Monday, January 2, 2017

ထာဝစဥ္မေမ့အပ္သင့္ေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႔

1.1.2017...ေၾကးမုံ ေဆာင္းပါး
====================


သားစဥ္ေျမးဆက္ ထာဝစဥ္မေမ့အပ္သင့္ေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႔
==========================================

ေမာင္ေသာင္းဝင္း (တမန္ေဟာင္း)

''တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္ေရး၊ တိုင္းသူျပည္သားလူထု ညီၫြတ္ေရး၊ အဲဒီညီၫြတ္ေရးႏွစ္ခု မရွိသမွ်ကာလပတ္လံုး ဒီတိုင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ပင္ လြတ္လပ္ေသာ္ျငားလည္း ဘယ္ပါတီတက္တက္၊ ဘယ္အစိုးရလုပ္လုပ္၊ ----- တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနမွာပဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္'' ဟူ၍ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႀကီး၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔အစည္းအေဝးႀကီးတြင္ သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မိန္႔ခြန္းသည္ နားေထာင္ရာတြင္ နားဝင္မခ်ဳိေသာ္လည္း ထိထိမိမိရွိလွသည္။ ႏိုင္ငံသားအားလံုး သတိထားရမည့္အခ်က္ကို ထိထိမိမိေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိလည္း ထင္ဟပ္မွန္ကန္ ေနဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုမိန္႔ခြန္း၏အႏွစ္သာရသည္ ကမၻာတည္သေရြ႕ ဆက္လက္မွန္ကန္ေနမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္္မႈသည္ မည္မွ်အေရးပါေနေၾကာင္းကို အနာဂတ္ကိုေမွ်ာ္ေတြးကာ သတိေပးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ံႈးခဲ့ရ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရွးျမန္မာ မင္းမ်ားလက္ထက္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ကိုယ့္ထီး၊ ကိုယ့္နန္း၊ ကိုယ့္ၾကငွန္းျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္၌ ဝင့္ထည္စြာရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ား၌ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏က်ဴးေက်ာ္စစ္သံုးႀကိမ္ တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အိပ္မက္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရသည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသည္ ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕တို႔ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္။ စနစ္တက်  စုစည္းတိုက္ခိုက္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ လက္နက္အင္အားကြာျခားမႈေၾကာင့္ အ႐ႈံးႏွင့္သာရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။  သို႔ရာတြင္  နယ္ခ်ဲ႕ကိုေတာ္လွန္လိုသည့္   စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရယူလိုေသာ  စိတ္ဓာတ္ကိုမူ လံုးဝမစြန္႔လႊတ္ခဲ့ေပ။ အခြင့္ေရးရလွ်င္ရသလို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္လာ

၁၉၂ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍  လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။  ဝိုင္အမ္ ဘီေအ၊ ဂ်ီစီဘီေအ၊ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး စသည့္အသင္းႀကီးမ်ားဖြဲ႕စည္းကာ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုမ်ား ဆက္တိုက္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားထဲတြင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးကို  အရယူသြားမည္ဆိုေသာ သံမဏိစိတ္ဓာတ္ ကိန္းေအာင္းေနသည့္  လူငယ္တစ္ဦး ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ထိုသူကား အျခားမဟုတ္ေခ်။ ျပည္သူ အားလံုး၏ရင္ထဲတြင္ ကိန္းေအာင္းလ်က္ရွိသည့္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပင္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္သည္ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ကို တိုက္ထုတ္သြားမည့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (BIA) ကို ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုေန႔ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေရာင္ျခည္သန္းခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထု၏ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံအားေပးမႈ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ က်ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထိုလြတ္လပ္ေရးေန႔သည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွ႔ံအျပားရွိ ၿမိဳ႕၊ ရြာမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ေမာ္ကြန္းေက်ာက္စာတိုင္မ်ား စိုက္ထူခဲ့ၾကသည္။  ထိုေက်ာက္စာတိုင္မ်ားတြင္ ''ၿဂီသကၠရာဇ္ တစ္ေထာင့္သံုးရာကိုးခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆုတ္ ကိုးရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔အား ဤငါတို႔ျမန္မာျပည္ လံုးဝလြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္     ေကာင္းစြာေရာက္သတည္း'' ဟူ၍ ကမၸည္းထိုးထားၾကသည္။

ကိုလိုနီအေမြဆိုးက်န္

နယ္ခ်ဲ႕တို႔အား ျမန္မာ့ေျမေပၚမွေမာင္းထုတ္ၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုလိုနီအေမြဆိုးမ်ားကမူ  က်န္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား  ညီအစ္ကိုမ်ားအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သံသယဝင္ကာ လက္နက္စြဲကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လက္နက္စြဲကိုင္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးလႊမ္းျခံဳေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျပည့္အဝတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ တခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေသနတ္သံမ်ား ၾကားေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ အႏွစ္ (၇ဝ) ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာင္း ဆိုမႈမ်ားသည္ အက်ဳိးမရွိေသာလုပ္ရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္၊ မရွိအတူ၊ ရွိအတူ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို မ်ားအၾကား စားပြဲဝိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ညိႇႏႈိင္း သြားမည္ဆိုလွ်င္ (Win-Win)ရလဒ္ရရွိႏိုင္ေပသည္။ မတူညီမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားကာ တူညီေသာအခ်က္မ်ားျဖင့္ စတင္ေဆြးေႏြးသင့္ ေနၿပီျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရး အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေစရန္

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေနေစရန္အတြက္ အသက္တမွ်အေရးပါလ်က္ရွိသည္။ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ ယိုယြင္းလာေသာ ႏိုင္ငံသည္ အဘက္ဘက္မွ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ သာဓကအေနျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လစ္ဗ်ားႏွင့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတို႔ကို သင္ခန္းစာယူသင့္သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနၾကသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကသည္။

ထို႔အျပင္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈၿပိဳကြဲလွ်င္ ႏိုင္ငံလည္း အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္ေပသည္။ သာဓကအေနျဖင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကို အထင္အရွားေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တိုးတက္ ေရးအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားအၾကား သံသယမ်ားဖယ္ရွားကာထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္တည္ ေဆာက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထုဆစ္ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိအစိုးရသည္လည္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္      ေအာက္တိုဘာလတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။    ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လံု)ကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီး က်င္းပသြားႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။

စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္

တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားအၾကား ေရပက္မဝင္ေသာ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကိုသာ ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ထားႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အင္အား ေတာင့္တင္း ခိုင္မာေနမည္ျဖစ္သည္။ အင္အားေတာင့္တင္း ခိုင္မာ ေနေသာႏိုင္ငံကို မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ် က်ဴးေက်ာ္ရန္စဝံ့ မည္မဟုတ္ေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုႏိုင္ငံသည္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈစြမ္းအားျဖင့္   လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အျမဲတေစ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထာဝစဥ္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ကိုယ္စီတာဝန္ရွိၾကပါသည္။ ထိုတာဝန္ကို ေက်ပြန္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားသင့္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္  အပစ္အခတ္ရပ္စဲရျခင္း မရွိေသးေသာ   လက္က်န္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္  အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ အေျဖရွာသြားသင့္ေပသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိေသးသည့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားကို စိတ္ကုန္ မုန္းတီးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာစကား အေလးထား

လြတ္လပ္ေရးႏွင့္  ပတ္သက္၍  ''လြတ္လပ္ေရးကိုလိုခ်င္ရင္ လြတ္ လပ္ေရးရႏိုင္ေလာက္တဲ့ စည္းကမ္းကိုရွိၾကပါ။ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္လို႔ရွိရင္ လြတ္လပ္ေရး ကိုရႏိုင္တဲ့ ညီၫြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားပါ။ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္ရင္ လြတ္လပ္ေရးကိုရႏိုင္တဲ့ထူေထာင္မႈကိုလုပ္ၾကပါ။ အဲဒီလိုလုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရွ႕တြင္ လြတ္လပ္ေရးအရသာကို ခံစားစံစားခ်င္တယ္ဆိုရင္ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔၊ စည္းကမ္းရွိၾကဖို႔၊ ယခုကတည္းက ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ္ကို အက်င့္ဆိုးေတြ၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြ၊ xxxက်င့္ေတြ ျပင္ၾကဖို႔လိုၿပီဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ကေန႔ေျပာခဲ့ခ်င္ တယ္'' ဟုဆိုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ားအား ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔၌ပင္ တိုက္တြန္း ေျပာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လြတ္လပ္ေရးကို တန္ဖိုးထား တတ္ေစရန္ ေစတနာထား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရး၏တန္ဖိုးကို မလြတ္လပ္ေသာအခ်ိန္မွ သာသိရွိၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသည္ အသက္ေသြးေခြၽးေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္ကာ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုလြတ္လပ္ေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေရးသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ကိုးကြယ္ခြင့္၊ ပညာသင္ယူခြင့္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ခြင့္ စသည့္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားစြာကို ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈမရွိလွ်င္၊   အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့သာ ေနထိုင္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ထိုလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား တခဏအတြင္း ဆံုး႐ႈံးသြားႏိုင္သည္။

ျပည္သူအားလံုး၏တာဝန္

ျခံဳ၍တင္ျပရလွ်င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးသည္ ထိုႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူအားလံုး၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုလြတ္လပ္ေရးကို ျပည္သူမ်ားအၾကား တည္ေဆာက္ထားသည့္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈစြမ္းပကားျဖင့္သာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အမွတ္တမဲ့ဆံုး႐ႈံးသြားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ဘိုး၊ ဘြား၊ ဘီ၊ ဘင္တို႔သည္ အသက္ေသြးေခြၽးမ်ားစြာေပးဆပ္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုသို႔ မ်ားစြာေပးဆပ္ခဲ့ရသည့္ လြတ္လပ္ေရးကို    ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားတတ္ရန္သည္ ပဓာနက်ေသာ  အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားသည္ မလြတ္လပ္မႈေအာက္တြင္ ေနထိုင္ရသည့္ ခါးသည္းေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ဳိးမရွိၾကသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး၏တန္ဖိုးအႏွစ္ သာရကို ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ အေရးပါလ်က္ရွိေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို သားစဥ္ေျမးဆက္ အျမဲတေစ သတိရ တန္ဖိုးထားသြားရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

Credit: ေၾကးမံုသတင္းစာ

No comments: