Saturday, December 3, 2016

ဘြန္ဇိုင္း စုိက္ပ်ိဳးေရး

သက္ရွိ ပန္ခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ ဖန္တီးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဘြန္ဇိုင္း စုိက္ပ်ိဳးေရး
မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ / 

ဘြန္ဇိုင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးက သမန္႐ိုးက် စုိက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ မ်ားစြာ ကြာျခားလွပါတယ္။ သက္ရွိ ပန္ခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကုိ ဖန္တီးရသလုိေပါ့။ စုိက္ပ်ိဳးသူရဲ႕ စိတ္ကူးဉာဏ္နဲ႔ အပင္ကုိ ပံုေဖာ္ၿပီး စုိက္ပ်ိဳးရတာလည္း   ျဖစ္ပါတယ္။

ဘြန္ဇိုင္းစုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ တ႐ုပ္ႏုိင္ငံက ၃ ရာစုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက စတင္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုပ္ႏုိင္ငံကေနၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို ၁၃ ရာစုႏွစ္မွာ ေရာက္ရွိလာခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ တစ္ကမာၻလံုးကုိလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဘြန္ဇိုင္းျပပြဲကုိေတာ့ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွာ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္က စတင္ျပသခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၁၉၀၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပသခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိက်ိဳၿမိဳ႕မွာ ျပသခဲ့ၿပီးေတာ့ အခုအခါမွာဆုိရင္ေတာ့ တစ္ကမာၻလံုးက စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေနၾကပါၿပီ။

ဘြန္ဇိုင္းေတြကုိေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၄ မ်ိဳး ခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။ အႀကီးစားဘြန္ဇိုင္း၊ အလတ္စားဘြန္ဇိုင္း၊ အငယ္စားဘြန္ဇိုင္းနဲ႔ အငယ္ဆံုးစား ဘြန္ဇိုင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အႀကီးစားဘြန္ဇိုင္းကေတာ့ ၂၆ လက္မမွ ၄၀ လက္မအထိ ျမင့္ပါတယ္။ အလတ္စားဘြန္ဇိုင္းကေတာ့ ၁၂ လက္မမွ ၂၆ လက္မအထိ ရွိပါတယ္။ အငယ္စားဘြန္ဇိုင္းကေတာ့ ၇ လက္မမွ ၁၂ လက္မအထိ ရွိပါတယ္။ အငယ္ဆံုး ဘြန္ဇိုင္း ကေတာ့ ၇ လက္မေအာက္ ရွိပါတယ္။ ဘြန္ဇိုင္းမ်ိဳးေပါင္း ၁၈ မ်ိဳးခန္႔ ရွိပါတယ္။

ဘြန္ဇိုင္းပင္ ျပဳလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ မိမိမွာ အသင့္ရွိေနတဲ့ အရြယ္ေရာက္အပင္ ဒါမွမဟုတ္လုိ႔ရွိရင္ အေစ့ကုိ ပ်ိဳးၿပီးေတာ့လည္း စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ မိမိစုိက္ပ်ိဳးမယ့္ပံုစံကုိ သတ္မွတ္ထားဖုိ႔လိုပါတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ မိမိသတ္မွတ္ထားတဲ့ ပံုစံနဲ႔ မကုိက္ညီတဲ့ ကုိင္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ဖယ္ရွားေပးရပါမယ္။ မိမ္လုိခ်င္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးရေအာင္ ဝါယာနဲ႔ပတ္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ရင္ ႀကိဳးမ်ားနဲ႔ခ်ည္ၿပီး လုိရာပံုစံ သြင္းေပးလို႔ရပါတယ္။ ပင္စည္နဲ႔ အကုိင္းအခက္မ်ား ေဝဆာေအာင္ ေရ၊ ေျမ၊ ေလ၊ အလင္းေရာင္၊ အပူခ်ိန္၊ ေျမၾသဇာမ်ား ရရွိေရးနဲ႔ ပိုးမႊားမ်ား ကင္းစင္ေရးကုိ အထူး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးဖု႔ိ လုိပါတယ္။ ပင္စည္နဲ႔ အကုိင္းအခက္မ်ား ႀကီးထြားလာရင္ေတာ့ ပံုစံသြင္းထားတဲ့ ဝါယာႀကိဳးမ်ား၊ ႀကိဳးမ်ားကုိ ျဖဳတ္ၿပီးေတာ့ လုိအပ္သလုိ အသစ္ ျပန္လုပ္ေပးရပါတယ္။ အဲလုိမ်ိဳး ႏွစ္ႀကိမ္သံုးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ မိမိလုိရာ ပံုစံကုိ ရရွိေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိႀကိဳက္ရာပံုစံကုိ ရရွိၿပီဆုိရင္ေတာ့ ႀကိဳးမ်ား၊ ဝါယာႀကိဳးမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ ဖယ္ရွားေပးရမွာပါ။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အပင္န႔ဲ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ ဘြန္ဇိုင္းပန္းအုိးအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္း၍ စုိက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါၿပီ။ ဇီဝေျမၾသဇာနဲ႔ ၾကာရွည္ခံ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး အပင္ရွင္သန္ႀကီးထြားမႈ ပံုစံထိန္းသိမ္း ကုိင္းျဖတ္ျခင္း အျမစ္ျဖတ္ျခင္း အေရးေပၚ အုိးေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေပးရပါတယ္။


ဘြန္ဆိုင္းစိုက္ပ်ိဳးသူတစ္ဦးက အခုလိုရွင္းျပပါတယ္။
“အေစ့ေပါက္ေလးေတြကုိ ပ်ိဳးတယ္။ အေစ့ေပါက္ေလးေတြ ႀကီးလာၿပီဆုိရင္ ဘြန္ဇိုင္းအေနနဲ႔ ဖန္တီးေတာ့မယ္ဆုိတဲ့အတြက္ ထပ္ကေနၿပီးေတာ့ ျဖတ္လုိက္တယ္။ ျဖတ္ၿပီးေတာ့ အသားဓာတ္ ထြက္ေအာင္ ေစာင့္လုိက္တယ္။ ေစာင့္ၿပီးလို႔ရွိရင္ ယာယီအုိး နီးစပ္ရာအုိးတစ္ခုထဲကုိ ထည့္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္လုပ္တယ္။ ေဘးအတက္ေလးေတြထြက္လာၿပီဆုိရင္ ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ပံုစံျဖစ္ေအာင္ ျဖတ္သင့္တာေတြကုိ ျဖတ္မယ္။ တစ္ခုသတိထားရမွာက ကုိယ္သံုးမယ့္ အိုးမွာ ပုိးမႊားေတြရွိေနသလား ေျမႀကီးက သန္႔ေနဖို႔လည္း လုိတယ္ခင္ဗ်။ ျဖစ္ႏုိင္လုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ပုိးသတ္ေဆးဘာညာ သံုးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပိုးသတ္ေဆး အားမေပးတဲ့သူျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မသံုးဘူးေပါ့။ ေနာက္ဆံုး အရွင္းဆံုးေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘြန္ဇိုင္းစုိက္တဲ့သူေတြအတြက္က ပုရြက္ဆိတ္ကအစ အႏၱရာယ္ပဲ။

ဒါဆိုရင္ေတာ့ အေစ့ကစုိက္ထားတဲ့ ပိေတာက္ပင္ပါ။
ဒီေကာင္က ေစ့ကေနစုိက္ထားတာပါ။ ပိေတာက္ပင္ဆုိရင္ လူေတြကသိတာက အကုိင္းကေနစိုက္တယ္ဆုိတာပဲ သိတယ္။ အဲဒါဆုိရင္ေတာ့ အရိပ္ရပိေတာက္ပင္ပဲျဖစ္မွာပါ။ ဘြန္ဇိုင္းပိေတာက္ပင္ ကၽြန္ေတာ္ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အၿမဲတမ္း ပိေတာက္ေစ့ အပင္ေပါက္ကုိ ရွာၿပီးေတာ့ပဲ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ပါတယ္။ ခုနကေျပာသလိုပဲ သူမ်ားေတြ ဝါယာဝင္းလုပ္တယ္ဆုိ ကၽြန္ေတာ္က မလုပ္ဘူး လိုအပ္တဲ့ေနရာေလးေတြမွာပဲ လိုတဲ့ကိုင္းေလးေတြကုိပဲ ကၽြန္ေတာ္က ႀကိဳးေလးနဲ႔ဆြဲတယ္။ ႀကိဳးေတြကုိ ျပန္ေျဖတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ကုိယ္ပံုစံသြင့္ထားတဲ့ ပံုနဲ႔မတူရင္ေတာင္မွ အနည္းငယ္ေတာ့ နီးစပ္လာပါတယ္။ အဲဒီအခါက်မွ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့အတုိင္း ျဖတ္သင့္တာျဖတ္မယ္။ မလုိအပ္တာေတြကုိ ရွင္းထုတ္မယ္ေပါ့။ အဲလုိဆိုရင္ေတာ့ ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ပံုစံကုိ ရသြားၿပီေပါ့။”

No comments: