Saturday, December 31, 2016

ဘိန္းဘုရင္ ေလာ္စစ္ဟန္

၁၉၈၉ နဝတ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ခ႐ိုနီ အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သူ ဘိန္းဘုရင္ ေလာ္စစ္ဟန္


Bertil Lintner
BurmaDemocracy, 30 December 2016

ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီလက္ထက္တြင္ လြယ္ေမာ္ ကာကြယ္ေရး ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သူမွာ ခြန္ဆာ ျဖစ္သည္။ ခြန္ဆာသည္ တန္႔ယန္း၊ က်ဳိင္းတုံ ေဒသမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ ယူခဲ့ၿပီး ဘိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ကစားျခင္း၊ စီးပြားေရး ေသာင္းက်န္းျခင္း အျပင္ ေကအိုင္ေအ တို႔ႏွင့္ နားလည္မႈ ယူခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အစိုးရက ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ထားၿပီး လက္နက္ ျပန္အပ္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ ခဲ့သည္။

ခြန္ဆာ သည္ အစိုးရ အမိန္႔ကို လိုက္နာျခင္း မရွိသျဖင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ လြယ္ေမာ္ ကာကြယ္ေရး စခန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ တပ္သား အင္အား သုံးေထာင္ နီးပါး ရွိသည့္အနက္ ခြန္ဆာႏွင့္ အခ်ဳိ႕ကိုသာ ဖမ္းမိၿပီး က်န္လူမ်ား ေတာခိုသြား ခဲ့ၾကသည္။

ကိုးကန္႔ နယ္ေျမ ေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရွိၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ ထိုေဒသတြင္ အစိုးရက ကိုးကန္႔ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ ခြင့္ေပးထားသည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ကို မႏွစ္သက္ သျဖင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ (ဗကပ) မ်ားကို အစိုးရ ကိုယ္စား တိုက္ခိုက္ ေပးေန ေသာေၾကာင့္လည္း အစိုးရ၏ မ်က္ႏွာသာ ေပးျခင္းကို ခံေနရသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ကိုးကန္႔ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕၌ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၂၀၀၀ အထိ တိုးလာသည္။ ကိုးကန္႔ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မွာ ေလာ္စစ္ဟန္ ျဖစ္သည္။

ကိုးကန္႔အဖြဲ႕သည္ အစိုးရအေထာက္အပံ့ကို ရသည့္အျပင္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း၊ ဘိန္းလုပ္ငန္းတို႔ျဖင့္ စီးပြားတိုးလာၿပီး လူႏွင့္လက္နက္အင္အားမ်ားလည္း ေကာင္းလာသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံး ထားၿပီး ကိုးကန္႔ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕အား လက္နက္ သိမ္းရန္ အစိုးရက စီစဥ္သည့္ အခါတြင္ ေလာ္စစ္ဟန္သည္ လက္နက္မ်ား အပ္မည္ ဟု ကတိျပဳ ခဲ့ၿပီးမွ ကိုးကန္႔ ကာကြယ္ေရး တပ္ရင္း သုံးရင္း ႏွင့္အတူ လက္နက္မ်ားကို မအပ္ႏွံ ေတာ့ဘဲ ေတာခို သြားခဲ့သည္။

ေလာ္စစ္ဟန္ ထံတြင္ ထိုအခ်ိန္က လက္နက္ အျပည့္အစုံ တပ္ဆင္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ စစ္တပ္ႀကီး တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ လက္ရွိ အေနအားတြင္ သူ႔ၾသဇာ အာဏာ တည္ ေဆာက္ ထားႏိုင္မႈကို စြန္႔လႊတ္ရန္ မရည္႐ြယ္ေပ။ ကာကြယ္ေရးတပ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ခ်က္ခ်င္း အမိန္႔ေပး လိုက္ၿပီး SSA တပ္ ႏွင့္လည္း လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေျပလည္မႈ ရယူ ထားလိုက္ သည္။

အားလုံး အဆက္အသြယ္မ်ား လုပ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ သူသည္ လား႐ိႈးမွအသာေလး ေျခရာ ေဖ်ာက္သြားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္၏ အကာအကြယ္ေပးမႈ ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံတပ္ႀကီးပမာ ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ စံအိမ္ေတာ္ႀကီးကို စြန္႔ခြာခဲ့ၿပီး ေတာခို သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤနယ္ေျမတြင္ သူသည္ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္မွဴးႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအးကို (ေနာင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီတြင္ ထင္ရွားလာသူ) ႏွင့္လည္း သူသည္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ သူျဖစ္ၿပီး အဆက္အသြယ္ ရွိခဲ့သည္။

ေလာ္စစ္ဟန္ သြားေရာက္ တပ္စြဲထားသည့္ ေနရာသည္ အေရးပါသည့္ေနရာ တစ္ေနရာ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား အတြက္လည္း အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ မူးယစ္ေဆးဝါး အႀကံေပးအရာရွိ နယ္လ္ဆင္ ဂေရာ့စ္က ေလာ္စစ္ဟန္ကို ‘အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ဘိန္းျဖဴ ရာဇာ’ ဟု အမည္တပ္လိုက္သည္။ ထို႔ျပင္ ေလာ္စစ္ဟန္ကို ႏိုင္ငံတကာ လူဆိုးစာရင္း အမည္သြင္းၿပီး အာရွႏွင့္ အေမရိကတြင္ မူးယစ္ ေဆးဝါးေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡ ေရာက္ေနရသူမ်ား၏ လက္သည္ တရားခံ တာဝန္ရွိသူဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အေမရိကန္၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္က ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အေမရိကန္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ေရႊႀတိဂံေဒသတြင္ ႀကီးစိုးေနသည့္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ ေထာက္ပံ့ေနျခင္းကို ႏိုင္ငံတိုင္း သိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ကူမင္တန္တို႔အား အေမရိကန္တို႔က အေထာက္အပံ့ ေပးေနျခင္းကို အားလုံးသိၾကသည္။ ဘိန္းျဖဴ က်ဳိခ်က္ျခင္း ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔သည္ ထိုနယ္ေဒသတြင္ ထင္ရွားလာၿပီး  ဝယ္လိုအားကလည္း ေကာင္းလာသည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲမွ အေမရိကန္ စစ္သားမ်ားသည္ ေရႊႀတိဂံ ေဒသ၏ ေဖာက္သည္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။

အေမရိကန္ စစ္သားမ်ား ဗီယက္နမ္မွ ျပန္လာၾကသည့္ အခါတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာ သည္ ဆိုင္ဂုံ ရွိ စစ္တန္းလ်ားမ်ားမွ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု လူလတ္တန္းစား ရပ္ကြက္သို႔တိုင္ ေရာက္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ျပည္သူေတြလည္း လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္လာသလို အာဏာပိုင္ တို႔ကလည္း မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ ရေတာ့သည္။

ဝါရွင္တန္သည္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ (DEA) ကို ဖြဲ႕စည္း လိုက္သည္။ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေနသည့္ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ တို႔က ပါဝင္ေနၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္စစ္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္သည့္ မူးယစ္စစ္ပြဲအတြက္ စစ္မ်က္ႏွာျပင္ အသစ္ မဖြင့္မိရန္ သိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေနရသည္။ အေမရိကန္ အေထာက္အပံ့မ်ား သည္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ ထိုေဒသသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဗီယက္နမ္ စစ္ေၾကာင့္ သိကၡာက်ေနခဲ့သည့္ အေမရိကန္သည္ မူးယစ္ စစ္ပြဲျဖင့္ သိကၡာျပန္ ဆယ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ကမာၻက မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေရးတြင္ အဓိကက်သူတစ္ဦးကို မီဒီယာသို႔ ေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီး အာ႐ုံလႊဲေျပာင္းရန္ ႀကဳိးစားေနသည္။ သူတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ လိုက္သူမွာ ေလာ္စစ္ဟန္ ျဖစ္သြားသည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လား႐ိႈးရွိ ေနအိမ္မွတစ္ဆင့္ ေလာ္စစ္ဟန္သည္ အေစာင့္ယာဥ္တန္း သုံး၊ ေလး တန္းေလာက္ အကူအညီယူကာ ဘိန္းမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား တရား မဝင္ ကုန္မ်ားကို ေရႊႀတိဂံ ေဒသ၏  အဓိက်ေသာ ေနရာျဖစ္သည့္ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္ အထိ ေရာက္ေအာင္ ႏွစ္စဥ္ ပို႔ေပးေနသည္။ တာခ်ီလိတ္သို႔ က်ဳိင္းတုံ မွ တစ္ဆင့္ ထို ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆယ္ေခါက္ေလာက္ ရေအာင္ ပို႔ေပးေနက် ျဖစ္သည္။

ေလာ္စစ္ဟန္တြင္ လက္နက္အင္အား လူအင္အား ေတာင့္တင္းသည့္ စစ္တပ္ တစ္တပ္ ရွိေနသျဖင့္ သူပိုင္ အေစာင့္အေရွာက္ ယာဥ္တန္းျဖင့္ လား႐ိႈးကိုျဖတ္ကာ ထိုင္းပိုင္နက္အထိ အ လြယ္တကူ သြားလာႏိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ မၾကာမီ ဘိန္းရာဇာႀကီး တစ္ဦးအဆင့္ ေရာက္လာ သည္အထိ တန္ခိုးထြား လာခဲ့သည္။ ေလာ္စစ္ဟန္သည္ ေရႊႀတိဂံေဒသတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ တိုင္ေပ တို႔တြင္ လည္းေကာင္း ၾသဇာ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္သူ ျဖစ္လာသျဖင့္ အေမရိကန္ အတြက္လည္း အေရွ႕အာရွတြင္ သူတို႔ၾသဇာ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးကို စိုးရိမ္ လာခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္တို ႔ရန္ကို တြန္းလွန္ရန္ အင္အားမရွိသည့္ ရွမ္းသူပုန္တို႔သည္ လက္နက္ အင္အားလည္းမရွိ၊ ေနာက္ခံအင္အားလည္းမရွိ၊ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့လည္း မရွိသျဖင့္ ေလာ္စစ္ဟန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူလိုက္ၾကသည္။ ရွမ္းသူပုန္မ်ားက သူ႔ကို လက္ခံ လိုက္ျခင္း သည္ အေထာက္အပံ့ အကူအညီ ရလိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ေလာ္ စစ္ဟန္က တစ္ဆင့္ ဘိန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပိုက္ဆံလည္းရ၊ ကမာၻက အသိအမွတ္ ျပဳမႈကိုလည္း ရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ သေဘာ ျဖင့္ ရွမ္းတို႔က သူ႔ကို လက္ခံခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ဘိန္းဘုရင္ႀကီးႏွင့္ ရွမ္း သူပုန္တို႔ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသေဘာတူ ညီခ်က္တြင္ အခ်က္ငါးခ်က္ပါသည္။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ SSA တပ္သည္ အေမရိကန္ မူးယစ္ ေဆးဝါး ဆန္႔က်င္ေရး ဗ်ဴ႐ိုကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ဘိန္းစိုက္ေဒသမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေစမည့္ အစီအစဥ္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္အရ SSA ႏွင့္ ေလာ္စစ္ဟန္ တို႔သည္ အေမရိကန္ မူးယစ္အဖြဲ႕ ေရာက္လာပါက ဘိန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းမ်ားကိုလိုက္လံ စုေဆာင္း ဝယ္ယူခဲ့ရသည္။ SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ေျမာက္ ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လြိဳင္ေကာ္ကို SSA တို႔ ေျခကုပ္ ယူထား ႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ရွမ္းတို႔ ဗကပ တို႔ႏွင့္ စစ္ေရး အရ ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူညီ ခဲ့ၾက သည္။ ထိုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေလာ္စစ္ဟန္ကို ထိုင္း အစိုးရက ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းခဲ့သည့္ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕သည္ ၿပဳိကြဲ သြားေတာ့သည္။

၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈသည္ ႏွစ္ဆခန္႔ တက္လာသည္ ဟု အေမရိကန္ အစိုးရကဆိုသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘိန္းစိမ္း ၈၃၆ တန္ထြက္ ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ၂၃၄၀ တန္ အထိ တိုးျမႇင့္ ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ တို႔က စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းျဖဴ ၅၄ တန္ ထြက္ခဲ့ရာမွ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၆၆ တန္ အထိ တိုးျမင့္ လာခဲ့သည္။ အဓိက ထုတ္လုပ္သည့္ ေဒသမ်ားမွာ ကိုးကန္႔ႏွင့္ ဝ နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။

ေလာ္စစ္ဟန္ကို ထိုင္းအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္လႊဲအပ္ခဲ့သည္။ သူ႔ကို ျမန္မာအစိုးရက ရွမ္းသူပုန္ SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။

ဝႏွင့္ ကိုးကန္႔သူပုန္တို႔သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အစိုးရကို ဒုကၡ ေပးေနသည့္ ဗကပ တို႔ကို တိုက္ထုတ္ပးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က စစ္ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ေနရာတြင္ ေရာက္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔သည္ ေလာ္စစ္ဟန္ကို သေဘာက် သြားၿပီး ေလာ္စစ္ဟန္ႏွင့္ လက္တြဲ လိုက္ေတာ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘိန္းဘုရင္ အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့သည့္ ေလာ္စစ္ဟန္သည္ ခ်က္ခ်င္းဆို သလိုပင္ အရွင္ေမြး ေန႔ခ်င္းႀကီး ဆိုသလို တရားဝင္ ေနထိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ေလာ္စစ္ဟန္သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ေအးရွားေဝါလ္ ကုမၸဏီကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုကုမၸဏီ ၏ လည္ပတ္ေငြမ်ားသည္ သူ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ရခဲ့သည့္ေငြမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ မ်က္ႏွာသာ ေပးမႈျဖင့္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ တစ္သက္လုံး အျမစ္ မျဖဳတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ (ဗကပ) တို႔ကို ေလာ္စစ္ဟန္က အျမစ္ျဖဳတ္ ေပးခဲ့သျဖင့္ ေက်းဇူး အထူး တင္ ေနေသာေၾကာင့္ သူေကာင္းျပဳ ထားျခင္းလည္း ျဖစ္မည္ထင္သည္။

ေလာ္စစ္ဟန္၏ သားျဖစ္သူ စတီဗင္ေလာ (ျမန္မာအမည္ ထြန္းျမင့္ႏိုင္) သည္ စင္ကာပူသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ Cecila Ng ႏွင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ စြမ္းအင္က႑အတြက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားရၿပီး ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း နာဂစ္မုန္တိုင္း ဒဏ္ကို ခါးသီးစြာ ခံစား လိုက္ရသည္။ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ေလာ္စစ္ဟန္၊ သူ႔ သား၊ ေခြၽးမ အပါအဝင္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံအတြင္း သူတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၀ ခုကို စစ္အာဏာရွင္ ခ႐ိုနီ အုပ္စု  စာရင္းသြင္းကာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုက္သည္။

ေအးရွားေဝါလ္ ကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္- ျမန္မာ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ ကြင္း စီမံကိန္းတြင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အျငင္းပြားေနေသာ ျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ တာဆန္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တို႔တြင္လည္း သူတို႔ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ ရွိေနျပန္သည္။

စတီဗင္ေလာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနၿပီး၊ သားမ်ားကထိုင္း၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ စတီဗင္ေလာသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ပထမဦးဆုံး တ႐ုတ္ျပည္ ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါခြင့္ ရခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ တစ္ခ်ိန္က ဘိန္းဘုရင္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ အလြန္ခ်မ္းသာသည့္ ျမန္မာ့ သူေဌးႀကီး တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့သူ ေလာ္စစ္ဟန္သည္ အသက္ ၈၀ အ႐ြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့သည္။ သူ ကြယ္လြန္ ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ဇနီး၊ သား ေလး ေယာက္၊ သမီး ေလး ေယာက္ ႏွင့္ ေျမး ၁၆ ေယာက္တို႔ က်န္ခဲ့သည္။

Ref: Burma in Revolt Opium and Insurgency Since 1948, Bertil Lintner
      The Golden Triangle Opium Trade: An Overview, Bertil Lintner

Credit: Ko Thuya Aung#BurmaDemocracy

Friday, December 30, 2016

♬ ကိုယ့္ခ်စ္ဦး♪

" ကိုယ့္ခ်စ္ဦး "
==========

                                                 
ေလသည္ သစ္ရြက္ႀကိဳႀကိဳၾကားၾကားမွ ျဖတ္သန္း၍ ပန္းရနံ႔သင္းသင္းကိုေဆာင္ကာ အေသာ့ေျပးသည့္အခါ ေသးေသးမႈန္မႈန္ခေရပြင့္မ်ားသည္ ေျမေပၚသို႔ တျဖဳတ္ျဖဳတ္ ေႂကြဆင္းၾကသည္။ အုန္းလက္မ်ားသည္လည္း ေလးေလးပင္ပင္ႏွင့္ ဘယ္ညာလႊဲကာ အၿငိမ့္စီးေနၾကသည္။ မိုးသားျပာျပာႏွမ္းႏွမ္းမ်ားသည္လည္း အနိမ့္သို႔ ၿပိဳဆင္းကာ ေျမျပင္ေပၚက နက္ေမွာင္သည့္အရိပ္အားလံုးကို ေဖ်ာ့ေတာ့မႈန္ရီေစေလသည္။

သည္လို နယုန္လ၏ အေထြးေထြးေအးေအးနံနက္ခင္းမွာ ေမသီသည္ ၾကည္ဆြတ္သည့္ႏွလံုး၊ ခ်ဳိၿပံဳးသည့္မ်က္ႏွာျဖင့္ ၿခံထဲသို႔ ေျပးဆင္းခဲ့ၿမဲျဖစ္၏။ မနင္းရက္စရာ ေျမကြက္လပ္တစ္စကေလးမွ မက်န္ေအာင္ ေႂကြက်ထားသည့္ ခေရပြင့္အခင္းေပၚမွာ ကိုယ္ကိုေဖာ့၍ ျဖတ္ခဲ့ၿမဲျဖစ္၏။ တြဲလြဲက်ေသာ ဒန္း၏ ထိုင္ခံုကေလးေပၚသို႔ မတ္တပ္ကေလးက်ေအာင္ ေပါ့ပါးစြာ ခုန္တက္လိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ခ်က္တည္း ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ျဖစ္ေအာင္ တအားလႊဲကာ စီးၿမဲေဆာ့ၿမဲျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔အဖို႔မူကား ဘာကိုမွ် သတိမရေသာစိတ္ႏွင့္ ေခါင္းငိုက္စိုက္က်ကာ ေလးေဆးေႏွးတံု႔စြာသာ လာသည့္လာ႐ိုးလာစဥ္အတုိင္းသာ ေျခက လွမ္းလာသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကား မရွိေခ်။ ဒန္းမွ ထိုင္ခံုကေလးေပၚတြင္ တင္ပါးလႊဲထိုင္လိုက္မိကာ တျဖည္းျဖည္း စိတ္လက္မပါ စတင္၍လႊဲရင္း ငိုင္လ်က္ေနမိေသးသည္။

ခါတိုင္းကဲ့သို႔ သီခ်င္းမ်ဳိးစံုလည္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္၍မဆိုမိ။ ဒန္းအရွိန္ေၾကာင့္ သစ္ကိုင္းေပၚမွ ငွက္ကေလးမ်ား လန္႔ေျပးသည္ကို ၾကည့္၍ ခါတိုင္းႏွယ္ သေဘာတက်လည္း မရယ္မိ။ ဝုတ္ကနဲ ေလနဲ႔တိုးမိသည့္အခါ အရင္ကဆိုလွ်င္ ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ အရသာကေလးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုမူ ေခါင္းထဲတြင္ မူး၍မိုက္၍ လာေလေတာ့သည္။

ခါတိုင္းလို ဘယ္မွာေပ်ာ္ႏိုင္ပါမည္လဲ။ ခါတိုင္း ၿခံထဲသို႔ ဆင္းခဲ့ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ သည္ေန႔ဆင္းခဲ့သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္း တူမွမတူဘဲ။ ခါတိုင္းမူကား ကိုတင္ေအး အလုပ္သြားသည္ကို ဒန္းစီးရင္း ေဆာ့ရင္း ေစာင့္မည္။ ကိုတင္ေအး လာေတာ့ ေျမႀကီးႏွင့္ ဒန္းႏွင့္ကပ္သြားစဥ္ ခေရပြင့္မ်ားကို က်ဳံးယူကာ အေပၚေရာက္သြားလွ်င္ သူ႔ကို တအားေပါက္၍ ေနာက္မည္။ သူ ေမသီ့ဆီလာလွ်င္ေတာ့ အိမ္ေပၚတက္ေျပးမည္။ ေျပာခ်င္တာေတြ မေျပာရသျဖင့္ သူ ႐ႈံ႕မဲ့၍ျပန္သြားလွ်င္ ေမသီ သေဘာက်ကာ သိပ္ရယ္တတ္သည္။ ေမသီသည္ ႏွစ္ေယာက္တည္း နီးနီး အကပ္မခံေခ်။ သူ ဘာေျပာခ်င္သည္ကို ေမသီ ႀကိဳ၍သိၿပီးျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔မွာျဖင့္ သူ ျမန္ျမန္လာပါေစဟုသာ ဆုေတာင္းေနမိေတာ့၏။ ကိုတင္ေအးလာလွ်င္ ေမသီ ထြက္မေျပးပါ။ ႂကြက္မကိုလည္း လွမ္းေခၚမည္မဟုတ္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏွစ္ေယာက္တည္း နီးနီး အေတြ႕ခံပါမည္။ သူေျပာမည့္ ခ်စ္စကားေတြကို ၿပံဳးကာၾကည္ကာ နားေထာင္ဖို႔ေတာ့မဟုတ္။ သူ႔မ်က္ႏွာကို ေစ့ေစ့ၾကည့္၍ သူ႔စကားေတြကို ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ပစ္လိုက္ဖို႔သာ ျဖစ္သည္။

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ေတြ႕ႀကံဳပံုမွာ မဆန္းလွ။ ငယ္ငယ္က သူႏွင့္ ကစားဖက္ျဖစ္သည္။ ႀကီးေတာ့ ခ်စ္သူျဖစ္ၾကဖို႔ ရွိေလ၏။ သို႔ေသာ္ ေမသီမွာ ကိုတင္ေအးကို ခ်စ္သည္ထက္ ေနာက္ေျပာင္လိုစိတ္ကမ်ားသျဖင့္ အၿမဲပင္ သူ႔ကို အ႐ူးလုပ္လာခဲ့သည္။
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္မွာ ဘာကိုမွ် ပူစရာမရွိ။ ခ်စ္သူအျဖစ္ႏွင့္ စခန္းသြားလိုကသြား၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လက္ထပ္လိုက လက္ထပ္ႏိုင္သည္။ ႏွစ္ဦးစလံုးပင္ လြတ္လပ္မႈကို ႀကိဳက္ေသာမိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖဴးေနေသာလမ္းမွာ ေမသီသည္ အလ်င္စလို ေျပးမသြားလိုေခ်။

ကိုတင္ေအးကမူ ပိုင္ခ်င္ေလသည္။ စကားစကိုသာရွာကာ အခြင့္ကို ရွာေန၏။ ေမသီ့မ်က္ႏွာကေလး ၿပံဳးေနေသာ္လည္း ခ်စ္စကားကို ၾကားလိုလွေသးသည္။ ဒါေပမဲ့ ပါးစပ္ကေျပာမွ ခ်စ္တယ္မမည္ပါဘူး။ သူေျပာခ်င္တာ ေျပာရေအာင္ တစ္ေန႔တြင္ အခြင့္ေပးမည္ဟု ေမသီ စိတ္ကူးထား၏။ အို... ေမသီကမ်ား ၿပံဳးလိုက္ရင္ျဖင့္ သူ သိပ္ဝမ္းသာမွာပဲ။ ျဖဴစင္တဲ့ ငါးရာႏွစ္ဆယ့္ရွစ္နဲ႔ပါ ကိုယ့္ခ်စ္ဦးကို ေမသီ ယုယမွာေပါ့။

သည္ေန႔ကို ေရာက္လာသည့္အခါ ေမသီ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ၿပံဳးရၾကည္ရေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေလ၏။ ဒါကေတာ့ ေမသီ့ အျပစ္မဟုတ္၊ ကိုတင္ေအး အျပစ္လို႔လည္း မဆိုခ်င္။ မဆိုခ်င္သည္မွာ ကိုတင္ေအး ဘာလုပ္လုပ္ အျပစ္မဆိုခ်င္ေအာင္ ခ်စ္မိသျဖင့္ ျဖစ္ေလ၏။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ အခ်စ္၏ အတိုင္းအထြာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္ခ်စ္ဦးကိုျဖင့္ ေမသီ ဆံုးရေလၿပီ။

ညဥ့္ဦးကေလးက ဦးေလးခ်စ္က ေျပာျပသည္။ ကိုတင္ေအးက ရည္းစားနဲ႔ဆိုပါကလား။ ေကာင္မေလးက ခပ္ငယ္ငယ္ ဗိုလ္ဆန္ဆန္နဲ႔မို႔ အၿမဲပဲ ႐ုပ္ရွင္တြဲၾကည့္ၾကသတဲ့။ သည္စကားကိုၾကားစဥ္က ေမသီသည္ ခုျပန္ၿပီး မေတြးဝ့ံေတာ့မိေအာင္ တုန္လႈပ္သြားသည္။ အထင္ႀကီးထားခ်က္ေတြ၊ ယံုၾကည့္ခ်က္ေတြ ေလထဲသို႔ လြင့္ပါသြားေတာ့သည္။ အခ်စ္ဦး၏အလွည့္စားခံရမႈသည္ ေမသီအား ဣေႁႏၵမေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ထိခိုက္သြားေစေလ၏။ တကယ္ပင္ ေမသီသည္ အင္မတန္ နာၾကည္းစရာေကာင္းေအာင္ ခ်စ္ေရးနိမ့္ခဲ့ရၿပီ။

အခ်စ္ဆိုတာ တစ္ဝက္စီခြဲၿပီး လူႏွစ္ေယာက္ကို ေပးလို႔ရသလား၊ လူတစ္ကိုယ္မွာ အခ်စ္စိတ္ဟာ ႏွစ္ခုသံုးခုမ်ား ရွိေလသလား။ ဤသို႔ ေမသီသည္ အ႐ူးစိတ္ကူးပမာ အဆီအေငၚမတည့္စြာ စိတ္ထဲမွာ ထပ္တလဲလဲ ေမးေနမိေလ၏။ ေမသီသည္ မ်က္ရည္မ်ား ဝဲလာလ်က္ တစ္ကိုယ္တည္း မဲ့ၿပံဳးၿပံဳးမိ၏။ သို႔ေသာ္ ဘယ္သူ႔ကို ၿပံဳးမိမွန္း သူဘာသာ သူမသိ။ ကိုတင္ေအးကိုျဖင့္ မမုန္းရက္ႏိုင္ပါ။ အမွန္မွာ ကိုတင္ေအး၏အမူအရာ၊ အေျပာအဆို အေသြးအသြင္တို႔သည္ သူ႔အသည္းကို စိုးမိုးႏိုင္နင္းေနေပၿပီ။

ရက္စက္ပါေပ့ ကိုတင္ေအးရယ္ဟု သူ ငို႐ွိဳက္သည့္တိုင္ေအာင္ ကိုတင္ေအး မနက္တိုင္း သူ႔ဆီလာသည္ကို သတိရမိေသးသည္။ ခ်စ္ရိပ္လွ်ံေနသည့္ သူ႔မ်က္ႏွာကို ျမင္မိသည္။ ေမသီ မဲ့ၿပံဳးၿပံဳးသည္မွာ ေလာကကို ျဖစ္သည္။ ဤေလာကသည္ အူခ်ာလည္ေအာင္ ႐ူးသြပ္ေနေပသည္။ ပုထုဇေနာ ဥမၼတၱေကာတို႔သည္ ခ်စ္မႈ၊ ႀကိဳက္မႈ၊ သြားမႈ၊ လာမႈ၊ ေနမႈ၊ ထိုင္မႈတို႔ျဖင့္ တစ္သက္တာလံုး ကိုယ့္ဒုကၡကိုယ္ ရွာေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုျဖစ္၍ ပ်က္ၾကေသာ္လည္း ေလာကအ႐ွဳပ္အေထြးမ်ားအေနာက္မွာမူ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကသာ အရာရာကို ၿပီးဆံုးႏိုင္ရေတာ့၏။ ေလာက၏ အျဖစ္အပ်က္ ေပြလီလီတို႔ကို သံုးသပ္မိေလေလ ဘာကိုမဆို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေလေလ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သူသည္ မိမိအခ်စ္မႏိုင္၍တစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔ကို ခြင့္လႊတ္လုိက္ရေသာ္လည္း စိတ္သက္သာရာရမႈကို မဲ့ၿပံဳးၿပံဳးျခင္းျဖင့္ ယူလိုေသး၏။

ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္ေသာ္လည္း ကိုယ့္အခ်စ္ကို ေမသီ ခ်ဳပ္၍မရေခ်။ ခ်ဳပ္တည္းဖို႔လည္း မႀကိဳးစား၊ သူ႔ကို ခ်စ္မိသည့္အတြက္ဆိုလွ်င္ ဘယ္လိုဒုကၡပါလာလာ ေမသီ မထီေခ်။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ သူ႔အခ်စ္ဦးမဟုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း သူမူကား ေမသီ၏ တစ္ေယာက္တည္းေသာ အခ်စ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ ျဖစ္ေပ၏။ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္လိုခ်စ္ခ်စ္ ပင္လယ္ေတာ့ ျခားခဲ့ပါၿပီဟု ေတြးမိလွ်င္ သူ႔ရင္မွာ တိမ္စင္သည့္ ေကာင္းကင္လို ဟာ၍ သြားမိေလ၏။
ေမသီသည္ ပမ္းလ်စြာ အိမ္ေရွ႕သို႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္သည္ႏွင့္ ကိုတင္ေအး ေရာက္လာသည္မွာ တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္၏။

ကိုတင္ေအးသည္ " ေဟ့ ...  ေကာင္မေလး၊ ခေရပန္းေတြ မေႂကြေတာ့ဘူးလား " ဟု လွမ္းေအာ္၍ ေျခလွမ္းသြက္သြက္ႏွင့္ လာသည္။ ေမသီကမူ ၿပံဳးလည္းမၿပံဳး၊ ရယ္လည္း မရယ္ ေတြ၍သာၾကည့္ေနမိေတာ့သည္။ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ အလြန္တရာမွ ခ်ဳိၿပံဳးၾကည္ရႊင္ကာ ေနေလ၏။ သည္ေန႔ ေမသီ အိမ္ေပၚတက္မေျပး။ သူ႔ကို ေတြ႕ရျပန္ေတာ့ တုန္လႈပ္မိေသး။ ၾကည့္ပါဦး၊ သူ႔မ်က္ႏွာျဖင့္ ေမသီတစ္ေယာက္ကိုသာ ခ်စ္သလိုပါပဲ။ ကိုတင္ေအးသည္ စိတ္ေဇာႀကီးစြာ သူေျပာခ်င္သမွ်ကို အေလာတႀကီးေျပာေလ၏။ သူ သိပ္ၿပီးစိတ္ပါစြာေတာ့ ေျပာသည္။ သူ႔အသံမွာ တုန္ေန၏။ မ်က္လံုးမ်ားမွာ ေတာက္ပေန၏။ သူ၏ခ်စ္စကားမ်ားမွာ ေမွးမွိတ္အိပ္ေပ်ာ္ခ်င္ေအာင္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းပါေပသည္။

ၾကည့္စမ္း ေျဗာင္လိမ္ေနလိုက္တာ။ သို႔ေသာ္ သူ႔စကားမ်ားကို ေမသီ လက္ခံေနရ၏။ ၿပံဳး၍ၾကည္၍ နားမေထာင္ေသာ္လည္း သူ႔မ်က္ႏွာကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ကာ သူ႔စကားမ်ားကို ဟက္ဟက္ပက္ပက္ မရယ္လိုက္ႏိုင္ေခ်။ "ဟင္ ေမသီ ဘယ့္ႏွယ္လဲ˝ ဟု သူက ေမးေလသည္။ ေမသီကား ဘာလုပ္ရမွန္း မသိေတာ့။ ကိုတင္ေအးသည္ ေမသီ ၿငိမ္ေနသည္ကို အားမလိုအားမရျဖစ္ကာ ဒန္းႀကိဳးကို ကိုင္ထားသည္။ ေမသီ့လက္ကေလးတစ္ဖက္ကို ဆုပ္လိုက္သည္။
̏
" ေမသီ ကိုတင္ေအးကို ေျပာပါကြယ္ "

ေမသီသည္ ေခါင္းကိုသာ တြင္တြင္ခါေလသည္။ ေမသီ ဒါပဲ တတ္ႏိုင္ေတာ့သည္။ ကိုတင္ေအးက သူ႔လက္ကို ဆုပ္ကိုင္ကာ သူအခ်စ္ကို ေတာင္းေနစဥ္မွာ ေမသီ၏ အခ်စ္ရွိန္သည္ ေၾကာက္မက္စဖြယ္ ထ၍ ေပါက္ကြဲေလသည္။ အို... ေမသီ ဘာမွ် သတိမရဘဲ ႏွစ္လိုက္မိေလမလား။ "ေမသီ ေမသီ" ဟု ကိုတင္ေအးသည္ အငမ္းမရေခၚ၏။  " ေမသီ... ေမသီ၊ ေမးတာကို ေျဖပါဦး အခ်စ္ရယ္"

ေမသီသည္ သည္လိုဆက္ေန၍ အက်ဳိးမရွိသည္ကို သတိရမိေလ၏။ မိမိ၏လက္မ်ားကို ဆုပ္ထားေသာ ကိုတင္ေအး၏လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို တစ္ေခ်ာင္းစီ ျဖည္ေလသည္။ ကိုတင္ေအးသည္ ေမသီ မ်က္စိမ်က္ႏွာပ်က္ေနသည္ကို ျမင္၍ အနည္းငယ္ ကိုယ္ရွိန္သတ္ေပးကာ နားမလည္သလို ၾကည့္ေန၏။ ေမသီသည္ သူ႔ခ်စ္ဦး၏မ်က္ႏွာကို ေမာ္၍မၾကည့္ဘဲ တစ္ခ်က္မွ်႐ႈိက္ကာ ျဖည္ညင္းစြာ အိမ္ေပၚတက္ခဲ့ေလ၏။

ေမသီ ျခံထဲသို႔ မဆင္းသည္မွာ ဆယ္ရက္ရွိသြားၿပီ။ မနက္ မနက္မွာ ကိုတင္ေအးလာၿပီး ေခါင္းငိုက္စိုက္ႏွင့္ ျပန္ျပန္သြားသည္ကို ျမင္ရျပန္ေတာ့လည္း စိတ္ထဲက မေကာင္း။ ေမသီသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သာ က်ိန္ဆဲမိေတာ့သည္။
ကိုတင္ေအးကို သည္လို အက်ဳိးမသိ အေၾကာင္းမသိ ေရွာင္ေန၍မၿပီး။ သူ႔အား စိတ္ထဲရွိသမွ် ဖြင့္ၿပီးေျပာလိုက္ေတာ့မည္။ ကိုတင္ေအးနဲ႔ ေမသီနဲ႔ သည္အေၾကာင္းကို ေမ့လိုက္ၾကပါစို႔... လို႔။

ေမသီ ၿခံထဲသို႔ ဆင္းခဲ့ျပန္၏။ ေန႔လယ္ေနသည္ မိုးသားမ်ားၾကားမွ ဘြားခနဲေပၚေနသည္။ သစ္ပင္အားလံုးတို႔သည္ ကိုယ့္အရိပ္ကို ကိုယ္ျပန္နင္းကာ ရွိသည္။ ခေရပြင့္တို႔သည္လည္း နီညိဳညိဳအေရာင္ျဖင့္ ႏြမ္းေနၾကၿပီ။ ကိုတင္ေအးကို ခေရပင္ေအာက္မွာ ေတြ႕ရသည္။

"̏ အို... ကိုတင္ေအး၊ အလုပ္မသြားဘူးလား "

"̏ ဟင့္အင္း "

"̏ အို... ဘာျဖစ္လို႔လဲ "

"̏ ဘာျဖစ္သလဲဆိုတာ တကယ္ပဲ မသိဘူးလား " ဟု သူက ေမး၏။ သူ႔အသံမွာ ေဒါသသံပါ၏။ ေမသီသည္ ဘာမွ်မေျဖဘဲ ေခါင္းကို ငံု႔လိုက္မိေလသည္။

"̏ အလုပ္မွ မသြားတာ ဘယ္ႏွရက္ရွိေနၿပီ ထင္သလဲ၊ ကိုတင္ေအး ဒီမွာလာ အၿမဲလာေစာင့္ေနတာေကာ မသိဘူးလား˝ ဟု ေမးၿပီး  " ေမသီလုပ္သြားလိုက္တာ ကိုတင္ေအးျဖင့္ ႐ူးက်န္ရစ္တာပဲ ေမသီရယ္၊ ရက္စက္လိုက္တာ " ဟု သူ နာၾကည္းစြာ ညည္းညဴေလ၏။

ကိုတင္ေအးသည္ အံ့ၾသစြာၾကည့္ကာ " ေမသီ " ဟု ေခၚသည္။ ေမသီသည္ လ်လ်ကေလး ၿပံဳးေလ၏။

"̏ ေမသီျဖင့္ ဝမ္းနည္းလို႔ မဆံုးပါဘူး၊ ေၾသာ္... ကိုတင္ေအးဟာ ေမသီ့ကို လွည့္စားရက္လိုက္တာလို႔၊ ကိုတင္ေအး တျခားမိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ခ်စ္ေနလ်က္က ေမသီ့ကို ဘာျဖစ္လို႔ ညႇဥ္းဆဲခ်င္ရတာလဲ၊ ကိုတင္ေအးဟာ ေမသီ့ကို လိမ္ၿပီး ခ်စ္မယ္ႀကံတာပဲ၊ ဒါေပမဲ့ အလိမ္ေပၚသြားၿပီ"

ကိုတင္ေအးမွာက မ်က္ႏွာအပ်က္ႀကီးပ်က္ကာ စကားတစ္လံုးမွမဆိုဘဲ ေနေလသည္။ ရာဇဝတ္ေကာင္ပမာ မ်က္ႏွာထားက်ေန၏။ ၾကက္ေသေသၿပီး ႐ုတ္ခနဲ ေတြေဝေန၏။ အတန္ၾကာမွ မ်က္ႏွာ မသာမယာႏွင့္...
̏
ိုတင္ေအး မွားတယ္ ေမသီ "ဟု ဝန္ခံေလ၏။

"̏ မွားတယ္ဆိုရင္လည္း သည္ေနရာမွာ သည္ဟာၿပီးၾကပါစို႔ ကိုတင္ေအးရယ္ "

"̏ အို မၿပီးႏိုင္ဘူး၊ ကိုတင္ေအး ေမသီ့ကို ခ်စ္တယ္"

ေမသီ ဝမ္းနည္းပမ္းနည္းျပဳကာ ေခါင္းခါေလသည္။ သူ႔အမူအရာမွာ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲပင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို သိေသာ္လည္း ဟန္ေဆာင္ဖို႔ စိတ္မကူး၊ ဂ႐ုမစိုက္ပါဘူးဟူေသာအေနျဖင့္ မထီတရီ ေနလိုက္ဖို႔ မႀကိဳးစား။
̏
"ကိုတင္ေအးေလ သည္ကမ႓ာေပၚမွာ ေမသီ့ကိုသာ ခ်စ္မယ္၊ ေမသီ့ကို ခ်စ္ရမွ ေအးမယ္၊ ယံုစမ္းပါ ေမသီရယ္၊ ေမသီ့အခ်စ္အတြက္ဆိုရင္ ဘာကိုမဆို စြန္႔ျပပါ့မယ္၊ အို ဒီလိုမၿပံဳးပါနဲ႔ေလ၊ ရင္ခြဲျပရမွာလား၊ ခ်စ္တာကို ပါးစပ္က မေျပာတတ္ဘူး ေမသီ "

ကိုတင္ေအး၏မ်က္ႏွာမွာ ေသြးေရာင္ႂကြလာသည္။ သူ႔ကိုယ္မွာ ယိမ္းယိုင္ကာ ေမသီကို မိုးလ်က္ရွိေလသည္။ ေမသီက

"̏ အို ေတာ္ပါေတာ့၊ ဘာေျပာေျပာ ေမသီေတာ့ ကိုတင္ေအး အခ်စ္မ်ဳိးကို သိပ္ေၾကာက္တာပဲ" ဟု ပခံုးတစ္ဖက္တြန္႔ကာ ေလွာင္ရယ္ရယ္ရင္း ေျပာေလ၏။

ကိုတင္ေအးမွာ ရုတ္တရက္ ဘာမွမေျပာႏိုင္ပဲငိုင္ေနေလ၏။

" ေမသီ့အတြက္ ဘာကိုမဆို စြန္႔ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာၿပီးပါပေကာေမသီရယ္။ ကိုတင္ေအးမွားခဲ့မိတဲ့အျပစ္ဟာ မေက်ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပဲ ႀကီးသလား " ဟု ေမးေလ၏။

ေမသီက ရယ္ေလသည္။

̏
ခုေျပာေနတာက ကိုတင္ေအးကို အျပစ္ဆိုေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္တာဟာ အျပစ္မွ မဟုတ္ဘဲ၊ ဒါေပမဲ့ ခ်စ္မိၿပီဆိုရင္ သစၥာရွိရတယ္၊ တည္တံ့ရတယ္၊ အခ်စ္ဟာ ေပါ့ေပါ့ကေလးမဟုတ္ဘူး၊ ကိုတင္ေအး ခုလို လုပ္တာဟာ ဟိုေကာင္မေလးအေပၚေရာ ေမသီ့အေပၚမွာေရာ သက္သက္မတရားလုပ္တာပဲ၊ ကိုတင္ေအး ဘာျဖစ္လို႔ သည္ေလာက္မိန္းကေလးေတြကို ဒုကၡေပးခ်င္ရတာလဲ၊ ေမသီကိုေရာ ဘာျဖစ္လို႔ လိမ္ခ်င္ရတာလဲလို႔ "

အသံမွာ ငိုသံပါသည္။ ေမသီ၏ ရင္မွာ ပြင့္ထြက္ေတာ့မလို ပူလ်က္ရွိသည္။ ေမသီမွာ ကိုတင္ေအးနားက ႐ုတ္ျခည္းထကာ ေဝးေဝးသို႔ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ေျပးခ်င္စိတ္ေပါက္လာေလ၏။ ကမ႓ာ့အစြန္ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ငရဲကိုပဲျဖစ္ျဖစ္...။
တိတ္ဆိတ္ျခင္းသည္ မ်ားျပားေသာ အဓိပၸာယ္ကို ေဆာင္ကာ ရွည္လ်ားစြာ မင္းမူေနသည္။ မိုးသားမ်ားၾကားမွ ေနသည္ ပူေလာင္ေသာ အရွိန္အဝါတို႔ကို ေလာင္းသြန္ခ်သည္တြင္ သစ္ရြက္အေပါင္းတို႔သည္လည္း ေခါင္းငံု႔ကာ မာန္ေလွ်ာ့ေနၾကရွာသည္။ ေလသည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္ေနၿပီလိုလို။

̏" ေမသီ ကိုတင္ေအးကို နည္းနည္းမွ မခ်စ္ဘူးလား "ဟု ျဖဳန္းကနဲ ေမး၏။ ေမသီက ဘာမွမေျပာဘဲေနေလ၏။

"̏ ေမသီ ေျပာပါကြယ္၊ မခ်စ္ဘူးလား "

"̏ ေမသီ မေျပာႏိုင္ဘူး "
̏
" အို ေျပာရမယ္၊ ေမသီနဲ႔ ကိုတင္ေအး တစ္ေန႔ကြဲၾကေတာင္ ဒါကို ရွင္းရွင္း သိရင္ ေျဖႏိုင္ဦးမယ္၊ ေျပာပါ... ေမသီ၊ ကိုယ္တို႔က ငယ္လည္း ငယ္သူငယ္ခ်င္းကြယ္၊ ဘာမွ ဖံုးေနၾကစရာ မလိုပါဘူး "

ေမသီသည္ ႏႈတ္ခမ္းကို ကိုက္ကာ " ခ်စ္ေတာ့ ခ်စ္တယ္ " ဟု သံျပတ္ႏွင့္ ဆိုေလသည္။

"̏ ေတာ္ပါၿပီ။ ေက်နပ္ပါၿပီ၊ ကိုတင္ေအး သြားပါေတာ့မယ္ " ဟု ေျပာ၍ ထြက္သြားမည္ျပဳၿပီးမွ " ေမသီရယ္ ကိုတင္ေအးကို ခ်စ္ရက္သားနဲ႔ " ဟု တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ေျပာေလသည္။

"̏ အို ထပ္မေျပာပါနဲ႔ေတာ့၊ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး၊ ေမသီ မွန္တာ ေျပာလို႔ အတင့္ရဲခ်င္သလား " ဟု ခပ္ျမန္ျမန္ေျပာရင္း စိတ္ထြက္လာကာ

"̏ ကိုတင္ေအးဟာ ေမသီ့ကို အထင္ေသးေနတယ္၊ ေမသီ သေဘာထားေသးလို႔ မဟုတ္ဘူး၊ ကိုတင္ေအး ဘယ္ဘဝက ျပန္လာျပန္လာ ေမသီ လက္ခံမွာပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ဘာမွ အျပစ္မရွိတဲ့ ဟိုမိန္းကေလးကို စြန္႔ၿပီး ေမသီ့ဆီလာမွာေတာ့ မလိုခ်င္ဘူး၊ မတရားလုပ္တာကို ေမသီ ႐ႈံးခ်င္႐ႈံးပါေစ၊ အားမေပးႏိုင္ဘူး၊ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ခ်စ္သူကို မလုခ်င္ပါဘူး၊ ေမသီေလ အခ်စ္မ်က္ႏွာထက္ မိန္းကေလးအခ်င္ခ်င္း မ်က္ႏွာကို ပိုငဲ့ခ်င္စိတ္ရွိတယ္၊ ကိုတင္ေအး သူ႔ကို မသနားေပမဲ့ ေမသီက မရက္စက္ခ်င္ပါဘူး။ သူ႔ကို စြန္႔ပါ့မယ္လို႔ ေျပာရင္ ေမသီေက်နပ္ေနမယ္ထင္တာ ကိုတင္ေအး မွားတာပဲ၊ ျမင့္ျမတ္တဲ့အခ်စ္ဟာ သစၥာနဲ႔ အၿမဲတြဲေနတယ္၊ ကိုတင္ေအးဟာ ေယာက်္ားေကာင္းတစ္ေယာက္ ပီသပါေစ၊ အခ်စ္ကို ေပါ့ေပါ့မေတြးပါနဲ႔ " ဟု စိတ္လိုက္မာန္ပါ ေျပာေလသည္။

ကိုတင္ေအးသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ထြက္သြားေတာ့သည္။

ေမသီကား ငိုခ်င္သလို ရယ္ခ်င္သလိုျဖစ္ကာ က်န္ခဲ့သည္။ ေျဖာင့္မတ္သူသည္ ေလာကေရးရာမွာ ရွံဳးနိမ့္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္သက္လံုးကား လိပ္ျပာလံုေလေတာ့သည္။ ဒါသာ အျမတ္ျဖစ္၏။ ေမသီသည္ အင္မတန္ကို ႏြမ္းလ်စြာ မခ်ိတရိ ၿပံဳးမိရွာေလ၏။

                                           ၾကည္ေအး 

                                          တာရာမဂၢဇင္း။
                    အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၇၊ စက္တင္ဘာ၊ ၁၉၄၇။

Thursday, December 29, 2016

Testosterone (တက္စတိုစတီရုံး) က်ား-ေဟာ္မုန္း


၁။ မဂၤလာပါ ဆရာ႐ွင့္။ သမီးက pharmacist တေယာက္ပါ႐ွင့္။ တခ်ိဳ  ့ေယာက်္ားလ်ာေတြက online shopping ပုံစံနဲ႔ testosterone ထိုးေဆးေတြ စားေဆးေတြကို ေရာင္းပါတယ္။ ့ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ႐ွိေၾကာင္း ေျပာၾက ေရးၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေယာက်္ားလ်ာေလးေတြဆိုတာလည္း အသက္၂၀ပင္မျပည့္ေသာ္ျငား ရဲတင္းၾကပါတယ္႐ွင့္။ ေယာက်္ားဆန္ခ်င္လြန္းတာေၾကာင့္ ေစ်းႀကီးေပးဝယ္ယူသုံးစြဲၾကပါတယ္။ ထိုးေဆး ကိုယ္တိုင္ထိုးၾကပါတယ္။ သူတို ့သုံးတဲ့ေဆးေတြကို ေဆးဝါး မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း႐ွိမ႐ွိေတာ့ သမီးမသိပါဘူး႐ွင့္။ testosterone အေၾကာင္းကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံေလး သူတို႔ေလးေတြကို အသိပညာေပးခ်င္လို႔ပါ႐ွင္။

၂။ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ရွိပါျပီ။ အမ်ိဳးသားေဟာ္မုန္းေဆး ေသာက္ခ်င္လို႔ပါ။ ညႊန္ေပးပါလားေဒါက္တာ။ လည္ေစ့လည္း မထြက္ဘူးဆရာ။ ကန္ေတာ့ အေမြးေပါက္ႏႈန္းကလည္း ေႏွးတယ္။ body structure ကလည္း မိန္းကေလးနဲ႔ ဆင္ေနတယ္။ အဲတာေၾကာင့္ ေသာက္ခ်င္တာပါဆရာ။ 

၃။ ကြၽန္ေတာ္ အသက္ ၂၇ နွစ္ပါ။ လူပ်ိဳပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ဒူးက သိပ္အားမရွိဘူး။ ႕႕႕႕႕ လည္းသူမ်ားနဲ႔ ယွဥ္ရင္ နည္းနည္းေသးတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ သူငယ္ခ်င္းကအႀကံေပးလို႔ တက္စထိုရိုး က်ားေဟာ္မုန္းအားေဆး 10mm ေဆးဗူး အလံုး ၃ဝ ပါတဗူးဝယ္ၿပီး တေန႔နွစ္လံုးေသာက္တာ ၃ ရက္ေလာက္ရွိပါၿပီ။ အႏၲရာယ္ရွိနိုင္လားဆရာ။ side effect ဘာရွိလည္းသိခ်င္ပါတယ္။ အဲတာဘာျဖစ္လို႔လည္း သိခ်င္ပါတယ္ဆရာ။

၄။ ကြ်န္ေတာ္ အခုအသက္၂၆ ႏွစ္ရွိပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ လူပ်ိဳမျဖစ္ေသးပါဘူး။ ခ်ိဳင္းေမြး၊ မုတ္ဆိတ္ေမြး၊ ႏႈတ္ခမ္းေမြးလည္း မေပါက္ပါဘူး။ ဆီးစပ္ေမြးေတာင္ နည္းနည္းေလးဘဲ ရွိပါတယ္။ ဝက္ျခံလည္း တခါတေလမွ ရွားရွားပါးပါး ထြက္ပါတယ္။ အသံလဲ မေျပာင္းေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ လိင္တံနဲ႔ ေဝွးေစ့က အလြန္ေသးပါတယ္။ သုက္လဲ လံုးဝမထြက္ခဲ့ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ လေလာက္က ေဆးစစ္ရပါတယ္။ ဆရာဝန္က Testosterone နည္းေနတယ္ ထင္ေၾကာင္းနဲ႔ ေဆးစစ္ခိုင္းပါတယ္။ ေဆးစစ္တဲ့အခါ Testosterone ပမာဏဟာ ေတာ္ေတာ္နည္းေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တျခားေသြးစစ္တာေတြ လုပ္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ကို CT Scan ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ Testosterone ထိုးေဆးေပးပါတယ္။ တလကို တၾကိမ္နဲ႔ ေျခာက္လ ထိုးခိုင္းပါတယ္။ ေဆးထိုးတာေလးလရွိပါျပီ။ တသက္လံုး Testosterone ေဆး သံုးရႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ စားေဆးနဲ႔ေကာ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူးလား။ အိမ္ေထာင္ျပဳလို႔ ရ-မရနဲ႔ ကေလး ရႏိုင္ မရႏိုင္လည္း သိခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ဘာဆက္လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာလည္း အၾကံဥာဏ္ေပးပါခင္ဗ်ာ။

၅။ ကြၽန္မေမာင္ေလး အသက္၂၅ ပါ။ ၁၈ ႏွစ္ေလာက္က ေဝွးေစ့ တလံုးထုတ္ထားပါတယ္။ အျခားေသာတဘက္မွလည္း ေသးသြားပါသည္။ ႂကာရင္အေျခာက္စိတ္ေပါက္သြားမွာစိုးပါသည္။ စိတ္ဓါတ္ေတာ့ က်ားစိတ္ရွိပါသည္။ ေဟာ္မုန္းေႂကာင့္ ေျပာင္းႏိုင္ပါသလား။ လမ္းညြန္ေပးေစလိုပါသည္။

၆။ ကြ်န္ေတာ္အသက္က ၂၄ ႏွစ္ပါ သူမ်ားေတြလို အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ေတြမွာေရာ အခုေရာပါ အေမြႊးအမ်ွင္ နည္းပါတယ္။ ဂ်ဳိင္းေမြးဆုိ မေပါက္သေလာက္ပါပဲ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ညာဘက္လက္သန္းက ညာဘက္လက္ သူၾကြယ္ပထမအဆစ္ကုိ မမွီပါဘူး။ အဲလုိဆိုရင္ ကေလးမရႏိုင္ဘူးလုိ႔ေျပာပါတယ္။ ဟုတ္ပါသလားဆရာ။ အခုကၽြန္ေတာ္ ကေလးမရေသးပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ဘက္က ခ်ဳိ ႔ယြင္းေနတာမ်ားလား သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အဲလုိျဖစ္လုိ႔ ကေလးမရႏုဳိင္ဘူးဆုိရင္ ကေလး ရႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လုိေတြလုပ္ရပါမလဲခင္ဗ်ာ။

ေဟာ္မုန္းအမ်ိဳးေပါင္း (၁၇) မ်ိဳးရွိတယ္။ (တက္စတိုစတီရုံး) ကို က်ားလိင္ေဟာ္မုန္းလို႔ ေခၚတယ္။ ဒါေပမဲ့ အကုန္မွန္တာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ မိန္းကေလးေတြ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာလဲ ငယ္ငယ္ၾကီးၾကီးရွိေနတာဘဲ။ သူ႔တန္ခိုးက လိင္နဲ႔ဆိုင္တဲ့အဂၤါေတြကို ပံုမွန္ျဖစ္ေနေစတယ္။ (စတီရြိဳက္ေဟာ္မုန္း) ျဖစ္တယ္။ ေယာက်္ားေတြမွာ က်ားအေစ့ကေန၊ မိန္းမေတြမွာ မ်ိဳးဥအိမ္ကေန ထုတ္ေပးေနတယ္။ နည္းနည္းပါပါး (အဒရီနယ္လ္-ဂလင္း) ကေနလဲ ထုတ္ေသးတယ္။ 

သူ႔အလုပ္က ၂ မ်ိဳး ရွိတယ္။
၁။ Androgenic properties (အင္ဒရိုဂ်င္းနစ္) သတိၲလို႔ ေခၚတာေတြကေတာ့ ပင္မ (လိင္အဂၤါေတြ) နဲ႔ ဒုတိယ-လိင္အဂၤါေတြ ဖြံ႔ထြားေစတယ္။ အသံၾသလာမယ္၊ အေမြးေပါက္တာ ထူးျခားလာမယ္။ 
၂။ Anabolic properties (အင္နာေဘာလစ္) သတိၲလို႔ ေခၚတာေတြကေတာ့ ၾကြက္သားေတြ ထြားလာေစမယ္။

ဒုတိယ-လိင္အဂၤါေတြဆိုတာ ေယာက္်ားေလးေတြမွာ ခ်ိဳင္းေမြး၊ ရင္ပတ္ေမြး၊ ဗိုက္ေမြး၊ ဆီးစပ္ေမြးေပါက္၊ မ်က္ႏွာေမြး (မုတ္ဆိတ္၊ ပသိုင္းေမြး) ေပါက္၊ နဖူးေျပာင္၊ ေပါင္ေရွ႕ၾကြက္သားမ်ားလာ၊ Adam's apple လည္ေစ့ထြက္၊ အသံၾသ၊ အရပ္ရွည္၊ အရိုးေတြ ရွည္-မာ၊ ပခံုးက်ယ္၊ မ်က္ႏွာ အဆီျပန္၊ ဝက္ျခံေပါက္၊ ကိုယ္နံ႔ထြက္၊ အေရျပားၾကမ္းလာ၊ အဆီနည္းလာ။ မိန္းကေလးေတြမွာ ရင္သားထြားလာ၊ ႏို႔သီးကိုဆြရင္ သန္မာႏိုင္လာ၊ ဆီးစပ္ေမြး-ကိုယ္ေမြးႏုေပါက္၊ ေပါင္ေနာက္ပိုင္း ၾကြက္သားေတြ ပိုသန္လာ၊ တင္ကားလာ၊ ေခြ်း-အဆီထြက္လာ၊ ကိုယ္နဲ႔ရလာ၊ ဝက္ျခံေပါက္၊ လက္တံပိုရွည္လာ၊ တင္ပါး-ေပါင္ေတြမွာ အဆီပိုစုလာ။

တေယာက္တည္းမွာလည္း တခ်ိန္နဲ႔တခ်ိန္ မတူဘူး။ ရာသီဥတု၊ ေလ့က်င့္ခန္း၊ အစားအေသာက္ လိုက္ျပီး အနည္း-အမ်ား ေျပာင္းေနတယ္။ ေသြးစစ္ရင္ မနက္ခင္း စစ္တာေကာင္းတယ္။ Steroid ေယာက္်ားမွာ ပံုမွန္ 270-1070 ng/dl ရွိရတယ္။ (ယူနစ္) ေတြက ဓါတ္ခြဲခမ္းတခုနဲ႔တခု မတူၾကဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ပံုမွန္ဆိုတာကို ျငင္းေနၾကဆဲ ျဖစ္တယ္။ အသက္ၾကီးေလး နည္းေလလဲ ျဖစ္တယ္။ ၄ဝ ေက်ာ္ရင္ ၁ ႏွစ္မွာ ဝ႕၃% နည္းနည္း လာတယ္။ အသက္ ၆ဝ ေအာက္ ေယာက္်ား ၂ဝဝ မွာ ၁ ေယာက္ ဒီေဟာ္မုန္း နည္းေနတယ္။ အရက္စြဲေနသူ၊ နာတာရွည္ ေရာဂါတခုခု ခံစားေနရသူ၊ Hemochromatosis ေသြးထဲမွာ သံဓါတ္မ်ားလြန္းေနသူ၊ Sarcoidosis က်ားအေစ့ေရာဂါ ရေနသူ၊ AIDS ေရာဂါရွိေနသူ၊ စိတ္ဖိအား မ်ားလြန္းေနသူေတြမွာ သူမ်ားထက္ နည္းေနမယ္။

ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြမွာ လာျဖစ္သလဲ။ ေဟာ္မုန္းထြက္ရာေနရာမွာ ကင္ဆာေဆး၊ ဓါတ္ကင္ရရင္၊ (ခရိုမိုဇုမ္း) ပံုမွန္ မဟုတ္ရင္၊ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္မိရင္၊ ေရာဂါရရင္၊ ကိုယ္ခႏၶာၾကီးထြားေအာင္ (စတီရြိဳက္) ေဆးေတြ တလြဲသံုးရင္၊ ပသိေရာင္နဲ႔တြဲတဲ့ က်ားအေက်ာေရာင္ေရာဂါျဖစ္ရင္၊ အမ်ိဳးသမီးမွာ မ်ိဳးဥအိမ္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ရင္၊ ခြဲစိတ္ထုတ္လိုက္ရရင္၊ က်ားအေစ့က သူေနရာ ကပ္ပဲ့အိတ္မွာ ရွိမေန-က်မေနရင္၊ ကပ္ပဲ့အိတ္ ထိခိုက္မိရင္၊ ဇရာေထာင္းလာရင္၊ အဝလြန္ရင္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ကတည္းက ဒီေဟာ္မုန္း နည္းရင္ ကေလးဟာ လိင္အဂၤါ ဖြြံ႔ထြားမႈ နည္းျပီး ေမြးလာႏိုင္တယ္။ ေယာက္်ားေလးဆိုရင္ လိင္တံ၊ ကပ္ပဲ့အိတ္ ေသးငယ္ေနမယ္။ မိန္းကေလးလဲ မအဂၤါ ပံုပန္းမတူျဖစ္ေနမယ္။ က်ားလိုလို မလိုလိုေနမယ္။ သိဘို႔ေကာင္းတာ တခုက က်ားရယ္ မရယ္ဆိုတာ အျပင္ပန္းအျမင္အရ သတ္မွတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ Chromosomes ၾကည့္ေခၚရတာ ျဖစ္တယ္။ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာ ဒီေဟာ္မုန္း နည္းေနရင္ လိင္ပိုင္းရင့္သန္မႈေတြ နည္းေနမယ္။ ၾကြက္သားထုထည္ ေသးေနမယ္၊ အသံၾသမလာဘူး၊ ကိုယ္ေမြးေပါက္တာ ၾကမ္း-ထူမလာဘူး၊ ေယာက္်ားေလျဖစ္ေပမဲ့ ႏို႔ၾကီးေနမယ္၊ လိင္တံနဲ႔ ေဝွးေစ့ေသးငယ္ေနမယ္။ အရြယ္ရလာမွ ျဖစ္တာဆိုရင္ လိင္စိတ္နည္းေနမယ္၊ လိင္ဆက္ဆံတာ ခက္ေနမယ္၊ ပန္းညွိဳးတာ၊ ကေလးမရႏိုင္တာ၊ ဆံပင္ကြ်တ္မယ္၊ ၾကြက္သားလွီမယ္၊ အရိုးအားနည္းမယ္။ မိန္းကေလးမွာျဖစ္ရင္ မ်က္ႏွာနီရဲေနမယ္၊ စိတ္တိုမယ္၊ လိင္စိတ္ နည္းေနမယ္၊ အိပ္ေရး ပ်က္မယ္၊ ၾကြက္သားေတြ လွီေနမယ္၊ အရိုးအားနည္းမယ္၊ ဆံပင္ကြ်တ္မယ္။

(တက္စတိုစတီရုံး) နည္းေနသူေတြမွာ ယာက္်ား ပန္းညွိဳး-ပန္းေသျဖစ္မယ္၊ (ကိုလက္စေထာ) မ်ားမယ္၊ အဝလြန္မယ္၊ စိတ္ဓါတ္က်မယ္၊ စိုးရိမ္စိတ္ကဲေနမယ္၊ စိတ္မူေျပာင္းမယ္၊ အာရံုစိုက္ရတာ ခက္မယ္၊ မွတ္ဥာဏ္ေလွ်ာ့မယ္၊ လိင္စိတ္နည္းမယ္၊ အရိုးအားနည္းေနမယ္။ 

အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေဆးကုရင္ Esterified estrogens and methyltestosterone ေပးတယ္။ ေယာက္်ားေတြမွာ ျဖစ္ရင္ Testosterone Replacement Therapy (TRT) ထိုးေဆးကို ၂ ပတ္ ၁ ၾကိမ္ ထိုးေဆး၊ ဒါမွမဟုတ္ Patch ေဆးကပ္ခြါ၊ Gel (ဂ်ဲလ္)၊ Putty ငံုေဆးေတြ ရွိေသးတယ္။ 

အမ်ားဆံုးသံုးတဲ့ ထိုးေဆးက Testosterone enanthate (TE) ျဖစ္တယ္။ 100-200 mg IM ကို ၂ ပတ္ ၁ ၾကိမ္ ထိုးတယ္။ ထိုးေဆးကို သံုးေနတာၾကာျပီ၊ ေစ်းလဲခ်ိဳတယ္။ Testosterone cypionate (TC) ေဆးကိုလဲ သံုးႏိုင္တယ္။ Implantable Testosterone အေရျပားေအာက္မွာ ထားလို႔ရတဲ့ေဆးကို ၁၉၄၀ ကတည္းက သံုးေနတယ္။ ေဆးတလံုးမွာ 75 mg of crystalline testosterone ပါတယ္။ ၃-၆ လ ခံတယ္။ တခါထည့္ထားရင္ ၂-၆ လံုး ထည့္ထားရတယ္။ Transbuccal System သြားဖံုးကေန စုပ္ယူႏိုင္တဲ့ေဆးကို ေရွ႕သြားအထက္မွာထားရတယ္။ 30 mg testosterone ပါတယ္။ တေန႔မွာ ၁-၂ ခါ သံုးရတယ္။ Transdermal TRT ဆိုတာက Patch ကပ္ခြါ နဲ႔ Gel ဂ်ဲလ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္တယ္။ ေန႔တိုင္းသံုးေနရမယ္။ Patch ကို ကပ္ပဲ့အိတ္မွာ ကပ္တာနဲ႔ တျခားေနရာမွာ ကပ္ရတာ မတူဘူး။ TRT Gel ေစ်းၾကီးတယ္။ Testosterone စားေဆး၊ 17--methyltestosterone and fluoxymesterone ပါတယ္။ အသည္းအတြက္ သတိထားစရာေတြ ရွိတယ္။ Novel Testosterone Therapy ဆိုတာ ၃ လမွ တခါ ထိုးစရာလိုတာကို အသစ္နည္း ျဖစ္တယ္။ ဥေရာပမွာ သံုးႏိုင္ျပီျဖစ္ေပမဲ့ အေမရိကားမွာ စမ္းသပ္မႈ အဆင့္ ၃ အထိေရာက္ေသးတယ္။ 1000 mg ကို 10-14 ပတ္တခါသာ ထိုးဘို႔လိုတယ္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ = ပ်ိဳ႕-အန္၊ ဝက္ျခံေပါက္၊ ေခါင္းကိုက္၊ အစားစားခ်င္စိတ္မ်ား၊ စိတ္မူေျပာင္း၊ အသည္းထိခိုက္၊ ေျခေထာက္ေရာင္။ လိင္တံမာတင္းေနတာ ျပန္မေလွ်ာ့၊ ႏွလံုးေရာဂါရွိေနသူ၊ (ကိုလက္စေထာ) မ်ားေနသူ၊ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ေနသူေတြကို မေပးသင့္ပါ။ ေဆးမ်ားသြားရင္ စိတ္ၾကမ္းဝင္တတ္တယ္။ စိတ္မူေျပာင္းတတ္တယ္။ 

ဆရာဝန္ကိုယ္တိုင္မညႊန္ရင္ မသံုးသင့္ပါေၾကာင္း။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

Credit:  Dr. တင့္ေဆြရဲ႕ Page

Wednesday, December 28, 2016

Pad See-Ew ရယ္ စင္ကာပူစတိုင္လ္ ပုဇြန္ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ရယ္ မေလး႐ွားစတိုင္ဖက္ထုပ္ေခါက္ဆြဲရယ္​

ယိုးဒယားေခါက္ဆြဲေၾကာ္ ♡
Thai Stir-Fried Rice Noodle
(Pad See-Ew)


❀ ❀ ❀
ဘယ္အခ်ိန္စားစားမ႐ိုးႏိုင္တဲ့ယိုးဒယားေခါက္ဆြဲေၾကာ္ကိုေတာ့လူႀကိဳက္မ်ားလို႔အေတာ္မ်ားမ်ားသိၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။

ပါဝင္ပစၥည္း
********
ဆန္ျပားေခါက္ဆြဲ - ၂၅၀ ဂရမ္
ၾကက္ဥ/ဘဲဥ - တစ္လံုး
ၾကက္သြန္ျဖဴ - ႏွစ္ေျမာင္း
ၾကက္သား - လက္တစ္ဆုပ္
ကိုက္လန္ - ၂ပင္
ပဲငံျပာရည္အၾကည္ - တစ္ဇြန္း စားပြဲဇြန္း
ပဲငံျပာရည္အပ်စ္ - တစ္ဇြန္း
ငံျပာရည္ - ဇြန္းတဝက္
ခ႐ုဆီ - တစ္ဇြန္း
သၾကား - ဇြန္းတဝက္
င႐ုတ္ေကာင္း - အနည္းငယ္
ဆီ - ႏွစ္ဇြန္း
တြဲဖက္ေပးရန္
သံပုရာသီး
ငံျပာရည္
င႐ုတ္သီးစိမ္းအခ်ဥ္
သၾကား
င႐ုတ္သီးမႈန္႔
ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ပံု
************
1.ဆန္ျပားေခါက္ဆြဲတပြဲစာကိုလက္ႏွစ္လံုးအရြယ္အျပားႀကီးႀကီးလွီးျဖတ္ကာကပ္ေနေသာအလႊာမ်ားအနည္းငယ္ခြာထားပါ။
2.ၾကက္သားေသးေသးစိတ္ထားပါ။ၾကက္သြန္ျဖဴေသးေသးစိတ္ထားပါ။ကိုက္လန္ကိုလွီးျဖတ္ေရေဆးထားပါ။
3.အားလံုးအသင့္ျဖစ္ပါကအိုးထဲဆီထည့္အပူေပးပါ။ဆီပူပါကၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ၾကက္သားထည့္ၿပီးေၾကာ္ေပးပါ။ကိုက္လန္ထည့္ပါ။
4.ၾကက္သားက်က္ပါကဆန္ျပားေခါက္ဆြဲထည့္ၿပီးပဲငံျပာရည္အၾကည္အပ်စ္၊ခ႐ုဆီ၊ငံျပာရည္သၾကား၊င႐ုတ္ေကာင္းတို႔ကိုထည့္ၿပီးသမေအာင္ေမြေပးပါ။
5.ေခါက္ဆြဲကိုေဘးကပ္ထားၿပီးဆီအနည္းငယ္ျဖင့္ၾကက္ဥေဖာက္ထည့္ၿပီးေမြေၾကာ္ေပးကာေခါက္ဆြဲႏွင့္ေရာၿပီးအားလံုးသမေအာင္ေမြေပးကာအရသာအေပါ့အငံျမည္းၿပီးတည္ခင္းသံုးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီသံပုရာသီးင႐ုတ္သီးစိမ္းသၾကားတို႔ုျဖင့္တြဲဖက္ေပးပါ။
...........
Sofia (26.12.2016)

ပုဇြန္ေခါက္ဆြဲ ♡
Singapore Prawn Noodle


❀ ❀ ❀
ေခါက္ဆြဲႏွစ္သက္သူမ်ားဖို႔စကၤာပူစတိုင္ပုဇြန္ေခါက္ဆြဲခ်က္နည္းေလးမ်ွေဝေပးလိုက္ပါတယ္။ပုဇြန္နဲ႔ဟင္းခ်ိဳေကာင္းေကာင္းခ်က္ထားတာမို႔စားရတာတမူထူးျခားတဲ့အရသာေလးပါ။စကၤာပူ Famous foodထည္းကတမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ခ်က္ၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။

ပါဝင္ပစၥည္း (၁၀ပြဲစာ )
*******
ပုဇြန္ေခါင္း - တစ္ကီလို
ၾကက္သြန္နီ - ဥေသး ဆယ္လံုး
ၾကက္သြန္ျဖဴ - တစ္ဥ
ငရုပ္ေကာင္းေစ့ - ႏွစ္ဇြန္း စားပြဲဇြန္း
ပုဇြန္ေျခာက္ - ႏွစ္ဇြန္း
အေရာင္တင္မႈန္႔ - တစ္ဇြန္း
ေရ- ေလးလီတာ
ဆား - ႏွစ္ဇြန္း
သၾကား -ႏွစ္ဇြန္း
ပဲငံျပာရည္ အၾကည္ - ၅ဇြန္း
ပဲငံျပာရည္ အေနာက္ - ၂ဇြန္း
ဆီ - အနည္းငယ္
တြဲဖက္စားရန္
********
ဂ်ံဳေခါက္ဆြဲ - တစ္ကီလို
ငါးလံုး (fish cake) - တစ္ထုပ္
ပဲပင္ေပါက္ - ၂၀၀ ဂရမ္
ကန္ဇြန္းရြက္ - တစ္စည္း
ပုဇြန္ - လိုသေလာက္ (ျပဳတ္ၿပီးသား)
င႐ုပ္သီးအနီပြေတာင့္  - ၅ေတာင့္
ပဲငံျပာရည္ အေနာက္ - ၅ဇြန္း
ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္နည္း
***********
1.ဦးစြာပုဇြန္ေခါင္းမ်ားကိုေရေဆးသန႔္စင္ထားပါ။သီးသန္႔ဝယ္မရရင္အိမ္မွာဟင္းခ်က္ေသာ္ဖယ္ထုတ္ထားေသာပုဇြန္ေခါင္းမ်ားစုထားႏိုင္သည္။)
2.ၾကက္သြန္နီခပ္ၾကမ္းၾကမ္းစိတ္ထားပါ။ၾကက္သြန္ျဖဴအမႊာေခြၽထားပါ။င႐ုပ္ေကာင္းကိုလံုးျခမ္းကြဲထုထားပါ။
3.အားလံုးအသင့္ျဖစ္ပါကခ်က္မည့္အိုးတြင္ဆီထည့္ၿပီးၾကက္သြန္နီ၊ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ငရုပ္ေကာင္း၊ပုဇြန္ေျခာက္တို႔ကိုထည့္ၿပီးဆီသပ္ပါ။
4.ေမြးလာပါကအေရာင္တင္မႈန္႔ထည့္ပါ။ပုဇြန္ေခါင္းထည့္ပါအေရာင္ေျပာင္းသည္ထိေၾကာ္ေပးၿပီေရေလးလီတာထည့္ကာဆားႏွင့္သၾကားထည့္ၿပီးတစ္နာရီခန္႔မီးေအးေအးျဖင့္ဆူပြက္ေအာင္တည္ထားပါ။
5.ဟင္းရည္က်လာပါကဇကာျဖင့္စစ္ထုတ္ၿပီးအေပၚမွအျမဳတ္မ်ားခပ္ထုတ္ကာျပန္လည္ဆူပြက္ေအာင္တည္ေပးပါ။ပဲငံျပာရည္အၾကည္၊အေနာက္ကိုထည့္ၿပီးအရသာအေပါ့အငံျမည္းကာေခါက္ဆြဲျဖင့္ပြဲျပင္ရန္အသင့္ျဖစ္ပါၿပီ။
6.အိုးတခုျဖင့္ေခါက္ဆြဲေဖ်ာရန္ေရေႏြးတည္ထားပါ။ငရုပ္သီးနီကိုအကြင္းလွီးၿပီးပဲငံျပာရည္အေနာက္ျဖင့္စိမ္ထားပါ။
7.ဇကာျဖင့္ေခါက္ဆြဲကန္ဇြန္းရြက္ပဲပင္ေပါက္တို႔ကိုေရေႏြးေဖ်ာၿပီးပြဲျပင္မည့္ပန္းကန္တြင္ထည့္ပါ။ပုဇြန္ငါးလံုးတို႔ကိုထည့့္ၿပီးဟင္းခ်ိဳပူပူေလာင္းထည့္ကာင႐ုပ္သီးျဖင့္တြဲဖက္သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။
........
Sofia (22.12.2016)

မေလးရွားစတုိင္ ဖက္ထုပ္ ေခါက္ဆြဲ (၄ေယာက္စာ)
----------------------------


မေလးရွားမွာ လူၾကိဳက္မ်ားတဲ႔ ဖက္ထုပ္ ခါက္ဆြဲ ေလးပါ။ မေလးရွားလုိ Wantan Mee လုိ႔ ေခၚပါတယ္။  ေခါက္ဆြဲ အရသာက ခ်ဳိျပီ ၀က္သားကင္၊ ဖက္ထုပ္၊ ကိုက္လန္၊ ငရုတ္သီးခ်ဥ္ တို႔နွင္႔ တြဲဖက္ စားရတာမုိ႔ ထူးျခားေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ၀က္သားကင္၊ ဖက္ထုပ္၊ ငရုတ္သီးခ်ဥ္ လုပ္နည္းေတြပါ ေရးေပးထားတာမုိ႔။ ခုပဲ တူတူလုပ္ၾကည္႔ရေအာင္…
------------------------------
ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

ၾကက္ဥ ေခါက္ဆြဲ –  ၃၀၀ ဂရမ္ (ေရေႏြးျဖင္႔ ၅မိနစ္ခန္႔ျပဳတ္ေပး၍၊ ေရေအးျပန္စိမ္ျပီ ဇကာျဖင္႔ စစ္ထားပါ)
ကိုက္လန္ – ၁စည္း (၂လက္မ အရြယ္ေလးမ်ား ပိုင္းျဖတ္ပါ) ( ေရေႏြးျဖင္႔ ၂မိနစ္ခန္႔ျပဳတ္ျပီ ျပန္ဆယ္ထားပါ)
------------------------------
ဖက္ထုပ္တြင္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

ဖက္ရြက္ – ၁၅ရြက္
၀က္သား – ၁၀၀ ဂရမ္ (နွုတ္နွုတ္စဥ္းပါ)
ပုဇြန္ – ၁၀၀ ဂရမ္ (နွုတ္နွုတ္စဥ္းပါ)
ၾကက္ဥ အကာ – စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ဇြန္း
ခရုဆီ – စားပြဲတင္ဇြန္း တ၀က္
နွမ္းဆီ – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ဇြန္း
ဆား – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တ၀က္
ၾကက္သားမွုန္႔ – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တ၀က္
သၾကား – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တ၀က္
ငရုတ္ေကာင္းမွုန္႔ – အနည္းငယ္
...÷......................................

ငရုတ္သီးခ်ဥ္တြင္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား
ငရုတ္သီးေတာင္႔ရွည္ – ၃ခု (ပါးပါးလွီးပါ)
ဗီနီကာ – ခြက္ ၃ပံု၁ပံု
ဆား – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တ၀က္
သၾကား – စားပြဲတင္ဇြန္း ၂ဇြန္း
------------------------------
 ေဆာ႔ရည္တြင္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

ေရ – ၁ခြက္
ၾကက္သြန္ျဖဴ – ၂မႊာ (နွုတ္နွုတ္စဥ္းပါ)
ပဲငံျပာရည္ – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၂ဇြန္း
ဆား – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တ၀က္
ၾကက္သားမွုန္႔ – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ဇြန္း
ခရုဆီ – စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ဇြန္းခြဲ
ငရုတ္ေကာင္းမွုန္႔ – အနည္းငယ္
၀က္သားကင္တြင္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

၀က္သား – ၃၀၀ ဂရမ္ (အတံုးၾကီး ၂တံုး ပိုင္းျဖတ္ပါ)
ၾကက္သြန္ျဖဴ – ၂မႊာ (နွုတ္နွုတ္စဥ္းပါ)
ဆီ – စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ဇြန္းခြဲ
ပ်ားရည္ – စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ဇြန္းခြဲ
ပဲငံျပာရည္ – စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ဇြန္းခြဲ
ဆန္၀ုိင္ – စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ဇြန္း
ငရုတ္ေကာင္းမွုန္႔ – အနည္းငယ္
နွမ္းဆီ – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ဇြန္း
တရုတ္ဟင္းခတ္ အေမႊးအၾကိဳင္ – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တ၀က္
Roast Red seasoning မွုန္႔ – စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ဇြန္း (Optional)
(CityMart တြင္ Roast red pork mix ထုပ္ နွင္႔ Chinese Five-Spices မွုန္႔တုိ႔ကုိ ေမး၀ယ္ယူနုိင္သည္)
------------------------------
၀က္သားကင္နည္း

၁။ အရင္ဆံုး ၀က္သားကင္ရန္ ပါ၀င္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ (ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ဆီ၊ ပ်ားရည္၊ ပဲငံျပာရည္၊ ၀ုိင္၊ ငရုတ္ေကာင္းမွုန္႔၊ red coloring မွုန္႔၊ တရုတ္ဟင္းခတ္၊ နွမ္းဆီ၊ ၀က္သား) တုိ႔ကို သမေအာင္ ေရာနုယ္လုိက္ပါ။

၂။ ျပီေနာက္ ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ ထည္႔ျပီ ၄နာရီခန္႔ နုပ္ထားေပးပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ ၀က္သား နုပ္္ထားစဥ္အတြင္း ဖက္ထုပ္၊ ငရုတ္သီးခ်ဥ္တုိ႔ ျပဳလုပ္နုိင္သည္။

၃။ ထုိ႔ေနာက္ ၀က္သားကို တဖက္ ၁၅မိနစ္ခန္႔ နာရီ၀က္ခန္႔ မီးကင္ျပား(သုိ႔) Oven ျဖင္႔ ကင္ေပးပါ။

၄။ ကင္ျပီလွ်င္ ၀က္သားကင္မ်ားကုိ ပါးပါးလွီးေပးပါ။
------------------------------

ငရုတ္သီးခ်ဥ္ ျပဳလုပ္နည္း

၁။ အရင္ဆံုး ခြက္တစ္ခုထဲတြင္ ပါးပါးလွီးထားေသာ ငရုတ္သီးေတာင္႔ရွည္မ်ားကို ၁မိနစ္ခန္႔ ေရေႏြးေဖ်ာ္ေပးပါ။

၂။ ျပီမွ ခြက္တစ္ခုထဲ ဗီနီကာ၊ ဆား၊ သၾကား၊ ေရာေမႊပါ။

၃။ ထုိ႔ေနာက္ ေရေႏြးေဖ်ာ္ထားေသာ ငရုတ္သီးမ်ားကို ေရစစ္ျပီ ဗီနီကာ ခြက္ထဲ ထည္႔ျပီ ေရခဲေသတၱာထဲထည္႔ကာ ၂နာရီခန္႔ အခ်ဥ္သိပ္ထားပါ။
-----------------------------

ဖက္ထုပ္ လုပ္နည္း

၁။ ဖက္ထုပ္တြင္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ (၀က္သား၊ ပုဇြန္၊ ၾကက္ဥအကာ၊ ပဲငံျပာရည္၊ ခရုဆီ၊ ဆား၊ ၾကက္သားမွုန္႔၊ နွမ္းဆီ၊ သၾကား၊ ငရုတ္ေကာင္းမွုန္႔) တို႔ကို သမေအာင္ ေရာေမႊပါ။

၂။ ျပီလွ်င္ ဖက္ရြက္အလယ္တြင္ ၀က္သား(စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ဇြန္း) ထည္႔ပါ

၃။ ျပီလွ်င္ ဖက္ရြက္ထိပ္ေလးေတြကို စုျပီ လက္ကို ေရအနည္းငယ္စြတ္ျပီ ဖိလုိက္ပါ။

၄။ ထုိနည္းအတုိင္း က်န္ဖက္ထုပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ပါ။

၅။ ဒယ္အုိးထဲ ေရတ၀က္ခန္႔ထည္႔ျပီ ေရဆူလာလွ်င္ ဖက္ထုပ္မ်ားကို က်က္သည္အထိ ၂မိနစ္ခန္႔ ထည္႔ျပဳတ္ျပီ ျပန္ဆယ္ထားပါ။
------------------------------
ေဆာ႔ရည္ ခ်က္နည္း

၁။ ေဆာ႔ရည္ ခ်က္ရန္ ဒယ္ထဲ ဆီ(စားပြဲတင္ဇြန္း ၂ဇြန္း) ထည္႔ျပီ ၾကက္သြန္ျဖဴ ဆီသပ္ပါ။

၂။ ျပီမွ (ေရ(၁ခြက္)၊ ပဲငံျပာရည္၊ ၾကက္သားမွုန္ပ၊ ခရုဆီ၊ ငရုတ္ေကာင္းမွုန္႔)တုိ႔ကို ထည္႔ျပီ ၁မိနစ္ခန္႔ တည္ထားပါ။
-----------------------------
-ေခါက္ဆြဲ ျပဳလုပ္နည္း

၁။ ေခါက္ဆြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ဇလံုတစ္ခုထဲတြင္ (ေခါက္ဆြဲ ၁ေယာက္စာ၊ ေဆာ႔ရည္(စားပြဲတင္ဇြန္း ၈ဇြန္း)၊ ပဲငံျပာရည္ အခ်ဳိ(အေနာက္)(စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ဇြန္း)၊ နွမ္းဆီ(လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ဇြန္း)၊ ဆား(လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၄ပံု၁ပံု)၊ သၾကား(လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တ၀က္)) တုိ႔ကုိထည္႔ျပီ သမေအာင္ ေရာေမႊလုိက္ပါ။

၂။ ျပီလွ်င္ ထုိေခါက္ဆြဲမ်ားကို ပန္းကန္ျပားေပၚသုိ႔ တင္လုိက္ပါ။

၃။ ျပီမွ ေခါက္ဆြဲကို ကိုက္လန္၊ ၀က္သားကင္၊ ဖက္ထုပ္၊ ငရုတ္သီးခ်ဥ္တုိ႔ျဖင္႔ အရသာရွိစြာ တြဲဖက္သံုးေဆာင္နုိင္ပါျပီ…
------------------------------
Wutyee Food House
------------------------------

Tuesday, December 27, 2016

Myawaddy ~ Mae Sot Trip Guide

ဒါဖတ္ျပီးမွ ျမ၀တီ-မဲေဆာက္ သြားလည္ပါ
------ ------ ------ ------ ------


“အို ကရင္ျပည္နယ္”

'ျမ၀တီ'ဆိုတာက ျမန္မာျပည္ရဲ့အေရွ႕ေတာင္တည္ရာ အရပ္ေဒသ၊ ကရင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ကားလမ္း အဆံုး နယ္စပ္၊ ခ႐ိုင္႐ံုးစိုက္တဲ့ၿမိဳ႕ပါ။ အဲဒီျမ၀တီၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ကပ္လ်က္မွာက ေသာင္ရင္းျမစ္သာျခားတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၿခံစည္း႐ိုး၊ တာ့ခ္ (TAK)ခ႐ိုင္၊ မဲေဆာက္ (MAE SOT)ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕ရိွပါတယ္။ တာ့ခ္ခ႐ိုင္ ကိုးျမိဳ႕ထဲက ေသာင္ရင္းျမစ္နဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ နယ္စပ္ ငါးၿမိဳ႕ထဲက တၿမိဳ႕ပါ။ မၾကာေသးခင္ကာလတခုကပဲ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္ေလာက္ ခဲြခြာေ၀းကြာေနခဲ့ရတဲ့ ကရင္ ျပည္နယ္ ဘားအံျမိဳ႕ကို တေခါက္တက်င္း ျပန္ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေနထိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးတဲ့ ဟိုးကာလ ၁၉၉၆ ခုနွစ္ရဲ႕ မိုးဦးကာလေတြဆီကို ကြ်န္ေတာ္ျပန္ၿပီး ေမွ်ာ္တမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၾကာအင္းဆိပ္ ႀကီးျမိဳ႕နယ္ရဲ႕ အဇင္း၊ က်ဳိက္ဒံု၊ ႀကိတ္ရြာ ေဒသေတြမွာ ေကအင္ယူနဲ႔ န၀တအစိုးရ 'လက္နက္ နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး'လဲလွယ္ျပီးစ ကာလပါ။ အေမွာင္ႀကီးစိုးခဲ့ရတဲ့ နယ္ေျမေဒသမွာ အလင္းေရာင္ပြင့္လင္းစျဖစ္ပါတယ္။

ခုေတာ့ျဖင့္ သြားလမ္းသာလို႔လာလမ္းသင့္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့လည္း မဲသေ၀ါဘက္မွာ ျဖစ္ပြားၾကတဲ့ စစ္ပဲြတခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္၊ မိုင္းေရွာင္ေနၾကတဲ့ ေဒသခံေသြးခ်င္းတခ်ဳိ႕ဟာ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသဘက္ကို တိမ္းေရွာင္ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ေနထိုင္ က်င္လည္က်က္စားခဲ့ရဖူးတဲ့ ၁၉၉၆ နဲ႔ ၁၉၉၇ ခုနွစ္ေတြတုန္းက ဘားအံအေရွ႕ဘက္လမ္းတေလွ်ာက္ ေကာ့ကရိတ္နဲ႔ ျမ၀တီဘက္ကိုသြားဖို႔ လံုး၀စိတ္မခ်ရသလို၊ ကမေမာင္းက ဖာပြန္ကို သြားဖို႔ဆိုတာက လံုၿခံဳေရး ပိုၿပီးစိတ္မခ်ရပါဘူး။ ကမေမာင္းရြာကေနၿပီး ဖာပြန္အထိသြားတဲ့ကားလမ္း ကို အေလာင္းေတြနဲ႔ တန္းစီလိုက္ရင္ေတာင္ရႏိုင္တယ္လို႔ ျပည္တြင္းစစ္ပဲြေတြရဲ႕ အတိတ္ဆိုးပဲ့တင္သံေတြကို ၾကားခဲ့ရဖူးပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက သံလြင္ျမစ္၀ွမ္း ကမေမာင္းဆိပ္ကမ္းက သစ္ပင္ၾကီးတပင္ရဲ႕ ပင္စည္ကိုမီွျပီး ၿမိဳင္ႀကီးငူဆီကို ေမွ်ာ္ေငးေနတဲ့ ကရင္လုလင္ပ်ဳိေလးရဲ႕ ကဲြ်ခ်ဳိေတးသံကို ဆြတ္ဆြတ္ပံ်႕ပံ်႕ ကြ်န္ေတာ္ နားေထာင္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ တမ္းတေၾကကဲြ သံစဥ္ေတြမ်ားလား။ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ေပါင္း ၂၀ နဲ႔ ယခု ဘာမွ ထူးထူးျခားျခားမရိွလွေသးတဲ့ အေျခအေနပါ။

“ဘားအံမွ ျမ၀တီ”

ပြင့္လင္းရာသီအစ ဒီသီတင္းကြ်တ္က ဘားအံၿမိဳ႕ကိုေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚဘုရားေစတီကို ဖူးေျမာ္ၾကလို႔၊ ေက်ာက္ကလပ္ေစတီနဲ႔ ဇဲြကပင္ေတာင္ေျခက ေဗာဓိတေထာင္ဘုရားေတြ လွည့္လည္ဖူးေျမာ္ခဲ့ရတာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာပါပဲ။ ဘားအံကေန ျမ၀တီကို ခရီးဆက္ဖို႔စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ ခရီးမဆက္ခင္မွာ လမ္းပန္း လံုၿခံဳေအးခ်မ္းမႈရိွရဲ႕လားဆိုတာကို သတင္းစံုစမ္းခဲ့ရေသးတယ္။ တေခါက္မွမေရာက္ဖူးေသးတဲ့ နယ္ေျမ ေဒသမို႔ လက္ရိွအေျခအေနေတြက မစံုစမ္းလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ တေန႔ေရႊ တေန႔ေငြျဖစ္တတ္တဲ့သဘာ၀ကို ေခတ္က သင္ၾကားေပးထားခဲ့လို႔ တခ်က္သတိလစ္လို႔ မရပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ဘားအံက ျမ၀တီခရီးဆက္ခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵဳ၊ လြန္းည၊ ဂ်ဳိင္း၊ က်ဳံဒိုး၊ ေကာ့ကရိတ္အထိ မူလကားလမ္းအေဟာင္းအတိုင္းပါပဲ။ ပတ္၀န္းက်င္ ေတာေတာင္လယ္ေျမေတြ စိမ္းစိမ္းေ၀ေ၀နဲ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပါပဲ။ လမ္းေဘး၀ဲယာက ကရင္ေသြးခ်င္းရြာ ကေလးေတြလည္း ျငိမ္းခ်မ္းလို႔ပါ။

“လမ္းသစ္စၿပီ”

ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕၀င္ခါနီးမွာေတာ့ ကားလမ္းေဟာင္းကေနခဲြထြက္ၿပီး ကားလမ္းအသစ္ကို ျမ၀တီကို ဆက္လက္ ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကပါၿပီ။ ထိုင္းႏိုင္ငံက ေဖာက္လုပ္ေပးထားတဲ့လမ္းတဲ့။ အာရွစီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာ လမ္းဆိုလားပဲ။ လမ္းကျဖဴးျပီး ညက္ေနတာပါ။ ကားဆိုတာ ေမာင္းလို႔ေမာင္းေနမွန္းမသိေအာင္ကို သက္ေသာင့္သက္သာ ရိွလွပါတယ္။ (ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမႀကီး မ်က္ရည္က်ေလာက္တဲ့လမ္းပါ။) ျမ၀တီေရာက္တဲ့အထိ ခလုတ္မထိ၊ ဆူးမျငိပါ။ (ဒီလိုေရးျပ ေနရတာက အဲဒီဘက္ကို မေရာက္ဖူးေသးၾကတဲ့သူေတြအတြက္ေရာ၊ ေရာက္ဖူးသူေတြအတြက္ပါ လိုအပ္မယ္ထင္လို႔ပါ။ စိုးရိမ္ဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ေတာ့ မိတ္ေဆြေတြ က ''အဲဒီဘက္ေအးခ်မ္းရဲ႕လား၊ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနတယ္ဆို''လို႔ေမးၾကလို႔ပါ။)

“ျမ၀တီမွ မဲေဆာက္”

ျမ၀တီေရာက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ မူလကတည္းကလည္ပတ္ဖို႔ စိတ္ကူးထားခဲ့တဲ့ တဖက္ႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ကိုသြားဖို႔ စီစဥ္ရပါတယ္။ အဲမွာတင္ ဘာစၾကားရသလဲဆိုေတာ့ ''မဲေဆာက္မွာ အေလာင္းဘုရား ဦးေအာင္ေဇယ်႐ုပ္တုရိွတယ္။ အဲဒီေရာက္ေအာင္သြား''တဲ့။ ဒီစကားၾကားရေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေနာက္ ေၾကာင္းရာဇ၀င္ကိုျပန္ျပီးစဥ္းစားခန္း၀င္ခဲ့ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ မွတ္ဖူးၾကားဖူးသေလာက္ေတာ့'မဲေဆာက္' မွာ ဦးေအာင္ေဇယ်႐ုပ္တုရိွတယ္လို႔ မၾကားဖူး မမွတ္ဖူးပါဘူး။ (သူတို႔တိုင္းျပည္ကေရာ ဦးေအာင္ေဇယ်ကို ႐ုပ္တုလုပ္ျပီး ကိုးကြယ္မွာတဲ့လား။ ရွင္းပါတယ္။)
ကိုယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ ၿခံစည္း႐ိုးကပ္ေနတဲ့ တဖက္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ နယ္စပ္ေဒသေတြကို ေရာက္ျဖစ္တဲ့အခါတိုင္း ကြ်န္ေတာ့္မွာခံစားမႈတခုရိွပါတယ္။ ကိုယ့္ေျမနဲ႔သူ႕ေျမ ဘာေတြမ်ားကြာျခားသလဲ။ သူ႔ေျမမွာ ဘာပန္းေတြပြင့္လို႔ ဘာစခန္းေတြဖြင့္ေနသလဲ။ ဘာလမ္းေတြသင့္ေနသလဲ အလြန္သိခ်င္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘယ္ေလာက္ပဲတိုးတက္ေနတယ္ဆိုဆို ပေဒသရာဇ္ေခတ္ထဲမွာပဲ က်န္ေနပါေသးတယ္။ ''မွန္ပါ့ ဘုရား''ေခတ္စနစ္ၾကီးေအာက္မွာပါပဲ ရိွေနပါေသးတယ္။ ဒီေတာ့ ျမ၀တီေရာက္လို႔ အခါအခြင့္သင့္တုန္း 'မဲေဆာက္'ဆိုျပီး နာမည္ၾကီးေနတဲ့ စီးပြားေရးအေရွ႕တံခါး၀ကို ကြ်န္ေတာ့္လက္နဲ႔ တဒုန္းဒုန္းရိုက္ပုတ္၀င္လိုက္ပါသည္။

“ဖေ၀ါ႐ုပ္တုေတြ႕ၿပီ”

ေခ်ာင္းသာသာရိွတဲ့ ေသာင္ရင္းျမစ္ရဲ႕ ျမစ္ကူးတံတားေက်ာ္ျဖတ္လိုက္႐ံုနဲ႔ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ေပၚေျခခ်ပါၿပီ။ အဲဒီကေန ဆယ္မိုင္ေက်ာ္ေလာက္ ဆက္သြားေတာ့ မဲေဆာက္ၿပီး အေရွ႕ဖ်ားေရာက္ၿပီး ဖေ၀ါ႐ုပ္တုကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီ႐ုပ္တုထားတဲ့ အေဆာက္အဦရဲ႕ ေနာက္ေက်ာဘက္ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ အျမင့္ေပ ေလးငါးရာေလာက္ရိွတဲ့ ေတာင္ထြတ္တခု၊ ေက်ာက္ေတာင္တခုထင္ပါရဲ႕။ (ဖေ၀ါ႐ုပ္တုဆိုတာကို ေနာက္မွ သိရတာပါ။) ႐ုပ္တုအေဆာက္အဦေရွ႕နားမွာ ယိုးဒယားဘာသာနဲ႔ေရးထားတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္တခုေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီ႐ုပ္တုေရွ႕မွာေတာ့ သူ႔ႏိုင္ငံကလူေတြ လာေရာက္ၿပီး ပန္းနဲ႔သစ္သီးေတြ ပူေဇာ္ေနၾကတာေတြ႕ရသလို၊ ဖေ၀ါ႐ုပ္တုရဲ႕မ်က္ႏွာကိုပဲ ခ်န္ထားၿပီး တကိုယ္လံုးမွာ ေရႊေတြခ်ထားပါတယ္။ ေရႊကပ္လွဴေနတာလည္းေတြ႕ ရပါတယ္။ သူတို႔ဒီ႐ုပ္တုကို ကိုးကြယ္ရိွခိုးေနၾကတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ႐ုပ္တုနားကပ္ၿပီး အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့႐ံုပါပဲ။ ဘာမွန္းမသိ ညာမွန္းမသိေသးတာကိုး။

မဲေဆာက္ကိုသြားဖို႔ဆိုျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ငွားလာတဲ့ကားက ယာဥ္ေမာင္းကလည္း ျမ၀တီကပါ။ ဧရာ၀တီတိုင္းသားဇာတိ ျမန္မာတဦးပါပဲ။ မဲေဆာက္ကို အေခါက္ေခါက္အခါခါ ကားအငွားလိုက္ေနတဲ့သူပါပဲ။ ဖေ၀ါ႐ုပ္တုကို ဦးေအာင္ေဇယ်႐ုပ္တုပဲလို႔ သူက တပ္အပ္ေျပာေနေပမဲ့ အျခားဘာမွမသိပါဘူး။ စူးစမ္း ေလ့လာမႈမရိွပါဘူး။ ျမ၀တီမွာ အေျခခ်ေနထိုင္တာလည္း ၾကာလွၿပီဆိုေသး။ ဒီေနရာကို ဦးေအာင္ေဇယ် ႐ုပ္တုရိွတယ္ေျပာၿပီး လိုက္လိုက္ပို႔ေနတာ အၾကိမ္နည္းမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီ႐ုပ္တုကို ကြ်န္ေတာ္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေပမဲ့ သေဘာ မေတြ႕ပါ။ ဦးေအာင္ေဇယ်႐ုပ္တု မျဖစ္ႏိုင္ဟုသာ စိတ္ထဲထင္ေနပါသည္။ ဒီ႐ုပ္တု ဘာဆိုတာရွင္းျပမယ့္သူလည္း မရွာခဲ့မိဘူး။

“ဖေ၀ါ (သို႔မဟုတ္) ေမာင္နီ”

မဲေဆာက္ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးမို႔ အခိ်န္မရခဲ့လို႔ ဒီ႐ုပ္တုကိစၥၾကီးက မရွင္းမရွင္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ေခါင္းထဲ စဲြလာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ျမ၀တီျပန္ေရာက္ေတာ့ ျမ၀တီနယ္ စာေရးဆရာအသင္းဥကၠ႒နဲ႔ဆံုေတြ႕ၿပီး သူ ဆက္သြယ္ေပးလို႔ ဦးေအာင္တင္၀င္းဆိုသူနဲ႔ ဖုန္းအဆက္အသြယ္ရခဲ့ပါတယ္။ ဦးေအာင္တင္၀င္းဆိုတာက က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ကတိုးေကာ့ႏွပ္ေက်းရြာဇာတိပါ။ ျမ၀တီၿမိဳ႕မွာ အေျခခ်ေနထိုင္တဲ့သူျဖစ္ၿပီး ျမ၀တီၿမိဳ႕ရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ နယ္ျခားေကာ္မတီ (Township Border Committee) TBC မွာ တရား၀င္ ျမန္မာ- ထိုင္း ဘာသာျပန္တဦးလို႔ သိရပါတယ္။ ဦးေအာင္တင္၀င္းကို ေမးျမန္းၾကည့္ေတာ့မွပဲ ရင္ထဲရွင္းသြားပါတယ္။ ဒါကို ကြ်န္ေတာ္ ေဆာင္းပါးေရးမယ္လို႔ေျပာျပေတာ့ ''ဆရာတို႔ေရးမွပဲ လူေတြသိၾကမွာပါ''လို႔ တိုက္တြန္းအားေပးပါတယ္။ သူကလည္း ေမာ္လၿမိဳင္ကျပန္အလာ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ျမ၀တီက ရန္ကုန္ျပန္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနရခိ်န္ျဖစ္ေနလို႔ လူခ်င္းအခိ်န္မရေတာ့လို႔ မေတြ႕ဆံုျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ ဖုန္းနဲ႔ပဲ အေတာ္ၾကာၾကာေမးျမန္းခဲ့ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ေတာ့လည္း ဦးေအာင္တင္၀င္းဆီ သိခ်င္တာေတြ ထပ္ေမးရပါတယ္။ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေျဖၾကားေပးတဲ့ ဦးေအာင္တင္၀င္းကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ဒီေနရာကပဲ မွတ္တမ္းတင္လိုက္ပါရေစ။ သူ ရွင္းျပတာက 'ဖေ၀ါ'ဆိုတာ ျမန္မာလို 'ေမာင္နီ'၊ ကရင္ လူမ်ဳိးထိုင္းႏိုင္ငံသားစစ္သားတဦးပါ။ ေရွးေခတ္ ယိုးဒယားစစ္သည္ဆက္သားတဦးတဲ့။ အခု ဖေ၀ါ႐ုပ္တု ေနာက္နားဆီက ေက်ာက္ေတာင္ထြတ္ေပၚကေနျပီး ရန္သူ တပ္အလာကို ေမွ်ာ္ကင္းလုပ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ရသတဲ့။ ရန္သူတပ္လာတာကို လွမ္းျမင္ရျပီဆိုရင္ အဲဒီေတာင္ထိပ္ေပၚကဆင္းလာၿပီး မိုင္(၄၀) ေလာက္ ေ၀းတဲ့ သူ႕ရဲ႕တပ္စခန္းရိွရာ (TAK) တာ့ခ္ျမိဳ႕ကို ျမင္းစီးၿပီး အျမန္သတင္းပို႔ရတဲ့ ျမင္းစီးဆက္သား။ (ရန္သူတပ္ဆိုတာကလည္း အေလာင္းဘုရား ဦးေအာင္ ေဇယ်ရဲ႕ ျမန္မာတပ္ျဖစ္ဖို႔ပဲ ရိွပါတယ္။)

ဖေ၀ါ (ေမာင္နီ)ေသေတာ့ နတ္စိမ္းျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကၿပီး ႐ုပ္တုလုပ္၊ နတ္ကြန္းေဆာက္ေပးခဲ့တာပါတဲ့။ အခုေတြ႕ရတဲ့ ဖေ၀ါ႐ုပ္တုထားရိွတဲ့ အေဆာက္အဦေရွ႕က ထိုင္းဘာသာနဲ႔ေရးထားတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ကို ဘာေရးထားတာလဲလို႔ ဦးေအာင္၀င္းကို ကြ်န္ေတာ္ ေမးၾကည့္ေတာ့ -
''ဖေ၀ါဘိုးဘိုးနတ္ကြန္း''ပါတဲ့။

ဖေ၀ါက ၾကက္၀ါသနာအိုးမို႔ သူ႔နတ္ကြန္းေရွ႕မ်က္နွာစာမွာ ၾကက္႐ုပ္တုေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ထုလုပ္ထားၿပီး ပန္းၿခံသဖြယ္လုပ္ထားတဲ့ နတ္ကြန္းပါ။

နတ္ကြန္းဆိုင္းဘုတ္ရဲ႕ေရွ႕နားမွာေတာ့ ျမင္းျဖဴ႐ုပ္တုနဲ႔ ဓားကိုင္ထားတဲ့ ဖေ၀ါ႐ုပ္တုကို ယွဥ္တဲြထားပါတယ္။ ျမင္းသည္ေတာ္ဆက္သားဖေ၀ါနဲ႔ သူ႔ေျချမန္ေတာ္ျမင္းဆိုတာ ေပၚလြင္လာပါၿပီ၊ ယုတၱိရိွလာပါၿပီ။ အဲဒီ ဖေ၀ါဘိုးဘိုးကို ပူေဇာ္ပ,သရင္ စီးပြား လာဘ္လာဘ တိုးတက္တယ္အယူရိွၾကလို႔ ေဒသခံ ထိုင္းႏိုင္ငံသူထိုင္းႏိုင္ငံသားေတြ လာေရာက္ကန္ေတာ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 'ဖေ၀ါ'ဟာ ယိုးဒယား စစ္သားတေယာက္ျဖစ္လို႔ သူ႔နတ္ကြန္းေျမအတြင္းကို ေသနတ္တလက္ပါလာရင္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳၿပီး ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ခြင့္ေပး၍ ပူေဇာ္ျခင္း၊ ေသနတ္မပါခဲ့ရင္ ေျဗာက္အိုးမ်ားပစ္ေဖာက္ခြင့္ေပးၿပီး ပူေဇာ္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ၾကတယ္လို႔လည္း သိရိွရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရာက္တဲ့အခိ်န္မွာပဲ ေျဗာက္အိုးပစ္ေဖာက္သံေတြ နတ္ကြန္းအနီးမွာ ဆူညံေနေအာင္ ၾကားခဲ့ရပါတယ္။

(၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ကြ်န္ေတာ္ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕ေရာက္ခဲ့စဥ္ ထိုင္းငါးဖမ္းေလွေတြဟာ ေျဗာက္အိုးေတြ ပစ္ေဖာက္ပူေဇာ္ၿပီးမွ ငါးဖမ္းထြက္ၾကပါတယ္။ လာဘ္လာဘငါးမ်ားမ်ားရေအာင္ ေျဗာက္အိုးပစ္ေဖာက္ပူေဇာ္ ၾကတဲ့သူတို႔ ႐ိုးရာဓေလ့ပါပဲ။)

“ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာ္ျငာေတြရဲ႕ လွည့္စားမႈလား”

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ဥတုသံုးလီထဲက မိုးဥတုကုန္ဆံုးလို႔ ပြင့္လင္းရာသီဘာ ၄ ဘာျဖစ္တဲ့ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာ၊ နို၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာလေတြမွာ ကေလးေတြ သီတင္းကြ်တ္ေက်ာင္းပိတ္ရက္၊ တန္ ေဆာင္တိုင္ပဲြေတာ္ရက္ေတြနဲ႔ ဘုရားဖူးထြက္ၾက၊ မိသားစုလိုက္ အဖဲြ႕လိုက္ေတြ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ေတြ စီစဥ္ၾကတာမို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီေတြ အၾကိဳက္ေတြ႕တဲ့ရာသီပါပဲ။ သူတို႔ေတြ အႀကိဳက္ေတြ႕ အျမတ္ေငြေတြ ေပြ႕ပိုက္ၾကမွာက အေၾကာင္းမဟုတ္။ သူတို႔ဆဲြေဆာင္တဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြက အႀကိဳက္မေတြ႕စရာ ပါလာတာ ေတြ႕ရတာကအေၾကာင္းပါ။

''ျမ၀တီ-မဲေဆာက္'ခရီးစဥ္ေၾကာ္ျငာေတြပါ။ သတင္းစာေတြမွာေရာ FB ေတြမွာပါ ပလူပံ်ေနေတာ့တာပါ။ အဲဒီေၾကာ္ျငာေတြမွာ 'မဲေဆာက္က ဦးေအာင္ေဇယ်နတ္နန္း'နဲ႔ အျခားေနရာေတြကို လည္ပတ္ၾကဖို႔ ဆဲြေဆာင္ထားတာေတြ႕ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ယိုးဒယား သမိုင္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔'အေလာင္းဘုရားဦးေအာင္ ေဇယ်'ကို ျမန္မာေတြ သမိုင္းနဲ႔ခီ်ၿပီး သိထားတဲ့ကိစၥကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး လွည့္ျဖားထားတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေတြး ၾကည့္မိပါတယ္။ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ ယိုးဒယားက ျမန္မာအေလာင္းဘုရား ဦးေအာင္ေဇယ်ကို ႐ုပ္တုလုပ္ၿပီး ကိုးကြယ္ထားပါ့မလား၊ ဒီေလာက္ပဲ ေျပာပါရေစ။ ျပည္သူေတြကို မလွည့္ျဖား မလွည့္စားပါနဲ႔လို႔ ေျပာ ခ်င္ပါတယ္။

“ဘုမသိ ဘမသိ”

'ျမ၀တီ'ေရာက္လို႔ 'မဲေဆာက္'ကို အထင္တႀကီးနဲ႔ သြားၾကမယ့္ ကိုျမန္မာေတြ ဘုမသိဘမသိနဲ႔ ဖေ၀ါ႐ုပ္တုကို ဖင္ဗူးေတာင္းေထာင္ျပီး ကန္ေတာ့ကုန္ၾကရင္ျဖင့္ ခက္ကုန္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါကို ဟိုတယ္/ ခရီးဌာနနဲ႔ တာ၀န္ရိွသူေတြက လက္ပိုက္ၾကည့္ေနေတာ့မွာလား။ ျမ၀တီ 'လ၀က'နဲ႔ မဲေဆာက္ 'လ၀က'ကေတာ့ အိုေကမွာ စိုျပည္လ်က္ Special Pass (SP) ေတြလုပ္ေပးၿပီး ေစတနာေရစီးကမ္းၿပိဳလ်က္ပါပဲ။ ခရီးသြားေတြကေတာ့ SP အတြက္လည္း ခံၾကေပေရာ့ပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဆိုင္ရာပိုင္ရာနဲ႔လုပ္လိုက္လို႔ SP အတြက္ အကုန္အက် မရိွခဲ့ပါဘူး။ ယိုးဒယားဘက္မွာေတာ့ ကားတစီး ဘတ္ ၁၀၀ ပူေဇာ္ရပါတယ္။ ဟိုဘက္ကား ဘယ္ႏွစီးထြက္လဲ၊ တြက္ ၾကည့္ၾကေပေတာ့ အရပ္ကတို႔။

(ေတာင္တြင္းေမာင္သင္းေက်ာ္)

စာၾကြင္း -
ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီေတြ၊ ခရီးသြားလမ္း ညႊန္ေတြအေနနဲ႔ မဲေဆာက္မွာ ဦးေအာင္ေဇယ်နတ္ နန္းရိွတယ္ဆိုတာ မွန္တယ္ဆိုရင္ ဓာတ္ပံုအေထာက္ အထားယုတၱိတန္တဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ေတြနဲ႔ ေၾကာ္ျငာေဖာ္ျပေပးေစလိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မွတ္သားထားခ်င္လို႔ပါ။ အရင္းအျမစ္ (SOURCE) ကိစၥ ေတြဟာ ဘယ္ဘာသာရပ္မွာမဆို အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္လုပ္ၾကရင္ျဖင့္ သမိုင္းေတြ ကြ်မ္းထိုးေမွာက္ခံုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရိွေသးတယ္။ 'ျမ၀တီ-မဲေဆာက္သို႔ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာလည္ပတ္မႈမ်ားျပား'ဆိုတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျပည္တြင္းေရးရာသတင္းအျမစ္ အစိုးရ သတင္းစာတေစာင္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ တလေလာက္ကေရးထားတဲ့ သတင္းတပုဒ္ကို ဖတ္ရျပန္ပါေသးတယ္။ ခရီးသြားအမ်ားစုဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွာ အဓိက ဦးေအာင္ေဇယ်နတ္နန္း၊ ေရႊေက်ာင္း၊ နဂါးဂူေတြကို သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကတယ္လို႔ ခရီးသြား ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ကိုင္ေပးေနသူ ဦး---က ေျပာေၾကာင္း၊ အထင္ကရ ေနရာ (၁၁)ေနရာကို တရက္တာခရီးစဥ္ က်ပ္ေငြ ၁၂၀၀၀၀ိ ႏႈန္းသာက်သင့္ေၾကာင္း ေရးသားတဲ့ ေၾကာ္ျငာသတင္းတပုဒ္ကို ဖတ္လိုက္ရေတာ့ သတင္းစာမွာ သတင္းေတြက ဒီလိုလည္းရိွပါလားလို႔ အံ့ၾသရပါတယ္။ ဒါ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္လို႔ေတာ့ မစြပ္စဲြရက္ပါဘူး။

(စာေရးသူ)

ေတာင္တြင္းေမာင္သင္းေက်ာ္

Credit: News Watch Journal

Monday, December 26, 2016

"HR မ်ားနဲ႕ ၂၀၁၇ ရဲ႕ စိန္ေခၚသံ

------------------------------------
Times change and we change with them. “အခ်ိန္ေတြဟာေျပာင္းလဲေနတယ္။ ေျပာင္းလဲေနတဲ့အခ်ိန္ေတြႏွင့္အတူ ကၽြန္ ေတာ္တို႔လည္း ေျပာင္းလဲေနတယ္” ဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကားေလးကို သတိဝင္သြားမိတယ္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကိုေျပာင္းလဲလာတဲ့အခါမွာ စာေရးသူတို႔ အေနႏွင့္ ႏွစ္ေဟာင္းမွာက်င္လည္ခဲ့တဲ့ အ ေတြ႕အႀကဳံေတြ၊ ေလ့လာမႈေတြ၊ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈေတြ၊ လုပ္ပုံကိုင္ပုံေတြကိုမ ေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရ မွာလားဆိုတာကို သုံးသပ္ဖို႔လိုအပ္လာပါ ၿပီ။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအေနအ ထားနဲ႔ၾကည့္ရင္ ျပည္သူ႕အစိုးရ အေနနဲ႕ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေျပာင္းလဲဖို႕ရွိမယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ရသလို စီးပြားေရးအ ေနအထားအရလည္း အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း (AEC) စာေရးသူတို႔ျမန္ မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေကာင္းေကာင္း အသက္ဝင္လႈပ္ရွားေတာ့မယ့္ ႏွစ္ပဲျဖစ္ပါ တယ္။
 ျပည္သူ႔အစိုးရနဲ႕ AFTA/ AEC တို႔ရဲ႕ အသက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ေတြျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလာေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းေတြဖန္တီးေပးထားသလို ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအေန နဲ႔လည္း အာဆီယံႏိုင္ငံေတြမွာ ပိုမိုၿပီးေဈး ကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ၾကေတာ့ျဖစ္ပါ တယ္။

 စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းကို ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ေတြမ်ားစြာ ဝင္ လာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံကေန အျခားႏိုင္ငံေတြဆီကို စီးပြားေရးအရသြား ေရာက္ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ လြတ္လပ္တဲ့ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ထဲ မွာ အၿပိဳင္အဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔လိုလာပါၿပီ။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ FDI ေတြဝင္လာရင္ အမ်ားအားျဖင့္ သူတို႔မွာ (၄)မ်ိဳးပါလာပါ တယ္။ ေငြေၾကးအင္အားေတာင့္တင္းမႈ (Financing)၊ ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ က်ယ္ ျပန္႔တဲ့ေဈးကြက္ (Market)၊ နည္းပညာ (Technology)၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Management) ဆိုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခ အေနအရသုံးသပ္ရရင္ စာေရးသူတို႔ျမန္ မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းေတြကို ေဖာ္ျပပါအခ်က္ (၄)ခ်က္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ ဖို႔ အေတာ္ခက္ခဲပါေသးတယ္။ ဒီလိုယွဥ္ ၿပိဳင္တဲ့ေနရာမွာလည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္၀ၿပီး ထက္ျမက္သြက္လက္တဲ့ဝန္ ထမ္းေတြ မိမိတို႔လုပ္ငန္းမွာရွိေနဖို႔ အေရး ႀကီးပါတယ္။ လူသာရွိၿပီး Capacity မရွိ ေနရင္ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ရင္ အသားစီးရဖို႔ ဆိုတာမလြယ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းေတြ ဘယ္ေလာက္ဘဲဘ႑ာေငြေၾကးေတြ ေတာင့္တင္းပါေစ၊ နည္းပညာေတြ ေကာင္းေနပါေစ၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာၿပီဆိုရင္ စာေရးသူ တို႔ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လုပ္သားထု Workforce ကိုအမ်ားဆုံးအသုံးခ်ၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ HR Professionals ေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္ ေပၚလာပါၿပီ။ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ရင္ လုပ္သား ေဈးကြက္ထဲက အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ လုပ္သားေတြ  မိမိတို႔လုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကိုင္ လိုစိတ္ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ရတာေတြရွိ သလို လက္ရွိမိမိဝန္ထမ္းေတြဟာ ယွဥ္ ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြမရွိခဲ့ရင္လည္း ဘယ္လိုပို မိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ပ်ိဳး ေထာင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာေတြက အ ေရးႀကီးပါတယ္။ Make or Buy လုပ္ငန္း ထဲကလူကိုအရည္အခ်င္းျပည့္မီေအာင္ လုပ္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အျပင္ကအသိ ပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြကို ငွား ရမ္းသုံးစြဲမလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုေျဖရ ေတာ့မယ့္ကာလျဖစ္ပါတယ္။

 ၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အ စည္းေတြႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လာတဲ့အခါမွာ HR Professionals ေတြအေနနဲ႔လည္း Local HRM အဆင့္ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္လို႔မရေတာ့ပါ ဘူး။ Global HRM အဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္း ႀကီးေဈးကြက္မွာ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ရင္ အ သာစီးရေနေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးမယ့္ ဝန္ထမ္းေတြ၊ မန္ေနဂ်ာေတြကို စီမံခန္႔ခြဲ ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ HR Professional ေတြ ကိုယ္တိုင္ Global HR ေတြျဖစ္ေနဖို႔လို အပ္ၿပီး လုပ္ငန္းရဲ႕ေဈးကြက္ဆိုင္ရာပတ္ ဝန္းက်င္ေတြက ဘာေတြလဲ၊ အလုပ္သမား သမဂၢေတြရဲ႕အခန္းက႑ကေရာ ဘယ္ အတိုင္းအတာအထိရွိေနလဲ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕အလုပ္သမားဥပေဒေတြ က ဘာေတြလဲစတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုျပန္ေမးရပါလိမ့္မယ္။ Global HRM လုပ္လာတဲ့အခါမွာ အဓိကအား ျဖင့္ ႀကဳံေတြ႕ရမွာေတြက  Globalization ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Globalization ဆိုတာ ကမၻာႏွင့္ တဝွမ္းမွာရွိတဲ့ေဈး ကြက္ေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ စီးပြားေရးအရပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္တဲ့ျဖစ္စဥ္လို႔ သတ္မွတ္လို႔ရပါ တယ္။ ကမၻာျဖစ္မႈႏွင့္ အတူပါဝင္လာတာ က ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈပဲျဖစ္ပါ တယ္။

HR Professional ေတြအေနနဲ႔ HR ပညာရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ပဲ ေတာ္ေနပါေစ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနရင္ ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ ေတာ့ဘဲ အခက္အခဲေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ ပါတယ္။ ကမၻာသုံးဘာသာစကားေတြ တစ္ မ်ိဳးႏွင့္ အထက္ရွိေပမဲ့လည္း အဂၤလိပ္ဘာ သာစကားကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေန အထိ တကမၻာလုံးနီးပါးအသုံးျပဳေနၾကတဲ့ အတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားကၽြမ္း က်င္မႈေတြရွိေနေအာင္ အားထုတ္သင့္ပါ တယ္။
 ေနာက္ထပ္ႀကဳံေတြရင္ဆိုင္ရမွာ  တစ္ခုကေတာ့ လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ ရာကြဲျပားခ်ကEnvironment differences ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ Environmental differences ေတြမွာအမ်ားအားျဖင့္ ေဈး ကြက္ရဲ႕ဗဟိုအခ်က္အခ်ာက်မႈကြဲျပား ခ်က္၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာကြဲျပားခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာကြဲျပားခ်က္၊ အ လုပ္သမားသမဂၢေတြရဲ႕စုေပါင္းအေရးဆိုမႈ ကြဲျပားခ်က္၊ လုပ္သားထုရဲ႕အသြင္အျပင္ အမူအက်င့္ကြဲျပားမႈေတြပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။

 ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိက၊ ကေနဒါႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢ ေတြရဲ႕စုေပါင္းအေရးဆိုမႈေတြဟာ စာေရး သူတို႔ႏိုင္ငံထက္မ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းေနပါ တယ္။ စာေရးသူတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္ သမားသမဂၢေတြရဲ႕အခန္းက႑ဟာ သိပ္မ ေပၚလြင္ေသးေပမဲ့ ယခုႏွစ္၂၀၁၇ ကစလို႔ အရင္ထက္ပိုမိုအားေကာင္းလာဖြယ္ရွိပါ တယ္။ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ေတြ ပိုမို အားေကာင္းလာတာႏွင့္အမၽွ စုေပါင္းအ ေရးဆိုမႈေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ပါတယ္။

 ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးဟာ စီမံခန္႔ခြဲသူမန္ေန ဂ်ာေတြႏွင့္ HR Professional ေတြအ တြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေခ်ာေမြ႕မႈေတြအမ်ားအ ျပားျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္၊ အ လုပ္သမားအၾကား ပဋိပကၡေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ လာရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရတာထက္ အလုပ္ သမားအဖြဲ႕အစည္းက တင္ေျမႇာက္တဲ့ အ လုပ္သမားသမဂၢအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြဟာ ခရီးတြင္က်ယ္ ႏိုင္ပါတယ္။

 ေနာက္ထပ္ႀကဳံေတြရမယ့္ တစ္ခုက ေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားခ်က္ပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လာတဲ့အခါမွာ မိမိတို႔လုပ္ငန္းဟာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ျပည္ တြင္းအဖြဲ႕အစည္းကိုပင္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အပါအဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတာဆိုရင္ ယဥ္ ေက်းမႈကြဲျပားခ်က္ႏွင့္ မလြဲမေသြႀကဳံေတြ႕ ရပါလိမ့္မယ္။ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံသားေတြ ထားတဲ့ တန္ဖိုးထားမႈကတစ္မ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံျခား သားေတြထားတဲ့ တန္ဖိုးထားမႈကတစ္မ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ Diversity မ်ားတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ HR Professionals  ေတြအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားခ်က္အ ေပၚမူတည္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးပါ တယ္။

   Global staffing ကလည္း Challenge တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ Key Players ေတြ၊ Senior Management ေတြျပန္လည္ေ႐ြး ခ်ယ္ခန္႔အပ္ဖို႔လိုတဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းရဲ႕ မိခင္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သူ ေတြကိုခန္႔မလား၊ လုပ္ငန္းအတြင္းမွာ လုပ္ ကိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားတတ္သိနားလည္ သူကိုပဲခန္႔မလား၊ လုပ္ငန္းအတြင္းက မိမိ ႏိုင္ငံသားလဲမဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားလဲမ ဟုတ္ဘဲ သီးျခားတတိယလူ  Third Country Nationals ကိုပဲ ငွားရမ္းခန္႔အပ္မလား ဆိုတာေတြရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံျခားကငွားရမ္းအသုံးျပဳရတဲ့ Expatriates ေတြအတြက္ Pay and Benefits  ေတြကိုစဥ္းစားတဲ့အခါမွာ သူတို႔မိခင္ႏိုင္ငံ မွာရခဲ့တဲ့ လစာေငြေတြ၊ ခံစားခြင့္ေတြႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးတူညီေအာင္ Home-based ဆိုတာေတြကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားလာ ရပါတယ္။

 ဒါေတြသာမကေျပာင္းလဲလာတဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ HR Professionals ေတြ အေနျဖင့္ အဓိကအေလးထားရမယ့္ စိန္ ေခၚမႈအခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကိုေဖာ္ျပလိုပါ တယ္။

(၁) Technology (နည္းပညာ)
 ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြႏွင့္ ရင္ ေဘာင္တန္းတဲ့အခါမွာ နည္းပညာဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ နည္းပညာအေရးႀကီး သလို အဲဒီနည္းပညာေတြကိုအသုံးျပဳမယ့္ သူေတြဟာလည္း နည္းပညာကိုအမီလိုက္ ႏိုင္ရပါမယ္။ HR Professionals ေတြအ ေနျဖင့္ မိမိတို႔က်င္လည္ေနတဲ့ နယ္ပယ္ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့နည္း ပညာကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ရွိဖို႔ လိုအပ္သလို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ႀကဳံေတြရမယ့္ နည္းပညာဆိုင္ရာအေျပာင္း အလဲေတြကို ဝန္ထမ္းေတြအမီလိုက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပါရမီ ထူးတဲ့ဝန္ထမ္းေတြ မိမိတို႔မွာရွိေနပါေစ နည္းပညာကိုအမီလိုက္ႏိုင္တဲ့ သူေတြျဖစ္ ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးမႈေတြမရွိေနရင္ အ ၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားမယ့္ႏွစ္မွာ လုပ္ငန္းအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြျဖစ္လာေစမွာ ေသခ်ာသ ေလာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၂)Be employee-centric (ဝန္ထမ္း ဗဟိုျပဳျဖစ္ရမယ္)
 ဝန္ထမ္းေတြကိုစားသုံးသူေတြလို႔ စဥ္း စားရပါမယ္။ ဆိုလိုတာကစားသုံးသူေတြ ဘာေၾကာင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြကို ဝယ္တာလဲ၊ ဘယ္လိုေတြဝယ္ၾကလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ ဝယ္ယူသုံးစြဲၾကလဲ စ တဲ့စားသုံးသူအျပဳအမႈConsumer Behavior ကိုေလ့လာရသလို ဝန္ထမ္းေတြ ဘာ ေၾကာင့္မိမိတို႔လုပ္ငန္းမွာ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနတာလဲ၊ ဘယ္လိုေတြတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ ဘယ္ဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ ဘယ္လိုေတြ ျပဳမူတတ္လဲစတဲ့ ေမးခြန္းေတြရဲ႕အေျဖကို ရွာရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ ဝန္ထမ္းေတြအ တြက္လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းတစ္ခုေပးတဲ့အခါမွာ ဝန္ထမ္း ေတြဘယ္လိုလိုက္ပါသင္ယူၾကလဲ၊ သင္တို႔ ေတြ သင္ယူခ်င္ၾကရဲ႕လား၊ ဘယ္လိုေတြ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ၾကလဲ စတဲ့ေမးခြန္းေတြ ကိုေျဖႏိုင္မွသာ HR Professionals ေတြ အေနႏွင့္ ဘယ္လိုသင္ယူေလ့လာမႈပုံစံ ေတြ ဖန္တီးရမလဲဆိုတာကိုသိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။

(၃)Business alignment (လုပ္ငန္း ႏွင့္ တသားတည္းက်မႈ)
 HR ေတြဟာအမ်ားအားျဖင့္ HRM ပညာရပ္တစ္ခုတည္းကိုပဲၾကည့္ၿပီး လုပ္ ေဆာင္တဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းႏွင့္မကိုက္ညီ တဲ့ အေျခအေနေတြျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း HR ေတြႏွင့္ Line Managers ေတြအၾကားအခ်ိန္ေတြအၾကားႀကီး နားလည္မႈေတြလြဲေခ်ာ္ၿပီး အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ေနၾကတုန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ HR ရဲ႕ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြဟာ လုပ္ ငန္းႀကီးတစ္ခုလုံးရဲ႕ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ေတြဆီဦးတည္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ HRM ပညာရပ္စကားအသုံးအႏႈန္းေတြပဲ သုံးေန တာထက္ Business Lanaguage ဆိုတဲ့ လုပ္ ငန္းနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အသုံးျပဳရတဲ့စီးပြား ေရးဆိုင္ရာအသုံးအႏႈန္းေတြ၊ အေတြးအ ျမင္ေတြရွိဖို႔လိုအပ္လာပါၿပီ။ ဒါမွလည္း HR ေတြက HR တစ္ခုတည္းပဲသိတာ၊ ဘာမွ သိတာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အေျပာေတြမရွိႏိုင္ ေတာ့သလို လုပ္ငန္းအေနႏွင့္လည္း HR Professionals ေတြအေပၚမွာ လက္တြဲ ေဖာ္ Business Partners ေတြအျဖစ္ျမင္ လာမွာပါ။

(၄) Data (ကိန္းဂဏန္းပိုင္ႏိုင္မႈ)
 ဒီဘက္ေခတ္မွာကိန္းဂဏန္း Data ပိုင္ႏိုင္မႈဟာ စာေရးသူတို႔ HR, Marketing, Finance စတဲ့ ဘယ္လိုပညာရပ္နယ္ ပယ္မွာ အသက္ေမြးတာပဲျဖစ္ျဖစ္အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းမပိုင္ႏိုင္ ရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာမွာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့မွာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္။

(၅) Skills (လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ)
 ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခါမွာ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းေတြဟာ လက္ရွိအတြက္သာမက အနာဂတ္မွာလို လာႏိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြရွိေနဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ သင္တန္းေပး ဖို႔လိုအပ္ခ်က္ Training Needs ကဘာေတြ ျဖစ္ေနမလဲ၊ ဒီ Training Needs ေတြက လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ အမွန္တကယ္ပဲ လို အပ္ေနတာလား။ Traning ေပးလိုက္ရင္ ေရာ လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္တဲ့ ကၽြမ္း က်င္မႈေတြ တကယ္ပဲရလာမွာလားဆိုတာ ေတြကို အေသအခ်ာဆန္းစစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။

(၆) Learning culture (သင္ယူေလ့ လာမႈအေလ့အထ)
 ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕အသိပညာ၊ ဗဟုသု တႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈေတြဟာ မိမိတို႔ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုလုံးအမ်ားႏွင့္ယွဥ္ ရင္ အသားစီးရေအာင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ေန ရာမွာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအ ဖြဲ႕အစည္းေတြႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရာမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီတဲ့ အသိပညာ၊ ဗဟု သုတေတြ ဝန္ထမ္းေတြမွာရွိေနဖိုကလို အပ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေနႏွင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ သင္ယူေလ့ လာမႈအေလ့အထေတြျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ဖန္တီးေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

(၇) Talent (ပါရမီရွင္ေတြကိုသိရွိမႈ)
 ေဈးကြက္ထဲက သေဘာသဘာ၀တူ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြႏွင့္ ယွဥ္ရင္ အသာစီးရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ပါရမီရွင္ေတြ မိမိတို႔မွာရွိသလား၊ တကယ့္ ကိုအဓိကအေရးႀကီးတဲ့ ပါရမီရွင္ Top Talent ေတြကိုေရာ မိမိတို႔လုပ္ငန္းကေန ထြက္ခြာမသြားေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ရဲ႕ လား၊ ဘယ္လို Retention  Strategies ေတြ သုံးမွာလဲစတဲ့ ေမးခြန္းေတြကိုအေျဖထုတ္ ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

(၈)Mental health and well being (စိတ္သက္သာက်န္းမာမႈျဖစ္ထြန္းေရး)
 မိမိတို႔လုပ္ငန္းခြင္ဟာ ဖိအားေတြအ ရမ္းမ်ားေနလား၊ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ေတြ၊ စိတ္အ ပန္းေျဖဖို႔အတြက္ အစီအစဥ္ေတြကို ဘယ္ လိုဖန္တီးေပးရမလဲဆိုတာကလည္း အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။

(၉)Working Patterns (အလုပ္လုပ္ တဲ့ပုံစံ)
 ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ရွိ တတ္တဲ့ အေလ့အထတစ္ခုကေတာ့ Flexible working hours ေတြသတ္မွတ္ေပး တတ္ၾကပါတယ္။ ပုံမွန္တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ႐ုံးခ်ိန္မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီလုပ္တဲ့ပုံစံေတြကေန Flexible working hours ေတြသတ္မွတ္ၾကၿပီး ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ၿပီး ေျမာက္မႈကိုပဲ အာ႐ုံထားေနၾကပါၿပီ။ ဥပ မာ မိမိလုပ္ငန္းမွာDesigner ခန္႔အပ္ထား ပါကစိတ္ပါပါ မပါပါ႐ုံးခ်ိန္ မနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီလာၿပီး အလုပ္လုပ္ရတာ ထက္ Designer ေတြရဲ႕သေဘာသဘာ၀ အရ Mood ဝင္တဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ပိုမိုေကာင္း မြန္တဲ့ရလဒ္ေတြရလာေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ ၾကတဲ့အတြက္ ပုံမွန္သတ္မွတ္တဲ့အလုပ္ လုပ္တဲ့ပုံစံထက္ Flexible Working Hours ေတြကိုအသုံးျပဳရင္ ပိုအက်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၁၀)Your own self development (မိမိ ကိုယ္တိုင္ရဲ႕တိုးတက္မႈ)
 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္း ေတြအတြက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ပဲစဥ္း စားၿပီး မိမိရဲ႕တိုးတက္မႈကိုမျမႇင့္တင္ရင္ လည္း အက်ိဳးဆက္ကိုမိမိႏွင့္ လုပ္ငန္းက ပါခံစားရပါလိမ့္မယ္။ မိမိအတြက္ လိုအပ္ ေနတဲ့အရည္အခ်င္းေတြကို အၿမဲျဖည့္ ဆည္းေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ စာေရးသူတို႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္သားထု Workforce ထဲမွာ ပါတဲ့အတြက္ HR Professionals ေတြ လည္း လိုအပ္တဲ့ဗဟုသုတ၊ အသိပညာ ေတြျဖည့္ဆည္းမွသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အ စည္းေတြႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
စိန္ေခၚမႈေတြရွိတိုင္းမွာ အခြင့္အလမ္းဆို တာလည္း တြဲပါလာတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ျခားရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ေတြဝင္လာတာ ဟာ HR Professionals ေတြအတြက္ အ ရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ သူေတြရွာရတဲ့ျပႆ နာေတြႏွင့္ ေဖာ္ျပပါစိန္ေခၚမႈေတြရွိႏိုင္ေပ မဲ့ ဒီလိုႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ ေၾကာင့္ပဲ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ မိမိတို႔လုပ္ ငန္းအမ်ားႏွင့္ယွဥ္ရင္ အသာစီးရေအာင္ က်ိဳးစားရာမွာ ဝန္ထမ္းေတြဟာ အေရးႀကီး ေၾကာင္း အျပဳသေဘာေဆာင္သတိထား လက္ခံလာမွာျဖစ္ၿပီး HR ေတြအေပၚမွာ ယုံၾကည္အားကိုးလိုမႈေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုယုံၾကည္အားကိုးမႈေတြကတဆင့္ စာ ေရးသူတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ HR ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာပဲျဖစ္ ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ပိုင္စိုး (Management)

Ref:
Armstrong’s Essential Human Resource Management Practice,
 10 areas HR professionals should focus on in 2016 by DPG community

(HR Journal မွာ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ေရးခဲ့တဲ့ HR မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ေဆာင္းပါးအားျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။)

Credit: ဆရာပိုင္စိုး Page

Saturday, December 24, 2016

Thanaka The Secret to Burmese Beauty ♡

သနပ္ခါးအေျကာင္း


ျမန္မာစကားမွာရွိတယ္ "အေပြးျမင္ အပင္သိ" တဲ့
အပင္အေၾကာင္းႏွံ႔စပ္သူက အေပြးျမင္ယံုမွ်ျဖင့္
အပင္ကိုေျပာႏိုင္သလိုပဲ
လူတစ္ေယာက္ရဲ့ အေျပာအဆိုအျပဳအမူအေနအထိုင္ၾကည့္ၿပီး
အဲဒီလူရဲ့ အက်င့္သီလကိုသိႏိုင္တယ္ေပါ့၊
ဒီလိုအဖိုးတန္တဲ့ျမန္မာစကားက
အထူးအားျဖင့္ သနပ္ခါးမွာေတာ့ တိုက္ရိုက္ႀကီး
သက္ဆိုင္ေနတာ သနပ္ခါးအေၾကာင္းေလ့လာေနတဲ့
ပညာရွင္ေတြအသိဆံုးပါ သနပ္ခါးတံုးေပၚက
အေပြး အသားအထူးအပါး အရစ္ပံုေဖၚမႈ
အရစ္အေရအတြက္စသည္တို႔ေပၚမူတည္လို႔
အဆိုပါသနပ္ခါးရဲ့အပင္ျဖစ္တည္ခဲ့ရမႈကိုသိရွိႏိုင္တယ္။
.
အေပြးေကာင္းမွ "ေထာင္းခနဲ"  ေနေအာင္ ေမႊးတတ္သလို
တာရွည္လည္းအေသြးခံတယ္တဲ့၊
.
ဘယ္လိုခြဲျခားမလဲ-
အေပြးအေခါက္က အညိဳေရာင္အေခါက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကပ္ေနမည္ အေပြးေခါက္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု
ၾကားမွာလည္း အျဖဴေရာင္အသားျမင္ေတြ႕ရမည္၊
အဆိုပါအျဖဴေရာင္အသားႏွင့္အေခါက္ၾကားမွာေတာ့
ပုဇြန္ဆီေရာင္ေလးျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီသနပ္ခါးေမႊးပါမည္။
.
လက္သည္းျဖင့္ အေပြးကို အသာ ဖိဆိတ္ၾကည့္ပါ။
နစ္၀င္သြားရင္အေပြးႏုအေခါက္သားႏုလို႔ ၾကာရွည္ခံမွာမဟုတ္ဘူး၊
အေပြးႏုက အလြယ္တကူလဲကြာသြားတတ္တယ္ေလ။
မာတယ္အလြယ္တကူပဲ့မပါဘူးဆိုလွ်င္ေတာ့ အေပြးအေခါက္ေကာင္းေပါ့။
အသားလည္းပိုထူေနတတ္သလို
အေသြးခံၿပီး အေမြးပိုက်န္မွာေသခ်ာတယ္။
.
လက္ျဖင့္ကိုင္ဆၾကည့္လို႔ ေပါ့လြန္းေနလွ်င္ အသာျပန္ခ် ထားလိုက္ေတာ့၊
အဲဒီသနပ္ခါးကအသားက်စ္လစ္မႈမရွိတဲ့အမ်ိဳးမို႔ၾကာရွည္ခံမွာမဟုတ္သလို
ေမႊးဖို႔လဲမေသခ်ာဘူးတဲ့။ ဘာလို႔လဲဆို ဒီလိုအတုန္းမ်ိဳးက အပင္ႏုစဥ္မွာ
အသားက်စ္လစ္မႈမရွိတဲ့အတြက္ ခုတ္ထားတာၾကာတဲ့အခါ ေရဓါတ္ကုန္ခန္းမႈ
ျမန္ဆန္ၿပီး ေပါ့လြန္းသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ သက္တမ္းရင့္တဲ့အပင္ကေတာ့
အသားက်စ္လစ္သိပ္သည္းမႈအားမ်ားတဲ့အတြက္ သိပ္သည္းစပိုမ်ားၿပီး
ေရဓါတ္လဲပိုမိုထိမ္းထားႏိုင္လို႔ အေလးခ်ိန္လဲရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
.
သနပ္ခါးတံုးရဲ့ထိပ္၀ရွိ အေခါက္နွင့္အသားအၾကားမွာ
မိႈင္းျပာျပာ အေရာင္ျဖစ္ေနရင္ မႈိတက္ေနတာျဖစ္လို႔
ေမႊးဖို႔မေသခ်ာလို အထားခံဖို႔လဲမေသခ်ာပါဘူး
မယူပဲအသာထားခဲ့လိုက္ပါ။
.
အလယ္က အသားေန ရာမွာပါ ျပာေနၿပီဆိုရင္ေတာ့
အလကားေပးေတာင္မယူပါနဲ႔တဲ့ အဲဒါမ်ိဳးက
ဘယ္ေလာက္ေသြးေသြးေမႊးမယ့္အမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူးတဲ့။
ဒီေလာက္ဆို သနပ္ခါးေကာင္းရဖို႔ ေရြးတတ္ေလာက္ပါၿပီ။
.
သနပ္ခါးရဲ့ေဆးဖက္၀င္ပံုေတြကေတာ့-
ျမန္မာ့ ေဆးက်မ္းမ်ားေဖၚျပခ်က္အရ
သနပ္ခါးသည္ပူ၏ ေသြးကိုၾကြေစ၏ ပူခါးခ်ဳပ္ပြင့္ျဖစ္၏၊
ငန္းမန္းကို ႏိုင္ေစ၏ အပူနာ အေအးနာႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္သံုးနိုင္၏၊
အပင္၏ အရြက္ အသီး ပင္စည္ အျမစ္ အားလံုးကို
အသံုးျပဳနိုင္၏လို႔ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

အရြက္၏ ေဆးဖက္၀င္ပံု။
--------------------------
(၁) ၀က္႐ူးျပန္ ေရာဂါကု ေဆးေဖာ္စပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။

(၂) အနာႀကီး ေရာဂါသည္ မ်ားအတြက္ အရြက္ကို ျပဳတ္၍ ေရခ်ိဳးၿပီး ေခြ်းေအာင္း ေပးပါ။

(၃) အရြက္ျပဳတ္ ရည္ကို ဆားမ်ားမ်ား ခတ္၍ ေသာက္ပါက ဌက္ဖ်ား ေရာဂါ ေပ်ာက္ေစ ပါတယ္။

(၄) ျမံဳ ေနေသာ အနာမ်ား အတြက္ အရြက္ကို ၾကိတ္၍ ဆန္ေဆးေရႏွင့္ ေသာက္ေပးပါ။

(၅) အရြက္ အေျခာက္ကို ေနလွန္း အမႈန္ ့ျပဳျပီး ကြမ္းသီး လံုးခန္ ့ပမာဏ အမႈန္ ့တို ့ကို ေရႏွင့္ ေသာက္ပါက အေဖါ အေရာင္ အနာအဆာႏွင့္ ကိုယ္တြင္း ေရာဂါ ဟူသမွ် ကင္းရွင္းပ ေပ်ာက္ေစ ပါတယ္။

အသီး၏ ေဆးဖက္၀င္ပံု။
-------------------------
(၁) အဆိပ္ေျဖေဆး၊ ခြန္အားတိုးေဆး၊ ေက်ာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ အဖ်ားေရာဂါ မ်ားအတြက္ ေဖၚစပ္ေသာ ေဆးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳ နိုင္ပါတယ္္။

ပင္စည္၏ ေဆးဖက္၀င္ပံု။
--------------------------
(၁) ေနေလာင္ဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

(၂) ၀က္ျခံစိုမ်ားအတြက္ သနပ္ခါးတံုးကိုေသြး၍ သံပုရာရည္ အနည္းငယ္ထဲ့၍ လိမ္း ေပးပါ။

(၃) ၀က္ျခံ အမာရြတ္မ်ားအတြက္ သနပ္ခါးတံုးကို ပ်စ္ပ်စ္ေသြး၍ ေန ့ည လိမ္းေပးပါ။

(၄) သနပ္ခါးတံုးေသြး၍ ဆားအနည္း ငယ္ေရာထဲ့ လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ မိတ္အင္ပ်င္ တို႔ ယားယံျခင္းမွ သက္သာေစပါတယ္။

(၅) ေရေႏြးပူေလာင္ မီးပူေလာင္ဒဏ္ရာမ်ား အတြက္ သနပ္ခါးထူထူ လိမ္းအံုေပးျခင္းျဖင့္ ပကတိအတိုင္း အသားအေရကို ျပန္ရရိွေစပါတယ္။

(၆) အေရျပားပါးလႊာျပီး၊ ယားနာဖုေတြ မၾကာခဏ ထြက္ေလ့ ရွိသူမ်ား အဖို ့ ကာေဘာ္လိပ္ (သို ့) ဒတ္ေတာလ္ ကိုယ္တိုက္ ဆပ္ျပာသံုး၍ ေရခ်ိဳးသန္ ့စင္ၿပီးေနာက္ သနပ္ခါး ထူထူ လိမ္းပါ။

(၇) ငွက္ဖ်ား၊ ၀က္႐ူးျပန္ေရာဂါ၊ အနာႀကီးေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ အစာအိမ္နာတို႔ကို ကုသရာမွာလည္း သနပ္ခါးကို ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္ ပါတယ္။

(၈) သနပ္ခါးတံုး အႏွစ္သားကို ေသြး၍ လိမ္းေပး ျခင္းျဖင့္ အသားအေရ ေခ်ာေမြ ့ေအးျမ ေစပါတယ္ (ျခြင္းခ်က္ အေနျဖင့္ သနပ္ခါးလိမ္းတဲ့ အခါ ႏုနယ္တဲ့ မ်က္၀န္း တ၀ိုက္ကို ေရွာင္ လိမ္းသင့္ ပါတယ္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သနပ္ခါး ပ်စ္ပ်စ္ ထူထူကို လိမ္း၍ ေျခာက္သြားတဲ့ အခါ အေရျပားကို တင္းဆြဲေန သလို ခံစား ရပါ လိမ့္မယ္။ ဒါ့ျပင္ မ်က္၀န္း တ၀ိုက္ အေရျပားကို ဆြဲ-ဆန့္-က်ံဳ ့့တြန္းအားျဖစ္ ေစၿပီး မ်က္၀န္း တစ္၀ိုက္ အေရျပားမ်ားကို တြန့္ေစ နိုင္ပါတယ္)

အျမစ္၏ေဆးဖက္၀င္ပံု။
------------------------
(၁) ၀မ္းႏႈတ္ေဆး၊ ေခြ်းထုတ္ေဆးတို ့ေဖာ္စပ္ရာမွာ ထည့္သံုးေလ့ ရွိပါတယ္။

(၂) အျမစ္ကို နႏြင္းမႈန္ ့ႏွင့္ေသြး၍ လိမ္းေပးပါက မီး ယပ္ေရာဂါသည္မ်ား ေသြးသားမွန္ကန္ေစပါတယ္။

(၃) ဆားႏွင့္ေသြးလိမ္းပါက အေညာင္း အညာေပ်ာက္ေစပါတယ္။

(၄) ကေလးခြ်ဲၾကပ္ျခင္းအတြက္ အျမစ္ကိုေသြး၍ ကြမ္းရြက္ စိမ္းေရႏွင့္ ဆတူ တိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ ခြ်ဲအျမန္က်ေစပါတယ္။

(၅) သနပ္ခါးျမစ္ ငါးပဲသားကို ပ်ားရည္ ေျခာက္ပဲ စားႏွင့္ေရာ ၍ လ်က္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျမြဆိပ္ေပ်ာက္ကင္း ေစပါတယ္ (သို ့) သနပ္ခါးျမစ္ကို သၾကား၊ ပ်ားရည္တို ့ႏွင့္ေရာ၍ လွ်က္ေပးပါက အစာအိမ္ရွိအဆိပ္ကို ေျပေစပါတယ္။

(၆) အျမစ္ကိုေသြး၍ ေန ့စဥ္မွန္မွန္ လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အသားအေရႏုေခ်ာ ၀င္းမြတ္ေစပါတယ္။

သနပ္ခါး လူးေလ့ရွိတဲ့ သူအမ်ားစု ဆီက သနပ္ခါး ေကာင္းေၾကာင္း အမႊမ္းတင္ေျပာဆိုရာမွာ အျမဲၾကားေန ရတာေတြကေတာ့ " မိုးလင္းတာနဲ႔ မ်က္ႏွာေပၚမွာ သနပ္ခါးေလးရွိမွ က်က္သေရ ရွိတာ " "ျမန္မာ မိန္း ကေလးတိုင္း သနပ္ခါးကို အျမတ္တႏိုးနဲ႔ လိမ္းၾက တယ္ " "ျမန္မာမိန္းကေလးေတြရဲ႕ အသားအေရ လွတာဟာ သနပ္ခါးေၾကာင့္ေပါ့ " "သနပ္ခါး လူးထားရင္ လူကလန္းဆန္းတယ္ " " သနပ္ခါး နံ ့က စိတ္ၾကည္တယ္ ဒါေၾကာင့္ သနပ္ခါးကို အျမဲလူးတယ္ " ဆိုတဲ့ စကားေလးေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ သနပ္ခါးအမ်ိဳးစားထဲမွာ ရွင္မေတာင္ သနပ္ခါးတုိ႔ ၊ ေရႊဘို သနပ္ခါးတို႔ ဆိုတာ နာမည္ ႀကီးေတြ ပါ။

ေတးျပဳစာဆုိ နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္ကေတာင္ “ေရႊဘိုသနပ္ခါးတုံးမ်ား ရန္ကုန္လိမ္းဖို ့ယူ ဘယ္လို အသားမည္းမည္း ၀ါ၀ါညက္ညက္ျဖဴူ” ဆိုၿပီးေတာ့ ေရးဖြဲ႕ခဲ့ပါေသးတယ္။ မွန္ပါတယ္။ တခ်ိဳ ့ဆိုလွ်င္ ေမြးတုန္း က ေတာ္ေတာ္ေလး အသားမဲခဲ့ေသာ္လည္း၊ သနပ္ခါး အ ႏွစ္သားတံုးကို ေရအနည္း ငယ္ျဖင့္ ေက်ာက္ျပင္ေပၚေသြး၍ ရလာတဲ့ မပ်စ္မက်ဲ သနပ္ခါး ရည္ျဖင့္ ေန႔ စဥ္ေန ့တိုင္း ေျခဆံုး ေခါင္းဆံုး လိမ္းခဲ့ တာေၾကာင့္ အသားေရဟာ သနပ္ခါးေရာင္လို ၀ါ၀ါ ၀င္း၀င္းေလး ျဖစ္လာခ့ဲ ပါတယ္ဆိုတဲ့ သာဓက မ်ားစြာလည္း ရွိခဲ့ တာေၾကာင့္ သနပ္ခါး ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးေတြ အစဥ္အဆက္ သုံးစြဲခဲ့ ၾကတဲ့ ႐ိုးရာ အလွျပင္ ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရွးျမန္မာ အညာ ေက်းလက္ ေတာသူေလး မ်ားရဲ႕ ဓေလ့ တစ္ခု ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သနပ္ခါးကို လက္ကေလးနဲ႔ သပ္ယူ ကာ နဖူးေပၚကို တင္၍ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ၊ညာဘက္ပါးေပၚ တင္ကာ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ ၊ ဘယ္ဘက္ပါးေပၚ တင္ကာ သံဃံ သရ ဏံဂစၦာမိ ဟုဆိုကာ သနပ္ခါး လိမ္းရင္း သရဏဂံု တည္ေဆာက္ တတ္ၾက ပါတယ္။ အဘိုးအဘြားမ်ား လက္ထက္တုန္းက ကေလးငယ္မ်ား ကို သနပ္ခါး လိမ္းေပးတိုင္း ပါးစပ္ထဲကို သနပ္ခါး အနည္းငယ္ ခြန္႔ေပးေလ့ ရွိပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြကို သနပ္ခါးေကၽြးျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ေရာဂါႏွင့္ ဝက္သက္ေရာဂါမွ ကာကြယ္ေပးတဲ့ အျပင္ ဝမ္းအတြင္းမွ အပူ ကိုပါ ျငိမ္းေစပါတယ္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ သုေတသီတစ္စုဟာ သနပ္ခါး အေခါက္မွာ ပါတဲ့ ဓာတ္ပစၥည္းေတြကို အေသးစိတ္ ေလ့လာခဲ့ၾက ရာမွာ သနပ္ခါးမွာ အင္တီေအာက္ဆီဒင့္(ေခၚ) ခႏၶာကိုယ္ အက်ိဳးျပဳ ဓာတ္တိုးဆန္႔့က်င္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ပါ၀င္သလို၊ အသားအေရ ေရာင္ရမ္းျခင္းကို သက္သာေစတဲ့ ဓာတ္မ်ား အျပင္ ဘက္တီးရီးယား ေတြကို ေသေစတဲ့ ဓာတ္နဲ႔ အေရျပား အေရာင္ကို အေျပာင္း အလဲျဖစ္ေစတဲ့ ေဟာ္မုန္း ထြက္ရွိမႈကို ဟန္႔တားေပးတဲ့ ဓာတ္ေတြလည္း ပါ၀င္ေန တာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ ၾကပါတယ္တဲ့။ သနပ္ခါးက ေနပူ ဒဏ္အျပင္ ေနေလာင္ျခင္း ျဖစ္ေစသည့္ အဆင့္ျမင့္ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ကိုပါ ကာကြယ္ ထားနိုင္ တယ္လို ့ အေရျပား အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး မ်ားကလည္း အၾကံျပဳ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ကိုးကား -
(ႏႈတ္အားျဖင့္သင္ၾကားေျပာျပေပးတဲ့ဆရာကိုေဇာ္၀င္းႏိုင္၏ေျပာၾကားခ်က္အပါအ၀င္)
အရွင္သုမဂၤလ (စစ္ကုိင္း) - သနပ္ခါး
ေဆာင္းပါးရွင္ေပါက္ေပါက္ - သနပ္ခါး

Thursday, December 22, 2016

ဤခရီးေဝးသလား


__________________

၁။

သရက္ေခ်ာင္းကားဝင္းထဲ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ေတာ့ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ ၁၂ နာရီဆို ကားထြက္တတ္ေပမဲ့ သည္ေန႔ေတာ့ လူပဲ ေစာင့္ေနသည္လား မသိ။ ရြာကားက သည္တစ္စီးသာရိွ၍ တစ္ေယာက္ေနာက္က်လည္း ေစာင့္ရတာပဲ ျဖစ္သည္။ သီတင္းကြၽတ္နီးၿပီဆို ရြာက တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ အိမ္ဆိုင္ေလးေတြကလည္း ကုန္စည္ဝယ္ေလွာင္ၾကၿပီ။ သည္ေတာ့ ကားေခါင္ေပၚမွာ ပစၥည္းေတြက တစ္ပံုတစ္ပင္။

ကြၽန္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီေပၚမွ တျခားတစ္ဖက္သို႔ မ်က္ႏွာလႊဲထားလိုက္၏။ မေတာ္ ျမင္သြားရင္ မ်က္ႏွာပူစရာ။ အေရးထဲ ကယ္ရီးသမားက ဒီကားလား ေမးသျဖင့္ ေ႐ွ႕လမ္းခ်ိဳးထဲ ေကြ႕ဝင္ဖို႔ လမ္းၫႊန္ရသည္။ အဲသည္မွာ လူစီးမွန္လံုကား ရိွသည္မဟုတ္လား။ မွန္လံုကားက ပစၥည္း သိပ္တင္ေလ့မရိွသျဖင့္ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိ စီးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ရြာကားေတာ့ မဟုတ္။

ရြာသားေတြကေတာ့ ေတာ္ရံုတန္ရံု အေၾကာင္းအရာမရိွဘဲ အျခားကား ေျပာင္းစီးခဲသည္။ သည္ေတာ့ ရြာကားသည္ ဘယ္ေတာ့မွ လူျပတ္သည္ မရိွ။ ကားက ဟိုင္းလပ္အမ်ိဳးအစားမို႔ ေခါင္ေပၚက ပစၥည္းထုပ္ေတြ ေပၚမွာေရာ၊ ေနာက္ေျခနင္းမွာေရာ လူေတြက ဟိုတြယ္သည္တြယ္ သည္းသည္းလႈပ္။ အစကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း သည္လိုတြယ္စီးရသည္ကို အရသာတစ္ခု မွတ္ထင္ခဲ့တာပဲ။

အဲသည္တုန္းကေတာ့ ေလတျဖဴးျဖဴးႏွင့္ ကားေခါင္ေပၚ ထိုင္လိုက္ရေသာ အရသာကို လြတ္လပ္မႈဟု အထင္ေရာက္ခဲ့သည္။ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဟိုမွသည္မွ တြယ္စီးရေသာ ဟိုင္းလပ္ကားထက္ အိေျႏၵရရ သက္ေထာင့္သက္သာစီးႏိုင္ေသာ မွန္လံုကားကို ပိုသေဘာက်တတ္ခဲ့ၿပီ။ ဒါကိုပဲ ပညာတတ္ဟု ေခၚေလမလား။ သည္လိုေတြးမိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ဟက္ခနဲ ရယ္မိသြားသည္။

ပညာတတ္ဟူသည္ ဘာကို ေခၚပါလိမ့္။ သည္ေမးခြန္းကို ကြၽန္ေတာ္ ေတြးေတာေနခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ၾကားဖူးတာ တစ္ခုကေတာ့ "ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးေနာက္ မလိုက္ပါႏွင့္၊ အရည္အခ်င္းေနာက္ပဲ လိုက္ပါ"တဲ့။ အစကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ သည္စကားကို ေလႀကီးေလက်ယ္ ေျပာခဲ့ဖူးသည္ပဲ။ တကယ္က် အရည္အခ်င္းဆိုသည္မွာ အျခားေသာ ပံ့ပိုးမႈေတြပါ လိုအပ္မွန္း တျဖည္းျဖည္း သေဘာက္ေပါက္လာခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ္ ဆြံ႕အ,သြားခဲ့ ရသည္။

"ဟာ...ေဟ့ေကာင္"

ပုခံုးအပုတ္ခံလိုက္ရေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ ေမာ့ၾကည့္လိုက္သည္။

"ဟာ...ေက်ာ္ေဇယ်..."

သူ႔နာမည္ေခၚၿပီး ေၾကာင္ၾကည့္ေနမိေသာ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေက်ာ္ေဇယ်က တစ္ခ်က္ရယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ပါ လိုက္ရယ္မိသြားသည္။ ေက်ာ္ေဇယ်က ကြၽန္ေတာ့္ေဘး ေျမတြင္ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ေပၚေနေသာ သရက္ျမစ္ေပၚ ဝင္ထိုင္လိုက္ရင္း...

"ဘယ္အခ်ိန္က ျပန္ေရာက္ေနတာလဲ..."

"တနလၤာေန႔ကမွကြာ...၊ အခု ရြာျပန္မလို႔"

"အင္း...မင္းလည္း မေတြ႕ရတာ ၾကာၿပီေနာ္ ေဟ့ေကာင္၊ ဟိုမွာေရာ အဆင္ေျပရဲ႕လား"

"ဒီလိုပါပဲကြာ...၊ ရြာမျပန္ျဖစ္တာကေတာ့ လမ္းစရိတ္အတြက္ ငဲ့တာရယ္၊ ေနာက္ၿပီး အိမ္မွာလည္း တစ္ေယာက္မွ မရိွတာကြာ"

ေက်ာ္ေဇယ်က နားလည္သလို ကြၽန္ေတာ့္ပုခံုးကို လွမ္းပုတ္သည္။ ၿပီးမွ "ဒီလိုပါပဲကြာ..." ဟု ခပ္တိုးတိုးဆိုရင္း သက္ျပင္းခ်သည္။

"မင္းေကာ ေက်ာင္းဆက္မတက္ျဖစ္ဘူးလား"

ကြၽန္ေတာ့္အေမးကို ေက်ာ္ေဇယ်က ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္သည္။

"ငါ ဆယ္တန္းမေအာင္ဘူး ေဟ့ေကာင္၊ ဒါလည္း ခပ္ေကာင္းေကာင္းပါပဲကြာ၊ မဟုတ္ရင္ ကိုယ့္ဒုကၡ ကိုယ္႐ွာသလို ျဖစ္ေနဦးမယ္"

ေက်ာ္ေဇယ်က သူ ဆယ္တန္းက်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႐ွမ္းျပည္(ထိုင္း)ဘက္ ခဏ ေရာက္ေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သူ႔အေမ အသည္းအသန္ျဖစ္သျဖင့္ ရြာျပန္လာၿပီး ၾကံဳရာလုပ္ရင္း အခု ကားေနာက္လိုက္(စပယ္ယာ) လုပ္ေနေၾကာင္း၊ သူ႔အေမလည္း မာတစ္ခ်က္၊ နာတစ္ခ်က္ႏွင့္ပင္ လံုးခ်ာလိုက္ေနေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။ သူ႔စကားဆံုးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ သက္ျပင္းခ်မိသြားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ဘာမွေျပာစရာ မရိွေတာ့သလိုမ်ိဳး တိတ္ဆိတ္သြား၏။

ထားဝယ္ေနသည္ အခုမွ ပိုပူလာသေယာင္ရိွသည္။ ေခါင္းရြက္ဗ်ပ္ထိုး ေစ်းသည္မ်ား၏ ေစ်းေခၚသံ တစာစာက အပူရိွန္ကို ပိုျမႇင့္ေပးေနသလို။ ကားဝင္းထဲကို သံုးဘီးတစ္စီး ဝင္လာ၏။ လက္ဆြဲအိတ္ အေကာင္းစားေတြႏွင့္ ေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္ လူ သံုးေလးေယာက္ ဆင္းလာသည္။ ရြာျပန္ေတြ ျဖစ္မည္။ သတင္းကြၽတ္ၿပီဆို သည္လိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ ရြာေတြမွာ လူေတြ စုရံုးစုရံုး ျပန္စုလာၾကၿပီ။ ထိုင္းက ျပန္လာသည္လည္း ရိွမည္။ စင္ကာပူတို႔၊ မေလးတို႔က ျပန္လာသည္လည္း ရိွသည္။

ေက်ာ္ေဇယ်က သရက္ျမစ္ေပၚက ဖုတ္ဖက္ခါထရင္း ပုဆိုး ျပင္ဝတ္သည္။

"ဒါဆို ခဏေနဦး မင္းမင္း...၊ ငါ ပစၥည္းေလးနည္းနည္း သြားတင္ဦးမယ္ကြာ...၊ ငါတို႔ကားနဲ႔ပဲ လိုက္မယ္မဟုတ္လား"

"ေအး...လုပ္...လုပ္...ေဟ့ေကာင္၊ ကားေပၚ ေရာက္မွ ေတြ႕ၾကတာေပါ့"

ကြၽန္ေတာ့္ေ႐ွ႕မွ ထြက္သြားေသာ ေက်ာ္ေဇယ်၏ ေက်ာျပင္ကို ေငးရင္း ဘယ္ႏွႀကိမ္ေျမာက္မွန္း မသိေသာ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္ မႈတ္ထုတ္လိုက္မိသည္။

------------------------------

၂။

ကားထြက္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း အသိေပးသည့္ ဟြန္းသံ ေလးငါးခ်က္ ထြက္လာသည္။ ကြၽန္ေတာ္ နံေဘးတြင္ ခ်ထားေသာ ေက်ာပိုးအိတ္ကို ေကာက္လြယ္လိုက္သည္။

ေယာက္ယက္ခတ္ေနသည့္ လူေတြၾကားမွ တိုး၍ ေနာက္ဆံုးထိုင္ခံုဆီ ဦးတည္လိုက္သည္။ ေက်ာပိုးအိတ္ကို ထိုင္ခံုေ႐ွ႕ၾကားထဲ ခ်လိုက္ၿပီး ျပတင္းေပါက္ကို တြန္းဖြင့္လိုက္ေတာ့ ေလပူတစ္ခ်က္ သုတ္ခနဲ ေျပးဝင္လာ၏။

"လူေစာင္ဟားဘီေလာ္...လူေစာင္ဟာ ထြပ္မယ္ခံဗ်ား (လူစံုရင္ ထြက္မယ္ခင္ဗ်ား)"

ကားဆရာ၏ ႏိႈးေဆာ္သံႏွင့္အတူ ခရီးသည္မ်ား၏ ကြၽတ္စီကြၽတ္စီ အသံေတြပါ ထြက္လာ၏။ ခဏေနေတာ့ ကားေပၚ လူတစ္ေယာက္တက္လာၿပီး ဒဏ္ေၾကလိမ္းေဆး ေၾကာ္ျငာသည္။ ကြၽန္ေတာ္ မ်က္လံုးကို အသာ မိွတ္ခ်ထားလိုက္၏။

ကားဘီး စလိွမ့္ၿပီ။ ကားအရိွန္ေၾကာင့္ ေလထု အပူအေအး အေျပာင္းအလဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္ အသက္ကို ဝ ေအာင္ ႐ွဴလိုက္မိ၏။ ကားက ဟိုယိမ္းသည္ယိမ္းျဖင့္ ဝင္းထဲမွ ခ်ိဳးထြက္သည္။

"စုကမ္း...႐ွမ္းထဲဟ ထြပ္လာေလာ္ (ေကာင္ေလး...ထိုင္းက ျပန္လာတာလား)"

စကားသံေတြေၾကာင့္ မ်က္လံုးကို ျပန္ဖြင့္ၿပီး ေ႐ွ႕ကို အနည္းငယ္ အကဲခတ္လိုက္မိသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ ေ႐ွ႕မ်က္ေစာင္းထိုးခံုတြင္ အသားျဖဴျဖဴ လူတစ္ေယာက္ ထိုင္ေန၏။ ေက်ာ္ေဇယ်ႏွင့္ စကားေျပာေနစဥ္တုန္းက ဝင္လာေသာ သံုးဘီးကားအုပ္စုထဲကပဲ ျဖစ္မည္ထင္သည္။

"အယ္ပဲမိ...ဒန္းကြၽတ္ဟိ ထြပ္လာဟယ္ခံ (ဟုတ္တယ္ ေမႀကီး...သတင္းကြၽတ္လို႔ ထြက္လာတယ္ ခင္ဗ်)"

ကြၽန္ေတာ္ ျပတင္းေပါက္အျပင္ဘက္ကို မ်က္ႏွာလႊဲလိုက္သည္။ ကားက တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပင္ေရာက္လာသည္။ လမ္းေဘး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရိွ ထန္းပင္တန္းေတြကို ျမင္ရၿပီ။ အခုမွ ကိုယ့္ေျမကိုယ္ေရ၏ အေငြ႔အသက္ကို ႐ွူ႐ႈိက္လိုက္ရသလို ခံစားရ၏။ ၿမိဳ႕ျပင္ဆိုသည့္အတိုင္း လယ္ကြင္းမ်ားက တျပန္႔တေျပာ။ ျပတင္းမွ တိုးဝင္လာေသာ ေလထုတြင္ ႐ိုးျပတ္နံ႔သဲ့သဲ့ကို ရသည္။

ေက်ာ္ေဇယ်က ကြၽန္ေတာ့္ေဘး လာထိုင္သည္။ နားသယ္စပ္မွ ႐ွြဲက်ေနေသာ ေခြၽးမ်ားကို အက်ႌလက္ေမာင္းျဖင့္ ပင့္သုတ္သည္။ ေလပူတစ္ခ်က္ကို ဟူးခနဲ မႈတ္ထုတ္၏။ ၿပီးမွ မဆီမဆိုင္ လွမ္းေျပာသည္။

"ရြာမွာလည္း ငါတို႔သူငယ္ခ်င္းေတြ တစ္ေယာက္မွ မရိွေတာ့ဘူးကြာ..."

ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ေက်ာ္ေဇယ်ၾကားတြင္ ဒုတိယမၸိ တိတ္ဆိတ္သြားျပန္ေလသည္။

------------------------------------

၃။

ေဘးမွာ တေခါေခါအိပ္ေမာက်ေနေသာ ေက်ာ္ေဇယ်ကို ၾကည့္ရင္း သနားသလို ျဖစ္လာသည္။ တကယ္ေတာ့ သူ႔ကိုပဲ သနားရမည္လား၊ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ ကြၽန္ေတာ္ပဲ သနားရမည္လား မသိ။ "ရြာမွာ ငါတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ တစ္ေယာက္မွ မရိွေတာ့ဘူးကြာ" ဟူသည့္ သူ႔စကားကိုသာ ၾကားေယာင္ေနမိသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရြာေလးသည္ တိုးတက္လာသည္ဟုေတာ့ ေျပာ၍ ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဘယ္ေနရာက တိုးတက္လာပါသလဲ။ သည္ေမးခြန္း၏ အေျဖကို သည္ကေန႔အထိ ကြၽန္ေတာ္ ရဲရဲ မထုတ္ရဲေသးပါ။

ရြာေက်ာင္းေလးသည္ အခုဆို အ.ထ.က (ခြဲ) ေက်ာင္းပင္ ျဖစ္ေနၿပီ။ အလယ္တန္းအထိကေတာ့ ေက်ာင္းသားစာရင္း ျပည့္မီပါ၏။ အလယ္တန္းအထက္ ေရာက္လွ်င္ေတာ့...။

တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ဆံုးလာေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရစာရင္းကို ၾကည့္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ တအံ့တၾသ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ႐ွစ္တန္းအထိ လူတစ္ရာေက်ာ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရသည္ ဆယ္တန္းတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ သံုးဆယ္ေက်ာ္သာ က်န္ခဲ့ရပါသနည္း။

ကြၽန္ေတာ္ ဆယ္တန္းတက္သည့္အခါ အေဖေရာ၊ အေမေရာ ထိုင္းကို ေရာက္ကုန္သည္။ ညီမေလးကို အေဒၚတစ္ေယာက္ႏွင့္ ထားခဲ့ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရိွ ေဘာ္ဒါေဆာင္တစ္ခုသို႔ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ပို႔လိုက္၏။ အခု ညီမေလးပင္ ဆယ္တန္းေရာက္ၿပီ။ အေဖႏွင့္ အေမ ထြက္မလာႏိုင္ေသး။ အေ႐ွ႕ကို ဆက္ေတြးၾကည့္လွ်င္ ရင္ေမာစရာခ်ည္းပါ။

ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြ ကြၽန္ေတာ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွ တစ္စစ ေပ်ာက္ဆံုးသြားရျခင္းအေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ နားလည္လာသည္။

ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီးေနာက္ ကြၽန္ေတာ္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ေလွ်ာက္မည္ဆိုေတာ့ အေဖႏွင့္ အေမက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ေလသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က သင္းပါသည္။ ဆရာတစ္ေယာက္ လစာ ဘယ္ေလာက္ရပါသလဲတဲ့။ ဟုတ္ကဲ့။ သည္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မသင္ခ်င္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ားကို အတင္းႀကိဳးစား သင္ယူရပါေတာ့၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ေခါင္းထဲသို႔ "အလုပ္၊ အလုပ္၊ အလုပ္" ဟူ၍ ဝင္လာသည္မွာ ဘာမွမဆန္းဟု ထင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘြဲ႕ရတိုင္း အလုပ္မရပါဟု အေဖႏွင့္အေမ့ကို ကြၽန္ေတာ္ မည္သို႔႐ွင္းျပရမည္လဲ။ ေက်ာင္းၿပီးရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ၊ လစာ ဘယ္ေလာက္ရမလဲ ဟူေသာ ေမးခြန္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္ မည္သို႔ေျဖရမည္လဲ။ ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္တစ္ခုလံုး မြန္းက်ပ္လာတတ္ပါသည္။

"သားတို႔ ဘြဲ႕ရရင္ အေမတို႔ နားရမွာေပါ့"

ကြၽန္ေတာ္သည္ အ႐ူးတစ္ေယာက္လိုသာ ေအာ္ဟစ္ရယ္ေမာ ပစ္လိုက္ခ်င္ေတာ့သည္။ အရည္အခ်င္းဆိုသည္မွာ ဘာပါလိမ့္။ တစ္ခါတေလ မိဘဆီမွာ အခုအခ်ိန္အထိ လက္ျဖန္႔ေနရေသာ ကိုယ့္အျဖစ္ကိုယ္ ရြံလာသည္။ အသက္ ၂ဝ ဆိုေသာ အရြယ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ဘာမွမေရရာေသာ အနာဂတ္အတြက္ ေက်ာင္းတက္ေနရဆဲ ျဖစ္ေလသည္။

တစ္ခါတေလ ပညာဆံုးခန္းမတိုင္ခဲ့ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားၾကားတြင္ ပညာတတ္ ကြၽန္ေတာ္သည္ သိမ္ငယ္႐ွက္ရြံ႕ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္ကို အထင္ႀကီးအားက်သည့္ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ၾကည့္ေသာအခါ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ယူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘာလဲ။ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အတြက္လား။ ဒါဆို ပညာမတတ္ဘဲေကာ အလုပ္လုပ္၍ မရဘူးလား။ ဘြဲ႕ရၿပီးစ ကြၽန္ေတာ့္အသိ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္၏ လစာသည္ သူမ်ားႏိုင္ငံမွ ေအာက္ေျခအလုပ္သမားတစ္ေယာက္၏ လစာထက္ပင္ နည္းေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္သည္ စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္စြာ ေအာ္ဟစ္ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္လာပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ပညာေရးသည္ ဘာအာမခံခ်က္ ေပးထားပါသလဲ။

"ေဟ့ေကာင္...ထ,ေတာ့...၊ သရက္ေခ်ာင္းေရာက္ေနၿပီဟ"

ေက်ာ္ေဇယ် ပုတ္ႏိႈးမွ ကြၽန္ေတာ္ အလန္႔တၾကား ႏိုးလာသည္။ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ မဟုတ္ပါ။ အိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

------------------------------

၄။

"မင္းညီမေလးေကာ အဆင္ေျပရဲ႕လား"

သရက္ေခ်ာင္းကအထြက္ ေက်ာ္ေဇယ်က ကြၽန္ေတာ့္ကို ေမးသည္။ ေက်ာ္ေဇယ် ေမးမွ "ကိုကိုရယ္...အေမ့လက္ရာေလးကို လြမ္းလိုက္တာ...၊ အေဆာင္မွာ ၾကက္ဥပဲစားရတယ္" ဟူေသာ ညီမေလး၏ စကားကို အမွတ္ရလာမိသည္။ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္ သိၿပီးသားပါ။ ညီမေလးလည္း ကြၽန္ေတာ့္ေျခရာအတိုင္း လိုက္နင္းခဲ့ရသည္ပဲ။ ေက်ာ္ေဇယ် အေမးကိုေတာ့ "ေျပပါတယ္"ပဲ ေျဖလိုက္ရသည္။

ပိတိုင္ကိုေရာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မရိွသည့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း နတ္ဖန္ဆင္းသလို ေျပာင္းလဲသြားေသာ လမ္းမႀကီးကို ကြၽန္ေတာ္ တအံ့တၾသ ေငးေမာေနမိသည္။ ေက်ာ္ေဇယ်က ကြၽန္ေတာ့္ကို ၾကည့္ၿပီး သေဘာက်သလို ရယ္သည္။

ခါတိုင္းဆို ပိတိုင္ေတာင္ပတ္လမ္းဆိုသည္ႏွင့္ အသက္ကို ဝဝမ႐ွဴရဲေလာက္ေအာင္ ရင္တထိတ္ထိတ္ႏွင့္ ျဖတ္သန္းရစျမဲ မဟုတ္လား။ လမ္းက က်ဥ္းသည့္အျပင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲေတြက မြစာက်ဲေနတတ္ေသးသည္။ သည္ထဲ တစ္ခါတေလ ဆင္းတတ္ေသာ ေတာင္က်ေရေၾကာင့္ လမ္းကပ်က္ၿပီး အက်ည္းတန္ေနတတ္၏။

အခုေတာ့ လမ္းမႀကီးက ကားႏွစ္စီး ေလာက္ေလာက္လားလား ျဖတ္သြားႏိုင္သည္အထိ က်ယ္လြင့္ေနသည္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္း လမ္းမႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီ။ တစ္ႏွစ္ဟူေသာ အခ်ိန္သည္ သည္ေလာက္အထိ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္တဲ့လား။

"လမ္းေတြ ေကာင္းလာလိုက္တာကြာ"

ကြၽန္ေတာ့္စကားကို ေက်ာ္ေဇယ် ဘာမွျပန္မတံု႔ျပန္ေသးခင္ အေ႐ွ႕ဘက္မွ စကားသံတစ္ခုက ျဖတ္ဝင္လာ၏။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဟိုကလမ္းေတြ ျမင္ၿပီးကတည္းက ဒီေလာက္လမ္းကို ေကာင္းတယ္ကို မထင္တာ"

ပထမ ကြၽန္ေတာ္ ေၾကာင္သြားသည္။ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး ျဖန္းခနဲ ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဟားတိုက္ပဲ ရယ္ေမာပစ္ခ်င္လာသလိုလို၊ ႐ႈိက္ႀကီးတငင္ပဲ ငိုခ်ရေတာ့မလိုလို ျဖစ္သြားသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ေ႐ွ႕က ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္နားမလည္ေသာ ဘာသာစကားေတြႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုရယ္ေမာေနၾကဆဲ။ ေက်ာ္ေဇယ်က မ်က္ႏွာပူသလို ျပတင္းေပါက္အျပင္ဘက္ကို မ်က္ႏွာလႊဲသည္။ ၿပီးမွ အေနခက္သည္လားမသိ။ "ေ႐ွ႕ ခဏ သြားဦးမယ္ကြာ" ဟု ဆိုကာ ကြၽန္ေတာ့္ေဘးက ထြက္သြားသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ေငးမိေငးရာ တရိပ္ရိပ္ျဖတ္ေျပးေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေငးေနမိ၏။ သို႔ေသာ္ ဘာတစ္ခုမွ မျမင္။ ကြၽန္ေတာ့္အာရံုတြင္ အေဖ၊ အေမႏွင့္ ညီမေလးတို႔ မ်က္ႏွာသည္ တစ္လွည့္စီ ေပၚေန၏။ စိတ္က ေျခာက္ေသြ႕ေနေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာတန္းေလးဆီ ေရာက္သြားသည္။ ေသာ့ခေလာက္တန္းလန္းႏွင့္ အိမ္ကေလးကို ျမင္ေယာင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ရင္ဘတ္ထဲ နင့္ခနဲ ျဖစ္သြားေလသည္။

------------------------------

ေနးခ်ား

Wednesday, December 21, 2016

အမ်ိဳးသားေတြ သိခ်င္ေနတဲ့ Penis Injection Risks နဲ႔ Circumcision လုပ္ျခင္း

Penis Injection Risks က်ားအဂၤါေဆးထိုးတဲ့အႏၲရာယ္ေတြ


က်ားလိင္အဂၤါကို ေဆးထိုးၾကျပီး ဒုကၡေရာက္ၾကလို႔ ေမးလာသူေတြမနည္းပါ။ တင္သင့္မတင္သင့္ စဥ္းစားေနခဲ့တာ ႏွစ္ေတြ ၾကာပါျပီ။ အျပစ္တင္ခ်င္သူေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကိုသာတင္ၾကျပီး၊ အက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သူေတြကမ်ားမွာမို႔ ေမးခြန္းေတြကို (အမ်ားၾကီးမြမ္းမံျပီး) တင္ပါရေစ။ သူတို႔ပို႔လာတဲ့ဓါတ္ပံုေတြေတာ့ မတင္ေတာ့ပါ။ နံပါတ္ (၁) က အခုပဲေမးတာ။

၁။ မဂၤလာပါဆရာ၊ ကြၽန္ေတာ့္အသက္ ၂၆ ႏွစ္ ေယာက်္ားေလးပါ။ ဆီးခဏခဏသြားေနရျခင္း၊ ဆီးသြားၿပီးေနာက္ ဆီးက်န္ေနသည္ဟု ခံစားရျခင္း၊ ဆီးတစစက္တစစက္က်ျခင္း၊ ညဆိုရင္လည္း ၁ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ၂ ႀကိမ္ သြားရျခင္းမ်ား ခံစားေနရပါတယ္။ တခါတရံ ဆီးသြားရခက္ခဲျခင္းမ်ားခံစားေနရပါတယ္။ ျဖစ္ေနတာကေတာ့ ၅ လ၊ ၆လ ႐ွိပါၿပီိဆရာ။ ဘာေရာဂါ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာရယ္ သက္သာေအာင္ဘာေဆးေသာက္ရမယ္ဆိုတာ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျဖၾကား ေပးပါဆရာ။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ကြၽန္ေတာ့္လိင္အဂၤါကို ေဆးထိုးခဲ့ဘူးပါတယ္ဆရာ။ ကင္ဆာ ျဖစ္ေနၿပီလားလို႔ ေမးၾကည့္တာပါ

၂။ ဘယ္သူမွမေျပာပဲ မိမိဘာသာလမ္းေဘးကဆိုင္ေတြမွာ ကိုယ့္ဘာသာ ေဆးထိုးအပ္သြားဝယ္ၿပီး၊ လမ္းေဘးဆိုင္က ငနဲေတြထိုးေပးတယ္ဆိုလို႔ သြားထိုးလိုက္မိတယ္။ ၾကားမိတာေတာ့ အဲဒီေဆးကို နည္းနည္းခ်င္းထိုးရတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဆိုင္ကငနဲက ၂ ႀကိမ္ေတာင္ထိုးေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆးထိုးၿပီးရင္ လိမ့္ေခ်ေပးရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီလိုမေခ်ေပးရင္ ေဆးေတြဟာ တေနရာထဲကို ခဲသြားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ လွိမ့္ၿပီး ေခ်ေနပါတယ္။ ေခ်ေပးတဲ့အခါ လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ေဆးထိုးလည္းမ်ားသြားပံုရတယ္။ ေဆးေတြက တျဖည္းျဖည္းမ်ားသလိုပဲ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီးထက္ ပိုႀကီးလာပါတယ္။ ေဆးေတြက တျပင္လံုးအျပင္ အေရွ႕က အရည္ျပားထဲအထိ ဝင္လာၿပီး ထိပ္ကိုဖြင့္လို႔မရေတာ့ဘူး။ ေနာက္ဆံုး တျဖည္းျဖည္း ဆီးေပါက္တဲ့ အေပါက္ကို ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ဖြင့္မရေတာ့ဘူး ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ေၾကာက္ၿပီး ေဆးခန္းတခုမွာ ခြဲဖို႔ ျပင္လိုက္ပါေတာ့တယ္။ တျဖည္းျဖည္း ခဲခဲလာပါတယ္။ ေဆးေတြထုတ္တဲ့ရက္က ေဆးထိုးၿပီး ၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဆရာဝန္က ထံုေဆးေပးၿပီး ေဆးေတြကို ထုတ္ေပးပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြ က်န္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ အဲဒီမွာ ခြဲစိတ္ေနတုန္း ထံုေဆးကေျပခ်င္လာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆရာဝန္က အျမန္အျမန္ ခ်ဳပ္လိုက္ပံုရပါတယ္။ ပံုထဲကအတိုင္းကို ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ အခု အဲဒီလိုျဖစ္တဲ့ေနာက္ပိုင္း အိမ္ကမသိေအာင္ ေဆးရံုမွာမေနပဲ ခြဲၿပီးၿပီးခ်င္း အိမ္ပဲျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေညႇာ္ေတာ့ မိေကာင္းမိခဲ့မယ္ထင္ပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ေထာင္က်သြားပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ႕႕႕႕႕

၃။ ကၽြန္ေတာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ ႏွစ္က လိင္အဂၤါၾကီးေအာင္ ေဆးထိုးထားပါတယ္။ ေဆးထိုးျပီးစကေတာ့ မၾကာခဏဆိုသလို ေဖာင္းလာလိုက္ ျပန္က်သြားလိုက္၊ တခါတေလ အရမ္းၾကီးနာက်င္ေနတာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ေနာက္ပိုင္းေတာ့ အဲ့လိုေတြမျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ အဖ်ားပိုင္းမွာပဲ ေဆးထို္းထားတဲ့ အရည္ေတြ စုေနတယ္နဲ႔တူတယ္၊ အဖ်ားပိုင္းမွာ ၾကီးေနတယ္။ ထပ္ဖ်ားကို ေအာက္ဆြဲခ်လို႔ မရဘူး။ အတူေနတာေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဆီးသြားရင္ ဆီးကအကုန္မထြက္ပဲနဲ႔ နည္းနည္းက်န္ေနတယ္။ သုက္လႊတ္ရင္လဲ ပန္းမထြက္ဘူး။ နည္းနည္းခ်င္း က်တယ္။ ဒါကို ျဖတ္လိုက္ရမလား။ ျဖတ္ရင္ အရင္လိုျပန္ေသးသြားမလား။ ျဖတ္လည္းျဖတ္ခ်င္ပါတယ္။

၄။ ကၽြန္ေတာ္ ေဆးထုိးတာက တၾကိမ္ထဲပါ။ ဘာေဆးလဲေတာ့ မမွတ္မိဘူး။ ထိုးတာက ယိုးဒယား (မယ္ဆိုင္) မွာပါ။ ျဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုတာက အေရျပားကိုပါ။ အေရျပားလွန္လို႔မရရင္ အႏၲရာယ္ရွိတယ္ထင္လို႔ပါ။ အေရျပား ျဖတ္ျပီး ေဆးေတြ ျခစ္ထုတ္လိုက္ရင္ အရင္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေသးသြားမွာေပါ့။ အေကာင္းဆံုးကို လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

၅။ ကၽြန္ေတာ္ ဆရာ့ဆီကို တခ်ိန္တုန္းက ေရးဖူးပါတယ္။ ႕႕႕႕႕ ကို ေဆးထိုးထားတဲ့အေၾကာင္းပါ။ အခုအဲ့ဒါကို ျပန္ျပီးခြဲပစ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္လို႔ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဆီးသြားတိုင္းမွာ ဆီးက်န္ေနတာရယ္၊ အတူေနျပီးတိုင္း သုက္ရည္အကုန္ အျပင္ကိုမေရာက္တာရယ္၊ ထိပ္ဖြင့္လို႔မရတာရယ္ေတြေၾကာင့္ပါ။ ခြဲစိတ္ရင္ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ ၾကာေအာင္ ေဆးရံုမွာေနရမွာလဲ၊ ခြဲစိတ္ျပီးရင္ ဘာေတြကိုေရွာင္ၾကဥ္ရမွာလဲ၊ (႕႕႕႕႕) မွာ သြားျပီးလုပ္မွာပါ။ ကုန္က်စရိတ္ေကာ မ်ားႏိုင္လား၊ အရည္ျပားကို မျဖတ္ထုတ္ပဲနဲ႔ ျပန္ျပီးခ်ဳပ္လို႔ရႏိုင္လား။

၆။ အဂၤါၾကီးေအာင္ က်ားအဂၤါထဲကို ဆီလီကြန္တို႔ ပန္းေပါင္းဆီတို႔အစား ေနာက္ပိုင္း ပင္နယ္စလင္ထိုးေဆးအဆီကို ထိုးထည့္ၾကတာ သိပ္မ်ားလာပါတယ္။ (၃) ခါထိုးရပါတယ္။ ပင္နင္စလင္အဆီက ခဲေနရင္ မီးဝန္းလိုက္ပါေသးတယ္။ ပထမတခါထိုးျပီး အသားႏုေလးတလြာ တက္လာေအာင္ေစာင့္ျပီးမွ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္ထိုးရပါတယ္။ တတိယအၾကိမ္ ထိုးျပီးရင္ ေဆးေအာင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပင္နင္စလင္ ေဆးက က်ားအဂါ္အထဲသို႔ ေရာက္လ်င္ ပန္းေပါင္းလိုမဟုတ္ဘဲ့ အသားဆဲလ္ေတြျပန္ျဖစ္သြားျပီး သူကအထဲမွာ ဘာမွဒုကၡမေပးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဟုတ္ပါသလား။ က်ားအဂၤါၾကီးခ်င္လို႔ ပင္နင္စလင္အဆီကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထိုးေနၾကတာေတြ႔ရပါတယ္ဆရာ။ ဘာအႏၲရာယ္မွမရွိတာ ေသခ်ာလားဆရာ သိခ်င္ပါတယ္။ (စာတပုဒ္ေရးထားပါတယ္။)

၇။ ကြၽန္ေတာ့္အသက္ ၂၅ ႏွစ္ပါ။ ႕႕႕႕႕ လို႔ေခၚပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္မွာေနပါတယ္။ နားနဲ႔မနာ ဖုဝါးနဲ႔နာေပးပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ လိင္တံကို ထိုင္းအုန္းဆီထိုးခဲ့မိပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဗ်ာ အုန္းဆီက အသားကို ႀကိတ္ထားတဲ့ အဆီမဟုတ္ပဲ အခြံကိုႀကိတ္ထားတဲ့အဆီ ျဖစ္ေနတယ္။ ဆယ္ရက္ေလာက္ၾကာေတာ့ ေရာင္လာတယ္။ ေဆး႐ံုမွာျပတယ္။ ေမးခိုင္ပိုးစားတယ္ဆိုၿပီး အေရခြံေတြ လွန္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ အဖ်ားမွာေတာ့ လက္တလံုးေလာက္ က်န္ပါေသးတယ္။ အဲ့ဒါ အေရခြံျပန္ျဖစ္ႏိုင္လား။ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲဆိုတာ လမ္းၫႊန္ပါဦးဆရာ။

ေမးခြန္းေတြရွိပါေသးတယ္။ ေဆးထိုးျပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္တာေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဆီးလမ္းအထူးကု ဆရာဝန္နဲ႔ ကုသရမယ္။ ခက္ခဲတယ္။ တၾကိမ္တည္းနဲ႔ မရတာလည္းရွိတယ္။ ေယာက္်ားလိင္အဂၤါေဆးထိုးတာကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းပညာေပးတာ လုပ္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

Circumcision ေယာက္်ားပန္းအဖ်ား (သို႔) ခြဲစိပ္ဆရာဝန္ျဖစ္ခ်င္ရင္


တထိုင္တည္းမွာ ေမးတာ ၂ ေယာက္။ တေယာက္ကေတာ့ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလို႔ သက္သာမဲ့ေနရာေမးတယ္။ မသိပါ။ ေဆာရီး။ ကြ်န္ေတာ္သာ ပန္းအဖ်ားခြဲေပးတာေတြ အဲလိုသာပိုက္ဆံရခဲ့မယ္ဆိုရင္ျဖင့္ LDC ထဲကကင္းလြတ္တာၾကာျပီေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံအဆင့္ကေန (၆) ႏွစ္ေနရင္ လြတ္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ မဂၤလာသတင္း ကေန႔ထြက္ပါတယ္။

ေခါင္းစဥ္ဖတ္ျပီး ကြ်န္ေတာ့္ကို ဆာဂ်င္လို႔မထင္ပါနဲ႔။ ရိုးရိုးဆရာဝန္ပါ။ အစံုသုပ္လို႔လဲေခၚတယ္။ ဖ်ားတာနာတာလာပါ၊ ခြဲစရာလဲခြဲေပး၊ ေမြးစရာလဲေမြး၊ ကေလး-လူၾကီး၊ အပ်ိဳ-အအို၊ အရိုးဆိုလဲရ၊ ၉၆ ပါးမကပါ။ ဒီေရာဂါကို ဘယ္ဆရာဝန္မဆို လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ဘယ္ဆရာဝန္၊ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ေလာက္ကုန္ မသိပါ။

က်ားလိင္အဂၤါ ထိပ္ဖ်ားပိုင္းကို အေရျပားနဲ႔ ဖံုးေပးထားတယ္။ ငယ္တံုးမွာ အတြင္းပိုင္း သြားကပ္ေနတာကို အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာ အေပၚဆြဲတင္ရင္ ပြင့္လာရပါမယ္။ ကေလးကို စမ္းၾကည့္တာနဲ႔ ဆြဲဖြင့္ရင္ ပြင့္လာႏိုင္ေျခကို သိတယ္။ အတင္းဆြဲဖြင့္မေပးရပါ။ အကုန္ ဖြင့္မရရင္ေတာ့ ပန္းငံုေနတယ္လို႔ ေခၚတယ္။ ခြဲစိပ္ေပးရလိမ့္မယ္။

ငယ္ေသးရင္ ဆီးသြာတာ ကေလးက နာလို႔ မငိုဘူးဆိုရင္ နဲနဲၾကီးေအာင္ ေစာင့္ႏိုင္ပါတယ္။ အညစ္အေၾကး ေအာင္းေနတတ္တယ္။ အဆီဥေလးေတြလဲ ျဖစ္လာတတ္တယ္။ အသာအယာ၊ လိုအပ္ရင္ ထံုေဆးနဲ႔ ရွင္းထုတ္ေပးရမယ္။ ပန္းေခါင္းေလးျပာေနတာ ေတြ႔လာရမယ္။ ေသြးေကာင္းေကာင္း မေလွ်ာက္ခဲ့ရလို႔ပါ။ လုပ္ေပးျပီး၊ ခ်က္ခ်င္း ေကာင္းသြားမယ္။

ပန္းအေရျပားျဖတ္လို႔ မေကာင္းက်ိဳးဆက္ရတာကို ေလ့လာရင္ ကိန္းဂဏန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။ ဝ႕ဝ၆% ကေန ၅၅% အထိ။ ေသြးယိုတာနဲ႔ ပိုးဝင္တာ။ ေနရာေဒသေတာ့ ကြာပါတယ္။ ၁၉၉၉ က ႏိုက္ဂ်ီရီးယားမွာ ကေလး ၄၈ ေယာက္ကို ဆန္းစစ္ေတာ့ ေသြးယိုတာ ၅၂%၊ ပိုးဝင္တာ ၂၁% ေတာင္ရွိတယ္။ အေမရိကားမွာ ကေလးေပါင္း ၃၅၄၂၉၇ ေယာက္ကို ေလ့လာေတာ့ ဝ႕ဝ၁ ကေန ဝ႕ဝ၂% ရွိတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္တယ္။ အခုေျပာေနတာေတြက လက္ငင္း ဆိုးက်ိဳးေတြသာ ျဖစ္ျပီး၊ ရွားရွားပါးပါး ေနာင္မွာ ျဖစ္ႏိုင္တာေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ တစ္ရွဴးေတြ ေရာင္တာ၊ ေသြးမေလွ်ာက္တာနဲ႔ အမာရြတ္ျဖစ္တာ၊ ထိပ္ဝက်ဥ္းသြားတာ။ တျခားဟာေတြလဲ ရွိေသးတယ္။

အေရျပားျဖတ္ရာမွာ မ်ားသြားတာနဲ႔ နည္းသြားတာ ျဖစ္တတ္တယ္။ မ်ားတာလဲ မေကာင္း၊ နည္းတာလဲ မေကာင္းပါ။ ကာကြယ္မႈနဲ႔ စိုစြတ္ေစတဲ့ အလုပ္ကို အနည္းနဲ႔အမ်ား ထိခိုက္မယ္။ ခြဲစိပ္ျပဳျပင္ျပီးတာနဲ႔ ျပန္ဆြဲဖံုးလိုက္ရင္ ၃ ပံု ၁ ပံု အုပ္ေနမွ ေကာင္းတယ္။ အေပၚဖံုးအေရျပားရဲ႕ ေအာက္ပိုင္း။ အလယ္တည့္တည့္မွာ လိင္တံရဲ႕ေခါင္းကို လာဆက္ထားတဲ့ ေနရာကို Frenulum လို႔ေခၚတယ္။ ဒီေနရာမွာ Meissner's corpuscles ေခၚတဲ့ စပါယ္ရွယ္ အာရံုေၾကာေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ရွိတယ္။ အေရျပားျဖတ္ေပးတာ လုပ္လိုက္ရင္ ဒါမ်ိဳးေတြ အေတာ္ ပါသြားတတ္တယ္။ Frenulum ကို ခ်န္ထားမွ ေကာင္းပါတယ္။ ျဖတ္ျပီးျပီးခ်င္ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ အဖုအထစ္ ရွိေနသလို ျမင္ရေပမဲ့ ခ်န္ထားတာ ေနာင္အတြက္ ေကာင္းတယ္။

ျဖတ္ေပးတာ နည္းရင္လဲ ကုေပးတာ အရာ မေရာက္ဘူး။ ထပ္လုပ္ခ်င္ လုပ္ရတတ္တယ္။ သိပ္ငယ္တဲ့ ကေလးကို လုပ္ရရင္ ဘယ္ေလာက္ ျဖတ္ထုတ္မလဲ ဆံုးျဖတ္ရတာ ပိုခက္တယ္။ ထံုေဆးနဲ႔ခြဲရင္ ကေလးက ျငိမ္ေနတာ မဟုတ္လို႔ ပို ခက္တယ္။ ေမ့ေဆးေပးတာလဲ အထူးဂရုစိုက္ရတဲ့ အရြယ္ပါ။ ခြဲစိပ္အျပီး သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ ေဆးထည့္တာလဲ အေရးပါတယ္။ ခြဲျပီး ဂရုအစိုက္ နည္းရင္ မက်က္ေသးတဲ့ အေရျပားေတြက မေတာ္တဲ့ ေနရာခ်င္း သြားဆက္ေနရင္ တံတားလို ျဖစ္သြား တတ္ေသးတယ္။

ပန္းငံုတာျဖတ္ေပးရင္ လိင္တံပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေနတတ္တဲ့ (ဗက္တီးရီးယား ကြန္ျမဴနတီ) ကို ေျပာင္းလဲေစတာမို႔ HIV ကို ကာကြယ္ရာ က်တယ္လို႔ ဆိုတာတယ္။ အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ိဳး ဆက္စပ္မႈ ဆိုတာ ပန္းငံုတာ ျဖတ္ျခင္းနဲ႔ HIV မွာ သိသာတယ္တဲ့။ စမ္းသပ္တာကလဲ ပန္းငံုတာ ျဖတ္တာ အေလ့နည္းျပီး၊ HIV အျဖစ္မ်ားလွတဲ့ ဆာဟာရ ေအာက္ပိုင္း ေနရာေတြမွာ။ သက္သာတာ ၄ဝ% ရွိတယ္။ ဆိုခ်င္တာက ပန္းငံုျဖတ္သူ ေယာက္်ားထဲမွာ ၁ဝဝ ဆို ၄ဝ က HIV အျဖစ္ နည္းတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲလို ပန္းအေရျပား ျဖတ္ေပးတာေၾကာင့္ ဗက္တီးရီးယားေတြရဲ႕ Ecosystem ေျပာင္းသြားလို႔တဲ့။ ဒီေတာ့ ေယာက္်ား လုပ္သူကေန သူနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ မိန္းမေမြးလမ္း ပိုးဝင္တာ နည္းသြားေစလို႔တဲ့။ ေလမၾကိဳက္တဲ့ ဗက္တီးရီးယား Anaerobic bacteria ေတြကို ရွင္းျပစ္ရာက်တယ္။ ကပ္ကပ္သပ္သပ္ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ျမဴးကပ္စ္ထြက္တဲ့ အေပၚဖံုးက နည္းသြားလို႔ ဆက္ဆံေနတံုး မိန္းမကိုယ္ကထြက္တဲ့ အရည္နဲ႔ေတြ႔ဘိုလဲ နည္းေစတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရွိခ်င္ရွိေနမဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔ ခုခံအား ဆဲလ္ေတြ အျပန္အလွန္ျပဳတာလဲ နည္းေစတယ္။

ပန္းအဖ်ားခြဲစိပ္လိုက္တာေၾကာင့္ ပန္းကို ထိပ္ဖ်ားမွာဖံုးေနတဲ့ အေရျပားေအာက္လႊာ Inner foreskin ဟာ မာေက်ာလာတယ္။ Keratinization ျဖစ္တာလို႔ ေခၚတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Target immune cells ကို ကာကြယ္မႈ ပိုရေစတယ္။ ေနာက္ျပီး အဲလိုျဖတ္လိုက္လို႔ စိုစြတ္မႈနည္းျပီး ေလပိုရေစလို႔ ေလမၾကိဳက္တဲ့ပိုး Anaerobic bacteria ေတြနည္းေစတယ္။ ဒီအေကာင္ေတြရွိေနရင္ Target immune cells ေတြကို HIV ဒဏ္ ခံရေစႏိုင္တယ္။ ဗက္တီးရီးယား အဆိုးနဲ႔ အေကာင္း အေရအတြက္ ေျပာင္းသြားေစပါသတဲ့။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ HIV ရတာကို သိသိသာသာ နည္းေစတယ္လို႔ ဆိုခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလုပ္နည္းက နဲနဲသာ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္လို႔ တျခား ကာကြယ္နည္းေတြကို အစားထိုးလို႔ မသင့္ဘူလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီ (ေအာ္ပေရးရွင္း) က (ဗဲရီး-မိုင္နာ)ပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ဆရာဝန္ကိုသာ အားကိုးပါ။ “ေရွ႕ေနပ်ိဳမွ၊ သမားအိုမွ” ဆိုတာရွိတယ္ မဟုတ္လား။ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားတဲ့ သူေတြက အေသးစိပ္ကအစ ၾကိဳျမင္တတ္တယ္။ ခြဲစိပ္ဆရာဝန္ တေယာက္ရဲ႕ ရွိအပ္တဲ့ အရည္အေသြး (၃) ရပ္ ေျပာစမွတ္ရွိတယ္။ မိန္းမလက္လို ညင္သာသိမ္ေမြ႔ရမယ္။ သိန္းငွက္တို႔ မ်က္စိလို စူးရွျပီး ျမင္ႏိုင္စြမ္းေကာင္းရတယ္။ ေနာက္ဆံုး ‘ျခေသၤ့တို႔ထံုး ႏွလံုးမူဆိုတာ ပိုအေရးၾကီးတယ္။ သားေကာင္ကို ဖမ္းရင္ သားေကာင္ၾကီးကို စိုက္ထုတ္တဲ့လံု႔လနဲ႔ ယုန္ကေလးကို စိုက္ထုတ္ရတဲ့လံု႔လ အတူတူထားရတယ္၊ (မိုင္နာ-ေအာ္ပေရးရွင္း) ဆိုျပီး ခပ္ေပါ့ေပါ့ မလုပ္ရဘူး။

Dr. တင့္ေဆြ

Credit: ေဒါက္တာ တင့္ေဆြရဲ႕ Page