Thursday, January 22, 2015

ကိုးန၀င္း၀ါဒ



ဟိႏၵဴ၊ ျဗာဟၼဏတို႕၏ ျဂိဳလ္ၾကီးကိုးလံုး အယူ၀ါဒႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ေပၚေပါက္လာေသာ ၀ါဒတစ္ခုကား ‘ကိုးန၀င္း၀ါဒ’ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိုးန၀င္း၀ါဒသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျမတ္ႏွင့္ မည္သို႕မွ် မပတ္သက္ပါ။

သို႕တေစ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုၾကားထဲတြင္ ဂိုဏ္းဆရာမ်ား၊ဘိုးေတာ္မ်ား၊ အင္းဘုန္းၾကီး၊ ဓာတ္ဘုန္းၾကီး၊ နတ္ဘုန္းၾကီးတို႕၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ဤကိုးန၀င္း၀ါဒသည္ ရွင္သန္ ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ရွိပါသည္။

‘၉’ ဂဏန္းကို ထူးဆန္းေသာ ဂဏန္းဟု ယူဆျခင္းမွာ ၉ႏွင့္ေျမွာက္၍ ရသမွ်ေသာ ဂဏန္းဟူသမွ် ‘၉’ပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။
ဥပမာအားျဖင့္ ‘၉’ ႏွင့္ ‘၂’ ေျမွာက္ေသာ္ ‘၁၈’ ရ၏။ ‘၁’ ႏွင့္ ‘၈’ ေပါင္းေသာ္ ‘၉’ ရ၏။
‘၉’ ႏွင့္ ‘၃’ေျမွာက္ေသာ္ ‘၂၇’ ရ၏။ ‘၂’ ႏွင့္ ‘၇’ ေပါင္းေသာ္ ‘၉’ ရ၏။
ထိုနည္းတူ ‘၉’ ႏွင့္ ‘၄’ ေျမွာက္ေသာ္ ‘၃၆’ ရ၏။ ‘၃’ ႏွင့္ ‘၆’ ေပါင္းေသာ္ ‘၉’ ရ၏။

စင္စစ္ ဤသည္မွာ သခ်ၤာသေဘာအရသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထူးဆန္းသည္ဟုဆိုေစ ယင္းထူးဆန္းမႈသည္ လူတို႕အား မည္သည့္အက်ိဳးကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါအံ့နည္း။

‘၉’ ဂဏန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအစြဲမ်ားလည္း ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ရွိသည္ဟုဆိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသတို႕တြင္ နတ္မၾကိဳက္ေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ‘၉’ ဂဏန္းကိုေရွာင္ၾကသည္။ မည္သည့္နတ္က မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ‘၉’ ဂဏန္းကို  မၾကိဳက္မွန္းမူ ေရေရရာရာ သိဟန္မတူ။

နတ္ မၾကိဳက္သည့္ အရာတိုင္းကို လူသားျဖစ္ေသာ မိမိက ေရွာင္ရသည္ဆိုေတာ့ မိမိ၏ လူအျဖစ္၊ လူ႕တန္ဖိုး၊ လူ႕သိကၡာသည္ ဘာျဖစ္သြားျပီနည္း။ ၃၇ မင္းဟု ဆိုေသာ နတ္ၾကိဳက္တာကိုလုပ္ျပီး နတ္ မၾကိဳက္တာကို ေရွာင္ဖို႕ လူျဖစ္လာတာလား။

ဤသို႕ဆိုလွ်င္ မိမိ၏ လူ႕အျဖစ္သည္ ဘာတန္ဖိုးမွ် မရွိေတာ့။ မေသခ်ာ မေရရာေသာ အေၾကာက္တရားႏွင့္ ဥပါဒါန္တို႕၏ ဖိစီးပိပိုးမႈ ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ဘ၀သည္ ေအာက္တန္းက်လြန္းလွပါ၏။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသတို႕တြင္ လွည္း ၉စီးျဖင့္ ခရီးသြားပါက ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ေတြ႕တတ္သည္၊ မသြားေကာင္း ဟူေသာ အယူအစြဲရွိ၏။ အခ်ိဳ႕ေဒသတို႕တြင္မူ လဆန္း ၉ ရက္၊ လဆုတ္ ၉ ရက္တို႕တြင္ အိမ္ေဆာက္ပါက ဒုကၡေတြ႕ရတတ္သည္ဟု ယံုၾကည္တတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ၉ ေယာက္ ခရီးသြားပါက လမ္းခရီးတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳရတတ္သည္ဟု အယူသီးတတ္ၾက၏။ ဤသည္မွာ ‘၉’ ဂဏန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အနိဌာရံု အစြဲအခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါ၏။

‘၉’ ဂဏန္းအေပၚ အေကာင္းျမင္သမားမ်ားကမူ ‘၉’ ဂဏန္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနလွ်င္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မည္၊ ကံေကာင္းမည္ အၾကံအစည္ ေအာင္ျမင္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ထီထိုးသူမ်ားသည္ ထီစာရြက္ပါ ဂဏန္းေျခာက္လံုးကိုေပါင္း၍ ‘၉’ ႏွင့္စားေသာ္ ျပတ္လွ်င္ ကိုးန၀င္းေက်သည္ဟုဆုိကာေရြး၍ ထိုးျခင္းမ်ိဳး ရွိသည္။ ထီေပါက္ဂဏန္းတိုင္း ‘၉’ႏွင့္စားလွ်င္ ျပတ္ပါသေလာ။

ကိုးန၀င္း၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ တကၠသိုလ္ ေသာတုဇန ဆရာေတာ္ဘုရားက ဤသို႕ မိန္႕ေတာ္မူဖူးပါ၏။
“တကယ္ေတာ့ ဒီကိုးန၀င္း၀ါဒဟာ ဟိႏၵဴ ဘာသာေရးက်မ္းဂန္မ်ားမွာလာတဲ့ ျဂိဳဟ္ၾကီး ‘၉’ လံုးနဲ႕ ဆက္သြယ္ျပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ၀ါဒ ျဖစ္ပါတယ္” လို႕ဆိုပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ နယ္ပယ္မွာ ေရာေႏွာလံုးေထြးေနျပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ပင္ကိုမူလ အယူ၀ါဒတစ္မ်ိဳးလို႕ေတာင္ ထင္စရာ ျဖစ္ေနပါျပီ။

“ ၉ ဂဏန္းနဲ႕တိုက္ဆိုင္ေန၊ ကိုးန၀င္း ေက်ေနေပမဲ့ မေအာင္ျမင္တဲ့သူ၊ မၾကီးပြားတဲ့သူ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ေရွးကုသိုလ္ကံလည္းပါလာ၊ ယခု မ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာလည္း ဉာဏ္၀ီရိယစိုက္ထုတ္ျပီး အလြန္ၾကိဳးစား လုပ္သူမ်ားသာ ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားႏိုင္ပါတယ္”

စင္စစ္ေသာ္ ကိန္းဂဏန္း အေရအတြက္ဟူသည္ ကုသိုလ္လည္းမဟုတ္၊ အကုသိုလ္လည္း မဟုတ္၊ ဣ႒ာရံုလည္း မဟုတ္၊ အနိ႒ာရံုလည္း မဟုတ္၊ အားကိုးစရာလည္း မဟုတ္၊ ေၾကာက္စရာလည္း မဟုတ္ပါ။

ေထရ၀ါဒ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ‘ကိုးန၀င္း’၊ ‘ၾတင္းေၾက’၊ ‘န၀င္းေၾက’ဟူေသာ စကားလံုးမ်ား လံုး၀ မပါ၀င္ပါ။ ကိုးန၀င္းအယူ၀ါဒသည္ ဗုဒၶဘာသာ အယူ၀ါဒ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိလင္း အျမင္ရွင္းေစလိုပါသတည္း။

မင္းနန္ (ေမာ္ကၽြန္း)
ဓမၼရတနာ၊ ၁၉၉၈၊ ဒီဇင္ဘာလ။

No comments: