Saturday, July 15, 2017

မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းသာတိုက္ပါ

၆လေအာက္ ကေလးကို မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းသာတိုက္ပါေမြးကင္းစကို ေရတိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားလိုသူမ်ားသိေစရန္ ေရးေပးပါသည္။

၆ လေအာက္ကေလး ေရမတိုက္နဲ႔ ေျပာျခင္းသည္ ကေလးကို ေရငတ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိခင္ႏို႔(သို႔) ႏို႔ ဗူး formula မွ ေပးေသာေရႏွင့္ လံုေလာက္ၿပီဟု ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လူႀကီးတိုက္ေသာ ေရပို ကို မဖြံၿဖိဳးေသးေသာ ကေလး၏ ေက်ာက္ကပ္က မစြန္႔ႏိုင္ေသာအခါ ကိုယ္ခႏၶာတြင္း ေရႏွင့္ဆားမမွ်ဘဲ ေရပိုက ဦးေႏွာက္ထဲ ေရာက္သြားပါသည္။ ေရ"ပို" ပမာဏေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ကေလးခံစားရႏိုင္ပါသည္။

(၁) မ်က္ႏွာေဖာေရာင္ျခင္း
(၂) ဦးေႏွာက္ေလးလံထိုင္းမွိုင္း၍ ခါတိုင္းထက္ အိပ္ငိုက္ျခင္း
(၃) ဦးေႏွာက္ ေရာင္ပြ၍ အလြန္အကၽြံငိုျခင္း
(၄) ႂကြက္သားမ်ား ပံုမမွန္လႈပ္ရွားျခင္း/ ႂကြက္တက္ျခင္း
(၅) အန္ျခင္း
(၆) အျခားအေၾကာင္းမရွိဘဲ တက္ျခင္း
(၇) အႀကိမ္ႀကိမ္တက္ၿပီး ေသဆံုးျခင္း
(၈) မေသေသာ္လည္း ဉာဏ္ရည္ နိမ့္က်ျခင္း, နားေလးျခင္း, လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာႂကြက္သားမ်ား ရာသက္ပန္ပ်က္စီးသြားျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေမြးကင္းစႏွင့္ ၆ လေအာက္ကေလးကို ေရ"ပို" တိုက္မိျခင္းသည္ မသိနားမလည္၍လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ စီးပြားေရးအခက္အခဲႀကီးလြန္း၍ ႏို႔မႈန္႔ေဖ်ာ္ရာတြင္ ေရပိုထည့္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႏို႔မႈန္႔ေဖ်ာ္ရာတြင္ တခါတရံ မေတာ္တဆမွားယြင္းျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဤစာဖတ္ၿပီးလွ်င္ ေမြးစကေလးကို ေရတိုက္လိုသူမိဘဘိုးဘြားမ်ား နားလည္မႈရရွိသြားေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

*********************************
ၾကားဖူးခဲ့ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပေပးလိုပါသည္။

(၁) မိခင္ႏို႔တိုက္လည္း ေရပါတာပဲ။ တိုက္ေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ။

ေျဖရွင္းခ်က္: ေမြးကင္းစမွ ၆ လ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းသာတိုက္ေကၽြးပါဆိုသည္မွာ ေရထပ္မတိုက္ပါႏွင့္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေရမတိုက္ပါႏွင့္ဟု ဆိုျခင္းမွာ မိခင္ႏို႔တြင္ ကေလးအတြက္လံုေလာက္ေသာ ေရဓာတ္ပါေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ႏွို႔မႈန္႔ေဖ်ာ္လဲ ေရထည့္ရတာပဲ။ ေရတိုက္ေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ။

ေျဖရွင္းခ်က္: မိခင္ႏို႔ကို က်န္းမာေရးအရျဖစ္ေစ၊ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မတိုက္ႏိုင္၍ ႏို႔မႈန္႔ေဖ်ာ္တိုက္ေသာအခါ Formula Milk ေဖာ္မ်ဴလာ ႏို႔ ကို ၫႊန္းပါသည္။ Formula ဆိုသည္မွာ ပံုေသနည္းအတိုင္းအတိအက်လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏို႔မႈန္႔မ်ားတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္တစ္ေန႔တာအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေရပမာဏကို တြက္ခ်က္ၿပီးမွ ႏို႔မႈန္႔ဘယ္ႏွစ္ဇြန္းကို ေရဘယ္ေလာက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရန္ တိက်စြာ ၫႊန္းထားေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏို႔မႈန္႔ဗူးတိုက္ၿပီး ေရ"ပို"တိုက္ရန္မလိုပါ။

(၃) ကၽြန္မကေလးေမြးၿပီး အသားဝါလို႔ ဆရာဝန္မသိေအာင္ ေရခိုးတိုက္မွ အသားဝါ ေပ်ာက္သြားတယ္။

ေျဖရွင္းခ်က္: ေမြးစ ကေလး အသားဝါျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ အမ်ားစုက အခ်ိန္တိုအတြင္းေပ်ာက္သြားပါသည္။ ေရခိုးတိုက္လို႔ အသားဝါေပ်ာက္သြားျခင္းမဟုတ္ပါ။

(၄) ကၽြန္မကေလးက ေရတိုက္ၿပီးႀကီးလာတာ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။

ေျဖရွင္းခ်က္: တိုက္တဲ့ပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္အတြင္းေသသြားေသာကေလးမ်ားရွိခဲ့သလို ေရရွည္မွာ မသိမသာနဲ႔ ဦးေႏွာက္ ထိခိုက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္လည္းရွိသည္ဟုသာ သတိေပးလိုပါသည္။

(၅) Gripe Water ကို ကေလးေလထိုးရင္ေပးေတာ့လဲ ေရပါတာပဲ။

ေျဖရွင္းခ်က္: Gripe Water ဟာ ကေလးေလထိုးျခင္းကို ဘာေကာင္းက်ိဳးမွ မျဖစ္ေစေၾကာင္း ၾသစေတးလ် ႏွင့္ အေမရိကန္ ကေလးေဆးရံုမ်ားမွာ သတိေပးထားပါသည္။ မသံုးပါႏွင့္။

(၆) ကၽြန္မႏိုင္ငံျခားမွာေနလာတာ ႏို႔စို႔ ကေလးကို ေရတိုက္တာအၿမဲေတြ႕ပါတယ္။ တိုက္သာတိုက္ပါ။

ေျဖရွင္းခ်က္: ႏိုင္ငံျခားမွာေနတဲ့လူတိုင္း အမွားအမွန္မသိပါ။ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို အမွားလုပ္သူ အမွန္မသိသူ လူမ်ားစြာရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ အရာရာတိုင္း၊ လူတိုင္းကို အတုခိုးစရာမလိုပါ။

(၇) ေရမေသာက္လွ်င္ အသည္းေျခာက္တယ္ ၾကားဖူးလို႔ ေရတိုက္ပါတယ္။

ေျဖရွင္းခ်က္: အသည္းေျခာက္ျခင္းသည္ အရက္ အလြန္အကၽြံေသာက္သူမ်ား, အခ်ိဳ႕ေသာ အသည္းေရာဂါပိုးရွိသူမ်ားႏွင့္ အဝလြန္ေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပါသည္။ ႏို႔စို႔ ကေလးကို ေရမတိုက္ျခင္းႏွင့္ ဘာမွမဆိုင္ပါ။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္ပါေစ။

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)

ကေလးႏွင့္ ပဲႏို
************
တစ္ကမ႓ာလံုးတြင္ ပဲႏို႔ကို ေကာင္းလြန္း၊ ဆိုးလြန္းေသာ အစြန္းႏွစ္ဖက္မွ ေရးၾက၊ ေျပာၾကသည္မ်ားေတြ႕ဖူးၾကမည္။ တိက်မွန္ကန္ေသာ သုေသတနမ်ားအရ ေျပာလွ်င္

(၁) ပဲႏို႔မွ အာဟာရ
****************
ပဲႏို႔တြင္ ကယ္လ္စီယမ္၊ အသားဓာတ္၊ သံဓာတ္၊ သတၱဳဓာတ္မ်ားႏွင့္ ဗိုက္တာမင္ A, D, B12, K, ေဖာလစ္တို႔ ပါဝင္၍ အ႐ိုးႏွင့္ သြားက်န္းမာေရး၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာက်န္းမာေရး၊ ႂကြက္သားဖြံ ့ၿဖိဳးမႈတို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။

(၂) ပဲႏို႔၏ အားနည္းခ်က္
********************
သတိျပဳရမည္က ပဲႏို႔ကို မိခင္ႏို႔၊ ေဖာ္ျမဴလာႏို႔၊ ႏြားႏို႔တို႔ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ သံဓာတ္ႏွင့္ ကယ္လ္စီယမ္ ပါဝင္မႈနည္း၍ ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးႀကီးထြားမႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မျပည့္မီပါ။

(၃) ပဲႏို႔၏ အသံုးဝင္ပံု
********************
 ႏြားႏို႔လံုးဝမတည့္ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ကယ္လ္စီယမ္ရရန္ ပဲႏို႔က အသံုးဝင္သည္။ ဖြံ ့ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားက မိခင္ႏို႔ႏွင့္ ေဖာ္ျမဴလာတြင္ပါဝင္သည့္ ဓာတ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အျပင္းအထန္ မတည့္ေသာအခါ သံဓာတ္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ အထူးထုတ္ ပဲႏို႔ကိုတိုက္ဖို႔ ကေလးဆရာဝန္မ်ားက ၫြြန္းၾကသည္။

သတ္သတ္လြတ္စားေသာ မိသားစုမ်ားတြင္ ပဲႏို႔က အသံုးဝင္သည္။

(၄) အၾကံျပဳခ်က္
********************
(က) ပံုမွန္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ ပဲႏို႔ကို မိခင္ႏို႔႔ႏွင့္ အစားမထိုးသင့္ပါ။

(ခ) ႏြားႏို႔ႏွင့္ မတည့္ေသာ တစ္ႏွစ္ထက္ ကေလးမ်ားကို ပဲႏို႔တိုက္ႏိုင္သည္။

(ဂ) ႏြားႏို႔ႏွင့္ တည့္ေသာ္လည္း ပဲႏို႔ႀကိဳက္ေသာ ကေလးကို အသက္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္မွတိုက္လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ႏြားႏို႔ေသာက္နည္းသြားမွာ စိုး၍ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္-ဤ Post က သဘာဝ ပဲႏို႔စစ္စစ္အေၾကာင္းကို ေရးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)

ကေလးႏွင့္ ႏြားႏို႔
*************
(က) အသက္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကေလးမ်ား
••••••••••••••••••••••••••••••••
အသက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ ဆယ္ေက်ာ္သက္အထိ ႏြားႏို႔က အလြန္ အေရးႀကီးေသာ အာဟာရျဖစ္သည္။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ တစ္ရက္ကို ၂၀၀-၃၀၀ml တိုက္ပါ။ တတ္ႏိုင္လြန္း၍လည္း တစ္ရက္ကို ၅၀၀ ml ထက္ပို မတိုက္ပါႏွင့္။

 ႏြားႏို႔၏ အာဟာရဓာတ္မ်ားမွာ

(၁) သြား၊ အ႐ိုးႏွင့္ ႂကြက္သားသန္မာဖို႔ ကယ္လ္စီယမ္ပါသည္။ ႏြားႏို႔တြင္ပါေသာ ကယ္လ္စီယမ္ကို အျခားအစာမ်ားမွ ကယ္လ္စီယမ္ထက္ အစာအိမ္မွ စုပ္ယူဖို႔ ပိုလြယ္ကူသည္။

(၂) မ်က္စိအျမင္အတြက္ လိုအပ္ေသာ၊ ေရာဂါပိုးမ်ားကို ခုခံႏိုင္ေသာ ဗိုက္တာမင္ ေအ ပါသည္။

(၃) ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာမ်ား ဖြံၿဖိဳးဖို႔ လိုအပ္သည့္ ဗိုက္တာမင္ ဘီမ်ိဳးစံုပါသည္။

(၄) ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ျကီးထြားဖို႔ ကစီဓာတ္၊ အသားဓာတ္ႏွင့္ အဆီဓာတ္ပါသည္။
---------------------------------
---------------------------------

(ခ) အသက္တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား
••••••••••••••••••••••••••••••••
အသက္တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား ႏြားႏို႔တိုက္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားမွာ

(၁) ႏြားႏို႔တြင္ပါေသာ သံဓာတ္က မိခင္ႏို႔ႏွင့္ ေဖာ္ျမဴလာထက္ နည္းသည္။ ကေလးအတြက္ မလံုေလာက္ပါ။

(၂) ႏြားႏို႔ေသာက္ေသာ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၁၀၀ တြင္ ၄၀ က အစာအိမ္အတြင္းနံရံမွေသြးစိမ့္ၿပီး သံဓာတ္ဆံုးရွံုးသည္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကေလးမ်ားတြင္မူ ဖြံၿဖိဳးၿပီး အစာအိမ္က ႏြားႏို႔ေၾကာင့္ ေသြးစိမ့္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။

 (၃) ႏြားႏို႔တြင္ျမင့္မားစြာ ပါေသာ ပ႐ိုတင္းတစ္မ်ိဳးႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလး၏ အျပည့္အဝမဖြံ ့ၿဖိဳးေသးေသာ ေက်ာက္ကပ္က စြန္႔ထုတ္ေပးရလွ်င္ ေက်ာက္ကပ္ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Reference- Nutrition Australia Government, Raising Children network, Australia. 

No comments: