Thursday, September 13, 2018

`ထိပ္ေျပာင္ျခင္းကိုကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ား´ေရးသားသူ Dr. Ye Pyae Hein
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe.

အသက္အရြယ္ရလာသည္ႏွင့္အမွ် သင့္ဆံပင္၏ထူထဲမႈသည္လည္း တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ပါးလာသည္။ သင့္ဆံပင္ဆံသားစပ္သည္လည္းေနာက္သို႔ေရာက္ေရာက္သြားၿပီးသင္၏ဦးေရျပားသည္လည္းပါးလွပ္ေသာဆံပင္ကိုေက်ာ္၍ပိုမိုျမင္လာရသည္။ ယခုျဖစ္စဥ္သည္ မ်ိဳးရိုးဗီဇေပၚမူတည္၍ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းေအာက္ပါနည္းလမ္းနွစ္သြယ္ကိုအသံုးျပဳ၍ ဆံုးရံႈးခဲ့ၿပီးေသာဆံပင္မ်ားကိုထပ္မံမဆံုးရံႈးေတာ့ရန္ႏွင့္ ဆံပင္မ်ားထပ္မံေပါက္ရန္ကိုသာ ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

(၁)မီေနာက္ဆီေဒးလ္ဟုေခၚေသာေဆးရည္ (သို႔မဟုတ္) လူးေဆး ( Minoxidil )


သင့္အေနျဖင့္ေသာက္ေဆးမ်ားကိုလည္းမသံုးစြဲဘဲဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းကိုလည္းကာကြယ္ခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ မီေနာက္ဆီေဒးလ္သည္သင္ရွာေဖြေနေသာအေျဖျဖစ္လိမ့္မည္။ သင္၏က်န္ရွိေသာဘ၀အခ်ိန္မ်ားတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂ ႀကိမ္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ အဆင္ေျပသည္မွာ ထိုေဆးသည္ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္မလိုဘဲအသံုးျပဳနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္အခ်က္မွာထိုေဆး၌ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရွိသေလာက္နည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကိုတိက်ရွင္းလင္းသည့္ သိပၸံနည္းက်ေျဖရွင္းခ်က္မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ သုေတသီမ်ားကထိုေဆးသည္ဆံရင္းရွိဆံအိတ္မ်ားကို ႀကီးထြားေစၿပီးဆံပင္ရွင္သန္မႈကိုအားေပးသည္ဟုဆိုၾကသည္။ မီေနာက္ဆီေဒးလ္ ကိုအသံုးျပဳမည္ဟု ဆႏၵရွိလွ်င္စိတ္ရွည္ဖို႔ေတာ့လိုလိမ္႔မည္။ သိသာျမင္သာေသာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ရန္ အနည္းဆံုးအခ်ိန္ ၄ လခန္႔ယူရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ ထိုေဆးသည္ဦးေရျပားကိုယားယံေစျခင္း ၊ အဖတ္အဖတ္မ်ားကြာက်ေစျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိနိုင္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တုန္႔ျပန္လြယ္ေသာအေရျပားရွိသူမ်ားသည္ သတိျပဳ၍သံုးစြဲသင့္သည္။

(၂)ဖီနာစထရိုက္ဟုေခၚေသာေဆးျပား ( Finasteride )အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မီေနာက္ဆီေဒးလ္ကိုအသံုးမျပဳနိုင္သူမ်ားအတြက္ ဖီနာစထရိုက္သည္သာေရြးခ်ယ္စရာက်န္ပါသည္။ဖီနာစထရိုက္သည္ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဒိုင္ဟိုက္ဒရိုတက္စတိုစတီရုန္း( Dihydrotestosterone ) ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဒိုင္ဟိုက္ဒရိုတက္စတိုစတီရုန္း ( Dihydrotestosterone ) ထုတ္လုပ္မႈကိုဟန္႔တားျခင္းျဖင့္အလုပ္လုပ္ပါသည္။ မ်ိဳးရိုးဗီဇအရထိပ္ေျပာင္ျခင္းျဖစ္နိုင္ေျခရွိသူမ်ားတြင္ ထိုေဟာ္မုန္းသည္ ဆံပင္ရင္းရွိဆံအိတ္ေလးမ်ားထဲသို႔ လြယ္ကူစြာေရာက္ရွိၿပီးဆံရင္းအိတ္ေသဆံုးေအာင္ျပဳလုပ္သည္။ လူအမ်ားစုတြင္ ဖီနာစထရိုက္ သည္ထိပ္ေျပာင္ျခင္းျဖစ္စဥ္ကိုဟန႔္တားနိုင္စြမ္းရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ထိုေဆးကိုေသာက္သံုးသူမ်ားတြင္ ဆံပင္မ်ားျပန္လည္ရွင္သန္သည္ကိုသိသာစြာသတိထားမိၾကသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္ရရန္မီေနာက္ဆီေဒးလ္နွင့္လည္းတြဲဖက္၍အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ မီေနာက္ဆီေဒးလ္ (သို႔မဟုတ္) ဖီနာစထရိုက္ (သို႔မဟုတ္) နွစ္မ်ိဳးစလံုးစသျဖင့္ ဆႏၵရွိသလိုသံုးစြဲနိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာေဆးနည္းကိုေတာ့ စြဲၿမဲစြာသံုးစြဲဖို႔လိုသည္။ ထိပ္ေျပာင္ျခင္းအတြက္လံုး၀ေပ်ာက္ကင္းေစသည့္နည္းလမ္းေတာ့မရွိပါ။ သင္လုပ္နိုင္ေသာအေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာသင့္ျပႆနာကိုေနွးေကြးဟန္႔တားေစရန္ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာကုသမႈကိုရပ္တန္႔လိုက္လွ်င္သင္၏ဆံပင္မ်ားျပန္လည္ကၽြတ္ထြက္မည္ျဖစ္ၿပီးယခင္ကထက္ ပို၍ျမန္ျမန္ကၽြတ္ထြက္ျခင္းပင္ ရွိနိုင္ပါသည္။

လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္နွင့္ အားထုတ္မႈျပဳပါကသင့္ဆံပင္မ်ား၏တိုးတက္မႈကို ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ပင္ကိုယ္မ်ိဳးရိုးဗီဇကဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းျပႆနာျဖစ္ေစနိုင္ေသာ္လည္းထိုအတိုင္းမျဖစ္မေန  အဆံုးသတ္ရမည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ အစပိုင္းတြင္ မီေနာက္ဆီေဒးလ္ ေဆးရည္လူးရျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဖီနာစထရိုက္ေဆးျပားမ်ားေသာက္ရျခင္းကသင့္အတြက္အဆင္မေျပျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္းတြင္အသားက်လာၿပီးသင့္အေနျဖင့္ မလုပ္ရမေနနိုင္ျခင္းမ်ိဳးပင္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။


Credit: Hello ဆရာ၀န္​ 

No comments: