Thursday, January 8, 2015

ဘယ္လို ဆုေတာင္းရမလဲ
႐ုိေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ အရွင္ျမတ္ဘုရား။
တပည့္ေတာ္သိလိုသည္မွာ - တပည့္ေတာ္သည္ ကိစၥျမားေျမာင္ လူတုိ႔ေဘာင္မွာ ေနထုိင္လ်က္ပင္ တတ္ ႏိုင္သမွ် ေစတီေက်ာင္းကန္ႏွင့္ ပရဟိတဌာနေတြမွာ ဒါနေကာင္းမႈျပဳလုပ္ပါသည္။
ငါးပါးသီလကုိလည္း အနည္းဆုံး တစ္ပတ္သုံးရက္ မက်ဳိးမေပါက္ေအာင္ အထူးရည္ရြယ္ၿပီး ေစာင့္ထိန္းပါသည္။ အျခား လူမႈ ေရးကိစၥ အက်ဳိးေဆာင္မႈေတြကုိလည္း တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္ ျပဳလုပ္ပါသည္ဘုရား။

ကမၼ႒ာန္းဘာဝနာ အား ထုတ္မႈကုိေတာ့ ဘဝေပးအေျခအေနအရ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ေသးပါဘုရား။ တပည့္ ေတာ္၏ ထုိထုိကုသုိလ္အထူးမ်ားအတြက္ က်မ္းဂန္ႏွင့္အညီ မည္သုိ႔ ဆုေတာင္းမႈျပဳသင့္သည္ကုိ ၫႊန္ၾကား ေပးေစလိုပါသည္ဘုရား။

- ေမစုခ်စ္ (စင္ကာပူ)

ကုိယ့္ဆႏၵသာ
**************
ေကာင္းမႈတစ္ခု ျပဳၿပီးေနာက္ ဆုေတာင္း တယ္ဆုိတာ ကိုယ့္ဆႏၵနဲ႔ ကိုယ့္အႀကိဳက္ကုိ အေျခ ခံတာပါပဲ။ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္ တာကုိ ကုိယ့္ဘာသာ ဦး တည္ခ်က္၊ ရည္ၫႊန္းခ်က္ ထားႏိုင္ပါတယ္။ 'နိဗၺာန္ ကုိသာဆုေတာင္းရင္ ဝဋ္ ကင္းရာကုိ ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္လို႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နိဗၺာန္ကုိမ်က္ေမွာက္ျပဳတဲ့အခါ မည္ သုိ႔မည္ပုံျပဳလုိတယ္၊ နိဗၺာန္မရမီ မည္သုိ႔မည္ပုံျဖစ္လို တယ္လို႔ ေတာင့္တႏိုင္ပါတယ္'

(ေထရဝါဒစြယ္စုံ က်မ္း၊ စာ-၈၆ဝ)။

ေမးခြန္းရွင္ရဲ႕ဆႏၵအတုိင္း ေရွးက သူေတာ္ေကာင္းပုဂိၢဳလ္ ေတြရဲ႕ဆုေတာင္း အထူးျပဳခဲ့ၾကပုံေတြကုိ အနည္းငယ္ ေျပာျပပါမယ္။ မိမိႏွစ္သက္ရာပုံစံကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး အတု ယူဆုေတာင္းႏိုင္ဖုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ ဆုေတာင္းနည္းရဖုိ႔ ျဖစ္ ပါတယ္။

အကိတိၱဆုေတာင္း
*******************
ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ အကိတိၱရေသ့ဆုေတာင္းပုံ က ဒီိလုိပါ။
'လူမိုက္တုိ႔ကုိမေတြ႕ျမင္ရသည့္ကိုယ္၊ (လူ မုိက္အေၾကာင္း) မၾကားရသည့္ကိုယ္ ျဖစ္ရပါလို၏။ လူ မုိက္တုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းမႈမျပဳရသည့္ကုိယ္၊ လူမုိက္တုိ႔ႏွင့္ စကားစျမည္ေျပာဆုိမိျခင္း(မွ်ပင္) မျပဳရသည့္ကိုယ္ ျဖစ္ ရပါလို၏။ လူမုိက္တုိ႔ကုိ မႏွစ္သက္ႏိုင္သည့္ကိုယ္ ျဖစ္ ရပါလို၏'(ဇာ၁၊ ၁၆၈)။ အတုယူဆုေတာင္းၾကည့္ပါ။


အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ
***********************
ေအဒီငါးရာစုမွာေပၚထြန္းၿပီး သီဟုိဠ္မွာ သာ သနာျပဳခဲ့တဲ့ အိႏိၵယႏိုင္ငံသား ေထရဝါဒဂုဏ္ေဆာင္ အရွင္ျမတ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ပိဋကတ္သုံးပုံရဲ႕ အဖြင့္က်မ္း ေတြကုိ ေပရြက္ေပၚမွာ ကညစ္နဲ႔ေရးတာ ေခတ္သစ္ က်မ္းစာ စာမ်က္ႏွာေပါင္းတစ္ေသာင္းခြဲေလာက္ရွိတယ္။ က်မ္းျပဳကုသိုလ္ရဲ႕အက်ဳိးအတြက္ ဒီအရွင္ျမတ္ဆုေတာင္း ပုံက -

'သဒၶမၼသုံးျဖာ သာသနာအဓြန္႔ရွည္ပါေစ။ သတၱဝါအားလုံး ဓမၼကုိ ႐ုိေသေလးစားစြာ လိုက္နာက်င့္ သုံးႏိုင္ၾကပါေစ။ လိုက္နာက်င့္သုံး၍ ဝိမုတိၱရသ(နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာ)ကုိ ခံစားႏိုင္ၾကပါေစ။ မုိးမင္းသည္ ရြာသင့္ သည့္အခ်ိန္၌ ေကာင္းစြာရြာသြန္းပါေစ (ကမၻာေျမေပၚ မွာ ရာသီဥတုေတြ ေကာင္းမြန္ပါေစ)။ ျပည့္ရွင္မင္း(အုပ္ ခ်ဳပ္သူ)တုိ႔သည္ ေရွးမင္းေကာင္းမင္းျမတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ျပည္
သူမ်ားကုိ မိမိ၏သားသမီးရင္းမ်ားပမာ က႐ုဏာ
ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကပါေစ'တဲ့။


ေတာင္ဖီလာဆုေတာင္း
***********************
ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္းဝေခတ္မွာ ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္ (ေအဒီ ၁၄၉၉-၁၅၇၂)က ပါဠိဘာသာနဲ႔ေရးတဲ့ ဝိနယာလကၤာရဋီကာနိဂုံးမွာ က်မ္း ျပဳကုသုိလ္အတြက္ မိမိရဲ႕စိတ္ၫြတ္ပုံကုိ ဒီလိုျပတယ္-

'ဤက်မ္းျပဳကုသုိလ္ေၾကာင့္ ဒုတိယဘဝတြင္ ဟိမဝႏၲာရွိ ဂႏၶမာဒနေတာင္ ပတၱျမားဂူအနီး မၪၨဴသက နတ္ပန္းပင္၌ သက္တမ္းရွည္ ဗုဒၶဝါဒီ႐ုကၡစုိးနတ္ ျဖစ္ ရလို၏။ သာသနာတြင္းကာလ၌ ပဋိပတၱိက်င့္ႀကံေတာ္ မူၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ား၏ေဝယ်ာဝစၥကုိေဆာင္ရြက္ လ်က္ ပရိယတိၱသင္ၾကားသူတုိ႔၏ ယုံမွားသကၤာကုိ ပယ္ ေဖ်ာက္ရပါလို၏။ သာသနာေစာင့္မင္းတုိ႔၏ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ၿပီး သာသနာဖ်က္မင္းတုိ႔အား ႏွိမ္နင္းႏိုင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ရပါလို၏။ သာသနာပကာလ၌ မၪၨဴသကသစ္ပင္ ျမတ္ကုိ အစဥ္အၿမဲ ပူေဇာ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ပေစၥက ဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္တုိ႔ ပြင့္ထြန္းလာေသာအခါ ထုိပေစၥကဗုဒၶါ မ်ားအား အလုပ္အေကြၽးျပဳရပါလို၏။ ဤ႐ုကၡစုိးနတ္ ဘဝျဖင့္ ေမတၱယ်ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူသည္အထိေနရ ၿပီး ဘုရားပြင့္ခ်ိန္၌ လူ႔ဘဝသုိ႔ျပန္ေရာက္လ်က္ ဘုရား ရွင္၏ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းအျဖစ္ျဖင့္ သာသနာျပဳ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ရ၍ ထုိ(ေမတၱယ်)ဘုရားရွင္၏ ဘုရားစင္စစ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဗ်ာဒိတ္စကားကုိ ခံယူရပါလို၏။ ဗ်ာဒိတ္ရၿပီးေနာက္ ပါရမီဆယ္ပါး အျပားသုံးဆယ္တုိ႔ကုိ ျဖည့္က်င့္လ်က္ အနာဂတ္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဘုရားဧကန္ ျဖစ္ရပါလို၏။

ဒီပဲရင္းဆုေတာင္း
******************
ဒီပဲရင္းဆရာေတာ္ဟာ တတိယေရႊက်င္သာ သနာပုိင္ပါ။ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ပရမတၱစကၡဳက်မ္းနိဂုံးမွာ ဆုေတာင္းထားပုံက အတုယူဖြယ္ေကာင္းပါတယ္။ 'သူ တစ္ပါးအက်ဳိးကုိ လုိလားသူ ျဖစ္ရလို၏။ သူတစ္ပါးက လည္း ငါ့အက်ဳိးကုိ လုိလားပါေစ။ သူတစ္ပါး၏ဆင္းရဲ ဒုကၡကုိ မႏွစ္သက္သူ ျဖစ္ရလို၏။ သူတစ္ပါးကလည္း ငါ့ဒုကၡကုိ ႏွစ္သက္သူ မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ တစ္ပါးေသာသတၱ ဝါကုိ မညႇဥ္းဆဲရလို။ သူတစ္ပါးကလည္း ငါ့ကုိ မညႇဥ္း ဆဲပါေစႏွင့္။ ငါသည္ သူတစ္ပါး၏ရန္သူ မျဖစ္ရလို။ သူတစ္ပါးကလည္း ငါ့ရန္သူ မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ လူအေပါင္း သည္ လမ္းဆုိးလမ္းေကာက္ကုိေရွာင္ရွား၍ လမ္းေကာင္း လမ္းေျဖာင့္ကုိ လိုက္ႏိုင္ၾကပါေစ။ ငါသည္လည္း လမ္း ဆုိးလမ္းေကာက္ကုိ ဖယ္ၾကဥ္၍ လမ္းေကာင္းလမ္းေျဖာင့္ သုိ႔ လိုက္ႏိုင္သည့္ကိုယ္ျဖစ္ရလို၏။'


ဤကိုယ္မိတ္ေဆြ
****************
'ပညာမဲ့သူလူမုိက္တုိ႔သည္ ခါးသီးေသာအက်ဳိး ကိုျဖစ္ေစသည့္ မေကာင္းမႈကုိျပဳၾကလ်က္ ရန္သူျဖစ္ သည့္ ကိုယ္ျဖင့္သာ (သံသရာ)ခရီးကုိ သြားေနၾက၏ (သံ ၁၊ ၅၁)'လုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶမိန္႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရး ႀကီးတာက မိတ္ေဆြျဖစ္တဲ့ ဤခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ဘဝသံ သရာခရီးကုိ သြားႏိုင္မယ့္ အေျခအေန အခြင့္
အလမ္းမ်ဳိးကုိရေအာင္ ဆုေတာင္းတာဟာ သင့္ျမတ္တဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ဳိး
ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။


- အရွင္ေကလာသ ဆရာေတာ္၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
#‎TheFlowerNews

No comments: