Thursday, August 23, 2018

တပ္မေတာ္ရမ္အရက္ (Army RUM)

#တပ္မေတာ္ရမ္အရက္ သို႔မဟုတ္ #ယမကာလုလင္တို႔ႏွစ္ျခိဳက္ေနေသာအာမီ 


လြန္ခဲ့ေသာသံုးေလးလေလာက္က ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ရုပ္သံတစ္ခုက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေႀကာင္း documentary တစ္ပုဒ္လာေရာက္ရိုက္ကူးထားတာကို fb မွာလူသိမ်ားႀကပါတယ္။ အဲဒီသတင္းရဲ႕ ပထမပိုင္းမွာ ရုရွားႀကီးက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတြကို ရာရွင္အျဖစ္ေပးတယ့္ Army Rum နဲ႔ Dagon Beer အေႀကာင္း အေတာ္ေႀကာ္ျငာေပးသြားလို႔ လူသိမ်ားလာခဲ့တယ္။ တကယ္တမ္းက အဲဒီ documentary မရိုက္ခင္ ႏွစ္အေတာ္ႀကာကတည္းက Army Rum က နာမည္ရွိျပီးသားပါ ႀကိဳက္တတ္သူေတြအဖို႔ တစ္ပုလင္းဆို ဆိုသေလာက္ တန္ဖိုးထားျပီးေသာက္ႀကပါတယ္။

အာမီရမ္ ဆိုတာ ဘယ္လိုအရက္မ်ဳိးလဲ ဘာေႀကာင့္လူႀကိဳက္မ်ားလဲ ေသာက္သံုးသူေတြဘက္ကတုန္႔ျပန္မႈကဘယ္လိုလဲ ဆိုတာေတြကို ခင္ရာမင္ရာ ယမကာလုလင္မ်ား တပ္မေတာ္သားမ်ား ဆီမွေမးျမန္းျပီးတင္ဆက္လိုက္ပါ့မည္။

#အာမီရမ္ကဘယ္လိုအရက္မ်ဳိးလဲ 

ျဗိတိသ်ွစနစ္ကိုဆက္လက္က်င့္သံုးေနေသးေသာ ေခတ္သစ္တပ္မေတာ္မ်ားမွာ ရမ္အရက္ကို ရာရွင္အေနနဲ႔ထုတ္ေပးခဲ့သည္။(ဥပမာ အိႏိၵယ ျမန္မာ နယူးဇီလန္) ရမ္အရက္ဆိုတာ ယခင္က သေဘာၤသားမ်ားအတြက္ ႏႈတ္ျမိန္စာအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆးဝါးအျဖစ္လည္းေကာင္းေသာက္သံုးေသာအရက္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေရတပ္ကိုဦးစားေပးထားေသာ ျဗိတိသ်ွတပ္မေတာ္တြင္ ရမ္အရက္သည္ ရိုးရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရင့္ေရတပ္သားတို႔ကိုသာမက ႀကည္းတပ္သားမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးေသာရိကၡာအမ်ဳိးအစားထဲတြင္ ရမ္ပါသည္။  ၁၆~၁၇ရာစုကတည္းကစကာ ကမ႓ာပတ္ဓျမတိုက္ျပီး ေနမဝင္အင္ပါယာထူေထာင္ေနသူ ငျဗိတို႔အတြက္ ၄င္းတို႔တပ္မေတာ္သားမ်ား၏က်န္းမာေရးသည္ ဦးစားေပးအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ရမ္အရက္အား သင့္ေတာ္ေသာေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ခ်က္လုပ္ကာ မ်ွတေသာပမာဏျဖင့္ သံုးေဆာင္ပါက ကိုယ္ခံအားေကာင္းျခင္း ရာသီဥတုႏွင့္ေရာဂါဘယဒဏ္အား ခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္း ႏွင့္အျခားေကာင္းက်ဳိးမ်ားရရွိသည္။ ျဗိတိသ်ွအင္ပါယာကိုထူေထာင္စဥ္က ကမ႓ာ့ေနရာအႏွံအျပားသို႔သြားေရာက္ကာ တိုက္ခိုက္ေသာ ျဗိတိသ်ွလူျဖဴ စစ္သားတို႔အတြက္ တပ္မေတာ္သံုးရမ္အရက္အား ျဗိတိသ်ွတပ္မေတာ္မွထုတ္ေပးသည္။ ေေနာက္ပိုင္း ျဗိတိသ်ွအင္ပါယာအတြင္းမွ ကိုလိုနီတပ္မေတာ္မ်ား(မဟာေမဒင္ဘာသာဝင္မ်ားမွလဲြ၍)အတြက္ ႏိုင္ငံအလိုက္သင့္ေတာ္ေသာ ရမ္အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏွင့္အိႏၵိယကဲ့သို႔ မုတ္သုန္ရာသီရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ဘယ္ရီဘယ္ရီေရာဂါ ကာကြယ္ရန္ ကီြႏိုင္ေဆးရည္ပါေသာရမ္အရက္အမ်ဳိးအစားထုတ္ေပးသည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေသာ္လည္း ျဗိတိသ်ွတပ္မေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုဆက္လက္ သံုးစဲြေနသည့္အျပင္ လိုအပ္ခ်က္အရ တပ္မေတာ္ရမ္ အားဆက္လက္ထုတ္ေပးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏အာမီရမ္တြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကာကြယ္ေဆးကီြႏိုင္ေဆးရည္အျပင္ အျခားေသာေဆးမ်ားပါဝင္ျပီး အရက္ပါဝင္ႏႈန္း ၄၃%ျဖစ္သျဖင့္ အာမီရမ္မ်ားထဲတြင္ ထိပ္တန္းအဆင့္ရွိေသာရမ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။

#ဘာေႀကာင့္လူႀကိဳက္မ်ားသနည္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လြတ္လပ္ေရးရျပီးစကတည္းက တိုက္ခိုက္ေနေသာ ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရးတိုက္ပဲြမ်ားေႀကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မေရြး ေနရာအႏွံ႔သြားလာေရာက္ရွိေနႀကသည္။ ထိုသို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ခင္ရာမင္ေႀကာင္းမိတ္ဖဲြ႕ျခင္းျဖစ္ေစ စည္းရံုးေရးအရျဖစ္ေစ ဝန္ထမ္းျခင္းမိတ္ဆံုစားေသာက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ အာမီရမ္အား တပ္မေတာ္သားမ်ားသာမက ဝန္ထမ္း အရပ္သားျပည္သူတို႔ပါျမည္းစမ္းမိႀကသည္။ ၄င္း၏ ေဆးဖက္ဝင္ေသာ အာနိသင္အရ ေတာထဲေတာင္ထဲေနတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႀကေသာ ဝန္ထမ္းႏွင့္ျပည္သူတို႔သည္ အာမီရမ္၏ေကာင္းကြက္အားသိျမင္ကာ ႏွစ္ျခိဳက္စြာေသာက္သံုးႀကသည္။ မဆလေခတ္တြင္ အစစအရာရာရွားပါးေသာကာလျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္ပသြင္းကုန္အရက္ကိုကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ သာမန္ျပည္သူတို႔အတြက္ BEDC၏ ဘီအီးျဖဴ ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားတို႔အတြက္ အာမီရမ္သည္သာ ျမန္မာျပည္၏ အေက်ာ္ကရ ယမကာမ်ားျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ေနာက္ပိုင္းျပည္ပမွ အေဖ်ာ္ယာမကာမ်ားဝင္လာျခင္း ျပည္တြင္းျဖစ္ အေဖ်ာ္ယာမကာမ်ားထုတ္လုပ္လာျခင္းတို႔ျဖင့္ ဘီအီးအရက္ျဖဴ သည္ ေပ်ာက္သြားျပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားႀကားထဲတြင္ပင္ အာမီရမ္သည္ ေခတၱတိမ္ေကာသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အာမီရမ္၏အရည္အေသြးအား စတင္ထုတ္လုပ္စဥ္မွ ယေန႔တိုင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မႈသည္ ၄င္းကိုေသာက္သံုးသူမ်ားကို ဆဲြေဆာင္ေနျမဲျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းအားျဖင့္ ယခုလို ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ေနေသာကာလတြင္ပင္ ၁၃ပက္ပါတစ္ပုလင္းလ်ွင္ ကာလေပါက္ေစ်း ၁၅၀၀ သာရွိသျဖင့္ ယခင္ကဆို ယခုထက္ေစ်းပိုခ်ဳိမည္မလဲြေပ။ ေစ်းႏႈန္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အရသာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အရည္အေသြးအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားအေဖ်ာ္ယာမကာမ်ားထက္မေလ်ာ့ဘဲ အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ ပိုမိုသာလြန္သျဖင့္ ၂၀၀၉~၁၀ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက စတင္ကာ ေသာက္သံုးသူျပန္လည္မ်ားလာသည္။

ယခင္က ဦးပိုင္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္သာမက ဘ႑ာေငြရွာေဖြရန္အတြက္ အာမီရမ္အားတပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္သာမက ျပင္ပေစ်းကြက္အတြက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴ းခဲ့သျဖင့္ အာမီရမ္အတုမ်ားေပၚခဲ့သည္လည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ခန္႔မွစကာ အာမီရမ္အား ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ မေတြ႕ရေတာ့ဘဲ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္သာ သီးသန္႔ Army personl only ထုတ္လုပ္လာသည္။ အေရအတြက္ကိုေလ်ာ့ခ်လိုက္သျဖင့္ အရည္အေသြးဘက္သို႔ပိုမိုအားထည့္ႏိုင္လာေသာအခါ အာမီရမ္၏အရည္အေသြးသည္ ယခင္ကထက္ပိုမို တိုးတက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ ညကေသာက္ထားလ်ွင္ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္တြင္ အရက္နာက်ျခင္း မအီမသာျဖစ္ျခင္း လံုးဝမရွိသျဖင့္ ယာမကာလုလင္တို႔အႀကိဳက္ျဖစ္လာသည္။ Limited edition ျဖစ္လာသျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ပင္ ရွားပါးကုန္စည္ျဖစ္လာေသာအခါ အျပင္ရွိ ယာမကာလုလင္တို႔အဖို႔ျမင္သာျမင္မႀကင္ရသည့္ဘဝျဖစ္လာသည္။ ထို႔ျပင္ အရက္အတုမ်ားစြာေပါမ်ားေနေသာ ကာလတြင္ Army personal only စာတမ္းပါ အရက္ပါဝင္ႏႈန္း ၄၉%ရွိသည့္ ရမ္သည္ ႏွစ္သက္သူတို႔အတြက္ စစ္မွန္ေသာေရႊပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊဆိုသည့္အတိုင္း မေပါမ်ားေပ။ ခင္ရာမင္ရာတပ္မေတာ္သားမ်ားထံမွပင္ ရရွိရန္ခက္လွသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္တြင္ျဖစ္ေစ ေနာက္တန္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ရာသီဥတုေႀကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆးဝါးအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္လက္မအီမသာ ဖ်ားနာခ်င္ဟန္ရွိလာလ်ွင္ တစ္ပက္ခန္႔ေသာက္သံုးပါက အဖ်ားမဝင္သျဖင့္ အရက္မေသာက္တတ္ေသာသူမ်ားပင္ေဆးဝါးအျဖစ္သိမ္းဆည္းထားတတ္ႀကသည္။

(ဗဟုသုတအေနျဖင့္သာေရးသားပါသည္။ အရက္ေသစာေသာက္သံုးျခင္းအား စာေရးသူကိုယ္တိုင္ပင္အားမေပးေပ။ တန္ေဆးလြန္ေဘးစကားပံုအတိုင္း မိမိတို႔သင့္တင့္ေသာပမာဏကိုခ်င့္ခ်ိန္ေသာက္သံုးရန္ လိုသည္။ ေဆးျဖစ္ဝါးျဖစ္မွ ေခြးျဖစ္ႏြားျဖစ္အဆင့္မေရာက္ခင္ အသိ သတိျဖင့္ ထိန္းသိမ္းႀကပါ)

#အာမီဆားငံ သို႔မဟုတ္ ျပဳ ျပင္ထားေသာအာမီရမ္

ယေန႔ online ေပၚတြင္ အခ်ဳိ႕တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ႏွစ္သက္သူမ်ားႀကားထဲတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေနသည္က ျပဳျပင္ထားသာ အာမီဆားငံဟူသည့္အမည္ျဖင့္ အာမီရမ္ျဖစ္သည္။ လိုက္လံေမးျမန္းထားသမ်ွအား ျပန္လည္အမ်ဳိးအစားခဲြေသာ္ သံုးမ်ဳိးခဲြျခားႏိုင္သည္။ ထိုအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ

1. High concentration Brackish Army Rum
2. Low concentration Brackish Army Rum
3. Army rum cocktail တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

အာမီရမ္သည္ အရည္အေသြးအားျဖင့္ ယမကာလုလင္တို႔ ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း ၄င္း၏ အနံ႔ႏွင့္အရသာသည္ ျပင္းထန္လွသည္။ ရိုးရိုးသံုးေဆာင္ပါက အဝင္ဆိုးတတ္သျဖင့္ ျပဳျပင္ကာ ေသာက္သံုးႀကသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အမ်ဳိးအစားသံုးခုသည္ နံပါတ္စဥ္အလိုက္အဆင့္အတန္းကြာျခားသည္။ ပထမႏွစ္မ်ဳိးသည္ ထိပ္တန္းအဆင့္ျဖစ္ျပီး ေအာက္ဆံုးအဆင့္သည္ စိတ္မရွည္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။အရသာလဲကြာျခားလွသည္။

ျပဳလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေဝမ်ွရမည္ဆိုေသာ္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ cocktail ကိုဦးစြာဆိုရေပမည္။ Army rum cocktail အတြက္ လိုအပ္ေသာအမယ္မ်ားသည္ လြယ္ကူသည္။ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္အႏွစ္(ဆားငံသီးေဖ်ာ္ရည္အႏွစ္သည္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္) သံပုရာသီး ႏွင့္ ေရသာျဖစ္သည္။ ငါးႀကင္းဖန္ခြက္အရြယ္ ေကာ့ေတးတစ္ခြက္အတြက္ Army rum ၂ပက္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ႏွစ္ ၁ပက္ သံပုရာသီးတစ္စိတ္ အားထည့္ကာ ေရအျပည့္ျဖည့္ျပီး သမေအာင္ေမႊပါက လြယ္ကူေသာ အာမီေကာ့ေတးတစ္ခြက္ျဖစ္သည္။ ဆားငံသီးအႏွစ္မရမက သံပုရာရည္ နာနတ္ရည္သံုးႏိုင္သည္။ အရသာအားျဖင့္ အဝင္အနည္းငယ္သက္သာေစျပီး ဆားငံသီး၏ အငန္အရသာ သံပုရာသီး၏ လတ္ဆတ္မႈတို႔အားအျပည့္အဝခံစားရျပီး ညစာမသံုးေဆာင္မီေသာက္သံုးပါက ႏႈတ္ကိုျမိန္ေစသည္။

ဒုတိယတန္းစား အာမီဆားငံျဖစ္ေသာ Low conentration အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ ဆားငံသီးဘူးႀကီး ႏွစ္ဘူး ဆားခ်ဳိသီး ဘူးေသး ေလးဘူး သႀကား ငါးက်ပ္သား ႏွင့္ ေရ ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ အာမီရမ္ အသစ္တစ္ပုလင္းအား ႏွစ္ပုလင္းခဲြကာ ထည့္ရမည္။ (မထည့္ခ်င္လို႔ တစ္ဝက္ေသာက္ပစ္လဲအျပစ္မဆုိ ဟဲဟဲ) အာမီရမ္ပုလင္းတစ္ဝက္စီအား ဆားငံတစ္ဘူး ဆားခ်ဳိဘူးေသးႏွစ္ဘူးစီထည့္ကာ သႀကား ငါးက်ပ္သားထည့္ ေရအားပုလင္းအျပည့္ ျဖည့္ကာ သႀကားမ်ားေပ်ာ္သည့္အထိ လႈပ္ရမည္။ သႀကားမ်ားအားလံုးေပ်ာ္ဝင္သြားျပီဆိုပါက အဖံုးလံုေအာင္ပိတ္ကာ အလင္းေရာင္မရွိေသာ ေနရာတြင္ ႏွစ္ပတ္ထားရမည္။ ႏွစ္ပတ္ေစ့ေသာအခါ ထိုပုလင္းအားဖြင့္ကာသံုးေဆာင္ႏိုင္ပါျပီ ဆားငံသီးဆားခ်ဳိသီး၏ ေမြးပ်ံ႕ေသာရနံ႔ႏွင့္ ခ်ဳိျမေသာအရသာသည္ မိတ္ေဆြတို႔လ်ွာဖ်ားတြင္စဲြေစျပီး ဝမ္းမီးေကာင္းေစပါသည္။ စတင္စိမ္စဥ္ကတည္းက ေရပါပါဝင္ေရာစပ္ထားသျဖင့္ ေရထပ္မံေရာ စရာမလိုဘဲ သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ သႀကားထည့္ထားသျဖင့္ Alcohal % အား ၄၅~၄၇%ခန္႔အထိျမင့္ထားသျဖင့္ တစ္ေခါက္တည္းမ်ားစြာမေသာက္ရန္ သတိေပးပါသည္။(မွတ္ခ်က္ ဤအာမီရမ္အမ်ဳိးအစားအား ေရေရာျခင္း အျခားေသာ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားေရာျခင္း မျပဳရန္သတိျပဳပါ)

ပထမတန္းစားအာမီဆားငံျဖစ္ေသာ High concentration အတြက္လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ ဆားငံသီးဘူးႀကီးတစ္ဘူး ဆားခ်ဳိသီးတစ္ဘူး သႀကား ငါးက်ပ္သားမွလိုအပ္သေလာက္ ေဆးဘက္ဝင္သစ္ဥသစ္ျမစ္မ်ား (ေတာေရွာက္ျမစ္ မခ်စ္ဥ ရွီးပဒီး ဂ်င္ဆင္း ကဲ့သို႔ေသာေဆးမ်ား) ပင္ျဖစ္သည္။ (ေဆးဘက္ဝင္သစ္ဥသစ္ျမစ္မ်ားမထည့္လည္း ကိစၥမရွိပါ ႀကိဳက္တတ္လ်ွင္ျဖစ္ေစ လိုအပ္လ်ွင္ျဖစ္ေစ ထည့္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။) ပထမဦးစြာ အာမီရမ္တစ္ပုလင္းလ်ွင္ ၁၃ပက္ပါဝင္သျဖင့္ ၄ပက္အား ထုတ္ပစ္ရမည္။ ဤနည္းတြင္မူရင္းပုလင္းျဖင့္သာစိမ္ဖို႔လိုပါသည္။ ၄ပက္ထုတ္ပစ္ေသာပုလင္းထဲသို႔ ဆားငံႏွင့္ဆားခ်ဳိသီးမ်ား ထည့္ရမည္။ ေဆးျမစ္မ်ားထည့္မည္ဆိုပါက အတံုးေသးမ်ားျဖစ္ေအာင္ တံုးကာထည့္ရမည္။ အမယ္မ်ားစံုလင္ေအာင္ထည့္ျပီးပါက သႀကားထည့္ရမည္။ သႀကားထည့္ရတြင္ ပုလင္းအဝမေရာက္ခင္ လက္တစ္လံုးအလိုအထိျဖည့္ရမည္။(ေမးျမန္းခ်က္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္စိမ္စဥ္က အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း သႀကား ငါးက်ပ္သားမွ တစ္ဆယ္သားအထိလိုအပ္သည္) ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားအကုန္စံုပါက ပုလင္းအားေလလံုေအာင္ပိတ္ကာ သႀကားမ်ားေပ်ာ္သည္အထိ လႈပ္ခါေပးရမည္။ သႀကားမ်ားေပ်ာ္သည္ဆိုမွ ေမွာင္ကာေျခာက္ေသြ႕ေအးျမေသာေနရာတြင္ ႏွစ္လထားရသည္။ ႏွစ္လျပည့္ေသာ္စတင္ေသာက္သံုးႏိုင္ေသာ္လည္း သက္တမ္းႀကာႀကာစိမ္ေလ အရသာပိုေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ေျခာက္လႀကာစိမ္ထားေသာ ပထမတန္းစားအာမီဆားငံတစ္ပုလင္းသည္ ယမကာလုလင္တို႔အတြက္ Black တစ္လံုးႏွင့္ပင္မလဲႏိုင္ဟုဆိုႀကသည္။ ALC ၅၀%ႏွင့္အထက္ ပါဝင္သည္။

အဆိုပါ အာမီဆားငံမ်ား ႏွင့္တဲြဖက္သံုးေဆာင္သင့္ေသာ ပထမတန္းစားအျမည္းသည္ အသားကင္မ်ားျဖစ္သည္။ ဒုတိယတန္းစားမွာ က်ပ္တိုက္ေျခာက္ အသားေျခာက္မ်ားျဖစ္သည္။ တတိယတန္းစားသည္ ခ်ဳိေသာအရသာရွိသည့္အသီးအရြက္ေႀကာ္မ်ားျဖစ္သည္။မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမႈ မရမ္းျပားတစ္ထုပ္ျဖင့္ ျမည္းသူမ်ားလည္းေတြ႕ဖူးသည္ လက္ဖက္ခ်ဥ္စပ္တစ္ထုပ္ႏွင့္္ျမည္းသူလဲေတြ႕ဖူးသျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ျဖင့္တဲြဖက္သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

#ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း  

အထက္ပါ အမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ ဇိမ္ခံေသာက္သံုးရန္ဦးစားေပးထားေသာ အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ျပီး က်န္းမာေရးအရ ေသာက္သံုးေသာအမ်ဳိးအစားမ်ားက်န္ပါေသးသည္။ အခ်ဳိ႕က ေဆးမႈန္႔မ်ားျဖင့္ ေရာစပ္ေသာက္သံုးျခင္း(ျမဟသာၤကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းအေႀကာအားတိုးေဆးမ်ားထည့္ျခင္း) မုဆိုးအကိုမ်ားဆီမွရေသာ သတင္းအရ ေျမြေသြးထည့္ေသာက္ျခင္းတို႔ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ သဘာဝအရသာကိုလိုခ်င္သူမ်ားအတြက္လည္း ေနာက္ထပ္နည္းတစ္ခုထပ္မံedit လုပ္ျပီးထည့္ေပးလိုက္ပါသည္။

အဆိုပါနည္းမွာ သစ္သီးစိမ္အရက္ပင္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားမွာ အာမီတစ္လံုးႏွင့္အထက္ ေလးညွင္း ၆ပြင့္ ပန္းသီး နာနတ္သီး ႏွင့္ မက္မန္း သို႔မဟုတ္ ပ်ားလိေမၼာ္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ပ်ားရည္အနည္းငယ္လိုသည္။ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္မွာ သစ္သီးမ်ားအား ခဲြစိတ္ကာအတံုးမ်ားအျခမ္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီး ေလးညွင္းမႈန္႔(ေလးညွင္းေျခာက္ပြင့္အားအမႈန္႔ႀကိတ္ထားျခင္း)ပ်ားရည္တို႔ျဖင့္နယ္ကာ ၁၅မိနစ္ခန္႔ႏွပ္ထားရမည္။ ဤနည္းအတြက္စိမ္မည္ဆိုပါက အာမီသံုးလံုးခန္႔ဆန္႔ေသာ ဖန္ပုလင္းႀကီးသို႔မဟုတ္ ဖန္ဘူးႀကီး တစ္လံုးလိုသည္။ ေႀကြထည္ျဖင့္ဆိုပိုေကာင္းသည္။ပလတ္စတစ္မသံုးရ။ ႏွပ္ထားေသာသစ္သီးမ်ားအား ဖန္ပုလင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အာမီႏွစ္လံုး ေလာင္းထည့္ပါ။ ဖန္ပုလင္းႀကီး ျပည့္သည္အထိေရေရာပါ။ အဖံုးအားေလလံုေအာင္ပိတ္ျပီး ေမွာင္ေသာေနရာတြင္ တစ္လခန္႔စိမ္ပါက အနံ႔ျပင္းထန္ေသာ အာမီ၏အနံ႔အားလံုးပ်က္ျပယ္သြားကာ  ခ်ဳိေမႊးေသာသစ္သီးစိမ္သဘာဝရမ္အရက္ရရွိပါသည္။ အာမီရမ္အရသာအတိုင္း ပူရွိန္းျခင္းတြင္ ေအးျမေသာသစ္သီးအရသာစြက္ျပီး ေသာက္ခ်ိန္တြင္ ေလးညွင္းပ်ားရည္နံ႔တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ညေနထမင္းမစားမီွတစ္ပက္ခန္႔ေန႔စဥ္ ေသာက္သံုးပါက အသက္အရြယ္ႀကီးသူ ဦးဦးေဒၚေဒၚ ဘိုးဘိုးဘြားဘြားတို႔ အေႀကာအျခင္ေျပေလ်ာ့ကာ ေသြးေလလည္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ငယ္ရြယ္သူေယာက်ာ္းေလးမ်ားအတြက္ဆိုလ်ွင္ အရက္ပိုထည့္ျပီးေရေလ်ာ့ကာ သႀကားတစ္ဆယ္သားထပ္ထည့္ရမည္။


အသိ သတိျဖင့္ယွဥ္ကာ သပၸမ်ွတေအာင္သံုးေဆာင္ျပီး သက္ရွည္က်န္းမာေစေႀကာင္းဆုမြန္ေကာင္းျဖင့္

စစ္မွတ္တမ္း page မွတင္ဆက္ပါသည္။

#ပ်ံခ်ီ
#စစ္မွတ္တမ္း

No comments: