Monday, August 13, 2018

ရုံးသုံးပရိေဘာဂပစၥည္းေတြေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူရန္မွန္ကန္ေသာ ရုံးသုံးပရိေဘာဂပစၥည္းေတြေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူရန္
သိထားသင့္သည့္အခ်က္ (၆) ခ်က္
*******************************

🔍🔍🔍*သင္ဟာ သင့္ရုံးခန္းအတြက္ Decoration လုပ္ဖို႔ရွာေဖြေနပါသလား? 👀👀👀

*ဒါဆိုရင္ ရုံးသုံး ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြလိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္။
*ဒါမွလည္းအလုပ္လုပ္ဖို႔ အဆင္ေျပနုိင္ပါလိမ့္မယ္။အဲ့လိုမွမဟုတ္ရင္ ဘယ္လိုမ်ားလက္ေတြ႔က်က် ထိုင္ၿပီးအလုပ္ၾကမလဲေနာ္!✍🏼✍🏼✍🏼

*သင့္ရဲ႕႔ရုံးသုံးပရိေဘာဂေတြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့
Online ေပၚမွပံုေတြကို ေရြးရုံတင္မကဘဲ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာၾကည့္႐ွဳ႕ၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကပိုမိုသင့္ေတာ္ပါတယ္္။🏎🚗🚗🏎🚙🚙

*သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ရုံးခန္းတြက္ ပရိေဘာဂပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေတြ ေရြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္ေကာင္းမြန္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးနုိင္တဲ့ Supplier လိုအပ္ပါတယ္။
ProPlus လိုမ်ိဳး Factory ရွိထားရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့ 😛😛😛 🛠️⚒️🛠️

ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားက မွန္ကန္ေသာ ရုံးသုံးပရိေဘာဂပစၥည္းေတြေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူရန္တြက္ အကူညီရရွိေစမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ 👍👍👍

(၁)Funtional ပရိေဘာဂေရြးခ်ယ္ျခင္း✨✨✨
***************************************
ရုံးသုံးစားပြဲတစ္ခုံေရြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီပစၥည္းဟာၾကည့္လို႔ေကာင္းဖို႔ လိုအပ္သလိုခိုင္ခန္႔ဖို ေစ်းႏႈန္းသင္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ သင္ဟာႀကီးႀကီးမားမားအမွားမလုပ္မိေအာင္ အခုပဲေလ့လာၿပီးေတာ့မွအျပင္မွာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ရွာေဖြ၀ယ္ယူၾကမယ္ဆိုရင္ ပိုမိုသင့္ေတာ္မယ္ လိုယူဆမိပါတယ္။

ႀကိဳတင္မေလ့လာဘဲဝယ္ယူခဲ့မိရင္ေတာ့ အဲ့လို၀ယ္ယူရာမွာေရာ ဝယ္ယူၿပီးသြားရင္ေရာ မလိုလားအပ္တဲ့ စိတ္အေႏွာင့္ယွက္ေတြ ျဖစ္ၾကရတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဲ့ဒီ လိုအမွားကိုျပဳလုပ္တတ္ၾကတယ္။🚫🚫🚫

သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အပ္သည့္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေကာင္းမြန္စြာေထာက္ပံ့ေပးနိုင္တဲ့ ပရိေဘာဂ ေတြကိုေရြးခ်ယ္ဖို႔ အဓိကက်ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္~ သင္ဟာ File ေတြသိမ္းဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ Drawer မပါတဲ့ Desk တစ္လံုးကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းဟာ ေကာင္းတဲ့စိတ္ကူးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

စားပြဲခုံရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ files ေတြသိမ္းဖို႔ေနရာလုံလုံေလာက္ေလာက္မရွိဘူးဆိုတာ မၾကာခင္မွာသင္သိလာပါလိမ့္မယ္။ သင္ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြဟာ သင့္ရုံးခန္းမွာ ပုံေသထားဖို႔မဟုတ္ရင္ေတာင္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳလို႔႔ရမယ့္အေနအထားမွာရွိေနရပါလိမ့္မယ္။ ေရရွည္လည္းခံနုိင္ရပါမယ္။

 *အဲ့ဒီေတာ့ သင့္ေရြးခ်ယ္မႈက Storage ပါတဲ့ Desk ကိုေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️

(၂)သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပရိေဘာဂပုံစံ ေရြးခ်ယ္ျခင္း⚙️⚙️⚙️
******************************************

သင္ေရြးခ်ယ္္ထားရွိလုိက္တဲ့ ပရိေဘာဂေတြဟာ သင့္ Company ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (သို႔) သင့္စီးပြားေရးရဲ႕ image ထင္ဟပ္ျပသေစနုိင္တဲ့အေျခေနရွိတာကို သတိထားသင့္ပါတယ္။

 ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ဆက္ဆံဖိုလိုအပ္ Company ဆိုရင္ ဝန္းထမ္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ International မွာသပ္မွတ္ထားတဲ့ အတိုင္းအတာ အနိမ့္အျမင့္ အက်ယ္အဝန္း ရာထူးနဲ႔လိုက္ဖက္တဲ့ အျပင္အဆင္ ရွိသင့္တဲ့ ပရိေဘာဂစသည္တို႔ကလည္းအေရးႀကီးပါတယ္။

ဒါမွလည္း ကိုယ့္Company ကိုလာေရာက္တဲ့ ဧည့္သည္ေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာရံုးခန္းကို ျမင္တာနဲ႔ ဒီcompany ဟာ စနစ္တက်ေသေသခ်ာခ်ာ ဖြဲ႕စည္းလုပ္ကိုင္ေနပါလားဆိုတဲ့ အေတြအျမင္ရသြားဖို႔ဆိုတာ ပရိေဘာဂေတြက အဓိက်တဲ့ေနရာမွာပါဝင္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကို အတြက္ ေသခ်ာမသိထားဘူးဆိုရင္သင္ဟာ ကၽြမ္က်င္သူေတြဆီက အၾကံညဏ္ရယူသင့္ပါတယ္။

(၃)မွန္ကန္တဲ့ထိုင္ခုံေရြးခ်ယ္ျခင္း☝️☝️☝️
********************************

Chair တစ္လုံးေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ Office Setting အတြက္စံထားၿပီး သင့္ရဲ႕ Height သင့္ရဲ႕ Weight ေတြကိုထည့္တြင္းစဥ္းစားရပါလိမ့္မယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရာင္းသူေတြက သာတို႔ ထိုင္ခံုရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကိုေသခ်ာရွင္းမျပၾကပါဘူး! ဒါေတြအတြက္ Chair မွာသံုးတဲ့ Accessories ေတြရဲ႕အရည္အေသြးကို ေသေသခ်ာခ်ာသိထားသင့္ပါတယ္ ဒါမွေပးရတဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ျပန္ရတဲ့ အရည္အေသြးကို ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္မွာပါ။

၁။ Chair Gaslift
     က Class-2လား class-3 လား? ဘယ္နႀကိမ္ေလာက္အထိ အတင္အခ် ျပဳလုပ္ႏိုင္သလဲ? Warranty ကဘယ္နႏွစ္ေပးလဲ?

၂။ Base Structure Nylon
     ဆိုရင္ဘယ္ေလာက္ Kg ထိသံုးလို႔ရလဲ့?

၃။ Seat Using Foam
    ကသာမန္ ေစ်းေပါတဲ့ Foam လား Mould ျဖင့္စနစ္တက်            ထုတ္ထားၿပီးပံုစံမေျပာင္းႏိုင္တဲ့ Foam လား?

၄။ Back Structure Material
 ေက်ာမွီနဲ႔ ခါးအတြက္ ေသခ်ာတြက္ခ်က္ထားၿပီး design ထုတ္ထားတာ လား? ဘယ္ေလာက္ Degree ထိ Back Support ရလဲ?

၅။ Mechanism Detail
  Lock ခ်လို႔ရမရ position အရ 3 Lock လား? 4 lock လား? စသည္တို႔ကိုေသခ်ာေမးျမန္းၿပီးဝယ္ယူသင့္ပါတယ္။

အျခားတစ္ခုအေနနဲ႔ စဥ္းစားထားရမွာက သင့္ရဲ႕ Chair အျမင့္ဟာ Desk အျမင့္နဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္ေနရပါ့မယ္။ သင့္ Chair ရဲ႕အေနအထားဟာ အရမ္းလည္းနိမ့္မေနအရမ္းလည္းျမင့္မေနဘဲ အဆင္ေျပေျပနဲ႔ထိုင္လို႔ရမယ့္ အေနအထားမွာရွိေနရပါမယ္။
သင့္ရဲ႕ ထိုင္ခုံဟာ အဆင္ေျပေျပရွိေနရမွာျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလို ထိန္းညိွလို႔ရနိုင္မယ့္အေနအထားမွာ ရွိေနရပါမယ္။ သင့္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ထိုင္ခုံကာလာဟာလည္း သင္အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္ထားရွိထားတဲ့ ရုံးသုံးပရိေဘာဂေတြနဲ႔ အေရာင္ ဒီဇိုင္း သဟဇာတ ျဖစ္ေနရပါမယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုထိုင္ခုံေရြးခ်ယ္ျခင္းဟာလည္း သတိထားရမယ့္အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။👍👍👍

(4)သင့္ရုံးခန္းအက်ယ္အ၀န္းကိုတုိင္းတာျခင္း📏📏📏
*****************************************

အဆိုးဆုံးအေျခေနတစ္ခုက သင့္ရုံးခန္းအက်ယ္အ၀န္းကို တုိင္းတာျခင္းမလုပ္ၾကတာပါဘဲ။ လူအမ်ားစုက အဲ့ဒီတုိင္းတာမႈကိုေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကပါတယ္။

အခန္းအက်ယ္၀န္းတုိင္းတာျခင္းကိုသာ သတိလက္လြတ္ထားမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္း ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြေရာက္လာေတာ့မွ တံခါးနဲ႔မလြတ္တာေတြ နံရံနဲ႔မလြတ္တာေတြျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

အဲ့လိုေတြျဖစ္လာေတာ့မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔မလြယ္ကူသလို စိတ္ရႈပ္စရာေတြျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခန္းအက်ယ္အ၀န္းကိုတိုင္းတာဖို႔လိုအပ္သလို အဲ့တုိင္းတာမႈကလည္းမွန္ကန္မႈရွိဖို႔ဟာ သင့္အတြက္အရးႀကီးဆုံးနဲ႔ အလိုအပ္ဆုံးအခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

(5)သင့္ရံုးခန္းမွာ ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်ထားရွိျခင္း🗄️🗄️🗄️
*********************************************

သင့္ရဲ႕စားပြဲခုံအျပင္ File ေတြ သိမ္းဆည္းဖို႔ေနရာ ပိုမိုလိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ႕ သိမ္းဆည္းဖို႔ေနရာဟာ စာအုပ္ေတြထားရွိဖို႔တြက္ Book Case ေတြျဖစ္လာနိုင္သလို ဖိုင္ေတြထားရွိဖို႔တြက္ File Cabinets ေတြျဖစ္လာနုိင္တယ္။ ထုိ႔ျပင္ပစၥည္းေတြထားရွိဖို႔တြက္ Side Tables ေတြျဖစ္လာနုိင္တယ္။အဲ့ဒီထက္လည္းပိုနိုင္ပါတယ္။

သင္ဟာအဲ့လို သိမ္းဆည္းဖို႔ေနရာေတြတြက္ထားရွိဖို႔ မဆုံးျဖတ္ခင္မွာ သင့္အခန္းမွာဘယ္ေလာက္ထားရွိနိုင္မလဲ ဘယ္ေလာက္ေနရာက်န္မလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၿပီးမွသင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သင့္ပါတယ္။

သင္ သိမ္းဆည္းဖို႔ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ပစၥည္းဟာလည္း အျခားပရိေဘာဂပစၥည္းေတြနဲ႔ တသားတည္း  ျဖစ္ေနရပါမယ္။
ပစၥည္းေတြကို စုျပဳံၿပြတ္သိပ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွမထားပါနဲ႔။
သင့္အခန္းတံခါးဖြင့္ၿပီး၀င္လိုက္တာနဲ႔ သင္ေသာ္လည္းေကာင္း သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေသာ္လည္းေကာင္း အဲ့ဒီပစၥည္းေတြကို ေက်ာ္ခြၿပီးေရွာင္သြားလို႔ေတာ့မျဖစ္နုိင္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ပစၥည္းေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ စနစ္တက်ထားရိွဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ မဝယ္ခင္ကတည္းကလိုအပ္တဲ့ Furniture ေတြအတြက္ တိက်တဲ့ layout plan ေလးလည္းလိုအပ္ပါတယ္။

(6)ေရွ႕ကိုႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရွိျခင္း🔰🔰🔰
*********************************

ခုခ်ိန္မွာ ဘာလုိအပ္လဲဆိုတာထိုင္ၿပီးစဥ္းစားဖိို႔လြယ္ကူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ပိုၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာဘာေတြလုိအပ္လာမလဲဆိုတာကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသင့္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ သင္ဟာအခုလိုအပ္တာထက္ပိုမိုၿပီးလိုအပ္လာမယ္လို႔ အစီအစဥ္ရွိေနခဲ့ရင္ စားပြဲခုံအႀကီးႀကီးေတြ ပိုမိုေစ်းႀကီးတဲ့ပစၥည္းေတြကို ေစ်းႀကီးေပးမ၀ယ္ရေအာင္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရပါမယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ Plan ကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေလးေတြကို ဂရုျပဳထားႏိုင္ရင္ေတာ့ ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြ၀ယ္ယူရာမွာ စိတ္အေႏွာင့္ယွက္မျဖစ္နုိင္ေတာ့ဘူးလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ProPlus Furniture 

No comments: