Saturday, March 19, 2016

ေရနဲ႔ ေရေဘးပညာေခတ္ႀကီးမွာ ပညာတတ္ေတြဟာ တရားေရး၊ ဥပေဒေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးေတြမွာ စီမံခန္႔ခြဲေရးပညာေတြကို တိုးတက္သည္ထက္ တိုးတက္ေအာင္ ေလ့လာသင္ၾကားေနၾကတယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးထဲမွာ ထိပ္ဆံုးက ပါဝင္တဲ့ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ေက်ာင္းေတြ၊ သင္တန္းေတြမွာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲၿပီး ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သင္ၾကားေပးတာ လည္းမရွိခဲ့ဘူး စီးပြားျဖစ္သင္ၾကားတာလည္း မရွိေသးဘူး။

တကယ္ဆို လူ႔ဘဝမွာ ေရဆိုတာအသက္ ရွင္ႏိုင္ေရးအတြက္နဲ႔ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္သန္စြမ္း ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ အလြန္အေရးပါတဲ့ လို အပ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ဝေက်ာ္ဟာ ေရပါဝင္လ်က္ရွိတယ္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး ဇီဝကမၼလုပ္ငန္းပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္ေနဖို႔ ေရလိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ ေတြဟာ ေရကို ေသာက္ေနမွအသက္ရွင္တယ္။
ေရဆိုတာ လူတို႔ေသာက္႐ုံသာမက သံုး ဖို႔လည္းလိုတယ္။ လိုအပ္တဲ့ေရေတြ အလံုအ ေလာက္ရဖို႔ဆိုတာ ေရအရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းၿပီး ထိန္းသိမ္းသံုးစြဲတဲ့ေနရာမွာ စီမံ ခန္႔ခြဲတတ္ဖို႔လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မတ္၂၂ရက္မွာ က်ေရာက္မယ့္ ကမၻာ့ေရေန႔မွာ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္အျဖစ္ 'ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေရအရင္း အျမစ္ ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆီသို႔'ရယ္လို႔ တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာ္ထားတယ္။

အမွန္က ေရအရင္းအျမစ္ဆိုတာ ပင္ လယ္သမုဒၵရာႀကီးေတြ မခန္းေသးသေရြ႕ ဝင္ ႐ိုးစြန္းေရခဲေတြ ကုန္ေအာင္ ေပ်ာ္မသြားေသး သေရြ႕ အလံုအေလာက္ရွိေနပါတယ္။ 'ေန၊ ေလ နဲ႔ေျမ'တို႔ရဲ႕ ရာသီဥတုနဲ႔ ကမၻာ့ဆြဲငင္အားတို႔ အကူအညီနဲ႔ သဘာဝလည္ပတ္ေပးေနတာ လူ ေတြအတြက္ ေရကိုရရွိေစပါတယ္။ ပင္လယ္ သမုဒၵရာနဲ႔ ေရခဲျပင္ေတြကို ေနပူရွိန္ဟပ္တဲ့ အခါ ေရေတြဟာ အခိုးအေငြ႕ျဖစ္ၿပီး ေကာင္း ကင္ကို ျပန္တက္တယ္။ အဲဒီေရခိုးေရေငြ႕ တိမ္ တိုက္ႀကီးေတြကို ေလက ကမၻာအႏွံ႔ကို သူ႔ရာ သီအလိုက္ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ပို႔ေပး တယ္။ ေအးတဲ့ေနရာေရာက္တဲ့အခါ ေရခိုးေရ ေငြ႕ေတြဟာ ေရစိုင္ေရခဲျဖစ္သြားေတာ့ ကမၻာ့ ဆြဲငင္အားနဲ႔ ေအာက္ဘက္ကို ျပဳတ္က်တာကို မိုးရြာသြန္းတယ္လို႔ဆိုတာပါ။

အခ်ဳိ႕ေဒသေတြကို ေရခိုးေရေငြ႕ပါတဲ့ေလ က မေရာက္ႏိုင္သလို အခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာလည္း ပူလြန္းလို႔ ေရကအစိုင္အခဲမျဖစ္ဘူး။ အဲဒီလို ေနရာေတြမွာ မိုးေခါင္ၿပီးေရရွားတယ္။ တစ္ ကမၻာလံုးေဒသတိုင္း မိုးေခါင္ေရရွားတာမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ လူသားေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ နဲ႔ ေရအရင္းအျမစ္ေတြ ရွာေဖြထုတ္လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ေရရွားတဲ့ေနရာကို သဘာဝသေဘာ အရ ေရမေရာက္ႏိုင္ရင္ လူတို႔အစြမ္းနဲ႔ေရာက္ ေအာင္လုပ္ေပးၾကရပါမယ္။ Canal တူးေျမာင္း ေတြတူးမယ္။ Channel ေရေျမာင္းေတြ ေဖာက္ မယ္။ Levees တာ႐ိုးကာေခ်ာင္းေတြေဖာက္ မယ္။ ပိုက္လိုင္းႀကီးေတြ သြယ္တန္းၿပီးပို႔မယ္။ အဝီစိတြင္းေတြတူးမယ္။ ေရေလွာင္တမံႀကီး ေတြ တူးမယ္၊ ေရကန္ႀကီးေတြ တူးေဖာ္မယ္။ ဒါဆိုေရရွားတဲ့ေနရာမွာ ေရရတန္သေလာက္ ရၿပီေပါ႔။

ေရဆိုတာ လိုရင္လည္းမေကာင္း ပိုရင္ လည္း မေကာင္းဘူး။ ဒီေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၾကည့္ မိုးတြင္းမွာ တစ္ျပည္လံုးေရလွ်ံၿပီး ေရႀကီးေလ့ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏွစ္ဆို ေရႀကီးလို႔ အပ်က္အစီး မ်ားၿပီး ဒုကၡေရာက္ၾကရတယ္။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္မွာ ေတာ့ မႀကံဳစဖူး အထူးေရႀကီးလို႔ ျမန္မာျပည္ တစ္ျပည္လံုးနီးပါး ေရေဘးဒုကၡခံခဲ့ရတယ္။ ေရေဘးဒုကၡသည္ေပါင္း လူ ၁၆ သန္းအထိရွိခဲ့ တယ္။ ဒီေတာ့ မိုးရာသီမွာ ေရႀကီးရျခင္းအ ေၾကာင္း ေလ့လာၿပီး ေရတိုေရရွည္ေရေဘးကာ ကြယ္ေရးနဲ႔ ေရမႀကီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုၿပီ မဟုတ္ပါ လား။

ေရႀကီးမႈအႏၱရာယ္ကို ေလ်ာ႕နည္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္
******************************************
ဒီေခါင္းစဥ္ကို G.Tyler Miller နဲ႔ Scott E. Spoolman တို႔ ေရးသားထုတ္ေဝတဲ့ Environmental Science ဆိုတဲ့စာအုပ္ထဲက ထုတ္ႏုတ္ျပတာပါ။ ေရႀကီးတယ္ဆိုတာ မိုးရြာ သြန္းတဲ့အခါ ေတာင္ေစာင္း၊ ကုန္းျမင့္ေတြက ေန ေရေတြ တအားစီးက်လာတဲ့အခါ ေရက် တဲ့ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ေရစီးေၾကာင္း Watershed ေနရာေတြမွာ ေရကိုအတားအဆီးမရွိဘဲ ဒလေဟာ စီးဆင္းေစလို႔ ေအာက္ပိုင္းမွာ ေရႀကီးရတာ ျဖစ္တယ္။ ေရႀကီးတဲ့လြင္ျပင္ (Floodplain)ေနရာေတြဟာ အနည္းနဲ႔အမ်ား ေရႀကီးေလ့ရွိ တယ္။ ေရႀကီးမႈေလ်ာ့နည္းေအာင္နဲ႔ ပ်က္စီး မႈ သက္သာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း
*****************
(၁) ေရစီးေၾကာင္းက်ရာေနရာ(Watershed)မွာ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။ ျမစ္ဖ်ားေခ်ာင္းဖ်ားဆိုတာ ေတာင္ေစာင္း၊ ကုန္း ေစာင္းေတြမွာပဲရွိတာ။ အဲဒီေနရာေတြမွာ သစ္ ေတာေတြက သဘာဝအေလ်ာက္ ထူထပ္ေန တာပါ။ သစ္ပင္ႀကီးေတြရဲ႕ေအာက္ေျခမွာ ခ်ဳံ ႏြယ္ပိတ္ေပါင္းေတြလည္း အလြန္ေစးပ်စ္ေန ေလ့ရွိတယ္။ ရြက္ေၾ<ြကေတြလည္း ဖုံးအုပ္ေန တယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔သစ္ျမစ္ေတြဟာ မိုးရြာရင္ စီးက်လာတဲ့ေရေတြကို သဘာဝအေလ်ာက္ တားဆီးထိန္းသိမ္းေပးထားတာရယ္၊ ဒါေတြ မရွိေတာ့ရင္ ေျမၿပိဳတာတို႔၊ ေရတိုက္စားတာတို႔ ျဖစ္ၿပီး စီးဆင္းတဲ့ေရကို ဒလေဟာ တစ္ဟုန္ ထိုး ေအာက္ဘက္ကို အမ်ားႀကီးေရာက္သြား ေစတာေပါ႔။
ဒါေၾကာင့္ ေတာင္ေစာင္း၊ ကုန္းေလွ်ာေန ရာေတြမွာ လမ္းေတြ မဆင္မျခင္မေဖာက္ဖို႔၊ သစ္ပင္ေတြ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းတာမ်ဳိး မလုပ္ဖို႔၊ ခ်ဳံႏြယ္ေတြေနရာမွာ စားက်က္ေျမအျဖစ္ မလုပ္ ဖို႔ စနစ္မက်တဲ့စိုက္ခင္းေတြမလုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

(၂) ရႊံ႕ၫြန္ေပ်ာင္းဗြက္အိုင္ႀကီးေတြရွိရင္ ထိန္း သိမ္းဖို႔လိုတယ္။ ျပန္လည္မြမ္းမံထားရမယ္။ ေရႀကီးတဲ့လြင္ျပင္မွာ အဲဒီရႊံ႕ၫြန္ေပ်ာင္းဗြက္ အိုင္ေတြရွိရင္ ေရႀကီးမႈကို အလြန္ထိန္းေပး တယ္။ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ျဖစ္ေစတဲ့ ဓာတ္ ေငြ႕ေတြကိုလည္း စုပ္ယူသိုေလွာင္ေပးတယ္။ ေရႀကီးမႈကိုကာကြယ္တဲ့ေနရာမွာ အလြန္အား ကိုးရၿပီး ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈျဖစ္ေစတဲ့ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကို အျမန္မျဖစ္ေအာင္ တားေပး ႏိုင္တယ္။

(၃) ေရႀကီးတဲ့လြင္ျပင္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစတဲ့ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ေတြ အျပင္းအထန္လုပ္ပါ။ ေရ ႀကီးတဲ့လြင္ျပင္မွာေနထိုင္သူေတြဟာ အမ်ား အားျဖင့္ ဆင္းရဲၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်တယ္။ စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ လူမႈေရးတိုးတက္မႈအတြက္ ပညာ ရည္ျမင့္တက္ေအာင္ ေရရွည္စီမံကိန္းခ်ၿပီး လုပ္ေပးရမယ္။ ႏွစ္တိုင္းကို အနည္းနဲ႔အမ်ား ေရႀကီးတဲ့ဒုကၡခံေနရတာကို အေျဖရွာၿပီး ႀကိဳ တင္ကာကြယ္မႈနဲ႔ တားဆီးတာတို႔ လုပ္တတ္ ေအာင္ ဝိုင္းကူေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၄) ေရႀကီးတဲ့လြင္ျပင္ကို ေရေလွာင္တမံ၊ ေရ ေလွာင္ကန္၊ ေရကန္ေတြ တည္ေဆာက္ေပး ထားရင္ ေျမေအာက္ေရကိုျပန္လည္အားျဖည့္ ေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။ တာရွည္ခိုင္ၿမဲတဲ့ စိုက္ ပ်ဳိးေရးနည္းစနစ္ကိုသံုးတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ေဖာ္ထုတ္ေပးသင့္သလို သစ္ေတာေတြလည္း တာရွည္ခိုင္ၿမဲေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ ေပးရမွာျဖစ္တယ္။

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
***********
(၁) ေခ်ာင္းေတြကိုတည့္ေအာင္လုပ္၊ နက္ ေအာင္တူးေပးရမယ္ (Channelization)
ကုန္းျမင့္ကျဖစ္ေစ၊ အထက္မွ ေအာက္ ကိုျဖစ္ေစ ေရတို႔စီးဆင္းတဲ့အခါ စီးအားေကာင္း ၿပီး ေရထုထည္ပမာဏမ်ားတဲ့အခါ စီးဆင္း ေနတဲ့ ေခ်ာင္းေတြ၊ ေျမာင္းေတြ၊ ျမစ္ေတြဟာ ေကြ႕ေကာက္ၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းပိတ္ဆို႔ေနရင္ သူ႔ အထက္ပိုင္းမွာ ေရေတြလွ်ံထြက္ကုန္ၿပီး ထိန္း မႏိုင္သိမ္းမရ ေရႀကီးေစေတာ့တာပဲ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ကေလးၿမိဳ႕ေရႀကီးမႈ အလြန္ျဖစ္သြားတာ ဟာ ျမစ္သာျမစ္ထဲ လွိမ့္ဆင္းလာတဲ့ေရေတြ ဟာ ျမစ္က်ဥ္းေနရာေတြမွာ ေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္တံုးေတြကလည္းပိတ္၊ ျမစ္ကလည္း အေကြ႕အေကာက္မ်ားေတာ့ လွ်ံထြက္ၿပီး ေန ရၪၨရာျမစ္လက္တက္ကေန ရာဇၿဂိဳဟ္ေရေလွာင္ တမံပါျပည့္လွ်ံၿပီး ၿမိဳ႕ေတြရြာေတြထဲ လွ်ံထြက္ ကုန္ေတာ့တာပါပဲ။ ဒါကိုသိလို႔ အခု ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္စမွာ ျမစ္သာျမစ္ရဲ႕ ေကြ႕ေကာက္က်ဥ္း ေျမာင္းၿပီး ေက်ာက္ေဆာင္ထူထပ္တဲ့ ေနရာေတြ တြက္ခ်က္ေလ့လာၿပီး တူးပစ္ခ်ဲ႕ပစ္ခဲ့တယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီလို ေျမာင္းနဲ႔ေခ်ာင္းေတြ၊ ျမစ္ ေတြေရစီးပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ေန ရာမွာ သူ႔ေဘးေရလွ်ံတဲ့ေနရာက အေရးႀကီး လား သူ႔ေအာက္ကို ေရအားေကာင္းေကာင္း နဲ႔စီးသြားလို႔ေအာက္ဘက္မွာေရႀကီးရင္ အေရး မႀကီးတဲ့ေနရာလားဆိုတာ ေသခ်ာသိေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။

(၂) ေခ်ာင္းေတြ၊ ေျမာင္းေတြ၊ ျမစ္ေတြရဲ႕ ကမ္းႏွစ္ဖက္တာ႐ိုးနဲ႔ နံရံကာေပးပါ။
အေမရိကားနဲ႔ဥေရာပရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံ ေတြမွာ တာ႐ိုးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ျမစ္ေခ်ာင္း ေတြရဲ႕ ကမ္းႏွစ္ဖက္ ကာထားႏိုင္ၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေရကစီးအားေကာင္းၿပီး ေဘးဘက္ ကမ္းက ၿမိဳ႕ရြာေတြမွာ ေရမလွ်ံမႀကီးေတာ့ဘူး။ ေအာက္ဘက္မွာ ေရစီးအားေကာင္းေကာင္း နဲ႔ပင္လယ္ထဲအထိ ဆက္စီးသြားႏိုင္ရင္ ေကာင္း တယ္။ တခ်ဳိ႕ႏွစ္ေတြမွာ မိုးအလြန္ႀကီးလို႔ ေရခဲ ေတာင္ေပ်ာ္က်တာ အလြန္မ်ားလို႔ ေရလံုးေတြ ႐ိုက္ဆင္းလာၿပီး တာ႐ိုးက်ဳိး နံရံေပါက္ထြက္ ကုန္တာေတာ့ ရွိဖူးတယ္။

သဘာဝႀကီးက သိပ္လြန္လာရင္ေတာ့ လူ ေတြ ဘယ္ေလာက္စြမ္းစြမ္း ခံရတာမ်ဳိးရွိတတ္ ပါတယ္။ ျဖစ္ခဲႀကံဳခဲတာကို ထည့္မစဥ္းစားဘဲ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကရပါတယ္။

(၃) ေရကာတာႀကီးေတြ တည္ေဆာက္ပါ။
အေမရိကားႏိုင္ငံ ေကာ္လိုရာဒိုျမစ္ႀကီး ဟာ မိုင္ ၁၄ဝဝ ရွည္တယ္။ ျပည္နယ္ခုနစ္ခု ကိုျဖတ္စီးေနတယ္။ အဲဒီျမစ္႐ိုးႀကီးကိုထိန္း ခ်ဳပ္တဲ့အေနနဲ႔ ေနရာ၁၄ေနရာမွာ ဧရာမေရ ကာတာဆည္ႀကီး ၁၄ခုတည္ေဆာက္တယ္။ ဆည္ႀကီးေတြကေန ေရေလွာင္တမံႀကီးေတြ ဆီေရပို႔တယ္။ အဲဒီကဆက္ၿပီး အလြန္ႀကီး မားတဲ့ေရကန္ႀကီးေတြဆီ ေရသြယ္ထားတယ္။ သံုးဆင့္ အက်အနလုပ္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္တယ္။ ေရေလွာင္ကန္ေတြကေန ျပည္ နယ္ခုနစ္ခုရဲ႕ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကို ေသာက္သံုးေရ ေပးေဝတယ္။ စိုက္ခင္းေတြကို ဆည္ေရေသာက္ ေရေပးေဝတယ္။

ဒီေတာ့ ျမစ္ႀကီးက စီးလာတဲ့ ေရေတြ သမုဒၵရာထဲအားလံုး စီးထြက္သြားတာမ်ဳိးမဟုတ္ ေတာ့ဘဲ လိုသေလာက္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး လူတို႔အ တြက္ အသံုးခ်ေစႏိုင္တယ္။ ေခ်ာင္းေတြ၊ ျမစ္ ေတြကို ပိတ္ၿပီးတားၿပီး ေရကာတာႀကီးေတြ ဆည္ႀကီးေတြေဆာက္တာ ေကာင္းရဲ႕လားဆို ၿပီး အျငင္းပြားေနၾကတယ္။ အခုကိုးကားတဲ့စာ အုပ္ထဲမွာေတာ့ ဆည္ႀကီးေတြ တည္ေဆာက္ တဲ့အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အက်ဳိးအျပစ္ကို သီးျခား ေရးထားတာရွိတယ္။

အက်ဳိးရွိေအာင္လုပ္တတ္ရင္ ပိုၿပီးအက်ဳိး ရွိပါတယ္။ မလုပ္တတ္ဘဲ၊ မတြက္ခ်က္ဘဲ၊ မဆင္ ျခင္ဘဲ ေကာက္လုပ္ရင္ေတာ့ အျပစ္ေတြျဖစ္မွာ ပါတဲ့။ ေကာင္းေအာင္လုပ္ၿပီဆိုမွေတာ့ အက်ဳိး ရွိေအာင္ ေသခ်ာေလ့လာ စိစစ္သံုးသပ္ၿပီး လုပ္ ရေပမွာေပါ႔လို႔သာ မွတ္ခ်က္ေပးပါရေစေတာ့။

ေအာင္ခ်ိန္ဘြား (Yangon TimesJournal, 12-11)

No comments: