Friday, January 30, 2015

မုဒိမ္းမႈေတြ ဘယ္လိုတားဆီးမလဲမုဒိမ္းမႈလို႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ စက္ဆုပ္႐ြံရွာ မုန္းတီး ဖြယ္ ျပစ္မႈဆိုတာ အသိဉာဏ္ ဆင္ျခင္ တုံတရား ရွိသူတိုင္း သိၾကပါတယ္။

ဖ်က္မရတဲ့ အမည္းစက္၊အစားထိုးမရတဲ့ နစ္ နာဆုံး႐ႈံးမႈ၊ က်ဴးလြန္ခံရသူနဲ႔ မိသားစု အသိုင္း အဝိုင္းပါ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းျဖစ္ရတဲ့ အျပင္ ျပန္ေတြး မိတိုင္း ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ယုတ္မာ ရက္စက္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မုဒိမ္းမႈေတြကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ ကာကြယ္တားဆီးဖို႔လိုအပ္ ပါတယ္။ ကာကြယ္တားဆီးမယ္ဆိုရင္ ေရွးဦးစြာ လက္ ေတြ႕အက်ိဳးရွိ ထိေရာက္ မယ့္ နည္းလမ္းကို စူး စမ္းရွာေဖြရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပႆာနာတစ္ခုရဲ႕အေျဖကိုရွာမယ္ဆို ေတာ့ ျပႆနာရဲ႕ဇာစ္ျမစ္ကို လိုက္ဖို႔လိုပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ (၁) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူရဲ႕ ဗီဇနဲ႔ ဆင္ျခင္တုံတရားကင္းမဲ့မႈ၊ (၂) လိင္ စိတ္ႏႈိးဆြေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ (၃) မုဒိမ္း မႈက်ဴးလြန္ရန္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေစမႈမ်ား ဟာ မုဒိမ္းမႈမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းရဲ႕ အဓိက အ ေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

မကြယ္မဝွက္ ဝန္ခံၾကစတမ္းဆိုရင္ လူ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္နဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ သာယာမိန္းမူးလိုၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသိဉာဏ္ ဆင္ျခင္တုံတရားရွိသူ၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာေစာင့္စည္းသူေတြက ကိုယ့္ ကာမပိုင္ မဟုတ္တဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္နဲ႔ အ ေပ်ာ္က်ဴးျခင္းဟာ လူယဥ္ေက်းေတြရဲ႕ အ ျပဳအမူ မဟုတ္ဘူး၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက လက္ ခံႏိုင္တဲ့အမႈမဟုတ္ဘူး။ လူက်င့္ဝတ္ သိကၡာ နဲ႔မညီဘူးလို႔စဥ္းစားၿပီး ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္း ၾကပါတယ္။ သေႏၶပါဉာဥ္ဆိုးရွိၿပီး အသိဉာဏ္ ေခါင္းပါး၊ ဆင္ျခင္တုံတရားကင္းမဲ့သူေတြ ကေတာ့ အခြင့္သာတာနဲ႔ စိတ္အလိုလိုက္ၿပီး ကာေမသုမိစၧာစာရလို႔ေခၚတဲ့ ကာမေမွာက္ မွားမႈေတြ က်ဴးလြန္ၾကပါတယ္။

ဘယ္သူက ေမြးရာပါဉာဥ္ဆိုးရွိၿပီး မုဒိမ္း မႈက်ဴးလြန္မယ့္သူ၊ ဘယ္သူက ဆင္ျခင္ တုံတရား ကင္းမဲ့သူျဖစ္သလဲဆိုတာ မသိႏိုင္လို႔ အဲဒီ လူမ်ိဳးကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ဆိုတာ မ ျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီလိုလူမ်ိဳးေတြ အတြက္က ေတာ့ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ျပစ္ ဒဏ္ေပးျခင္းျဖင့္ တရားခံ ကိုယ္တိုင္ေနာင္ၾကဥ္ေအာင္နဲ႔ အလားတူျပစ္ မႈ က်ဴးလြန္မယ့္ သူမ်ားကို ဟန္႔တားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအပိုင္းက ရဲ၊ ဥပေဒဝန္ထမ္း စတဲ့ တရား စြဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ တရားသူႀကီး မ်ားရဲ႕ တာ ဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူကို မွန္မွန္ ကန္ကန္ေဖာ္ ထုတ္ဖမ္းဆီး တရားစြဲႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ရမွာျဖစ္ သလို တရားသူႀကီးမ်ားကလည္း တာ ဝန္သိသိ သစၥာရွိရွိနဲ႔ ျပစ္မႈ အေလ်ာက္ ထိ ေရာက္ဟန္႔တားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ဖို႔ လိုပါ တယ္။ လာဘ္တန္စိုးနဲ႔ ျဖားေယာင္း ရာပါၿပီး ေလာကကိုအႏၲရာယ္မျပဳမိဖို႔ သတိထားၾက ရပါမယ္။

ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ရံ သေဘာတူခိုးရာ လိုက္ေျပးၾကၿပီးမွ မိန္းကေလးမိဘက မေက် နပ္လို႔ လူခိုးမႈ၊ မုဒိမ္းမႈမ်ားနဲ႔တိုင္တန္းျခင္း၊ ႏွစ္ဦး သေဘာတူေပ်ာ္ျမဴးၾကၿပီး မေျပလည္ တဲ့အခါက်မွ မုဒိမ္းမႈနဲ႔လီဆယ္စြဲဆိုျခင္း၊ လူငယ္ခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္လို႔ခိုးေျပးၿပီး ေပါင္းသင္း ၾကေပမယ့္ မိန္းကေလးရဲ႕ အသက္ ၁၄ ႏွစ္မျပည့္ လို႔ မုဒိမ္းမႈျဖစ္ရျခင္း စသည္မ်ားရွိတတ္တာ ကိုလည္း သတိမူၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ မၽွမၽွတ တျဖစ္ေအာင္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔လိုပါ မယ္။

မုဒိမ္းမႈျဖစ္ပြားရျခင္းရဲ႕ ေနာက္အေၾကာင္း ရင္းႏွစ္ရပ္ကိုေတာ့ အားလုံး ဝိုင္းၿပီးလုပ္ၾက ရမယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ နံပါတ္ ၂ အေၾကာင္း ရင္းက လိင္စိတ္ႏႈိး ဆြတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခတ္မွာ လိင္စိတ္ႏႈိးဆြတဲ့ အ ျပဳအမူေတြ အလြန္မ်ားလာပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူလတ္ပိုင္းအ႐ြယ္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီေလာက္အထိ အျပာကား (Blue Picture) ဆိုတာ အသုံးအႏႈန္းနည္းတဲ့ စကားဆန္း တစ္ခုသဖြယ္ပဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၾကား ဖူး႐ုံၾကားဖူးၿပီး ခပ္႐ႈပ္႐ႈပ္ ခပ္ေပြေပြ မျဖစ္စ ေလာက္လူနည္းစုမၽွသာ အဲဒီကားမ်ိဳးၾကည့္ ဖူးၾကပါတယ္။

ဒီေနာက္ပိုင္း ဗီဒီယိုတိတ္ေခြေတြ တြင္ က်ယ္လာေတာ့ အျပာကား ဆိုတာၾကည့္ ဖို႔ မခဲယဥ္းလွတဲ့ အေျခအေနျဖစ္လာရာက ကေန႔ DVD ေခတ္ မွာေတာ့ မၾကည့္ခ်င္အ ဆုံးျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ အျပာကားတြင္လားဆို ေတာ့ အျပာကား အမည္မခံတဲ့ တစ္ျခားဇာတ္ လမ္း၊ သီခ်င္းေခြေတြမွာ လိင္စိတ္ႏႈိးဆြတဲ့ အက၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ ဝတ္စားမႈ၊ အေျပာအဆို ေတြ အမ်ားအျပားေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္က (Lip Kiss) ဆိုတာ အ ဆန္းျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီေန႔ လူငယ္ေတြကေတာ့ (Child’s play) လို႔ေျပာၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ငယ္သူေတြ ကႀကီးသူေတြထက္ ပိုႏွံ႔စပ္ၾကပါ ေသးတယ္။ ကေလးေတြ အေတာ္ငယ္ငယ္ အ႐ြယ္ ကတည္းက လိင္မႈကိစၥစိတ္ဝင္စားမႈရွိ ေနၾကပါၿပီ။

အဆိုေတာ္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ေမာ္ဒယ္စတဲ့ (Show Biz) သမားေတြ၊ ဖက္ရွင္ ဒီဇိုင္နာ ေတြကလည္း မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းရမယ့္ အတြင္းပိုင္းအသားအေရေတြကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါ တယ္။ ရင္ဘတ္က၊ ေက်ာက၊ ေဖာက္တယ္၊ ဝိုက္တယ္။ ရင္သားအေပၚပိုင္းကေန တျဖည္း ျဖည္းအကုန္လုံးျပဖို႔ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ေက်ာ တစ္ျပင္လုံး ၿမီးေညာင္း႐ိုးထိ၊ ေရွ႕ပိုင္းခ်က္ ေအာက္ထိျပဖို႔ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ထဘီ စကတ္ ေအာက္ကခြဲေတာ့ ေပါင္လယ္အထိေပၚတယ္။ အဝတ္ဝတ္ ထားေပမယ့္ ဝတ္မထားဘူးထင္ရတဲ့ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးထြင္တယ္။ အလွအပအတြက္၊ အလွ အပျပဖို႔လို႔ ဆင္ေျခေပးစရာရွိေပမယ့္ လိင္ စိတ္ႏႈိးဆြတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ အာနိသင္ရွိတယ္ ဆိုတာကေတာ့ မျငင္းႏိုင္ဘူး ထင္ပါတယ္။

အဲဒီလူေတြကိုတုၿပီး အရပ္ထဲက မိန္းက ေလးႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ေတြကလည္း ဝတ္ၾက စားၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုအဝတ္အစားေတြနဲ႔ပဲ ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႔ တြဲသြားတြဲလာ၊ စက္ ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္အတူစီး၊ အတူေနစသည္ျဖင့္ လုပ္ၾက ပါတယ္။ မိန္းကေလးနဲ႔ေယာက္်ား ေလး ရင္းႏွီးပူးကပ္လြန္းျခင္း ကလည္း ကာမ စိတ္ႏႈိးဆြသလိုျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ အျငင္း ပြားစရာမရွိပါဘူး။ Living together ကို လက္ခံက်င့္သုံးသူေတြရွိလာၾကၿပီး အဲဒါကို ပဲ အေျခအေနအရ လုပ္ရသေယာင္သာသာ ထိုးထိုးေရးသူ ကလည္း ေရး တာေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီေခတ္လူမႈဝန္းက်င္မွာ လိင္စိတ္ႏႈိး ဆြတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြ မ်ားလြန္းတဲ့ အတြက္ ေယာက္်ားႀကီး၊ ငယ္၊ ႐ြယ္၊ လတ္ေတြမွာ ကာမရာဂ စိတ္ေတြႏိုးႂကြေနႏိုင္ ပါတယ္။ အဲဒီ စိတ္ေတြကို ေျဖေဖ်ာက္ခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ႔ ဆင္ျခင္ တုံတရားကင္းမဲ့မႈေပါင္းစပ္ၿပီး အေျခအေန ေပးမႈနဲ႔ႀကဳံရတဲ့အခါ မုဒိမ္းမႈျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒီေခတ္မွာ မုဒိမ္းမႈျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ေပးတာေတြလည္း မ်ားလွပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္က မိန္းကေလးနဲ႔ေယာက္်ား ေလး လြန္က်ဴးတဲ့အထိ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ေတြ႕ဖို႔ဆိုတာ အင္မတန္ခဲယဥ္းပါတယ္။ တစ္ အိမ္စက္ဘီး တစ္စီးေတာင္အႏိုင္ႏိုင္မို႔ ေဝး ေဝးလံလံသြားဖို႔လည္း မလြယ္ပါဘူး။

ဒီေခတ္မွာေတ့ အရမ္းလြယ္ကူေနပါၿပီ။ ဆိုင္ကယ္ေတြ၊ ကားေတြေပါတဲ့ေခတ္မို႔ မိုင္ ၄၀^၅၀ ေတာင္ အလြယ္တကူသြားႏိုင္ပါတယ္။ အနီးအနားၿမိဳ႕ေတြ ထိ ေျခဆန္႔ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေရာက္ေလရာမွာ တည္းခိုခန္းေတြ ကလည္း ေပါ လွပါတယ္။ ဒီဘက္ၿမိဳ႕^႐ြာကလူက ဟို ဘက္ၿမိဳ႕႐ြာသြားၿပီး ေပ်ာ္ၾကပါးၾက တာေတြ ရွိ လာပါတယ္။

မိန္းကေလးေတြက ေယာက္်ားေလးေတြ နဲ႔ အခ်ိန္အခါ ေနရာေဒသမေ႐ြး သြားၾကပါ တယ္။ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြကို အခ်ိန္မေတာ္ သြားၾကတယ္။ မိဘမ်ား ကလည္း သားသမီး ေတြရဲ႕ အေနအထိုင္အသြားအလာကို ထိန္း သိမ္းပဲ့ျပင္ မႈေတြ နည္းလာဟန္တူပါတယ္။

တခ်ိဳ႕မိဘေတြက လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈမရွိတဲ့ အေျခအေနမွာ သမီးကို အိမ္မွာ တစ္ေယာက္ တည္းထားခဲ့တာ။ သမီးကို လူသူကင္းဆိတ္တဲ့ ယာထဲ၊ ကိုင္းထဲ၊ ေတာထဲ အလုပ္ခိုင္းတာ၊ လူသူျပတ္လပ္တဲ့ေနရာေတြ၊ လမ္းေတြကို ေႂကြးေတာင္းခိုင္းတာ၊ ပစၥည္းယူခိုင္း၊ ပို႔ခိုင္းတာ၊ စိတ္ခ်ရသလား မေသခ်ာတဲ့သူေတြနဲ႔ အတူေနအတူသြားလာ လုပ္ကိုင္ခိုင္းတာေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြ က်ဴရွင္ ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ အေဖာ္မပါ အခ်ိန္မေတာ္ သြားၾကတာလည္းရွိပါတယ္။

အဲဒီလိုေတြေၾကာင့္ သမီးရည္းစားအ လည္လြန္ရင္း မုဒိမ္းမႈျဖစ္တာ၊ သမီး ရည္းစား ပြဲသြားရင္း ပြဲခင္းအျပင္ဘက္ အစြန္အဖ်ားကို ထြက္ရာ က ေယာက္်ားေလးက မိန္းကေလး ကို မုဒိမ္းက်င့္တာ၊ တျခားလူေတြ က ေယာက္်ား ေလးကို႐ိုက္ႏွက္ၿပီး မိန္းကေလးကို မုဒိမ္းက်င့္ တာ၊ အိမ္မွာ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ထားခဲ့တဲ့ သမီးပ်ိဳေလးကို မုဒိမ္းက်င့္ခံရတာ၊ မိန္းက ေလး တစ္ေယာက္တည္း ယာထဲကိုင္းထဲေတာထဲ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ခူး၊ ထင္းရွာရင္း မုဒိမ္းက်င့္ခံ ရတာ၊ ေႂကြးေတာင္းရင္း၊ ပစၥည္းပို႔သြားရင္း မုဒိမ္းက်င့္ခံရတာ၊ သမီးပ်ိဳကို ဆိုက္ကားသမား နဲ႔ ေဈးသြားခိုင္းရင္း ဆိုက္ကားသမားရဲ႕ မုဒိမ္းက်င့္ခံရတာ၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ က်ဴရွင္ ဆရာရဲ႕ မုဒိမ္းက်င့္ခံရ တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

မိန္းကေလးေတြနဲ႔ မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြ ရဲ႕ ဆင္ျခင္တုံတရားနည္းပါးတဲ့ အျပဳအမူေတြ က လိင္စိတ္ႏိုးၾကားၿပီး သာယာမႈရွာခ်င္ေနတဲ့ မိုက္မဲသူေတြကို မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ျဖစ္ေအာင္ အေျခအေနဖန္တီးေပးသလိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လိင္စိတ္ႏႈိးဆြသလိုျဖစ္မယ့္ ကိစၥေတြ၊ မုဒိမ္းေကာင္ေတြကို အေျခအေနဖန္ တီး ေပးသလိုျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥေတြကို သတိျပဳ ဆင္ ျခင္ျခင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားအပါအဝင္တို႔က လက္ေတြ႕က်က်ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ပညာေပး ျခင္းေတြျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းသိမ္ ေမြ႕သိကၡာရွိတဲ့ အမ်ိဳးေကာင္းသား၊ အမ်ိဳး ေကာင္းသမီးတို႔ရဲ႕ ဂုဏ္အဂၤါကို ျမတ္ႏိုးထိန္း သိမ္းတတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အက်င့္စာရိတၱေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဆရာ၊ မိဘ၊ လူႀကီးသူမေတြက ရင္အုပ္မကြာ သြန္သင္ဆုံးမ နည္းေပးလမ္း ျပမႈေတြ လုပ္ၾက ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆုတ္ကပ္ ကာလျဖစ္ၿပီး မသူေတာ္ေတြ တြင္က်ယ္ အ ေရးပါေနတဲ့ေခတ္မို႔ အခက္အခဲေတာ့ရွိပါ လိမ့္မယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ အဲဒီလို အသိစိတ္ ဓာတ္ေလးေတြနဲ႔ အားလုံးဝိုင္းလုပ္ၾကရင္ မုဒိမ္းမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ မွာေသခ်ာပါတယ္။

မုဒိမ္းမႈတားဆီးဖို႔ကိစၥမွာ ဟိုလူ၊ ဒီလူ ေတြကို အျပစ္ဖို႔ေျပာဆိုေနျခင္းထက္ လက္ ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း ေကာင္းေတြ စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ျခင္းက ပိုၿပီးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းဖို႔ ေမၽွာ္ လင့္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

|| ေဆာင္းပါး - ဖိုးသုဥာဏ္ ||
https://www.facebook.com/News.TheLadies

No comments: