္ရွိရာ ဘာ သာသာသနာထြန္းကားစည္ပင္ ရာၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသာ မက ကမၻာကပင္ သိရွိထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ေပသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၏ သမုိင္းအစဥ္ အလာေကာင္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ထိန္း သိမ္းျမႇင့္တင္ရန္၊ မိဘ ဘိုးဘြား တို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ အစဥ္ အလာေကာင္းမ်ားကို ေအာက္ ေမ့သတိရႏုိင္ၾကရန္၊ အနာဂတ္ တြင္ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားၾက ရန္ စသည့္ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ား၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ကို ခ်စ္ ျမတ္ႏိုးၾကသူမ်ားက စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ တည္နန္းတည္ အႏွစ္ (၇၀၀)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ပြဲေတာ္ႀကီးကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပ ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕တည္နန္းတည္ အႏွစ္ (၇၀၀)ျပည့္ပြဲေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ စစ္ကိုင္းေတာင္၊ မင္းဝံေတာင္တန္းႀကီးတုိ႔ျဖင့္ သာယာလွပ သည့္ၿမိဳ႕၊ အင္းဝႏွင့္ ရတနာပံုဆုိသည့္ ဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတား ႀကီးႏွင့္ ခမ္းနားတင့္တယ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕၊ ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီ၊ ဆြမ္းဦးပုညရွင္ဘုရား စသည့္ေစတီပုထိုး ဂူေက်ာင္းျပာသာဒ္အထပ္ ထပ္ျဖင့္ တင့္တယ္လ်က္ရွိေန သည့္ ဘာသာသာသနာထြန္းကား စည္ပင္သည့္ၿမိဳ႕၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း အေမြ အႏွစ္မ်ားကို ေပြ႕ပိုက္ေစာင့္ ေရွာက္ထားသည့္ၿမိဳ႕၊ အႏုပညာ သမားတုိ႔၏ ေတးကဗ်ာသီခ်င္း မ်ားစြာ သီကံုးဖြဲ႕ဆိုျခင္းခံယူရ သည့္ၿမိဳ႕၊ တကၠသိုလ္ႀကီးငါးခု၊ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း ျဖင့္ အနာဂတ္ပညာေရးကို ေဖာ္ ေဆာင္ေနသည့္ၿမိဳ႕၊ ႐ိုးရာလက္မႈ ပညာရပ္မ်ားကို ျမတ္ႏိုးစြာ ထိန္း သိမ္းထားသည့္ၿမိဳ႕၊ ယဥ္ေက်း ေဖာ္ေရြခ်ိဳသာေသာ အၿပံဳးမ်ားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ မွီတင္းေနထိုင္သည့္ၿမိဳ႕ စသည့္ဂုဏ္ပုဒ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ စစ္ ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ ဆင္ႏႊဲၾကရန္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သားတစ္ ဦးအေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူစြာဖိတ္ေခၚ လိုက္ရပါေတာ့သည္။   ။

Written By

No comments: