Friday, January 2, 2015

သိကၡာသံုးပါးကိုက်င့္ျခင္း(ဝိပႆနာဘာဝနာ)ပုထုဇဥ္လူသားတိုင္းသည္ ေရတြက္ျခင္းငွာ မစြမ္းသာေသာ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့ ရေပသည္။ ထိုထိုဘဝမ်ားစြာကတည္းက ဘဝဆင္းရဲကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာ ကိေလသာ ဓာတ္တို႔သည္ ဆက္ကာဆက္ကာ၊ ထပ္ကာထပ္ကာ ျဖစ္ ေပၚလာခဲ့ေပသည္။ ဆိုရေသာ္ ပုထုဇဥ္တို႔၏ အတြင္း သႏၲာန္၌ အနမတဂၢသံသရာမွစ၍ စုၿပံဳကိန္းေအာင္းလာ ခဲ့ေသာ ကိေလသာအာသေဝါတရားတို႔သည္ အထုအ ထည္ႏွင့္ အံုက်င္းႏွင့္ အင္အားႀကီးမားစြာ ခိုင္ခိုင္စြဲစြဲဖြဲ႕ တည္လာခဲ့ေပသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ျဖစ္ ေသာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ေရးမွာ သံသရာတစ္ ေလွ်ာက္ အထုအထည္ႀကီးစြာ ကိန္းေအာင္းေနေသာ ကိေလသာအာသေဝါတရားတို႔ကို ျမဴမႈန္မွ်မက်န္ေအာင္ ကင္းစင္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။

ပုထုဇဥ္တို႔၏ အေသြး၊ အသားထဲ၊ အ႐ိုးအေၾကာထဲ တစ္ကိုယ္လံုးအႏွံ႔ ျပန္႔ေန ေသာ ကိေလသာတရားတုိ႔ကို အျမစ္ျဖတ္သုတ္သင္ရွင္း လင္းႏုိင္ရန္ ဝိပႆနာဉာဏ္ပညာ အလင္းဓာတ္ရမွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေပမည္။ ဝိပႆနာဉာဏ္ရဖို႔ရန္မွာ တစ္ခုတည္း ေသာ နည္းလမ္းသာ ရွိပါ သည္။ ထိုနည္းလမ္းမွာ ဝိပႆနာ၊ ဘာဝနာ ပြားမ်ားအားထုတ္ ျခင္းပင္ျဖစ္ပါ၏။

ဘုရား ရွင္က ဒီဃနိကာယ္ မဟာပရိနိဗၺာန သုတ္တြင္ -

''သီလ ၌ တည္၍ ျဖစ္ေစ အပ္ေသာ သမာဓိသည္ မ်ားေသာ အက်ဳိးအာနိသင္ရွိ၏။ သမာဓိ၌ တည္၍ျဖစ္ေစအပ္ေသာ ပညာသည္ မ်ားေသာအက်ဳိး အာနိသင္ရွိ၏။ ပညာ၌တည္၍ ျဖစ္ေစအပ္ေသာစိတ္ သည္ အာသေဝါတရားတို႔မွ ေကာင္းစြာလြတ္ေျမာက္ ၏''ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဘုရားရွင္က အဂၤုတၴဳိရ္(ဒုတိယ)၊ စာ မ်က္ႏွာ ၄၉၃ တြင္လည္း
''ရဟန္းတို႔ ဘာဝနာကို အားမထုတ္ဘဲ ငါ ၏စိတ္သည္ မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါတရားတို႔မွ လြတ္ ပါမူကား ေကာင္းေလစြဟု ေတာင့္တေသာ္လည္း အာ သေဝါတရားတို႔မွ မလြတ္ႏိုင္။ ဘာေၾကာင့္နည္း ထိုသတိ ပ႒ာန္စေသာ တရားတို႔ကို ပြားမ်ားမႈမရွိေသာေၾကာင့္ တည္း''ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ သဒၶါတရားအား ေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဓနဥစၥာ ခ်မ္း သာၾကြယ္ဝသူကလည္း ခ်မ္းသာၾ<ြကယ္ဝသည့္အ ေလ်ာက္ အလွဴဒါနေကာင္းမႈကို ျပဳၾကပါ၏။ ဓနဥစၥာ မခ်မ္းသာသူမ်ားကလည္း မခ်မ္း သာေစကာမူ မိမိတို႔စြမ္းႏုိင္သမွ် ေစတနာ ဒါနကို ပဓာနထားလ်က္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ ဒါနေကာင္းမႈ ျပဳၾကပါသည္။ စင္စစ္ ဒါနသည္ ဗဟိဒၶ ျပင္ပပစၥည္းကို အရင္းအႏွီး ျပဳရေသာေၾကာင့္ လူတိုင္းေလာက္နီးနီး ဒါနမႈျပဳႏိုင္ျခင္း ျဖစ္မည္ထင္ပါ သည္။
.
သီလေစာင့္ထိန္းသူဦးေရမွာမူ ဒါနျပဳသူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာ္ နည္းပါးလွပါသည္။ သီလေစာင့္ထိန္းသူ ဆိုသည္မွာ ဝါတြင္းကာလဥပုသ္ေန႔တိုင္း ရွစ္ပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းသူကိုသာ ဆိုလိုသည္မဟုတ္ပါ။ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ခါးဝတ္ပုဆိုးပမာ ၿမဲၿမဲၿမံၿမံ ငါးပါးသီလကို လံုၿခံဳ ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းသူကို အဓိကထား၍ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ ပါ၏။ ကိုယ္လက္ေျခႏွင့္ ႏႈတ္ကို အရင္းအႏွီးျပဳရေသာ သီလမႈတြင္ လံုၿခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူ ဦးေရက ဒါနမႈျပဳသူဦးေရႏွင့္ ႏိႈင္းစာေသာ္ တစ္ဝက္ ေလာက္ပင္ ရွိမည္မထင္ပါ။

ဝိပႆနာပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္းမွာ 'စိတ္'ကို အရင္းအႏွီးျပဳရေသာေၾကာင့္ ဘာဝနာပြားမ်ားသူဦးေရ သည္ ဒါနမႈ၊ သီလမႈျပဳသူတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အဆ မတန္ နည္းပါးလြန္းလွေပသည္။ ဆိုရေသာ္ ဘုရားရွိခိုး ဝတ္ျပဳစဥ္တိုင္း နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရလိုပါ၏။ မိ႐ိုးဖလာ ဘုရားရွိခိုးစာအရ ဆုေတာင္းမႈျပဳေနေစကာမူ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာကိုရရွိေစႏုိင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဝိပႆနာ ဘာဝနာပြားမ်ားမႈကို အားထုတ္သူဦးေရမွာ ရာခုိင္ ႏႈန္းအားျဖင့္ အလြန္တရာပင္ နည္းပါးလွပါ၏။

သံေယာဇဥ္အတြယ္အတာ မွန္သမွ်၊ ေလာကီအေရး အရာမွန္သမွ် အရာအားလံုးကို ယတိျပတ္စြန္႔လႊတ္ ၿပီး နိဗၺာန္သို႔ေရွး႐ႈေသာ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ စိတ္ျဖင့္ ဝိပႆနာဘာဝနာတရားအားထုတ္မႈကို အ႐ိုးေၾကေၾက အေရခန္းခန္း ေနာက္မဆုတ္စတမ္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာ လူဝတ္ေၾကာင္မွာမူ တစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ပင္ ရွိမည္မထင္ပါ။

သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုး အထုအထည္ ႀကီးစြာ ပိပိုးဖိစီးလာခဲ့ေသာ ကိေလသာမ်ားကို လြတ္ လြတ္စြန္႔လႊတ္ ခါထုတ္ဖုိ႔မွာ ပုထုဇဥ္တို႔အဖို႔ အခက္ အခဲဆံုး လုပ္ငန္းေဆာင္တာႀကီး ျဖစ္ပါ၏။ ေလာ ကီအေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲထက္ မႏိႈင္းယွဥ္သာေအာင္ ပိုမို၍ခက္ ခဲလွပါ၏။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ ၍ႀကီးပြားခ်မ္းသာ သူမ်ားထဲမွ တခ်ဳိ႕သည္ လူတို႔ ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ယံုၾကည္မႈရာႏႈန္းျပည့္ ရွိ၏။ ထိုယံုၾကည္မႈအရ သူတို႔သာ တရားအားထုတ္ လွ်င္ ဥာဏ္အလင္း အလြယ္တကူရႏုိင္မည္ဟု ထင္ တစ္လံုးရွိ၏။

အမွန္ေတာ့ ေလာကီေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ေလာကုတၱရာ ေအာင္ျမင္မႈသည္ မ်ဥ္းၿပိဳင္မ်ား မဟုတ္ေလပါ။ ေလာကီခ်မ္းသာႏွင့္ ေလာကုတၱ ရာခ်မ္းသာသည္ သေဘာသဘာဝခ်င္း လံုးဝမတူ ေလပါ။ တူ႐ႈျပဳရာခ်င္း ဆန္႔က်င္ျခားနားလွပါ၏။ ေလာကီႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈမွာ 'ေလာဘ'ကိုအရင္း အႏီွးျပဳလ်က္ ရွာေဖြရ၏။ ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာ မွာမူ ေလာဘကို ပါးလ်ား ေအာင္ျပဳၿပီးမွ (အဆံုးစြန္) ေလာဘကိုသတ္ၿပီးမွ ရ လာေသာ ခ်မ္းသာျဖစ္ပါ ၏။ ဓနခ်မ္းသာကို တိုး၍ တိုး၍ရွာေဖြေလ ဓမၼခ်မ္း သာႏွင့္ ပို၍ပို၍ ေဝးကြာ ေလေလပင္ျဖစ္ပါ၏။ ဓန ခ်မ္းသာကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ဓမၼခ်မ္းသာကို ရွာေဖြျခင္း မွာ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္၊ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္သာ ျဖစ္ ပါ၏။ အေရွ႕ကိုေရွး႐ႈသြား လွ်င္ အေနာက္ႏွင့္ ေဝး သည္ထက္ေဝးမည္။ အ ေနာက္ကို ေရွး႐ႈသြားလွ်င္ အေရွ႕ႏွင့္ ေဝးသည္ ထက္ေဝးမည္။

ေလာဘကို အရင္းျပဳၿပီး ေလာကီစည္း စိမ္ခ်မ္းသာကို ရွာျခင္းသည္ ပုထုဇဥ္တို႔၏ သဘာဝ စ႐ိုက္ျဖစ္ပါ၏။ အစုန္လမ္းျဖစ္ပါ၏။ ေလာဘကို သတ္ျခင္းသည္ ပုထုဇဥ္တို႔၏ မူလသဘာဝစ႐ိုက္ကို ခ်ဳိးႏွိမ္ပယ္လွန္ရေသာေၾကာင့္ ''အဆန္လမ္း''ျဖစ္ ပါ၏။ အစုန္လမ္းက အေမ်ာလြယ္၏။ အဆန္လမ္း က အတက္ခက္သည္မွာ သဘာဝသာျဖစ္ပါ၏။ ႐ုပ္ဝတၴဳပစၥည္း အသစ္အဆန္းမ်ားႏွင့္ အာ႐ံုခံစား စရာမ်ား၊ တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး မ႐ိုးေအာင္ အလွ်ံပယ္ ထြက္ေပၚေနေသာ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္အခါတြင္ ထိုအရာမ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ခံစားရေရးအတြက္ ေလာဘေတြ ပို၍ပို၍ႀကီးမားလာသည္။ သန္းဆယ္ ခ်ီ၍ခ်မ္းသာသူက သိန္းရာခ်ီၿပီး ခ်မ္းသာခ်င္လာ သည္။

သိန္းရာခ်ီ၍ ခ်မ္းသာလာေသာအခါတြင္ သိန္းေထာင္ခ်ီ၍ ခ်မ္းသာလာခ်င္ျပန္သည္။ တိုင္း ျပည္ႏုိင္ငံတို႔က နယ္နိမိတ္ အကန္႔အသတ္ရွိ၏။ ေလာဘကား နယ္နိမိတ္အကန္႔အသတ္မရွိ။ အ ကန္႔အသတ္မဲ့၊ အတိုင္းအတာမဲ့ ေလာဘေနာက္ လိုက္ေနေသးသမွ် ဓမၼႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ သာ ျဖစ္ပါ၏။ ၿငိမ္းေအးမႈႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဦး မည္သာ ျဖစ္ပါ၏။

သို႔ျဖစ္၍ ဝိပႆနာတရားအားထုတ္ ေသာ ေယာဂီအေနျဖင့္ အေျခခံအားျဖင့္ အလို နည္းျခင္း၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္း၊ အမႈကိစၥနည္းပါး ျခင္းဟူေသာ အခ်က္သံုးခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုဖို႔လိုပါ သည္။ အလိုေလာဘႀကီးေနသမွ်၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ ရဲျခင္းမရွိသမွ်၊ အမႈကိစၥေတြ ျမားေျမာင္ေနေသး သမွ်၊ အတြင္းသႏၲာန္သည္ မတည္ၿငိမ္ ေယာက္ ယက္ခတ္ ဗ်ာမ်ားေနမည္။ ပူေလာင္ညစ္ေထးေန မည္။ ေလာဘေတြႀကီးေလ.. ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရေလ၊ သမာဓိမရလြယ္ေလပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အမႈကိစၥေတြ မ်ားျပား႐ႈပ္ေထြးေလ၊ စိတ္ေယာက္ယက္ခတ္ေလ သမာဓိမရလြယ္ေလပင္ ျဖစ္ပါ၏။
အလိုေလာဘနည္းပါးမည္၊ တင္းတိမ္ ေရာင့္ရဲမည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူ၏စိတ္သည္ အထိုက္ အေလ်ာက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည္။ အမႈကိစၥလည္း မမ်ားျပား၊ မ႐ႈပ္ေထြးလွ်င္ စိတ္သည္ ဗ်ာမမ်ား၊ ေယာက္ယက္မခတ္။ သည္ လိုစိတ္အေျခခံမ်ဳိးတြင္ အာနပါန႐ႈမွတ္ေသာ္ အထိုက္အေလ်ာက္ သမာဓိ ရႏိုင္သည္။ ေန႔စဥ္ ဘဝေနဟန္ႏွင့္ ဝိပႆနာတ ရားအားထုတ္ျခင္းသည္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ လွ်င္ သမာဓိရလြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စားဝတ္ေနေရး၊ မိသားစု အေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးစသည့္ အေရးအရာအျဖာ ျဖာတို႔ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေလ ရာ အနည္းႏွင့္အမ်ား စိတ္ ပင္ပန္းမႈ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈတို႔ ျဖစ္ၾကရပါသည္။ နိစၥဓူဝ စိတ္တြင္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရသည္တို႔ ရွိတတ္ပါ သည္။ ဓမၼအသိရွိၿပီး သတိ ထားႏုိင္လွ်င္မူ စိတ္အညစ္ အေၾကး အျဖစ္နည္းမည္။ ဓမၼအသိကင္းမဲ့ၿပီး သတိ လက္လႊတ္လွ်င္ စိတ္အညစ္ အေၾကး အျဖစ္မ်ားမည္။ ေန အိမ္တြင္ ေန႔စဥ္တင္ရွိေန ေသာ ဖံုမႈန္႔၊ အမိႈက္သ႐ိုက္ တို႔ကို လွည္းက်င္းရွင္းလင္း ရသကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္ျဖစ္ပြားေနေသာ စိတ္အညစ္အ ေၾကးတုိ႔ကို ေန႔စဥ္ ဝိပႆနာတရားပြားမ်ားအား ထုတ္ၿပီး လွည္းက်င္းသန္႔စင္ရေပလိမ့္မည္။

ေန႔စဥ္ပင္ ဘဝေရးရာ အျဖာျဖာတို႔ ေၾကာင့္ မအားလပ္သည့္အၾကားမွ စတင္ခ်ိန္တြင္ ၁၅ မိနစ္မွ် အခ်ိန္ယူလ်က္ ဝင္ေလထြက္ေလကို ႐ႈမွတ္ေသာ အာနပါနကမၼ႒ာန္းကို ႐ႈမွတ္သင့္ပါ သည္။ အာနသည္ ဝင္သက္ျဖစ္၍ ပါနသည္ ထြက္ သက္ျဖစ္ပါ၏။ အသက္႐ွဴ႐ိႈက္မႈျဖစ္စဥ္ကို ႐ႈမွတ္ ျခင္းဟူေသာ အာနပါနသည္ စိတ္၏ တစ္ခုတည္း ေသာ အာ႐ံုရွိသည့္အျဖစ္ကို ရေစႏုိင္ပါသည္။ ထို အေလ့အက်င့္ စြဲၿမဲလာသည္ႏွင့္အမွ် စိတ္သည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပို၍ပို၍ ၾကည္လင္ေအးခ်မ္း လာမည္။ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္လာေပလိမ့္မည္။

ဝိပႆနာေရစင္ ေရေအးျဖင့္ စိတ္၏ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေသာ အေလ့အက်င့္ကို စတင္ပ်ဳိးေထာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ ေကာင္ျခင္းမဂၤလာတုိ႔ ရႊန္းတင့္ေဝစည္မည့္ ဘဝစာ မ်က္ႏွာအသစ္ ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။

                                                                                                  - မင္းနန္ (ေမာ္ကၽြန္း)

No comments: