Friday, May 3, 2013

ယူေကပညာေရးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား


ယူေကပညာေရးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ University of West of England, Bristol အေၾကာင္းေဟာေျပာပြဲ 
ယူေကပညာေရးအေၾကာင္းစိတ္၀င္စားေသာ ျမန္မာနိုုင္ငံမွေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္၊ ယူေကတြင္ပညာသင္ျခင္း အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ University of West of England, Bristol တြင္ေလ့လာ သင္ယူနိုုင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ား အေၾကာင္းေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ကိုု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ (၈)ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ အထိ ရန္ကုုန္ျမိဳ ့ကမ္းနားလမ္းရွိ၊ ျဗိတိသ်ွေကာင္စီ စာၾကည့္တိုုက္ တြင္က်င္းပျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
University of West of England (UWE), Bristol သည္ ၁၅၉၅ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ႕ၿပီး ေက်ာင္းပရ၀ဏ္ေလးခုရွိကာ အေနာက္ေတာင္အဂၤလန္၏ အၾကီးဆံုးၿမဳိ႕ေတာ္ Bristol တြင္ တည္ရွိၿပီး လန္ဒန္မွ မိနစ္ (၉၀) ခန္႔ ကား (သုိ႔မဟုတ္) ရထားျဖင္႔ ခရီးသြားအကြာေ၀းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၃၀၀၀၀) ေက်ာ္လာေရာက္ ပညာဆည္းပူးလ်က္ရွိပါသည္။
UWE သည္ Business Partner၊ Industry Partner မ်ားႏွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳျပီး၊ အလုပ္အကုိင္အခြင္႔အလမ္းဖန္တီးေပးမႈတြင္ အဂၤလန္တကၠသုိလ္မ်ား အဆင္႔ (၁၁) တြင္ရပ္တည္ေနသည္။ UWE တြင္ တက္ေရာက္ေသာ ဘြဲ႕ႀကဳိ၊ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသားေပါင္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္သည္ Rolls Royce, BBC, HP, Motorola, Air Bus, British Aerospace, Virgin, BMW Williams Formula One, PriceWaterCoopers, Jaguar Cars အစရွိေသာ industrial partner မ်ားတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္နိုုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ Sandwich Year ပရိုဂရမ္အစီအစဥ္ ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ဒုတိယႏွစ္ၿပီးေျမာက္ေသာသူမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိလုပ္ကုိင္လုိေသာနယ္ပယ္တြင္ လစာရအလုပ္တစ္ႏွစ္ အစီအစဥ္ကို လုပ္ကုိင္ခြင္႔ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာနိုုင္ငံမွ ABE, NCC ႏွင့္ HND ဒီပလိုုမ်ားကိုုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတိုု ့သင္ယူထား သည့္ဘာသာရပ္အသီးသီးအလိုုက္ Top Up ဒီဂရီပရိုုဂရမ္မ်ား၊ အလုုပ္အေတြ ့အၾကံဳမလိုုပဲ တက္ေရာက္နိုုင္သည့္ MBA ပရိုုဂရမ္မ်ား၊ MBBS ဒီဂရီရရွိထားသူမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ တက္ေရာက္နိုုင္သည့္ ဘြဲလြန္ဘာရပ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတိုု ့ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားအလိုုက္၊ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိႏိုင္မည့္ အတန္းႏွင့္ ဘာသာရပ္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကိုုပါ ေလ့လာသိရွိနိုုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္၊၊
ေဟာေျပာပြဲတြင္ UWE Bristol မွ Senior Education Counselor မွ UWE Bristol ၏ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ABE, NCC ႏွင့္ HND လက္မွတ္မ်ား ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား UWE Bristol ရွိ Business Management ႏွင့္ IT ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ တတိယႏွစ္သို႕
တိုက္႐ိုက္တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား အေၾကာင္း၊ UWE Bristol International College မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက UWE Bristol တကၠသိုလ္သို႕ တိုက္႐ိုက္ တက္ေရာက္ခြင့္မရႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Pre-University သင္တန္းမ်ား ထားရွိသည့္အေၾကာင္း ႏွင့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ယူေကပညာေရးစနစ္နွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား အေၾကာင္းကိုု CROWN Education မွ ပညာေရးအတိုုင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းမွ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
လူဦးေရကန္႕သတ္ထားပါသျဖင့္ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား (အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ) စာရင္းေပးသြင္းပါရန္ႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲအစီအစဥ္အေသးစိတ္ကို သိရွိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၄၆၅၈၊ ၂၅၆၂၉၀ - ၁ သို႕ဆက္သြယ္စုံစမ္းစာရင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

အသဲေရာင္ (ဘီ) ေခြ်းကေန ကူးႏိုင္သည္
ေခြ်း နဲ႔ မ်က္ရည္ကေန HIV ကိုမကူးေစပါ၊ ဒါေပမဲ့ အသဲေရာင္ (ဘီ) ကူးစက္ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ က်န္းမာေရး သတင္းတပုဒ္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က ထြက္ပါတယ္။ Hepatitis B အသဲေရာင္ (ဘီ) ပိုးဟာ ေခြ်းကေနလည္း ကူးစက္ႏိုင္တယ္လို႔ ပါတယ္။ Contact sports အာကစား လုပ္သူေတြ အခ်င္းခ်င္း ေခြ်းကေန ကူးႏိုင္တယ္လို႔ ဓါတ္ပံုနဲ႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။ သုေတသန လုပ္သူေတြက အိုလန္ပစ္ နပမ္းသမား (ေယာက္်ား အသက္ ၁၈-၃ဝ) ၇ဝ ကို စမ္းခဲ့တာပါ။

HIV ကေတာ့ "မကူးစက္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ" ထဲမွာ ေခြ်းကိုလည္း ထည့္ထားတာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။
• Touching or Hugging ထိကိုင္၊ ေပြ႔ဖက္ျခင္း၊
• Utensils, Towels, Bedding မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းေတြ၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ၊ အိပ္ယာခင္း တြဲသံုးတာ၊
• Sweat or Tears ေခြ်း နဲ႔ မ်က္ရည္၊
• Swimming pools, Saunas, Hot tubs, Toilets ေရကူးကန္၊ ေရေႏြး၊ အပူေငြ႔၊ အိမ္သာ အတူသံုးတာ၊
• Coughs or Sneezes ေခ်ာင္းဆိုး၊ ႏွာေခ်။

Hepatitis B virus အသဲေရာင္ (ဘီ) ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ေသြး နဲ႔ ေသြးပါေနႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ခႏၶာအရည္ကေနတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တယ္။ 

နည္းလမ္းေတြကေတာ့
(၁) Sexual contact လိင္ကတဆင့္၊
(၂) Blood transfusions and transfusion with other human blood products ေသြးနဲ႔ ေသြးထဲကတခုခုကို လွဴျခင္း နဲ႔ သြင္းျခင္း၊
(၃) Re-use of contaminated needles and syringes ေဆးထိုးအပ္နဲ႔ ေဆးထိုးပိုက္ ျပန္အသံုးျပဳျခင္း၊
(၄) Vertical transmission from mother to child ကေလးမီးဖြါးေနစဥ္ မိခင္ကေန ကေလးကို ကူးျခင္းတို႔ျဖစ္တယ္။

မိခင္ေလာင္းဟာ HBsAg အေပါင္း ျဖစ္ေနျပီး ဘာမွ မလုပ္ဘဲ (ေဆးမကုဘဲ) ေနရင္ သူကေန ေမြးလာမဲ့ ကေလးကို ေမြးေနတံုးကူးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ၂ဝ% ရွိတယ္။ မိခင္ေလာင္းဟာ HBeAg အေပါင္းျပေနသူ ဆိုရင္ သူကေနေမြးလာမဲ့ ကေလးကို ေမြးေနတံုး ကူးႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ၉ဝ% ရွိတယ္။

ေနာက္ျပီး အတူေန မိသားစု အတြင္းမွာ အေရျပားနဲ႔ အေရျပားႏုေတြမွာ ျမင္ရတာ ျဖစ္ျဖစ္ မျမင္ရတာျဖစ္ျဖစ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာ အနာအဆာ ရွိတာကေနတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ေသးတယ္။ HBV ပိုးပါေနတဲ့ တံေတြး-သြားရည္ကေနလဲ အဲလိုရွိေနသူကို ကူးလာႏိုင္တယ္။

ဒါေပမဲ့ Hepatitis B ေတြေနတဲ့ လူၾကီးေတြရဲ႕ ၃ဝ% မွာ ဘယ္နည္းလမ္းကေန ကူးလာခဲ့သလဲဆိုတာ ေမးျမန္းစစ္ေဆးလို႔ မရတာေတြ႔ရတယ္။ (ဘီ) ပိုးကာကြယ္ေဆး စနစ္တက် ထိုးတားရင္ ပိုးရွိသူမိခင္ကေန ႏို႔တိုက္လို႔ကူးတယ္ဆိုတာ မေတြ႔ရေသးပါ။

Sweat Can Transmit Viral Infections http://news.softpedia.com/news/Sweat-Can-Transmit-Viral-Infections-48302.shtml?fb_action_ids=304402569689733&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ (၃ဝ-၄-၂ဝ၁၃ )
ေဒါက္တာတင့္ေဆြ - အသဲေရာင္ (ဘီ) ေခြ်းကေန ကူးႏိုင္သည္

No comments: