Tuesday, August 21, 2018

ေဒၚလာေစ်းတက္ရတဲ့အေၾကာင္းနဲ႕ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ--------------------------------------------
ျမန္မာေငြေစ်းတန္ဖိုးက်ေနတာဟာ အေတာ္ဆိုးေနတဲ့အဆင့္ဆိုတာအားလံုးအသိပါ။ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာကို ျမန္မာေငြ (၁၅၀၀) ေက်ာ္အထိေရာက္လာခဲ့ျပီျဖစ္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကို အၾကီးအက်ယ္ခံေနရပါျပီ။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈရွိတာ ေကာင္းလား? မေကာင္းလား? ဆိုတာက တသမတ္တည္းေျပာလို႔မရပါဘူး။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအေပၚမူတည္ေနပါတယ္။ ဘယ္အရွိန္နဲ႕ ျဖစ္ေနတာလဲ။ ေႏွးေႏွးလား?ျမန္ျမန္လား? ဒီေမးခြန္းအေပၚမွာ မူတည္ပါေသးတယ္။

ဒီျပသနာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ႏိုင္ဖို႕ဟာေဘာဂေဗဒပညာရပ္ (Economics) သာလ်င္တတ္စြမ္းႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႕ ယူဆမိပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒပညာ Political Economy နဲ႕ပိုအဆင္ေျပမယ္ ထင္ပါတယ္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဘာေၾကာင့္ ျဖစ္တာလဲက စစဥ္းစားရင္ သီအိုရီေတြအရဆိုရင္ေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ရဲ႕တြန္းအားေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြတဲ့ Cost Push Inflation နဲ႕ ဝယ္လိုအားပိုလ်ံွမႈေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြတဲ့ Demand Pull Inflation ဆိုျပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း ၂ ခုရွိပါတယ္။

စရိတ္တြန္းအားေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြအေနနဲ႕ လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့အခါမွာ ကုန္က်စရိတ္ပိုတက္လာတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းအျမတ္ကာမိေအာင္ ေရာင္းေစ်းတင္ရတဲ့သေဘာေတြရွိပါတယ္။

အဲလိုေရာင္းေစ်းတင္ေတာ့ စားသံုးသူ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ ဝင္ေငြတိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာမႈမရွိဘဲ ဝယ္ယူစားသံုးရတဲ့ ဝယ္ယူမႈေတြကသာေစ်းႏႈန္းတက္လာတဲ့ အတြက္ အဆင္မေျပမႈေတြျဖစ္လာတဲ့ သေဘာပါပဲ။

ဒီလိုဝယ္ယူစားသံုးတဲ့ေနရာမွာ ျပည္တြင္းက ထုတ္ကုန္နဲ႕ဝယ္ေဆာင္မႈေတြကို ဝယ္ယူစားသံုးတာနဲ႕ ျပည္ပကတင္သြင္း လာတဲ့ ထုတ္ကုန္နဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈကို ဝယ္ယူစားသံုးတာနဲ႕ ဒီ ၂ ခုရဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ တန္ဖိုးကို စားသံုးသူေတြဘက္ကၾကည့္ လာတတ္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ကုန္စည္ခ်င္း တူမယ္။ ေစ်းႏႈန္းခ်င္းတူမယ္ဆိုရင္ အရည္အေသြးျမင့္တာနဲ႕ ပိုေကာင္းတာကို စားသံုးသူေတြကေရြးခ်ယ္မွာပဲ။ လက္ရွိျမန္မာျပည္အေျခအေနအရ ပစၥည္းခ်င္းတူ ေစ်းႏႈန္းခ်င္းတူရင္ အရည္အေသြးေကာင္းတာက ႏိုင္ငံျခားကပဲ တင္သြင္းေနရတဲ့သေဘာရွိပါတယ္။

တခါတေလ ႏိုင္ငံျခားကတင္သြင္းတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေလာက္ မေကာင္းေပမဲ့ ႏိုင္ငံျခားကေစ်းထက္ပိုေပးရတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြရွိေနေတာ့ သြင္းကုန္ကိုပဲ အားကိုးက်ေတာ့တာမ်ားသြားတယ္။ အဲလိုအားကိုးဖန္မ်ားလာေတာ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဆက္မထုတ္လုပ္ခ်င္ေတာ့ျပီ။ အဲလို ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဆက္မထုတ္ႏိုင္လို႔ သြင္းကုန္ကိုပဲအဓိကအားထားသံုးစြဲလာတဲ့ အခါမွာ သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္မႈ ျပသနာကို ျပည္သူေတြခံစားလာရပါမယ္။ အဲအခ်ိန္ဟာလည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္တာပါပဲ။ ဒါကိုေတာ့ Import Induced Inflation လို႕ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ေတြ သံုးၾကပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ရွိတာက သြင္းကုန္တင္သြင္း တဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံျခားကို ျမန္မာေငြေၾကးနဲ႕ မဟုတ္ဘဲ။ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကး ျဖစ္တဲ့ ေဒၚလာေငြေၾကး နဲ႕ေပးေခ်ရပါတယ္။

အဝယ္လိုက္လာတာနဲ႕အမ်ွ သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တာေတြ ေဒၚလာေစ်းတက္တာေတြဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အားျဖည့္သြားသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ေဒၚလာေစ်း လိုတာထက္ပိုတက္တာဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ အထိနာေစပါတယ္။ ေနာက္တ္ခုက သြင္းကုန္မ်ားျပီး ပို႔ကုန္နည္းေနတဲ့အတြက္ Trade Deficits ျဖစ္ေနေတာ့ ႏိုင္ငံ GDP ကိုထိခိုက္ေစပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကေတာ့ ဝယ္လိုအားပိုလ်ွံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ Demand Pull Inflation ပါ။

ေစ်းကြက္နဲ႕ေစ်းႏႈန္းခ်ိတ္ဆက္မႈ သဘာဝအရ ဝယ္လိုအားမ်ားရင္ ေစ်းတက္တဲ့သေဘာက အမ်ားအားျဖင့္ ရွိေနတတ္တာပါပဲ။ အဝယ္လိုက္ေတာ့ ေစ်းကတင္တာပဲ။ ဒီေနရာမွာ ဘာေၾကာင့္ ဝယ္လိုအားပိုလ်ွံတာလဲ ဘာေၾကာင့္ အဝယ္လိုက္တာ သာမာန္ထက္ပိုမ်ားတာလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းေတြကိုအေျဖရမွာပါ။

ရာသီအလိုက္ တခါတေလမွာ အဝယ္လိုက္တာကို ေငြေဖာင္းပြတယ္လို႔ မေခၚႏိုင္ပါဘူး။ ဥပမာ Christmas နီးလာတဲ့ အတြက္ Christmas နဲ႕ပါတ္သက္တဲ့ အရာအခ်ိဳ႕ေစ်းတက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အျမဲမျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မမည္ပါဘူး။

တခ်ိဳ႕ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ အဝယ္လိုက္လို႔ ခဏတက္လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ခဏ ေစ်းနည္းနည္းျပန္က်တယ္။ မၾကာခင္ဘဲ အရင္ေစ်းထက္ပိုတက္တယ္ဆိုရင္ ထိုးမယ့္ဆင္ေနာက္တလွမ္းဆုတ္တဲ့ သေဘာရွိလို႔ ျပည္သူေတြအခက္အခဲ ၾကံဳရမွာပါပဲ။ ပစၥည္းျပတ္လပ္မႈေတြ ရွိတဲ့အခါမွာ ဝယ္လိုအားပိုလ်ွံမႈ ႈျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ဒီလို ပစၥည္းျပတ္လတ္မႈဟာ ရိုးရိုးသားသား ျပတ္လပ္မႈဆိုေတာ္ပါေသးတယ္။ မရိုးသားတဲ့နည္းနဲ႕ ပစၥည္းျပတ္လပ္မႈ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ သိုေလွာင္ထားမႈေတြပစၥည္းရႏိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။
ဒါကေတာ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေပါင္းျပီးလုပ္တာေတြရွိႏိုင္ပါတယ္။

ပစၥည္းျပတ္လပ္တယ္ဆိုျပီး ေစ်းတက္လာတဲ့ အခါမွာ ျပည္သူေတြဟာ Demand Pull Inflation ကိုခံရျပန္တာပါပဲ။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈရွိတာ ေကာင္းလား? မေကာင္းဘူးလား? ဆိုရင္ အခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အနည္းငယ္ရွိတာေကာင္းပါတယ္။

ႏိုင္ငံစီးပြားေရးထိုင္းမိႈင္းတဲ့ကာလမွာေစ်းႏႈန္းေတြတက္လာေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္ရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ မက္လံုးျဖစ္ေစျပီး ထုတ္လုပ္မႈေတြမ်ားမ်ား လုပ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားမ်ားထုတ္လုပ္ခ်င္းအားျဖင့္ လုပ္သားမ်ားမ်ားလိုအပ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အလုပ္ရရွိလို႔ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ျပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ တစ္ဦးက်ဝင္ေငြကို တိုးတက္လာေစႏိုင္လို႔
ႏိုင္ငံရဲ႕ GDP တက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီလိုမ်ိဳးဟာ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးထိုင္းမိႈင္း ေနတဲ့ကာလမ်ိဳးမွာ အရွိန္အနည္းငယ္နဲ႕ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ေအာင္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ ေတြလုပ္ေလ့ရွိတတ္ပါတယ္။

အေနအထားတစ္ခုေရာက္ရင္ေတာ့ အလြန္အမင္းေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ Hyper-inflation မျဖစ္ေအာင္ ျပန္ထိန္းေပးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံၾကံဳေတြ႕ေနရတာက Cost push inflation ရယ္ Demand pull inflation ရယ္ Import induced inflation ရယ္ဆိုတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ သံုးမ်ိဳးနဲ႕ အဓိကၾကံဳေတြ႕ေနရတယ္လို႔႔ယူဆမိပါတယ္။

ဒီျပႆနာေတြကို အဓိက ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္သူေတြကေတာ့
အစိုးရနဲ႕ ေဘဂေဗဒပညာရွင္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ယူဆမိပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ေတြရွိသလို ေဘဂေဗဒပညာရွင္ေတြလည္း ရွိတဲ့အတြက္ အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကီးဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ဆီကို ဦးတည္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈႈန္းတြက္တဲ့ေနရာမွာ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္းကိန္း Consumer Price Index (CPI) အေပၚ အေျခခံျပီးတြက္ၾကပါတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္ပြမႈႏႈန္းကိုသိခ်င္ရင္ ဒုတိယ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္းကိန္း CPI 2 ထဲကေန ပထမ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္းကိန္း CPI 1 ကိုႏႈတ္ရမယ္လို႕ သီအိုရီမွာေျပာထားပါတယ္။ ေဖၚျမဴလာကို ၾကည့္လိုက္ရင္ နားလည္ရပိုလြယ္ပါတယ္။
Inflation = CPI 2 – CPI 1

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုတြက္မယ့္ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္းကိန္းလို႕ေျပာတဲ့ CPI ကေရာ ဘယ္ကရတာလဲဆိုရင္ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲကေန ရတာျဖစ္ပါတယ္။ သီအိုရိ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ပထမ စားသံုးသူေစ်းဆႏႈန္းကိန္း CPI 1 ကို 100 လို႕ သတ္မွတ္ပါတယ္။ CPI 2 ကိုေတာ့တြက္ယူမွရပါတယ္။ ပံုေသနည္းကို ၾကည့္ပါ။

CPI 2 = Price 2 × 100
_________
Price 1
ဥပမာ။ ။ ဓါတ္ခဲတစ္လံုးကို ယခင္ ၁၂၀၀ က်ပ္ေပးရျပီး အခု ၁၅၀၀ က်ပ္ ေပးရပါက

CPI 2 = 1500 × 100
__________
1200
= 125 ရပါတယ္။

CPI 2 ကိုတြက္ခ်က္ျပီးရင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုတြက္လို႕ရပါျပီ
Inflation = CPI 2 – CPI 1
Inflation = 125-100
= 25 % ရပါတယ္။

ဆိုလိုခ်င္တာက ယခင္တဲ့ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ၂၅ % ရွိပါတယ္။ ေငြတန္ဖိုး ၂၅ % က်သြားတယ္လို႕ သတ္မွတ္ႏိုင္သလို ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္း ၂၅ % တက္သြားတယ္လို႕ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ Inflation တြက္လိုက္လို႕ CPI 2 က CPI 1 ထက္ နည္းေနရင္ အႏႈတ္လကၡာျပေနပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ၊ CPI 2 က 80 ျဖစ္ပါက

Inflation = CPI 2- CPI 1
= 80 – 100
= -20 ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီလို အႏႈတ္လကၡာျပေနပါက ေငြက်ံဳ႕ျခင္းျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ေငြတန္ဖိုးေတြ တက္လာျပီး ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းေတြ က်လာတဲ့သေဘာကို ျပပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေငြက်ံဳ႕ရင္ ေကာင္းေပမဲ့ လိုအပ္တာထက္ပိုျပီး ေငြက်ံဳလာရင္လည္း အဆင္မေျပႏိုင္ပါ။

ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းေတြက်လာရင္ ၀ယ္လိုအား (Demand) မ်ားလာတတ္ေပမဲ့ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ေတြ ေရာင္းလိုအား (Supply) အေနနဲ႕
နည္းလာတတ္ပါတယ္။ အဲလိုေတြနည္းလာေလေလ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ေတြက လုပ္ငန္းမလုပ္ခ်င္ေလေလျဖစ္ျပီးေနာက္ဆံုး လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ေတြ လုပ္ငန္းမလုပ္ေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြအလုပ္မရွိ။ အလုပ္လက္မဲ့ေတြျဖစ္ကုန္ျပန္ေရာ။ အလုပ္လက္မဲ့ေတြမ်ားလာရင္ တိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ တစ္ဦးက်၀င္ေငြ က်ဆင္းလာႏိုင္ျပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ GDP က်ဆင္းလာတဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြ၊ လုယက္မႈေတြ၊ သူခိုး၊ ဓါးျပေတြပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေငြက်ံဳ႕ျခင္း (Deflation) နဲ႕ ေငြေဖာင္းပြျခင္း (Inflation) ဟာ မရွိမေကာင္း ရွိမေကာင္းနဲ႕ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့သေဘာပဲျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းတတ္သိသေလာက္ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

Little knowledge is dangerous. ဆိုတဲ့စကားလို
နည္းနညး္ပဲသိတာအႏၱရယ္မ်ားပါတယ္။

အခုေျပာခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး စီးပြားေရးတကၠသိုလ္
ေက်ာင္းဆင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ နည္းနည္းသိခဲ့တာကို
ျပန္လည္တင္ျပရတာျဖစ္လို႕ပညာရွင္မ်ားမွနားလည္ေပးပါဖို႕
ေတာင္းဆုိအပ္ပါတယ္။

Looking Forward to
the future of Myanmar
----------------------

ေလးစားစြာျဖင့္

ပိုင္စိုး (Management)


No comments: