Tuesday, January 24, 2012

မိန္းမကိုယ္မိန္းမကိုယ္ (မ-အဂၤါ) ကို Vagina (ဗဂ်ိဳင္းနား) လို႔ေခၚတာမမွန္ပါ။ Vulva (ဗာလ္ဗာ)လို႔ အဂၤလိပ္လို၊ ေဆးစာလို ေခၚပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ဟာ မိန္းကေလး တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ မတူၾကပါ။ အရြယ္၊ ပံုပန္း နဲ႔ အေရာင္ေတြ မတူၾကပါ။ အမ်ားဆံုး အသားေရာင္ အတိုင္းရွိၾကေပမဲ့ မတူတာလဲရွိတယ္။ အေရျပားမဟုတ္တဲ့ အတြင္းသားေတြရဲ႕အေရာင္ကေတာ့ ပန္းေရာင္၊ ပန္းညိဳေရာင္ျဖစ္တယ္။ မိန္းမကိုယ္ဟာ Sexual function လိင္အေရးကို လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ အေသအျခာ ႏိႈးဆြေပးရင္ သာယာမႈကို ျဖစ္ေစတဲ့ အာရံုေၾကာေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ Vulva ေခၚတာထဲမွာ Urethra ဆီးထြက္ေပါက္လဲရွိတာမို႔ ဆီးသြားတဲ့တာဝန္ကိုပါ ထမ္းေဆာင္ေပးတယ္။

အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကို လိုအပ္လို႔ Vaginal examination (VE) စစ္ေဆးတဲ့အခါ မ်က္စိနဲ႔ျမင္ရမွာေတြကို ခႏၶာေဗဒအရ အေခၚေတြေျပာရရင္ -
• Mons pubis ဆီးခံု၊
• Labia majora ႏႈတ္ခမ္းသားအၾကီး၊
• Labia minora ႏႈတ္ခမ္းသားအေသး၊
• Clitoris မ-အစိ၊
• Vestibular bulbs မ-အစိအေျခ၊
• Vulval vestibule မ-အဂၤါအတြင္းပိုင္းဧရိယာ၊
• Vestibular greater gland အရည္ထြက္ (ဂလင္း) အၾကီး၊
• Vestibular lesser gland အရည္ထြက္ (ဂလင္း) အေသး၊ နဲ႔
• Vaginal opening (ဗဂ်ိဳင္းနား) အဝ၊

Mons pubis ဆီးခံုဆိုတာမွာ ေအာက္ခံအရိုးေပၚမွာ အဆီေတြ စုေဝးေနလို႔ အိအိေဖါင္ေဖါင္းေလးေနတယ္။ သူကေနမွ ႏႈတ္ခမ္းသားအၾကီးအျဖစ္ ေအာက္ကို ဆင္းလာျပီး ေအာက္ပိုင္းက စအို အတက္နားမွာ ျပန္ဆံုၾကတယ္။ ဆံုတဲ့ေနရာကို Perineum ေခၚတယ္။ ကေလးကို ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေနဖြါးရင္ ဒီေနရာမွာ စုပ္ျပဲတာျဖစ္ျဖစ္ တမင္တကာခ်ဲ႕ေပး-ျပန္ခ်ဳပ္ေပးရတာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ရတယ္။ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ကစျပီး ဒီေနရာနဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းသားအၾကီးေနရာေတြမွာ အေမႊးေပါက္လာတယ္။ အေမႊးႏုႏုေလးေတြကေန ရင့္သန္လာ တယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ အရြယ္ရလာေတာင္မွ အေမႊးက နည္းလြန္းလွျပီး တခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္အထိ ဆက္ေပါက္မယ္။ ေပါင္အထိလဲ ေပါက္ႏိုင္တယ္။ အေမႊးရဲ႕ အေရာင္၊ အထူ-အပါး၊ အႏု-အၾကမ္း၊ အေျဖာင့္-အေကာက္ မတူၾကဘူး။

Clitoris မ-အစိ ကေတာ့ ထိပ္ဆံုး အလည္တည့္တည့္မွာ ရွိတယ္။ ႏႈတ္ခမ္းသား အေသးစားနဲ႔ ႏွစ္ခုဆံုရာေနရာကို Frenulum clitoridis (ဖရင္ညဴလန္) ေခၚတယ္။ ေယဘုယ် ပဲေစ့ေလာက္လို႔ ေျပာၾကေပမဲ့ အရြယ္အစား သိသိသာသာ မတူၾကပါ။ အာရံုေၾကာေတြက ထိရင္ အလြန္သိလြယ္တယ္။ Glans penis ေယာက္်ားအဂၤါထိပ္ဖ်ားနဲ႔ အတူတူဘဲ။ ဖံုးေနတဲ့ ခ်ိတ္သေဘာျဖစ္ေနတာကို Clitoral hood ေခၚတယ္။ က်ားအဂၤါထိပ္က အေရျပားသေဘာျဖစ္လို႔ Prepuce လို႔လဲေခၚတယ္။ Clitoris အစိကို ဖံုးေပးတယ္။ လံုေအာင္ မဖံုးႏိုင္တာမ်ိဳးလဲ ရွိတယ္။

Labia majora အၾကီးႏႈတ္ခမ္းဟာ သာမန္ အေရျပားလိုဘဲ။ Keratinized stratified squamous epithelium (ကရတင္) ပါတဲ့ အေရျပား၊ အေမႊးေပါက္အိတ္ေတြနဲ႔ (အပိုခရိုင္း) အိတ္နဲ႔ ေခြ်းထြက္အိတ္ေတြပါတယ္။ Labia minora အေသးႏႈတ္ခမ္းဟာ အေရျပားနဲ႔ လံုးဝ မတူဘူး။ Nonkeratinized stratified squamous epithelium (ကရတင္) မပါတဲ့အေရျပား အမ်ိဳးအစား ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ မသိသာဘူး။ တခ်ိဳ႕မွာ အလြန္ကို သိသာတယ္။ အေသးစားဟာ အၾကီးရဲ႕ အတြင္းမွာ အသားႏုလိုရွိတယ္။ အရြယ္အစား၊ ပံုပန္း၊ အေရာင္ဆိုတာ အေတာ္မတူၾကဘူး။

Vestibular bulbs မ-အစိအေျခမွာ အာရံုခံစားမႈ အလြန္ေကာင္းလွတဲ့ Erectile tissue (တစ္ရွဴး) ေတြ စုေဝးေနတဲ့ေနရာ ျဖစ္တယ္။ ေယာက္်ားေတြမွာရွိတဲ့ Bulb of penis နဲ႔ သေဘာခ်င္း အတူတူဘဲ။ လိင္စိတ္ျဖစ္ေပၚရင္ သန္မာလာေစႏိုင္ တယ္။ (ဗဂ်ိဳင္းနား) အဝေဘးတဖက္စီမွာ ျဖာဆင္းေနတယ္။ အေပၚထိပ္ေနရာမွာေတာ့ ဘယ္နဲ႔ညာကဆက္ေနၾကတယ္။ ေအာက္ဖ်ားေတြကေတာ အရည္ထြက္ (ဂလင္း) အၾကီးေတြနဲ႔ ဆက္သြားၾကတယ္။ Vulval vestibule ဆိုတာ Labia minora ႏုတ္ခမ္းသားအေသး ႏွစ္ခုၾကားကေနရာကို ေခၚတယ္။ ေအာက္က ဗဂ်ိဳင္းနာအေပါက္နဲ႔ အထက္က ဆီးထြက္ေပါက္ေတြ ရွိေနၾကတယ္။

(ဗဂ်ိဳင္းနာ) အဝဟာ အတိုင္းထားရင္ ဟေနတာ မဟုတ္လို႔ Opening အေပါက္လို႔ ေခၚတာထက္ Introitus လို႔ေခၚတာက ပိုမွန္တယ္။ အပ်ိဳစစ္စစ္တံုးက အဝကို Hymen အပ်ိဳေမွးနဲ႔ ဖံုးေနတယ္။ လိင္မဆက္ဆံဘူးလို႔ ဒီဟာစုပ္ျပဲ မသြားေသတာဟာ Virginity အပ်ိဳစစ္လို႔ ဂုဏ္ယူႏိုင္တယ္။ လိင္နဲ႔မဆိုင္ဘဲ စုပ္ျပဳတာလဲရွိပါမယ္။ အားကစားလုပ္တာ၊ ျမင္းစီး၊ ဘီးစီးတာ၊ ရာသီခံပစၥည္း ထည့္တာေတြ ကေန ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕ မိန္းကေလးေတြမွာ ေမြးကတည္းက အပ်ိဳေမွး လံုးဝအျပည့္ဖံုးေနရင္ Imperforate hymen ေခၚတယ္။ ခြဲစိတ္ေပးရတယ္။ (ဗဂ်ိဳင္းနား) ေပါက္ရဲ႕ ေအာက္နဲ႔ ေဘးတဘက္စီမွာ Bartholin glands (ဘာသိုလင္-ဂလင္း) အိတ္တခုစီ ရွိတယ္။ ဖေယာင္းလိုအရည္ ထုတ္ေပးေနတယ္။

မိန္းမကိုယ္မွာ Fluids and odor အရည္ေတြ ရွိတယ္။ အနံ႔လဲရွိတယ္။ Urine ဆီး၊ Sweat ေခြ်း၊ Menses ရာသီေသြး၊ Sebum အေရျပားအဆီ၊ Bartholin's (ဘာသိုလင္-ဂလင္း) အရည္ Skene's gland (စကီးန္-ဂလင္း) အရည္၊ (ဗဂ်ိဳင္းနား) နံရံက အရည္ေတြ ရွိေနတယ္။ ဓါတုပစၥည္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနတယ္။ Pyridine (ပိုရီဒင္း)၊ Squalene (စကြာလင္း)၊ Urea (ယူရီယာ)၊ Acetic acid (အက္စစ္တစ္-အက္စစ္)၊ Lactic acid (လက္တစ္-အက္စစ္)၊ Alcohols (အယ္လ္ကိုေဟာ)၊ Glycols (ဂလိုက္ေကာလ္)၊ Ketones (ကီတုန္း) နဲ႔ Aldehydes (အယ္လ္ဒီဟိုက္) ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အနံ႔တမ်ိဳး ရေစတယ္။

မိန္းကေလး သုံးပံုတပံုေလာက္မွာ Aliphatic acids (အလီဖက္တစ္-အက္စစ္) ထြက္လို႔ အနံ႔ဆိုးတယ္။ လူ႔တကိုယ္လံုးက (ဆဲလ္) ေတြဟာ အသစ္ျဖစ္လာ၊ ရင့္လာၾကရာကေန ေသေနၾကတယ္။ Dead cells (ဆဲလ္) အေသေတြ၊ Skin oils အေရျပားအဆီ၊ (ဗက္တီးရီးယား) ေတြရယ္ စုေပါင္းျပီး အနံ႔မေကာင္းတဲ့ဟာေတြကို Smegma မိန္းမကိုယ္-အညစ္အေၾကးလို႔ ေခၚတယ္။

ေကာင္းတာလဲ ရွိပါတယ္။ မိန္းမ ၃ ေယာက္မွာ တေယာက္ဟာ (ဗဂ်ိဳင္းနား) ကေန Aliphatic acids (အလီဖက္တစ္-အက္စစ္) ထုတ္ေပးေနတယ္။ ဆရာဝန္တိုင္းက သေဘာမတူေပမဲ့ အမ်ားယူဆၾကတာက ဒါဟာ Pheromones ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကို ဆြဲေဆာင္တဲ့ အစြမ္းတဲ့။ ဒီ အက္စစ္ဟာ (ဗက္တီးရီးယား) ေတြကေန ထုတ္ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။ ရာသီျဖစ္စဥ္မွာ အနည္း-အမ်ား ေျပာင္းလဲေနတယ္။ လလည္ရက္မွာ အမ်ားဆံုးဘဲ။

Sexual arousal လိင္စိတ္ ျဖစ္ေပၚတယ္ဆိုရင္ မိန္းမကိုယ္မွာ ရုပ္ပိုင္းအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းခြဲရင္ ၄ ဆင့္ရွိတယ္။
၁။ Excitement လိင္စိတ္ျဖစ္လာတဲ့အဆင့္၊ (ဗဂ်ိဳင္းနား) က စိုစြပ္လာမယ္။ ေသြး ပိုေလွ်ာက္လာမယ္။ ႏႈတ္ခမ္းသား အၾကီးစား ျပားခ်ပ္ျပီး ကားလာမယ္။ (ကလိုက္ေတာရစ္) မ-အစိ နဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းသား အေသးေတြ အရြယ္အစား ပိုၾကီးလာမယ္။

၂။ Plateau တန္းေနတဲ့အဆင့္၊ ေသြးပိုစီးေလွ်ာက္ေနမယ္။ (ဗဂ်ိဳင္းနား) ေဖါင္းၾကြလာမယ္။ အေပါက္ဝဟာ ၃ဝ% က်ဥ္းလာမယ္။ (ကလိုက္ေတာရစ္) မ-အစိက သန္မာလာမယ္။ ထိပ္ဖ်ားက ဆီးခံုရိုးဆီ ဦးညြတ္လာျပီး ခ်ိတ္လိုမ်ိဳး ေကာက္ေကာက္ေလး ျဖစ္လာ မယ္။ ႏႈတ္ခမ္းသား အေသးဟာ ၂-၆ ဆ အထိ ပိုထူလာမယ္။ ေဘးကိုကားလာမယ္။ အဝက ပိုက်ယ္လာမယ္။ ခ်ိတ္လိုေနတဲ့ပံုမ်ိဳး မရွိေတာ့ဘူး။ အေရာင္လဲေျပာင္းလဲတတ္တယ္။ ပန္းေရာင္ကေန နီရဲလာသလိုေနမယ္။ ကေလးေမြးဘူးသူဆိုရင္ ညိဳရဲရဲျဖစ္လာမယ္။

၃။ Orgasm (ေအာ္ဂဇင္) ဆႏၵျပည့္သြားခ်ိန္၊ ျပီးဆံုးခ်ိန္ နီးလာရင္ မ-အစိက ထူးထူးျခားျခား တင္းေဖါင္းလာမယ္။ အစိက အသိသာဆံုး ၾကီးထြားလာတယ္။ အထိမခံႏိုင္သလို ျဖစ္လာမယ္။ ၾကြက္သားေတြက စည္းခ်က္က်က် တင္းလိုက္-ေလ်ာ့လိုက္တာ ျဖစ္လာ မယ္။ ဗဂ်ိဳင္းနားရဲ႕ အျပင္ပိုင္း ၃ ပံု၂ ပံုေနရာကျဖစ္တယ္။ သားအိမ္နဲ႔ စအိုေနရာက ၾကြက္သားေတြလဲ ပါတယ္။ တင္းအားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ဝ႕၈ စကၠန္႔ေလာက္ ၾကာရာကေန အားေပ်ာ့လာမယ္။ ႏွလံုးခုန္တဲ့အၾကိမ္ေလာက္ရွိ႔ာကေန ေျဖးေျဖခ်င္း နည္းလာ၊ ေႏွးလာ တယ္။ စုစုေပါင္း ၁၅ ၾကိမ္အထိရွိႏိုင္တယ္။ တခါနဲ႔တခါေတာ့ မတူဘူး။ တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ Skene's gland ကေန အရည္ထြက္လို႔ Female ejaculation ေယာက္်ားေတြလိုဘဲ အရည္ ပန္းထုတ္တတ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ၾက ဆီးအိမ္ကေန ဆီးထြက္တယ္။

၄။ Resolution ျပန္က်သြားတဲ့အဆင့္၊ အရင္က စုေဝးျပီး မ်ားလာတဲ့ေသြးေတြ ျပန္ေလွာ့က်သြားမယ္။ (ဗဂ်ိဳင္းနား)၊ (ဗာလ္ဗာ) နဲ႔ အေပါက္ဝက နဂိုအေနျပန္ေရာက္လာမယ္။ Orgasm မရဘဲ ဆက္ဆံမႈကို အဆံုးသတ္ရင္ အဲလိုျဖစ္တာ ေႏွးေကြးမယ္။

မိန္းမကိုယ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါေတြ -
- Epidermal cysts (ဆစ္)
- Angiomas ေသြးေၾကာေရာဂါ၊
- Moles မွဲ႔၊
- Freckles အေရာင္ရင့္အစက္အေပ်ာက္ေတြ၊
- Lentigos အစက္အေပ်ာက္၊
- Scars အမာရြတ္၊
- Scarification တမင္တကာ အမာရြတ္လုပ္ထားျခင္း၊
- Vitiligo ခရုသင္း၊
- Tattoos ထိုးကြင္းထိုးျခင္း၊
- Hypertrophy ဖူးေရာင္ေနျခင္း၊
- Sinus pudoris တဖက္ပိတ္နာ၊

Infections ကူးစက္ေရာဂါေတြ -
- Candidiasis (thrush) ဖန္းဂတ္စ္ (မွကၡရု)၊
- Bacterial vaginosis (ဗက္တီးရီးယား) ဝင္ျခင္း၊
- Warts ၾကြက္ႏို႔၊
- Molluscum contagiosum (ဗိုင္းရပ္စ္) ေရာဂါ၊
- Genital herpes လိင္လမ္း ေရယံု၊
- Herpes zoster (Shingles) ေရယံု၊
- Tinea မိႈေရာဂါ၊
- Hidradenitis suppurativa ျပည္တည္နာ၊

Inflammatory diseases အေရျပား ေရာင္ရမ္းေရာဂါေတြ -
- Eczema/Dermatitis အေရျပားနာ၊ ႏွင္းကူနာ၊
- Lichen simplex နာတာရွည္ ႏွင္းကူနာ၊
- Psoriasis ႏွင့္ကူးနာ တမ်ိဳး၊
- Lichen sclerosus (လင္ခ်န္) အေရာင္ျဖဴ အမာရြတ္နာတမ်ိဳး၊
- Lichen planus (လင္ခ်န္) အေရာင္ရင့္ အနာတမ်ိဳး၊
- Pemphigus vulgaris ေရာဂါျပီးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ နာတာရွည္အနာတမ်ိဳး၊
- Pemphigoid ေရာဂါျပီးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ နာတာရွည္အနာတမ်ိဳး၊

Pain syndromes နာတဲ့ေရာဂါေတြ -
- Vulvodynia and vulvular vestibulitis (ဘက္စတီဗ်ဴး) ေရာင္နာ၊
- Vaginismus လိင္ဆက္တာအပါအဝင္ တခုခုလာထိ-ဝင္တာနဲ႔ တံု႔ျပန္မႈသေဘာအရ ၾက့ံဳလို႔ နာတဲ့ေရာဂါ၊

Vulvar cancer ကင္ဆာ
- Squamous cell carcinoma အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ အေရျပားကင္ဆာ၊
- Basal cell carcinoma (ေဘဆယ္-ဆဲလ္) ကင္ဆာ၊
- Melanoma မွဲ႔ကင္ဆာ၊
- Vulvar cancer မ-အဂၤါ ကင္ဆာ၊

Ulcers အနာေတြ -
- Aphthous ulcer အပူကန္နာ (ပါးစပ္မွာျဖစ္တာမ်ိဳး)၊
- Behcet's Disease ေရာဂါျပီးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ပါးစပ္နာမ်ိဳး၊

Developmental disorders ေမြးရာပါေရာဂါေတြ -
- Septate vagina ၾကားအကန္႔ပါလို႔ ႏွစ္ေပါက္-ႏွစ္ခန္း ျဖစ္ေနတာ၊
- Vaginal opening extremely close to the urethra or anus (ဗဂ်ိဳင္းနား) အဝက ဆီးေပါက္နားျဖစ္ျဖစ္ စအိုနားျဖစ္ျဖစ္ နီးေနတာ၊
- An imperforate hymen အပ်ိဳေမွးပိတ္ေနတာ၊
- fused labia, an absent or partially-formed vagina, urethra located on the clitoris တျခားေမြးရာပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား၊
- Hermaphroditism က်ား မဟုတ္၊ မ မဟုတ္၊

Other တျခားေရာဂါေတြ -
- Vulvar Lymphangioma (လင့္ဖ္) ေရာင္ျခင္း၊
- Extramammary Paget's disease (ေပးဂ်က္စ္) ေရာဂါ၊
- Vulvar intraepithelial neoplasia (VIN) ကင္ဆာတမ်ိဳး၊
- Bowen's disease (ဘိုးဝင္းစ္) ေရာဂါ၊
- Vulvar varicose veins ေသြးျပန္ေၾကာေဖါင္းျခင္း၊
- Labial adhesions ႏႈတ္ခမ္းသား ကပ္ေနျခင္း၊
- Desquamative Inflammatory Vaginitis (DIV) ေရာင္ရမ္းျခင္း၊
- Childbirth tears and Episiotomy related changes ကေလးေမြးရလို႔ စုပ္ျပဲျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္း ခ်ဲ႕ျခင္း၊

Female genital mutilation မိန္းကေလး အဂၤါကို လွီးျဖတ္တဲ့အေလ့အထ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွ အခုလဲ ရွိေနေသးတယ္။ ေတာင္-အာဖရိကမွာေနတဲ့ Khoisan women အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ႏႈတ္ခမ္းသား အေသးစား အေတာ္ရွည္ၾကတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ကမာၻမွာ လူရယ္လို႔ ျဖစ္စကသာ အဝတ္အစားမဝတ္ဘဲ ေနခ့ဲၾကျပီး ယဥ္ေက်းလာေတာ့ ဝတ္စားလာၾကတယ္။ လူတကိုယ္လံုးကို သူမ်ားမျမင္ေစအာင္ ဖံုးထားဘို႔ အလိုဆံုးေနရာဟာ မိန္းမကိုယ္ ျဖစ္တယ္။ ဒီေခတ္မွာေတာ့ ကိုယ္လံုးတီးေဖၚတာ ျဖစ္လာျပန္တယ္။ ယဥ္ေက်းမႈလို႔ဘဲ ေခၚၾကတယ္။ ကြင္းတပ္တဲ့ ဖက္ရွင္လုပ္တာထဲမွာ Vulva Piercings လဲပါတယ္။ Shaved vulva အေမႊးရိတ္တာလဲ လုပ္ၾကတယ္။ Depilated vulva တစိတ္တပိုင္း ရိတ္လာလဲလုပ္တယ္။ High-cut swimsuits ေရကူးဝတ္စံု အဆန္းေတြက အဲလိုလုပ္မွလဲ ဝတ္လို႔ရတယ္။ ရိတ္ၾကတာက ေခတ္ဆန္ခ်င္တာအတြက္ေရာ၊ Hygiene သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ေရာ လုပ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ (၂၂-၁-၂ဝ၁၂)

ဆက္စပ္ ဖတ္ႏိုင္တဲ့ စာေတြ -
• Dyspareunia (1) ဆက္ဆံခ်ိန္မွာ နာက်င္တာ (၁) အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၄၃)
• Dyspareunia (2) ဆက္ဆံခ်ိန္မွာ နာက်င္တာ (၂) အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၇၆)
• Female Orgasm (1) အမ်ိဳးသမီး ျပီးတာကို ပိုနားလည္လာျပီ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၉၃)
• Female Orgasm (2) အမ်ိဳးသမီး ျပီးျခင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၁၃)
• Genital Clamydial infection (ကလာမိုင္ဒီးယား) ပိုးဝင္ျခင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၁၁၂)
• Genital Herpes and Genital Warts လိင္လမ္း-ေရယံု၊ လိင္လမ္း ၾကြက္ႏို႔ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၁ဝ၁)
• Labia မ-အဂၤါ ႏႈတ္ခမ္းသား လွဘို႔လိုသလား အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၉၈)
• Nudity ကိုယ္လံုးတည္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၉၇)
• Too wet ဒီအခ်ိန္မွာ စိုလြန္းတာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၇၅)
• Vaginal Cysts, Polyps, Warts ဗဂ်ိဳင္းနားမွာ အပိုအဆာေတြ ျဖစ္တာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၈၃)
• Vaginal Discharge ေမြးလမ္းေၾကာင္းမွ အျဖဴဆင္းျခင္း အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၅၈)
• Vaginal infections ေမြးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၁၁၉)
• Vaginitis ေမြးလမ္း-ေရာဂါ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၆၃)
• Virginity (1) အပ်ိဳ တကယ္စစ္ပါတယ္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၂၆)
• Virginity fraud အပ်ိဳရည္ ပ်က္ျခင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၅၆)

ယမုန္နာေဆးခန္း - မိန္းမကိုယ္

No comments: