Thursday, December 11, 2014

ထိုင္းဘုရင္၏ ၾသဝါဒ အမွာစကား ၃၆ ခ်က္မွတ္သားေလာက္ပါတယ္ <<

၁။ ထမင္းလုံးတိုင္း ေရစက္တိုင္း စားစရာရွိသမ်ွ ရင္ထဲက ေက်းဇူးတင္ပါ။ 

၂။ ဘုရားရွိခိုးတိုင္း မည္သည့္ ဓနဥစၥာကိုမ်ွမေတာင္းဘဲ ပညာႏွင့္ အစြမ္းသတၱိကိုသာ ေတာင္းယူပါ။ 

၃။ သူငယ္ခ်င္း အသစ္သည္ကုိယ့္အတြက္ လက္ေဆာင္ျဖစ္သလို အေဟာင္းဟာလဲ မိမိအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ပါ။ 

၄။ ဘာသာေရးစာအုပ္ကို တစ္ႏွစ္တစ္အုပ္ရေအာင္ ဖတ္ပါ။

 ၅။ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေစခ်င္လ်ွင္ သူမ်ားကိုေကာင္းေအာင္ အလ်ွင္ကူညီေပးပါ။ 

၆။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆိုေသာစကားကိုအျမဲ မ်ားမ်ား ေျပာေပးပါ။ 

၇။ သူတပါး၏ ရင္ဖြင့္စကား တုိင္ပင္လ်ဳိ႕ဝွက္စကားတို႔အား မိမိအေနျဖင့္** ထိမ္းသိမ္းပါ။ 

၈။ ခြင့္လႊတ္စိတ္ရွိပါ။ 

၉။ နားေထာင္သည့္ အလုပ္ကို ဦးစားေပးပါ။ 

၁၀။ အမွားရွိလ်ွင္ ဝင္ခံႏိုင္ရမည္။ 

၁၁။ ျပဳတ္က်ပါက လဲက်ပါက ျပန္ထူျပန္ထရန္ မေၾကာက္ပါႏွင့္။ 

၁၂။ ခက္ခဲေနေလေလေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ ေလးနက္မႈရွိေလေလ။ 

၁၃။ ဓာတ္ေလွကားအတြင္း စီးပြားေရးအေၾကာင္း မျငင္းခုံပါႏွင့္။ 

၁၄။ ေစ်းဝယ္ကဒ္ကို အေၾကြးတင္ေအာင္မဝယ္သုံးမိပါေစႏွင့္။ 

၁၅။ ေတာင္းပန္ရန္ ဝင္မေလးပါႏွင့္။ 

၁၆။ မသိပါက မသိေၾကာင္း ဝန္ခံပါ။

 ၁၇။ ကီလို ၁၀၀၀( မိုင္ေထာင္ခ်ီခရီး ) အား ေခ်ာေမြ႕သည္ဟူ၍ မရွိႏိုင္ပါ။

 ၁၈။ ေမြးကတည္းက မည္သူမ်ွ မေျပးတတ္ေသးပါ ... ဒါေၾကာင့္ ေျဖးေျဖးစလုပ္ပါ။ 

၁၉။ ကပ္ေစးနဲတာဟာ ဘဝေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ပါ .... ( ဘဝကို ခ်စ္တ့ဲသူ )။

 ၂၀။ ေငြကို မခ်စ္တ့ဲသူဟာဘဝကို မခ်စ္တ့ဲသူ ၾကီးပြားဖို႔ မေမ်ွာ္လင့္သူ။ 

၂၁။ ရန္ျဖစ္သူႏွစ္ေယာက္ အလ်ွင္ရက္သြားသူက ပညာရွိပါ။ 

၂၂။ တသက္လုံး အလုပ္လုပ္ရက္ မရွိပါနားရက္ေတြပါဘဲ။ 

၂၃။ ျပင္းထန္တ့ဲ စိတ္ရွိသလို ေပ်ာ့တ့ဲ စိတ္လဲ ျဖစ္မယ္။ 

၂၄။ နားမလည္သူအား နားလည္ေအာင္ရွင္းျပတတ္ပါေစ။ 

၂၅။ ေငြအေၾကြေစ့တစ္ခုမွာေတာင္ မ်က္ႏွာႏွစ္ခု ရွိတယ္ ... ဒီလိုဘဲ ဘဝဟာ အႏိုင္ / အရံႈး - ေအာင္ျမင္မႈ / က်ရံႈးမႈေတြရွိမယ္။ 

၂၆။ မိမိစိတ္ကို အလိုမလိုက္ပါႏွင့္။ 

၂၇။ သြားဟာ ဘာျဖစ္လို႔ ၾကိဳးလဲ (မာလို႔)လ်ွာက ၾကိဳးပါသလား ? 

၂၈။ အပင္ငယ္တတ္ခါစကို ျမန္ျမန္ၾကီးပါေစဆို၍ ဆြဲဆန္႔ျခင္း မျပဳပါႏွင့္ အျမစ္ပါ ေၾကြ သြားမည္။ ၂၉။ မိမိကိုယ္ တစ္ေန႔လ်ွင္ သုံးၾကိမ္ေသရမည္ကို စဥ္းစားပါ အားလုံးျပင္ဆင္ျပီးသား ျဖစ္မယ္။ 

၃၀။ ၾကယ္သီးဟာ ပထမတစ္လုံး မွားသည္ႏွင့္ အားလုံးမွားေတာ့တာပါပဲ။ 

၃၁။ အလုပ္တစ္ခုကို ျပီးေျမာက္ဖို႔ ရက္ခ်ိန္းတစ္ခု သတ္မွတ္ပါ။ 

၃၂။ ေရခြပ္ထဲမွ တစ္ဝက္သာရွိေသာ ေရျဖစ္ပါေစ။ 

၃၃။ ၾကယ္ႏွင့္လ ဟာ အရမ္းကို ျမင့္လြန္းတယ္ ... မွီႏိုင္သေလာက္ကို လွမ္းပါ။ 

၃၄။ လူ႔တသက္တာမွာ အလုပ္အမ်ားၾကီးအေရးအၾကီးဆုံးကို အရင္လုပ္ပါ။ 

၃၅။ စာအုပ္ေတြဟာ ကမာၻေပၚမွာ တန္ဖိုးအရွိဆုံးႏွင့္ ဗဟုသုတ အရဆုံး ပညာရွိ တစ္ဆူျဖစ္တယ္ .. တစ္လလ်ွင္ တစ္အုပ္ဖက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ပါ။ 

၃၆။ အရာရာ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါေစ .....ပစၥည္းတစ္ခုအား ဤေနရာမွ ယူျပီး ဤ ေနရာမွာ ထားပါ စည္းကမ္းသည္ လူ၏တန္ဖိုး။

(Credit to U Tun Wai)

No comments: