Friday, December 5, 2014

သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အခ်ိဳ႕ဒုႆီလမ်ား ကင္းေဝးေရး

သာသနာေတာ္၏ အသက္သည္ “ဝိနည္း” ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဝိနည္းတရားေတာ္အတိုင္း သီလသိကၡာကို မထိန္းသိမ္း မေစာင့္စည္းဘဲ ဆယ္ပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္း႐ုံမွ်ျဖင့္ သကၤန္းဝတ္ၿပီး ေနေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ အဆုံးအမ ၾသဝါဒခံမ်ား မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သာသနာပ ရေသ့ပရိဗိုဇ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း “ဝိနေယာ နာမ သာသနႆ အာယု” ဟု ဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ “ဝိနည္းတရားေတာ္သည္ သာသနာေတာ္၏ အသက္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ဆိုရွယ္ကြန္ရက္မ်ား ထြန္းကားလာသည့္ေခတ္တြင္ Facebook ကဲ့သို႔ေသာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ရဟန္းဝတ္႐ုံ ဝတ္ၿပီး ေပါက္ကရ လုပ္ေနၾကသည့္ ပုံမ်ား မၾကာခဏ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သာသနာေတာ္ကို ညႇိဳးႏြမ္းေစလိုေသာေၾကာင့္ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႔ သာသနာေတာ္တြင္ ပရိဗိုဇ္ေတြ မည္မွ်မ်ားေနသနည္း ဆိုျခင္းအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုေပသည္။

သာသနာေတာ္တြင္ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ားကို ပညတ္ရျခင္းသည္ သာသနာေတာ္ အရွည္တည္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဝိနည္းကို ျပ႒ာန္းရျခင္းသည္ ဒုႆီလ ရဟန္းမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုႆီလ ရဟန္းမ်ားေၾကာင္း သံဃာေတာ္ အစစ္အမွန္မ်ား စိတ္ဆင္းရဲၿပီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ၾကရသည္။ ဗုဒၶက ဝိနည္းကို ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းသည္ ၾကည္ညိဳသူကို ပိုၿပီး ၾကည္ညိဳေစရန္ႏွင့္ မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူမ်ားကိုလည္း ၾကည္ညိဳႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ “ရဟန္းဆိုသည္မွာ အလြန္က်င့္ႏိုင္ခဲေသာ သိကၡာပုဒ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းၾကရသည့္ ျမင့္ျမတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါလား” ဟု ယုံၾကည္သူတို႔ စိတ္ထဲတြင္ ၾကည္ႏူးစိတ္မ်ား ဝင္လာေစရန္လည္း ဝိနည္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သာသနာေတာ္ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ရဟန္းမ်ားသည္ အေနအစား ေခ်ာင္ေသာေၾကာင့္ ဝင္ေနသည္ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ား ထြန္းကားလာလွ်င္၊ ဝိနည္းေတာ္အတိုင္း မက်င့္ႀကံႏိုင္ေသာ သူမ်ားကို ရဟန္းအျဖစ္ လက္ခံထားလွ်င္ ဒုႆီလ ရဟန္းမ်ား ေပါမ်ားလာမည္သာ ျဖစ္သည္။ ရဟန္းသည္ ရဟန္းအလုပ္ ရဟန္းအက်င့္ကို က်င့္မွသာလွ်င္ ရဟန္းစစ္စစ္မ်ား အျဖစ္ ကိုးကြယ္လိုသူမ်ား၏ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း ဝင္ၿပီးလႈပ္၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေစရန္ အေဟာအေျပာမ်ားႏွင့္ ဝင္႐ႈပ္၊ လူတို႔ က်င့္သလိုက်င့္၊ လူေတြ ေျပာသလိုေျပာ၊ လူေတြ ေနသလိုေန၊ လူေတြၾကားထဲ လူႏွင့္ ခြဲမရေသာ ရဟန္းတု ရဟန္းေယာင္ ဒုႆီလမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဝါဝါျမင္တိုင္း ဦးတင္ခ်င္သည့္ သူမ်ားမွာလည္း စိတ္ဆင္းရဲရသည္။

ေခတ္က ေျပာင္းလဲေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ အစဥ္အလာ ေကာင္းခဲ့ေသာ သာသနာေတာ္ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဘာသာတရားမ်ား အားၿပိဳင္ေနခ်ိန္၌ ကိုးကြယ္မႈကို သံသယ ျဖစ္ေစျခင္းက အဆိုးဘက္သို႔သာ တိမ္းေစာင္းသြားေစႏိုင္သည္။ လက္ရွိ အေနအထားက ဘာသာတရားအေပၚ သံသယျဖင့္ ပစ္ပယ္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဘာသာတရားကို ကိုးကြယ္ျခင္းထက္ မကိုးကြယ္ျခင္းက ပိုေကာင္းဦးမည္ဆိုသည့္ စိတ္မ်ိဳး ဝင္လာႏိုင္ေသာ အေနအထားမ်ားကို ဒုႆီလမ်ားက ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ဘာသာတရားသည္ လူသားကို လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံကိုလည္းေကာင္း ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ရာတြင္ အေရးပါသည္ဟု လက္ခံၿပီး အဓြန္႔ရွည္ေစလိုလွ်င္ ဒုႆီလမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းျဖင့္သာ ကုစား၍ ရႏိုင္မည္ထင္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၁၂-၂၀၁၄)

---------------------------
Editorial, The Voice Daily Vol-2/No-201 (#voiceeditorial)

အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုေသာ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ (Transparency International) က ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေနက် အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအညႊန္းကိန္း (CPI) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားပါ၀င္ေသာ ကမၻာႀကီး၌ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကင္းစင္ေရး ျဖစ္သည္။ အဆုိပါအဖြဲ႕သည္ တစ္ကမၻာလံုး၌ ဌာနခြဲေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး ရွိသည္။

သင္ၾကားေရးကိရိယာ မစံုမလင္ႏွင့္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး၀ါးအတုမ်ားႏွင့္ ေငြကသာအဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အစရွိသည္တုိ႔သည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ က႑မ်ား၌ ျခစားမႈ၏ အက်ဳိးဆက္အခ်ဳိ႕မွ်သာ ရွိေသးသည္။ ျခစားမႈဆုိးရြားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခိုးယူၾက႐ံုမွ်မက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ လက္သိပ္ထိုးဆက္ဆံေရးမ်ား ထြန္းကားလွသည္။ အဆုိပါ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားက တရားမွ်တမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစၿပီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ လူထုယံုၾကည္မႈကို ဖ်က္ဆီးပစ္သည္။

ကမၻာတစ္၀န္းလံုးမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ေပၚအေျခခံလ်က္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအညႊန္းကိန္းကို ကမၻာတစ္၀န္းလံုးရွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ က႑မ်ား၌ ျခစားမႈမ်ားအားတုိင္းတာရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ယခုႏွစ္ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္အတူ အဆင့္ ၁၅၆ ၌ ရွိေနသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အဆုိးရြားဆံုးအဆင့္ျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာအရလည္း ေအာက္ေျခနားသုိ႔ ေရာက္ေနသည္။

“ေအာက္ေျခနားမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ဳိးအတြက္ ျခစားမႈကို အျမစ္ျပတ္တုိက္ဖ်က္ေရးနည္းလမ္းေတြ က်င့္သံုးဖုိ႔လိုအပ္ေနပါတယ္။ အညႊန္းကိန္းရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ႏိုင္ငံေတြကလည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအေလ့အထေတြကို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြထံ တင္ပို႔မႈမရွိေစေရး ေသခ်ာေအာင္လုပ္ဖုိ႔လိုပါတယ္”ဟု Transparency International အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ ဟိုေဆးယူဂတ္ဇ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအားလံုးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ အညႊန္းကိန္း၌ ေအာက္နားသို႔ ေရာက္ေနျခင္းသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ႀကီးထြားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျခစားမႈမ်ားကို အျပစ္ေပးအေရးယူမႈ နည္းပါးလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ကို ဂ႐ုစိုက္တုံ႔ျပန္မႈမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က စတင္အာဏာတည္ခဲ့သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးမ်ားစြာအသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအထိ အမွန္တကယ္ အေရးယူခဲ့သည့္ အမႈသည္ သံုးမႈသာရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ ေကာ္မရွင္ေပၚလာၿပီးမွ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးသည္ ပို၍ပင္ အားနည္းသြားသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ယခုဥပေဒမတုိင္ခင္က ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တားျမစ္ေရးဥပေဒရွိခဲ့ေသာ္လည္း မဆလ ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ယင္းဥပေဒကို အမွန္တကယ္ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ရန္ထက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျဖဳတ္-ထုတ္-သတ္ လုပ္ရန္၌သာ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂတိလုိက္စားမႈကို တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ လူၾကားေကာင္း႐ံုဥပေဒမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ားျဖင့္ ဟန္ျပလုပ္ေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

No comments: