Saturday, January 17, 2015

ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ ျပည္သူကို အက်ပ္ကိုင္ျခင္းေလာ (MPT)ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္ ျပည္သူကို အက်ပ္ကိုင္ျခင္းေလာ

မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက MPT ဟု အမ်ားသိၾကသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ဖုန္းေျပာဆိုခ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္ဆိုေသာ ေဆြသဟာ အမည္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္တြင္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပာဆိုလိုပါက က်ပ္ ၁၂၀၀၀ က်ပ္ ေပးသြင္းကာ အတြဲလိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဝယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

MPT ကဲ့သို႔ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အခုိင္အမာ ပိုင္ဆုိင္ထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ MPT ကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထုအေပၚတြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မွ် မရိွေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရက္စက္စြာ အေပၚစီးက လြန္ကဲစြာ အျမတ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ ပုဂၢလိက တယ္လီဖုန္း ကုမၸဏီမ်ားက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ခ သီးသန္႔ေပးစရာ မလိုဘဲ သုံးစြဲႏုိင္ေသာအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ထားသည့္ MPT က ဝန္ေဆာင္ခယူ၍ ၂၅ က်ပ္သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းမွာ မ်ားစြာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။

ယခင္ ပုဂၢလိကမ်ားသို႔ ခြင့္မျပဳခင္ MPT တစ္ဦးတည္းသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိခဲ့စဥ္ကလည္း ႏုိင္ငံတကာတြင္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ ဆြဲေဆာင္သည့္ သေဘာျဖင့္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေလ့ရွိသည့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ အသံမက္ေဆ့ခ်္ကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ျပည္သူလူထုထံ ေငြေၾကးတန္ဖိုး သတ္မွတ္၍ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ျမန္မာျပည္သူလူထု အၾကားတြင္ သာမက ကမာၻေပၚတြင္ပါ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ MPT သည္ ပုဂၢလိကဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို ႏုိင္ငံပိုင္ (ဝါ) ျပည္သူပိုင္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္ဦမ်ားကို အသုံးခ်ကာ အဓိက ဆယ္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ Service Provider ေနရာ (ဝါ) ကစားပြဲ ဒုိင္လူႀကီးေနရာတြင္ ရွိေနသည့္ PTD ေခၚ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေနသည့္ ၾကားက ကစားပဲြတြင္ ဝင္ကန္ကာ စားသုံးသူ ျပည္သူလူထုအေပၚ ယေန႔အထိ အျမတ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းမွာ မည္သို႔မွ် မသင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ပို၍ရွင္းလင္းစြာ ေျပာရလွ်င္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးက ပိုင္ဆိုင္သည့္ ျပည္သူပိုင္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ကမာၻေပၚတြင္ အဆင္းရဲဆုံးစာရင္းဝင္ ျပည္သူလူထုအား အသက္သာဆုံး ႏႈန္းထားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရမည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သူမ်ားက အပိုင္စီးထားသကဲ့သို႔ ရယူၿပီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို သုံးကာ ျပည္သူလူထု အိတ္ကပ္အတြင္းမွ ေခြၽးႏွဲစာမ်ားကို အက်ပ္ကိုင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေတာင္းယူေနသည့္ သေဘာျဖစ္ေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ အ႐ုပ္ဆိုးလွေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၄-၁-၂၀၁၅)

---------------------------
Editorial, The Voice Daily Vol-2/No-237 (#voiceeditorial)

မိမိဘာသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ကာကြယ္ပါ

ကမာၻေပၚတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ က်င့္သုံးလာခဲ့ေသာ စနစ္မ်ားကို မူတည္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေလာကနိယာမ သေဘာတရားမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း လူတန္းစား ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနတတ္သည္မွာ သဘာဝ ျဖစ္သည္။ သမိုင္းဦးဘုံေျမ စနစ္မွသည္ ထုိကြဲျပားေသာ လူတန္းစားမ်ားအၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ ကာလအထိတိုင္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ကမာၻႀကီးကို အႀကီးမားဆုံး ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အႏၲရာယ္ကို ျပပါဆိုလွ်င္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မ်ား အႏၲရာယ္ဟု လူအမ်ားစုက လက္ညႇိဳးထိုးၾကမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထိုအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တြင္လည္း ဘာသာေရးက ထိပ္ဆုံးေနရာတြင္ ရွိေနေပသည္။

အစြန္းေရာက္၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေစ့ငုၾကည့္ေသာ္ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရသကဲ့သို႔ ခံစားရျခင္းက အဓိက အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ေတြ႕ရသည္။ ပညာနည္းသူႏွင့္ ပညာတတ္သူအၾကား၊ ဆင္းရဲသူႏွင့္ ခ်မ္းသာသူအၾကား၊ ေနရာေဒသကို လုိက္၍ လူနည္းစု ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္ လူအမ်ားစု ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတစ္ခုအၾကား၊ အင္အားနည္းေသာ လူမ်ဳိးစုႏွင့္ အင္အားႀကီးေသာ လူမ်ဳိးစုတို႔အၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိတတ္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အင္အားႀကီးသူ သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားစုက အင္အားနည္းသူ၊ လူအနည္းစုအေပၚ ခြဲျခားႏွိမ္ခ် ဆက္ဆံျခင္းမွာ ထင္သာျမင္သာ အရွိဆုံး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အင္အားႀကီးသူ၊ လူအမ်ားစုက အင္အားနည္းသူ လူအနည္းစု အေပၚတြင္ အခါခပ္သိမ္း အရာရာ ခြဲျခားဆက္ဆံေနသည္ဟု တပ္အပ္ေျပာ၍ မရေပ။

ရံဖန္ရံခါတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရသည္ဟု ခံစားရေသာ လူအနည္းစုဘက္တြင္ သိမ္ငယ္စိတ္ႏွင့္ သံသယစိတ္တို႔က မိမိတို႔ထံလာသည့္ အရာအားလုံးကို ခြဲျခားဆက္ဆံသည္ဟု အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္သည္။ ထိုအခါ သံသယစိတ္ႏွင့္ စုိးရိမ္ေသာကစိတ္ ပိုႀကီးကာ မိမိတို႔ လူနည္းစုတြင္လည္း အင္အားရွိေၾကာင္း၊ စည္းလုံးညီညြတ္ေၾကာင္း နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ျပသရန္ ႀကိဳးစားလာတတ္သည္။

ထိုသို႔ ႀကိဳးစားရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ လူနည္းစုအလိုက္၊ လူမ်ဳိးစုအလိုက္၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာအလိုက္ မိမိတို႔သည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မတူျခားနားေၾကာင္း နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ျပသရန္ ႀကိဳးစားရင္း မိမိတို႔ဘာသာ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရေစရန္ ျပဳမူသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားတတ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားစုက ၎တို႔အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိဘဲ ၎တို႔ဘာသာ ခြဲျခား၊ ကြဲျပားေအာင္ ေနထိုင္၊ ျပဳမူ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္းက မိမိကိုယ္ကိုယ္ တံတိုင္း ခတ္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

ထိုအခါ ႏုိင္ငံေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အာဏာ၊ ၾသဇာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း လမ္းေၾကာင္းလႊဲလိုသူမ်ား၏ လႈံ႔ေဆာ္ေသြးထိုးျခင္းကို အလြယ္တကူခံရကာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားကာ လူထု၊ လူတန္းစား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆုံးသြားတတ္သည္။

မ်ားစြာအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ လူမ်ဳိးစု၊ ကြဲျပားေသာ ဘာသာေရးမ်ားအလိုက္ ရွိေနေသာ အမ်ားၾကည္ညိဳ ေလးစားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အသိဉာဏ္ပညာ၊ အေျမာ္အျမင္၊ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိတ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမတ္ႏုိးလိုလားစိတ္တို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားျဖင့္ မိမိတုိ႔ လူမႈဝန္းက်င္၊ အသိုက္အၿမဳံတို႔ကို မွန္ကန္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚ တတ္ေစရန္၊ ျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း တတ္ေစရန္ စည္း႐ုံး၊ လမ္းျပႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၃-၁-၂၀၁၅)
------------------------------
Editorial, The Voice Daily Vol-2/No-236 (#voiceeditorial)

သီေပါမင္းႏွင့္ ဘံုေဘဘားမား၊ တ႐ုတ္သစ္ခိုးမႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ တတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားၿပီး ျမန္မာတို႔ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ ကြ်န္ဘဝ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ ယင္းတတိယစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအနက္ ဘံုေဘဘားမားကုမၸဏီ၏ သစ္ခိုးမႈသည္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခု ပါဝင္သည္။ ေတာင္ငူနယ္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ေသာ ဘံုေဘဘားမားကုမၸဏီ သစ္ေရာင္းဝယ္ေရးအဖြဲ႕က သစ္လံုးေရ ရွစ္ေသာင္းကို ထုတ္ယူလ်က္ သံုးေသာင္းသာ စာရင္းျပသည္။ ျမန္မာအစိုးရက စစ္ေဆးသိရွိသျဖင့္ ကုမၸဏီအား ၂၃ သိန္း ဒဏ္႐ိုက္သည္။
ကုမၸဏီက မေက်နပ္၍ အဂၤလိပ္အစိုးရကို တုိင္ၾကားရာ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒပ္ဖရင္က ေနာက္ဆံုးရာဇသံေပးပို႔သည္။ ျမန္မာတို႔က ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ျပန္ၾကားေသာ္လည္း လက္မခံဘဲ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်ီတက္လာၿပီး ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၈ ရက္တြင္ သီေပါမင္းႏွင့္တကြ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။

ယခုလက္ရွိအခ်ိန္၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ တရားမဝင္သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း အႀကီးဆံုးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ခုနစ္ဘီလ်ံဖိုးခန္႔ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္သြင္းေနသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ သစ္မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးစင္တာ(IBC) ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာအသင္း၏ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစားၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ေအး တင္သြင္းသည့္ စာတမ္းအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဘ႑ာႏွစ္ေလးႏွစ္တာကာလျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္နဝါရီအထိ တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားမွ ကြ်န္းႏွင့္သစ္မာအပါအဝင္ သစ္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၄ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ ဖမ္းမိခဲ့ၿပီး ယင္းသစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ၂၅ဝ ခန္႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ၂၂,၆ဝဝ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားထဲတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၂ဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၁ဝဝ ခန္႔ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ ၂ဝ၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း၌လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား ထပ္မံဝင္ေရာက္ကာ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၁ဝဝ ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ သစ္ခိုးဂိုဏ္းကို ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။

သီေပါမင္းလက္ထက္က ဘံုေဘဘားမားကုမၸဏီသည္ သစ္ခုိးထုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရက အေရးမယူရဲခဲ့။ အေရးယူလိုက္သည့္အခါတြင္လည္း အဂၤလိပ္ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပါ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းကို သင္ခန္းစာယူလ်က္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက တ႐ုတ္တို႔၏ သစ္ခိုးမႈကို ထိေရာက္စြာအေရးမယူရဲျခင္းလားဟု စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟူသည္ အဘယ္နည္း”၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္၏ လက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလား” အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ သစ္ခုိးမႈမ်ားအား ပုဒ္မ ၆၁ သို႔မဟုတ္ အပက - ၃ ျဖင့္ ထိေရာက္စြာအေရးယူမႈမရွိဘဲ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးေနျခင္းမ်ဳိးကို ေတြ႕ရွိရသကဲ့သို႔ တ႐ုတ္အစိုးရဘက္မွလည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖိအားေပးေနျခင္းမ်ဳိးတို႔ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္တို႔၏ လက္ေအာက္ခံမဟုတ္ဘဲ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏုိင္ငံျဖစ္ကာ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ခိုင္ျမဲေသာဥပေဒစနစ္ရွိေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္ ယခုႏွစ္အတြင္း သစ္ခုိးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၁ဝဝ ဦးကို ဥပေဒအတိုင္း ထိေရာက္စြာအေရးယူသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္


No comments: