Tuesday, April 30, 2019

သတိျပဳစရာ အပူရွပ္ေလျဖတ္ျခင္း (Heat Stroke)


 ရုတ္တရက္ လဲက်သြားၿပီး စကားမေျပာႏုိင္သူ၊ သတိလစ္သြားသူမ်ားကို ေလျဖတ္သြားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ ေလျဖတ္ျခင္း (Stroke) မွာ ေျခ၊ လက္၊ ကိုယ္တစ္ျခမ္းသာ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ေႏြရာသီမွာ အပူဒဏ္ကို ခံရၿပီးျဖစ္ေသာ (Heat Stroke) ေခၚ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေလျဖတ္ျခင္းမွာ အဖ်ားႀကီး ၿပီး သတိလစ္သြားျခင္းမ်ိုးျဖစ္သည္ကို ေတြ့ရသည္။ ေလျဖတ္သူအမ်ားစုမွာ အဖ်ားမရွိၾကဘဲ… အပူရွပ္၍ ေလျဖတ္ျခင္းမွာ အဖ်ားႀကီးျခင္း၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္ အလြန္တက္ျခင္းကို ေတြ့ရပါသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တန္ခူး၊ ကဆုန္၊ နယုန္ (မတ္၊ ဧၿပီ၊ေမ) ၃ လသည္ အပူဆံုးလမ်ားျဖစ္သည္။ ေနပူထဲထြက္ရသူမ်ား သတိျပုရမည့္လျဖစ္သည္။ သႀကၤန္က်သည့္လတြင္ အပူဆံုးျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိုးရြာသည္။ မိုးရြာေသာ္လည္း ပူၿမဲပင္ျဖစ္ေနတတ္သျဖင့္ သတိျပုသင့္သည္။

 အပူရွပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ျပင္းထန္ေသာအပူဒဏ္ (ေနပူဒဏ္)ႏွင့္ ထိေတြ့ၿပီး အေရျပားမွတစ္ဆင့္ ခႏၶာကိုယ္ေသြးေၾကာမ်ား အတြင္းသို့ အပူဓာတ္လြန္ကဲစြာ ေရာက္သြားၿပီး ဖ်ားလာျခင္း၊ ထို့ေနာက္ ဦး ေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ကာ သတိလစ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အတြင္း ေသြးယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ ေလျဖတ္ၿပီးခႏၶာ ကိုယ္တစ္ျခမ္း(သို့မဟုတ္) တစ္စိတ္တစ္ေဒသ မလႈပ္ရွားႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ စကားပီသေအာင္ မေျပာႏိုင္ျခင္း (သို့မဟုတ္) လံုးဝစကားမေျပာႏုိင္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလုိ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ေခၚသည္။

 အပူရွပ္၍ ေလျဖတ္ျခင္း (၂) မ်ုိး

 (က) ေနပူထဲမွ ျပန္လာၿပီး အေအးထဲသို့ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ေရေအးေသာက္ျခင္း၊ ေရခ်ုိးျခင္းမ်ား  ျပုလုပ္မိျခင္း။
 (ခ) အေအးခန္းအတြင္း ေနထုိင္ရာမွရုတ္တရပ္ ပူျပင္းေသာ ေနေရာင္ေအာက္သို့ ထြက္ျခင္း။   (ဥပမာ- အဲယားကြန္းကားစီးၿပီး ဆင္းလိုက္ေသာအခါ ပူျပင္းေသာေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ တိုက္ရုိက္ထိ  ေတြ့ျခင္း)

  အပူအေအး ဝိေရာဓိျဖစ္ျခင္းဟုေခၚေသာ ဆန့္က်င္ဘက္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေသြးစီး ေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေသြးေၾကာမ်ားရုတ္ျခည္း ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို မခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေသြးေၾကာႀကီးမ်ား အက္ ကြဲျခင္း၊ ေသြးေၾကာငယ္ေလးမ်ား ျပတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ အသက္ႀကီးသူူမ်ားတြင္ ပုိ၍ျဖစ္ရျခင္းမွာ သူတို့၏ ေသြးေၾကာမ်ားမွာ ေဟာင္းႏြမ္းၿပီး မာဆတ္မႈေၾကာင့္ ပူ၍ က်ယ္ျခင္း၊ ေအး၍ က်ဳံ့ျခင္းဒဏ္ကို မခံ ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္ပိုက္မ်ား ေဟာင္းႏြမ္းေသာအခါ မာကၽြတ္ဆတ္ၿပီး  ကြဲလြယ္ေပါက္လြယ္ သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

 အပူဒဏ္ေၾကာင့္ သတိလစ္ျခင္း (သို့မဟုတ္) အပူရွပ္၍ ေလျဖတ္ျခင္း Heat Stroke မျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ဂရုျပုေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

(က) ေနပူျပင္းခ်ိန္တြင္ အျပင္မထြက္ပါႏွင့္ မလြဲမေရွာင္သာ၍ ထြက္ရလွ်င္ လံုၿခံုေသာအေဆာင္း၊ အကာ၊ ထီး၊ ဦးထုပ္ပါဖို့လိုသည္။

(ခ) ေစာင့္ဆိုင္းရေသာ အလုပ္ျဖစ္လွ်င္ သစ္ပင္အရိပ္၊ အေဆာက္အအံုအရိပ္၊ အမိုးအကာေအာက္မွ ေစာင့္ပါ။
(ဂ) ေရငတ္လွ်င္ ရုိးရုိးေရေသာက္ပါ။ ေရခဲေရမေသာက္ပါႏွင့္။
(ဃ) အဲကြန္းကားစီးၿပီး လုိရာေရာက္၍ ေနပူရွိန္ျပင္းေသာ ေနရာတြင္ ဆင္းရမည္ဆုိလွ်င္ မဆင္းမီကႀကို တင္၍ ေရေသာက္ထားပါ။ အစာအိမ္အတြင္း ေရရွိလွ်င္ ေသြးေၾကာမ်ားက ေရကို စုပ္ယူထားသျဖင့္ ေတာ္ရုံ အပူဒဏ္ကို ခံႏိုင္သည္။

(င) ေနပူထဲမွ ျပန္လာၿပီးလွ်င္ ေရခဲေရ (လံုးဝ) မေသာက္ပါႏွင့္၊ ေရမခ်ိုးပါႏွင့္၊ မ်က္ႏွာမသစ္ပါႏွင့္။
(စ) ေရေႏြးၾကမ္းတြင္ ဆားေလွာ္အနည္းငယ္ ခပ္ေသာက္ျခင္းသည္ ေရွးလူႀကီးမ်ား၏ အပူဒဏ္ကာကြယ္ နည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေနပူထဲမွျပန္လာၿပီး ေရခဲေရမေသာက္သင့္

 လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ပိုင္းက အသက္(၃၀)ေက်ာ္ခန့္သာရွိေသးသည့္ လူငယ္တစ္ဦးေနပူထဲမွ ဆုိင္ကယ္ စီးျပန္လာၿပီး အိမ္အေရာက္တြင္ ေရခဲေသတၱာအတြင္းမွ ေရခဲေရဘူးကိုယူ၍ ဘူးတစ္ဝက္နီးပါး ေမာ့ ေသာက္လိုက္သည္။ ၿပီးေနာက္ ၁၅ မိနစ္အၾကာတြင္ မူးသည္ဟုဆိုကာ လဲက်သြားသျဖင့္ ေဆးရုံသို့ အေရး ေပၚကားေခၚၿပီး တင္ပို့ေသာ္လည္း အသက္ဆံုးရႈံးသြားသည္။ ေဆးစစ္ခ်က္အရ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ ရုတ္ တရက္ ေပါက္သြားသည္ဟု သိရသည္။

 လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားက ယခုကဲ့သုိ့ ပူျပင္းေသာ ဧၿပီလ၊ ေမလမ်ားကလည္း ဤသို့အလားတူ ေရခဲ ေရေမာ့ခ်၊ ေလာင္းခ်ၿပီး မူးလဲသြားသူ သတိလစ္သူ၊ တက္သြားသူ၊ ေလျဖတ္သြားသူမ်ားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာေပါက္ကာ အသက္ပါသြားရသူမ်ား ေတြ့ဖူး၊ ၾကားဖူးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို့ေသာ္ သတိမမူ ဂူမျမင္ ဆိုသကဲ့သုိ့္ ယခုႏွစ္မွာလည္းထပ္မံႀကံုေတြ့ရျပန္သည္။ သတိျပုၾကေစရန္ ထပ္မံတင္ျပလိုပါသည္။

 ေဒသနာ နာယေဆးပညာေခၚဗုဒၶနည္း၏ အေျခခံသည့္ ျမန္မာရုိးရာ ေဆးပညာအယူအဆအရ ေႏြရာသီ၏ အပူဓာတ္သည္ ဥဏွာေတေဇာလြန္ကဲၿပီး ေရခဲေရစိမ့္ေရ၊ စိမ့္စမ္းေရ၊ ညသိပ္ေရတို့သည္ သီတေတေဇာကိန္းေအာင္းေသာ ဓာတ္ရွိသည္။ အပူႏွင့္အေအးသည္ သာမန္ထိေတြ့ရုံျဖင့္ ဘာမွမျဖစ္ႏုိင္ ေသာ္လည္း လြန္ကဲေသာဆန့္က်င္ဘက္ႏွစ္ခု ရုတ္တရက္ထိေတြ့လွ်င္ ေပါက္ကြဲတက္ေသာ သေဘာရွိပါ သည္။ မီးေလာင္ကၽြမ္းထားေသာ ျပာပူမ်ားအတြင္းသို့ ေရေအးေလာင္းခ်ေသာအခါ ရုတ္တရက္ျပာပူမ်ား အထက္သို့ကန္တက္သည့္ ဥပမာကို သတိျပုႏုိင္ေပသည္။ ပူေသာအခ်ိန္တြင္ ေရခဲေရေသာက္ရသည္မွာ အလြန္ပင္ဇိမ္ရွိသည္။ အရသာရွိသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ထုိသုိ့ ဇိမ္ရွိျခင္းမွာ လွ်ာေပၚတြင္သာ ဇိမ္ရွိျခင္းျဖစ္ သည္။ အစာအိမ္အတြင္းသို့ ေရာက္သြားလွ်င္ ဇိမ္မရွိေတာ့ေပ။ အစာအိမ္တြင္း ေအာင္းေနေသာ အပူဓာတ္ သည္ ေရခဲေရေလာင္းထည့္လိုက္ခ်ိန္မွ စ၍ပ်က္ျပယ္သြားသည္။ အစာေခ်ျခင္း အလုပ္ရပ္စဲသြားသျဖင့္ အစာမေၾကျဖစ္ရသည္။

 ထုိ့အျပင္ အစာအိမ္မွ အပူမ်ား အထက္သို့ပ်ံ့လြင့္၍ တက္ျခင္းတို့ေၾကာင့္ အာေခါင္ေျခာက္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္းျဖစ္လာျပန္သည္။ ေရငတ္သျဖင့္ ေရခဲေရထပ္ေသာက္ရျပန္သည္။ ဤသို့ျဖင့္ အပူျပန္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း သံသရာမွာမဆံုးႏုိင္ေတာ့ဘဲ ျဖစ္ရေလသည္။ ပင္လယ္ေရေသာက္သူ ေရငတ္မေျပသကဲ့သို့ ေရခဲေရေသာက္သူမ်ားမွာလည္း ေရငတ္မေျပႏုိင္ၾကေပ။

 ေရွးက ဓာတ္ဆရာႀကီးမ်ား၏ စကားမွာ “အပူကိုအပူႏွင့္ ေခ်မွေၾကသည္” ဟုဆိုသည္။ ေနပူထဲ မွလာၿပီး ေရငတ္လာသူကို ေျမကရားအိုးႏွင့္ တည္ထားေသာ ေရေႏြးၾကမ္းအဖန္ရည္ကို တိုက္လိုက္ ေသာအခါ ငုတ္ေနေသာ အပူမ်ားကန္၍ ေခၽြးမ်ားထြက္လာၿပီးေနာက္ ရင္ထဲေအးလာသည္ကို ေတြ့ရသည္။ အခ်ို့က ထြက္သြားေသာ ေခၽြးမွ ဆားဓာတ္ကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ အဖန္ရည္တြင္ ဆားအနည္းငယ္ထည့္ ေလ့ရိွသည္။ ေတာရြာမ်ားတြင္ ဤဓေလ့ကို ယေန့တိုင္ေတြ့ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

 ေနပူျပင္းခ်ိန္တြင္ အိမ္အတြင္းမွာပင္ေနၿပီး ေနပူမထိသူမ်ား၊ ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ ေနသူမ်ား အတြက္ ေရခဲေသတၱာထဲမွ ေရကို ေသာက္ျခင္းမွာ အႏၲရာယ္မရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေနပူထဲမွ ျပန္လာသူမ်ား အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ အခန့္မသင့္လွ်င္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ သျဖင့္ အိမ္မ်ားတြင္ ေျမေသာက္ေရအိုးမ်ား ထားသင့္သည္။ ေျမေသာက္ေရအိုးအတြင္းမွ ေရမွာေအး ေသာ္ လည္း ေဘးမျဖစ္ႏုိင္ေပ။

 ေျမေသာက္ေရအိုးမရွိသျဖင့္ ေရခဲေသတၱာထဲမွ ေရပုလင္းကို ေသာက္လိုသူမ်ားသည္ ထိုေရပုလင္း ကို ခ်က္ျခင္းမေသာက္ဘဲ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ ေခတၱထားၿပီး အေအးဓာတ္ေလ်ာ့သြားမွ ေသာက္သံုးျခင္း ျဖင့္လည္း ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ ေရေအးကို အလ်င္အျမန္မေသာက္ဘဲ ျဖည္းျဖည္းေသာက္ျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ျခင္း၏ အက်ုိးေက်းဇူး

 ေႏြရာသီေရာက္လာေသာအခါ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အပူဒဏ္ခံရသျဖင့္ ေရေအးကိုသာ ေသာက္လိုၾကသည္။ အမွန္မွာ ေရေအးေသာက္ျခင္းထက္ ေရေႏြးေသာက္ျခင္းက ပို၍ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိုးရွိသည္ကို မသိၾက၍ ျဖစ္သည္။ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းရွိ ဝမ္းမီးေခၚ သက္ေစာင့္ဓာတ္သည္ ရုတ္တရက္အေအးဓာတ္ႏွင့္ ေတြ့ရွိေသာ အခါ ဝမ္းမီးပ်က္သြားတတ္သည္။

 ဝမ္းမီးဆိုသည္မွာ သက္ေစာင့္ဓာတ္တစ္မ်ိုးျဖစ္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ အစာေၾကဖို့တာဝန္ တစ္ခု သာရသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အသက္ရွည္က်န္းမာေရးအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးႏွင့္ အဓိက အက်ဆံုး တာဝန္ကို ယူထားရသည္။ ေရာဂါမွန္သမွ် အစာမေၾကျခင္းမွ စသည္ဟု ဆုိျခင္းေၾကာင့္ ေရေအးေသာက္ၿပီး ဝမ္္းမီးၿငိမ္းသြားလွ်င္ အစာမေၾကေရာဂါစ၍ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ေရာဂါတစ္ခုကို ကုသရာတြင္ လူနာသည္ အစားစားခ်င္စိတ္ေကာင္းစြာ ေပၚေပါက္လာၿပီး စားလိုက္ေသာအစာလည္းေၾက ဝမ္းလည္းမွန္မွသာလွ်င္ ေရာဂါအျမစ္ျပတ္ ေပ်ာက္ကင္းသည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။

 ေနပူထဲမွျပန္လာသူတစ္ဦးသည္ အိမ္ေရာက္ေသာအခါ ေရခဲေသတၱာ အတြင္းမွ ေရသန့္တစ္ဘူးကို ယူၿပီး ေမာ့ခ်လိုက္သည္။ ထုိသူသည္ ေနာက္တစ္ေန့တြင္ အသံဝင္လည္ေခ်ာင္းနာျဖစ္ၿပီး အစာမစားခ်င္ ျဖစ္ရသည္။ ထုိသုိ့ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေရခဲေရက ဝမ္းမီးကို ၿငိမ္းလုိက္သျဖင့္ အစာအိမ္အတြင္းမွ သက္ေစာင့္ အပူဓာတ္မွာ အေအးႏွင့္ ဖလွယ္ၿပီး အထက္သို့ကန္တက္သြားျခင္းေၾကာင့္ လည္ေခ်ာင္းနာရျခင္းျဖစ္သည္။ အပူကန္၍ အသံအိုးေရာင္သြားလွ်င္ ရက္သတၱပတ္ၾကာသည္ထိ အသံျပန္မထြက္သည္ကို ေတြ့ရသည္။ ထုိကဲ့သို့ျဖစ္ေသာ လူနာမ်ုိးကို ေရေႏြးပူပူတြင္ ဆားထည့္ၿပီး ပလုတ္က်င္းျခင္း၊ ငံုေထြးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ေဆးျခင္းျဖင့္ အသံျပန္ထြက္လာေအာင္ ကုသႏုိင္သည္။

 ေရွးက ျမန္မာလူမ်ုိးမ်ားသည္ တေပါင္း၊ တန္ခူး ေႏြရာသီအပူရွိန္ျပင္းေသာ ကာလတြင္ ေန့ခင္း၊ ေန့လယ္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ အနားယူၾကေသာအခါ မန္က်ည္းပင္ရိပ္၊ ထေနာင္းပင္ရိပ္၊ ကုကၠုိပင္ရိပ္တြင္ ေရေႏြးၾကမ္းဝိုင္းခ်ၿပီး ဆားေလွာ္ကို ခြက္ငယ္ကေလးျဖင့္ ထည့္ထားကာ ေရေႏြးၾကမ္းအဖန္ရည္ျဖင့္ ေရာစပ္၍ ေသာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ထုိနည္းျဖင့္ အသံဝင္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းမွ ကာကြယ္ရုံသာမက ေႏြရာသီတြင္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေက်ာက္ေရာဂါ၊ ဝက္သက္ေရာဂါ၊ မိတ္အိုင္းေခၚ မိတ္ႀကီးထြက္သည့္ ေရာဂါ မ်ားမွ ကာကြယ္ႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။

 ဥတုေဘာဇနသဂၤဟက်မ္းတြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ… ေရေႏြးႏွင့္ သင့္သူ။ ေဘးထုိးရင္က်ပ္နာရွိ ေသာသူ၊ ႏွာေစးေသာသူ၊ ေလနာရွိေသာသူ၊ ကုပ္ခိုင္ေတာင့္ေသာသူ၊ ဝမ္းေရာင္ေသာသူ၊ ၾကက္မ်က္ သင့္ေသာသူ၊ ဝမ္းသက္ေသာသူ၊ အဖ်ားသစ္ရွိေသာသူ၊ ရွူဟုိက္ေသာအနာရွိေသာသူ၊ ဆီ၊ ေထာပတ္မ်ား စြာစားေသာသူ၊ သလိပ္နာရွိေသာသူ၊ ဝမ္းကိုက္ေသာသူ၊ ဂူနာရွိေသာသူ၊ ေခ်ာင္းဆိုးနာ၊ ပန္းနာရွိေသာ သူ၊ ႏႈတ္မၿမိန္္ေသာသူ၊ အမာေပါက္ေသာသူတို့သည္ ေရေအးကို ၾကဥ္ေရွာင္အပ္ကုန္၏။ ထုိသူတို့ သည္ ေရေအးေသာက္ျခင္း၊ ခ်ုိးျခင္းကို မျပုအပ္ကုန္၊ ေရေႏြးကိုသာ သံုးေဆာင္အပ္ကုန္၏။ (ေရေႏြး၏ ဂုဏ္ကို ျပဆိုျခင္းအေၾကာင္းမွ)

 စာေရးသူ၏ဖခင္ အသက္(၈၅)ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာအသင္း သက္ႀကီးကန္ ေတာ့ခံ သတင္းေထာက္ႀကီးသည္ အသက္ထင္ရွားရွိစင္က ေရေအးမေသာက္ ေရေႏြးၾကမ္းကိုသာ နံနက္ အိပ္ယာထမွ ညအိပ္ယာဝင္သည့္ အခ်ိန္ထိေသာက္သည္။ သူငယ္စဥ္ သတင္းေထာက္တာဝန္ ထမ္း ေဆာင္စဥ္ကာလကလည္း မည္သည့္အရပ္သို့ေရာက္ ေရာက္ ေရေအးမေသာက္ ေရေႏြးၾကမ္းကို ေသာက္ သည္ဟုဆိုသည္။ ေရအမ်ုိးမ်ုိးရွိသည္။ ျမစ္ေရ၊ ေခ်ာင္းေရ၊ ကန္ေရ၊ တြင္းေရ၊ စိမ့္စမ္းေရ စသည္တို့သည္ မိမိေသာက္ေနက်မဟုတ္လွ်င္ အစာမေၾကျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္နာျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းတုိ့ျဖစ္ ႏိုင္သည္။ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ျခင္းျဖင့္ (တစ္နည္း အားျဖင့္) ေရကိုက်ုိခ်က္၍ေသာက္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ အရပ္ကေရျဖစ္ေစ အႏၲရာယ္ကင္းေစႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။ အစာမေၾကျခင္း၊ ဝမ္းပ်က္ျခင္းေဘးမွလည္း ကာကြယ္ရာေရာက္သည္ဟုဆိုသည္။


ေနပူထဲထြက္လွ်င္ သတိျပုရမည့္အခ်က္မ်ား

 ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီအပူရွိန္လြန္ကဲမည္ဟု မိုးေလဝသပညာရွင္မ်ားက သတိေပးလ်က္ရွိသည္။ အထူး သျဖင့္ အထက္အညာေဒသ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ပို၍သတိရွိရန္လိုသည္။ ၿမို့ေနလူတန္းစားမ်ား အ တြက္ ထီး၊ ဦးထုပ္၊ ေနကာမ်က္မွန္ စသည္တို့ျဖင့္ အပူဒဏ္ကာကြယ္ဖို့ သတိေပးေနခ်ိန္တြင္ လယ္ထဲ ကုိင္းထဲအလုပ္လုပ္ၾကရေသာ ေတာသူေတာင္သူမ်ားအား မည္သို့ကာကြယ္ေပးမည္နည္း။ စိတ္ပူပန္ရန္မ လိုပါ။ ေရွဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကပင္ ေတာသူေတာင္သားတို့တြင္ ေနပူဒဏ္ကာကြယ္နည္းရွိပါသည္။ အကာ အကြယ္ရွိပါသည္။ ထုိအကာအကြယ္မွာ သနပ္ခါးဘဲၾကား ထူထူလိမ္းျခင္းႏွင့္ဝါးခေမာက္ တို့ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာ့ရုိးရာသနပ္ခါးသည္ မ်က္ႏွာႏွင့္လက္၊ ေျခမ်ားပါလိမ္းထားလွ်င္ ေနပူဒဏ္(ေခတ္အေခၚ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဒဏ္) သာမက ေလတိုက္ၿပီး အသားပပ္ျခင္း၊ ဖုန္မႈန့္မ်ားကပ္ျခင္းကိုပါ ကာကြယ္ သည္။ သနပ္ခါးအျမစ္တြင္ အေအးဓာတ္(သီတဓာတ္) ပါသျဖင့္ အပူကန္ၿပီး မိတ္ဖုုမ်ားထြက္ျခင္းကိုပါ အကာအကြယ္ေပးသည္။ ေရွးက လူႀကီးမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို ေရမိုးခ်ုိးၿပီးသည္ႏွင့္ ေက်ာက္ပ်ဥ္တြင္ သနပ္ခါးေသြးၿပီး လိမ္းေပးသည္။ လိမ္းေပးရုံသာမက သန့္ရွင္းေသာေရျဖင့္ ေသြးထားေသာ သနပ္ခါးအ နည္းငယ္ကို ကေလး၏ ပါးစပ္အတြင္းသို့ ခြံ့ေပးသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ စ၍ ခြံ့ေပးခါစက သနပ္ခါး သည္ ခါးသက္သက္အရသာရွိသျဖင့္ မႀကိုက္ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ႀကိုက္သြားေလ့ရွိသည္။ သနပ္ခါးစား ျခင္းသည္ အပူဒဏ္ကာကြယ္သည့္အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေရေက်ာက္ႏွင့္ ဝက္သက္ေပါက္ျခင္းမွလည္း အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

 ကန္စြန္းရြက္သည္ ရာသီမေရြးရႏိုင္ေသာ အစာျဖစ္သည္။ ေႏြအခါ ကုန္းကန္စြန္း၊ မိုးအခါ ေရကန္ စြန္း စသည္ျဖင့္ ေပါေပါမ်ားမ်ားရႏိုင္သည္။ ကန္စြန္းရြက္ကို ေန့စဥ္စားျခင္းျဖင့္ အပူဒဏ္မွကာကြယ္ႏုိင္ သည္။ ကန္စြန္းရြက္သည္ အဆုတ္အားေကာင္းေစသည့္ အာေပါစာျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီအပူငုပ္၍ ေခ်ာင္း ေျခာက္ဆိုးျခင္း၊ အသံဝင္ျခင္းကို သက္သာေစႏိုင္သည္။ ကန္စြန္းရြက္ကို မန္က်ည္းမွည့္ႏွင့္ ခ်ဥ္ရည္ဟင္း ခ်က္စားလွ်င္ အပူဒဏ္ကာကြယ္ေသာ ရာသီစာျဖစ္သည္။ မိတ္ကိုက္ၿပီး ပူစပ္ပူေလာင္ျဖစ္လွ်င္ ကန္စြန္း ရြက္ အရည္ညွစ္ၿပီး အားအနည္းငယ္ထည့္၍ ေဖ်ာ္လိမ္းေပးလွ်င္ သက္သာေစႏုိင္သည္။

ေနပူဒဏ္ကာကြယ္ဖို့ 

၁။ သနပ္ခါးလိမ္းပါ။ ျမန္မာ့ရုိးရာ သနပ္ခါးသည္ အပူဒဏ္ကိုကာကြယ္သည္။
၂။ မိတ္ထြက္လွ်င္ သနပ္ခါးအနည္းငယ္စားေပးပါ။ ခေရပြင့္ေျခာက္ႏွင့္ သနပ္ခါးေရာေသြးလိမ္းပါ။
၃။ ေရတစ္ခြက္ေသာက္ၿပီးမွ အျပင္ထြက္ပါ။
၄။ အျပင္မွ ျပန္လာလွ်င္ ေရခဲေရမေသာက္ပါႏွင့္။ ပံုမွန္သဘာဝေရေအးကိုသာ ေသာက္ပါ။
၅။ ေျခေထာက္ေရမေဆးပါႏွင့္။ ေရမစိမ္ပါႏွင့္။
၆။ မ်က္ႏွာမသစ္ပါႏွင့္။ ေရေအးဖတ္ျဖင့္ မကပ္ပါႏွင့္။
၇။ ေနပူထဲမွ ျပန္လာလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ေရမခ်ိုးပါႏွင့္။
၈။ ဦးေခါင္း၊ ဆံပင္ျဖန့္၍ ပန္ကာေလမခံပါႏွင့္။
၉။ ေရခဲေသတၱာထဲမွ ေရဘူးကို ေသာက္လုိလွ်င္ အျပင္မွာ (၁၅)မိနစ္ခန့္ ထုတ္ထားၿပီးမွ ေသာက္ပါ။
၁၀။  ပူျပင္းေသာရာသီတြင္ ဝမ္းခ်ုပ္လွ်င္ ညအိပ္ယာဝင္ မန္က်ည္းမည့္ႏွင့္ ထန္းလ်က္ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ပါ။ ဝမ္းႏုတ္ေဆးအျပင္းမ်ား မေသာက္ပါႏွင့္။
၁၁။ ဝမ္းပ်က္လွ်င္ သၾကားသံုးဇြန္း၊ ဆားတစ္ဇြန္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္ လက္တစ္ဆုပ္၊ သံဒယ္အုိးျဖင့္ ေလွာ္ၿပီး ေရေႏြးဆူဆူတြင္ ခတ္ေသာက္ပါ။ ဝမ္းအရည္သြားျခင္းကို ရပ္ေစပါသည္။


ၾကည္လြင္ျမင့္ (မုျဒာ)  
​ေၾကးမံုသတင္​းစာ။ ၂၁.၄.၂၀၁၈ စာ.၁၅

Monday, April 29, 2019

The Money Tree (or) HEMP

ျမန္မာျပည္မွာ Hemp တရားဝင္ျဖစ္ၿပီလား 😍

မႏၱေလးတိုင္း ျမင္းျခံခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဇုံ မွာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးလာၿပီး စိုက္ထားတဲ့ စိုက္ခင္းဟာ ေဆးေျခာက္ပင္ (Cannabis)
အႏြယ္ဝင္ ယစ္မူးေစျခင္းအာနိသင္မရိွတဲ့ ဟမ့္ (Hemp) အပင္ေတြျဖစ္ပါတယ္

ဒီအပင္ေတြကေန အစားအစာ ေဆးဝါး ခ်ည္မ်ွင္စကၠဴ စတာေတြရပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ကေန႔ သက္ဆိုင္ရာကေနလည္း တစ္စုံတစ္ရာအေရးယူမႈမရိွတာကိုေတြ႔ရပါတယ္ ။


ေတာင္သူေတြအတြက္ ပိုက္ဆံသစ္ပင္
The Money Tree (or) HEMP 

လ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပ်ာ္တိုးတက္လ်က္ရိွေသာယေန႔ကမၻာႀကီးဟာ လူသားတို႔ရဲ႕တီထြင္ဖန္တ္းမႈေတြေၾကာင့္ပဲ ေရာဂါရရၿပီး လူသားေတြကပဲ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြနဲ႔တဖန္ျပန္လည္ကုစားေနကပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ အသုံးျပဳေနၾကတဲ့ လူသုံးကုန္ပစၥည္းေတြမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုပ်က္စီးေစႏိုင္တဲ့အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကအမ်ားျကီးပါ ဒါေတြကိုသဘာဝကထုတ္လုပ္တဲ့ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔အစားထိုးဖ္ု႔ကိုလည္း လူေတြဟာ
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကတာကိုေတြ႔ရပါမယ္။

ယခုအခါမွာ Hemp လို႔ေခၚၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုမပ်က္စီးမထိခိုက္ေစတဲ့ လူသုံးကုန္ပစၥည္းအေျမာက္အမ်ားကိုလည္းထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ဆးေျခာက္အမ်ိဳးအႏြယ္အပင္မ်ားကို လဘ္ျမင္တဲ့တိုင္းျပည္တစ္ခ်ိဳ႕ဟာစတင္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Hemp ဟာ Cannabis (ေဆးေျခာက္ပင္)ကေနဆင္းသက္လာတဲ့မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ၿပီး သူ႔မွာယစ္မူးေစတတ္တဲ့အာနိသင္ပါဝင္မွအလြန္နဲပါးလို႔ (0.3% ေအာက္) ယစ္မူးေစျခင္းလုံးဝမရိွပါ။
သူ႔ရဲ႕ အ႐ိုး အရြက္နဲ႔အေစ့ေတြဟာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္အရမ္းအသုံးဝင္တာလည္းေလ့လာသိရိွရပါတယ္ Hemp ပင္ရဲ႕
အ႐ိုးေတြထဲမွာ ခ်ည္မ်ွင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ fiber ဓါတ္80% ပါဝင္တာေၾကာင့္ အျခားေသာခ်ည္မ်ွင္ရက္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေလ်ွာ္ပင္ ဝါပင္မ်ားထက္ fiber ပါဝင္မႈပိုမ်ားတာသိရပါတယ္။

Hemp fiber ထုတ္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ Hempေတြစိုက္ပ်ိဳးေရးဟာလည္း အျခားစီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈေတြလိုအလုပ္လုံးဝမ႐ွပ္ပါဘူး။ သာမာန္ေျမျပင္ထြန္ယက္ မ်ိဴးၾကဲပက္ကာ ၄လ ၾကာထားစိုက္ၿပီးရိတ္သိမ္း႐ုံပါပဲ Hemp စိုက္ခင္းေတြဖို႔ ေရမလိုပါဘူး ဓါတ္ေျမၾသဇာ ေပါင္းသတ္ေဆးပိုးသတ္ေဆး မိႈသတ္ေဆး အပင္အားေဆး လို႔
ေခၚတဲ့ ေတာင္သူဘြဖ်က္ေဆးဝါးေတြဘာတစ္ခုမွကိုအသုံးျပဳစရာမလိုတဲ့ Hemp စိုက္ပ်ိဳးေရးပါ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Hemp ပင္ေတြဟာေျမမေရြးပါဘူးHemp ကိုအမ်ားအားျဖင့္ ေဆာင္းတြင္းနဲ႔ေႏြတြင္းမွာစိုက္ပ်ိဳးၾကပါတယ္။

Hempစိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟာ ယေန႔ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးမွာ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္ အျဖစ္ထြန္းဆံုး စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္​မာႏိုင္​ငံရဲ႕ေနရာေဒသမေရြး စိုက္ပ်ိဳးလို႔ ေကာင္းတဲ့အေျခအေနမ်ိဳး ရွိပါတယ္။
အခ်ိန္သုံးလသာစိုက္ပ်ိဳးရျပီး တစ္ႏွစ္လ်ွင္၂ ႀကိမ္ (ေလ်ွာ္/အေစ့) စိုက္ပ်္ဳးလို႔ရပါတယ္။

စက္မႈေလ်ွာ္ပင္ Hemp ကိုအေစ့အတြက္တစ္ဧကစိုက္မယ္ဆိုရင္ အေလးခ်ိန္ ၃တန္ရိွတဲ့ပ႐ိုတင္း ၈၀%ျပည့္ဝတဲ့ Hemp seeds ေတြကိုရပါတယ္။
(စိုက္ခ်ိန္ - ေအာက္တိုဘာ ႏိုဝင္ဘာ ဒီဇင္ဘာ)

ေလ်ွာ္အတြက္စိုက္မယ္ဆိုရင္တစ္ဧကလ်ွင္ေလ်ွာ္မ်ွင္အေျခာက္ ၃ တန္ကေန ၆ တန္ထြက္ပါမယ္။ သဘာဝကေပးတဲ့ အခိုင္ဆံုးအမွ်င္တမ်ဳိး ျဖစ္ၿပီးေတာ့ နည္းလမ္း (၅၀,၀၀၀) ေက်ာ္ အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။
(စိုက္ခ်ိန္ ဇြန္ ဇူလိုင္ ႀသဂုတ္)

ဒါဟာ သာမာန္ေလွ်ာ္မွ်င္ပင္ေတြထက္ (၄) ဆေလာက္ သာပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္လည္း ပိုးသတ္ေဆးတို႔ ေျမဩဇာတို႔ သံုးဖို႔ မလိုပါဘူး။
ေတာင္သူေတြအတြက္စိုက္ပ်ိဳးစားရိတ္သက္သာေစမယ့္အခ်က္ပါပဲ။

စိုက္ပ်ိဳးၿပီးရရိွလာတဲ့ Hemp ပင္ေတြကို ရိတ္သိမ္းခ်ိန္က် ရိတ္ေႁခြစက္မ်ားျဖင့္ အေစ့ေတြကိုေႁခြယူၿပီးအပင္အ႐ိုးတံေတြကိုရိတ္လွဲယူၾကပါတယ္။

Organic Hemp Seeds

Hemp တစ္ဧကစိုက္ပ်ိဳးျခင္းဟာ အာဟာရျပည့္အေစ့သုံးတန္ကို႐ွိေစပါတယ္ ။႐ွိလာတဲ့အေစ့သုံးတန္ကိုစားသုံးဆီအျဖစ္ျပန္လည္ႀကိတ္ခြဲပါကေဆးဖက္ဝင္သဘာဝဆီဂါလံ ၃၀၀ ကိုထြက္ေစမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအေစ့ေတြမွာပရိုတင္း ၅၀% မွ ၈၀% ထိပါဝင္ႏိုင္ျပီးအာဟာရအဆင့္ omega 3 - 6 ျဖစ္
ပါတယ္။

အေစ့ကေနထုတ္ယူအသုံးျပဳႏိုင္တာေတြကေတာ့ စားဆီေဆးဖက္ဝင္ဆီ(CBD) အလွဆီမ်ားသဘာဝ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား
ဆပ္ျပာ အာဟာရမႈန္႔မ်ား အာဟာရျမင့္အစားအစာမ်ား ဖေယာင္း ပလက္စတစ္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။


Hemp Fabric 

သူကေနခ်ည္မ်ွင္ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ထုတ္လုပ္ဖို႔အသုံးျပဳရမယ့္ Hemp Raw Material Industry ကေတာ့အႀကီးအမားႀကီးမဟုတ္ပါဘူး။ဆန္စက္တစ္ခုသာသာပါပဲ အရင္းအႏွီး
လည္းသိပ္မႀကီးမားလွပါဘူး။

Hemp ကထုတ္လုပ္လို႔ရလာတဲ့ခ်ည္မ်ွင္ (fiber)ေတြဟာ သာမာန္ခ်ည္မ်ွင္မ်ားထက္ fiber %ပိုမ်ားလို႔ နဲနဲေတာ့ၾကမ္းသေယာင္ေယာက္ရိွေပမယ့္ Eco friendly products စစ္စစ္မ်ား
ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရိွေစ်းကြက္အေနအခါးအရလည္းဥေရာပေစ်းကြက္ အေမရိကေစ်းကြက္ေတြလိုေငြေၾကးသုံးစြဲႏိုင္ၾကၿပီး ပညာရည္ျမင့္မားတဲ့တိုင္းျပည္ေတြက လူေတြဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုမပ်က္စီးေစတဲ့ eco-friendly product ဆိုေစ်းေကာင္းေပးဝယ္ယူၾကတယ္လို႔ သိရိွရပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္ ကိုယ္ေတြဆီမွာသာ အခ်ိဳမႈန္႔စားေကာ္ဖီမစ္ေသာက္ၿပီးေရဆိုးေတြကိုျမစ္ထဲသြန္ခ်ေနၾကတုန္းရိွေပမယ့္ ကမၻာ
မွာေတာ့ က်န္းမာေရးကိုအရမ္းေလးစားလိုက္နာေနၾကၿပီး လူသားေတြေနတဲ့ကမၻာႀကီးကိုလည္းပ်က္စီးမွာသိပ္ေၾကာက္ေနၾကပါၿပီ။

ဒါေတြကိုသိၿပီး အေမ်ွာ္ျမင္ရိွတဲ့အစိုးရနဲ႔တိုင္းျပည္ေတြမွာေတာ့ ေဆးေျခာက္အႏြယ္ဝင္ Hempေတြကိုအင္တိုက္အားတိုက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေနၾကတာကိုလည္းေတြ႔ေနရပါၿပီ သိသူေဖာ္
စားတဲ့သေဘာပဲေပါ့။

တ႐ုတ္ ႐ု႐ွား အေမရိကန္ ကေနဒါ နဲ႔ ဥေရာပထိပ္သီးတိုင္းျပည္အားလုံးမွာ Hemp ကိုတရားဝင္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ယေန႔ကမၻာမွာ Hemp စိုက္ပ်ိဳးတဲ့တိုင္းျပည္ေပါင္း ၅၇ ႏိုင္ငံ
ရိွပါတယ္လို႔ Wikipedia မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ၾသစေတးလ် ေတာင္ပိုင္း ၂၀၁၃
ေတာင္အာဖရိက ၂၀၁၄
မာလာဝီ ၂၀၁၅ နီေပါ ၂၀၁၆
ဒါအခုမေန႔တစ္ေန႔ကမွစတင္စိုက္ပ်ိဴးေအာင္ျမင္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြစာရင္းပါ။

" Hemp ရဲ႕ အသံုးဝင္ပံုေတြ "

Hemp ဆိုတာ သဘာဝကေပးတဲ့ အခိုင္ဆံုးအမွ်င္တမ်ဳိး ျဖစ္ၿပီးေတာ့ နည္းလမ္း (၅၀,၀၀၀) ေက်ာ္ အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။

Hemp စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
တစ္ဧကလွ်င္ ေလွ်ာ္မွ်င္အျခာက္ (၃-၈) တန္ခန္႔ ထြက္ပါတယ္။ ဒါဟာ သာမာန္ေလွ်ာ္မွ်င္ပင္ေတြထက္ (၄) ဆေလာက္ သာပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္လည္း ပိုးသတ္ေဆးတို႔ ေျမဩဇာတို႔ သံုးဖို႔ မလိုပါဘူး။

#ပင္စည္မွရရွိေသာပစၥည္းမ်ား

ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္မ်ား
- အဝတ္အထည္
- လက္ဆြဲအိပ္မ်ား
- ကေလးေသးခံဝတ္မ်ား
- ဖိနပ္မ်ား
- ရက္ထည္အေခ်ာစား
- ဂ်င္းထည္မ်ား

စကၠဴအသံုးအေဆာင္မ်ား
- ပံုႏွိပ္စကၠဴ
- သတင္းစာစကၠဴ
- ကတၳဴစကၠဴ
- ပါကင္ထုတ္စကၠဴ

စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္မ်ား
- ႀကိဳး
- ကင္းဗတ္စ
- ေကာ္ေဇာ
- ဇာအထည္မ်ား
- လွ်ာထိုးမ်ား
- ပံုသြင္းသည့္မိုမ်ား

အေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား
- ႀကိတ္သားျပားမ်ား
- လွ်ပ္ကာပစၥည္းမ်ား
- ဓာတုခ်ည္မွ်င္
- ဖန္မွ်င္ထည္အစားထိုးပစၥည္းမ်ား

#အေစ့မွရရွိေသာပစၥည္းမ်ား

စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား
- ဆီေဆးမ်ား
- ခ်ိပ္ေဆးမ်ား
- ေဆးမွင္မ်ား
- ေလာင္စာ
- ေဖ်ာ္ရည္
- အေပၚယံသုတ္ေဆးမ်ား

အစားအစာမ်ား
- အေစ့စီ
- အေစ့မွရေသာ အသားဓါတ္အမႈန္႔
- ျဖည့္စြက္စာမ်ား

အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား
- ဆပ္ျပာ
- ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္
- အေရျပားလိမ္းေဆးမ်ား
- ပရုတ္ဆီမ်ား
- အျခားအလွကုန္မ်ား

#အရြက္မွရရွိေသာပစၥည္းမ်ား

- တိရိစၧာန္အိပ္ယာအခင္းမ်ား
- သစ္ရြက္ေဆြးေျမဩဇာ

#အျမစ္မွရရွိေသာပစၥည္းမ်ား

- သဘာဝေျမဩဇာ
- အဆစ္ေရာင္၊ အဆစ္နာ၊ ႂကြက္သားနာက်င္ျခင္း ႏွင့္ ႏွင္းခူေရာဂါတို႔အတြက္ ေဆးဝါးမ်ားတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။


ဒီေတာ့ Hemp ဟာBio friendly product မ်ားစြာထုတ္လုပ္
ႏိုင္ၿပီးတိုင္းျပည္ဝင္ေငြ ေတာင္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားတိုးတက္ေစရန္ကိုေထာက္႐ႈၿပီး က်ေနာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္းေဆးေျခာက္အႏြယ္ဝင္ Hemp စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏ္ုင္မယ္ဆို ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္သာရရိွမယ္ဆိုရင္ေနာက္က်ေနတဲ့တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ေတြဟာျပန္လည္ဦးေမာ့လာမွာပဲလို႔ယူဆပါေၾကာင္းအလင္းေပးေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

Ref:https://en.wikipedia.org/wiki/Hemp

အက်ယ္​တ၀င္​့ ဆက္စပ္ အေၾကာင္းအရာေတြဖတ္ဖို႔အတြက္ မူလေရးသားမ်ွေ၀ အ​ေကာင္​အထည္​ေဖာ္ေနတဲ့ Johnny's Hemp Farm - Myanmar ရဲ႕ပို႔စ္ေလးေတြကို လငိ့ခ္ခ်ိတ္ေပးထားပါတယ္။ သြားေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်။

ဟမ့္ဆိုတာဘာလဲ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=306145323425486&id=305759990130686

ဟမ့္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=255227308534858&id=116871259037131

ဟမ့္ကဘယ္လိုအက်ိဳးျပဳလဲ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=255980895126166&id=116871259037131

တိုင္းျပည္နဲ႔ေတာင္သူအက်ိဳးအတြက္

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=255813715142884&id=116871259037131

ေအာ္ဂဲနစ္စစ္စစ္

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=251170142273908&id=116871259037131

Hemp CBD စီးကရက္

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=263980127659576&id=116871259037131

Hemp CBD အၾကမ္းေရ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=264190100971912&id=116871259037131

Hemp CBD ေရခဲမုန္႔ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=264239860966936&id=116871259037131

Hemp ေကာ္ဖီ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=264870054237250&id=116871259037131

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=264226117634977&id=116871259037131

Hemp ဘီယာ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=264244257633163&id=116871259037131

Hemp ေခ်ာကလပ္

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=241681286556127&id=116871259037131

ဟမ့္ အလွကုန္

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=264857700905152&id=116871259037131

ဟမ့္ Adidas

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=268993857158203&id=116871259037131


Peace & Weed
#MLMM

Sunday, April 28, 2019

မ်ိဳးႀကိီး Music Album ~ (9)ခ်ပ္

~ အသံQuality 320kbps

~ Albumတိုင္းမွာLyrics fileေတြထည့္ထားပါတယ္

မ်ိဳးႀကီး - ေက်ာက္စာမ်ားေတးေရး-ေကေအတီ/ဖိုးေဇာ္/ေကာင္းဆက္/ကိုမိုး

You can download the folder here👇
https://yadi.sk/d/5q2yVPFWPKFj0g

မ်ိဳးႀကီး - ေလေျပေတးေရး-ေကေအတီ/ႏိုင္းႏိုင္/အငဲ/ျမင့္မိုးေအာင္/ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္/ဖိုးေဇာ္/ကိုမိုး

You can download the folder here👇
https://yadi.sk/d/WFDUdhiIGk6eZw

မ်ိဳးႀကီး - အခမ္းနားဆံုးေတးေရး-ေကေအတီ/ႏိုင္းႏိုင္/အငဲ/အယ္ျဖဴ/ျမင့္မိုးေအာင္/ကိုမိုး/ဇဝါ/မင္းယု

You can download the folder here👇
https://yadi.sk/d/I6hTP3NmnIy1IQ

မ်ိဳးႀကီး -ဆန္႔က်င္ဘက္
ေတးေရး-ေကေအတီ/ႏိုင္းႏိုင္/အငဲ/ျမင့္မိုးေအာင္/ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္/ဇဝါ/ကိုမိုး/မင္းယု/ဆူးဇာ

You can download the folder here👇
https://yadi.sk/d/YW1O-PDQBoqlgg

မ်ိဳးႀကီး - နိစၥဓူဝေတးေရး-ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္/ဖိုးကာ/ရယ္ဂ်ီ/စံပီး/လင္းလင္း

You can download the folder here👇
https://yadi.sk/d/j8u0C7K2R1SjMw

မ်ိဳးႀကီး - အျပန္လမ္းေတးေရး-ေကေအတီ/အငဲ/ျမင့္မိုးေအာင္/ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္/ဖိုးေဇာ္/ကိုမိုး

You can download the folder here👇
https://yadi.sk/d/gNYBg-JsorAkGA

မ်ိဳးႀကိီး - ယူလိုက္


ေတးေရး-ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္/အငဲ/ရယ္ဂ်ီ/စံပီး/လင္းလင္း/SNO/မ်ိဳးႀကီး

You can download the folder here👇
https://yadi.sk/d/Zr1UaQ6CfJh5yQ

မ်ိဳးႀကီး - LIVE IN YANGON DISC 1&2


ေတးေရး-ေမာင္သစ္မင္း/ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္/ေကေအတီ/အငဲ/ႏိုင္းႏိုင္/ျမင့္မိုးေအာင္/ဖိုးေဇာ္/ကိုမိုး/ရယ္ဂ်ီ/ဖိုးကာ/လင္းလင္း

LIVE IN YANGON DISC 1
You can download the folder here👇
https://yadi.sk/d/XyPbx6GN-S7snA

📀💽💾📀💽💾📀💽💾📀💽💾📀💽💾

LIVE IN YANGON DISC 2
You can download the folder here👇
https://yadi.sk/d/QODtq-ltPB06Xg

မ်ိဳးႀကီး - ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား


ေတးေရး-ကိုမိုး/ရယ္ဂ်ီ/စံပီး/SNO/သြန္းပူ/႐ွိန္း/စႏို/မ်ိဳးႀကီး

You can download the folder here👇
https://yadi.sk/d/dvwYMLeVuz-faw

မည္သူ႔ကိုမွွ်နစ္နာလိုစိတ္မ႐ွိပါ။
မူရင္းပိုင္႐ွင္မ်ားကို ခရက္ဒစ္ေပးပါတယ္။သီခ်င္းခ်စ္သူခ်င္းျပန္လည္ခံစားႏိုင္ေစရန္႐ွာေဖြစုေဆာင္းေပးထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။အစဥ္ေျပလွ်င္မူရင္းေခြဝယ္ယူအားေပးႏိုင္ၾကပါသည္။

#AntKing

မူရင္းတင္ဆက္သည့္စာမ်က္ႏွာ - ဂီတအေၾကာင္းေသာင္းေျပာင္းေထြလာ 

Saturday, April 27, 2019

ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ အိပ္မေပ်ာ္ေရာဂါ (Insomnia)


***********************************************
❓❓ MWD: ညဘက္အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းဟာ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ ဆက္စပ္မႈ႐ွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္.. အ့ဲဒါကို နားလည္ေအာင္ ႐ွင္းျပေပးပါ ဆရာ..

Dr.KML: ကြ်န္ေတာ္တို႔ သက္႐ွိေလာကမွာ႐ွိတဲ့ လူေတြ၊ တိရိစၦာန္ေတြသာမကပဲ အပင္ေတြပါမက်န္ ေန႔ဘက္နဲ႔ ညဘက္ဆိုၿပီး ႐ွိပါတယ္.. ေန႔ဘက္မွာအလုပ္လုပ္ၿပီး ညဘက္မွာ အနားယူရမယ္လို႔ သဘာဝအားျဖင့္ နားလည္ၾကပါတယ္.. ဥပမာ- အပင္ေတြဟာ ေန႔ခင္းဘက္မွာ ေနေရာင္ျခည္အကူအညီနဲ႔ အသက္႐ွဴျခင္း၊ အစာခ်က္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ညဘက္မွာ အဲဒီအလုပ္ေတြမလုပ္ဘဲ ေနၾကပါတယ္..အလားတူ ေက်းငွက္ေတြကဆိုရင္လဲ နံနက္ခင္းေနေရာင္ျခည္ထြက္လာၿပီဆိုတာနဲ႔ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာပ်ံသန္းၾက၊ ဂူေအာင္းသတၲဝါေတြျဖစ္တဲ့ က်ားတို႔ျခေသၤ့တို႔ဆိုရင္လဲ ဂူထဲကထြက္လို႔ အစာ႐ွာထြက္ၾကနဲ႔ေပါ့ေလ.. ဒါဟာ သဘာဝပဲ ျဖစ္ပါတယ္..
Sleep is a natural restorative လို႔ ေဆးပညာက ဆိုပါတယ္.. ညဘက္ေကာင္းစြာအိပ္ေပ်ာ္မွ ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ အားအင္ေတြ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းၿပီးသားျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္ ခြန္အားအျပည့္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္.. ညဖက္အိပ္မေပ်ာ္တဲ့အတြက္ အားအင္ျပည့္ၿဖိဳး႐ံုတင္မကပါဘူး.. အနာက်က္ျမန္ဖို႔၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးတိုးနဲ႔ ဆီးခ်ဳိေရာဂါေတြကေန ကင္းေဝးဖို႔ ေပ်ာက္ကင္းဖို႔၊ ေန႔လယ္ဘက္မွာ ပ်က္စီးသြားတဲ့ တစ္႐ွဴးေတြကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔၊ free radicals လို႔ေခၚတဲ့ခႏၶာကိုယ္ကို ဖ်က္ဆီးတဲ့ဓာတ္ေတြ မထြက္ဖို႔ကေန ခႏၶာကိုယ္ခုခံအားစနစ္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့အထိ အေရးပါလွပါတယ္..

❓❓ MWD: အိပ္စက္ျခင္းရဲ႕အေရးပါမႈကိုေတာ့ သိရပါၿပီ.. အိပ္မေပ်ာ္ေရာဂါအေၾကာင္းလဲ ဆက္ပါဦး ဆရာ..

Dr.KML: ညအိပ္မေပ်ာ္ကိစၥဟာ ေရာဂါအခ်ဳိ႕ရဲ႕ လကၡဏာလဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္.. ဒါမွမဟုတ္ သူကိုယ္တိုင္က ေရာဂါတစ္ခုအေနနဲ႔လဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္.. Insomnia လို႔ ေခၚပါတယ္.. ညအိပ္မေပ်ာ္ေရာဂါကို သံုးမ်ဳိးခြဲထားပါတယ္..

(၁) Sleep-onset insomnia
-----------------------------------
အိပ္ယာထဲဝင္ၿပီး ေတာ္ေတာ္နဲ႔ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္.. အိပ္ေပ်ာ္ခ်ိန္ေနာက္က်တာကို ဆိုလိုပါတယ္..

(၂) Sleep-maintenance insomnia
--------------------------------------------
အိပ္ေတာ့ေပ်ာ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္မေပ်ာ္ဘူး၊ ခဏခဏႏိုးေနတယ္၊ တစ္ညကို ၅ ခါကေန ၁၀ ခါေလာက္အထိ ႏိုးႏိုးလာတာကို ေခၚပါတယ္..

(၃) Early-morning insomnia
--------------------------------------
အိပ္ေတာ့ေပ်ာ္တယ္၊ မနက္အေစာႀကီး ၂နာရီ - ၃နာရီေလာက္မွာ ႏိုးလာတယ္.. ျပန္အိပ္လို႕မရေတာ့ဘူး..
 ဒီလိုအမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိး႐ွိပါတယ္..

❓❓MWD: အ့ဲဒီလို ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရပါသလဲ ဆရာ..

Dr.KML: ကြ်န္ေတာ္တို႔လူေတြမွာလဲ တစ္ေန႔လံုး ေန႔ခင္းဘက္မွာ အလုပ္လုပ္ၿပီးရင္ ညဘက္မွာ ေကာင္းစြာ အိပ္စက္အနားယူၾကရပါတယ္.. အဲ့ဒီလိုပံုမွန္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွာ႐ွိတဲ့ ဟိုမုန္းေတြပံုမွန္ထြက္႐ွိၿပီး ေန႔ညသတ္မွတ္ေပးတာကို Circadian Rhythm လို႔ေခၚပါတယ္.. Circadian ဆိုတာကေတာ့ Latin စကားျဖစ္ၿပီး around the day တစ္ေန႔တာလို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္.. ၂၄ နာရီမွာ တစ္ပတ္လည္တဲ့သေဘာပါ.. တနည္းအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ “Internal Clock” ေခၚ Biological Clock လို႔ေခၚတဲ့ ဇီဝနာရီတစ္လံုးဟာ ေမြးကထဲက ပါလာတယ္ေပါ့ဗ်ာ.. ဘယ္အခ်ိန္မွာ အိပ္ယာထရမယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာစားရမယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာအိပ္ရမယ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့နာရီေပါ့.. ဒီလိုအခ်ိန္မွန္ျဖစ္မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ (Body temperature)၊ ေသြးဖိအား (Blood pressure)၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း (Heart rate) စတာေတြဟာလည္း ပံုမွန္အေနအထားမွာ႐ွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္.. ကြ်န္ေတာ္တို႔ အျပင္မွာ႐ွိတဲ့နာရီကို ပံုမွန္သြားေစဖို႔ သံပတ္ေပးမယ့္နာရီဆိုရင္လဲ သံပတ္မွန္မွန္ေပးရမယ္.. လႈပ္႐ွားမႈကိုအေျခခံတဲ့ ေအာ္တိုမစ္တစ္နာရီဆိုရင္လဲ မွန္မွန္ပတ္ေပးမွ မပတ္ဘဲ ထားရင္ရပ္သြားမယ္.. ဓာတ္ခဲနာရီဆိုရင္လဲ ဓာတ္ခဲအားကုန္ရင္ မွန္မွန္လဲေပးမွ လဲမေပးရင္ ရပ္သြားမယ္ေပါ့.. အလားတူပါပဲ.. ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဇီဝနာရီ “Biological Clock” ကို အခ်ိန္မွန္မွန္လည္ပတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာ Energy source ကေတာ့ ေနေရာင္ျခည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္.. ေနေရာင္ျခည္ဟာ မ်က္ေစ့ကေနတဆင့္ ဝင္လာၿပီး ဦးေႏွာက္ထဲမွာ႐ွိတဲ့ အလင္းေတြကေတာ့ ဟိုမုန္းေတြ ပံုမွန္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မွန္မွန္အိပ္၊ အခ်ိန္မွန္မွန္ထ၊ အခ်ိန္မွန္မွန္စား ျဖစ္ေစပါတယ္..

❓❓MWD: ဘယ္လိုဟိုမုန္းေတြလဲဆိုတာ နဲနဲ႐ွင္းျပေပးပါ ဆရာ..

Dr.KML: အဓိကအေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ မယ္လတိုနင္ (Melatonin) လို႔ေခၚတဲ့ ဟိုမုန္းျဖစ္ပါတယ္.. ဒီဟိုမုန္းကို ဦးေႏွာက္ရဲ႕ေအာက္ေျခမွာ႐ွိတဲ့ Pineal gland လို႔ေခၚတဲ့ ပဲႀကီးေစ့ေလာက္႐ွိတဲ့ ဂလင္းက ထုတ္ေပးပါတယ္.. ဒီဟိုမုန္းဟာ ေန႔ခင္းမွာ နဲနဲပဲထုတ္ရၿပၤီး ညဘက္မွာ မ်ားမ်ားထြက္ရပါတယ္.. ဒီဟိုမုန္းကို ေသြးထဲမွာတိုင္းၾကည့္ရင္ ေန႔လယ္ဘက္မွာ 20 pg/ml ႐ွိသင့္ၿပီး ညဘက္မွာ 150 pg/ml ႐ွိသင့္ပါတယ္.. အ့ဲဒီ Melatonin ေတြကို ေန႔လယ္မွာ နဲနဲပဲထြက္ၿပီး ညဘက္မွာ မ်ားမ်ားထြက္ဖို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့အရာကေတာ့ အလင္းေရာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္.. အလင္းေရာင္ မ်က္ေစ့ထဲဝင္လာၿပီးရင္ Photocurrent အသြင္နဲ႔ Optic nerve ကေနတဆင့္ စီးသြားၿပီး ေနာက္ဆံုး Pineal gland ကို ေရာက္သြားပါတယ္.. အဲ့ဒီမွာ ဟိုမုန္းေတြမထြက္ေအာင္ ဟန္႔တားေပးလိုက္ပါတယ္.. ဒါေၾကာင့္ အလင္းေရာင္ဝင္လာရင္ ဟိုမုန္းထြက္တာ နဲသြားပါတယ္.. အလင္းေရာင္မ႐ွိတဲ့ ညဘက္က်မွ ဒီဟိုမုန္းေတြ မ်ားမ်ားထြက္လာပါတယ္..

❓❓MWD: ဒီမယ္လတိုနင္(Melatonin) ဟိုမုန္းဟာ ဘယ္လိုမ်ား ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ပါသလဲ..

Dr.KML: ဒီဟိုမုန္းရဲ႕ အဓိကတာဝန္ကေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္တဲ့ အိပ္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေစတဲ့ စိတ္ေရာကိုယ္ပါအနားယူဖို႔ လံႈ႕ေဆာ္တဲ့ဟိုမုန္းျဖစ္ပါတယ္.. ဒါ့ေၾကာင့္ ညဘက္မွာ အေမွာင္ထဲမွာ မီးပိတ္လိုက္ၿပီး မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ ဟိုမုန္းေတြထြက္လာလို႔ တစ္ခါထဲအိပ္ေပ်ာ္သြားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္.. ေန႔လယ္ဘက္မွာ ဒီဟိုမုန္းေတြထြက္ေနရင္ေတာ့ လူေတြစိတ္မၾကည္မလင္ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္.. ေန႔ခင္းဘက္မွာ အိပ္ငိုက္တတ္ပါတယ္.. ေန႔လယ္ဘက္စာသင္လို႔ အလုပ္လုပ္လို႔ မေကာင္းေတာ့ပါဘူး.. ဒါ့အျပင္ ေန႔လယ္မွာထြက္ထားလို႔ ညဘက္မွာ သိပ္မ်ားမ်ားစားစား မထြက္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ညအိပ္မေပ်ာ္ျခင္းေရာဂါကိုပါ ခံစားရတတ္ပါတယ္.. နံနက္ခင္းေနေရာင္ျခည္နဲ႔ တစ္နာရီေလာက္ထိေတြ႕ထားမယ္ဆိုရင္ ဒီဟိုမုန္းဟာ ေန႔လယ္မွာ တစ္ေန႔လံုးမထြက္ေတာ့တဲ့အတြက္ တစ္ေန႔ခင္းလံုး စိတ္႐ႊင္လန္းစြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္၊ စာသင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္.. ေန႔လယ္ဘက္မွာ လံုးဝနီးပါးထြက္မထားတဲ့အတြက္ ညက်ရင္ အေျမာက္အျမားထြက္လာၿပီး ခ်က္ခ်င္းအိပ္ေပ်ာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္..

❓❓MWD: ဒီမယ္လတိုနင္ဟိုမုန္းဟာ အျခားေကာ ဘာေတြမ်ား အေထာက္အကူျပဳေစပါသလဲ..

Dr.KML: Melatonin ဟိုမုန္းဟာ ညဘက္မွာထြက္ျခင္းျဖင့္ ညဘက္မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ဟိုမုန္းေတြေပၚမွာ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈ႐ွိပါတယ္.. ဥပမာ - ေန႔လယ္ဘက္မွာ ပ်က္စီးသြားတဲ့တစ္႐ွဴးေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳတဲ့အတြက္ အနာတရျဖစ္သူေတြ၊ အ႐ိုးက်ဳိးသူေတြအပါအဝင္ ကင္ဆာေရာဂါအထိ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးမွာ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္.. ဒါ့အျပင္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါနဲ႔ဆီးခ်ဳိေရာဂါေတြဟာလဲ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွာ႐ွိတဲ့ Catecholamine လို႔ေခၚတဲ့ ဟိုမုန္းတစ္မ်ဳိးေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္.. ဒီဟိုမုန္းေတြထြက္တာ ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အဆိုပါေရာဂါေတြကေန သက္သာေစပါတယ္.. ဒါေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါေဝဒနာ႐ွင္ေတြ ေသြးတိုးနဲ႔ ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္ေတြဟာ ညဘက္မွာႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္..

❓❓MWD: ညဘက္အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ေရာဂါျဖစ္ရင္ က်န္းမာေရးအေပၚမွာ ဘယ္လိုမ်ား ထိခိုက္ႏိုင္ပါသလဲ ဆရာ..

Dr.KML: ညဘက္အိပ္မေပ်ာ္ေရာဂါ (Insomnia) ဟာ တစ္ညတစ္ေလဆိုရင္ သိပ္ျပႆနာမဟုတ္ေပမယ့္  ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ျဖစ္လာခဲ့ရင္ က်န္းမာေရးကို ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္.. ညဘက္အိပ္မေပ်ာ္တဲ့အတြက္ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ စိတ္႐ႊင္လန္းတက္ၾကြမႈမ႐ွိဘဲ ထိုင္းမိႈင္းေလးလံၿပီး ငိုက္မ်ည္းတတ္ပါတယ္.. စာသင္ရင္လဲ စိတ္မဝင္စားႏိုင္ေတာ့ပါဘူး.. လုပ္ငန္းခြင္မွာလဲ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းၿပီး အမွားအယြင္းေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္.. ဒါ့အျပင္ ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔  ေသြးတိုးေရာဂါေဝဒနာ႐ွင္ေတြဟာ ပိုၿပီးေရာဂါဆိုးေစပါတယ္.. Catecholamine လို႔ေခၚတဲ့ ဟိုမုန္းေတြပိုထြက္လာလို႔ ေသြးေၾကာေတြက်ဳံ႕သြားၿပီး Blood Pressure ကိုပိုတက္ေစပါတယ္.. ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္ေတြဆိုရင္လဲ insulin hormone ေကာင္းေကာင္းမထြက္ႏိုင္လို႔ ေသြးထဲမွာ Blood sugar ေတြ ပိုတက္ႏိုင္ပါတယ္.. အနာေရာဂါ႐ွိသူေတြ အနာက်က္ေႏွးေစပါတယ္.. အ႐ိုးက်ဳိးသူေတြ အ႐ိုးျပန္ဆက္တာ ေႏွးေစပါတယ္..

❓❓MWD: ညအိပ္မေပ်ာ္လို႔ အိပ္ေဆးေသာက္တဲ့အက်င့္ေရာ ေကာင္းပါသလား ဆရာ..

Dr.KML: အိပ္ေဆးဆိုတာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္.. အျခားေသာ သဘာဝနည္းေတြနဲ႔ ဘာနည္းနဲ႔မွ မရမွသာ ဆရာဝန္ရဲ႕ၫြန္ၾကားခ်က္နဲ႔သာ ေသာက္သင့္ပါတယ္.. မိမိသေဘာအတိုင္း လံုးဝမေသာက္သင့္ပါဘူး..

❓❓MWD: ညအိပ္မေပ်ာ္ေရာဂါကိုကုတဲ့အခါ ေနေရာင္ျခည္တစ္ခုပဲလား၊ အျခားဘာေတြမ်ား ဂ႐ုျပဳဖို႔လိုပါေသးသလဲ..

Dr.KML: အဓိကကေတာ့ နံနက္ပိုင္းေနေရာင္ျခည္ကို မွန္မွန္ရဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္.. နံနက္ပိုင္းေနေရာင္ရတာနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ႐ွိတဲ့ ဟိုမုန္းေတြပံုမွန္ျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္မွာျဖစ္ပါတယ္..
ဒုတိယကေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းပဲျဖစ္ပါတယ္.. နံနက္ခင္းေနေရာင္ျခည္ေအာက္မွာ ေန႔စဥ္နာရီဝက္ တစ္နာရီေလာက္ လမ္းထြက္ရင္း ေလ့က်င့္ခန္းပါတစ္ခါထဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္.. တတိယက ေလေကာင္းေလသန္႕ ႐ွဴဖို႔ျဖစ္ပါတယ္.. အခန္းထဲမွာပဲ ေနတဲ့လူေတြဟာ ေလွာင္ပိတ္ေနတဲ့ေလကိုသာရတဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းပါဘူး..
ညေနဘက္မွာ အိပ္မေပ်ာ္ေစတဲ့ ေကာ္ဖီတို႔၊ လက္ဖက္ရည္တို႔ကို ညေန ၆နာရီေနာက္ပိုင္း မေသာက္သင့္ပါဘူး.. ေန႔လယ္ဘက္မွာသာ ေသာက္သင့္ပါတယ္.. ေန႔လယ္ဘက္ အိပ္တဲ့အက်င့္ကို ေ႐ွာင္ရပါမယ္.. ဒီလိုဂ႐ုတစိုက္ျပဳမူေပးရင္ ပံုမွန္ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ၿပီး စိတ္ေရာကိုယ္ပါ လန္းဆန္းတက္ၾကြလာမယ္လို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္..

ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္လြင္ (FAME Pharmaceuticals) 
#MWDHealthTalkProgramme

Friday, April 26, 2019

အမဲသားလံုး ေခါက္ဆြဲျပဳတ္ - ပုစြန္လက္ဖက္ထမင္းေၾကာ္ - အသီးစံု ေရခဲေခ်ာင္း

အမဲသားလံုး ေခါက္ဆြဲျပဳတ္  (Beef Ball Noodle Soup)
.........................................


 ဒီလအတြက္ ပရိသတ္ႀကီးကို ေဖာ္ျပေပးလိုတဲ့ အစားအစာတစ္မ်ိဳးကေတာ့ ျပင္ဆင္ရတာလြယ္ကူၿပီး အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား အစားအစာကို အေျခခံျပင္ဆင္ထားတဲ့ ‘‘Beef Ball Noodle Soup'' (အမဲလံုး ေခါက္ဆြဲျပဳတ္) ဟင္းလ်ာေလးပါပဲ။ အမဲလံုးကို ဇီရာ၊ နံနံေစ့ စတဲ့ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားနဲ႔ ျပင္ဆင္ထားၿပီး အရသာရွိၿပီး အစာေၾကလြယ္ေစတဲ့ ဟင္းရည္နဲ႔ တြဲဖက္ျပင္ဆင္ထားတာမို႔ အာဟာရလည္းျဖစ္ေစမွာပါ။ ဂ်ံဳေခါက္ဆြဲ နဲ႔ မုန္ညင္းစိမ္းေလးပါ တြဲဖက္ထားလိုက္ေတာ့ တစ္ေန႔တာလိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ ေတြလည္း ျပည့္စံုသြားတာေပါ့ဗ်ာ။ ကဲ... ထူးျခားတဲ့ အမဲလံုးေခါက္ဆြဲျပဳတ္ေလး ျပင္ဆင္ၾကည့္ၾကရေအာင္... OK

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
• အမဲသား စဥ္းေကာ - ၁၅  က်ပ္သား
• ငါးဖယ္ျခစ္ - ၅  က်ပ္သား
• ေျပာင္းဖူးမႈန္ ့ - ၂  ဇြန္း
• ၾကက္ဥ  - ၁ လံုး    
• ၾကက္သားအရသာမႈန္ ့ - ၂ ဇြန္း
• င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္ ့ - အနည္းငယ္
• ၾကက္သြန္ျဖဴ  - ၅ ႁမႊာ
• ခ်င္းအရည္ - အနည္းငယ္
• ပင္စိမ္းရြက္ - အနည္းငယ္
• ေလးညႇင္းပြင့္ - ၂  ပြင့္
• ဖာလာေစ့ - ၂ ေစ့  
• နာနတ္ပြင့္ - ၁ ပြင့္    
• သစ္ၾကံပိုးေခါက္ - ၁ ေခ်ာင္း  
• ဇီရာေစ့ - လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
• နံနံေစ့ - လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
• အမဲသား အရသာအႏွစ္ - ၁  ဇြန္း
• ေကာ္မႈန္ ့ - ၁  ဇြန္း
• မုန္ညင္းစိမ္း - အနည္းငယ္
• ေရသန္ ့ - ၁  လီတာ
• ပဲငံျပာရည္အငန္ - လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
• ပဲငံျပာရည္အခ်ိဳ  - လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၅ ဇြန္း
• င႐ုတ္ခ်ဥ္ေဆာ့စ္ - အနည္းငယ္
 (ငါးပိေထာင္းင႐ုတ္ခ်ဥ္)
• သံပရာရည္ - ၁ စိတ္
• ဂ်ံဳေခါက္ဆြဲ   - ၁၀ဝ ဂရမ္
• ဆား - အနည္းငယ္

ျပဳလုပ္နည္း
၁ ။  အမဲသား စဥ္းေကာကို ငါးဖယ္ျခစ္၊ ေျပာင္းဖူးမႈန္႔၊ ၾကက္သား အရသာမႈန့္၊ ၾကက္ဥ၊ င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခ်င္းအရည္၊ ပင္စိမ္းရြက္တို႔ႏွင့္ ေရာႀကိတ္ပါ။ ဇီရာေစ့၊ နံနံေစ့တို႔ကိုလည္း အနည္းငယ္ေလွာ္၍ေထာင္းၿပီး ေရာေမႊ၍ အမဲအသားလံုး ျပင္ဆင္ထားပါ။
၂ ။ ေရသန္႔ထဲ အမဲသားအရသာအႏွစ္၊ ပဲငံျပာရည္အငန္၊ ပဲငံျပာ ရည္အခ်ိဳ၊ င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔၊ ေလးညႇင္းပြင့္၊ ဖာလာေစ့၊ နာနတ္ ပြင့္၊ သစ္ၾကံပိုးေခါက္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴတို႔ကို ထည့္ၿပီး မီးမွန္မွန္ျဖင့္ ဆူပြက္ေအာင္က်ိဳပါ။ ေကာ္မႈန္႔အနည္းငယ္ ကို ေရျဖင့္ေဖ်ာ္ၿပီး ဟင္းရည္ပ်စ္ေအာင္ခ်က္၍ အသင့္လံုးထားေသာ အမဲသားလံုး မ်ား ထည့္ၿပီး အမဲသားလံုးေရေပၚလာသည္အထိ ျပဳတ္ထားပါ။
၃။ အမဲအသားလံုးဟင္းရည္က်က္လွ်င္ ဆား၊ င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔၊ ပဲငံျပာရည္အငန္၊ ပဲငံျပာရည္အခ်ိဳ၊ ၾကက္သားအရသာမႈန္႔တို႔ ႏွင့္ အရသာထိန္းညႇိၿပီး ဂ်ံဳေခါက္ဆြဲ ထည့္ျပဳတ္၍ မုန္ညင္းစိမ္း အုပ္ထားပါ။
၄။ အမဲအသားလံုးေခါက္ဆြဲျပဳတ္ က်က္လွ်င္ ငါးပိေထာင္းင႐ုတ္ ခ်ဥ္၊ သံပရာသီးစိတ္တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္ၿပီး ပင္စိမ္းရြက္ႏွင့္ အလွ ဆင္ တည္ခင္းပါ။
....................
Celebrity Chef  ကိုဆန္နီ

ကင္းမြန္ငါးအသားလံုးႏွင့္ ငါးအသားျပား ေခါက္ဆြဲျပဳတ္
(Fish Ball & Fish Cake Noodle Soup)
.....................................


 ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္တဲ့ ဟင္းလ်ာေလးကေတာ့ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔မွာ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး အရသာအလြန္ေကာင္းတဲ့ ကင္းမြန္ငါးအသားလံုးႏွင့္ ငါးအသားျပား ေခါက္ဆြဲျပဳတ္တစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ဟင္းရည္ကို ၾကက္ျပဳတ္ရည္နဲ႔အတူ ငါးနီတူေျခာက္ေလးေတြပါ ထည့္ျပဳတ္ထားတဲ့အရသာကလည္း တစ္မူထူးျခား ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ရတာလြယ္ကူၿပီး အရသာလည္း အလြန္ ထူးျခားပါတယ္။ ျဖည့္စြက္စာအေနနဲ႔ ပဲျပား၊ မုန္ညင္းစိမ္းနဲ႔ ဂ်ံဳေခါက္ဆြဲေလးပါ ထည့္ထားတာမို႔ အာဟာရလည္း ျဖစ္ေစပါတယ္။ ကဲ... ျပင္ဆင္ရတာလြယ္ကူျမန္ဆန္ၿပီး အာဟာရျပည့္ေစတဲ့ ကင္းမြန္ငါးအသားလံုးႏွင့္ ငါးအသားျပား ေခါက္ဆြဲျပဳတ္ေလး ျပင္ဆင္ၾကည့္ၾကရေအာင္... OK

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
• ကင္းမြန္ငါးအသားလံုး - ၅ လံုး
• ကင္းမြန္ငါးအသားျပား - ၁  ျပား
• ၾကက္ျပဳတ္ရည္ - ၃၀ဝ  မီလီလီတာ
• ငါးနီတူေျခာက္ - ၅၀  ဂရမ္
• ငါးအရသာမႈန္ ့ - ၁ ဇြန္း
• ပဲငံျပာရည္ (အငန္ရည္) - လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
• ဆား - အနည္းငယ္
• င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔ - အနည္းငယ္
• ခ်င္း - အနည္းငယ္
• ၾကက္သြန္ျဖဴ - ၃  ႁမႊာ
• ပဲျပား - ၅  ခု
• ပဲပင္ေပါက္ - အနည္းငယ္
• ၾကက္သြန္ၿမိတ္ - အနည္းငယ္
• မုန္ညင္းစိမ္း - အနည္းငယ္
• ဂ်ံဳေခါက္ဆြဲ - ၁၀ဝ  ဂရမ္
င႐ုတ္သိီးစိမ္းႏွင့္ ပဲငံျပာရည္ေဆာ့စ္
• ရွမ္းင႐ုတ္နီ - ၅  ေတာင့္
• ၾကက္သြန္ျဖဴ - ၃ ႁမႊာ
• ပဲငံျပာရည္ (အငန္ရည္) - ၁ ဇြန္း
• ငါးငံျပာရည္ - အနည္းငယ္
• သံပရာရည္ - လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း
• နံနံပင္ - အနည္းငယ္
• ေရေႏြး - ၁  ဇြန္း

ျပဳလုပ္နည္း
၁။ ၾကက္ျပဳတ္ရည္ကို ငါးနီတူေျခာက္၊ ငါးအရသာမႈန္႔၊ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ အနည္းငယ္တို႔ျဖင့္ ကင္းမြန္ငါးအသားလံုးႏွင့္ ငါးအသားျပားေခါက္ဆြဲျပဳတ္ မခ်က္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။
၂။ ပဲျပားကို အနည္းငယ္ေၾကာ္ထားၿပီး ပဲပင္ေပါက္ႏွင့္ ကင္းမြန္ငါးအသားလံုးကို သန္႔စင္ထား၍ ငါးအသားျပားကို ပါးပါးလွီးထားပါ။
၃။ အသင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ ၾကက္ျပဳတ္ရည္ကို ဆူပြက္ေအာင္တည္ၿပီး ဆား၊ င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔၊ ပဲငံျပာရည္အငန္ ရည္တို႔ျဖင့္ ထိန္းညႇိ၍ အသင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ ငါးအသားလံုးႏွင့္ ငါးအသားျပား ထည့္ခ်က္ထားပါ။
၄။ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ရွမ္းင႐ုတ္နီကို ပါးပါးလွီးထားၿပီး ပဲငံျပာရည္၊ ငါးငံျပာရည္၊ ေရေႏြးအနည္းငယ္တို႔ျဖင့္ အရသာ ထိန္းညႇိၿပီး နံနံပင္အုပ္၍ သံပရာရည္အနည္းငယ္ ညႇစ္ၿပီး င႐ုတ္သီးစိမ္းႏွင့္ ပဲငံျပာရည္ေဆာ့စ္ကို ျပင္ဆင္ထားပါ။
၅။ ဂ်ံဳေခါက္ဆြဲကို ၂ မိနစ္ခန္႔ အနည္းငယ္ႏူးေအာင္ျပဳတ္ၿပီး ေရစစ္၍ ဟင္းခ်ိဳပန္းကန္ထဲထည့္ပါ။ မုန္ညင္းစိမ္းအနည္း ငယ္အုပ္ၿပီး အသင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ ကင္းမြန္ ငါးအသား လံုးႏွင့္ ငါးအသားျပား ဟင္းခ်ိဳရည္ကို ေလာင္းထည့္ထားပါ။
၆။ ကင္းမြန္ငါးအသားလံုးႏွင့္ ငါးအသားျပားေခါက္ဆြဲျပဳတ္ကို ပဲပင္ေပါက္ႏွင့္ အသင့္ေၾကာ္ၿပီး လွီးထားေသာ ပဲျပားတို႔ အုပ္၍ အသင့္လွီးထားေသာ ၾကက္သြန္ၿမိတ္ အနည္းငယ္ ျဖဴးၿပီး အသင့္ျပင္ဆင္ထားေသာ င႐ုတ္သီးစိမ္းႏွင့္ ပဲငံျပာရည္ေဆာ့စ္ျဖင့္ တြဲဖက္ တည္ခင္းပါ။
....................
Celebrity Chef  ကိုဆန္နီ

ပုစြန္လက္ဖက္ထမင္းေၾကာ္
...............................


 ဒီပုစြန္လက္ဖက္ထမင္းေၾကာ္က စားေနက် ထမင္းေၾကာ္ ကို ပံုစံတစ္မ်ိဳးေလးေျပာင္းၿပီး လက္ဖက္ခ်ဥ္စပ္ေလး ထည့္ ေၾကာ္ထားတာပါ။ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ . . . ။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား
• ပုစြန္ - ၁၀ဝ ဂရမ္
• ထမင္း - ၁ ပြဲစာ
• လက္ဖက္ခ်ဥ္စပ္ (ႏွပ္) - စားပြဲဇြန္း ၂ ဇြန္း
• ဆီ - စားပြဲဇြန္း ၁ ဇြန္း
• ၾကက္ဥ - ၁ လံုး
• င႐ုတ္သီးစိမ္း - ၃ ေတာင့္ခန္႔
• ၾကက္သြန္ျဖဴ - ၃ ႁမႊာ
• ေရွာက္ရြက္ - ၂ ရြက္ခန္႔
• ၾကက္သားမႈန္႔ - လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁/၂ ဇြန္း
• ငံျပာရည္ - အနည္းငယ္

ျပဳလုပ္နည္း
၁။ ပုစြန္ကို အခြံႏႊာၿပီး ေဆးေၾကာသန္႔စင္ထားပါ။
၂။ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ႏုပ္ႏုပ္စဥ္းၿပီး ဆီသတ္ပါ။
၃။ ၾကက္သြန္ျဖဴ အနံ႔ေမႊးလာၿပီဆိုလွ်င္ ၾကက္ဥထည့္ၿပီး ေမႊပါ။
၄။ ၾကက္ဥ က်က္ၿပီဆိုလွ်င္ ပုစြန္၊ လက္ဖက္ခ်ဥ္စပ္ႏွင့္ ပါးပါးလွီးထားတဲ့ င႐ုတ္သီးတို႔ကို ထည့္ပါ။
၅။ ၿပီးလွ်င္ အရသာမ်ားႏွင့္ ထမင္းထည့္ပါ။
၆။ ထမင္းလည္းက်က္ၿပီ၊ အနံ႔၊ အရသာလည္း ျပည့္စံုၿပီ ဆိုလွ်င္ ပါးပါးလွီးျဖတ္ထားတဲ့ ေရွာက္ရြက္မ်ားထည့္ၿပီး သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။

အသီးစံု ေရခဲေခ်ာင္း (၁၀ ေခ်ာင္း +) (Fruity Ice Popsicle)
........................................


 ပူအိုက္ေသာ ရာသီမွာ အသီးအႏွံမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အိမ္လုပ္ ေရခဲေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းရဲ႕  အရသာက ရင္ကိုေအးျမ ခ်ိဳစိမ့္လို႔ သြားေစပါတယ္။ လုပ္စားၾကည့္ေနာ္ . . . ။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား (ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အသီး ၃ မ်ိဳး ေရြးပါ)
• ကီဝီသီး - ၂ လံုး  (အခြံႏႊာၿပီး ပါးပါးလွီးထားပါ) (အျခားအသီးကို အစားထိုးလည္း ရပါတယ္)
• စေတာ္ဘယ္ရီသီး  - ၁ ခြက္ (မုန္႔လုပ္ရန္ တိုင္းေသာခြက္)
• ပင္မွည့္သီးအဝါေရာင္ - ၅ လံုး (ထက္ျခမ္းျခမ္းၿပီး အႏွစ္မ်ား ပန္းကန္ထဲ ေကာ္ထုတ္ထားပါ)
• တယ္သီး  - ၃ လံုး (အခြံႏႊာၿပီး ပါးပါးလွီးထားပါ) (သရက္သီးအမွည့္ အစားထိုးလို႔ရပါတယ္)
• စပ်စ္သီး အစိမ္း  - ၁၅ က်ပ္သား (အလံုးမ်ား ေျြခထားပါ)
• စပ်စ္သီး အမည္း - ၁၅ က်ပ္သား (အလံုးမ်ား ေျြခထားပါ)
• အုန္းစိမ္းရည္ - ၅ ခြက္
• ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္ - ၂၅၀ မီလီလီတာ
• အုန္းသီးဖတ္  - စားပြဲဇြန္း ၃ ဇြန္း  (လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ျခစ္ယူထားေသာ)
• သၾကားျဖဴ - စားပြဲဇြန္း  ၃ - ၄ ဇြန္း
• ဂ်ယ္လတန္မႈန္႔ - လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၃ ၁/၂ ဇြန္း
 (gelatine powder)

ျပဳလုပ္နည္း 
၁။  ေရခဲေခ်ာင္းခြက္ထဲ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အသီး ၃ မ်ိဳးကို ခပ္ပါးပါးလွီးၿပီး ေရခဲေခ်ာင္းခြက္ထဲ ထည့္ပါ။
၂။  အုန္းစိမ္းရည္ (သို႔) ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္ထဲ ေရေႏြး စားပြဲဇြန္း ၁  ၁/၂ ဇြန္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ထားေသာ ဂ်ယ္လတန္ မႈန္႔မ်ား ထည့္ေဖ်ာ္ပါ။
၃။  စိတ္ႀကိဳက္အသီးမ်ား ထည့္ထားေသာ ေရခဲခြက္ထဲ အုန္းစိမ္းရည္ (သို႔) ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား ေရခဲခြက္ မျပည့္တျပည့္ ေလာင္းထည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ တုတ္တံေလး မ်ား ထိုး၍ ေရခဲေသတၲာ ေရခဲအကန္႔ထဲ ၆-၈ နာရီခန္႔ ထည့္ၿပီးခဲထားပါ။
...................
Syi Lwin Food Garden

Thursday, April 25, 2019

ေသြးတိုးေရာဂါဆရာ ကၽြန္ေနာ္ ေသြးတိုးေရာဂါ ရွိေနၿပီလား အခုေသြးေပါင္ခ်ိန္က အေပၚ ၁၅၀ ေအာက္ ၉၀ (၁၅၀/၉၀) ေသြးေပါင္ခ်ိန္ အေပၚ ၁၄၀ နဲ႔ ေအာက္ ၉၀ အထက္ရွိၿပီဆိုရင္ ေသြးတိုးေရာဂါရွိၿပီလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တႀကိမ္ တခါတည္း ေဆးရံု ေဆးခန္း မွာတိုင္းၿပီး ေသြးေပါင္တက္ရံုနဲ႔ေတာ့ ေသြးတိုးရွိၿပီလို႔ ဆံုးျဖတ္လို႔ မရပါဖူး။ တခ်ိဳ႕က ေဆးခန္းေရာက္တဲ့အခ်ိန္ စိုးရိမ္တာ ေၾကာက္တာနဲ႔ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ခဏတက္ တတ္တယ္ ကၽြန္ေနာ္တို႔က white coat hypertension လို႔ေခၚပါတယ္။ ေရာဂါမရွိတဲ့အတြက္ ကုဖို႔ မလို႔ပါ။ တခ်ိဳ႕က ေဆးရံု ေဆးခန္းလာရင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ရင္ အေကာင္း ပံုမွန္အတိုင္း ဒါေပမဲ့ အိမ္မွာ အလုပ္မွာ တက္ေနတတ္တယ္ masked hypertension လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီအုပ္စုက ေသြးတိုးေရာဂါရွိၿပီး ထိေရာက္တဲ့ ကုသမူ႔ မရတဲ့အတြက္ အႏၲရာယ္ ပိုႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေသြးေပါင္တိုင္းတဲ့စက္ ဒီဂ်င္တယ္ စက္ျဖစ္ျဖစ္ ျပဒါးနဲ႔ စက္ျဖစ္ျဖစ္ အိမ္မွာ ရံုးမွာ ေဆာင္ထားၿပီး စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ေသြးေပါင္ ဘယ္အခ်ိန္တိုင္းတိုင္း ပံုမွန္ထက္တက္ေနၿပီဆိုရင္ ေသြးတိုးေရာဂါ ခံစားေနရၿပီလို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါၿပီ။
   
 ေသြးတိုးကို ကုသမူ႔ မယူရင္ ဘာျဖစ္မလဲ 
 ေလျဖန္း ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ၇၀% ႏွလံုးအားနည္းႏိုင္ေျခ ၅၀ %  နလံုးေသြးေၾကာပိတ္ ၂၅ % ေက်ာက္ကပ္အားနည္း ၂၀% ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မွတ္ဉာဏ္ေလ်ာ့နည္းတာ လိင္စိတ္ ေလ်ာ့နည္းတာ စသည့္ ထိခိုက္မူ႔မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေသေသခ်ာခ်ာ ကုသမူ႔ ခံယူရင္ အေပၚေသြးေပါင္ခ်ိန္ နဂိုေအာက္ ၁၀ က်တိုင္း ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ၃၈% ေသြးေၾကာပိတ္ႏိုင္ေျခ ၁၈% သက္သာမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
 
 ဘယ္လို႔လကၡဏာျပမလဲ
 ေခါင္းမူး ေခါင္းကိုက္ ႏႈံးတာ စိတ္ရႈတ္ေထြးတာ ေမာတာ အသက္ရႈ့မဝတာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လဲ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၂၀၀ ဝန္းက်င္ ရွိတာေတာင္ ဘာလကၡဏာမွ မျပတာလဲရွိပါတယ္။

 ေသြးတိုးကို ဘယ္အခ်ိန္ စေဆးေသာက္ကုရမလဲ
  ပံုမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို အေပၚ ၁၂၀နဲ႔ ေအာက္ ၈၀ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။အေမရိကန္ေတြကေတာ့ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၁၃၀/၈၀ နဲ႔ အထက္ ေရာက္ရင္ အဆင့္ ၁ ေသြးတိုးလို႔ သတ္မွတ္ပါၿပီ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ အေပၚ ၁၄၀ နဲ႔ ေအာက္ ၉၀ ေက်ာ္ရင္  အဆင့္ ၂ ေသြးတိုးလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး စတင္ေဆးကုသမူ႔ ခံယူရပါမယ္။ ဥေရာပကေတာ့ ၁၄၀/၉၀ အထက္ကိုပဲ ေသြးတိုးရွိၿပီ ကုသဖို႔လိုၿပီလို႔ သတ္မွတ္ ၾကပါတယ္။ တခ်ဳ႕ိသူေတြက ေသြးေပါင္ခ်ိန္ အေပၚ ၁၃၀ နဲ႔ ၁၄၀ ၾကားရွိေနတယ္။ ကုသမူု႔ခံယူဖို႔လိုလားဆိုေတာ့ သူတို႔မွာ တျခား ဘာေရာဂါမွ တြဲမေနဘူး ဆီးခ်ိဳ အဆီမ်ားတာ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ အစရွိတာေတြ မရွိရင္ေတာ့ ကုသဖို႔ မလိုပါဖူး ဒါေပမဲ့ CVD risk factors လို႔ေခၚတဲ့ ဆီးခ်ိဳရွိတာ အဆီမ်ားတာ ယူရစ္ အက္ဆစ္မ်ားတာ ေဆးလိပ္ အရက္ေသာက္တာ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းတာ အစရွိတဲ့ အခ်က္ေတြ မ်ားမ်ား ရွိေနရင္ေတာ့ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ အေပၚ ၁၃၀ ေက်ာ္တာနဲ႔ ကုသမူ႔ ခံယူသင့္ပါၿပီ။

 ေသြးတိုးရွိရင္ ဘာေတြေရွာင္ဖို႔လိုၿပီလဲ   
DASH လို႔ေခၚတဲ့ ေန႔စဥ္စားေသာက္တဲ့ပံုစံ ေလ့က်င့္ခန္း ေနထိုင္မူ႔ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုပါၿပီ အငံေလ်ာ့စားရင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၅အထိ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၂ ေပါင္က်တိုင္း ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၁ထိက်ပါမယ္။ ပိုတက္ဆီယမ္မ်ားတဲ့ အစားအစာ ဥပမာ အာလူး ခရမ္းခ်ဥ္သီး ဌက္ေပ်ာသီး စားတိုင္းေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၅ထိက်တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အဆီေလ်ာ့စားမယ္ အသီးအရြက္ အသီးအႏွံမ်ားမ်ားစားမယ္ဆိုရင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၁၁ အထိ က်ဆင္းႏိုင္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရင္ ၅ အထိ အရက္ေလ်ာ့ေသာက္ရင္ သြးေပါင္ ၄ ထိ က်မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေသြးတိုးရွိတဲ့လူနာတိုင္း ဒီ အစားအစာမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္စားသံုးၿပီး ေသြးက်ေဆး မေသာက္ပဲ ထိန္းႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။

 ဘယ္ေသြးက်ေဆးကိုမွီဝဲသင့္သလဲ
အဓိက အုပ္စုႀကီးေလးခုရွိပါတယ္။ ABCD လို႔ မွတ္လို႔ရပါတယ္။ A ကေတာ့ ACEI/ARB အုပ္စုပါ (ေဆးဥပမာ ေတြကေတာ့ peridopril Ramipril Enalapril/ losartan Telmisartan Irbesartan Valsartan) B ကေတာ့ Beta blocker ( ဥပမာ metoprolol bisoprolol carvedilol) C ကေတာ့ calcium channel blocker ( ဥပမာ Amlodipine nifedipine) D ကေတာ့ ဆီးေဆးအုပ္စု diuretic ( ဥပမာ hydrochlothiazide torsemide indapamide) ေတြပါ။ အေျခခံအားျဖင့္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ အရမ္း မမ်ားဖူးဆိုရင္ ေဆးတမ်ိဳးပဲစေသာက္ရပါမယ္ A အုပ္စုဝင္ေဆးကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ရမယ္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ပံုမွန္မေရာက္ပဲ တက္ေနေသးတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ A+C ဒါမဟုတ္ A+D ကို ေရြးခ်ယ္ေပါင္းစပ္ေသာက္ရပါမယ္။ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းမွ မက်ေသးရင္ A+C+D ၃ မ်ိဳးေပါင္းစပ္ေသာက္ရပါမယ္။ ဒါမွ မက်ေသးရင္ေတာ့ A+C+D+B ၄ မ်ိဳး ေပါင္းစပ္ေသာက္ရပါမယ္။ ဒီလိုမွ အဆင္မေျပေသးရင္လည္း ထပ္ေပါင္းစပ္ဖို႔ ေဆးေတြရွိပါေသးတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ေပါင္းစပ္ၿပီးသားေဆးေတြ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္း ၃ မ်ိဳးေပါင္းေဆးေတြ ( single pill combination ) ေတြလဲ အမ်ားႀကီး ျပည္တြင္းမွာ ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ေဆးေတြ ေသာက္ေတာ့ ေဆးေသာက္ဖို႔ေမ့တာ ကုန္က်စရိတ္သက္သာတာနဲ႔ ေသြးေပါင္ထိန္းတာလဲ ပိုအဆင္ေျပ ေခ်ာမြတ္တယ္ဆိုပါတယ္။ ေဆးတမ်ိဳးခ်င္းဆီရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးလဲ ေလ်ာ့နည္းသြားတဲ့အတြက္ လူနာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္မ်ား ဥပမာ ၁၈၀/၁၀၀ နဲ႔အထက္ဆိုရင္ ေဆး၂မ်ိဳးေပါင္း စေသာက္သင့္ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ သိပ္မမ်ားတဲ့ အေပၚေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၁၅၀ ေအာက္နဲ႔ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ လူနာေတြ နာတာရွည္ ေရာဂါမ်ားနဲ႔ လူနာေတြကိုေတာ့ ေဆးတစ္မ်ိဳးထဲနဲ႔ပဲ စတင္ကုသရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီေဖၚမ်ဴလာအတိုင္း ေသာက္သံုးရင္ အဆင္ေျပၿပီလား  
တခ်ိဳ႕က မိသားစုဝင္ေတြ ေသာက္တဲ့ေဆးကို ေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး လိုက္ေသာက္တာရွိပါတယ္။ အဲဒါက မွားယြင္းၿပီး အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ ေဆးတမ်ိဳးဆီမွာ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္နဲ႔ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အနည္းငယ္စီ ရွိလို႔ပါ။ ဆရာဝန္ေတြက လူနာေတြမွာရွိတဲ့ ေရာဂါေတြ ဥပမာ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ႏွလံုးအားနည္း ေက်ာက္ကပ္မေကာင္း ဆီးခ်ိဳ ေလျဖတ္ အစရွိသည္ကို မူတည္ၿပီး B အုပ္စုကို ဦးစားေပး A အုပ္စုက္ု ဦးစားေပး ကိုယ္ဝန္ရွိတာ ကေလးယူဖို႔ရွိတာ အစရွိသည္ ျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီး ကုသ ေဆးေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသြးတိုးေဆးဝါးမ်ားကို ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီးမွ ေသာက္သံုးသင့္ပါတယ္။

  ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ target ထားရမလဲ
  ၁၃၀/၈၀ နဲ႔ ေအာက္ အထိ ေရာက္ေအာင္ ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရမ္းက်လြန္းရင္လဲ မေကာင္းပါဘူး အထူးသျဖင့္ ႏွလံုး ေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါရွိတဲ့သူေတြ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၁၂၀/၇၀ ေအာက္ ေရာက္ေအာင္ မခ်သင့္ပါဘူး။

အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြေရာ ေသြးတိုး ကုသသင့္သလား  
အသက္အရြယ္ႀကီးလာရင္ ေသြးတိုးလာတဲ့ သေဘာသဘာဝရွိပါတယ္။ ေသြးတိုးလာတာနဲ႔ အမွ် ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ေသြးေၾကာေတြပိတ္ႏိုင္ေျခ ကလည္း လူငယ္ေတြထက္ ပို မ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ကုသရပါမယ္။ အရမ္းအသက္ႀကီးတဲ့ အသက္ ၈၀ေက်ာ္ အရြယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၁၆၀/၉၀ ေက်ာ္မွစၿပီးကုသရပါမယ္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုလဲ လူငယ္ေတြနီးပါး ၁၃၀/၇၀ ထိ ခ်လ်င္အဆင္ေျပပါတယ္ ( တကယ္လို႔ လူနာခံႏိုင္ရည္ရွိလ်င္)

အေပၚေသြးေပါင္ခ်ိန္နဲ႔ ေအာက္ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ဘယ္ဟာက အေရးႀကီးလဲ                                                                             အခုေနာက္ပိုင္းမွာ အေပၚေသြးေပါင္ခ်ိန္ကပဲ ပိုအေရးႀကီးေၾကာင္း လက္ခံသိျမင္လာၾကပါတယ္။ အေပၚေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုပဲ က်ေအာင္ ကုသၾကရမွာပါ။

 ေဆးေတြ ေသြးေပါင္ေကာင္းလာရင္ ျဖတ္လို႔ရလား  

 အစားအေသာက္လဲထိန္းမယ္ ေဆးလဲ မွန္မွန္ေသာက္လို႔ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ေကာင္းလာရင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ၃ မ်ိဳးက ၂ မ်ိဳး ၂မ်ိဳးက၁ မ်ိဳး ေလ်ာ့ေသာက္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ေသာက္ေသာက္ ေနာက္ဆံုး ရည္မွန္းခ်က္ က ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ပံုမွန္ထဲမွာပဲ ရွိဖို႔ပါ။ ဒါမွပဲ သက္ရွည္ က်န္းမာ ေနႏိုင္မွာပါ။

 ေသြးတိုးေရာဂါရွိတဲ့သူ ေတြ ဘာေတြ ထပ္စစ္ေဆးသင့္လဲ  

ကၽြန္ေနာ္တို႔ ေဆးကုသမူ႔ ေပးတဲ့ေနရာမွာ ေသြးတိုးတခုကိုပဲ ကုသတာမဟုတ္ပဲ လူတကိုယ္လံုး အသက္ရွည္ က်န္းမာေအာင္ ကုသတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသြးတြင္းအဆီမ်ားေနလား အဝလြန္ေနလား ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳရွိေနလား အစရွိသည့္ risk factors မ်ားနဲ႔ေသြးတိုးေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ ႏွလံုး ထိခိုက္မူ႔ အတိုင္းအတာကို စစ္ေဆးဖို႔ လို အပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။


 အသက္ငယ္တဲ့သူေတြ ေသြးတိုးျဖစ္ရင္     အသက္ ၃၀ ေအာက္ ေသြးတိုးနဲ႔ အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြမွာ ႐ုတ္တရက္ ေသြးတိုးေပၚလာတာ ေသြးတိုး ေဆးေတြနဲ႔ ထိန္းမရျဖစ္တဲ့သူေတြကို အျခားေသြးတိုး ျဖစ္ေစတဲ့ ေရာဂါေတြကို ရွာၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ လည္ပင္းဟိုမုန္းမ်ားတာ ေက်ာက္ကပ္ေသြးေၾကာ က်ဥ္းေနတာ  အစရွိတဲ့ ေရာဂါမ်ား ရွိ မရွိ စစ္ေဆးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႕ရွိၿပီး ကုသမူ႔ခံယူလ်င္ ေသြးတိုးေရာဂါပါ ေပ်ာက္ကင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးပဲ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါေစ။

 Dr. သက္ဟိန္း

 # hypertension Awareness# Ref - ACC 2017 & ESC 2018 Guideline

Wednesday, April 24, 2019

"သစ္ခြပန္းအေၾကာင္း (All About Orchids)


ကမာၻ႔ပန္းေလာကတြင္ တန္ဖိုးအထားဆုံး၊ ေဈးအမ်ားဆုံး ေပးရေသာ ပန္းမ်ိဳးသည္။ ျမန္မာစာေပတို႔၌ 'ပင္ဆင့္ပန္းပ်ံ'ဟု တင္စားေခၚေဝၚၾကေသာ သစ္ခြပန္းမ်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္က သစ္ခြပန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ သဇင္ပန္းကို 'ပန္းမ်ားဘုရင္'ဟု ၿခီးက်ဴး ေခၚေဝၚၾကၿပီးလွ်င္ ေတာ္ဝင္ပန္းျမတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား၍ ေပၚဦးေပၚဖ်ား သဇင္ေတာ္မ်ားကို ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ ဆက္သသည့္အခါ ေ႐ႊထိုး၍ သိုင္းႏွင့္ က်ိဳင္းႏွင့္ ဝန္းရံဆက္သရေလသည္။ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားတြင္ မ်ိဳးေကာင္း၍ ရွားပါးေသာ သစ္ခြပန္း တစ္အုံတစ္ဖြဲ႕ကို ေငြေပါင္း ေထာင္ေသာင္း ခ်ီ၍ ေပးဝယ္ၾကသည္။

ထိုနိုင္ငံမ်ားတြင္ သစ္ခြပန္း လက္ေဆာင္ေပးလွ်င္ စိန္ေ႐ႊရတနာမ်ား လက္ေဆာင္ေပးျခင္းထက္ပင္ မ်က္ႏွာ ပြင့္လန္းေပေသးသည္။ ထိုမွ်ေလာက္ အျမတ္တနိုးထားဖြယ္ရာ၊ မက္ေမာၾကဖြယ္ရာ ေကာင္းေအာင္လည္း အခ်ိဳ႕သစ္ခြပန္းမ်ား သည္ ထူးကဲလွပ၏။ ႏုးညံ့ေသာ ပြင့္ဖတ္ ပြင့္ခ်ပ္၊ သိမ္ေမြ႕တင့္ဆန္းေသာ အေရာင္အေသြး၊ သင္းပ်ံ့ယဥ္ေက်းေသာရနံ႕တိုျဖင့္ ျဖည့္စုံၾကေပသည္။ အခ်ိဳ႕ သစ္ခြပန္းမ်ားသည္ ေရာင္စုံလိပ္ျပာကေလးမ်ားႏွင့္ ယိုးမွားဖြယ္ရာ ပုံပန္းသဏၭာန္ အေရာင္အေသြး လွပယဥ္ေက်း ၾကေပသည္။ သစ္ခြပင္တို႔သည္ ေအာကီေဒစီအီးမ်ိဳးရင္းတြင္ ပါဝင္၍ အပင္ေလာက၌ မ်ိဳးစိတ္မ်ိဳးျပား အမ်ားဆုံးေသာ္ အပင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။သစ္ခြထက္ မ်ိဳးစိတ္ပိုမ်ားျပားေသာ အပင္ႏွစ္မ်ိဳးသုံးမ်ိဳးခန႔္သာလွ်င္ အပင္ေလာကတြင္ ရွိေတာ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ယေန႕အထိ ကမာၻေပၚတြင္ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၂ဝဝဝ ေက်ာ္ခန႔္ ရွိေန၍ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္လည္း တိုးတက္မ်ားျပားလွ်က္ ရွိေလသည္။

#ကမာၻေပၚတြင္ ေအးလြန္းေသာေဒသ၊ ပူလြန္းေသာေဒသမ်ားမွလြဲလွ်င္ ကမာၻ႔အေရွ႕ျခမ္း အေနာက္ျခမ္း ႏွစ္ျခမ္းလုံး၌ပင္ သစ္ခြပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္သည္။ အပူပိုင္းဇုံႏွင့္ အပူေလ်ာ့ပိုင္း ေဒသမ်ား၌ ေပါက္ေရာက္ေသာ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔သည္ 'စိမ့္ႀကီးၿမိဳင္ႀကီး၊ ရိပ္ႀကီးေတာေတာင္၊ ေနေရာင္မခံ၊ ပန္းပ်ံပင္ဆင့္၊ ေျမႏွင့္ရန္ဖက္' ဟူေသာ စာဆိုႏွင့္အညီ ေျမ၌မေပါက္ဘဲ မ်ားေသာအားျဖင့္ အရိပ္ အာဝါသေကာင္းေသာ သစ္ပင္ႀကီးငယ္တို႔၏ ပင္လုံးပင္စည္ႏွင့္ အကိုင္းအခက္မ်ား၌ တြယ္ကပ္ ေပါက္ေရာက္သျဖင့္ သစ္ခြဟူေသာ အမည္ႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာၾကေပသည္။ သမပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မူ မ်ားေသာအားျဖင့္ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔သည္ ႐ုကၡေဗဒအလိုအရ အပူပိုင္းေဒသေပါက္ သစ္ခြမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးရင္းခ်င္းတူေသာ္လည္း ေျမ၌ေပါက္ၾကသည္။ အပူပိုင္းႏွင့္ အပူေလ်ာ့ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္လည္း ေျမေပါက္သစ္ခြမ်ိဳး အေတာ္အတန္ေတြ႕ရသည္။ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဂမုန္း(ပမုန္း)ဟု အခ်ိဳ႕ေခၚေဝၚၾကေသာ အပင္အခ်ိဳ႕သည္ ေျမေပါက္သစ္ခြမ်ိဳးဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႐ုကၡေဗဒအလိုအားျဖင့္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ပင္ကပ္သစ္ခြႏွင့္ ေျမေပါက္သစ္ခြမ်ိဳးတို႔အျပင္ သက္မဲ့ပစၥည္းမ်ား၌ တြယ္ကပ္ေပါက္ေရာက္တတ္ေသာ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔လည္းရွိေသးသည္။ ထိုသစ္ခြမ်ိဳးတို႔ မွာမူ ႐ုကၡေဗဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စူးစမ္းေလ့လာမႈ ျပဳရန္မွတစ္ပါး ေျပာပေလာက္ေအာင္ လွပျခင္း အသုံးဝင္ျခင္းစေသာ ထူးျခားမႈမရွိေခ်။ ပင္ကပ္သစ္ခြႏွင့္ ေျမေပါက္သစ္ခြ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားတြင္လည္း ေျမေပါက္သစ္ခြမ်ိဳးတို႔သည္ ပင္ကပ္သစ္ခြမ်ိဳးတို႔ကဲ့သို႔ အခိုင္လိုက္ အပြင့္မ်ားစြာပြင့္ေသာ အမ်ိဳးအစား နည္းပါးၿပီးလွ်င္ အပြင့္သုံးပြင့္မွ ေလးပြင့္ခန႔္သာ ပြင့္တတ္ၾကသည္။ အပြင့္နည္းသေလာက္ အဖူး အပြင့္ပို၍ ႀကီးမားၾကရာ အခ်ိဳ႕အပြင့္မ်ားသည္ လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္လုံး ခန႔္ ပမာဏ ရွိၾကေလသည္။ ပင္ကပ္ႏွင့္ေျမေပါက္ဟူ၍ ခြဲျခားထားေသာ္လည္း ႐ုကၡေဗဒအမည္ျဖင့္ မ်ိဳးခြဲ အမည္တူမ်ားရွိသည္။ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား၌ ေက်ာ္ၾကားေသာ 'ဖိနပ္သစ္ခြ' အမည္ရွိ အပင္သည္ ေျမေပါက္သစ္ခြမ်ိဳးျဖစ္၍ ပဖီယိုပီဒီလမ္ႏွင့္ ဆစ္ပရီဒီယမ္မ်ိဳးခြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔တြင္ ပင္ကပ္ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔သည္သာလွ်င္ အဖိုးတန္၍ အေရးပါၾကေလသည္။

#အပင္ေလာကတြင္ ပင္ကပ္သစ္ခြတို႔၏ ဓေလ့စရိုက္ သည္ ပို၍စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။ သစ္ပင္ႀကီး ငယ္တို႔၌ တြယ္ကပ္ေပါက္ေရာက္ၾကေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္ မိမိတို႔၏ စားေရရိကၡာ အတြက္ ယင္းတို႔မွီခိုရာ သစ္ပင္ႀကီးငယ္တို႔မွ ရယူျခင္း မျပဳၾကေပ။ အ႐ြက္မ်ားရွိ အစိမ္းေရာင္ ျဒဗ္သည္ ေလထဲ၌ရွိေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ကို ေနေရာင္ျခည္ ျဖင့္ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္သၾကား ခ်က္လုပ္သည္။ အျခား အာဟာရ ဓာတ္မ်ားကို သစ္ေခါက္၊ သစ္သား၊ အ႐ြက္ စသည္ကို ေဆြးေျမ့ ေစေသာ မွိုမ်ားမွ မိမိတို႔ခ်က္လုပ္ေသာ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္သၾကားႏွင့္ လဲလွယ္ယူေပသည္။ သဘာဝ အေလ်ာက္ သစ္ခြအေစ့ငယ္မ်ား ေပါက္ေရာက္ ႀကီးထြားရာတြင္မူ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္ သၾကားမ်ားကို မွိုမ်ားထံမွ ရယူေလသည္။

#သစ္ခြပန္းတို႔၏ အေနအထားသည္ ထူးျခား၍ မ်ိဳးစပ္ ယွက္ေပးေသာ လိပ္ျပာ၊ ပိတုန္း စသည္တို႔အား အကူအညီျဖစ္ေစသည္။ အပြင့္တို႔သည္ ဝတ္ဆံ အဖို၊ အမ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးပါရွိၿပီးလွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပြင့္ဖတ္သုံးခု ပြင့္ခ်ပ္သုံးခု ပါရွိသည္။ ပြင့္ဖတ္တစ္ခုသည္ အျခားပြင့္ဖတ္ ပြင့္ခ်ပ္မ်ား လွပသည္ထက္ ပိုမိုလွပထူးျခားသည္။ ပုံပန္းသဏၭာန္တြင္၎၊ အဆင္အေသြးတြင္၎ ပို၍ထူးကဲ လွပၿပီးလွ်င္ ပန္းပြင့္တစ္ခုလုံးတြင္ လိပ္ျပာ၊ ပ်ားေကာင္ႏွင့္ ပိတုန္းတို႔ကို အဆြဲေဆာင္နိုင္ဆုံးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ထိုပြင့္ဖတ္ကို 'ႏႈတ္ခမ္းဟု' ေခၚသည္။ ထိုႏႈတ္ခမ္း၏ ပုံသဏၭာန္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ႀကိဳးျပားႏွင့္တူသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အိတ္ကေလးႏွင့္တူသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ခြက္ကေလးႏွင့္ တူသည္။ အာက်ယ္၍ အနားတြန႔္မ်ားလည္း ရွိတတ္ေလသည္။

ထိုအပြင့္၌ နားလာေသာ ပိုးေကာင္မ်ားကို အပြင့္၏ အတြင္းပိုင္းရွိ ပန္းဝတ္ရည္ရွိရာသို႔ ထိုပြင့္ဖတ္က လမ္းၫႊန္ျပ သကဲ့သို႔လည္း ရွိသည္။ ပိုးေကာင္ကေလးမ်ားသည္ ထိုပြင့္ဖတ္၏ အေနအထားအားျဖင့္ ပန္းဝတ္ရည္ရွိရာသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကေလသည္။ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဝတ္မႈံမ်ားပါရွိသည့္ ဝတ္မႈံဆဲတို႔သည္ တစ္သီးတစ္ျခားစီ မရွိၾကဘဲ ပူးကပ္ သိပ္သည္းစြာရွိၾကၿပီးလွ်င္ အစုအခဲျဖစ္ေန၍ ယင္းကို ပိုလင္းနီးယားဟု ေခၚသည္။ ပိုလင္းနီး ယား တို႔သည္ သစ္ခြအမ်ိဳးအစားကို လိုက္၍ သစ္ခြတစ္ပြင့္လွ်င္ ႏွစ္ခုမွ ရွစ္ခုအထိ ပါရွိတတ္ရာ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ႏွစ္ခုပါေလ့ရွိ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ေစးကပ္ကပ္ေနသည္။ သစ္ခြပြင့္တို႔၏ သဘာဝအေလ်ာက္ တည္ရွိေနေသာ အေနအထားေၾကာင့္ ပ်ား၊ ပိတုန္းႏွင့္ ပိုးေကာင္ငယ္တို႔ ဝတ္ရည္ေသာက္သုံးၿပီး၍ ျပန္အထြက္တြင္ ပိုလင္းနီးယားတွို႔ႏွင့္ ထိခိုက္မိကာ ယင္းတို႔သည္ ပိုးေကာင္ကေလးမ်ားတြင္ ကပ္ပါ သြားေလသည္။ထိုပိုလင္းနီးယားကပ္ပါသြားေသာ ပိုးေကာင္ကေလးမ်ားသည္ ပြင့္မွ တစ္ပြင့္၊ တစ္ပင္မွ တစ္ပင္သို႔ လူးလာ ကူးသန္းၾကျခင္းျဖင့္ မ်ိဳးစပ္ယွက္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ပိုလင္းနီးယားတြင္ ဝတ္မႈံအစုအခဲ ပါဝင္သျဖင့္ မ်ိဳးစပ္ယွက္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္သည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ ပိုးေကာင္ကေလးမ်ား၊ လိပ္ျပာ၊ ပ်ားေကာင္၊ ပိတုန္းစသည္တို႔သည္ အမွတ္မထင္ သဘာဝအေလ်ာက္ မ်ိဳးစပ္ျခင္းကို ျပဳေသာေၾကာင့္ သဘာဝ မ်ိဳးစပ္ သစ္ခြမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေလသည္။ အပူပိုင္းဇုံေဒသ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ သဘာဝမ်ိဳးစပ္သစ္ခြမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပိုးေကာင္ကေလးမ်ားႏွင့္ ပ်ားေကာင္၊ ပိတုန္း စသည္တို႔က သဘာဝနည္းျဖင့္ မ်ိဳးစပ္၍ သစ္ခြပန္းမ်ိဳး တိုးပြါးေစသျဖင့္သာ သစ္ခြ ပန္းမ်ိဳးမ်ားစြာ ပြါးမ်ားခဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ ပန္းဝိဇၨာ၊ ပန္းပါရဂူတို႔ကလည္း သိပၸံနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကိတၱိမမ်ိဳးစပ္ျခင္းကိုေဆာင္႐ြက္ၾကေလရာ အလြန္ဆန္းၾကယ္လွပေသာ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္ မ်ိဳးျပားတို႔သည္ တိုးပြါးလာခဲ့ေလသည္။

#သစ္ခြမ်ိဳးတို႔ကို ေတာင္အေမရိကသစ္ခြမ်ိဳးႏွင့္ အေရွ႕အိႏၵိယကြၽန္းစုသစ္ခြမ်ိဳးဟူ၍ အုပ္စုႏွစ္ခု ခြဲထားၾကသည္။ ပထမ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔သည္ ေျမာက္အေမရိကေတာင္ပိုင္း နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေတာင္အေမရိက နိုင္ငံမ်ားတြင္ အေလ့က်ေပါက္သည္။ ေတာင္အေမရိကအုပ္စုဝင္ ကက္တလီယာမ်ိဳးခြဲမွ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔သည္ လူႀကိဳက္ အမ်ားဆုံးႏွင့္ အဖိုးတန္ဆုံးျဖစ္ၾကသည္။ မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ မ်ိဳးျပားလည္း အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ ထိုသစ္ခြမ်ိဳးတို႔သည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္ နိုင္ငံမ်ား၌ အမ်ားဆုံးေပါက္သည္။ ထိုျပင္ လီလီယာ၊ အြန္ဆစ္ယမ္၊ အိုဒြန္တိုဂေလာ့ဆမ္၊ မီလတိုးနီးယား အစရွိေသာ ေတာင္အေမရိက အုပ္စုဝင္ နာမည္ေက်ာ္ သစ္ခြမ်ိဳးခြဲမ်ားလည္း ရွိေပေသးသည္။ အေရွ႕အိႏၵိယကြၽန္းစု အုပ္စုဝင္ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔သည္ အာရွတိုက္ေတာင္ပိုင္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဩစေၾတးလီးယားတိုက္ တြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။ ထိုအုပ္စုထဲတြင္ ဒင္ဒရိုဗီယမ္ မ်ိဳးခြဲဝင္ သစ္ခြတို႔သည္ အေရး အပါဆုံးျဖစ္သည္။ ထိုသစ္ခြမ်ိဳးကို အေရွ႕အိႏၵိယကြၽန္းစု၊ အာသံျပည္နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ဩစေၾတး လီးယားနိုင္ငံတို႔တြင္ ေတြ႕ရသည္။ ေဖာလီေနာ့ပဆစ္မ်ိဳးခြဲဝင္ သစ္ခြတို႔သည္ အလြန္လွပ၍ ရွားပါး သျဖင့္ အဖိုးတန္သည္။ လွပေသာေရာင္စုံငွက္ကေလးမ်ားႏွင့္ သဏၭာန္တူသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားလည္း ပါရွိသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ကြၽန္းစု၊ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ယိုးဒယားနိုင္ငံတို႔တြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။ အေရွ႕အိႏၵိယ ကြၽန္းစု သစ္ခြမ်ိဳးဝင္ အျခားမ်ိဳးခြဲတို႔မွာ ဗန္ဒါ၊ ဆင္ဗစ္ဒီယမ္၊ ဆီေလာ့ဂ်ီနီ၊ ရီနန္းသီးရာ စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကေလသည္။

ကမာၻတြင္ ထူးဆန္းလွပေသာ အဖိုးတန္သစ္ခြမ်ိဳးစုံ ရွိေသာ နိုင္ငံသည္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ ေတာင္ပိုင္းရွိ မကၠဆီကိုနိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ထိုနိုင္ငံ၏ ေတာေတာင္ေသလာ ေရတံခြန္စိမ့္စမ္းႏွင့္ လွ်ိုေျမာင္ေခ်ာက္ကမာၻးႀကီးမ်ားတြင္ အဖိုးတန္၍ လွပေသာ သစ္ခြမ်ိဳး၊ ပုံပန္းသဏၭာန္ ထူးေထြ ဆန္းျပားေသာ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔ အေရာင္အေသြးစုံ၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ားျပား အစုံရွိသျဖင့္ သစ္ခြပန္းေလာကတြင္ ထိုနိုင္ငံသည္ နာမည္ ႀကီးလွေပသည္။ အေရွ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ သစ္ခြပန္းမ်ား ေပၚထြက္ရာတိုင္းျပည္တို႔မွာ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံတြင္ ဗန္ေဒါင္းညီလာခံျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ဗန္ေဒါင္းၿမိဳ႕ အနီးရွိ ဗိုဂိုဥယ်ာဥ္သည္ ကမာၻေက်ာ္ သစ္ခြ အဆန္းအျပားမ်ားႏွင့္ သဘာဝသစ္ခြ အလွအပမ်ား ေပၚထြက္၍ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလွေပသည္။ ထိုဥယ်ာဥ္မွ ႏွစ္စဥ္ သစ္ခြပန္းအဆန္းမ်ားကို ကိတၱိမ မ်ိဳးစပ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ ဗန္ေဒါင္းညီလာခံအၿပီးတြင္လည္း ထိုဥယ်ာဥ္မွ မ်ိဳးစပ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံႏွင့္ ဟဝိုင္းယန္းကြၽန္းစုမွ သစ္ခြဥယ်ာဥ္တို႔သည္လည္း ေက်ာ္ၾကားေလသည္။

သစ္ခြပန္းမ်ားသည္ တန္ဖိုးရွိသျဖင့္ ကမာၻ႔ပန္းေလာကတြင္ အထူးတလည္ စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုၾကသည္။ ကမာၻ႔နိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ သစ္ခြပန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးကို ေငြအရင္းအႏွီး သိန္းသန္းခ်ီ၍ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ သစ္ခြပန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္၊ ယင္းတို႔ ႏွစ္သက္ေသာရာသီဥတု၊ အပူအေအး၊ အာဟာရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးကို ရရွိေလေအာင္ ဖန္မွန္အေဆာက္အအုံမ်ား၊ အပူေငြ႕ ေပးထားနိုင္ေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားျဖင့္ စံနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးထားေသာေၾကာင့္ သစ္ခြပန္းမ်ား အစဥ္သျဖင့္ ဖူးပြင့္ေနေသာ သစ္ခြဥယ်ာဥ္ႀကီးမ်ားကို ဖန္တီးနိုင္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုနိုင္ငံႀကီး မ်ားတြင္ မင္းစိုးရာဇာ သူေဌးသူႂကြယ္ အထက္တန္းစားမ်ားသည္ ပြဲလမ္းသဘင္ ေန႕ႀကီးရက္ႀကီးမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္ေန႕မ်ား၊ ေမြးေန႕မ်ားတြင္ အဆိုပါသစ္ခြဥယ်ာဥ္၊ ပန္းၿခံ၊ ပန္းဆိုင္မ်ား၌ မိမိတို႔ အလိုရွိေသာ သစ္ပန္း သစ္ခြပင္တို႔ကို အပြင့္အေရာင္ႏွင့္တကြ ေငြႀကိဳတင္ေပး၍ မွာထားၾကသည္။ အလိုရွိေသာေန႕ရက္တြင္ မွာထားသည့္ သစ္ခြပန္း အေရာင္အတိုင္းရရွိ၍ အဖူးအပြင့္ႏွင့္ တကြ မွန္ေသတၱာတြင္ ထည့္ၿပီးလွ်င္ တစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔ လက္ေဆာင္ေပးနိုင္ၾကေလသည္။


သစ္ခြပန္းစိုက္ပ်ိဳးရာဌာနႀကီးမ်ားတြင္ ဓာတ္ခြဲ႐ုံ ႀကီးမ်ား အႀကီးအက်ယ္ထားရွိၿပီးလွ်င္ ႏွစ္စဥ္ သစ္ခြပန္း အသစ္အဆန္း အလွအပမ်ားကို တီထြင္မ်ိဳးစပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ကမာၻသို႔ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရွိ သစ္ခြဥယ်ာဥ္ႀကီးတစ္ခုမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ထဲတြင္ သစ္ခြမ်ိဳးစပ္အဆန္း ၃ဝ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သစ္ခြစိုက္ပ်ိဳး ျပဳစုေရးကို ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ နိုင္ငံမ်ားမွာ (၁) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (၂) ဗရာဇီ (၃) ကေနဒါ (၄)အဂၤလန္ (၅) ေဟာ္လန္(နယ္သာလန္) ဗဲလဂ်ီယမ္(၇) ျပင္သစ္ႏွင့္ (ဂ) ဂ်ာမနီတို႔ျဖစ္၍ အေရွ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ (၉) အိႏၵိယ (၁ဝ) သီဟိုဠ္ (၁၁) ယိုးဒယား (၁၂) စကၤာပူ (၁၃) အင္ဒိုနီးရွား (၁၄) ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ (၁၅) ဩစေၾတးလီးယားတို႔ ျဖစ္ၾကေလသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအရပ္ရပ္ အနယ္နယ္တို႔၌ စိမ္းႀကီး ၿမိဳင္ႀကီး၊ ရိပ္ႀကီးေတာေတာင္တို႔တြင္သာမက လူႏွင့္နီးစပ္ေသာ ေျမျပန႔္ေဒသမ်ား၏ သစ္ေတာမ်ား၌ပင္ သစ္ခြအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ သဘာဝအေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီႏွင့္ ရခိုင္ရိုးမစေသာ ေတာင္ကုန္းေဒသမ်ား၌ အလြန္လွပေသာ သစ္ခြမ်ိဳးမ်ားအပါအဝင္ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔ကို ပို၍ အမ်ားအျပား ေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္း တို႔တြင္ သစ္ခြအလြန္ေပါ သည္။ စိုစြတ္ေသာ ရာသီဥတု ရွိ၍ ေျမျပင္ အျမင့္ေပ ၄၂ဝဝ မွ ေပ ၅ဝဝဝ ရွိေသာ ေတာင္ကုန္းေဒသတို႔၌ သစ္ခြမ်ား ပိုမို ျဖစ္ထြန္းေလသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ေနရာ တစ္ေဒသတည္းတြင္ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔ အစုံအလင္ေပါက္ျခင္းကိုမူ ေတြ႕ရခဲေပသည္။ ေမၿမိဳ႕ ႐ုကၡေဗဒ ဥယ်ာဥ္ သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သစ္ခြ အစုံဆုံး၊ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ သစ္ေတာဌာနခြဲ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာ စုေဆာင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသစ္ခြမ်ိဳးစုံ ၏ စံျပဥယ်ာဥ္ပမာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ မတိုင္မီက ထိုဥယ်ာဥ္တြင္ ျမန္မာသစ္ခြ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၃ဝဝ နီးပါးႏွင့္ အပင္ေပါင္း ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ဖူးေလသည္။စစ္အတြင္းက စစ္ေဘးဒါဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရာ ယခု ျပန္လည္စုေဆာင္း ျပဳစုဆဲ ျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ အရပ္ရပ္မွ ေပးပို႔၍ ေမၿမိဳ႕ ႐ုကၡေဗဒ ဥယ်ာဥ္၌ စုေဆာင္းမိသမွ်ေသာ သစ္ခြမ်ိဳးခြဲတို႔ မွာ (၁) ဆင္ဗစ္ဒီယမ္ (၂)ေအးရီးဒီး (၃)ဒင္ဒရိုဗီယမ္ (၄)ဗန္ဒါ (၅)အ႐ြန္ဒီးနား (၆)ဗာလဗိုဖီလစ္ (၇)ကာလန္းသီ (၈)ဆီေလာ့ဂ်ီနီ (၉)ပဖီယိုပီဒီလမ္ (၁ဝ)ရီနန္းသီရာ (၁၁)သူနီးယား စသည္တို႔ျဖစ္၍ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ခန႔္ရွိေလသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေျမေပါက္သစ္ခြမ်ိဳး တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔လာေရာက္၍ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔ကို ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ႐ုကၡေဗဒ ပါရဂူႀကီး ကင္းဒမ္ဝဒ္က ျမန္မာနိုင္ငံ၌ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁ဝဝဝ မွ ၁၅ဝဝ အထိရွိ၍ မလႅာယု ကြၽန္းဆြယ္တြင္ ၈ဝဝ ခန႔္ ရွိသည္ဟု ဆိုေလသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔ ေပါလွေသာ္လည္း သစ္ခြပန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးကို လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ျခင္း နည္းပါးခဲ့သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာသစ္ခြတို႔သည္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ မွ်သာ ဖူးပြင့္ၾက၍ ရာသီဥတုႏွင့္ ေရေျမေဒသေ႐ြးေသာ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔သာလွ်င္ မ်ားျပားသျဖင့္ ျပဳစု စိုက္ပ်ိဳးရသည့္စရိတ္ႏွင့္ မကာမိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေပမည္ဟု ယူဆရသည္။ ထို႔ျပင္ သစ္ခြအေရာင္းအဝယ္ မဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းတြင္ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔၏ ႐ုကၡေဗဒအမည္တို႔ကို သိရွိတတ္ကြၽမ္းသူနည္းျခင္း၊ ျပည္တြင္းအေရာင္းအဝယ္ မရွိျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၌ ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိျခင္း၊ မ်ိဳးစပ္ျခင္း၌ ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိျခင္း တို႔လည္း ပါဝင္သည္ဟု အခ်ိဳ႕က ထင္ျမင္ၾကသည္။


သို႔ရာတြင္ မၾကာလွေသးေသာ ႏွစ္မ်ားမွ စတင္၍ ေမၿမိဳ႕ရွိ သစ္ေတာဌာနခြဲ၏ သစ္ခြဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာဒုံရွိ သစ္ေတာဌနခြဲ၏ သစ္ခြဥယ်ာဥ္တို႔တြင္ သစ္ခြအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို စံနစ္တက် ျပဳစုစိုက္ပ်ိဳးကာ နိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔လွ်က္ ရွိၾကေလၿပီ။ ေၾကာ့ေမာ့ လွပယဥ္ေက်းေသာ သစ္ခြပန္းတို႔ကို ခုံမင္ျမတ္နိုး တန္ဖိုးထားၾကသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သည္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ေသာင္း သိန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ တန္ဖိုးရွိေသာ သစ္ခြပန္းမ်ိဳးတို႔ကို ေတာင္အေမရိက နိုင္ငံမ်ားမွ၎၊ အေရွ႕အိႏၵိယကြၽန္းစုမွ၎၊ ဖိလစ္ပိုင္ကြၽန္းစုမွ၎ မွာယူတင္သြင္း ေရာင္းခ်ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ဥေရာပနိုင္ငံမ်ား၌ လည္း ယင္းသို႔ပင္ နိုင္ငံျခားမွ သစ္ခြမ်ိဳး အဆန္းအျပား တို႔ကို တန္ဖိုးေငြ အေျမာက္အမ်ားေပး၍ တင္သြင္းၾကသည္။ ယင္းသို႔ တန္ဖိုးထား၍ ေဈးေကာင္းရသျဖင့္လည္း သစ္ခြပန္းရွာေဖြသူတို႔သည္ ေတာနက္ရာ လွ်ိုေျမာင္အထပ္ထပ္ ကာဆီးရာ တို႔သို႔ ခရီးလမ္း၏ ၾကမ္းတမ္းမႈကို ပမာမထား၊ သားရဲတို႔၏ ေဘးအႏၲရာယ္ကို မမႈ၊ အဖ်ားအနာ ထူေျပာမႈကိုလည္း မ႐ြံ႕ဘဲ သက္စြန႔္ႀကိဳးပမ္း သစ္ခြအဆန္းကို အရွာထြက္ၾကသည္။ ေဗာ္နီယိုကြၽန္းကဲ့သို႔ ေဒသမ်ိဳးတြင္ သားစားလူရိုင္းတို႔၏ ေဒသသို႔ပင္ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ သစ္ခြရွာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ သစ္ခြရွာသူမ်ားေၾကာင့္ သစ္ခြမ်ိဳး ျပဳန္းသြားမည့္ အေျခမေရာက္ေစရန္ ေတာင္အေမရိကတိုက္ အခ်ိဳ႕ နိုင္ငံမ်ားတြင္ သစ္ခြပင္ရွာေဖြေရးကို ဥပေဒထုတ္ကာ ပိတ္ပင္ခဲ့ၾကရသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း မၾကာေသးမီက သစ္ခြစိုက္ပ်ိဳးေရး ေခတ္စားလာရာ သစ္ခြပင္ ရွာေဖြသူမ်ားသည္ သစ္ခြတစ္ပင္ရရွိေရး အတြက္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကို စည္းမဲ့ကမ္မဲ့ ခုတ္လွဲျခင္း၊ ယင္းတို႔မလိုေသာ သစ္ခြပင္မ်ားကို အရမ္းမဲ့ ျဖဳန္းတီးပစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ သစ္ေတာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရာေရာက္ေအာင္ ျပဳၾကေသာေၾကာင့္ အစိုးရက သစ္ခြပင္ရွာေဖြျခင္းကို အမိန႔္ထုတ္ တားဆီးခဲ့ရေလသည္။ ျမန္မာ အိမ္တိုင္းလိုလို၌ သစ္ခြပင္ တစ္အုံစ၊ ႏွစ္အုံစကို သစ္တုံးတြင္ ကပ္၍ အိမ္တံစက္ၿမိတ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲ၍၎၊ အိမ္အနီးအပါးရွိ သစ္ပင္တို႔၌ကပ္၍၎ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္ကို အေတြ႕ရမ်ားသည္။

အစိုက္မ်ား၊ အသိမ်ား ၾကေသာ သစ္ခြမ်ားမွာ သဇင္(ဗာလဗိုဖီလမ္မ်ိဳး)၊ ေၾကာင္ၿမီးတူ(ရင္ကိုစတိုင္လစ္မ်ိဳး)၊ မိုးလုံးျပာ၊ မိုးလုံးမွိုင္း (ဗန္ဒါမ်ိဳး)၊ ရတနာေ႐ႊခက္(ဒင္ဒရိုဗီယမ္မ်ိဳး)၊ ခေမာက္ႀကိဳး(ဒင္ဒရိုဗီယမ္မ်ိဳး)၊ေမာက္ခန္းဝါ(ဒင္ဒရိုဗီယမ္မ်ိဳး)၊ ရိုးဆက္ႀကီး(ဗန္ဒါမ်ိဳး)၊ က်ားဗဟုန္း(ဂရမ္မက္ကိုဖိုင္လမ္မ်ိဳး)၊ သစ္ခြနီ (ရီနန္းသီရာမ်ိဳး)၊ သစ္ခြနီကေလး (အက္စကိုစင္တရမ္မ်ိဳး)၊ ၾကက္တူေ႐ြး(ေအးရီးဒီးမ်ိဳး)၊ စာကေလး (ေအးရီးဒီးမ်ိဳး)၊ ေ႐ႊတူေငြတူ(ဒင္ဒရိုဗီယမ္မ်ိဳး)၊ လက္တံရွည္၊သိုမဟုတ္ စလဲေထာ္ (ဒင္ဒရိုဗီယမ္မ်ိဳး) စသည္ တို႔ ျဖစ္ၾကေလသည္။ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔ကို ဥတက္မ်ား ခြဲထုတ္၍၎၊ အသီးေတာင့္မွ အေစ့မ်ားကို ပ်ိဳး၍၎ စိုက္ၾကသည္။ အသီးေတာင့္သည္ ေျခာက္လာသည့္အခါ အလယ္မွ သုံးေျမ|ာင့္ကြဲ၍ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေစ့မ်ား ထြက္က်သည္။ ထိုအေစ့မ်ားသည္ အလြန္ေသးငယ္သျဖင့္ ေလထဲတြင္ လြင့္ပါနိုင္ရာ ဤနည္းအားျဖင့္လည္း သစ္ခြမ်ိဳး ျပန႔္ပြါးေလသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ သစ္ခြတို႔သည္ သစ္ခြဟူေသာ အမည္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ သစ္ပင္မ်ားတြင္ တြယ္ကပ္ေပါက္ ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ တိုက္ရိုက္ အလင္းေရာင္ထက္ ပ်ံ့ႏွံ႕လာေသာအလင္းေရာင္ကိုႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ၾက၍ တစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပုံ ကြဲျပားသည္။ သစ္ခြနီ၊ ရိုးဆက္ႀကီးတို႔သည္ တိုက္ရိုက္အလင္းေရာင္ကို ႏွစ္သက္ၾက၍ သစ္ပင္႐ြက္အုပ္ ထိပ္ဖ်ား၌ ေပါက္ေရာက္ၾကသည္။ သရက္၊ သေဘၤာကုကၠိဳ၊ ကြၽန္း၊ အင္၊ သစ္ခ်၊ ထင္း႐ူး အစရွိသည့္ အပင္မ်ား၌ တြယ္ကပ္ေပါက္ေရာက္ျခင္း မ်ားျပား၍ သစ္ပင္အေခါက္ ေခ်ာေမြ႕ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းျခင္းတို႔၌လည္း သစ္ခြတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး ႏွစ္သက္ပုံ မတူေခ်။ သစ္ပင္မ်ား၌ တြယ္ကပ္ေပါက္ေရာက္ၾကေသာ္လည္း သစ္ခြပင္ အမ်ားအျပား စိုက္ပ်ိဳးလိုသူတို႔ အတြက္ ပန္းအိုးမ်ားျဖင့္ ထည့္၍ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ပို၍အဆင္ေျပသည္။ သစ္ခြပင္တို႔သည္ အျမစ္ကို ေလတိုက္ေနမွ သာလွ်င္ ရွင္သန္ႀကီးထြား၍ ဖူးပြင့္ၾကေလရာ ေရဆင္းေကာင္းၿပီးလွ်င္ အျမစ္မ်ား ေလရနိုင္ေစရန္ နံေဘး၌ပါ အေပါက္ပါေသာ ပန္းအိုးမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳး ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စိုက္ပ်ိဳးသူတို႔သည္ ေလဝင္ေပါက္ မ်ားမ်ားပါေသာ ဝါးျခင္း၊ သစ္သားျခင္း၊ ဝါးဗူးေတာင္းမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးၾကေလ သည္။

ပန္းအိုးထဲ၌ ထည့္၍ စိုက္ပ်ိဳးသည့္အခါ အျမစ္မ်ား အိုးထဲ၌ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိရွိ၍ ေလဝင္နိုင္ ရန္ အိုးျခမ္းကြဲမ်ား ခံေပးရသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ အုတ္က်ိဳး အပိုင္းအစမ်ားကို ထည့္ေပးၾကသည္။ ထိုျပင္ အုန္းဆန္မ်ား၊ မီးေသြးမ်ားကိုလည္း ထည့္၍ စိုက္ပ်ိဳးၾကေသးသည္။ နိုင္ငံျခား သစ္ခြဥယ်ာဥ္မ်ား တြင္ ေအာ့စမန္ဒါဖန္းေခၚ ဍရင္ေကာက္ သစ္ပင္၏ ပင္စည္ကိုလည္း အသုံးျပဳၾကေလသည္။ သစ္ခြကို အေစ့စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ အထူးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ပုလင္းထဲတြင္ေအဂါေခၚ ေက်ာက္ေက်ာတမ်ိဳး၊ သၾကား၊ နိုက္ႀတိဳဂ်င္၊ ေဖာ့စေဖာရပ္၊ ပိုတက္ဆီယမ္၊ သံ အစရွိေသာ အာဟာရ ဓါတ္မ်ားကို အခ်ိဳးက်ထည့္၍ စိုက္ပ်ိဳးၾကရသည္။ ထိုသို႔စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို မွို အစရွိေသာ ဖ်က္ဆီးတတ္ ေသာ သေဘာရွိသည့္ အပင္မ်ိဳး ပုလင္းထဲမဝင္ရန္ အထူးဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၌ ေဆာင္႐ြက္ရၿပီးလွ်င္ ေပါက္ေရာက္လာေသာ အပင္ငယ္မ်ား ႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္ အမွ် အျခားပုလင္းမ်ားထဲသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ျပဳၾကရေလသည္။

သဇင္ပန္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕သစ္ခြမ်ိဳး အနည္းငယ္မွလြဲလွ်င္ ျမန္မာသစ္ခြတို႔သည္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ မတ္လ၊ ဧၿပီလ၊ ေမလတည္းဟူေသာ မိုးမက်မီ အခ်ိန္မ်ားတြင္ဖူးပြင့္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဇူလိုင္၊ ဩဂုတ္၊ စက္တင္ဘာလမ်ားသည္မူ ေၾကာင္ၿမီးတူႏွင့္ စလဲေထာ္ဟုလည္း ေခၚၾကေသာ သစ္ခြမ်ိဳးတို႔ ဒလွိုင္ဒေသာအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံျခားမ်ိဳးစပ္ သစ္ခြတို႔ကား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈကိုလိုက္၍ အခ်ိန္မေ႐ြး ဖူးပြင့္ၾကသည္။ သစ္ခြတို႔သည္ ႏုနယ္လွပစြာ ဖူးပြင့္ၾကေသာ္လည္း အပြင့္မ်ားသည္ မႏြမ္းလြယ္၊ မေၾက လြယ္ဘဲ ရက္ၾကာရွည္ ခံေလသည္။သစ္ခြပန္းတစ္အုံတစ္ဖြဲ႕ ဖူးပြင့္လွ်င္ပင္ ၾကည့္မဝ၊ ရႈမဆုံး ရွိၾကေပရာ စိမ့္ႀကီး ၿမိဳင္ႀကီးမ်ားအတြင္း၌ သစ္ခြပန္းတို႔ ဖူးပြင့္ခ်ိန္သည္ ရႈမၿငီး အံ့မခန္းစရာ ရွိေပလိမ့္မည္။ သစ္ခြပင္တို႔ကို အပြင့္အလို႔ငွာ နိုင္ငံျခားမ်ား၌ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ သစြ္မ်ိဳးတို႔မွ ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားနိုင္ေသာ ပစၥည္းထုတ္လုပ္နိုင္သည့္ အပင္မ်ိဳးရွားပါးသည္။ ဗနီလာ သစ္ခြမ်ိဳးခြဲဝင္ ျဖစ္ေသာ ဗနီလာပင္မွ ဗနီလာ အေမႊးရည္သည္ ထိုသစ္ခြပင္၏ အသီးေတာင့္မွ ထုတ္လုပ္ရရွိ၍ ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားနိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

သစ္ခြပင္မွ ထုတ္လုပ္ရရွိေသာ အျခား ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမွာ ဆာလက္ေခၚ ေကာ္မႈန႔္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုေကာ္မႈန႔္သည္ ေတာင္အေမရိက သစ္ခြအုပ္စုထဲမွ ေအာ္ကစၥမ်ိဳးခြဲဝင္သစ္ခြမ်ား၊ အေရွ႕အိႏၵိယကြၽန္းစု အုပ္စုထဲမွ ယူလိုဖီးယားမ်ိဳးခြဲဝင္ သစ္ခြမ်ား၏ အျမစ္ ဥတက္မ်ားကို အေျခာက္လွန္းၿပီးလွ်င္ အမႈန႔္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအမႈန႔္သည္ ေကာ္မႈန႔္၊ ပေလာပီနံမႈန႔္တို႔ကဲ့သို႔ အစားအစာမ်ား၌၎၊ ေဆးဝါးေဖၚစပ္ရာ၌၎ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳၾကေလသည္။

မူလတင္ဆက္စာမ်က္ႏွာ https://www.facebook.com/www.history/

Tuesday, April 23, 2019

နည္းပညာနဲ႔ပတ္သတ္ရင္ က်ိန္းေသေစာင့္ၾကည့္သင့္တဲ့ Tech Channel ေတြ

နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သတ္လာျပီဆုိရင္ စိတ္ဝင္တရားေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔က Local သတင္း Page ေတြ၊ Review ေတြအျပင္ ႏုိင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ နာမည္ၾကီး Tech Channel ေတြကိုပါ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ နည္းပညာကို စိတ္ဝင္စားတဲ့လူငယ္ေတြအတြက္ ပိုျပီးေတာ့ အသိပညာတုိးလာေစမွာပါ။

အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ အခု Article မွာ ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ Review ေတြ၊ Tips & Tricks ေတြကို ေလ့လာႏုိင္မယ့္ နာမည္ၾကီး YouTube Tech Channel ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

(1) Marques Brownlee (MKBHD)


လက္ရွိ Subscribers ေပါင္း ၇.၆ သန္းေက်ာ္နဲ႔ MKBHD လုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ ယခု Channel ကေတာ့ အထူးသျဖင့္ စမတ္ဖုန္း Review ေတြမွာ နာမည္ၾကီးပါတယ္။ Marques ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ထဲက Review Video ေတြကို ျပဳလုပ္ေနခဲ့တဲ့အတြက္ လက္ရွိမွာ သက္တမ္းအၾကာဆံုးေသာ Tech Reviewer တစ္ေယာက္ဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။ သူ႕ရဲ႕ စမတ္ဖုန္းေတြအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ေတြဟာ အလြန္ေကာင္းမြန္ျပီးေတာ့ ရုိက္ခ်က္ေတြကလည္း လံုးဝကို ထိပ္တန္းအဆင့္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

MKBHD YouTube Channel Link : https://www.youtube.com/user/marquesbrownlee

(2) Linus Tech Tips


Linus Tech Tips ကေတာ့ စမတ္ဖုန္း Review ေတြအျပင္ Computer နဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြကိုပါ Review ေတြ၊ Video ေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ Channel တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Linus Tech Tips အျပင္ Tech Quickie လုိမ်ိဳး နည္းပညာပိုင္းကို ရွင္းျပတဲ့ Channel ေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ေနတဲ့အတြက္ Linus ကလည္း YouTube မွာ က်ိန္းေသၾကည့္ရမယ့္ YouTuber တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

Linus Tech Tips YouTube Channel Link : https://www.youtube.com/user/LinusTechTips

(3) Unbox Theraphy


Unbox Theraphy ကေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သိျပီးျဖစ္တဲ့ YouTuber တစ္ေယာက္ျဖစ္မွာပါ။ လက္ရွိမွာ Subscriber ေပါင္း ၁၃ သန္းေက်ာ္ရရွိထားတဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနျပီးေတာ့ သူကေတာ့ Review ေတြထက္ စမတ္ဖုန္းေတြ၊ Gadgets ေတြကို Unbox ျပဳလုပ္ျပီး အေတြ႕အၾကံဳကို မွ်ေဝေျပာတတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။။

Unbox Theraphy YouTube Channel Link : https://www.youtube.com/user/unboxtherapy

(4) Dave2D


Dave2D တျဖစ္လဲ Dave Lee ကလည္း စမတ္ဖုန္းေတြအျပင္ Laptop Review ေတြမွာပါ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေကာင္းမြန္တဲ့ Review ေတြကို ရုိက္ကူးတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ MacBook Pro 2018 ရဲ႕ Core i9 Model ေတြ Thermal Throttling ျဖစ္ခဲ့တာကို ဦးဆံုးရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ Reviewer တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ျပီးေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ Video တုိင္းက Minimal Style ျဖစ္ေနတာပါ။

Dave2D YouTube Channel Link : https://www.youtube.com/channel/UCVYamHliCI9rw1tHR1xbkfw

(5) JerryRigEverything


ဒါကေတာ့ အခုေနာက္ပိုင္း ၾကည့္ရႈသူမ်ားလာတဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြကို Bend Test ၊ Scratch Test နဲ႔ Drop Test ေတြ ျပဳလုပ္တဲ့ Channel ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ ဝယ္ဖုိ႔စိတ္ကူးေနတဲ့ ဖုန္းက အၾကမ္းခံပါ့မလားဆုိတာကို စိတ္ပူေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီ Channel ကလည္း က်ိန္းေသေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။

JerryRigEverything YouTube Channel Link : https://www.youtube.com/user/JerryRigEverything

က်န္တဲ့ YouTube Channel ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ Jonathan Morrison ၊ Austin Evans ၊ Joshua Vergara ၊ Mr. Mobile ၊ UrAvgConsumer ၊ HardwareCanucks နဲ႔ The Verge လုိမ်ိဳး Channel ေတြကလည္း High Quality Review ေတြကို ျပဳလုပ္ေနတဲ့ Channel ေတြျဖစ္ပါတယ္။

Zawyè (Akhayar) 

Monday, April 22, 2019

‘ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္မႈ မရွိတဲ့သူေတြဟာ ျပႆနာအရွာဆံုးပဲ’


ကၽြန္ေတာ္ရယ္ မထက္ရည္ရယ္ ေပါင္းျပီး လုပ္တဲ့ သင္တန္းတစ္ခုမွာ Tree Food ရဲ႕ ပဲ့ကုိင္ရွင္ ခ်ိဳလဲ့ကို Guest speaker အျဖစ္ ဖိတ္ျဖစ္ေတာ့ အဲဒီမွာ လူငယ္ေတြကို သူ ေ၀မွ်သြားတဲ့ စကားေလးပါ။ ရင္ထဲ အေတာ္ေလး မွတ္မွတ္ရရ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျပန္သတိထားၾကည္႕မိေတာ့လည္း အဲဒီအတုိင္း ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။

တစ္ခါက အစ္မတစ္ေယာက္က ဖုန္းဆက္တုိင္ပင္ပါတယ္။ သူ႕ညီမေလးရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥပါ။ ေယာက်ာ္းျဖစ္သူက အမ်ိဳးမ်ိဳး ရုိက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ေနလို႕ ဘယ္လိုလုပ္ေပးရမလဲ ဆုိျပီး တုိင္ပင္တာ။ အဲဒီမွာ စဥ္းစားစရာေကာင္းတာ တစ္ခ်က္ကို ၾကားလိုက္ရတယ္။ အဲဒါ ဘာလဲဆုိေတာ့ ဒီလူဟာ ဘာအလုပ္မွ ရွိမေနတာပဲ။ တစ္ခ်ိန္ကေတာ့ သူက စီးပြားရွာခဲ့တယ္။ အိမ္ေထာင္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အဆင္ေျပေျပပဲတဲ့။ ေနာက္ေတာ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ သူ အလုပ္မရွိေတာ့ဘူး။ မိန္းမကပဲ အလုပ္လုပ္တယ္။ ေငြရွာတယ္။ ဒီလူက တစ္ေန႕တစ္ေန႕ အိမ္မွာပဲ။ ဒီေတာ့မွ ခုလို ရုိက္တာႏွက္တာက စလာတယ္။ ဘာလုပ္စရာမွ မရွိေတာ့ အရက္ေသာက္တဲ့အခါ ေသာက္။ မ်က္စိထဲ ျမင္သမွ်က ျပႆနာ ရွာစရာေတြလိုခ်ည္း ျဖစ္လာတယ္။ မိဘအိမ္သြားလည္း သြားျပန္ျပီ။ ေနာက္က်ရင္လည္း က်ျပန္ျပီ။ သူ႕ကိုယ္သူ မေက်နပ္။ သူ႕ဘ၀သူ အားမရ။ ဒါေပမဲ့ သူ႕ကုိယ္သူလည္း သတိမထားမိ။ အဲဒီမေက်နပ္ခ်က္ေတြ အကုန္လံုးကုိ မိန္းမကို ရုိက္ႏွက္ျပီး ထြက္ေပါက္ေပးေနတယ္လို႕ ခံစားမိတယ္။

မိဘေတြနဲ႕လည္း ဒီလိုသေဘာေလး ရွိတတ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ အေဖေတြေပါ့။ သူတို႕က တစ္ခ်ိန္က မိသားစုကို ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ အလုပ္ေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ အရြယ္တစ္ခုေရာက္လာေတာ့ အလုပ္မရွိေတာ့ဘူး။ သားသမီးေတြက လႊဲေျပာင္းတာ၀န္ယူတယ္။ တကယ္ဆုိ အနားေတာင္ ရတယ္ ထင္စရာ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႕ကုိယ္သူတုိ႕ အသံုးမ၀င္ေတာ့ဘူး ဆုိတဲ့ ခံစားခ်က္က ၀င္လာတယ္။ ဒီေတာ့ သားသမီးက ေျပာေနက်ပံုစံအတုိင္း ေျပာရင္ေတာင္ အခု မရေတာ့ဘူး။ မင္းတို႕က ငါ ပိုက္ဆံမရွာႏုိင္ေတာ့လို႕ ေျပာတာလား ဆုိတာမ်ိဳးေတြ တံု႕ျပန္လာတယ္။

သမီးရည္းစားေတြမွာလည္း ဒီလိုပဲ။ တစ္ေယာက္က အလုပ္လုပ္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္က အလုပ္မရွိဘဲ ေနၾကည္႕။ အဲဒီ အလုပ္မရွိတဲ့သူဟာ ျပႆနာ တအားရွာ၊ သ၀န္ေတြ တုိလိမ့္မယ္။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ၾကည္႕လိုက္လည္း ဒီသေဘာတရား သြားေတြ႕မယ္။ ဘာမဟုတ္တာေလးကို အထအန ေကာက္ေနျပီဆုိ သူ႕မွာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မလံုျခံဳမႈတစ္ခု ရွိေနျပီပဲ။ အစုိးရေတြကို ၾကည္႕မယ္ဆုိလည္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္မႈ အင္မတန္နည္းသူေတြဟာ တရားအစြဲဆံုး၊ အဖမ္းဆံုးလူေတြ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရမယ္။

အဲ့ဒီေတာ့ ဒီအေျခအေနေတြကို ရင္ဆုိင္ေနရတယ္ဆုိ သူတို႕ကို ယံုၾကည္မႈ တက္လာေအာင္ လုပ္ေပးဖို႕ လိုမယ္။ နည္းနည္းေတာ့ ခက္တာေပါ့။ ဒီထက္ ပုိျဖစ္ႏုိင္တာက ကုိယ္တုိင္ အဲ့လိုမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္၊ အနီးအနားက လူေတြကို ကုိယ့္ေၾကာင့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး မျဖစ္ေစေအာင္ ၾကိဳးစားဖုိ႕ပဲ။

ဒီအတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္မႈနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ေ၀မွ်ခ်င္တယ္။

၁။ တစ္ေနရာရာမွာ အေရးပါ အရာေရာက္ေနဖို႕

ေလးစားရတဲ့ ဆရာလကာၤရည္ေက်ာ္က တစ္ခါေျပာဖူးတယ္။ သူ႕ဘ၀ရဲ႕ အျဖစ္ခ်င္ဆံုးဆႏၵက ဘာလဲဆုိ ‘I want to be useful all the time’ အခ်ိန္တုိင္းမွာ အသံုး၀င္တဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္တယ္တဲ့။ အသံုးမ၀င္ေတာ့ဘူးလုိ႕ ခံစားလာရျပီဆုိတာနဲ႕ လူဟာ စိတ္ဓါတ္က်လာတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေနရာကို တာ၀န္က်က်၊ အသက္ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ တခုခုကို ရွာၾကံလုပ္တယ္။ အေကာင္းဆံုးလုပ္တယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က အခ်ိန္တုိင္းမွာ အသံုး၀င္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္လို႕ပါတဲ့။

ပင္စင္ယူသြားတဲ့ လူၾကီးေတြ ပရဟိတ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုခုမွာ ၀င္ပါေနတာ၊ ရပ္ေရးရြာေရး ၀င္လုပ္ေနတာေတြက ဒါနဲ႕ ဆက္စပ္တယ္။ အသံုး၀င္ေနတယ္လုိ႕ ခံစားရေတာ့ ေက်နပ္ေနတာေပါ့။

မိဘေတြက ကုိယ့္ကို မခ်စ္ဘူးလို႕ ထင္ေနတဲ့ သားသမီးဟာ လမ္းမွားေရာက္ဖုိ႕ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားတယ္။ သူတို႕က အုိသြားျပီမို႕ မိသားစုအတြက္ သံုးမရေတာ့ပါဘူးလို႕ ထင္ေနတဲ့ လူၾကီးေတြ ေရာဂါအျဖစ္မ်ားတယ္။ ငါ တစ္ေန႕တစ္ေန႕ ရံုးကုိ ဘာလာလုပ္ေနတာလဲ ေသခ်ာမသိတဲ့ ၀န္ထမ္းဟာ အလုပ္ထြက္ျဖစ္ဖုိ႕ မ်ားတယ္။

တကယ္ေတာ့ မနာလိုျဖစ္တယ္၊ J ၀င္တယ္ ဆုိတာ ကုိယ့္ထက္ သာတဲ့သူအေပၚမွာသာ ျဖစ္တာပါ။ ေျပာင္းျပန္ ျပန္စဥ္းစားရင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သူနဲ႕ယွဥ္ရင္ နိမ့္ေနတယ္လို႕ ခံစားေနရလို႕သာ မနာလိုတာေပါ့။

ကုိယ္က ကုိယ့္ပညာရပ္နဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ ေနရာတစ္ခု ရေနတယ္လို႕ ခံစားရတယ္ဆုိ စီးပြားေရးေလာကထဲမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ကုိယ့္သူငယ္ခ်င္းကို လက္ခုပ္တီးႏုိင္သြားလိမ့္မယ္။ ကုိယ္က ပရိသတ္အားေပးတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ဆုိ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွာ ရာထူးၾကီးၾကီး ရထားတဲ့ ကုိယ့္သူငယ္ခ်င္းအေပၚ ဂုဏ္ယူေနႏုိင္လိမ့္မယ္။

လူေတြပဲမို႕ မနာလိုစိတ္ ဆိုတာ အနည္းနဲ႕အမ်ား ရွိၾကတာပဲ။ နည္းတဲ့သူနဲ႕ မ်ားတဲ့သူပဲ ကြာမယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ရြယ္တူေတြၾကားထဲ ငါက ဘာမွလည္း မျဖစ္ထြန္းဘူး ဆုိတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ရွိေနေလေလ၊ J ၀င္မိဖုိ႕ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားေလေလ ဆုိတာပါပဲ။

ဒီေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္မႈရွိခ်င္တယ္ဆုိ ထုိင္ေအာ္ေနလို႕ မရဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အရင္ တည္ေဆာက္ဖို႕ လိုမယ္။ အရည္အခ်င္း မရွိရင္၊ အလုပ္မလုပ္ရင္ ဘယ္ေနရာမွာမွ အေရးပါလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါဆုိ ယံုၾကည္မႈကလည္း ရွိလာမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘ၀မွာ ေနရတာ ေက်နပ္ခ်င္တယ္၊ အဓိပၸါယ္ရွိခ်င္တယ္ဆုိ တစ္ေနရာရာမွာ အသံုး၀င္ေနေအာင္ လုပ္ဖို႕ လိုပါလိမ့္မယ္။

၂။ Social media ေပၚ ျမင္ရသမွ်ကို တကယ္မထင္ပါနဲ႕

တကယ္ေတာ့ လူမႈကြန္ရက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပသျဖစ္ေနတာ ေကာင္းတဲ့အပုိင္းေတြပါ။ ေဟာေျပာပြဲၾကီး လုပ္ႏုိင္ခဲ့ျပီပဲ ေျပာထားတာ၊ ထုိင္ခံုလြတ္ေနတဲ့ ပံုေတြက တက္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ခ်စ္သူက ဘာလက္ေဆာင္ေပးတယ္ပဲ ေျပာတာ။ သူ႕ေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲရတာေတြက် လူသိခံတာ မဟုတ္ဘူး။ ေအာင္ျမင္တဲ့အခါမွ ပု႔ိစ္ထတင္တာ၊ ရံွုးနိမ့္တဲ့အခါေတြမွာ ဘယ္သူမွ သူ ရံွုးသြားေၾကာင္း တက္မေရးဘူး။

တခ်ိဳ႕က် အဲ့လို သူမ်ားရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ဘ၀ေတြကို ၾကည္႕ျပီး အားေတြက်၊ သူတို႕လို ျဖစ္ခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚလာ၊ တြန္းအားေတြျဖစ္၊ ကုိယ္လည္း လုိက္ၾကိဳးစား။ ဒီလိုလည္း ျဖစ္ႏုိ္င္တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္ကက်ေတာ့လည္း သူမ်ားေတြကို ၾကည္႕ျပီး ကိုယ့္ဘ၀ကုိယ္ အားမရေတာ့တာမ်ိဳး ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ဒီေတာ့ မေက်မနပ္ ျဖစ္လာ၊ ယံုၾကည္မႈေတြ ေပ်ာက္လာမယ္။

အေကာင္းအဆုိး ႏွစ္ဖက္ရွိတာမုိ႕ ကုိယ္က ဘယ္ထဲ ပါလဲဆုိတဲ့အေပၚ မူတည္ျပီး လူမႈကြန္ရက္ကို ခ်င့္ခ်ိန္သံုးပါ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ အပါအ၀င္ လူ ၁၀၀ မွာ ၉၉ ေယာက္ဟာ ေကာင္းတဲ့ဘက္ျခမ္းကိုပဲ အသားေပးျပီး ျပသေနၾကတယ္ ဆုိတဲ့ စိတ္အခံေလးနဲ႕ေတာ့ အသံုးျပဳေစခ်င္တယ္။

၃။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေလွ်ာ႕မတြက္ဖုိ႕

တစ္ခါတစ္ေလ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ကုိယ့္မွာ မရွိေသးတာေတြကိုပဲ ေတြးမိျပီး ရွိေနတာေတြကိုေတာ့ တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္း မသိၾကဘူး။ ဒီအတြက္ Intra-personal communication လုပ္ဖို႕ (ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ စကားျပန္ေျပာဖို႕) လိုမယ္။ တိတ္ဆိတ္တဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္ေလး ေသခ်ာယူျပီး တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ၾကည္႕။ ခုလို ႏွစ္သစ္ကူးစ အခ်ိန္ဆုိ ပိုေကာင္းတယ္။ ဒါဆုိ ကုိယ့္ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြ၊ အသံုး၀င္မႈေတြ၊ ကုိယ့္ေၾကာင့္ လူအမ်ား အဆင္ေျပခဲ့တာေတြ စသျဖင့္ ျမင္လာလိမ့္မယ္။ ဒီအခါ ေနရတာ ပုိေပ်ာ္လာမယ္။ ကုိယ့္ဘ၀ဟာ ဒီေလာက္လည္း ဆုိးေနတာ မဟုတ္မွန္း သတိထားမိလာလိမ့္မယ္။ ဒါက တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲဖုိ႕ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေလွ်ာ႕မတြက္ေစခ်င္တာပဲ။ သူမ်ားေပတံေတြနဲ႕ပဲ တုိင္းေနတဲ့အခါ တစ္ခါတစ္ခါ ကုိယ္ဟာ ေသးေသးေလး ျဖစ္သြားတတ္လို႕ပါ။

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးေနသူေတြေၾကာင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာျဖစ္ျဖစ္ အဆင္မေျပတဲ့ Relationship မ်ိဳး ၾကံဳေနရသူေတြအတြက္ ဒါကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားရမလဲ စဥ္းစားမိေစဖို႕နဲ႕ ကုိယ္တုိင္ ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူေတြအတြက္လည္း တခုခုေလး အက်ိဳးရွိသြားေစဖုိ႕ ရည္ရြယ္ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။ ျမန္မာႏွစ္သစ္မွာ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္မႈရွိသူေတြ ျဖစ္လာပါေစ၊ အဲ့လို ယံုၾကည္မႈရွိသူေတြနဲ႕ ျပည္႕ႏွက္ေနတဲ့ အဆင္ေျပ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ၀န္းက်င္တစ္ခုကိုလည္း ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ရပါတယ္။


ေဒါက္တာ ျဖိဳးသီဟ
၁၇.၄.၂၀၁၉

Sunday, April 21, 2019

FOB ဆိုတာ ဘာလဲCIF ဆိုရင္ ​ဘာ​ေတြထပ္​​ေပါင္​းကုန္​က်ခံထား/ခံရမလဲ။
ႏိုင္ငံျဖတ္​​ေက်ာ္ ​ေ​ရာင္းဝယ္မွုအတြက္ မသိမျဖစ္ နားလည္ထားရမည့္ transportation အ​ေခၚအ​ေဝၚ၏ အဓိပၸါယ္​ ဖြင္​့ဆိုခ်က္​မ်ားကို ​ေလ့လာ​ေစခ်င္​ပါသည္​။

Export & Import Incoterms (International Commercial Terms) မ်ား
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သည္ျကီးမ်ားအသင္း(International Chamber Of Commerce)  (ICC) မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ Incoterms  2010 ကို ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ ေန့မွစတင္၍ တစ္ကမၻာလံုး လိုက္နာက်င့္သံုးလၽွက္ရွိရာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

                 (က)    FOB (Free On Board) ။     ေရာင္းသူသည္ ေရာင္းခ်မည့္ ကုန္ပစၥည္းကိုတင္ပို့ရမည့္သေဘၤာေပၚသို့ေရာက္ရွိသည္အထိ တင္ပို့ေပးရန္တာဝန္ရွိ သည္။ ေရာင္းသူသည္ တင္ပို့မည့္ကုန္ပစၥည္းအတြက္ က်သင့္သည့္ အေကာက္ ခြန္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဝယ္သူသည္ ကုန္ပစၥည္း  သေဘၤာေပၚ သို့ေရာက္ရွိျပီးသည္နွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ကုန္ပစၥည္းနွင့္ပတ္သက္၍ ေပၚေပါက္လာ သည့္ဆံုးရံႈးမႈနွင့္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ ကို ပင္လယ္ေရေျကာင္း၊ျပည္တြင္းေရေျကာင္းျဖင့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈအတြက္ သာအသံုးျပဳရမည္။

                   ( ခ )  FAS (Free Along side Ship)။  ေရာင္းသူသည္ကုန္ပစၥည္းအားတင္ပို့မည့္  သေဘၤာဆိုက္ကပ္မည့္ ဆိပ္ကမ္းရွိ  သေဘၤာနံေဘးအေရာက္ ပို့ေဆာင္ေပးျပီး ေရာင္းခ်ျခင္းကို လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေရာင္းသူသည္ တင္ပို့မည့္ ကုန္ ပစၥည္းအတြက္ အေကာက္ခြန္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ျပီး ဝယ္သူသည္ ကုန္ပစၥည္းလက္ခံသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ကုန္ပစၥည္း ဆံုးရံႈးမႈနွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုးကို က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ ကို ပင္လယ္ေရေျကာင္း၊ ျပည္တြင္းေရေျကာင္းျဖင့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈအတြက္ သာ အသံုးျပဳရမည္။

                   ( ဂ )   CFR  ( Cost and Freight ) ။    ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို့ရာတြင္တင္ပို့မည့္ကုန္ပစၥည္းသေဘၤာေပၚသို့ေရာက္ရွိသည္နွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကို လႊဲေျပာင္းေပးျပီးျဖစ္သည္။ ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္း တင္ပို့ရာတြင္ က်သင့္သည့္ သေဘၤာခနွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား အားလံုးကို တာဝန္ယူရ မည္ျဖစ္သည္။ ဝယ္သူသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ စရိတ္စက မ်ား၊ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား (သို့မဟုတ္) ပ်က္စီးမႈမ်ားအားလံုးကို တာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကို ပင္လယ္ေရေျကာင္း၊ ျပည္တြင္းေရေျကာင္းျဖင့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈအတြက္သာ အသံုးျပုရမည္။    သေဘၤာေပၚသို့ေရာက္ရွိသည္နွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေရာင္းသူသည္ ဝယ္သူသို့ ေရာင္းခ်မည့္ ကုန္ပစၥည္းအေပၚအာမခံေၾကးေပးေဆာင္ျပီး ကုန္ပစၥည္းကို ပို့ေဆာင္ေပးရမည္ ဟူေသာအခ်က္မွလြဲ၍ က်န္ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးမွာ CFR နွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကို ပင္လယ္ေရေျကာင္း၊ ျပည္တြင္း ေရေျကာင္းျဖင့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈအတြက္သာ အသံုးျပဳရမည္။

                   ( င )   EXW (Ex Works) ။      ဝယ္သူအတြက္ တာဝန္အျကီးမားဆံုး ျဖစ္ေစျပီး ေရာင္းသူအတြက္ တာဝန္အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစသည္။ ေရာင္းသူသည္ ၄င္း၏ အေဆာက္အဦးနွင့္ ေျမယာေနရာ (အလုပ္ေနရာ၊ စက္ရံု ၊ ဂိုေဒါင္)တြင္ ဝယ္သူနွင့္ သေဘာတူညီထားေသာေန့၌ ကုန္ပစၥည္း စုစည္းေပးရန္ တာဝန္ရွိ သည္။ ဝယ္သူသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိရာေနရာအထိ သယ္ယူပို့ေဆာင္ စရိတ္အားလံုးနွင့္ ေပၚေပါက္လာနိုင္သည့္ ေဘးအနၱရာယ္မ်ား ကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤစနစ္ကို သယ္ယူပို့ေဆာင္ရမည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအပါအဝင္ မည္သည့္သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈပံုစံျဖင့္မဆို အသံုးျပဳ နိုင္သည္။

                   ( စ )   FCA (Free Carrier)။       ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ဝယ္သူ အလိုရွိသည့္အတိုင္း စုစည္းေပးရန္ (သို့မဟုတ္) ကုန္ဝယ္သူ၏ လိုလားခ်က္ အတိုင္း  ကားဂိတ္၊ ေလဆိပ္ ၊ ရထားဘူတာ (သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာ) သို့ ေပးပို့ေပးရန္တာဝန္ရွိသည္။ ဝယ္သူသတ္မွတ္ထားေသာေနရာသို့ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူခကို ေရာင္းသူမွ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ကာ ကုန္ခ်ေနရာတြင္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းခ၊  သေဘၤာခ၊ ကုန္ပစၥည္းေနာက္ဆံုး  ေရာက္ရွိရာေနရာသို့   ကုန္သယ္ ေဆာင္ခတို့ကို ဝယ္သူမွတာဝန္ယူရပါမည္။ ဤစနစ္ကို သယ္ယူပို့ေဆာင္ရ မည့္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အပါအဝင္မည္သည့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈ   ပံုစံျဖင့္မဆို အသံုးျပဳနိုင္သည္။

                   (ဆ)    CPT (Carriage Paid To ) ။         ကုန္ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းအားသယ္ယူပို့ေဆာင္ေပးသည့္ယာဉ္ေပၚသို့ ကုန္ပစၥည္းကို တာဝန္ယူ တင္ပို့ေပးရ မည့္အျပင္ ကုန္ခ်ရမည့္ေနရာသို့  အေရာက္ေပးပို့ေပးရန္  တာဝန္ရွိသည္။  ေရာင္းသူသည္  ကုန္ပစၥည္းတင္ပို့ရာတြင္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းခ၊ ကုန္ ပစၥည္းသယ္ယူခနွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ သယ္ယူပို့ေဆာင္မည့္ ယာဥ္ေပၚသို့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လွြဲေျပာင္းတင္ပို့ျပီးစီးပါက ကုန္ေရာင္းသူ၏ တာဝန္ယူမႈ အပိုင္းျပီးဆံုးျပီျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကို သယ္ယူ ပို့ေဆာင္ရမည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအပါအဝင္မည္သည့္ သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈ ပံုစံျဖင့္ မဆို အသံုးျပဳနိုင္သည္။

                   ( ဇ )   CIP ( Carriage  and Insurance Paid  To) ။         ကုန္ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းအား သယ္ယူပို့ေဆာင္ေပးသည့္ ယာဉ္ေပၚသို့ကုန္ပစၥည္းကို တာဝန္ ယူတင္ပို့ေပးရမည့္အျပင္ ကုန္ခ်ရမည့္ေနရာသို့ အေရာက္ေပးပို့ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္း တင္ပို့ရာတြင္ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းခ၊ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူခ၊ အာမခံေျကးနွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္ မ်ားကို တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ တာဝန္ယူမႈအပိုင္းမွာ CPT နွင့္အတူတူ ပင္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကို သယ္ယူပို့ေဆာင္ရမည့္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအပါအဝင္ မည္သည့္သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈပံုစံျဖင့္မဆို  အသံုးျပဳနိုင္သည္။

                   ( ဈ )   DAT (Delivered  At  Terminal )။           ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို  သယ္ယူပို့ေဆာင္သည့္ယာဉ္ေပၚသို့  သယ္ခ်ျပီးသည္နွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ဝယ္သူ၏အမည္သတ္မွတ္ထားသည့္ဆိပ္ကမ္း (သို့မဟုတ္) ကုန္ခ်ေနရာ တြင္ ဝယ္သူ၏ အလိုရွိသည့္အတိုင္း ေပးပို့ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ ကုန္ခ် ေနရာ ဆိုရာတြင္ ဆိပ္ကမ္း၊ ဂိုေဒါင္၊ ကြန္တိန္နာဝင္း (သို့မဟုတ္) ကားဂိတ္ ဘူတာရံု (သို့မဟုတ္) ေလဆိပ္၊ ကုန္စည္အဝင္အထြက္ေနရာစသည္တို့ အပါ အဝင္ မည္သည့္ေနရာ မဆိုပါဝင္သည္။ ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အမည္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆိပ္ကမ္း (သို့မဟုတ္) ကုန္ခ်ေနရာသို့ သယ္ယူ ျခင္းနွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ခ်ျခင္းစသည့္ ကုန္က်စရိတ္နွင့္ ကိစၥမ်ားအားလံုး ၏ တာဝန္ကိုက်ခံရမည္။ ဤစနစ္ကို သယ္ယူပို့ေဆာင္ရမည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အပါအဝင္မည္သည့္သယ္ယူပို့ေဆာင္ မႈပံုစံျဖင့္မဆိုအသံုးျပဳနိုင္သည္။

                   (ည)    DAP (Delivered  At  Place) ။      ေရာင္းသူသည္ ဝယ္သူလိုလားခ်က္ အတိုင္း ကုန္ခ်ေနရာတြင္ သယ္ခ်ရန္အသင့္ျဖစ္ေနသည့္ ကုန္ပစၥည္း သယ္ေဆာင္သည့္ ယာဥ္ေပၚမွ ဝယ္သူအလိုရွိသည့္အတိုင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ား အားထားရွိျပီးသည့္ေနာက္ ကုန္ပစၥည္းအား ေပးပို့ေရာင္းခ်ျပီးျဖစ္သည္။ ေရာင္းသူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာသို့ ကုန္ပစၥည္းသယ္ေဆာင္ျခင္း အပါအဝင္ ကုန္ပစၥည္း သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ေပၚေပါက္လာနိုင္သည့္          ေဘးအနၱရာယ္မ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤစနစ္ကို သယ္ယူပို့ေဆာင္ရမည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအပါအဝင္ မည္သည့္သယ္ယူပို့ေဆာင္ မႈပံုစံျဖင့္ မဆို  အသံုးျပုနိုင္သည္။

                   ( ဋ )   DDP (Delivered Duty Paid)။        ေရာင္းသူသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ျပီး အခြန္ေပးေဆာင္ျပီးသည္အထိ သယ္ယူပို့ေဆာင္ခစရိတ္ အားလံုးနွင့္ ေပၚေပါက္ လာနိုင္သည့္ ေဘးအနၱရာယ္မ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤစနစ္ကို သယ္ယူ ပို့ေဆာင္ရမည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အပါအဝင္ မည္သည့္သယ္ယူပို့ေဆာင္မႈပံုစံျဖင့္မဆို အသံုးျပဳ နိုင္သည္

1) FOB, CFR, CIF Terms မ်ားတြင္ သေဘၤာ၏လက္ရမ္း Ship's Rail ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမွ သေဘၤာေပၚေရာက္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္ .. ကုန္ပစၥည္းအား သေဘၤာေပၚတင္ေနစဥ္ ဆိပ္ခံတံတားေပၚသို႔၄င္း ေရထဲသို႔၄င္း ျပဳတ္က် ပ်က္စီး ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက ေရာင္းသူ၏တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ဝယ္သူက ကုန္လက္ခံရရွိသည္ဟု မသတ္မွတ္ပါ ..

2) CIF တြင္ CFR ထက္ တာဝန္ပိုလာသည့္ကိစၥမွာ Seller မွ Insurance premium ကို Buyer's name ျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းတန္ဘိုး+10% အပိုေဆာင္း၍ (ကုန္ပစၥည္းဆံုးရွံဳးခဲ့လၽွင္ နစ္နာေၾကး အတိုး ရံုးစရိတ္ စသည္တို႔ ေထမိကာမိေစရန္) ဝယ္သူအမည္ျဖင့္ ဝယ္ယူထားရွိေပးရမည္ျဖစ္သည္ ..

3) FAS Term တြင္ ေရာင္းသူသည္ တင္မည့္ကုန္ကို သေဘၤာနံေဘးသို႔ အေရာက္ပို႔ရမည္ဆိုရာတြင္ ဆိပ္ကမ္းကပ္ထားသည့္ သေဘၤာေဘးဆိပ္ခံခံုေပၚသို႔၄င္း (ကြန္တိန္နာပံုးသယ္လာသည့္ကား သေဘၤာေဘးသို႔ ႔ေမာင္းလာ၍၄င္း) .. ကုန္သယ္မည့္သေဘၤာသည္ ျမစ္လယ္ သို႔မဟုတ္ ပင္လယ္ထဲေက်ာက္ခ်၍ ကုန္တင္မည္ဆိုလၽွင္ ေရာင္းသူသည္ တင္မည့္ကုန္ကို ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ ကုန္တင္မည့္သေဘၤာေဘးအထိ၄င္း အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္ ..

#credit
---------------------------------------------------------------------

#Total_Logistics_Services_Co_Ltd (Group of UCL Co.,Ltd)