Monday, July 10, 2017

စီးပြားေရးလုပ္ရာမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရွိမရွိ တြက္ဆသင့္ေသာ အရာမ်ား (၁)


=====

အရင္းေက်မွတ္ (Break-even Point - BEP)

စီးပြားေရးလုပ္တာ ဘာအတြက္လဲ ... အဓိကေတာ့ ပိုက္ဆံရဖို႔ေပါ့၊ ေမးေနစရာေတာင္မလိုဘူး။ အဲဒီေတာ့ စီးပြားေရးမွာ အျမတ္ထြက္ဖို႔လိုပါတယ္။

အျမတ္ဆိုတာက တကယ္လုပ္ၾကည့္မွ ထြက္တယ္မထြက္ဘူးသိတဲ့အရာ၊
ဟာ .. ဒါဆိုရင္ေတာ့ ငါတို႔ အလုပ္တစ္ခုလုပ္မယ္ဆို အျမတ္ရမရ ဘယ္လိုသိမလဲဆိုရင္ အရင္ဆံုးတြက္ရမွာ Break-even Point ပါ။ Break-even Point အေျခအေနကိုသိရင္ ဒီအလုပ္လုပ္သင့္လားမလုပ္သင့္လားဆိုတာ တြက္ဆလို႕ရပါၿပီ။

Break-even Point ဘယ္လုိတြက္မလဲ .... အလြယ္ေျပာရရင္ေတာ့ ကုန္က်ႏုိင္တဲ့စရိတ္ေတြအားလံုးေပါင္း ... အဲဒီ စရိတ္ေတြေက်ေလာက္တဲ့အထိ အျမတ္ရေအာင္ ေရာင္းႏုိင္ရင္ အရင္းေက်မွတ္ရၿပီေပါ့။ လံုး၀နားမလည္တဲ့သူေတြေတာ့ နည္းနည္းရႈပ္သြားႏုိင္တယ္ အျမတ္လဲေျပာတယ္ အဲဒါမွ အရင္းေက်မယ္လဲေျပာတယ္ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။

ဥပမာေပးလိုက္တာ ပိုရွင္းမယ္ထင္တယ္။ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ရင္ အၾကမ္းဖ်င္းေအာက္က ကုန္က်စရိတ္ေတြရွိတယ္။

အခန္းငွားခ (ကုိယ္ပုိင္အခန္းျဖစ္ရင္လဲ ထည့္တြက္ဖို႔လိုပါတယ္)
အခန္းျပင္ခ
ပရိေဘာဂ၊ ကား၊ မီးစက္ ႏွင့္အျခား တန္ဖိုးႀကီးပစၥညး္မ်ား
လိုင္စင္ေၾကးႏွင့္ အစိုးရ အခြန္အခမ်ား
ပစၥည္းမ်ား၏ အရင္းေငြ (အေရာင္း၊ ဆားဗစ္၊ ထုတ္လုပ္မႈ ေပၚမူတည္ၿပီးကြဲ)
၀န္ထမ္းစရိတ္
ေရခြန္ မီးခြန္ အမိႈက္ခြန္
သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္စရိတ္မ်ား
ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္မ်ား
အာမခံ
ေငြတိုးမ်ား
အေထြေထြအသံုးစရိတ္မ်ား

ဒီစာရင္းဥပမာေတြမေပးခင္ အေရးႀကီးတာတစ္ခု အရင္ေျပာဖို႕လိုတယ္။ ဒါကေတာ့ တန္ဖိုးေလ်ာ့တြက္ျခင္း (Depreciation) ပဲ။

အခန္းျပင္ခ သိန္း ၁၀၀ ကုန္ရင္ စာရင္းမွာ ဒီလ သိန္း ၁၀၀ ကုန္ပါတယ္လို႔ ျပလိုက္ရင္ အဲဒီလ စာရင္းခ်ဳပ္တြက္ရင္ အရံႈးက သိန္း၁၀၀ ေလာက္ျပေနလို႔ တစ္ခါတည္း စိတ္ဓါတ္ေတြေျမႀကီးထဲစုိက္ၿပီး ဘာမွ ဆက္လုပ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။

အမွန္က ျပင္ထားတဲ့အခန္းကို ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္သံုးမွာလဲ စဥ္းစားရမယ္။ သိန္း ၁၀၀ ျပင္ထားတဲ့အခန္းကို ၃ ႏွစ္သံုးမယ္ထားပါေတာ့၊ ၁၀၉၅ ရက္နဲ႕ စားရမယ္။ တစ္ရက္ကုိ ၉၁၃၂ က်ပ္ကုန္က်စရိတ္ရွိတယ္။

Depreciation သေဘာက ၉၁၃၂ က်ပ္ကုိ တစ္ရက္တိုင္းမွာ ႏႈတ္သြားရတယ္။ လခ်ဳပ္ရင္ ရက္ ၃၀ ရွိရင္ (၂၇၃၉၆၀ က်ပ္) ကို အခန္းျပင္ကုန္က်စရိတ္အေနနဲ႔ တြက္ရမယ္။

အဲဒီမွာ ၃ ႏွစ္မသံုးျဖစ္ဘဲ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ၂ ႏွစ္နဲ႔ အဲဒီအခန္းျပင္တာႀကီးမသံုးျဖစ္ေတာ့ရင္မွ က်န္တဲ့ ၁ ႏွစ္စာကို အသံုးစရိတ္ထဲမွာ တစ္ခါတည္းေပါင္းထည့္ရတယ္။

ဥပမာ ဒီအခန္းမွာ ဆက္မေနေတာ့ဘဲ တျခားကိုေရႊ႕မယ္ ဒီအခန္းျပင္ထားတဲ့အထဲက ဘာမွလဲ သံုးမရေတာ့ဘူးဆိုရင္ (၃၃သိန္း ၃ေသာင္း၃ေထာင္္ခန္႕) ကုိ အသံုးစရိတ္အေနနဲ႔ျပလုိက္ရတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ ရံႈးတယ္လို႔ တြက္ရတယ္။

Depreciation ဟာ ကား၊ ပရိေဘာဂ၊ ကြန္ျပဴတာ နဲ႔ အျခား ကာလရွည္သံုးလို႔ရတဲ့ ပစၥညး္တိုင္းမွာ တြက္ရတယ္။ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္သံုးမယ္ဆိုတာကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး အဲဒီေပၚမွာ မူတည္ၿပီးတြက္ရတယ္။ ကြန္ျပဴတာဆို ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္၊ ကားဆိုရင္ ၅ ႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့။

အျမတ္ အရမ္းထြက္ပါေစဆိုၿပီး တကယ္သံုးမရတဲ့ ႏွစ္အရွည္ၾကီး တြက္တာတို႔၊ ျမန္ျမန္အရင္းေၾကကြာဆိုၿပီး ႏွစ္နည္းနည္းေလးတြက္တာတို႔ မလုပ္ဖို႔ေတာ့လိုတယ္။ ဒါဆိုရင္ စာရင္းဟာ တကယ္ သံုးမရ၊ စဥ္းစားမရတဲ့စာရင္းႀကီးထြက္လာမွာပဲ။

Depreciation အေၾကာင္း သိၿပီဆိုရင္ ခုနက ေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး ဥပမာျပ စဥ္းစားလို႕ရၿပီ။

- အခန္းငွားခ တစ္လ ၃ သိန္း ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ ၃၆ သိန္း ... အဲဒီမွာ ပြဲစားခ တစ္လ ေပးရေလ့ရွိေတာ့ ၃၆ သိန္း မရဘူး ၃၉ သိန္းျဖစ္တတ္တယ္။
ဒီေတာ့ တစ္ရက္ကုိ ၁၀၆၈၅ က်ပ္ရွိတယ္။

- အခန္းျပင္ခ သိန္း ၅၀ ထားပါေတာ့။ ဒီေနရာမွာ ၃ ႏွစ္လုပ္မယ္တြက္ရင္ ၁၀၉၅ ရက္နဲ႕ စား .... တစ္ရက္ ၄၅၆၆ က်ပ္ရွိတယ္။

- ပရိေဘာဂ စားပြဲ ကုလားထိုင္ ကြန္ျပဴတာ မီးစက္ ဘာညာ အကုန္ေပါင္း သိန္း ၃၀ ရွိတယ္၊ ဒါေတြလဲ ၃ ႏွစ္သံုးမယ္ဆိုရင္ ၁၀၉၅ရက္နဲ႔စား .. တစ္ရက္ ၂၇၄၀ က်ပ္ ရွိတယ္

- လိုင္စင္ေၾကးေတြ အခြန္အခေတြကေတာ့ တစ္ခါကုန္ရွိတယ္၊ လစဥ္ရွိတယ္
တစ္လကို ပ်မ္းမွ် ၃၀၀၀၀ ပဲထားပါေတာ့ တစ္ရက္ကုိ ၁၀၀၀ က်ပ္

- ပစၥည္းအရင္းေငြ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ နည္းနည္းမ်က္စိလည္လိမ့္မယ္။ အဓိက ေျပာခ်င္တာေတာ့ ခုနက တန္ဖိုးေလ်ာ့တြက္တာပါပဲ။ ပစၥည္းအမ်ားစုဟာ အခ်ိန္နဲ႕အမွ် တန္ဖုိးေလ်ာ့တယ္။ ဥပမာ ဖုန္းတစ္လံုးဟာ အခုတင္ထားၿပီး ေရာင္းမထြက္ေသးတဲ့အခါ ေနာက္ ေမာ္ဒယ္ထြက္လာရင္ အလိုလိုေစ်းက်သြားတယ္။ ဒါဟာ ကုန္က်စရိတ္ပဲ။
ပုတ္ကုန္သိုးကုန္ဆုိလဲ ဒီအတိုင္းပဲ၊ ၁ လေနလို႔ ေရာင္းမထြက္ဘဲ ပုတ္သြားရင္ ကုန္က်စရိတ္ထဲ၀င္သြားတယ္၊ စားေသာက္ဆုိင္ေတြဆိုရင္ မသံုးရတဲ့ အသားေတြ အရြက္ေတြ မေကာငး္ေတာ့လို႔ ေနာက္ေန႕လႊတ္ပစ္လိုက္ရတာမ်ိဳး။ ဒါကေတာ့ ႀကိဳတြက္ဖို႔ခက္ေပမယ့္ မွန္းထားရမယ္။ ကုိယ္တင္ေရာင္းတဲ့ပစၥည္း အျမဲတမ္းကုန္ေနမွာမဟုတ္ဘူး။

ေနာက္ၿပီး ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအတက္အက်ေပါ့၊ ေဒၚလာေစ်း အရမ္းထုိးက်သြားလို႔ ကုိယ္က ၁ သိန္း၀ယ္ထားေပမယ္ ၉ ေသာင္းနဲ႔ပဲေရာင္းလိုက္ရတာမ်ိဳးမွာ ၁ ေသာင္းဟာ ကုန္က်စရိတ္ထဲ၀င္သြားတယ္။

ဘာလုပ္ငန္းမွန္းမသိတဲ့အတြက္ အၾကမး္ဖ်င္းအေနနဲ႔ တစ္ရက္ကုိ ၂၀၀၀ ေလာက္ ထည့္တြက္လိုက္မယ္။

- ၀န္ထမ္းစရိတ္ ကေတာ့ အေတာ္ကုိ ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္ရွိတယ္။ အျမတ္မ်ား အလုပ္ေကာင္းရင္ ၀န္ထမ္းတိုးခန္႕၊ အျမတ္နညး္ အလုပ္မေကာင္းရင္ ၀န္ထမ္းေတြေလ်ာ့၊ ဒါဆို Break-even Point ေလ်ာ့သြားမယ္။ အသံုးစရိတ္ သိသိသာသာ ခ်က္ခ်ငး္ေလ်ာ့လို႕ရတဲ့ အရာထဲမွာ ၀န္ထမ္းက ထိပ္ဆံုးကပဲ။ ၀န္ထမ္း ၂ ေယာက္အတြက္ တစ္လကုိ ၂ သိန္းကုန္တယ္ဆိုရင္ တစ္ရက္ကုိ ၆၆၇၀ က်ပ္

- ေရခြန္ မီးခြန္ အမိႈက္ခြန္ ေတြကေတာ့ ရွင္းတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ဖုန္းဖိုး အင္တာနက္လိုင္းေၾကး စတာေတြလဲ ထည့္လို႕ရတယ္။ လုပ္ငန္းေပၚလိုက္ၿပီး အသံုးကြဲသြားမယ္။ တစ္လကုိ ၅ေသာင္းကုန္မယ္ဆိုရင္ တစ္ရက္ကုိ ၁၆၇၀က်ပ္

- သယ္ယူပို႕ေဆာင္စရိတ္ေတြကေတာ့ လူေတြ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ဘတ္စ္ကားခ တက္စီခ အေ၀းေျပးကားခ ေလယာဥ္ခ အျပင္ နယ္ကုိပစၥည္းပို႔ခ စာပို႕ခ ေတြအကုန္ေပါ့။ တစ္ၿမိဳ႕တည္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အသံုးစရိတ္နည္းတယ္။ တစ္ရက္ကုိ ၁၀၀၀ ပဲ တြက္

- ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ ကေတာ့ ျမန္မာေတြ တြက္ေလ့မရွိတဲ့အရာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြအမ်ားစုဟာ ၾကာေလ စုတ္ေလ ျဖစ္ျဖစ္လာတာ။ အဲကြန္းဆို မွန္မွန္ေဆးရမယ္၊ ကားဆို မွန္မွန္ အင္ဂ်င္၀ုိင္လဲရမယ္၊ အခန္းဆုိ မွန္မွန္ ေဆးသုတ္ရမယ္၊ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ရမယ္၊ ေနာက္ၿပီး သက္တမ္းျပည့္လုိ႕ လဲသင့္တဲ့ဟာေတြ မွန္မွန္လဲရမယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြရွိတယ္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ သူ႔ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ဟာ သိပ္မေသးဘူး။ အၾကမ္းဖ်င္း တစ္ရက္ကုိ ၂၀၀၀ နဲ႔ပဲတြက္ၾကည့္မယ္။

- အာမခံ -- ဒါေတာ့ မထည့္လဲရပါတယ္။ ျမန္မာေတြ ထားေလ့သိပ္မရွိဘူး။ အမွန္ေတာ့လိုတယ္

- ေငြတိုး - လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အရင္းလိုတဲ့အခါ (အမွန္က အျမဲလိုတယ္) ေငြတိုးေခ်းရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးသမားဆို အေၾကြးမကင္းဘူးေျပာတာ။ ေငြတိုးမေခ်းဘဲနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရင္ ေတာ္ရံုနဲ႕ ႀကီးမလာေတာ့ဘူး၊ ရင္းဖို႔အတြက္ျပန္ျပန္စုေနရတာကိုး။ သိန္း ၁၀၀ အရင္းရွိတဲ့အလုပ္ဆိုရင္ လက္ရွိဘဏ္တိုးနဲ႔တြက္မယ္ဆိုရင္ တစ္လ ၁ သိန္းခြဲ တစ္ရက္ကုိ ၅ေထာင္

- အေထြေထြအသံုးစရိတ္ကေတာ့ အေသးသံုးေတြေပါ့။ ေဘာပင္၀ယ္ စာအုပ္၀ယ္ တစ္ရႈး၀ယ္ လက္ေဆးဆပ္ျပာ၀ယ္စသည္ျဖင့္ေပါ့။ တစ္ရက္ကုိ ၅၀၀ ပဲထားပါ။

ဒီေတာ့ အားလံုးေပါင္းၾကည့္မယ္။

အခန္းငွားခ - ၁၀၆၈၅
အခန္းျပင္ခ - ၄၅၆၆
ပရိေဘာဂ - ၂၇၄၀
လိုင္စင္ေၾကး - ၁၀၀၀
ပစၥည္းအရင္းေငြ - ၂၀၀၀
၀န္ထမ္းစရိတ္ - ၆၆၇၀
ေရခြန္ မီးခြန္ - ၁၆၇၀
သယ္ယူစရိတ္ - ၁၀၀၀
ထိန္းသိမ္းစရိတ္ - ၂၀၀၀
ေငြတိုး - ၅၀၀၀
အေထြေထြ - ၅၀၀

တစ္ရက္ ကုန္က်စရိတ္ - ၃၇၈၃၁ က်ပ္ရွိတယ္။

ဒီေတာ့ Break-even Point ေရာက္ေအာင္ အျမတ္ ၃၇၈၃၁ က်ပ္ရွိရမယ္။ ေရာင္းရေငြမဟုတ္ဘူးေနာ္။ အျမတ္ေနာ္

ကုိယ္က ပစၥည္းေရာင္းတယ္ဆိုရင္ အၾကမ္းဖ်င္း ပစၥည္းေပၚမွာ ၁၀% အျမတ္တင္ေရာင္းရင္ ... တစ္ေန႕ကို ၃သိန္း ၈ ေသာင္းေလာက္ေရာငး္ရဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွ အျမတ္ဟာ ၃ေသာင္း၈ေထာင္ရွိမွာ

စားေသာက္ဆုိင္ဆိုရင္ ၅၀% ေလာက္ျမတ္တယ္ဆိုရင္ .. တစ္ေန႕ကုိ ၈ေသာင္းဖိုးေလာက္ေရာင္းရဖုိ႕လိုတယ္။ ဒါမွ အျမတ္ဟာ ၄ ေသာင္းရွိမွာ။

လက္ကားျဖန္႕တဲ့ပစၥည္းလိုမ်ိဳး အခ်ိဳရည္ ေရသန္႕ မုန္႔စတာမ်ိဳးက်ေတာ့ ကြာသြားျပန္ေရာ ... သူက အျမတ္ပါးတယ္။ ၁% ၂% ပဲရွိတယ္။ ၁% ပဲရွိရင္ တစ္ေန႕ကုိ ၃၈သိန္းဖိုးေလာက္ေရာင္းရဖို႔လိုတယ္။

ဒီေတာ့ Break-even point ဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခုနဲ႕တစ္ခု မတူဘူး။ လုပ္ငန္းသေဘာကို နည္းနည္းသိမွ Break-even point ကုိ မွန္းလို႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လံုး၀နားမလည္တဲ့သူေတြ ၀င္၀င္လုပ္ရင္ မေအာင္ျမင္ဘဲ ျပဳတ္ျပဳတ္သြားၾကတာ။ သူတို႔က ၀င္တာပဲျမင္တယ္၊ ကုန္တာေတြ လႊင့္ပစ္လုိက္ရတာေတြ မ၀င္တာေတြမျမင္ဘူး။ အဓိကက ၀င္တာထက္ ကုန္တာက အခရာပဲ။

ဥပမာေပးလို႕သာ ၁ ရက္နဲ႔ ေျပာတာပါ။ တကယ့္ Break-even Point ကို တြက္ရာမွာ တစ္ႏွစ္နဲ႔တြက္ရပါတယ္။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႔လုပ္ငန္းေတြဟာ ရာသီခ်ိန္ရွိလို႔ပါ။ Jan Feb မွာ ၀င္ေငြလံုးလံုးမရွိသေလာက္ျဖစ္ေပမယ့္ March April မွာ ၀င္ေငြအရမ္းေကာင္းေနတာမ်ိဳးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ နည္းနည္းရွင္းျပပါမယ္။

ဒီေတာ့ အဓိက မွတ္ထားရမွာက BEP ကုိ ၁ ႏွစ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးတြက္ပါ။

===
ကဲ BEP ေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္း သိၿပီ။ လုပ္ငန္းမွာ BEP ထိရင္ (၀င္ေငြ အတက္အက် Graph မွာ BEP မ်ဥ္းတားထားေလ့ရွိလို႔ ထိတယ္လို႔သံုးၾကတယ္) နည္းနည္း စိတ္ေအးတဲ့အဆင့္လို႔ ေခၚၾကတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ မထိဘူး။ တကယ္ေျပာတာ မထိဘူး။ ဒါေၾကာင့္လဲ ဆုိင္ေလးေတြ ဖြင့္လာလိုက္ ပိတ္သြားလိုက္ ျဖစ္ေနၾကတာ။

ေအာင္ျမင္ပါတယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြေတာင္ BEP မထိတဲ့ ႏွစ္ေတြ မထိဘူး။

ဒီေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ရင္ ပထမဆံုး ဦးတည္ခ်က္ဟာ BEP ထိေရးပဲ။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေတြ ေလွ်ာက္မေတြးနဲ႔၊ အဲဒါ ထိေအာင္ေတာင္ ေသေအာင္လုပ္ရတာ။ အျမတ္ဆိုတာ ေနာက္မွ။

BEP မထိရင္ေရာလုိ႔ေမးရင္ လုပ္ငန္းအသစ္စလုပ္မယ္ဆိုရင္ ငါေတာ့ ဘယ္ေလာက္ အရံႈးခံၿပီးလုပ္မလဲဆိုတာ အရင္ ဆံုးျဖတ္ရတယ္။ ဟင္ ... မင္းဟာကလဲ အရံႈးနဲ႕ စတာပါလားလို႕ေတာ့မေတြးနဲ႔ လုပ္ငန္းသစ္အမ်ားစုဟာ ရံႈးတာခ်ညး္ပဲ။ ပထမလနဲ႔ BEP ထိတယ္ဆိုရင္ ေကြးေနေအာင္ကေတာ့ပဲ။

ဥပမာ - မဂၢဇင္းတစ္ခု အသစ္ေထာင္မယ္ဆိုရင္ အရံႈး ၂ ႏွစ္တဲ့။ ၂ ႏွစ္လံုးလံုး အဲဒီ ေငြေတြ အဆံုးခံႏုိင္မွ မဂၢဇင္း အသစ္လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားတဲ့။
သူမ်ားေတြ ဘယ္ေလာက္ေရာင္းေနရာတာ ဘယ္ေလာက္ျမတ္ေနတာ လာမေျပာနဲ႔ အဲဒါေတြပဲၾကည့္ၿပီး ၀င္လုပ္ရင္ ေသခ်ာေပါက္ စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး ျဖဳတ္လိုက္ရမယ္။

အဲဒီလိုပဲ၊ လုပ္ငန္းတိုင္းဟာ အနည္းဆံုးေတာ့ အရံႈး ၁ ႏွစ္ေတာ့ မွန္းထားရတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ မေရာင္းရသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ငုတ္တုတ္ထိုင္ေနရသည္ျဖစ္ေစ တစ္ႏွစ္ေတာ့ ေအာင့္အီးသည္းခံၿပီး ႀကိဳးစားဖို႕လုိတယ္ (ထိုင္ေနလို႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့ေလ၊ အၾကံဥာဏ္ေတြထုတ္ၿပီးတိုးတက္ေအာင္ေတာ့လုပ္ရမွာေပါ့)

ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႔လုပ္ငန္းေတြဟာ ရာသီခ်ိန္ရွိတယ္။ ဥပမာ - ေရသန္႕ဆိုရင္ မတ္ ဧၿပီ ေမ -- ၃ လရဲ႕ေရာင္းအားဟာ က်န္တဲ့ ၉လေပါင္းေရာင္းအားထက္ ဆမ်ားစြာ သာတယ္။ ဒီေတာ့ ကုိယ္က မသိဘဲနဲ႕ ေမလကုန္မွ ဒီအလုပ္စလုပ္မိတယ္ဆိုရင္ ၆ လေလာက္နဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြက်ၿပီး ဆက္မလုပ္မိဘူးဆို တကယ့္ အခ်ိန္ေကာင္းေရာက္တဲ့ဟာကုိ မသိလိုက္ဘူးျဖစ္သြားတယ္။

ဒီေတာ့ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ BEP မထိရင္ စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔ က်ားကုတ္က်ားခဲ ဆက္လုပ္ပါ။ ၁ ႏွစ္ျပည့္လို႔မွ BEP မထိရင္ေတာ့ ဘယ္လို ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္သင့္လဲဆိုေတာ စဥ္းစားသင့္ပါၿပီ။ ေနာက္ဆုတ္ဖို႔ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။

လုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ ျဖဳတ္လုိက္တာမဟုတ္ဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႕ရပါတယ္။ အခ်ိဳရည္ေရာင္းတာမကိုက္ရင္ ေရသန္႕၊ ေရသန္႕ မကုိက္ရင္ မုန္႔ စသည္ျဖင့္ တိုးသြားေလ်ာ့သြား၊ နည္းနည္းေရႊ႕သြားတာမ်ိဳးကုိ ေျပာတာပါ။ ဒီလိုလုပ္ရင္း အဆင္ေျပသြားတဲ့သူေတြ မနည္းပါ

လုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ ကုိယ္သာ တကယ္ ေသခ်ာလုပ္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႕အမွ် ဆင့္ပြားသက္ေရာက္မႈေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္တစ္ခုကုိ ေရရွည္လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ေနာက္မွာ ၂ ၃ ၄ အေနနဲ႔ အက်ယ္ထဲမွာေရးအံုးမွာပါ။

အခုေတာ့ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ BEP အေၾကာင္း ၁ အေနနဲ႔ အၾကမ္းေျပာၿပီးပါၿပီ။ ၂ အေနနဲ႔ေတာ့ အျမတ္ ရာခုိင္ႏႈန္းအေၾကာင္းဆက္ေရးပါမယ္။

(သိသေလာက္မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္လုိ႔ အသံုးအႏႈန္းေတြ မွန္တာမွားတာေတြရွိရင္လဲ ေထာက္ျပၾကပါ)

 #KKSBasicBusiness
Copy from Ko Thura Tun

Credit:  ဆရာပိုင္စိုးရဲ႕ Page

No comments: