Tuesday, August 7, 2018

"ပါကင္ဆန္ေရာဂါ" (Parkinsonism Syndrome )

................"ပါကင္ဆန္ေရာဂါ".................


✔️ MWD: မဂၤလာပါဆရာ.. အခုေနာက္ပိုင္းအသက္အ႐ြယ္ႀကီးတဲ့သူေတြမွာ အျဖစ္မ်ားလာတဲ့ပါကင္ဆန္ ေရာဂါအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္ဆရာ.. ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ပါကင္ဆန္ေရာဂါဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးေရာဂါလဲဆိုတာ ႐ွင္းျပေပးပါ..

Dr. KML: .. လက္ေတြေျခေတြ တုန္လာမယ္ (Tremor)၊ ေျခေတြလက္ေတြ ေတာင့္တင္းလာမယ္၊ ေကြးလို႔ဆန္႔လို႔ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းမ႐ွိေတာ့ဘူး (Rigidity)၊ အသက္ႀကီးလာတဲ့သူေတြမွာ သြားတာလာတာေႏွးေကြးလာမယ္ (Bradykinesia) ဆိုရင္ ဒါကို ပါကင္ဆန္လကၡဏာစု (Parkinsonism) သို႔မဟုတ္ Parkinsonism syndrome လို႔ ေခၚပါတယ္..အဲ့ဒီလိုျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာေတြထဲမွာမွ ပါကင္ဆန္ေရာဂါကေတာ့ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္.. ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႐ွိပါတယ္..ဆိုလိုတာက က်န္တဲ့ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ပါကင္ဆန္ေရာဂါမဟုတ္တဲ့ အျခားေရာဂါတခ်ိဳ႕ကလဲ ပါကင္ဆန္လကၡဏာေတြ ေပးတတ္ပါတယ္..ပါကင္ဆန္ေရာဂါျဖစ္ရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ မ်ိဳးဗီဇ (Genetic) နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ (Environment) တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္.. ပါကင္ဆန္ျဖစ္တဲ့သူေတြမွာ မ်ိဳးဗီဇခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြ ႐ွိတတ္ၿပီး ေဆြမ်ိဳးရင္းျခာေတြမွာ ျဖစ္တဲ့သူ႐ွိရင္ တျခားလူမွာထက္ပိုျဖစ္တတ္ပါတယ္..ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုတာကေတာ့ အဆိပ္အေတာက္ေတြသင့္လို႔ ျဖစ္ရတာပါ.. အထူးသျဖင့္ MPTP (Methyl- phenyl-tetrahydro-pyridine) ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္..အျခားအဆိပ္အေတာက္ေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္.. အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးဗီဇ႐ွိၿပီး အဆိပ္သင့္တဲ့သူေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္မွာ႐ွိတဲ့ ဒိုပါမင္းထုတ္ေပးတဲ့ဆဲလ္ေလးေတြ (Dopaminergic neurons) ကို ပ်က္စီးေစပါတယ္.. အဲ့ဒီဆဲလ္ေလးေတြဟာ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ Substantia nigra ဆိုတဲ့ေနရာမွာ႐ွိပါတယ္.. အဲ့ဒီဆဲလ္ေလးေတြပ်က္စီးသြားလို႔ ဒိုပါမင္းဟိုမုန္းမထြက္ေတာ့တဲ့ေရာဂါကို ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္..ဒီေရာဂါကို ၁၈၁၇ ခုႏွစ္မွာ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးဆရာ၀န္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ James Parkinson (၁၇၅၅-၁၈၂၄) က စတင္ေတြ႕႐ိွေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ သူ႔ကိုဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ Parkinson’s disease လို႔ ေခၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္..

✔️ MWD: ခုနကဆရာေျပာသြားတဲ့အထဲမွာပါတဲ့ ဒိုပါမင္း (Dopamine) ဆိုတဲ့ ဟိုမုန္းအေၾကာင္းလဲ နည္းနည္း႐ွင္းျပေပးပါဆရာ..

Dr. KML: ဆရာတို႔ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္ ဟိုမုန္းစနစ္ေတြမွန္ကန္ေကာင္းမြန္မွ်တေနဖို႔လိုပါတယ္.. အဲ့ဒီအထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ကေတာ့ ဒိုပါမင္းဟိုမုန္းပဲျဖစ္ပါတယ္.. သူဟာ Catecholamine နဲ႔ Phenylalanine အုပ္စုဝင္ Neurotransmitter တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္.. Neurotransmitter ဆိုတာကေတာ့ အာ႐ံုေၾကာဆဲလ္ (Nerve cell) တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကား ဆက္သြယ္ ေပးတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ ေမာ္လီက်ဴးေလးေတြျဖစ္ပါတယ္..သူတို႔ကို ဦးေႏွာက္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္း တစ္ေနရာျဖစ္တဲ့ Midbrain ရဲ႕ Substantia nigra ကေန ေန႔စဥ္ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္႐ွိပါတယ္.. သူရဲ႕ ေမာ္လီက်ဴးေဖာ္ျမဴလာကေတာ့ C8H11NO2 ျဖစ္ပါတယ္.. ဒိုပါမင္းဟာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ဟိုမုန္းျဖစ္ၿပီး အဓိကတာဝန္ (၂) ခု ထမ္းေဆာင္ ပါတယ္.. ပထမတာဝန္ကေတာ့ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာတာဝန္ေတြျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအေနနဲ႔ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာ႐ံုေၾကာရဲ႕ျပင္ပတာဝန္ေတြဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိပါတယ္..
ပထမတာဝန္ျဖစ္တဲ့ ဦးေႏွာက္နဲ႔အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ တာဝန္ေတြကိုၾကည့္ရင္ Mood၊ Movement နဲ႔ Sexually ေတြမွာ အေရးပါတဲ့အလုပ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္.. အဲ့ဒီဟိုမုန္းခ်ိဳ႕တဲ့ရင္..
 • Mood အေနနဲ႔ ခံစားမႈအေျခအေန၊ ေတြးတာေတာတာေတြ က်ဆင္းလာပါလိမ့္မယ္..ADHD လို႔ေခၚတဲ့ ေအာ္တစ္စင္ေရာဂါဟာလည္း ဒိုပါမင္းေလ်ာ့နည္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္မႈ႐ွိေနပါတယ္..
• Movement အေနနဲ႔ ထိုင္တာထတာေတြ၊ လႈပ္႐ွားသြားလာမႈေတြေႏွးေကြးလာပါမယ္.. ေျခေတြလက္ေတြတုန္လာပါတယ္.. အလကားေနရင္း ေျခေတြလႈပ္ေနတာေတြ (Restless legs syndrome) ေတြ႕ရပါတယ္..
• Sexually အေနနဲ႔ လိင္စိတ္ခ်ိဳ႕တဲ့လာတာ၊ ပန္းေသပန္းညႇိဳးျဖစ္တာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္..
ဒုတိယတာဝန္ျဖစ္တဲ့ ဦးေႏွာက္နဲ႔အာ႐ံုေၾကာျပင္ပတာဝန္ေတြ ခ်ိဳ႕တဲ့လာၿပီး  • ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းနည္းတာ၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ဆင္းတာ၊ ႏွလံုးအလုပ္ေကာင္းေကာင္းမလုပ္တာ (Heart failure) ေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္..
• ေက်ာက္ကပ္အားနည္းတာ (Renal failure) ေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္..

✔️ MWD: ဒီေရာဂါဟာ အသက္ႀကီးပိုင္းလူေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတယ္ဆိုေတာ့ လူငယ္ေတြမွာေရာ ျဖစ္ႏိုင္ပါ သလားဆရာ..

Dr. KML: သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ ပါကင္ဆန္ေရာဂါဟာ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္မွ ျဖစ္ေလ့႐ွိပါတယ္..အသက္ႀကီး လာေလေလျဖစ္ဖို႔ ရာႏႈန္းပိုမ်ားေလေလျဖစ္ပါတယ္..အသက္ ၈၀ ေက်ာ္တဲ့သူ တစ္သိန္းမွာ ၃၀ဝ ကေန ၅၀ဝ အထိ ျဖစ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္.. လူငယ္ေတြမွာမျဖစ္ဘူးလားဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္ပါတယ္..နည္းပါတယ္..ပါကင္ဆန္လူနာ ၁၀ဝ မွာ အသက္ ၄၀ ေအာက္ လူငယ္လူ႐ြယ္ေတြအေနနဲ႔ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ေလ့႐ွိ ပါတယ္..အထူးသျဖင့္ ဦးေႏွာက္ကိုထိခိုက္ေစတဲ့ ေဆးေတြေသာက္ရတဲ့သူေတြ (ဥပမာ- အတက္ေရာဂါ၊ စိတ္ေရာဂါ) မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲလိုက္ ျဖတ္လိုက္လုပ္တဲ့သူေတြမွာသာ အဓိကေတြ႕ရေလ့႐ွိပါတယ္..MPTP ကေတာ့ မူးရစ္ေဆး၀ါးေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့အခါမွာ Contaminant အေနနဲ႔ ပါ၀င္လာတတ္ပါတယ္.. ေနာက္ၿပီး ပိုးသတ္ေဆး ေပါင္းသတ္ေဆးေတြထဲမွာလည္း ပါပါတယ္..အဲ့ဒီကေနတစ္ဆင့္ ေရေတြ ေျမေတြထဲေရာက္ၿပီး ပါလာတတ္ပါတယ္..

 ✔️ MWD: ပါကင္ဆန္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ေဆးဝါးေတြကေရာ ဘယ္လိုမ်ိဳးေဆးဝါးေတြလဲဆိုတာ သိပါရေစဆရာ..

Dr. KML: ေဆးဝါးေတြအေနနဲ႔ ဦးေႏွာက္နဲ႔အာ႐ံုေၾကာေတြထဲဝင္ၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ွိတဲ့ေဆးဝါးေတြကို ေရ႐ွည္စြဲေသာက္တဲ့အခါမွာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးအေနနဲ႔ ဒိုပါမင္းထုတ္ေပးတဲ့ဆဲလ္ေလးေတြ ပ်က္စီးသြားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္.. အဓိကအေနနဲ႔ ျဖစ္ေလ့႐ွိတဲ့ေဆးေတြကေတာ့..
• Antipsychotic drugs - စိတ္ေရာဂါအတြက္အသံုးျပဳတဲ့ေဆးဝါးေတြ
• Metoclopramide - အအန္ေပ်ာက္ေဆး၊ အမူးေျပေဆးအေနနဲ႔အသံုးျပဳေလ့႐ွိတဲ့ေဆး
• Prochlorperazine - အအန္ေပ်ာက္ေဆး၊ အမူးေျပေဆး
• Tetrabenazine • Sodium valproate - အတက္ေရာဂါမွာအသံုးဝင္တဲ့ေဆး
• Lithium - မူးယစ္ေဆးဝါးျဖတ္ေဆး
• Manganese - အားေဆးေတြမွာပါေလ့႐ွိပါတယ္..

✔️ MWD: လူတစ္ေယာက္မွာပါကင္ဆန္ေရာဂါျဖစ္ေနမွန္း ဘယ္လိုသိႏိုင္ပါသလဲဆရာ..

Dr. KML: ပါကင္ဆန္ေရာဂါလို႔ေျပာဖို႔အတြက္ကေတာ့ Motor symptom လို႔ေခၚတဲ့ ၾကြက္သားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လကၡဏာ (၃) ခုကေတာ့ အဓိကျဖစ္ပါတယ္..
• ေျခလက္တုန္တာ (Tremor)
• ၾကြက္သားေတြေတာင့္တင္းတာ (Rigidity)
• လႈပ္႐ွားမႈေႏွးေကြးလာတာ (Bradykinesia)
အဲ့ဒီလကၡဏာ ၃ ခုေတြ႕ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ပါကင္ဆန္ေရာဂါေသခ်ာၿပီလို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္.. အဲ့ဒီ မေရာက္ခင္ အစပ်ိဳးေရာဂါျဖစ္ခါစမွာ ျဖစ္ေလ့႐ွိတဲ့လကၡဏာေတြကေတာ့ -
• ႏွာေခါင္းအနံ႕သိပ္မရေတာ့တာ
• ဝမ္းခ်ဳပ္လာတာ
• ညဘက္ေကာင္းေကာင္းအိပ္မေပ်ာ္တာေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္..


(၁) လက္ေတြေျခေတြတုန္လာပါတယ္ (Tremor) .. စတုန္စမွာေတာ့ လက္ဖ်ားေလးေတြတုန္ပါတယ္..တစ္ဖက္ထဲစၿပီးျဖစ္ပါတယ္.. ၿပိဳင္တူျဖစ္ေလ့မ႐ွိပါ.. နားေနတဲ့အခ်ိန္မွာသာေတြ႕ရေလ့႐ွိပါတယ္ (Typically a unilateral rest tremor) ..ၿပီးရင္ ေျခလက္ေတြတုန္လာၿပီး ေမးေစ့ေတြ တုန္လာပါတယ္..

(၂) ၾကြက္သားေတြေတာင့္တင္းလာတာ (Rigidity) နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ေျခေတြလက္ေတြ ေတာင့္လာပါတယ္..ေကြးထားတဲ့ပံုစံမွားေနတာမ်ားၿပီး ျပန္ဆန္႔ဖို႔ခက္ပါတယ္..

(၃) ၾကြက္သားေတြေႏွးေကြးလာတာ (Bradykinesia) နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့လည္း တစ္ဆင့္ခ်င္း ပိုပိုဆိုးလာတာျဖစ္ပါတယ္.. စခါစမွာဆိုရင္ • အကၤ်ီၾကယ္သီးျဖဳတ္တာ၊ တပ္တာေႏွးလာပါတယ္.. • ႐ႈးဖိနပ္စီးေနက်သူဆိုရင္ ႀကိဳးတပ္တာေႏွးလာပါတယ္.. • စာေရးေနက်သူဆိုရင္ ေႏွးလာၿပီးစာလံုးေတြေသးလာပါတယ္.. • ပိုဆိုးလာရင္ စကားသံတိုးလာပါမယ္..စကားေျပာေႏွးလာၿပီး အသံမကြဲျပားေတာ့ပဲျဖစ္လာပါမယ္.. • အိပ္ယာထဲမွာဟိုဖက္ဒီဖက္လွည့္လို႔ခက္လာပါတယ္.. အဲ့ဒီအခ်က္ (၃) ခ်က္အျပင္ မွတ္ဥာဏ္နဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေတြလည္း ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္..သတိေမ့လာတာ၊ စိတ္လႈပ္႐ွားတာ၊ စိတ္ပူပင္ေသာကျဖစ္တာ၊ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းတာ၊ စိတ္တိုတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္..ပန္းေသပန္ညႇိဳးျဖစ္တာေတြျဖစ္လာပါတယ္..ဒါ့ေၾကာင့္ ဘဝအရည္အေသြးကို အမ်ားႀကီးထိခိုက္ေစတဲ့ ေရာဂါဆိုးႀကီးတစ္ခုလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္..

✔️ MWD: ပါကင္ဆန္ေရာဂါျဖစ္ရင္ ဘယ္လိုမ်ားကုသရပါသလဲဆရာ..ဒီေရာဂါျဖစ္ၿပီရင္ ကုသလို႔မရဘူးလို႔လဲ ၾကားဘူးပါတယ္.. အဲ့ဒါေရာဟုတ္ပါသလားဆရာ..

Dr. KML: ဒီေရာဂါဟာ ျဖစ္ၿပီးရင္ေပ်ာက္ေအာင္ကုသလို႔ မရဘူးဆိုတာမွန္ပါတယ္..ဒါေပမဲ့ မကုဘဲပစ္ထားရင္ ပိုဆိုးၿပီး သက္တမ္းေစ့ေနရမွာမဟုတ္ပါဘူး..ဒါ့ေၾကာင့္ လူနာကိုသက္သာေအာင္၊ ပံုမွန္လူလိုေနထိုင္ သြားႏိုင္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္.. အဓိကအေရးႀကီးတာေတာ့ ဘဝအရည္အေသြး (Quality of Life) က်မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔ ကုသမႈေတြ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါတယ္..အဲ့ဒီလိုကုသရာမွာ အဓိကအစိတ္အပိုင္းသံုးခု ပါဝင္ပါတယ္..
(၁)အေနာက္တိုင္းေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ကုသျခင္း
(၂)သဘာဝေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ကုသျခင္း
(၃)အေနအထိုင္အစားအေသာက္မွန္ကန္ေအာင္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္..

✔️ MWD: အေနာက္တိုင္းေဆးေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ိဳးေဆးေတြသံုးရပါသလဲဆရာ..အဲ့ဒီေဆးေတြသံုးရင္ ဘယ္လိုမ်ိဳးသံုးရမယ္ဆိုတာလဲသိပါရေစ..

Dr. KML: အဓိကအသံုးျပဳတဲ့ေဆးေတြအေနနဲ႔ (၆) မ်ိဳး ႐ွိပါတယ္..
(၁) Levodopa
(၂) Dopamine agonist
(၃) Anticholinergic agents
(၄) Monoamine oxidase Inhibitors (MAOI)-B
(၅) Catechol-O-Methyltransferase (COMT)
(၆) Amantadine

အဲ့ဒီ့အထဲမွာ Levodopa ကေတာ့ အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္.. အတိုေကာက္ L-dopa လို႔လည္း ေခၚပါတယ္.. ပါကင္ဆန္ေရာဂါျဖစ္ၿပီဆိုရင္ သူ႔ကိုပထမဦးစားေပးအသံုးျပဳတဲ့ေဆး (First line drug) ျဖစ္ေတာ့ သူနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီးအနည္းငယ္႐ွင္းျပခ်င္ပါတယ္..L-dopa ဟာ ဒိုပါမင္းရဲ႕ကနဦး (Precursor) ပံုစံျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ထဲေရာက္ရင္ Decarboxylase အင္ဇိုင္းရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ဒိုပါမင္းအျဖစ္ကိုေျပာင္းလဲသြားပါတယ္.. ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္..L-dopa ေဆးကို ပါးစပ္ကေနေသာက္လိုက္ရင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အစာအိမ္နဲ႔အူလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ေသြးေၾကာေတြထဲမွာ ဒီကာေဘာ့စေလ့အင္ဇိုင္းေၾကာင့္ ဒိုပါမင္းအျဖစ္ေျပာင္းသြားပါတယ္..အဲ့ဒီေျပာင္းသြားတဲ့ဒိုပါမင္း ေတြဟာ သူတကယ္အလုပ္လုပ္ရမယ့္ ဦးေႏွာက္ထဲကို ဝင္လို႔မရေတာ့ပါဘူး (Blood-brain barrier ကို မျဖတ္ႏိုင္ပါဘူး).. က်န္တဲ့ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ဦးေႏွာက္ထဲကိုေရာက္ၿပီး ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ဒိုပါမင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ပါတယ္..ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ၁၀ဝ မီလီဂရမ္ေရာက္ဖို႔ သူရဲ႕၁၀ဆ ၁၀ဝ၀ မီလီဂရမ္ ေသာက္ရမယ့္သေဘာျဖစ္ေနပါတယ္.. ဒီေတာ့ပညာ႐ွင္ေတြက ဦးေႏွာက္ထဲကိုမဝင္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ (Dopa-Decarboxylase inhibitor (DDI) ကို တီထြင္ၿပီး တြဲေပးလိုက္ပါတယ္..အဲ့ဒီအခါမွာ ေသာက္လိုက္တဲ့ L-dopa ေတြဟာ ဦးေႏွာက္ထဲမေရာက္ခင္ အဖ်က္ဆီးမခံရဘဲ ဦးေႏွာက္ထဲကို ျပည့္ျပည့္ဝ၀ေရာက္႐ွိသြားပါတယ္.. ဒါ့ေၾကာင့္ L-dopa နဲ႔ DDI အတြဲကိုအၿမဲေ႐ြးေပးရပါတယ္..အဓိကအေရးႀကီးတာက ဒီေဆးေတြရဲ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္..လိုအပ္တဲ့ေဆးပမာဏထက္ပိုသြားရင္ ပ်ဳိ႕ခ်င္တာ၊ အန္ခ်င္တာေတြျဖစ္လာတတ္ပါတယ္.. လွဲေနရာကထိုင္လိုက္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ထိုင္ေနရာက႐ုတ္တရက္ ထလိုက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသြးေပါင္းခ်ိန္႐ုတ္တရက္က်သြားတဲ့အတြက္ မိုက္ကနဲ႔ျဖစ္သြားေလ့႐ွိပါတယ္.. ဒါကို Postural Hypotension လို႔ေခၚပါတယ္..အဲ့ဒီေဆးေတြက ဆရာဝန္ရဲ႕ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔သာ ေသာက္ရတာျဖစ္ၿပီး မိမိသေဘာအတိုင္း ေဆးအတိုးအေလွ်ာ့ကအစ မေသာက္မိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္..

✔️ MWD: သဘာဝေဆးဝါေတြအေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လိုမ်ိဳးေဆးေတြအသံုးျပဳႏိုင္ပါသလဲဆရာ..

Dr. KML: သဘာဝေဆးဝါးေတြအေနနဲ႔ ပါကင္ဆန္ေရာဂါကာကြယ္ကုသရာမွာ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳပါတယ္..အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳတာကေတာ့ -
(၁) ေခြးေလွးယားေစ့ (Mucuna pruriens) ေခြးေလွးယားေစ့ထဲမွာ L-dopa ေတြ ၾကြယ္ဝစြာပါဝင္ေနပါတယ္..အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာေက်ာ္ၾကားတဲ့ အာယုေဗဒေဆးပညာမွာ ယေန႔အထိ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳလ်က္႐ွိပါတယ္..L-dopa ေသာက္ေနတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ ေဆးပမာဏကိုခ်ိန္ဆဖို႔လိုပါတယ္..ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကအတူတူပဲျဖစ္ေတာ့ ေဆးပမာဏမ်ားသြားႏိုင္လို႔ ဂ႐ုျပဳရပါမယ္.. သူ႕ခ်ဥ္းပဲေသာက္ၿပီး L-dopa မေသာက္ရင္ေတာ့ ျပႆနာမ႐ွိပါ..

(၂) ဂင္ဂို႐ြက္ (Ginkgo biloba) သူကေတာ့ ဦးေႏွာက္နဲ႔အာ႐ံုေၾကာေတြထဲမွာ ေသြးလွည့္ပတ္မႈေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးတဲ့အတြက္ရယ္၊ အင္တီေအာက္ဆီဒင့္အာနိသင္ေပးတဲ့အတြက္ ပါကင္ဆန္ေရာဂါေတြမွာေပးရင္ အက်ိဳး႐ွိပါတယ္..အထူးသျဖင့္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးသူေတြအေနနဲ႔ ပါကင္ဆန္ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့ အေနနဲ႔ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္..

(၃) လက္ဖက္စိမ္း (Green tea) လက္ဖက္စိမ္းကို ေရေႏြးၾကမ္းအျဖစ္ ေသာက္သံုးမႈအေလ့အထ႐ွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါကင္ဆန္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်လ်က္႐ွိေၾကာင္း (Epidemiological studies) ေလ့လာေတြ႕႐ွိခဲ့ရပါသည္..လက္ဖက္စိမ္းတြင္ ေပၚလီဖီေနာ (Polyphenol) ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ေနၿပီး ယင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒိုပါမင္း ထုတ္ေပးသည့္ဆဲလ္မ်ား မပ်က္စီးေအာင္ကာကြယ္ေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးေစသည့္သံဓာတ္အပါအဝင္ အျခားေသာ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္..

(၄) ဗီတာမင္ျဖည့္စြက္ေဆးဝါးေတြသံုးႏိုင္ပါတယ္ . .
• ဗီတာမင္ဒီ - ပါကင္ဆန္ေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕ေသြးထဲမွာ ဗီတာမင္ဒီေလ်ာ့နည္းေနေလ့ ႐ွိပါတယ္.. ဗီတာမင္ဒီေလ်ာ့နည္းေနရင္ ဗီတာမင္ျဖည့္စြက္ေဆးဝါးေတြေပးသင့္ပါတယ္.. Vit D3- 2000-4000 IU/day ေပးႏိုင္ပါတယ္..ဗီတာမင္ဒီဟာ ဦးေႏွာက္နဲ႕အာ႐ံုေၾကာေတြပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ၾကြက္သားေတြပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္..
• ဗီတာမင္ဘီ-၆ နဲ႔ ဘီ-၁၂ ေတြလည္းလိုအပ္ပါတယ္..သူတို႔ကေတာ့ ေသြးထဲမွာေရာင္ရမ္းေစတဲ့ Homocysteine ကိုေလ်ာ့က်ေစလို႔ျဖစ္ပါတယ္.. <10 nbsp="" p="">• ငါးႀကီးဆီ (Fish oil) ေန႔စဥ္ ၁၀ဝ၀-၃၀ဝ၀ မီလီဂရမ္ အထိစားသင့္ပါတယ္..
• Coenzyme Q10 - ၾကြက္သားေတြပံုမွန္လႈပ္႐ွားဖို႔လိုပါတယ္.. ႏွလံုးေသြးေၾကာနဲ႔ ႏွလံုးၾကြက္သား ေတြအတြက္လည္းလိုပါတယ္..ေ႐ွာင္သင့္တဲ့သတၲဳဓာတ္ေတြကေတာ့ သံဓာတ္ (Iron) နဲ႕မဂၢနီးစ္ (Manganese) ေတြျဖစ္ပါတယ္.. သူတို႔ ၂ ခုကေတာ့ ပါကင္ဆန္ေရာဂါကိုပိုဆိုးေစပါတယ္..

✔️ MWD: ပါကင္ဆန္ေရာဂါျဖစ္ေနသူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ိဳးေနထိုင္စားေသာက္သင့္တယ္ဆိုတာ ေဆာင္ရန္/ ေ႐ွာင္ရန္ေလးေတြ႐ွိရင္လည္းေျပာျပေပးပါဆရာ..

Dr. KML: ဒါကေတာ့ ဘယ္ေရာဂါမဆို ေဆာင္ရန္/ေ႐ွာင္ရန္ဆိုတာအၿမဲ႐ွိပါတယ္.. ဒါေတြကို လိုက္နာမယ္ဆိုရင္ ေရာဂါကုသေပ်ာက္ကင္းေရးအတြက္ အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳတာေပါ့..

(က) ေ႐ွာင္ရန္မ်ား
• တိရစၦာန္ကေနရတဲ့ အဆီေတြပါဝင္တဲ့ အစားအစာေတြေ႐ွာင္သင့္ပါတယ္..ဥပမာ-ဝက္သားစားရင္ ျဖတ္သင့္ပါတယ္..
• ဝမ္းခ်ဳပ္တတ္တဲ့အစားအစာေတြျဖစ္တဲ့ ေကာက္ညႇင္းတို႔၊ ေျမႀကီးထဲကေစးထန္းတဲ့ဥေတြ ေ႐ွာင္ရပါမယ္..
• အိပ္ေရးပ်က္တာေတြေ႐ွာင္ရပါမယ္..အခ်ိန္မွန္မွန္အိပ္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္..
• ဆီေၾကာ္ေတြ၊ Deep freed food ေတြေ႐ွာင္ရပါမယ္..
• ဒန္အိုးနဲ႔ခ်က္တာေတြ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေ႐ွာင္ပါ..
• မေကာင္းတဲ့အခိုးအေငြ႕ေတြမ႐ွဴမိေအာင္ဂ႐ုျပဳပါ - ဥပမာ ေဆးလိပ္ေငြ႕၊ ကတၲရာေငြ႕၊ ျခင္ေဆးေခြ

(ခ) လုပ္သင့္တာ (ေဆာင္ရန္) ေတြကေတာ့
• ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေတြမ်ားမ်ားစားပါ၊ အထူးသျဖင့္ အမွ်င္ဓာတ္ပါဝင္တဲ့အစားအစာေတြပိုစားပါ..
• သစ္သီးမ်ိဳးစံုစားပါ၊ အမွ်င္ဓာတ္ပါတဲ့နာနတ္သီး၊ လိေမၼာ္သီေတြပိုစားပါ၊ ဝမ္းမွန္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္..
• ပဲမ်ိဳးစံု ပိုစားပါ (Legume) ..
• အခြံမာတဲ့အေစ့အဆံေတြ (Nuts) ေတြပိုစားပါ..
• ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ေတြ (Spices) ျဖစ္တဲ့ နႏြင္း၊ သစ္ဂ်ပိုး၊ ေလးညႇင္းစတာေတြက အက်ိဳး႐ွိေစပါတယ္..
• ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီစားႏိုင္ပါတယ္..
• ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥစားႏိုင္ပါတယ္..
• ေကာ္ဖီ၊ ေခ်ာကလက္အက်ိဳး႐ွိပါတယ္..
• အိပ္ေရးဝ၀အိပ္ပါ..
• ပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္ပါ၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္လို႔ရတာလုပ္ပါ..
• ေလေကာင္းေလသန္႔႐ွဴပါ..
• ေအာ္ဂဲနစ္အစားအစာေတြအဓိကစားပါ..
• အဆီပါတဲ့ ငါး စားပါ..
• ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ပါ..

✔️ MWD: အခုဆိုရင္ ပါကင္ဆန္ေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေတာ္ေတာ္ေလးျပည့္ျပည့္စံုစံုသိရပါၿပီဆရာ..ဆရာအေနနဲ႔ ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကားပရိသတ္ႀကီးကို ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါေသးလဲဆရာ..

Dr. KML: ပါကင္ဆန္ေရာဂါဆိုတာ အသက္ႀကီးလာရင္ လူတိုင္းျဖစ္ႏိုင္တဲ့အလားအလာ႐ွိတာေၾကာင့္ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္လာၿပီဆိုရင္ ဒီေရာဂါဆိုးႀကီးမျဖစ္ရေလေအာင္ ေနထိုင္စားေသာက္ၾကပါလို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္.. ျဖည့္စြက္ေဆးဝါးအေနနဲ႔မွီဝဲလိုတယ္ဆိုရင္ ငါးႀကီးဆီ (အိုမီဂါ-၃)၊ ဂင္ဂို႐ြက္ နဲ႔ အင္တီေအာက္ဆီဒင့္ေဆးဝါးေတြ မွီဝဲသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါတယ္..

ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္လြင္ (Fame Pharmaceuticals) 

# MWD Health Talk Programme

No comments: