Wednesday, December 12, 2012

ငါလုိခ်င္တာ၊ ငါ့လယ္၊ ငါ့ယာမွာ၊ ငါ့အစာ၊ ငါစိုက္စားဖုိ႕ပါ

ငါလုိခ်င္တာ၊ ငါ့လယ္၊ ငါ့ယာမွာ၊ ငါ့အစာ၊ ငါစိုက္စားဖုိ႕ပါ ငါ့ေျမ၊ ငါ့ေရမွာ၊ ငါတုိ႔ေတြ၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း၊ ေနရဖုိ႔ပါ 


ေျပာၾကစတမ္း ဆိုလွ်င္ အမွန္တရားသည္ တစ္ပိုင္းတစ္စ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ မဟုတ္။ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာသဖြယ္ အလယ္ဗဟိုတြင္ တည္ရွိေနေသာ အရာမဟုတ္။ အၿပီးသတ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္း မဟုတ္။ အကယ္၍ ဤအတိုင္းသာ ဆုိလွ်င္ အရာရာ အႂကြင္းမဲ့ သူ႔ နဂိုအတုိင္း ရွိေနေသာ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ရာ ေကာင္းသည့္ ကမၻာေလာက ႀကီးသာ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ဆုိၾကစုိ႔။

ကမၻာႀကီးကား လႈပ္ရွားမႈ ကင္းမဲ့ေသာ ကမၻာေလာက၊ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္မရွိေသာ၊ တုိးတက္မႈ မရွိေသာ၊ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသာ ကမၻာေလာက အျဖစ္ ျမင္ေနရလွ်င္ လူသားတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အသစ္မ်ား ေပၚထြက္ လာႏိုင္မည္ မဟုတ္။

အနာဂတ္ မရွိျခင္းသည္ ေသဆံုးျခင္းသာ ျဖစ္၏။

အနာဂတ္သည္ သက္ရွိကမၻာ၊ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေနေသာကမၻာ၊ တိုးတက္ေသာ ကမၻာေလာက၏ ပြင့္လန္း ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္။ ေျပာရလွ်င္ သဘာဝက်ေရး ဝါဒ (Naturalism) ဆုိသည္ သ႐ုပ္မွန္ဝါဒ (Realism)ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္၏။ အမွန္စင္စစ္ (Naturalism) ဆိုသည္မွာ.. လြဲမွားေသာ အသံုးအႏႈန္းသာ ျဖစ္၏။ သဘာဝက်ဖို႔ အဓိကဆုိကာ.. အျဖစ္သနစ္ မ်ားကို သဘာဝက်ေအာင္ ျခယ္မႈန္းတင္ျပ႐ံုဆုိလွ်င္.. အျဖစ္သနစ္ အတြင္းမွ အမွန္တရား ေပၚထြက္လာႏုိင္မည္ မဟုတ္။

ဘဝဆုိသည္မွာ ရယ္ျခင္း၊ ငိုျခင္း ဆုိသည့္ သဘာဝအျဖစ္သနစ္ ျဖင့္ ရပ္နားေနၿပီး.. ထုိမွ်ျဖင့္ ေရာင့္ရဲ ေက်နပ္ စရာ အထင္ရွိေစျခင္းသည္ အေတြးအေခၚ အားျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ လူမႈ႐ုပ္ဘဝ အေျခအေန အားျဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တစ္ဆင့္တက္ တီထြင္ဖန္တီးမႈအား ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝ က်ေရး အဓိကဆိုေသာ ဝါဒ သည္ သ႐ုပ္မွန္ဝါဒ (Realism)မွ ေနာက္ဆုတ္သြားျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္၏။

စင္စစ္ ဘဝဆုိသည္ ငိုျခင္း၊ ရယ္ျခင္း၊ သဘာဝကိစၥ သက္သက္ သာလွ်င္ မဟုတ္။ ဘဝဆိုသည္ တိုက္ပြဲ (Life is Struggle)။ စား၊ ဝတ္၊ ေနေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရွင္သန္ရပ္တည္ခြင့္ရွိေရး၊ တည္း ဟူေသာ လူမႈ လူ႔ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရး တိုက္ပြဲ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘဝမွာပြဲၾကည့္သူ ဟူ၍ မရွိ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘဝမွာ ပြဲၾကည့္သူ ဟူ၍မရွိ။ လူအျဖစ္ ရပ္တည္ေန သည့္ လူ႔အလႊာအသီးသီးမွ လူသားမ်ား ကား.. မျဖစ္မေန စား၊ ဝတ္၊ ေန ေရး၊ ဘဝရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္  ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွား၊ ဘဝတိုက္ပြဲ ဝင္ေနၾက သူမ်ား။ ေျပာရလွ်င္ ခုအခါမွာ လူ႔အလႊာ၏ အေျခခံ က်ေသာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား လူတန္းစား အသီးသီးတုိ႔မွာ သူတို႔ ဘဝရပ္တည္ေရး အတြက္ သပိတ္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲေနၾက၏။ သူတုိ႔ သည္ ၾကမ္းတမ္း ခါးသီးေသာ ဘဝ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားျဖင့္ နိစၥဓူဝ ရင္ဆုိင္ ေနရဆဲ ျဖစ္၏။ လူအမ်ားစုဘဝ မ်ားမွာ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနဆဲ ျဖစ္၏။ လူနည္းစုအတြက္ အက်ိဳးရွိေစ ေသာ ခ႐ိုနီ စီးပြားေရးစနစ္သာ လႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္၏။ စစ္ဆုိသည္မွာ ႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ မဟုတ္။ လက္ခံဖြယ္ ရာမဟုတ္။ လူသားတုိ႔ သည္ စစ္ကို ဆန္႔က်င္ တားဆီး လိုစိတ္ ရွိၾက ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ျပင္းျပစြာ ေတာင့္တၾက၏။

သုိ႔ေသာ္ ကခ်င္ေဒသ၏ တုိင္း ရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အက်ိဳးမဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အိမ္ရာမ်ား ကို စြန္႔ခြာ ေျပးလႊား ကာ ရြာပုန္း ရြာေရွာင္ စစ္ေဘးသင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေရးကား မၿပီးဆံုးေသး။ ေျပာရလွ်င္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားႏွင့္ စစ္ေဘးသင့္ ျပည္ သူမ်ားကား… ပ်က္စီးသြားေသာ သူတုိ႔ဘဝ အစိတ္အပိုင္း အစအနမ်ား ကို ေကာက္ယူ၍ မူလဘဝပံုသ႑ာန္   ရရွိရန္ တြဲဆက္ခြင့္ မရေသး။

မူလဘဝပံုသ႑ာန္ရရွိရန္ တြဲ ဆက္ခြင့္မရေသးေသာ ျပည္သူမ်ား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသား မ်ားကား ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုး လူသားမ်ားအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ကာ လူ႔အလႊာ၏ ေအာက္ဆံုး မ်က္ႏွာျပင္မွာ ျပား၊ ကပ္ ေန ၾကရဆဲ။ ယေန႔ကာလ အခ်ိဳ႕အခ်ဳိ႕ ေသာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ျမင္ ၾကရၿပီဆုိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕အခ်ိဳ႕ ေသာ လူနည္းစုလူပုဂိၢဳလ္မ်ားအတြက္ သီးျခားအက်ိဳးရလဒ္မ်ားသာ ျဖစ္ ထြန္းခဲ့၏။ ေျပာရလွ်င္ အမ်ားစု လူထုႀကီး အလုပ္သမား၊ လယ္ သမားႏွင့္ ေအာက္ေျခလူမြဲမ်ားမွာ မွ်တမႈ မရွိေသးေသာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ဓနဥစၥာစီးဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဖိစီးမႈဒဏ္ခံေနၾကရဆဲ။ ခ႐ိုနီ ဆုိသည္ကား တစ္ဖက္သတ္ရရွိေသာ အခြင့္အလမ္း မ်ားမွ ေမြးထုတ္ေပး ေသာ စီးပြားေရး လက္ဝါးႀကီးအုပ္၊ ေခတ္သစ္ အမည္ပ်က္။ လူထု၏ စီးပြားေရး ဘဝမွာ ယင္းခ႐ိုနီတုိ႔ႏွင့္ မပတ္သက္ ခ်င္၍မရ၊ ေရြးစရာလမ္းလည္း မရွိ။ ထုိသု႔ိျဖင့္ လူထုကား ယင္း ခ႐ိုနီတုိ႔၏ ျပည္တြင္းျဖစ္ အခစားကၽြန္မ်ား ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာ၏။

ခ႐ိုနီတုိ႔ကား အတုိင္းအဆမဲ့ ျခယ္လွယ္ခြင့္ကုိ ရေန၏။ ခု လက္ ရွိ မုံရြာ၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံ ကိန္းကို ၾကည့္ပါ။ တ႐ုတ္ ဝမ္ေပါင္ စီးပြားေရးကုမၸဏီ၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခုမွာ ျမန္မာလူထု ႀကီး၏ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္႐ံုျဖင့္ ယင္းတို႔စီမံကိန္းအား ရပ္ဆိုင္းမည္ မဟုတ္ဆိုေသာ အေျပာမ်ိဳးမွာ ျမန္မာအမ်ိဳးသား လူထုႀကီး အတြက္ မ်ားစြာ အကာအကြယ္မဲ့ ေစာ္ကား ေမာ္ကားျပဳခြင့္ တရားဝင္ ရရွိထား သလို ယူဆဖြယ္ ျဖစ္ေန၏။ ယခင္ ေခတ္ေဟာင္း ကာလ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္ ေရနံေျမမ်ားမွာ ၿဗိတိသွ် မ်က္ႏွာျဖဴ အရင္းရွင္တို႔ ျမန္မာပုိင္  ေရနံတြင္းမ်ားအား အဓမၼသိမ္းပိုက္ ေသြးစုပ္ ျခယ္လွယ္မႈမ်ားကို ျမန္မာလုပ္သားထု ခံစားခဲ့ရသကဲ့ သို႔ ျဖစ္ေန၏။ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ိဳးအား တိက်စြာ မျမင္ရေသး၊ မရွိေသး။ မၾကာမတင္ေသာ ကာလမွာ အလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္လာဖြယ္ ရွိေသာ ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းႀကီး မ်ား ဝါးၿမိဳမႈ ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား စီးပြားေရး အစရွာမရသည္ အထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳဆင္ျခင္ သင့္ရာ၏။

ေျပာရလွ်င္ အစစအရာရာ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္၊ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ယေန႔ကာလထိ ကုသ၍ မေပ်ာက္ ကင္းႏုိင္ေသးေသာ  နာတာရွည္ေရာဂါဆိုးႀကီး စြဲကပ္ေန ဆဲပင္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၈၈ အေရးအခင္း ကာလက လူထုႀကီး တစ္ရပ္လံုး ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည့္ အမ်ဳိးသား စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ခၽြတ္ၿခံဳက်မႈ၊ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ အေနအထား မွ ျမန္မာ လူထုႀကီး မလြတ္ေျမာက္ ၾကေသးပါ။

၆၂ ခုႏွစ္မွသည္ ၈၈ အထိ၊ ၈၈ မွသည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအထိ အလြန္ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္း ကာလ တစ္ေလွ်ာက္မွာ ျမန္မာ ျပည္သူတို႔သည္ မိမိလူ႔ အဖြဲ႕အစည္း သမိုင္းအား တစ္ဖက္သတ္တည္း နားလည္ခဲ့ရ၏။

ယင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္း စားက မိမိတို႔လိုရာဆြဲထားေသာ အျမင္မ်ားျဖင့္ လူ႔ေဘာင္၊ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း သမိုင္းအား အစဥ္မျပတ္ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရွင္းရွင္းကေလးဆုိရ လွ်င္ နုိင္ငံေရး ဆုိသည္မွာ လူမႈ ျပႆနာပင္။ စစ္သည္ ႏုိင္ငံေရး၏ အဆက္။ ႏုိင္ငံေရးသည္ ေသြး မထြက္ေသာ စစ္ျဖစ္၍ စစ္သည္ ေသြး ထြက္ေသာႏုိင္ ငံေရး။ သို႔ေသာ္ စစ္သည္ သာမန္ႏိုင္ငံေရးကား မဟုတ္။ စစ္သည္ ႏုိင္ငံေရး၏ ထူးျခားေသာနည္းျဖင့္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ႏုိင္ငံေရး၏ အဆက္။ သိၾကသည့္အတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကား စစ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ ဘက္။ စစ္သည္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ႏိုင္ငံ ေရးသည္ တည္ေဆာက္ျခင္း။ ထူးျခားေသာ နည္းျဖင့္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ႏိုင္ငံေရး၏ အဆက္ျဖစ္သည့္ စစ္အား ရပ္စဲရန္ ဆုိသည္ မွာ ခုကာလ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွသည္ (ႏိုင္ငံေရးအရ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျဖရွာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ရရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ၿငိမ္ ၿမဲၿမံရန္ က်ယ္ျပန္႔၍ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ အားလံုးပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေယဘုယ်သေဘာ တူညီခ်က္တစ္ခု ေပၚေပါက္သည္ အထိ လက္ေတြ႕က်စြာ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္ ဟု ျမင္၏။

ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ ဗိုလ္က်စိုးမိုးမႈတုိ႔သည္ကား ေသြး မတိတ္ဒဏ္ရာသဖြယ္ သံသရာ ရွည္ခဲ့ရသည့္ ျပည္တြင္း စစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရးၿပိဳကြဲမႈ၏ လက္သည္ တရားခံမ်ားပင္။ ျပည္ သူတို႔၏ ဘဝပံုရိပ္အျဖစ္ ေန႔စဥ္ ထိေတြ႕ေနရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ ရာ ေဆြေတာ္၊ မ်ဳိးေတာ္မ်ား၊ ယင္း တုိ႔၏ မေျပာင္းလဲေသးေသာ ေအာက္ေျခေခါင္းေတာ္ ညိတ္၊ ေဗာင္း ေတာ္သိ၊ လက္ပါးေစ၊ အခစား၊  အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား အား ရွိခိုး ဦးတင္ပ်ပ္ဝပ္႐ိုက်ဳိးေနရဆဲ ဆက္ ဆံေရးမ်ား။ လယ္ပ်က္၊ ရြာပ်က္၊ မိသားစု၊ ဘဝပ်က္ႏွင့္ ရရာက်ပန္္း လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ၾကရရင္း ေက်း လက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းၿပိဳကြဲျခင္း  အစရွိသည့္ လူမႈဒုကၡမ်ားကား ေန႔ စဥ္ျမင္ရ၊ ၾကားရ၊ ေတြ႕ထိေနရဆဲပင္။

နိဂံုးေျပာရလွ်င္ အားလံုးေမွ်ာ္ မွန္းခဲ့ၾကေသာ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ညီၫြတ္ မွ်တျခင္းတည္း ဟူေသာ ေလာက ပါလတရားမ်ား ထြန္းကားသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယေန႔အခ်ိန္အခါထိ ျပည့္ဝစြာ မရရွိေသးသည္ကို ဝန္ခံရမည္။

စာစု ေခါင္းစီးအား ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ဂ်ိန္းေဖာေျမ ေအးျမပါေစ၊ ဥတုေရကဗ်ာစာသားမွ ရယူသံုးစြဲသည္။

စည္သူျမသန္း - ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ 

No comments: